[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky

Lidé

Odbor pružnosti a pevnosti (12111)

prof. Ing. Stanislav Holý, CSc.

prof. Ing. Stanislav Holý, CSc.

Stanislav.Holy (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2510

místnost: B1-612, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • 2643/F1  
  Propojení analytického a experimentálního přístupu ve výuce experimentální analýzy napětí na ČVUT v Praze – Holý, S. (2011)
 • 2599/F1  
  Inovace výuky nelineární mechaniky těles ve vybraných předmětech studia strojního inženýrství – Holý, S. (2009)
 • FT-TA4/083  
  Bezpečnostní a legislativní aspekty výstavby a spouštění JE nové generace pro energetiku ČR – Holý, S. (2007-2010)
 • 1374/F1 a  
  Doplnění výuky experimentální analýzy napětí na ČVUT v Praze o interferenční metody – Holý, S. (2007)
 • 1917/F1 a  
  Inovace předmětů studijních programů strojního inženýrství v oblasti teplotního namáhání – Holý, S. (2007)
 • 2017 F1 a  
  Rozšíření laboratorní výuky experimentální analýzy mechanických napětí pro posluchače FS, FJFI, FSv ČVUT – Holý, S. (2006)
 • 1908/F1/a  
  Inovace programu Aplikovaná mechanika v oblasti optimalizace konstrukcí – Holý, S. (2005)
 • GA101/05/2523  
  Zpřesnění a verifikace experimentálních postupů stanovení zbytkové napjatosti a jejich harmonizace s normou ASTM E837 a předpisy Evropské Unie – Holý, S. (2005-2007)
 • FT-TA/026  
  Vytvoření integrovaného výzkumného prostředí s posílením analytických přístupů virtuálního modelování jako nástrojů efektivní stavby moderních letadel – Holý, S. (2004-2007)
 • 960/F1  
  Inovace programu Aplikovaná mechanika v oblasti stabilitních problémů – Holý, S. (2003)
 • GA101/01/0769  
  Metoda měření zbytkových napětí v železničních nápravách – Holý, S. (2001-2003)

Článek v periodiku

2006

 • Vliv ztráty stability na porušení kompozitních struktur a jeho zohlednění při návrhu listu rototrů větrných turbín – Hraška, M. - Holý, S., Acta Mechanica Slovaca. 2006, 10(1), 681-688. ISSN 1335-2393.
 • Applicability of ESPI to Residual Stresses Measurement – Šedivý, O. - Holý, S., Acta Mechanica Slovaca. 2006, 2006(1), 531-534. ISSN 1335-2393.
 • Measurement of Human Hasticatory Biomechanics - Preliminary Study of Chewing Kinematics – Goldmann, T. - Konvičková, S. - Holý, S., - Himmlová, L., Journal of Biomechanics. 2006, 39(S1), S567. ISSN 0021-9290.
 • Potřeba výuky experimentálních metod na technických vysokých školách – Řezníček, J. - Michalec, J., - Holý, S., Acta Mechanica Slovaca. 2006, 10(1), 445-450. ISSN 1335-2393.

2004

 • Měřící systém pro měření rozložení statických a dynamických tlaků s užitím v bomechanice – Volf, J. - Papežová, S. - Vlček, J., - Holý, S., Jemná mechanika a optika. 2004, 49(5), 142-145. ISSN 0447-6441.
 • Analysis and Correction of the Hole-drilling Method Used for the Residual Stress Identification – Vítek, K. - Daniel, M. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., Materiálové inžinierstvo. 2004, 11(2), 1-4. ISSN 1335-0803.

2002

 • Maticový dynamický snímač rozložení tlaku pro užití v biomechanice – Volf, J. - Papežová, S. - Vlček, J. - Holý, S. - Novák, P., - Otáhal, J., Strojař. 2002, 11(1), 1-5. ISSN 1213-0591.

2001

 • New Types of Pressure Transducers – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J., - Papežová, S., Österreichische Ingenieur- und Architekten- Zeitschrift. 2001,(-), 137-140. ISSN 0721-9415.

1998

 • Optimalizace silového snímače – Vítek, K. - Holý, S. - Hofman, J., - Žák, J., Acta Mechanica Slovaca. 1998, 2(2), 235-238. ISSN 1335-2393.
 • Podpora optimalizace konstrukce experimentem – Vítek, K. - Holý, S., - Chvojka, V., Acta Mechanica Slovaca. 1998, 2(2), 247-250. ISSN 1335-2393.

1997

 • Using of Tactile Transducer for Pressure Distribution Measurement on Sole – Volf, J. - Holý, S., - Vlček, J., Sensors and Actuators. 1997, 97(62), 556-561. ISSN 0924-4247.
 • Utilization of Conductive Yokohama Rubber for Construction of Pressure Transducers – Trčková-Skořepová, J. - Holý, S. - Volf, J., - Anger, L., Acta Montana. Serie B, Fuel, Carbon, Mineral Processing. 1997, 99-114. ISSN 1211-1929.
 • Prostředky experimentální analýzy v geotechnice a jejich využití k minimalizaci rizika selhání komstrukce – Trčková-Skořepová, J. - Holý, S. - Anger, L. - Navrátil, O. - Vencovský, M. - Vítek, K., - Volf, J., Acta Montana. Serie B, Fuel, Carbon, Mineral Processing. 1997, 117-128. ISSN 1211-1929.
 • Application of Experimental Stress Analysis in Geomechanics for the Minimization of Structure Failure – Trčková-Skořepová, J. - Holý, S. - Anger, L. - Navrátil, O. - Vencovský, M. - Vítek, K., - Volf, J., Acta Montana. Serie B, Fuel, Carbon, Mineral Processing. 1997, 33-44. ISSN 1211-1929.
 • Using of Pressure Conductive Rubber Yokohama Rubber to Construction of Pressure Transducer – Trčková-Skořepová, J. - Holý, S. - Volf, J., - Anger, L., Acta Montana. Serie B, Fuel, Carbon, Mineral Processing. 1997, 99-114. ISSN 1211-1929.

1994

 • Letní kurz "Design for Quality" – Holý, S., Bulletin Asociace strojních inženýrů. 1994, 13-14.
 • Using of Tactile Transducer for Pressure Distribution Measurement on Sole – Volf, J. - Holý, S., - Vlček, J., Sensors and Actuators. 1994, 556-561. ISSN 0924-4247.

Stať ve sborníku

2016

 • Stiffness reduction model for composite materials under cyclic loading - identification of model coefficients – Král, M. - Cabrnoch, B., - Holý, S., In: Materials Today: Proceedings. Amsterdam: Elsevier, 2016. pp. 1014-1018. ISSN 2214-7853.

2015

 • Hole-drilling method with inverse layers removing – Václavík, J. - Holý, S. - Jankovec, J. - Jaroš, P., - Weinberg, O., In: Experimental Stress Analysis 2015. Prague: Czech Technical University, 2015. pp. 454-459. ISBN 978-80-01-05734-6.
 • The proposal and experimental verification of the phenomenologically based model for calculations of composites structures subjected to cyclic loading – Král, M. - Holý, S., - Cabrnoch, B., In: Polymerní kompozity 2015. Ostrava: RPIC - ViP s.r.o., 2015. pp. 30-36. ISBN 978-80-905224-2-8.

2014

 • Do We Still Need an Experiment at All – Holý, S. - Hrubý, Z., In: Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines. Pfaffikon: Trans Tech Publications Ltd., 2014, pp. 349-352. Applied Mechanics and Materials Vol. 732. ISSN 1662-7482.
 • Development of phenomenologically based approach for fatigue calculations of fiber reinforced composite structures – Král, M. - Cabrmoch, B. - Hraška, M., - Holý, S., In: Experimentální a výpočtové metody v inženýrství. Ústí nad Labem: UJEP, 2014. ISBN 978-80-7414-725-8.

2013

 • Experimental Measurement and Numerical Modelling of Fatigue Properties of Glass Fiber Composite Materials – Král, M. - Hraška, M., - Holý, S., In: Mezinárodní konference Polymer Composites 2013. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013. pp. 108-117. ISBN 978-80-261-0213-7.

2008

 • DO WE STILL NEED EXPERIMENTS AND SENSORS AT THE BEGINNING OF THE TWENTY-FIRST CENTURY? – Holý, S. - Růžička, M., In: 25th Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2008. pp. 91-92. ISBN 978-80-01-04162-8.

2007

 • Residual Stress Measurement by Electronic Speckle Pattern Interferometry – Šedivý, O. - Krempaszky, C., - Holý, S., In: Proceedings of the Fifth Australasian Congress on Applied Mechanics. Brisbane: Engineers Australia, 2007. p. 342-347. ISBN 0-85825-862-5.
 • ESPI-Assisted Hole Drilling Method – Šedivý, O. - Krempaszky, C., - Holý, S., In: 8th Workshop of Applied Mechanics. Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2007. ISBN 978-80-01-03895-6.
 • Residual Stresses Measurement by ESPI - Specimen Design – Šedivý, O. - Krempaszky, C., - Holý, S., In: The 12th Internetional Conference on Problems of Material Engineering, Mechanics and Design. Púchov: Univerzita Alexandra Dubčeka, 2007.
 • Specimen Design for Residual Stresses Measurement by ESPI – Šedivý, O. - Holý, S., In: The 6th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Kraljevo: Faculty of Mechanical Engineering, 2007. p. 291-294. ISBN 978-86-82631-39-2.

2006

 • Applicability of ESPI to Residual Stresses Measurement – Šedivý, O. - Holý, S., In: Winter Workshop of Applied Mechanics Proceeding. Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2006. p. 33-34. ISBN 80-01-03455-0.
 • ESPI and Residual Stresses Measurements: Applicability – Šedivý, O. - Holý, S., In: The 5th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Púchov: SMTV, s.r.o.,Ústav materiálového a technologického výskumu pri FPT v Púchove, 2006. p. 3. ISBN 80-969228-0-7.
 • Application of Electronic Speckle Pattern Interferometry for Residual Stresses Measurement – Šedivý, O. - Holý, S., In: Mechanics and Materials in Desing. Leca do Balio: INEGI, 2006. p. 57-58. ISBN 972-8826-11-7.
 • Registration of Human Chewing Parameters by Means of Motion Analysis – Goldmann, T. - Holý, S., - Himmlová, L., In: Human Biomechanics 2006. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav mechaniky těles, 2006. pp. 88-89. ISBN 80-214-3232-2.

2005

 • Determination of Residual Stresses Using ESPI and Hole-Drilling Method - Preliminary Measurements – Šedivý, O. - Holý, S., In: Summer Workshop of Applied Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2005. p. 102-107. ISBN 80-01-03200-0.
 • Preliminary Measurements for Determination of Residual Stresses Using Electronic Speckle Pattern Interferometry and Hole-Drilling Method – Šedivý, O. - Holý, S. - Naumann, J., - Stockmann, M., In: 4th YSESM. Bologna: University of Bologna, 2005. p. 9-10. ISBN 88-901080-2-9.

2004

 • Teorie identifikace zbytkových napětí odvrtávací metodou – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., In: Engineering Mechanics 2004. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2004, pp. 311-312. ISBN 80-85918-88-9.
 • Monitorování remodelace kosti pomocí převodníku s odporovými tenzometry – Volf, J. - Holý, S. - Bezouška, V. - Vítek, K., - Bláhová, M., In: Inovace 2004 - 11.mezinárodní sympozium s výstavou. Praha: Asociace inovačního podnikání ČR, 2004. pp. 28.
 • Původní experimentální metoda pro identifikaci napjatosti a deformací založená na odvrtávacím principu – Vítek, K. - Doubrava, K. - Španiel, M. - Sochor, M. - Holý, S., - Mareš, T., In: Inovace 2004 - 11.mezinárodní sympozium s výstavou. Praha: Asociace inovačního podnikání ČR, 2004. p. 28.
 • Identifikace zbytkových napětí odvrtávacím principem – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Španiel, M., - Mareš, T., In: Metal 2004. Ostrava: Tanger, 2004,
 • Comparison of Hole Drilling Metod and Cross Cut Method – Weinberg, O. - Holý, S., - Václavík, J., In: 21st Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2004. p. 64. ISBN 953-96243-6-3.
 • Vyšetřování zbytkových napětí v železničních nápravách – Weinberg, O. - Václavík, J., - Holý, S., In: Experimental Stress Analysis 2004. Plzeň: Škoda Výzkum, 2004. p. 305-308. ISBN 80-239-2964-X.
 • Monitoring of Bone Remodelling by Means of Strain Gage Transducer – Volf, J. - Holý, S. - Bezouška, V. - Vítek, K., - Bláhová, M., In: 21st Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2004, pp. 122. ISBN 953-96243-6-3.
 • Application of Numerical Simulation for Solving of Stability Problems – Petruška, J. - Španiel, M. - Holý, S., - Jágrová, J., In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: Czech Technical University in Prague, 2004. p. 648-649. ISBN 80-01-02945-X.
 • Systém pro měření rozložení statických a dynamických interakcí člověka s okolím – Volf, J. - Papežová, S. - Vlček, J., - Holý, S., In: Experimental Stress Analysis 2004. Plzeň: Škoda Výzkum, 2004, pp. 301-304. ISBN 80-239-2964-X.
 • Experimental Metod for Stress and Strain Identification based on of the Hole Drilling Principle – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Mareš, T. - Sochor, M., - Španiel, M., In: 21st Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2004, pp. 62-63. ISBN 953-96243-6-3.
 • Thin - Walled Shells Collapse - Experiments and FEM Solution – Dvořák, J. - Holý, S., - Španiel, M., In: 21st Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2004. p. 244-245. ISBN 953-96243-6-3.
 • Residual Stress Determination - Nonomitting Procedure in Quality Assessing of High Stressed Parts – Holý, S. - Weinberg, O. - Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Václavík, J., In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 682-683. ISBN 80-01-02945-X.
 • Importance of Longlife Learning in Engineering and Technology – Holý, S. - Nejedlý, V., - Švehla, V., In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: Czech Technical University in Prague, 2004. p. 684-685. ISBN 80-01-02945-X.
 • Comparison of Classical and Modern Methods of Limit Calculation for Aircraft Structures with Experimental Results – Dvořák, J. - Holý, S. - Španiel, M. - Vítek, K., - Doubrava, K., In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 680-681. ISBN 80-01-02945-X.
 • Upgrade of Drilling Hole Method for Residual Stress Identification – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 646-647. ISBN 80-01-02945-X.
 • Analysis of the Hole Drilling Method Principle Used for the Residual Stress Identification – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 644-645. ISBN 80-01-02945-X.
 • The Pipe Bends and Residual Stresses – Doubrava, K. - Vítek, K. - Holý, S., - Kuliš, Z., In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 676-677. ISBN 80-01-02945-X.
 • Structure of the Human Intervertebral Disc Maximizes Its Stiffness – Daniel, M. - Mareš, T. - Sochor, M., - Holý, S., In: Experimental Stress Analysis 2004. Plzeň: Škoda Výzkum, 2004. pp. 39-41. ISBN 80-239-2964-X.

2003

 • X-ray diffraction and mechanical measurement of elastic constants – Ganev, N. - Kraus, I. - Vítek, K., - Holý, S., In: International Scientific Conference UNITECH'03 Gabrovo. Proceedings. Gabrovo: Technicheski universitet Gabrovo, 2003, pp. 417-419. ISBN 954-683-167-1.
 • Application of Strain Gage Drilling Method as a Tool for Monitoring Influence of Technologies on Total Stress State in High Stressed Structures – Doubrava, K. - Holý, S. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., In: Engineering Mechanics 2003. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2003, pp. 66-67. ISBN 80-86246-18-3.
 • Residual Stress Determination in Bulky Forgings as a Tool for Evaluating Their Technology and Product Quality – Holý, S. - Weinberg, O. - Václavík, J. - Doubrava, K., - Vítek, K., In: International Conference on Advanced Engineering Design. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003, pp. 83. ISBN 80-86059-35-9.
 • Zjišťování zbytkové napjatosti - jeden z nástrojů k posouzení technologie, kvality a ekonomičnosti výrobku (poster) – Holý, S. - Doubrava, K. - Vítek, K. - Václavík, J., - Weinberg, O., In: Inovace 2003. Praha: Asociace inovačního podnikání ČR, 2003, pp. 29.
 • Application of Semiconductive Strain Gages for Hole Drilling Method – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Hrubant, L., - Weinberg, O., In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 702-703. ISBN 80-01-02708-2.
 • Tubular Microsensor for Stress State Analysis in Living Bone – Bláhová, M. - Holý, S. - Hrubant, L. - Vítek, K., - Volf, J., In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. pp. 896-897. ISBN 80-01-02708-2.
 • Transducer for Pressure Distribution Measurement and Its Using in Biomechanics – Volf, J. - Vítek, K. - Papežová, S. - Holý, S. - Novák, P., - Otáhal, J., In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 914-915. ISBN 80-01-02708-2.
 • Determination of Residual Stresses in Bulky Forgings of Different Heat Treatment – Holý, S. - Weinberg, O. - Doubrava, K. - Václavík, J., - Vítek, K., In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 744-745. ISBN 80-01-02708-2.
 • Joint Teaching of Experimental Mechanics Method in FME and FNSPE CTU and Their Impact on Product Quality – Holý, S. - Ganev, N. - Kraus, I., - Vítek, K., In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 680-681. ISBN 80-01-02708-2.
 • Direct Method for Measuring Deformation on Structures – Holý, S. - Zeman, J., In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. p. 678-679. ISBN 80-01-02708-2.
 • Special Miniature Transducer for in Vivo of Bone Measurement – Volf, J. - Bláhová, M. - Holý, S. - Vítek, K. - Hrubant, L., - Bezouška, V., In: XVIIth IMEKO WORLD CONGRESS "Metrology in the 3rd Millennium" - Proceedings. Dubrovnik: IMEKO, 2003, pp. 2080-2082. ISBN 953-7124-00-2.
 • Metoda derivace signálu určující zbytková napětí – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., In: Moderní metody ve strojírenském vývoji - Sborník anotací příspěvků. Liberec: LENAM, 2003, pp. 11-12.
 • New Basic of Methods for Residual Stress Identification – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., In: Inovace 2003. Praha: Asociace inovačního podnikání ČR, 2003, pp. 29.
 • Metoda derivace signálu pro identifikaci zbytkových napětí – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., In: Experimentální analýza napětí 2003. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2003, pp. 121-122. ISBN 80-214-2314-5.
 • Aplikace metody prutového etalonu pro identifikaci materiálových konstant – Vítek, K. - Holý, S. - Mareš, T., - Picek, R., In: Experimentální analýza napětí 2003. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2003, pp. 111-112. ISBN 80-214-2314-5.
 • FEM - Based Tube Bending Simulation – Přibyl, M. - Španiel, M. - Kuliš, Z. - Holý, S., - Vítek, K., In: International Conference on Advanced Engineering Design. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003, pp. 125. ISBN 80-86059-35-9.
 • The Efect Methods of Elastic Constant Optimization – Vítek, K. - Holý, S., In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 692-693. ISBN 80-01-02708-2.
 • Problémy tenzometrických měření na kompozitních materiálech – Holý, S. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., In: Moderní metody ve strojírenském vývoji - Sborník anotací příspěvků. Liberec: LENAM, 2003. pp. 6.
 • Problémy tenzometrických měření na kompozitech – Holý, S. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., In: Experimentální analýza napětí 2003. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2003, pp. 37-38. ISBN 80-214-2314-5.
 • New Sensor for in Bone Stress Measuring – Volf, J. - Bezouška, V. - Holý, S. - Vítek, K., - Vlček, J., In: Abstracts of 20th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Gyor: Széchenyi István University of Applied Sciences, 2003, pp. 126-127. ISBN 963-9058-20-3.
 • Residual Stress Determination - One of Tools for Evaluating Technology, Quality and Economy of the Product – Holý, S. - Doubrava, K. - Vítek, K. - Václavík, J., - Weinberg, O., In: Abstracts of 20th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Gyor: Széchenyi István University of Applied Sciences, 2003, pp. 166-167. ISBN 963-9058-20-3.
 • Residual Stress Identification by Means of "Signal Differentiation Method" – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., In: Abstracts of 20th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Gyor: Széchenyi István University of Applied Sciences, 2003, pp. 144-145. ISBN 963-9058-20-3.
 • Miniature Transducer for in Vivo of Bone Measurement – Volf, J. - Holý, S. - Vítek, K. - Vlček, J. - Bláhová, M. - Hrubant, L., - Bezouška, V., In: SCI 2003. Orlando, Florida: International Institute of Informatics and Systemics, 2003, pp. -.
 • Stanovení velikosti zbytkových napětí - jeden z nástrojů posuzování kvality výrobků – Holý, S. - Doubrava, K. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., In: Experimentální analýza napětí 2003. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2003. pp. 33-36. ISBN 80-214-2314-5.
 • Použití odvrtávací tenzometrické metody jako prostředku pro monitorování vlivu technologií na celkovou napjatost vysoce namáhaných součástí – Holý, S. - Doubrava, K. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., In: Moderní metody ve strojírenském vývoji - Sborník anotací příspěvků. Liberec: LENAM, 2003, pp. 5.
 • Maticový dynamický snímač rozložení tlaku a jeho využití v biomechanice – Volf, J. - Papežová, S. - Vlček, J. - Holý, S. - Novák, P., - Otáhal, J., In: SEKEL 2003. Nitra: Slovenská poľnohospodárska universita v Nitre, 2003, pp. -. ISBN 80-8069-225-4.
 • Zjišťování zbytkových napětí u trubkových ohybů – Doubrava, K. - Vítek, K. - Kuliš, Z., - Holý, S., In: Experimentální analýza napětí 2003. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2003, pp. 15-16. ISBN 80-214-2314-5.
 • The Hole Drilling Method Data Evalution by Means of the Integral Method – Doubrava, K. - Vítek, K. - Kuliš, Z. - Holý, S., - Weinberg, O., In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 688-689. ISBN 80-01-02708-2.
 • Měření zbytkových napetí u trubkových ohybů – Doubrava, K. - Vítek, K. - Kuliš, Z., - Holý, S., In: Summer Workshop of Applied Mechanics. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2003, pp. 102-112. ISBN 80-01-02739-2.
 • Detection of Mechanical Signals by Biological Principles – Daniel, M. - Holý, S., - Sochor, M., In: YSESM 2003 - Extended Summaries. Bologna: University of Bologna, 2003. pp. 19-20. ISBN 88-901080-0-2.
 • Thin Walled Shell Collapse, Experiment and FE Solution – Španiel, M. - Dvořák, J., - Holý, S., In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. pp. 698-699. ISBN 80-01-02708-2.

2002

 • X-ray diffraction and mechanical measurement of elastic constants – Ganev, N. - Kraus, I. - Vítek, K., - Holý, S., In: International Scientific Conference UNITECH'02 Gabrovo. Proceedings. Gabrovo: Technicheski universitet Gabrovo, 2002. ISBN 954-683-167-0.
 • Společná výuka metod experimentální mechaniky na Fakultě strojní a Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze – Holý, S. - Ganev, N. - Kraus, I., - Vítek, K., In: Experimental Stress Analysis. Praha: Asociace strojních inženýrů, 2002, pp. 109-110. ISBN 80-01-02547-0.
 • Direct Method for Measuring Deformations of Structures and Materials under Sever Conditions – Zeman, J. - Holý, S., In: Abstracts of 19th Danubia-Adria Symposium. ???: Comittee for Mechanics of the Polish Academy of Sciences, 2002. p. 116-117.
 • Determination of Residual Stress in Forgings of Turbine Rotors of Different Heat Treatment – Holý, S. - Doubrava, K. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., In: Abstracts of 19th Danubia-Adria Symposium. ???: Comittee for Mechanics of the Polish Academy of Sciences, 2002, pp. 224-225.
 • Innovation of Teaching of Experimental Analysis of Residual Stress: Residual Stress in Arteries and Heart – Horný, L. - Valenta, J. - Vítek, K. - Kittnar, O., - Holý, S., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: Czech Technical University in Prague, 2002. p. 912-913. ISBN 80-01-02511-X.
 • Hroucení tenkostěnných skořepin - experiment a MKP výpočet – Španiel, M. - Holý, S., - Dvořák, J., In: Experimental Stress Analysis. Praha: Asociace strojních inženýrů, 2002, pp. 241-246. ISBN 80-01-02547-0.
 • Measuring of Stress Tensor in Vivo Bone – Holý, S. - Bláhová, M. - Hrubant, L. - Vítek, K., - Volf, J., In: Experimental Stress Analysis. Praha: Asociace strojních inženýrů, 2002. pp. 103-104. ISBN 80-01-02547-0.
 • Určení velikosti zbytkových pnutí ve výkovcích železničních náprav s rozdílným tepelným zpracováním – Holý, S. - Doubrava, K. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., In: Experimental Stress Analysis. Praha: Asociace strojních inženýrů, 2002, pp. 105-108. ISBN 80-01-02547-0.
 • Metody experimentální mechaniky - dnes a zítra – Holý, S. - Vlk, M., - Hrabovský, M., In: Experimental Stress Analysis. Praha: Asociace strojních inženýrů, 2002. p. 77-86. ISBN 80-01-02547-0.
 • Foreword – Holý, S., In: Experimental Stress Analysis. Praha: Asociace strojních inženýrů, 2002. p. 4-5. ISBN 80-01-02547-0.
 • In Vivo Measuringof Bone Remodelling – Holý, S. - Bláhová, M. - Hrubant, L. - Vítek, K., - Volf, J., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 926-927. ISBN 80-01-02511-X.
 • Application of the Hole-Drilling Method for Residual Stess Measurements in Composite – Holý, S. - Weinberg, O. - Doubrava, K., - Vítek, K., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002, pp. 690-691. ISBN 80-01-02511-X.
 • Problems of Strain Gage Measurements on Composite Materials – Holý, S. - Weinberg, O. - Doubrava, K., - Vítek, K., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002, pp. 668-669. ISBN 80-01-02511-X.
 • Identification of Elastic Constants by Etalon Bar Method – Vítek, K. - Holý, S., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002, pp. 692-693. ISBN 80-01-02511-X.
 • Použití polovodičových tenzometrů k určování zbytkových napětí – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S., - Hrubant, L., In: Experimental Stress Analysis. Praha: Asociace strojních inženýrů, 2002, pp. 293-294. ISBN 80-01-02547-0.
 • Testování vyvrtávací metody na ohýbaných vzorcích – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S., - Mareš, T., In: Experimental Stress Analysis. Praha: Asociace strojních inženýrů, 2002, pp. 267-272. ISBN 80-01-02547-0.
 • Zbytková napětí trubkových ohybů – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S., - Mareš, T., In: CO-MAT-TECH 2002. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2002, pp. 438-441. ISBN 80-227-1768-1.
 • Application of Hole Drilling Method for Determination of Residual Stress Gradient Field – Doubrava, K. - Holý, S. - Kuliš, Z. - Weinberg, O., - Vítek, K., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002, pp. 686-687. ISBN 80-01-02511-X.
 • Innovation of Course on Experimental Residual Stress Analysis - Measuring of Residual Stresses by means of Hole Drilling Method – Doubrava, K. - Kuliš, Z. - Holý, S., - Vítek, K., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: Czech Technical University in Prague, 2002. p. 624-625. ISBN 80-01-02511-X.
 • Ztráta stability tenkostěnné válcové skořepiny – Španiel, M. - Dvořák, J., - Holý, S., In: Výpočty 2002. Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2002, pp. 125-132. ISBN 80-85918-78-1.
 • Experimental Data and Geometric Programming – Mareš, T. - Holý, S., In: Abstracts of 19th Danubia-Adria Symposium. ???: Comittee for Mechanics of the Polish Academy of Sciences, 2002, pp. 102-103.
 • Návrh orientace vrstev laminátové desky maximalizující míru tuhosti – Mareš, T. - Holý, S., In: Inženýrská mechanika 2002. Brno: Institute of Mechanics of Solids, Faculty of mechanical Engineering, BUT, 2002, pp. 173-174. ISBN 80-214-2109-6.
 • A Method of Structural Optimization – Mareš, T. - Holý, S., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: Czech Technical University in Prague, 2002. p. 710-711. ISBN 80-01-02511-X.
 • Mechano-Biosensors Based on Biological Membrane – Daniel, M. - Holý, S., - Sochor, M., In: Summer Workshop of Applied Mechanics. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2002. pp. B1-B3. ISBN 80-01-02552-7.
 • Biosensors in Mechanical Engineering – Daniel, M. - Holý, S., - Sochor, M., In: Abstracts of 19th Danubia-Adria Symposium. ???: Comittee for Mechanics of the Polish Academy of Sciences, 2002. pp. 16-17.
 • Transducer for Measuring the Stress Field in the Bone – Volf, J. - Holý, S. - Bláhová, M., - Vítek, K., In: The 6th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando: IIIS - International Institute of Informatics and Systemics, 2002, pp. 120-123. ISBN 980-07-8150-1.
 • Transducer for Measurement Pressure Distribution – Volf, J. - Vlček, J. - Holý, S. - Papežová, S. - Otáhal, J., - Novák, P., In: The 6th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando: IIIS - International Institute of Informatics and Systemics, 2002, pp. 101-106. ISBN 980-07-8150-1.
 • Application of Pressure Sensitive Rubber in Human and Technologic Stabilometry – Volf, J. - Vlček, J. - Papežová, S. - Holý, S. - Otáhal, J., - Novák, P., In: Experimental Stress Analysis. Praha: Asociace strojních inženýrů, 2002, pp. 273-276. ISBN 80-01-02547-0.
 • Transducer for in Vivo of Bone Measurement – Volf, J. - Bláhová, M. - Holý, S., - Vítek, K., In: ISMCR'02. Bourges: ENSI, 2002,
 • Transducer-Acting Pressure Projection Into the Base – Volf, J. - Vlček, J. - Holý, S. - Papežová, S. - Otáhal, J., - Novák, P., In: ISMCR'02. Bourges: ENSI, 2002,
 • Transducer Acting Pressure and Determining the Balance Centre – Volf, J. - Vlček, J. - Papežová, S. - Holý, S. - Otáhal, J., - Novák, P., In: 19th Danubia-Adria Symposiumon Experimental Methods in Solid Mechanics-Abstracts. Warsaw University of Technology, 2002, pp. 114-115.
 • Transducer for Pressure Distribution Measurement in Biomechanics and Its Practical Tests – Volf, J. - Papežová, S. - Vlček, J. - Otáhal, J. - Novák, P., - Holý, S., In: DIAGO 2002. Sborník konference. Ostrava: VŠB-TUO, 2002, ISBN 80-248-0045-4.

2001

 • Určování materiálových konstant s podporou MKP – Vítek, K. - Holý, S., - Štěrba, P., In: Engineering Mechanics 2001. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2001, pp. 283-284. ISBN 80-85918-64-1.
 • Microsensor for Determination of Stress Strain Tensors "In Vivo-bone" – Volf, J. - Petrtýl, M. - Otáhal, S. - Otáhal, J. - Vlček, J. - Papežová, S. - Vítek, K., - Holý, S., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 816-817. ISBN 80-01-02335-4.
 • Transducer for Pressure Distribution Measurement and Its Practical Tests – Volf, J. - Papežová, S. - Vlček, J., - Holý, S., In: World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando: IIIS - International Institute of Informatics and Systemics, 2001, pp. 575. ISBN 980-07-7555-2.
 • Sensitivity Optimization of Pressure Transducer – Volf, J. - Vítek, K. - Vlček, J. - Papežová, S., - Holý, S., In: Sensors and Their Applications XI/ISMCR 2001. Bristol: Institute of Physics Publishing, 2001, ISBN 0-7503-0821-4.
 • Jednoduché prostředky experimentu při rekonstrukci tenkostěnné konstrukce – Holý, S. - Vítek, K., - Trčková, J., In: Experimentální Analýza Napětí 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2001, pp. 97-101. ISBN 80-86246-09-4.
 • Application of Hole Drilling Method for Determination of Residual Stress Gradient on Examined Surface – Doubrava, K. - Holý, S. - Kuliš, Z. - Weinberg, O., - Vítek, K., In: Danubia - Adria Symposium. Proceedings - Extended Summaries. Steyr: Austrian Society of Experimental Strain Analysis, 2001, pp. 61-62. ISSN 0140-0118.
 • Evolutionary Constructing Compared with Structural Optimization – Mareš, T. - Holý, S., In: CO-MAT-TECH 2001. Bratislava: STU v Bratislave, 2001, pp. 308-313. ISBN 80-227-1591-3.
 • FEM Support of the Optimization of the Material Constants Measuring – Vítek, K. - Holý, S. - Kraus, I., - Ganev, N., In: Danubia - Adria Symposium. Proceedings - Extended Summaries. Steyr: Austrian Society of Experimental Strain Analysis, 2001, pp. 133-134. ISSN 0140-0118.
 • In Vivo Measuring of Bone Remodelling – Holý, S. - Bláhová, M. - Hrubant, L. - Vítek, K., - Volf, J., In: Danubia - Adria Symposium. Proceedings - Extended Summaries. Steyr: Austrian Society of Experimental Strain Analysis, 2001, pp. 7-8. ISSN 0140-0118.
 • The Specification of the Estimation of Residual Stresses Taking Account of Geometric Differences by Appying the Hole Drilling Method – Holý, S. - Vítek, K., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 538. ISBN 80-01-02335-4.
 • Quantitative Comparison of Stress Evalution Methods – Holý, S. - Kraus, I. - Ganev, N., - Vítek, K., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 537. ISBN 80-01-02335-4.
 • Material Identification by Tensile Test – Vítek, K. - Holý, S., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 536. ISBN 80-01-02335-4.

2000

 • Microsensor for Determination of Stress/Strain Tensors "in vivo-bone" – Volf, J. - Petrtýl, M. - Otáhal, S. - Otáhal, J. - Vlček, J. - Papežová, S. - Vítek, K., - Holý, S., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 816-817. ISBN 80-01-02229-3.
 • Miniaturní snímač pro meření silových účinků – Bouška, P. - Holý, S. - Hrubant, L. - Sutner, O. - Vacek, J., - Záruba, J., In: Experimentální analýza napětí. Brno: VUT v Brně, 2000. pp. 39-40. ISBN 80-214-1569-X.
 • Aplikace optimalizační metody využívající variační počet při návrhu strojních součástí – Mareš, T. - Holý, S., In: Aplikovaná mechanika 2000 - sborník. Liberec: Technická univerzita, 2000, pp. 128-132. ISBN 80-7083-388-2.
 • The Influence of Stability Loss of Transversal Cross-Section on the Stress Distribution under Torsion – Holý, S. - Čalkovský, A. - Jágrová, J., - Vítek, K., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 300. ISBN 80-01-02229-3.
 • Thin-Walled Beams and Structures – Vítek, K. - Čalkovský, A., - Holý, S., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 317. ISBN 80-01-02229-3.
 • The Finite Element Method in Teaching Thin-Walled Structures – Vítek, K. - Petruška, J., - Holý, S., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 315. ISBN 80-01-02229-3.
 • Optimizing Monosymetric I-Beam According to Lateral Buckling Constraints – Holý, S. - Mareš, T., - Vítek, K., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 312. ISBN 80-01-02229-3.
 • Identification of Tensile Material Test – Vítek, K. - Holý, S., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 310. ISBN 80-01-02229-3.
 • Materiálová identifikace tahovou zkouškou – Vítek, K. - Holý, S., - Štěrba, P., In: CO-MAT-TECH 2000. Bratislava: STU v Bratislave, 2000, pp. 243-248. ISBN 80-227-1413-5.
 • Computational Models of Open Thin-walled Rods – Vítek, K. - Jágrová, J., - Holý, S., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 309. ISBN 80-01-02229-3.
 • Comparison of Several Types of Six-Components Sensors – Holý, S. - Vítek, K. - Hofman, J., - Chudomel, M., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 308. ISBN 80-01-02229-3.
 • Application of Hole Drilling Method by Residual Stress Assesment in Linear Varying Uniaxial Stress Field – Holý, S. - Dejmal, J., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 306. ISBN 80-01-02229-3.
 • Support in the Optimizing of Structure Design by Means of Experiment – Holý, S. - Vítek, K., - Chvojka, V., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 299. ISBN 80-01-02229-3.
 • Linear Programing in Structural Optimalization – Mareš, T. - Holý, S., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 291. ISBN 80-01-02229-3.
 • Innovation of the Subject "Thin-Walled Structures" and Coordination of Its Lecturing at Mechanical Engineering Faculties – Vítek, K. - Čalkovský, A., - Holý, S., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 289. ISBN 80-01-02229-3.
 • Identification of the Tensile Material Test Using the Notched Specimen – Vítek, K. - Holý, S., - Štěrba, P., In: 17th Danubia Adria Symphosium - Extended Summariers. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2000, pp. 339-341. ISBN 80-01-02234-X.
 • Quantitative Comparison of Stress Evaluation Methods – Holý, S. - Dejmal, J. - Ganev, N., - Kraus, I., In: 17th Danubia Adria Symphosium - Extended Summariers. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2000, pp. 129-131. ISBN 80-01-02234-X.
 • Identifikace materiálové tahové zkoušky užitím vrubového vzorku – Vítek, K. - Holý, S., - Štěrba, P., In: Experimentální analýza napětí - EAN 2000. Brno: VUT v Brně, 2000, pp. 371-374. ISBN 80-214-1569-X.
 • Měření kontaktních tlaků s následným zpracováním dat – Štěrba, P. - Volf, J. - Papežová, S. - Vlček, J., - Holý, S., In: Skelet 2000 - sborník. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2000, pp. 56-57. ISBN 80-86317-05-6.
 • Kvalitativní srovnání tenzometrických metodik – Ganev, N. - Dejmal, J. - Holý, S., - Kraus, I., In: Experimentální analýza napětí - EAN 2000. Brno: VUT v Brně, 2000, pp. 91-94. ISBN 80-214-1569-X.
 • Miniaturní snímač pro měření silových účinků – Bouška, P. - Holý, S. - Hrubant, L. - Sutner, O. - Vacek, J., - Záruba, J., In: Experimentální analýza napětí - EAN 2000. Brno: VUT v Brně, 2000, pp. 39-40. ISBN 80-214-1569-X.
 • Testing and Calibration of Pressure Areal Transducer for Biomechanical Measurement – Volf, J. - Vlček, J. - Papežová, S., - Holý, S., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 544. ISBN 80-01-02229-3.
 • Contact Pressure Measurement in Biomechanics – Štěrba, P. - Volf, J. - Papežová, S. - Vlček, J., - Holý, S., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 522. ISBN 80-01-02229-3.
 • Matrix Areal Pressure Transducer-Construction and Testing – Volf, J. - Papežová, S. - Holý, S., - Vlček, J., In: XII. DIDMATTECH'99. Nitra: Pedagogická fakulta UKF, 2000, pp. 148-151. ISBN 80-8050-283-8.
 • Flexible Transducer for Biomechanical Purposes and Processing Software – Volf, J. - Štěrba, P. - Vlček, J. - Papežová, S., - Holý, S., In: Eurosensors XIV: Book of Abstracts. Lyngby: MIC - Mikroelektronic Centre, 2000. pp. 273-274. ISBN 87-89935-51-9.
 • Flexible Transducer for Biomechanical Purposes and Processing Software – Volf, J. - Štěrba, P. - Vlček, J. - Papežová, S., - Holý, S., In: Eurosensors XIV: Proceedings. Lyngby: MIC - Mikroelektronic Centre, 2000, pp. 491-494. ISBN 87-89935-50-0.
 • Flexible Areal Transducer for Paraplegics – Volf, J. - Vlček, J. - Holý, S., - Papežová, S., In: IMEKO 2000. Vienna: Austrian Society for Measurement and Automation, 2000, pp. 147-151. ISBN 3-901888-03-9.
 • Flexible Areal Transducer for Paraplegics – Volf, J. - Vlček, J. - Holý, S., - Papežová, S., In: IMEKO 2000. Vienna: Austrian Society for Measurement and Automation, 2000, pp. 207. ISBN 3-901888-03-9.
 • Konstrukce a testování maticového plošného snímače tlaku – Volf, J. - Papežová, S. - Holý, S., - Vlček, J., In: XII. DIDMATTECH'99. Nitra: Pedagogická fakulta UKF, 2000, pp. 148-151. ISBN 80-8050-283-8.

1999

 • Teoretické předpoklady pro optimální řešení a efektivní využití přípojných vozidel s poháněnou nápravou v zemědělství a jejich ověření – Hofman, J. - Holý, S. - Chudomel, M. - Syrový, O., - Podpěra, V., In: Zemědělská technika na přelomu 20. a 21. století. Praha: Česká zemědělská univerzita (ČZU), 1999, pp. 206-212. ISBN 80-213-0504-5.
 • Force Interaction between Tractor and Attached Vehicle with Driven Axle and Kinematics of Their – Holý, S. - Chudomel, M. - Hofman, J. - Vítek, K., - Syrový, O., In: Significance of Hybrid Method for Assessment of Reliability and Durability in Engineering Sciences. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 1999, pp. 21-24. ISBN 80-86246-02-7.
 • Application of Experimental Mechanics Means in Human Medicine and Physiology of Work – Holý, S. - Volf, J. - Hlávková, J., - Hrubant, J., In: Significance of Hybrid Method for Assessment of Reliability and Durability in Engineering Sciences. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 1999, pp. 25-26. ISBN 80-86246-02-7.
 • Testing and Calibration of Pressure Areal Transducer for Biomechanical Purposes – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J., - Papežová, S., In: Significance of Hybrid Method for Assessment of Reliability and Durability in Engineering Sciences. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 1999, pp. 73-76. ISBN 80-86246-02-7.
 • Testing and Calibration of Pressure Areal Transducer for Biomechanical Purposes – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J., - Papežová, S., In: XV.World Congress IMEKO. Osaka: IMEKO, 1999, pp. 237-240. ISBN 4-907764-09-X.
 • Tactile Transducer for Pressure Distribution Measurement and Its Practical Tests – Volf, J. - Holý, S. - Papežová, S., - Vlček, J., In: XV.World Congress IMEKO. Osaka: IMEKO, 1999, pp. 153-157. ISBN 4-907764-09-X.
 • Using of Pressure Distribution on Sole Transducer in Biomechanics – Volf, J. - Holý, S. - Papežová, S. - Vlček, J. - Obrazová, H. - Kunzová, D., - Popelák, B., In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999, pp. 336.
 • Identifikace materiálové tahové zkoušky – Vítek, K. - Holý, S., In: Sborník EAN 99 - 37. mezinárodní konference Experimentální analýza napětí. Ostrava: VŠB-TUO, 1999, pp. 213-216. ISBN 80-7078-672-8.

1998

 • Maticový dynamický snímač rozložení tlaku pro biochemické aplikace – Volf, J. - Papežová, S. - Vlček, J., - Holý, S., In: Sekel 98. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta, 1998, pp. 37-40.
 • Tactile Transducer for Pressure Distribution in Biomechanics – Volf, J. - Holý, S. - Papežová, S., - Vlček, J., In: ISMCR 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1998, pp. 417-421. ISBN 80-01-01814-8.
 • Transducer for Pressure Distribution Measurement in Biomechanics – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J. - Papežová, S. - Obrazová, H. - Kunzová, D. - Vítek, K. - Popelák, B., - Mareš, K., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 843-844.
 • New Soil Pressure Sensor for Geomechanical Application – Holý, S. - Volf, J. - Trčková, J., - Bohatec, K., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 519-520.
 • Matrix Dynamic Pressure Transducer with Conductive Elastomer – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J., - Papežová, S., In: Danubia-Adria, Proceedings of the 15th Symposium. Forli: Serinar s.p.a, 1998, pp. 177-178.
 • Measurement of Mechanical Quantities for their Objectivization in Physiology of Work – Holý, S. - Hála, B. - Hlávková, J. - Hrubant, L., - Volf, J., In: Danubia-Adria, Proceedings of the 15th Symposium. Forli: Serinar s.p.a, 1998. pp. 9-10.
 • Factors Affecting the Accuracy of Residual Stress Measurements Using the Hole Drilling Method – Holý, S., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 521-522.
 • Optimization of the Force Transducer – Vítek, K. - Holý, S., - Hofman, J., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. pp. 523-524.
 • Measurement of Force Interactions between Tractor and Attached Vehicle with Driven Axle – Holý, S. - Chudomel, M. - Hofman, J., - Vítek, K., In: Danubia-Adria, Proceedings of the 15th Symposium. Forli: Serinar s.p.a, 1998. pp. 95-96.

1997

 • Using Miniature Tactile Senzor Based on Conductive Rubber in Geomechanics – Holý, S. - Volf, J. - Trčková-Skořepová, J., - Anger, L., In: 14th Imeko World Congress. Tampere: Finish Society of Automation, 1997, pp. 262-265. ISBN 952-5183-03-3.
 • New and Inexpensive Transducers for Measuring Stress State – Trčková-Skořepová, J. - Volf, J., - Holý, S., In: Methods of Experimental Mechanics to Garantee Quality, Economy and Safety of Product and Structures. Wuppertal: Bergische Universität, 1997, pp. 14-15.
 • Tactile Transducer for Pressure Distribution Measurement – Volf, J. - Holý, S., - Vlček, J., In: 14th Imeko World Congress. Tampere: Finish Society of Automation, 1997. pp. 176-180. ISBN 952-5183-03-3.
 • Using of Transducers for Pressure Distribution Measurements in Biomedicine – Volf, J. - Holý, S., - Vlček, J., In: Experimental Stress Analysis - EAN 97. Olomouc: Laboratoř optiky Univerzity Palackého a Fyzikálního ústavu AV ČR, 1997, pp. 319-322.
 • Do We Still Nead an Experiment in Solid Mechanics? – Holý, S., In: Experimental Stress Analysis - EAN 97. Olomouc: Laboratoř optiky Univerzity Palackého a Fyzikálního ústavu AV ČR, 1997, pp. 3-8.
 • New Soil Pressure Transducer Applied in Geomechanics – Holý, S. - Volf, J. - Trčková-Skořepová, J., - Vlček, J., In: 14th Symposium Danubia-Adria on Experimental Methods in Solid Mechanics. Extended Summaries. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 1997, pp. 41-42.
 • New Soil Pressure Transducer Applied in Geomechanics – Holý, S. - Volf, J. - Trčková-Skořepová, J. - Anger, L., - Vlček, J., In: Experimental Stress Analysis - EAN 97. Olomouc: Laboratoř optiky Univerzity Palackého a Fyzikálního ústavu AV ČR, 1997, pp. 257-259.
 • Optimization of the Pressure Transducer – Vítek, K. - Holý, S. - Žák, J., - Trčková-Skořepová, J., In: Experimental Stress Analysis - EAN 97. Olomouc: Laboratoř optiky Univerzity Palackého a Fyzikálního ústavu AV ČR, 1997, pp. 309-312.
 • Using of Conductive Rubber in Transducer for Pressure Distribution Measerement – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J. - Obrazová, H. - Kunzová, D. - Trčková-Skořepová, J. - Anger, L. - Vítek, K. - Žák, J., - Mareš, K., In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 1051-1052.
 • The Form Optimization of the Pressure Transducer – Holý, S. - Vítek, K. - Žák, J., - Trčková-Skořepová, J., In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 519-520.
 • Using of Conductive Rubber by Construction of Pressure Transducer in Geomechanics – Trčková-Skořepová, J. - Holý, S. - Volf, J., - Anger, L., In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 483-484.

1996

 • Monitoring and Control of Technology and Service Life by Means of Experimental Mechanics – Holý, S., In: Abstracts - GAMM Wissenschaftliche Jahrestagung 96. Praha: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 1996, pp. 31.
 • Optimization Aspects Applied in Machine Innovation – Holý, S. - Španiel, M. - Vítek, K., - Žák, J., In: Abstracts - GAMM Wissenschaftliche Jahrestagung 96. Praha: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 1996, pp. 32.
 • Application of Conductive Rubber Layer for Pressure Measurement – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J. - Obrazová, H. - Kunzová, D. - Skořepová, J., - Anger, L., In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 917-918.
 • Stiffnes Optimalization of Machine Structures – Vítek, K. - Holý, S., - Španiel, M., In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 509-510.
 • Tactile Sensor Carpet for Pressure Distribution Measurement – Holý, S. - Volf, J., In: Abstracts - GAMM Wissenschaftliche Jahrestagung 96. Praha: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 1996, pp. 31-32.
 • Aspekty optimalizace při inovaci strojů – Holý, S. - Španiel, M. - Vítek, K., - Žák, J., In: Inženýrská mechanika 96. Žďár nad Sázavou: Žďas, 1996, pp. 47-50. ISBN 80-214-0747-6.
 • Application of Tactile Transducer for Pressure Distribution Measurement on Sole – Volf, J. - Holý, S., - Papežová, S., In: 5th International Symposium on Measurement and Control in Robotics - ISMCR 96. Brussels: BEMEKO, 1996, pp. 462-465.
 • Using of Tactile Transducer for Pressure Distribution Measurement on Sole – Volf, J. - Holý, S., - Vlček, J., In: Eurosensors X. Leuven: Katolieke Universiteit, 1996, pp. 1173-1176.

1995

 • Tactile Sensor Carpet for Pressure Distrubution Measurment – Volf, J. - Holý, S., In: Proceedings of 5th Bilateral Czech/German Symposium "Experimental Methods of Mechanics with Numerical Modelling". Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 1995, pp. 49-50.
 • Application of Tactile Sensor Carpet for Pressure Distribution Measurement – Volf, J. - Holý, S., In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 683-684.
 • Tactile Carpet for Pressure Distribution Measurement on Sole – Volf, J. - Holý, S., In: 24. Convegno Naziolale dell' Associazione Italiana per l' Analisi delle Sollecitayioni - AIAS 95. Trieste: Associazione Italiana per l'Analisi delle Sollecitazioni, 1995, pp. 1-14.
 • Ankle Joint Injury During Car Crash – Stingl, J. - Čech, P. - Doubková, A. - Kovanda, J. - Holý, S., - Král, J., In: Surgical and Radiologic Anatomy. Berlin: Springer, 1995, pp. 1-290.
 • Strain Gage Transducers for Model Investigation and Measuring IN SITU in Geomechanics – Holý, S. - Skořepová, J., In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 327-328.
 • Cutting Forces Measuring in Drilling – Mádl, J. - Holý, S., In: Abstracts of 12th Danubia - Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Budapest: Pesti Nyomda, 1995, pp. 115-116. ISBN 963-8094-97-4.
 • Mechanical Properties of Selected Biological Structures 2 – Holý, S. - Kovanda, J., - Stingl, J., In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 685-686.

1994

 • Mezinárodní spolupráce v oblasti experimentální mechaniky a začlenění České společnosti pro mechaniku do mezinárodních struktur – Holý, S., In: Czech and Slovak Contribution to the World Culture. Praha: Rada vědeckých společností, 1994, pp. 32.
 • Mechanical Properties of Steel X60 – Vítek, K. - Holý, S., In: 11th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Wien: ASESA, 1994, pp. 115-116.
 • Rigid Strain Gage Dynamometer for Turning – Mádl, J. - Holý, S., In: 11th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Wien: ASESA, 1994, pp. 65-66.
 • Advanced Forms of Experimental Mechanics Education – Holý, S. - Beneš, J., In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 147-148.
 • Pressure Distribution Measurements by Means of Tactile Sensor Carpet – Volf, J. - Holý, S., In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 61-62.
 • Mechanical Properties of Selected Biological Structures – Stingl, J. - Holý, S., - Kovanda, J., In: Biomechanics of Man '94 - Proceedings of the 5th International Conference. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 1994, pp. 140-143.
 • Problematics of the Mechanical Properties Determination of Biological Structures – Holý, S. - Stingl, J., - Kovanda, J., In: 11th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Wien: ASESA, 1994, pp. 45-46.
 • Homegrown Strain Gage Transducers for Special Purposes – Holý, S. - Mádl, J., In: 11th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Wien: ASESA, 1994, pp. 171.
 • Investigation of Diagnostic Methods in Cutting Technology Based on the Relation of Cutting Forces and Tool Wear – Mádl, J. - Holý, S., - Beneš, J., In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 147-148.
 • Investigation of Structure Failure in Geotechnics by Means of Experimental Mechanics Methods – Holý, S. - Skořepová, J., In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 67-68.

1993

 • Research Direction in the Field of Biomechanics of Man – Konvičková, S. - Valenta, J. - Valenta, F. - Michalec, J. - Šubrt, L. - Sochor, M. - Kanócz, A. - Holý, S., - Šulc, B., In: Technology Exchange Symoposium on Medical Biotechnology. 1993, pp. 1-60.
 • Optical Methods of Eperimental Stress and Strain Analysis in Industrial Praxis – Holý, S., In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 151-152.
 • Application of Strain Gage Technique for Technology Control and Service Safety – Holý, S., In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 149-150.
 • Optimalization of Material Choice and Equipment Resolution for Stress Pattern Analysis by Thermal Emission – Holý, S., In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 147-148.

?

 • Experimental Method for Stress and Strain Identification Based on of the Hole Drilling Principle – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Mareš, T. - Sochor, M., - Španiel, M., In: neuvedeno. p. 62-63., ?
 • Thin - walled Shells Collapse - Experiments and FEM Solution – Dvořák, J. - Holý, S., - Španiel, M., In: neuvedeno. p. 244-245., ?

Patent, užitný a průmyslový vzor

2010

 • Polovodičová tenzometrická odvrtávací růžice – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Hrubant, L., - Holý, S., Czech Republic. Patent CZ 302108. 2010-09-10.

2007

 • Polovodičová tenzometrická odvrtávací růžice – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Hrubant, L., - Holý, S., Czech Republic. Utility Model CZ 17407. 2007-03-26.

2006

 • Proporcionální snímač napětí, zejména napětí v kosti – Volf, J. - Petrtýl, M. - Bezouška, V. - Holý, S. - Vítek, K., - Bláhová, M., Czech Republic. Patent CZ 296843. 2006-05-22.
 • Polovodičová tenzometrická odvrtávací růžice – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S., - Mareš, T., Czech Republic. Utility Model Application., 2006
 • Polovodičová tenzometrická odvrtávací růžice – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S., - Mareš, T., Czech Republic. Patent Application., 2006

2005

 • Proporcionální snímač rozložení kontaktního tlaku – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J., - Papežová, S., Czech Republic. Patent CZ 295655. 2005-07-21.
 • Proporcionální snímač napětí, zejména napětí v kosti – Volf, J. - Petrtýl, M. - Bezouška, V. - Holý, S. - Vítek, K., - Bláhová, B.M., Czech Republic. Utility Model CZ 15132., 2005

2004

 • Proporcionální snímač rozložení kontaktního tlaku – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J., - Papežová, S., Czech Republic. Utility Model CZ 13964., 2004

Prototyp, funkční vzorek

2009

 • Polovodičová tenzometrická odvrtávací růžice – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Holý, S., [Functional Sample] 2009.

2005

 • Plantograf V05 – Volf, J. - Vlček, J. - Papežová, S. - Holý, S., - Novák, P., [Prototype] 2005.

Zpráva

2010

 • Modelování rychlých dějů na tlakových potrubích v programu ABAQUS – část II – Hrubý, Z. - Blažek, J., - Holý, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2010. Report no. 12105/10/12.
 • Modelování rychlých dějů na tlakových potrubích v programu ABAQUS – Hrubý, Z. - Holý, S., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2010. Report no. 12105/09/07.

2003

 • Měření zbytkových napětí na trubkovém ohybu pomocí odvrtávací metody – Doubrava, K. - Vítek, K. - Kuliš, Z., - Holý, S., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2003. Report no. 2052/03/09.
 • Experimnetálne metódy biomechaniky – Daniel, M. - Sochor, M., - Holý, S., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Laboratoř biomechaniky člověka, 2003. Report no. 2051/03/14.

2002

 • Expertní posudek usměrňovače spalin – Holý, S., [Technical Report] 2002. Report no. 2052/02/048.
 • Řízení tuhosti laminátové desky – Mareš, T. - Holý, S., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2002. Report no. 2051/02/30.

2001

 • Analýza pístních kroužků 1 – Vítek, K. - Holý, S., - Michalec, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. ČVUT FS 2051/01/40.
 • Inovace výuky "Experimentální analýza napětí" - Experimentální měření zbytkových napětí pomocí odvrtávací metody – Doubrava, K. - Kuliš, Z. - Holý, S., - Vítek, K., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. ČVUT FS 2051/01/36.
 • Posouzení příčiny poruchy kombinovaného měniče SSVAS 123/3G na rozvodně E25/R110 v poli č.01 pro T101 – Holý, S. - Vítek, K., [Technical Report] 2001. Report no. ČVUT FS 2051/01/12.
 • Inovace výuky "Experimentální analýza zbytkových napětí" - Zbytková napětí v cévách a myokardu – Horný, L. - Holý, S. - Vítek, K. - Valenta, J., - Kittnar, O., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. ČVUT FS 2051/01/34.
 • Vliv jakosti povrchu a zbytkových napětí na únavovou životnost - podklad pro inovaci výuky experimentální analýzy napětí – Papuga, J. - Holý, S. - Vítek, K., - Michalec, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. ČVUT FS 2051/01/24.
 • Inovace výuky předmětu "Tenkostěnné konstrukce" - Experimentální studie ztráty stability válcové skořepiny – Dvořák, J. - Holý, S., - Vítek, K., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. ČVUT FS 2051/01/33.
 • Obecná pravidla konstrukční optimalizace – Mareš, T. - Holý, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. ČVUT FS 2051/01/27.
 • Řešení nekonvexní optimalizační úlohy – Mareš, T. - Holý, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. ČVUT FS 2051/01/28.
 • Matematické metody v konstrukční optimalizaci – Mareš, T. - Vítek, K., - Holý, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. ČVUT FS 2051/01/32.

2000

 • Statika tenkostěnných skořepinových konstrukcí – Vítek, K. - Holý, S., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2000. Report no. 2051/00/43.

1996

 • Optimalization Aspects Applied in Machine Inovation – Holý, S. - Skořepová, J. - Španiel, M. - Vítek, K., - Žák, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996.
 • Tactile Transducers for Pressure Distribution Measurements – Holý, S. - Volf, J., - Skořepová, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996.
 • Transducers for Pressure Distribution Measurement – Holý, S. - Skořepová, J. - Vítek, K., - Volf, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996.
 • Tactile Transducer Carpet for Pressure Distribution Measurement – Holý, S. - Volf, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996.
 • Numerical Optimalization Procedure of Structures Applying Experimental Data – Holý, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996.
 • Residual Stresses and Their Impact to the Quality of Structures – Holý, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996.
 • Monitoring and Control of Design, Technology and Service Safety by Means of Experimental Mechanics – Holý, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996.
 • Výzkum diagnostických metod třískového obrábění založený na vzájemném vztahu silových jevů a opotřebení nástroje – Mádl, J. - Beneš, J. - Tesner, L. - Koutný, V. - Rázek, V. - Kaven, J. - Holý, S., - Veselý, E., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra obrábění, 1996.
 • Návrh vrtacího dynamometru s polovodičovými tenzometry – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Holý, S., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra obrábění, 1996.

1995

 • Neinvazivní diagnostika rozložení tlaku na ploše chodidla – Volf, J. - Holý, S. - Kunzová, D. - Obrazová, H., - Vlček, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1995.

1994

 • Reliability of Mechanical Components and Systems and Reliability Testing – Holý, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.
 • Probabilistic Mechanical Design – Holý, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.
 • Danger of Structure Schematization in Design and Its Deleting by Means of Experiment – Holý, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.
 • Practical Reliability Engineering – Holý, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.
 • CTU - Yesterday, Today and Tomorrov – Holý, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.
 • Laboratiry for Experimental Verification of Structures – Holý, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.
 • Monitoring and Control of Technology and Service Safety by Means of Strain Gage Technique – Holý, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.
 • Měření na kompozitních materiálech. Materiálové hodnoty pro výpočet. Tenzometrická měření na kompozitních materiálech – Holý, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2003

 • Theoretical Analysis of the Hole Drilling Method Used for the Residual Stress Identification – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. ISBN 80-01-02834-8.

1994

 • Pružnost a pevnost – Valenta, F. - Konvičková, S. - Kuliš, Z. - Puchmajer, P. - Holý, S., - Kánocz, A., Praha: Czech Technical University in Prague, 1994.

Sborník

2008

 • 25th Symposium on Advances in Experimental Mechanics – Daniel, M. ed. - Holý, S. ed., - Růžička, M. ed., České Budějovice, Český Krumlov, 2008-09-24/2008-09-27. Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2008. ISBN 978-80-01-04162-8.

2002

 • Experimental Stress Analysis – Holý, S. ed. - Řezníček, J. ed., - Vítek, K. ed., Praha, 2002-06-03/2002-06-06. Praha: Asociace strojních inženýrů, 2002. ISBN 80-01-02547-0.

2000

 • 17th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics – Holý, S. ed. - Vítek, K. ed., Praha, 2000-10-11/2000-10-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2000.
 • 17th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Machanics – Holý, S. ed. - Maštovský, J. ed., - Vítek, K. ed., Praha, 2000-10-11/2000-10-14. Praha: Czech Technical University in Prague, 2000. ISBN 80-01-02234-X.
 • 17th Danubia Adria Symphosium - Extended Summariers – Holý, S. ed. - Maštovský, J. ed., - Vítek, K. ed., Praha, 2000-10-11/2000-10-14. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2000. ISBN 80-01-02234-X.

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2008

 • Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics – Růžička, M. org. - Holý, S. org. - Daniel, M. org., - Krejča, M. org., [Conference Hosting] 2008.

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2004

 • Metoda křížového řezu – Weinberg, O. - Holý, S., [Unpublished Lecture] ČVUT FS. 2004-10-21.
 • Vyšetřování zbytkových napětí pomocí metody kruhového jádra – Holý, S., [Unpublished Lecture] ČVUT FS. 2004-10-21.

2003

 • Residual Stress Determination in Bulky Forgings as a Tool for Evaluating Their Technology and Product Quality – Holý, S. - Weinberg, O. - Václavík, J. - Doubrava, K., - Vítek, K., [Unpublished Lecture] ČVUT FS. 2003-06-04.
 • New Type of Sensor for Stress Analysis in Bones – Holý, S. - Volf, J., [Unpublished Lecture] Prof. Naumann - vedoucí Lehrstuhl für Experinetelle mechanic, Fakultät für Mascz. 2003-11-24.
 • Experimental Methods for Estimating Residual Stresses – Holý, S. - Weinberg, O., [Unpublished Lecture] Prof. Naumann - vedoucí Lehrstuhl für Experinetelle mechanic, Fakultät für Mascz. 2003-11-24.
 • Residual Stress Determination - One of the Tools for Evaluating Technology, Quality and Economy of the Product – Holý, S. - Doubrava, K. - Vítek, K. - Václavík, J., - Weinberg, O., [Unpublished Lecture] Danubia-Adria Committee for Experimental Methods in Solid Mechanics. 2003-09-24.

?

 • Metody experimentální mechaniky - dnes a zítra – Holý, S. - Vlk, M., - Hrabovský, M., [Unpublished Lecture], ?

Odbor biomechaniky (12124)

prof. Ing. Stanislav Holý, CSc.

prof. Ing. Stanislav Holý, CSc.

Stanislav.Holy (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2510

místnost: B1-612, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • 2643/F1  
  Propojení analytického a experimentálního přístupu ve výuce experimentální analýzy napětí na ČVUT v Praze – Holý, S. (2011)
 • 2599/F1  
  Inovace výuky nelineární mechaniky těles ve vybraných předmětech studia strojního inženýrství – Holý, S. (2009)
 • FT-TA4/083  
  Bezpečnostní a legislativní aspekty výstavby a spouštění JE nové generace pro energetiku ČR – Holý, S. (2007-2010)
 • 1374/F1 a  
  Doplnění výuky experimentální analýzy napětí na ČVUT v Praze o interferenční metody – Holý, S. (2007)
 • 1917/F1 a  
  Inovace předmětů studijních programů strojního inženýrství v oblasti teplotního namáhání – Holý, S. (2007)
 • 2017 F1 a  
  Rozšíření laboratorní výuky experimentální analýzy mechanických napětí pro posluchače FS, FJFI, FSv ČVUT – Holý, S. (2006)
 • 1908/F1/a  
  Inovace programu Aplikovaná mechanika v oblasti optimalizace konstrukcí – Holý, S. (2005)
 • GA101/05/2523  
  Zpřesnění a verifikace experimentálních postupů stanovení zbytkové napjatosti a jejich harmonizace s normou ASTM E837 a předpisy Evropské Unie – Holý, S. (2005-2007)
 • FT-TA/026  
  Vytvoření integrovaného výzkumného prostředí s posílením analytických přístupů virtuálního modelování jako nástrojů efektivní stavby moderních letadel – Holý, S. (2004-2007)
 • 960/F1  
  Inovace programu Aplikovaná mechanika v oblasti stabilitních problémů – Holý, S. (2003)
 • GA101/01/0769  
  Metoda měření zbytkových napětí v železničních nápravách – Holý, S. (2001-2003)

Článek v periodiku

2006

 • Vliv ztráty stability na porušení kompozitních struktur a jeho zohlednění při návrhu listu rototrů větrných turbín – Hraška, M. - Holý, S., Acta Mechanica Slovaca. 2006, 10(1), 681-688. ISSN 1335-2393.
 • Applicability of ESPI to Residual Stresses Measurement – Šedivý, O. - Holý, S., Acta Mechanica Slovaca. 2006, 2006(1), 531-534. ISSN 1335-2393.
 • Measurement of Human Hasticatory Biomechanics - Preliminary Study of Chewing Kinematics – Goldmann, T. - Konvičková, S. - Holý, S., - Himmlová, L., Journal of Biomechanics. 2006, 39(S1), S567. ISSN 0021-9290.
 • Potřeba výuky experimentálních metod na technických vysokých školách – Řezníček, J. - Michalec, J., - Holý, S., Acta Mechanica Slovaca. 2006, 10(1), 445-450. ISSN 1335-2393.

2004

 • Měřící systém pro měření rozložení statických a dynamických tlaků s užitím v bomechanice – Volf, J. - Papežová, S. - Vlček, J., - Holý, S., Jemná mechanika a optika. 2004, 49(5), 142-145. ISSN 0447-6441.
 • Analysis and Correction of the Hole-drilling Method Used for the Residual Stress Identification – Vítek, K. - Daniel, M. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., Materiálové inžinierstvo. 2004, 11(2), 1-4. ISSN 1335-0803.

2002

 • Maticový dynamický snímač rozložení tlaku pro užití v biomechanice – Volf, J. - Papežová, S. - Vlček, J. - Holý, S. - Novák, P., - Otáhal, J., Strojař. 2002, 11(1), 1-5. ISSN 1213-0591.

2001

 • New Types of Pressure Transducers – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J., - Papežová, S., Österreichische Ingenieur- und Architekten- Zeitschrift. 2001,(-), 137-140. ISSN 0721-9415.

1998

 • Optimalizace silového snímače – Vítek, K. - Holý, S. - Hofman, J., - Žák, J., Acta Mechanica Slovaca. 1998, 2(2), 235-238. ISSN 1335-2393.
 • Podpora optimalizace konstrukce experimentem – Vítek, K. - Holý, S., - Chvojka, V., Acta Mechanica Slovaca. 1998, 2(2), 247-250. ISSN 1335-2393.

1997

 • Using of Tactile Transducer for Pressure Distribution Measurement on Sole – Volf, J. - Holý, S., - Vlček, J., Sensors and Actuators. 1997, 97(62), 556-561. ISSN 0924-4247.
 • Utilization of Conductive Yokohama Rubber for Construction of Pressure Transducers – Trčková-Skořepová, J. - Holý, S. - Volf, J., - Anger, L., Acta Montana. Serie B, Fuel, Carbon, Mineral Processing. 1997, 99-114. ISSN 1211-1929.
 • Prostředky experimentální analýzy v geotechnice a jejich využití k minimalizaci rizika selhání komstrukce – Trčková-Skořepová, J. - Holý, S. - Anger, L. - Navrátil, O. - Vencovský, M. - Vítek, K., - Volf, J., Acta Montana. Serie B, Fuel, Carbon, Mineral Processing. 1997, 117-128. ISSN 1211-1929.
 • Application of Experimental Stress Analysis in Geomechanics for the Minimization of Structure Failure – Trčková-Skořepová, J. - Holý, S. - Anger, L. - Navrátil, O. - Vencovský, M. - Vítek, K., - Volf, J., Acta Montana. Serie B, Fuel, Carbon, Mineral Processing. 1997, 33-44. ISSN 1211-1929.
 • Using of Pressure Conductive Rubber Yokohama Rubber to Construction of Pressure Transducer – Trčková-Skořepová, J. - Holý, S. - Volf, J., - Anger, L., Acta Montana. Serie B, Fuel, Carbon, Mineral Processing. 1997, 99-114. ISSN 1211-1929.

1994

 • Letní kurz "Design for Quality" – Holý, S., Bulletin Asociace strojních inženýrů. 1994, 13-14.
 • Using of Tactile Transducer for Pressure Distribution Measurement on Sole – Volf, J. - Holý, S., - Vlček, J., Sensors and Actuators. 1994, 556-561. ISSN 0924-4247.

Stať ve sborníku

2016

 • Stiffness reduction model for composite materials under cyclic loading - identification of model coefficients – Král, M. - Cabrnoch, B., - Holý, S., In: Materials Today: Proceedings. Amsterdam: Elsevier, 2016. pp. 1014-1018. ISSN 2214-7853.

2015

 • Hole-drilling method with inverse layers removing – Václavík, J. - Holý, S. - Jankovec, J. - Jaroš, P., - Weinberg, O., In: Experimental Stress Analysis 2015. Prague: Czech Technical University, 2015. pp. 454-459. ISBN 978-80-01-05734-6.
 • The proposal and experimental verification of the phenomenologically based model for calculations of composites structures subjected to cyclic loading – Král, M. - Holý, S., - Cabrnoch, B., In: Polymerní kompozity 2015. Ostrava: RPIC - ViP s.r.o., 2015. pp. 30-36. ISBN 978-80-905224-2-8.

2014

 • Do We Still Need an Experiment at All – Holý, S. - Hrubý, Z., In: Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines. Pfaffikon: Trans Tech Publications Ltd., 2014, pp. 349-352. Applied Mechanics and Materials Vol. 732. ISSN 1662-7482.
 • Development of phenomenologically based approach for fatigue calculations of fiber reinforced composite structures – Král, M. - Cabrmoch, B. - Hraška, M., - Holý, S., In: Experimentální a výpočtové metody v inženýrství. Ústí nad Labem: UJEP, 2014. ISBN 978-80-7414-725-8.

2013

 • Experimental Measurement and Numerical Modelling of Fatigue Properties of Glass Fiber Composite Materials – Král, M. - Hraška, M., - Holý, S., In: Mezinárodní konference Polymer Composites 2013. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013. pp. 108-117. ISBN 978-80-261-0213-7.

2008

 • DO WE STILL NEED EXPERIMENTS AND SENSORS AT THE BEGINNING OF THE TWENTY-FIRST CENTURY? – Holý, S. - Růžička, M., In: 25th Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2008. pp. 91-92. ISBN 978-80-01-04162-8.

2007

 • Residual Stress Measurement by Electronic Speckle Pattern Interferometry – Šedivý, O. - Krempaszky, C., - Holý, S., In: Proceedings of the Fifth Australasian Congress on Applied Mechanics. Brisbane: Engineers Australia, 2007. p. 342-347. ISBN 0-85825-862-5.
 • ESPI-Assisted Hole Drilling Method – Šedivý, O. - Krempaszky, C., - Holý, S., In: 8th Workshop of Applied Mechanics. Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2007. ISBN 978-80-01-03895-6.
 • Residual Stresses Measurement by ESPI - Specimen Design – Šedivý, O. - Krempaszky, C., - Holý, S., In: The 12th Internetional Conference on Problems of Material Engineering, Mechanics and Design. Púchov: Univerzita Alexandra Dubčeka, 2007.
 • Specimen Design for Residual Stresses Measurement by ESPI – Šedivý, O. - Holý, S., In: The 6th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Kraljevo: Faculty of Mechanical Engineering, 2007. p. 291-294. ISBN 978-86-82631-39-2.

2006

 • Applicability of ESPI to Residual Stresses Measurement – Šedivý, O. - Holý, S., In: Winter Workshop of Applied Mechanics Proceeding. Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2006. p. 33-34. ISBN 80-01-03455-0.
 • ESPI and Residual Stresses Measurements: Applicability – Šedivý, O. - Holý, S., In: The 5th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Púchov: SMTV, s.r.o.,Ústav materiálového a technologického výskumu pri FPT v Púchove, 2006. p. 3. ISBN 80-969228-0-7.
 • Application of Electronic Speckle Pattern Interferometry for Residual Stresses Measurement – Šedivý, O. - Holý, S., In: Mechanics and Materials in Desing. Leca do Balio: INEGI, 2006. p. 57-58. ISBN 972-8826-11-7.
 • Registration of Human Chewing Parameters by Means of Motion Analysis – Goldmann, T. - Holý, S., - Himmlová, L., In: Human Biomechanics 2006. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav mechaniky těles, 2006. pp. 88-89. ISBN 80-214-3232-2.

2005

 • Determination of Residual Stresses Using ESPI and Hole-Drilling Method - Preliminary Measurements – Šedivý, O. - Holý, S., In: Summer Workshop of Applied Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2005. p. 102-107. ISBN 80-01-03200-0.
 • Preliminary Measurements for Determination of Residual Stresses Using Electronic Speckle Pattern Interferometry and Hole-Drilling Method – Šedivý, O. - Holý, S. - Naumann, J., - Stockmann, M., In: 4th YSESM. Bologna: University of Bologna, 2005. p. 9-10. ISBN 88-901080-2-9.

2004

 • Teorie identifikace zbytkových napětí odvrtávací metodou – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., In: Engineering Mechanics 2004. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2004, pp. 311-312. ISBN 80-85918-88-9.
 • Monitorování remodelace kosti pomocí převodníku s odporovými tenzometry – Volf, J. - Holý, S. - Bezouška, V. - Vítek, K., - Bláhová, M., In: Inovace 2004 - 11.mezinárodní sympozium s výstavou. Praha: Asociace inovačního podnikání ČR, 2004. pp. 28.
 • Původní experimentální metoda pro identifikaci napjatosti a deformací založená na odvrtávacím principu – Vítek, K. - Doubrava, K. - Španiel, M. - Sochor, M. - Holý, S., - Mareš, T., In: Inovace 2004 - 11.mezinárodní sympozium s výstavou. Praha: Asociace inovačního podnikání ČR, 2004. p. 28.
 • Identifikace zbytkových napětí odvrtávacím principem – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Španiel, M., - Mareš, T., In: Metal 2004. Ostrava: Tanger, 2004,
 • Comparison of Hole Drilling Metod and Cross Cut Method – Weinberg, O. - Holý, S., - Václavík, J., In: 21st Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2004. p. 64. ISBN 953-96243-6-3.
 • Vyšetřování zbytkových napětí v železničních nápravách – Weinberg, O. - Václavík, J., - Holý, S., In: Experimental Stress Analysis 2004. Plzeň: Škoda Výzkum, 2004. p. 305-308. ISBN 80-239-2964-X.
 • Monitoring of Bone Remodelling by Means of Strain Gage Transducer – Volf, J. - Holý, S. - Bezouška, V. - Vítek, K., - Bláhová, M., In: 21st Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2004, pp. 122. ISBN 953-96243-6-3.
 • Application of Numerical Simulation for Solving of Stability Problems – Petruška, J. - Španiel, M. - Holý, S., - Jágrová, J., In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: Czech Technical University in Prague, 2004. p. 648-649. ISBN 80-01-02945-X.
 • Systém pro měření rozložení statických a dynamických interakcí člověka s okolím – Volf, J. - Papežová, S. - Vlček, J., - Holý, S., In: Experimental Stress Analysis 2004. Plzeň: Škoda Výzkum, 2004, pp. 301-304. ISBN 80-239-2964-X.
 • Experimental Metod for Stress and Strain Identification based on of the Hole Drilling Principle – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Mareš, T. - Sochor, M., - Španiel, M., In: 21st Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2004, pp. 62-63. ISBN 953-96243-6-3.
 • Thin - Walled Shells Collapse - Experiments and FEM Solution – Dvořák, J. - Holý, S., - Španiel, M., In: 21st Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2004. p. 244-245. ISBN 953-96243-6-3.
 • Residual Stress Determination - Nonomitting Procedure in Quality Assessing of High Stressed Parts – Holý, S. - Weinberg, O. - Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Václavík, J., In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 682-683. ISBN 80-01-02945-X.
 • Importance of Longlife Learning in Engineering and Technology – Holý, S. - Nejedlý, V., - Švehla, V., In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: Czech Technical University in Prague, 2004. p. 684-685. ISBN 80-01-02945-X.
 • Comparison of Classical and Modern Methods of Limit Calculation for Aircraft Structures with Experimental Results – Dvořák, J. - Holý, S. - Španiel, M. - Vítek, K., - Doubrava, K., In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 680-681. ISBN 80-01-02945-X.
 • Upgrade of Drilling Hole Method for Residual Stress Identification – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 646-647. ISBN 80-01-02945-X.
 • Analysis of the Hole Drilling Method Principle Used for the Residual Stress Identification – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 644-645. ISBN 80-01-02945-X.
 • The Pipe Bends and Residual Stresses – Doubrava, K. - Vítek, K. - Holý, S., - Kuliš, Z., In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 676-677. ISBN 80-01-02945-X.
 • Structure of the Human Intervertebral Disc Maximizes Its Stiffness – Daniel, M. - Mareš, T. - Sochor, M., - Holý, S., In: Experimental Stress Analysis 2004. Plzeň: Škoda Výzkum, 2004. pp. 39-41. ISBN 80-239-2964-X.

2003

 • X-ray diffraction and mechanical measurement of elastic constants – Ganev, N. - Kraus, I. - Vítek, K., - Holý, S., In: International Scientific Conference UNITECH'03 Gabrovo. Proceedings. Gabrovo: Technicheski universitet Gabrovo, 2003, pp. 417-419. ISBN 954-683-167-1.
 • Application of Strain Gage Drilling Method as a Tool for Monitoring Influence of Technologies on Total Stress State in High Stressed Structures – Doubrava, K. - Holý, S. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., In: Engineering Mechanics 2003. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2003, pp. 66-67. ISBN 80-86246-18-3.
 • Residual Stress Determination in Bulky Forgings as a Tool for Evaluating Their Technology and Product Quality – Holý, S. - Weinberg, O. - Václavík, J. - Doubrava, K., - Vítek, K., In: International Conference on Advanced Engineering Design. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003, pp. 83. ISBN 80-86059-35-9.
 • Zjišťování zbytkové napjatosti - jeden z nástrojů k posouzení technologie, kvality a ekonomičnosti výrobku (poster) – Holý, S. - Doubrava, K. - Vítek, K. - Václavík, J., - Weinberg, O., In: Inovace 2003. Praha: Asociace inovačního podnikání ČR, 2003, pp. 29.
 • Application of Semiconductive Strain Gages for Hole Drilling Method – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Hrubant, L., - Weinberg, O., In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 702-703. ISBN 80-01-02708-2.
 • Tubular Microsensor for Stress State Analysis in Living Bone – Bláhová, M. - Holý, S. - Hrubant, L. - Vítek, K., - Volf, J., In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. pp. 896-897. ISBN 80-01-02708-2.
 • Transducer for Pressure Distribution Measurement and Its Using in Biomechanics – Volf, J. - Vítek, K. - Papežová, S. - Holý, S. - Novák, P., - Otáhal, J., In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 914-915. ISBN 80-01-02708-2.
 • Determination of Residual Stresses in Bulky Forgings of Different Heat Treatment – Holý, S. - Weinberg, O. - Doubrava, K. - Václavík, J., - Vítek, K., In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 744-745. ISBN 80-01-02708-2.
 • Joint Teaching of Experimental Mechanics Method in FME and FNSPE CTU and Their Impact on Product Quality – Holý, S. - Ganev, N. - Kraus, I., - Vítek, K., In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 680-681. ISBN 80-01-02708-2.
 • Direct Method for Measuring Deformation on Structures – Holý, S. - Zeman, J., In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. p. 678-679. ISBN 80-01-02708-2.
 • Special Miniature Transducer for in Vivo of Bone Measurement – Volf, J. - Bláhová, M. - Holý, S. - Vítek, K. - Hrubant, L., - Bezouška, V., In: XVIIth IMEKO WORLD CONGRESS "Metrology in the 3rd Millennium" - Proceedings. Dubrovnik: IMEKO, 2003, pp. 2080-2082. ISBN 953-7124-00-2.
 • Metoda derivace signálu určující zbytková napětí – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., In: Moderní metody ve strojírenském vývoji - Sborník anotací příspěvků. Liberec: LENAM, 2003, pp. 11-12.
 • New Basic of Methods for Residual Stress Identification – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., In: Inovace 2003. Praha: Asociace inovačního podnikání ČR, 2003, pp. 29.
 • Metoda derivace signálu pro identifikaci zbytkových napětí – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., In: Experimentální analýza napětí 2003. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2003, pp. 121-122. ISBN 80-214-2314-5.
 • Aplikace metody prutového etalonu pro identifikaci materiálových konstant – Vítek, K. - Holý, S. - Mareš, T., - Picek, R., In: Experimentální analýza napětí 2003. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2003, pp. 111-112. ISBN 80-214-2314-5.
 • FEM - Based Tube Bending Simulation – Přibyl, M. - Španiel, M. - Kuliš, Z. - Holý, S., - Vítek, K., In: International Conference on Advanced Engineering Design. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003, pp. 125. ISBN 80-86059-35-9.
 • The Efect Methods of Elastic Constant Optimization – Vítek, K. - Holý, S., In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 692-693. ISBN 80-01-02708-2.
 • Problémy tenzometrických měření na kompozitních materiálech – Holý, S. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., In: Moderní metody ve strojírenském vývoji - Sborník anotací příspěvků. Liberec: LENAM, 2003. pp. 6.
 • Problémy tenzometrických měření na kompozitech – Holý, S. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., In: Experimentální analýza napětí 2003. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2003, pp. 37-38. ISBN 80-214-2314-5.
 • New Sensor for in Bone Stress Measuring – Volf, J. - Bezouška, V. - Holý, S. - Vítek, K., - Vlček, J., In: Abstracts of 20th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Gyor: Széchenyi István University of Applied Sciences, 2003, pp. 126-127. ISBN 963-9058-20-3.
 • Residual Stress Determination - One of Tools for Evaluating Technology, Quality and Economy of the Product – Holý, S. - Doubrava, K. - Vítek, K. - Václavík, J., - Weinberg, O., In: Abstracts of 20th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Gyor: Széchenyi István University of Applied Sciences, 2003, pp. 166-167. ISBN 963-9058-20-3.
 • Residual Stress Identification by Means of "Signal Differentiation Method" – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., In: Abstracts of 20th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Gyor: Széchenyi István University of Applied Sciences, 2003, pp. 144-145. ISBN 963-9058-20-3.
 • Miniature Transducer for in Vivo of Bone Measurement – Volf, J. - Holý, S. - Vítek, K. - Vlček, J. - Bláhová, M. - Hrubant, L., - Bezouška, V., In: SCI 2003. Orlando, Florida: International Institute of Informatics and Systemics, 2003, pp. -.
 • Stanovení velikosti zbytkových napětí - jeden z nástrojů posuzování kvality výrobků – Holý, S. - Doubrava, K. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., In: Experimentální analýza napětí 2003. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2003. pp. 33-36. ISBN 80-214-2314-5.
 • Použití odvrtávací tenzometrické metody jako prostředku pro monitorování vlivu technologií na celkovou napjatost vysoce namáhaných součástí – Holý, S. - Doubrava, K. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., In: Moderní metody ve strojírenském vývoji - Sborník anotací příspěvků. Liberec: LENAM, 2003, pp. 5.
 • Maticový dynamický snímač rozložení tlaku a jeho využití v biomechanice – Volf, J. - Papežová, S. - Vlček, J. - Holý, S. - Novák, P., - Otáhal, J., In: SEKEL 2003. Nitra: Slovenská poľnohospodárska universita v Nitre, 2003, pp. -. ISBN 80-8069-225-4.
 • Zjišťování zbytkových napětí u trubkových ohybů – Doubrava, K. - Vítek, K. - Kuliš, Z., - Holý, S., In: Experimentální analýza napětí 2003. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2003, pp. 15-16. ISBN 80-214-2314-5.
 • The Hole Drilling Method Data Evalution by Means of the Integral Method – Doubrava, K. - Vítek, K. - Kuliš, Z. - Holý, S., - Weinberg, O., In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 688-689. ISBN 80-01-02708-2.
 • Měření zbytkových napetí u trubkových ohybů – Doubrava, K. - Vítek, K. - Kuliš, Z., - Holý, S., In: Summer Workshop of Applied Mechanics. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2003, pp. 102-112. ISBN 80-01-02739-2.
 • Detection of Mechanical Signals by Biological Principles – Daniel, M. - Holý, S., - Sochor, M., In: YSESM 2003 - Extended Summaries. Bologna: University of Bologna, 2003. pp. 19-20. ISBN 88-901080-0-2.
 • Thin Walled Shell Collapse, Experiment and FE Solution – Španiel, M. - Dvořák, J., - Holý, S., In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. pp. 698-699. ISBN 80-01-02708-2.

2002

 • X-ray diffraction and mechanical measurement of elastic constants – Ganev, N. - Kraus, I. - Vítek, K., - Holý, S., In: International Scientific Conference UNITECH'02 Gabrovo. Proceedings. Gabrovo: Technicheski universitet Gabrovo, 2002. ISBN 954-683-167-0.
 • Společná výuka metod experimentální mechaniky na Fakultě strojní a Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze – Holý, S. - Ganev, N. - Kraus, I., - Vítek, K., In: Experimental Stress Analysis. Praha: Asociace strojních inženýrů, 2002, pp. 109-110. ISBN 80-01-02547-0.
 • Direct Method for Measuring Deformations of Structures and Materials under Sever Conditions – Zeman, J. - Holý, S., In: Abstracts of 19th Danubia-Adria Symposium. ???: Comittee for Mechanics of the Polish Academy of Sciences, 2002. p. 116-117.
 • Determination of Residual Stress in Forgings of Turbine Rotors of Different Heat Treatment – Holý, S. - Doubrava, K. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., In: Abstracts of 19th Danubia-Adria Symposium. ???: Comittee for Mechanics of the Polish Academy of Sciences, 2002, pp. 224-225.
 • Innovation of Teaching of Experimental Analysis of Residual Stress: Residual Stress in Arteries and Heart – Horný, L. - Valenta, J. - Vítek, K. - Kittnar, O., - Holý, S., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: Czech Technical University in Prague, 2002. p. 912-913. ISBN 80-01-02511-X.
 • Hroucení tenkostěnných skořepin - experiment a MKP výpočet – Španiel, M. - Holý, S., - Dvořák, J., In: Experimental Stress Analysis. Praha: Asociace strojních inženýrů, 2002, pp. 241-246. ISBN 80-01-02547-0.
 • Measuring of Stress Tensor in Vivo Bone – Holý, S. - Bláhová, M. - Hrubant, L. - Vítek, K., - Volf, J., In: Experimental Stress Analysis. Praha: Asociace strojních inženýrů, 2002. pp. 103-104. ISBN 80-01-02547-0.
 • Určení velikosti zbytkových pnutí ve výkovcích železničních náprav s rozdílným tepelným zpracováním – Holý, S. - Doubrava, K. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., In: Experimental Stress Analysis. Praha: Asociace strojních inženýrů, 2002, pp. 105-108. ISBN 80-01-02547-0.
 • Metody experimentální mechaniky - dnes a zítra – Holý, S. - Vlk, M., - Hrabovský, M., In: Experimental Stress Analysis. Praha: Asociace strojních inženýrů, 2002. p. 77-86. ISBN 80-01-02547-0.
 • Foreword – Holý, S., In: Experimental Stress Analysis. Praha: Asociace strojních inženýrů, 2002. p. 4-5. ISBN 80-01-02547-0.
 • In Vivo Measuringof Bone Remodelling – Holý, S. - Bláhová, M. - Hrubant, L. - Vítek, K., - Volf, J., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 926-927. ISBN 80-01-02511-X.
 • Application of the Hole-Drilling Method for Residual Stess Measurements in Composite – Holý, S. - Weinberg, O. - Doubrava, K., - Vítek, K., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002, pp. 690-691. ISBN 80-01-02511-X.
 • Problems of Strain Gage Measurements on Composite Materials – Holý, S. - Weinberg, O. - Doubrava, K., - Vítek, K., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002, pp. 668-669. ISBN 80-01-02511-X.
 • Identification of Elastic Constants by Etalon Bar Method – Vítek, K. - Holý, S., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002, pp. 692-693. ISBN 80-01-02511-X.
 • Použití polovodičových tenzometrů k určování zbytkových napětí – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S., - Hrubant, L., In: Experimental Stress Analysis. Praha: Asociace strojních inženýrů, 2002, pp. 293-294. ISBN 80-01-02547-0.
 • Testování vyvrtávací metody na ohýbaných vzorcích – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S., - Mareš, T., In: Experimental Stress Analysis. Praha: Asociace strojních inženýrů, 2002, pp. 267-272. ISBN 80-01-02547-0.
 • Zbytková napětí trubkových ohybů – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S., - Mareš, T., In: CO-MAT-TECH 2002. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2002, pp. 438-441. ISBN 80-227-1768-1.
 • Application of Hole Drilling Method for Determination of Residual Stress Gradient Field – Doubrava, K. - Holý, S. - Kuliš, Z. - Weinberg, O., - Vítek, K., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002, pp. 686-687. ISBN 80-01-02511-X.
 • Innovation of Course on Experimental Residual Stress Analysis - Measuring of Residual Stresses by means of Hole Drilling Method – Doubrava, K. - Kuliš, Z. - Holý, S., - Vítek, K., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: Czech Technical University in Prague, 2002. p. 624-625. ISBN 80-01-02511-X.
 • Ztráta stability tenkostěnné válcové skořepiny – Španiel, M. - Dvořák, J., - Holý, S., In: Výpočty 2002. Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2002, pp. 125-132. ISBN 80-85918-78-1.
 • Experimental Data and Geometric Programming – Mareš, T. - Holý, S., In: Abstracts of 19th Danubia-Adria Symposium. ???: Comittee for Mechanics of the Polish Academy of Sciences, 2002, pp. 102-103.
 • Návrh orientace vrstev laminátové desky maximalizující míru tuhosti – Mareš, T. - Holý, S., In: Inženýrská mechanika 2002. Brno: Institute of Mechanics of Solids, Faculty of mechanical Engineering, BUT, 2002, pp. 173-174. ISBN 80-214-2109-6.
 • A Method of Structural Optimization – Mareš, T. - Holý, S., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: Czech Technical University in Prague, 2002. p. 710-711. ISBN 80-01-02511-X.
 • Mechano-Biosensors Based on Biological Membrane – Daniel, M. - Holý, S., - Sochor, M., In: Summer Workshop of Applied Mechanics. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2002. pp. B1-B3. ISBN 80-01-02552-7.
 • Biosensors in Mechanical Engineering – Daniel, M. - Holý, S., - Sochor, M., In: Abstracts of 19th Danubia-Adria Symposium. ???: Comittee for Mechanics of the Polish Academy of Sciences, 2002. pp. 16-17.
 • Transducer for Measuring the Stress Field in the Bone – Volf, J. - Holý, S. - Bláhová, M., - Vítek, K., In: The 6th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando: IIIS - International Institute of Informatics and Systemics, 2002, pp. 120-123. ISBN 980-07-8150-1.
 • Transducer for Measurement Pressure Distribution – Volf, J. - Vlček, J. - Holý, S. - Papežová, S. - Otáhal, J., - Novák, P., In: The 6th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando: IIIS - International Institute of Informatics and Systemics, 2002, pp. 101-106. ISBN 980-07-8150-1.
 • Application of Pressure Sensitive Rubber in Human and Technologic Stabilometry – Volf, J. - Vlček, J. - Papežová, S. - Holý, S. - Otáhal, J., - Novák, P., In: Experimental Stress Analysis. Praha: Asociace strojních inženýrů, 2002, pp. 273-276. ISBN 80-01-02547-0.
 • Transducer for in Vivo of Bone Measurement – Volf, J. - Bláhová, M. - Holý, S., - Vítek, K., In: ISMCR'02. Bourges: ENSI, 2002,
 • Transducer-Acting Pressure Projection Into the Base – Volf, J. - Vlček, J. - Holý, S. - Papežová, S. - Otáhal, J., - Novák, P., In: ISMCR'02. Bourges: ENSI, 2002,
 • Transducer Acting Pressure and Determining the Balance Centre – Volf, J. - Vlček, J. - Papežová, S. - Holý, S. - Otáhal, J., - Novák, P., In: 19th Danubia-Adria Symposiumon Experimental Methods in Solid Mechanics-Abstracts. Warsaw University of Technology, 2002, pp. 114-115.
 • Transducer for Pressure Distribution Measurement in Biomechanics and Its Practical Tests – Volf, J. - Papežová, S. - Vlček, J. - Otáhal, J. - Novák, P., - Holý, S., In: DIAGO 2002. Sborník konference. Ostrava: VŠB-TUO, 2002, ISBN 80-248-0045-4.

2001

 • Určování materiálových konstant s podporou MKP – Vítek, K. - Holý, S., - Štěrba, P., In: Engineering Mechanics 2001. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2001, pp. 283-284. ISBN 80-85918-64-1.
 • Microsensor for Determination of Stress Strain Tensors "In Vivo-bone" – Volf, J. - Petrtýl, M. - Otáhal, S. - Otáhal, J. - Vlček, J. - Papežová, S. - Vítek, K., - Holý, S., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 816-817. ISBN 80-01-02335-4.
 • Transducer for Pressure Distribution Measurement and Its Practical Tests – Volf, J. - Papežová, S. - Vlček, J., - Holý, S., In: World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando: IIIS - International Institute of Informatics and Systemics, 2001, pp. 575. ISBN 980-07-7555-2.
 • Sensitivity Optimization of Pressure Transducer – Volf, J. - Vítek, K. - Vlček, J. - Papežová, S., - Holý, S., In: Sensors and Their Applications XI/ISMCR 2001. Bristol: Institute of Physics Publishing, 2001, ISBN 0-7503-0821-4.
 • Jednoduché prostředky experimentu při rekonstrukci tenkostěnné konstrukce – Holý, S. - Vítek, K., - Trčková, J., In: Experimentální Analýza Napětí 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2001, pp. 97-101. ISBN 80-86246-09-4.
 • Application of Hole Drilling Method for Determination of Residual Stress Gradient on Examined Surface – Doubrava, K. - Holý, S. - Kuliš, Z. - Weinberg, O., - Vítek, K., In: Danubia - Adria Symposium. Proceedings - Extended Summaries. Steyr: Austrian Society of Experimental Strain Analysis, 2001, pp. 61-62. ISSN 0140-0118.
 • Evolutionary Constructing Compared with Structural Optimization – Mareš, T. - Holý, S., In: CO-MAT-TECH 2001. Bratislava: STU v Bratislave, 2001, pp. 308-313. ISBN 80-227-1591-3.
 • FEM Support of the Optimization of the Material Constants Measuring – Vítek, K. - Holý, S. - Kraus, I., - Ganev, N., In: Danubia - Adria Symposium. Proceedings - Extended Summaries. Steyr: Austrian Society of Experimental Strain Analysis, 2001, pp. 133-134. ISSN 0140-0118.
 • In Vivo Measuring of Bone Remodelling – Holý, S. - Bláhová, M. - Hrubant, L. - Vítek, K., - Volf, J., In: Danubia - Adria Symposium. Proceedings - Extended Summaries. Steyr: Austrian Society of Experimental Strain Analysis, 2001, pp. 7-8. ISSN 0140-0118.
 • The Specification of the Estimation of Residual Stresses Taking Account of Geometric Differences by Appying the Hole Drilling Method – Holý, S. - Vítek, K., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 538. ISBN 80-01-02335-4.
 • Quantitative Comparison of Stress Evalution Methods – Holý, S. - Kraus, I. - Ganev, N., - Vítek, K., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 537. ISBN 80-01-02335-4.
 • Material Identification by Tensile Test – Vítek, K. - Holý, S., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 536. ISBN 80-01-02335-4.

2000

 • Microsensor for Determination of Stress/Strain Tensors "in vivo-bone" – Volf, J. - Petrtýl, M. - Otáhal, S. - Otáhal, J. - Vlček, J. - Papežová, S. - Vítek, K., - Holý, S., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 816-817. ISBN 80-01-02229-3.
 • Miniaturní snímač pro meření silových účinků – Bouška, P. - Holý, S. - Hrubant, L. - Sutner, O. - Vacek, J., - Záruba, J., In: Experimentální analýza napětí. Brno: VUT v Brně, 2000. pp. 39-40. ISBN 80-214-1569-X.
 • Aplikace optimalizační metody využívající variační počet při návrhu strojních součástí – Mareš, T. - Holý, S., In: Aplikovaná mechanika 2000 - sborník. Liberec: Technická univerzita, 2000, pp. 128-132. ISBN 80-7083-388-2.
 • The Influence of Stability Loss of Transversal Cross-Section on the Stress Distribution under Torsion – Holý, S. - Čalkovský, A. - Jágrová, J., - Vítek, K., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 300. ISBN 80-01-02229-3.
 • Thin-Walled Beams and Structures – Vítek, K. - Čalkovský, A., - Holý, S., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 317. ISBN 80-01-02229-3.
 • The Finite Element Method in Teaching Thin-Walled Structures – Vítek, K. - Petruška, J., - Holý, S., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 315. ISBN 80-01-02229-3.
 • Optimizing Monosymetric I-Beam According to Lateral Buckling Constraints – Holý, S. - Mareš, T., - Vítek, K., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 312. ISBN 80-01-02229-3.
 • Identification of Tensile Material Test – Vítek, K. - Holý, S., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 310. ISBN 80-01-02229-3.
 • Materiálová identifikace tahovou zkouškou – Vítek, K. - Holý, S., - Štěrba, P., In: CO-MAT-TECH 2000. Bratislava: STU v Bratislave, 2000, pp. 243-248. ISBN 80-227-1413-5.
 • Computational Models of Open Thin-walled Rods – Vítek, K. - Jágrová, J., - Holý, S., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 309. ISBN 80-01-02229-3.
 • Comparison of Several Types of Six-Components Sensors – Holý, S. - Vítek, K. - Hofman, J., - Chudomel, M., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 308. ISBN 80-01-02229-3.
 • Application of Hole Drilling Method by Residual Stress Assesment in Linear Varying Uniaxial Stress Field – Holý, S. - Dejmal, J., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 306. ISBN 80-01-02229-3.
 • Support in the Optimizing of Structure Design by Means of Experiment – Holý, S. - Vítek, K., - Chvojka, V., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 299. ISBN 80-01-02229-3.
 • Linear Programing in Structural Optimalization – Mareš, T. - Holý, S., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 291. ISBN 80-01-02229-3.
 • Innovation of the Subject "Thin-Walled Structures" and Coordination of Its Lecturing at Mechanical Engineering Faculties – Vítek, K. - Čalkovský, A., - Holý, S., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 289. ISBN 80-01-02229-3.
 • Identification of the Tensile Material Test Using the Notched Specimen – Vítek, K. - Holý, S., - Štěrba, P., In: 17th Danubia Adria Symphosium - Extended Summariers. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2000, pp. 339-341. ISBN 80-01-02234-X.
 • Quantitative Comparison of Stress Evaluation Methods – Holý, S. - Dejmal, J. - Ganev, N., - Kraus, I., In: 17th Danubia Adria Symphosium - Extended Summariers. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2000, pp. 129-131. ISBN 80-01-02234-X.
 • Identifikace materiálové tahové zkoušky užitím vrubového vzorku – Vítek, K. - Holý, S., - Štěrba, P., In: Experimentální analýza napětí - EAN 2000. Brno: VUT v Brně, 2000, pp. 371-374. ISBN 80-214-1569-X.
 • Měření kontaktních tlaků s následným zpracováním dat – Štěrba, P. - Volf, J. - Papežová, S. - Vlček, J., - Holý, S., In: Skelet 2000 - sborník. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2000, pp. 56-57. ISBN 80-86317-05-6.
 • Kvalitativní srovnání tenzometrických metodik – Ganev, N. - Dejmal, J. - Holý, S., - Kraus, I., In: Experimentální analýza napětí - EAN 2000. Brno: VUT v Brně, 2000, pp. 91-94. ISBN 80-214-1569-X.
 • Miniaturní snímač pro měření silových účinků – Bouška, P. - Holý, S. - Hrubant, L. - Sutner, O. - Vacek, J., - Záruba, J., In: Experimentální analýza napětí - EAN 2000. Brno: VUT v Brně, 2000, pp. 39-40. ISBN 80-214-1569-X.
 • Testing and Calibration of Pressure Areal Transducer for Biomechanical Measurement – Volf, J. - Vlček, J. - Papežová, S., - Holý, S., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 544. ISBN 80-01-02229-3.
 • Contact Pressure Measurement in Biomechanics – Štěrba, P. - Volf, J. - Papežová, S. - Vlček, J., - Holý, S., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 522. ISBN 80-01-02229-3.
 • Matrix Areal Pressure Transducer-Construction and Testing – Volf, J. - Papežová, S. - Holý, S., - Vlček, J., In: XII. DIDMATTECH'99. Nitra: Pedagogická fakulta UKF, 2000, pp. 148-151. ISBN 80-8050-283-8.
 • Flexible Transducer for Biomechanical Purposes and Processing Software – Volf, J. - Štěrba, P. - Vlček, J. - Papežová, S., - Holý, S., In: Eurosensors XIV: Book of Abstracts. Lyngby: MIC - Mikroelektronic Centre, 2000. pp. 273-274. ISBN 87-89935-51-9.
 • Flexible Transducer for Biomechanical Purposes and Processing Software – Volf, J. - Štěrba, P. - Vlček, J. - Papežová, S., - Holý, S., In: Eurosensors XIV: Proceedings. Lyngby: MIC - Mikroelektronic Centre, 2000, pp. 491-494. ISBN 87-89935-50-0.
 • Flexible Areal Transducer for Paraplegics – Volf, J. - Vlček, J. - Holý, S., - Papežová, S., In: IMEKO 2000. Vienna: Austrian Society for Measurement and Automation, 2000, pp. 147-151. ISBN 3-901888-03-9.
 • Flexible Areal Transducer for Paraplegics – Volf, J. - Vlček, J. - Holý, S., - Papežová, S., In: IMEKO 2000. Vienna: Austrian Society for Measurement and Automation, 2000, pp. 207. ISBN 3-901888-03-9.
 • Konstrukce a testování maticového plošného snímače tlaku – Volf, J. - Papežová, S. - Holý, S., - Vlček, J., In: XII. DIDMATTECH'99. Nitra: Pedagogická fakulta UKF, 2000, pp. 148-151. ISBN 80-8050-283-8.

1999

 • Teoretické předpoklady pro optimální řešení a efektivní využití přípojných vozidel s poháněnou nápravou v zemědělství a jejich ověření – Hofman, J. - Holý, S. - Chudomel, M. - Syrový, O., - Podpěra, V., In: Zemědělská technika na přelomu 20. a 21. století. Praha: Česká zemědělská univerzita (ČZU), 1999, pp. 206-212. ISBN 80-213-0504-5.
 • Force Interaction between Tractor and Attached Vehicle with Driven Axle and Kinematics of Their – Holý, S. - Chudomel, M. - Hofman, J. - Vítek, K., - Syrový, O., In: Significance of Hybrid Method for Assessment of Reliability and Durability in Engineering Sciences. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 1999, pp. 21-24. ISBN 80-86246-02-7.
 • Application of Experimental Mechanics Means in Human Medicine and Physiology of Work – Holý, S. - Volf, J. - Hlávková, J., - Hrubant, J., In: Significance of Hybrid Method for Assessment of Reliability and Durability in Engineering Sciences. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 1999, pp. 25-26. ISBN 80-86246-02-7.
 • Testing and Calibration of Pressure Areal Transducer for Biomechanical Purposes – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J., - Papežová, S., In: Significance of Hybrid Method for Assessment of Reliability and Durability in Engineering Sciences. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 1999, pp. 73-76. ISBN 80-86246-02-7.
 • Testing and Calibration of Pressure Areal Transducer for Biomechanical Purposes – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J., - Papežová, S., In: XV.World Congress IMEKO. Osaka: IMEKO, 1999, pp. 237-240. ISBN 4-907764-09-X.
 • Tactile Transducer for Pressure Distribution Measurement and Its Practical Tests – Volf, J. - Holý, S. - Papežová, S., - Vlček, J., In: XV.World Congress IMEKO. Osaka: IMEKO, 1999, pp. 153-157. ISBN 4-907764-09-X.
 • Using of Pressure Distribution on Sole Transducer in Biomechanics – Volf, J. - Holý, S. - Papežová, S. - Vlček, J. - Obrazová, H. - Kunzová, D., - Popelák, B., In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999, pp. 336.
 • Identifikace materiálové tahové zkoušky – Vítek, K. - Holý, S., In: Sborník EAN 99 - 37. mezinárodní konference Experimentální analýza napětí. Ostrava: VŠB-TUO, 1999, pp. 213-216. ISBN 80-7078-672-8.

1998

 • Maticový dynamický snímač rozložení tlaku pro biochemické aplikace – Volf, J. - Papežová, S. - Vlček, J., - Holý, S., In: Sekel 98. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta, 1998, pp. 37-40.
 • Tactile Transducer for Pressure Distribution in Biomechanics – Volf, J. - Holý, S. - Papežová, S., - Vlček, J., In: ISMCR 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1998, pp. 417-421. ISBN 80-01-01814-8.
 • Transducer for Pressure Distribution Measurement in Biomechanics – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J. - Papežová, S. - Obrazová, H. - Kunzová, D. - Vítek, K. - Popelák, B., - Mareš, K., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 843-844.
 • New Soil Pressure Sensor for Geomechanical Application – Holý, S. - Volf, J. - Trčková, J., - Bohatec, K., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 519-520.
 • Matrix Dynamic Pressure Transducer with Conductive Elastomer – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J., - Papežová, S., In: Danubia-Adria, Proceedings of the 15th Symposium. Forli: Serinar s.p.a, 1998, pp. 177-178.
 • Measurement of Mechanical Quantities for their Objectivization in Physiology of Work – Holý, S. - Hála, B. - Hlávková, J. - Hrubant, L., - Volf, J., In: Danubia-Adria, Proceedings of the 15th Symposium. Forli: Serinar s.p.a, 1998. pp. 9-10.
 • Factors Affecting the Accuracy of Residual Stress Measurements Using the Hole Drilling Method – Holý, S., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 521-522.
 • Optimization of the Force Transducer – Vítek, K. - Holý, S., - Hofman, J., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. pp. 523-524.
 • Measurement of Force Interactions between Tractor and Attached Vehicle with Driven Axle – Holý, S. - Chudomel, M. - Hofman, J., - Vítek, K., In: Danubia-Adria, Proceedings of the 15th Symposium. Forli: Serinar s.p.a, 1998. pp. 95-96.

1997

 • Using Miniature Tactile Senzor Based on Conductive Rubber in Geomechanics – Holý, S. - Volf, J. - Trčková-Skořepová, J., - Anger, L., In: 14th Imeko World Congress. Tampere: Finish Society of Automation, 1997, pp. 262-265. ISBN 952-5183-03-3.
 • New and Inexpensive Transducers for Measuring Stress State – Trčková-Skořepová, J. - Volf, J., - Holý, S., In: Methods of Experimental Mechanics to Garantee Quality, Economy and Safety of Product and Structures. Wuppertal: Bergische Universität, 1997, pp. 14-15.
 • Tactile Transducer for Pressure Distribution Measurement – Volf, J. - Holý, S., - Vlček, J., In: 14th Imeko World Congress. Tampere: Finish Society of Automation, 1997. pp. 176-180. ISBN 952-5183-03-3.
 • Using of Transducers for Pressure Distribution Measurements in Biomedicine – Volf, J. - Holý, S., - Vlček, J., In: Experimental Stress Analysis - EAN 97. Olomouc: Laboratoř optiky Univerzity Palackého a Fyzikálního ústavu AV ČR, 1997, pp. 319-322.
 • Do We Still Nead an Experiment in Solid Mechanics? – Holý, S., In: Experimental Stress Analysis - EAN 97. Olomouc: Laboratoř optiky Univerzity Palackého a Fyzikálního ústavu AV ČR, 1997, pp. 3-8.
 • New Soil Pressure Transducer Applied in Geomechanics – Holý, S. - Volf, J. - Trčková-Skořepová, J., - Vlček, J., In: 14th Symposium Danubia-Adria on Experimental Methods in Solid Mechanics. Extended Summaries. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 1997, pp. 41-42.
 • New Soil Pressure Transducer Applied in Geomechanics – Holý, S. - Volf, J. - Trčková-Skořepová, J. - Anger, L., - Vlček, J., In: Experimental Stress Analysis - EAN 97. Olomouc: Laboratoř optiky Univerzity Palackého a Fyzikálního ústavu AV ČR, 1997, pp. 257-259.
 • Optimization of the Pressure Transducer – Vítek, K. - Holý, S. - Žák, J., - Trčková-Skořepová, J., In: Experimental Stress Analysis - EAN 97. Olomouc: Laboratoř optiky Univerzity Palackého a Fyzikálního ústavu AV ČR, 1997, pp. 309-312.
 • Using of Conductive Rubber in Transducer for Pressure Distribution Measerement – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J. - Obrazová, H. - Kunzová, D. - Trčková-Skořepová, J. - Anger, L. - Vítek, K. - Žák, J., - Mareš, K., In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 1051-1052.
 • The Form Optimization of the Pressure Transducer – Holý, S. - Vítek, K. - Žák, J., - Trčková-Skořepová, J., In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 519-520.
 • Using of Conductive Rubber by Construction of Pressure Transducer in Geomechanics – Trčková-Skořepová, J. - Holý, S. - Volf, J., - Anger, L., In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 483-484.

1996

 • Monitoring and Control of Technology and Service Life by Means of Experimental Mechanics – Holý, S., In: Abstracts - GAMM Wissenschaftliche Jahrestagung 96. Praha: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 1996, pp. 31.
 • Optimization Aspects Applied in Machine Innovation – Holý, S. - Španiel, M. - Vítek, K., - Žák, J., In: Abstracts - GAMM Wissenschaftliche Jahrestagung 96. Praha: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 1996, pp. 32.
 • Application of Conductive Rubber Layer for Pressure Measurement – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J. - Obrazová, H. - Kunzová, D. - Skořepová, J., - Anger, L., In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 917-918.
 • Stiffnes Optimalization of Machine Structures – Vítek, K. - Holý, S., - Španiel, M., In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 509-510.
 • Tactile Sensor Carpet for Pressure Distribution Measurement – Holý, S. - Volf, J., In: Abstracts - GAMM Wissenschaftliche Jahrestagung 96. Praha: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 1996, pp. 31-32.
 • Aspekty optimalizace při inovaci strojů – Holý, S. - Španiel, M. - Vítek, K., - Žák, J., In: Inženýrská mechanika 96. Žďár nad Sázavou: Žďas, 1996, pp. 47-50. ISBN 80-214-0747-6.
 • Application of Tactile Transducer for Pressure Distribution Measurement on Sole – Volf, J. - Holý, S., - Papežová, S., In: 5th International Symposium on Measurement and Control in Robotics - ISMCR 96. Brussels: BEMEKO, 1996, pp. 462-465.
 • Using of Tactile Transducer for Pressure Distribution Measurement on Sole – Volf, J. - Holý, S., - Vlček, J., In: Eurosensors X. Leuven: Katolieke Universiteit, 1996, pp. 1173-1176.

1995

 • Tactile Sensor Carpet for Pressure Distrubution Measurment – Volf, J. - Holý, S., In: Proceedings of 5th Bilateral Czech/German Symposium "Experimental Methods of Mechanics with Numerical Modelling". Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 1995, pp. 49-50.
 • Application of Tactile Sensor Carpet for Pressure Distribution Measurement – Volf, J. - Holý, S., In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 683-684.
 • Tactile Carpet for Pressure Distribution Measurement on Sole – Volf, J. - Holý, S., In: 24. Convegno Naziolale dell' Associazione Italiana per l' Analisi delle Sollecitayioni - AIAS 95. Trieste: Associazione Italiana per l'Analisi delle Sollecitazioni, 1995, pp. 1-14.
 • Ankle Joint Injury During Car Crash – Stingl, J. - Čech, P. - Doubková, A. - Kovanda, J. - Holý, S., - Král, J., In: Surgical and Radiologic Anatomy. Berlin: Springer, 1995, pp. 1-290.
 • Strain Gage Transducers for Model Investigation and Measuring IN SITU in Geomechanics – Holý, S. - Skořepová, J., In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 327-328.
 • Cutting Forces Measuring in Drilling – Mádl, J. - Holý, S., In: Abstracts of 12th Danubia - Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Budapest: Pesti Nyomda, 1995, pp. 115-116. ISBN 963-8094-97-4.
 • Mechanical Properties of Selected Biological Structures 2 – Holý, S. - Kovanda, J., - Stingl, J., In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 685-686.

1994

 • Mezinárodní spolupráce v oblasti experimentální mechaniky a začlenění České společnosti pro mechaniku do mezinárodních struktur – Holý, S., In: Czech and Slovak Contribution to the World Culture. Praha: Rada vědeckých společností, 1994, pp. 32.
 • Mechanical Properties of Steel X60 – Vítek, K. - Holý, S., In: 11th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Wien: ASESA, 1994, pp. 115-116.
 • Rigid Strain Gage Dynamometer for Turning – Mádl, J. - Holý, S., In: 11th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Wien: ASESA, 1994, pp. 65-66.
 • Advanced Forms of Experimental Mechanics Education – Holý, S. - Beneš, J., In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 147-148.
 • Pressure Distribution Measurements by Means of Tactile Sensor Carpet – Volf, J. - Holý, S., In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 61-62.
 • Mechanical Properties of Selected Biological Structures – Stingl, J. - Holý, S., - Kovanda, J., In: Biomechanics of Man '94 - Proceedings of the 5th International Conference. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 1994, pp. 140-143.
 • Problematics of the Mechanical Properties Determination of Biological Structures – Holý, S. - Stingl, J., - Kovanda, J., In: 11th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Wien: ASESA, 1994, pp. 45-46.
 • Homegrown Strain Gage Transducers for Special Purposes – Holý, S. - Mádl, J., In: 11th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Wien: ASESA, 1994, pp. 171.
 • Investigation of Diagnostic Methods in Cutting Technology Based on the Relation of Cutting Forces and Tool Wear – Mádl, J. - Holý, S., - Beneš, J., In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 147-148.
 • Investigation of Structure Failure in Geotechnics by Means of Experimental Mechanics Methods – Holý, S. - Skořepová, J., In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 67-68.

1993

 • Research Direction in the Field of Biomechanics of Man – Konvičková, S. - Valenta, J. - Valenta, F. - Michalec, J. - Šubrt, L. - Sochor, M. - Kanócz, A. - Holý, S., - Šulc, B., In: Technology Exchange Symoposium on Medical Biotechnology. 1993, pp. 1-60.
 • Optical Methods of Eperimental Stress and Strain Analysis in Industrial Praxis – Holý, S., In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 151-152.
 • Application of Strain Gage Technique for Technology Control and Service Safety – Holý, S., In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 149-150.
 • Optimalization of Material Choice and Equipment Resolution for Stress Pattern Analysis by Thermal Emission – Holý, S., In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 147-148.

?

 • Experimental Method for Stress and Strain Identification Based on of the Hole Drilling Principle – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Mareš, T. - Sochor, M., - Španiel, M., In: neuvedeno. p. 62-63., ?
 • Thin - walled Shells Collapse - Experiments and FEM Solution – Dvořák, J. - Holý, S., - Španiel, M., In: neuvedeno. p. 244-245., ?

Patent, užitný a průmyslový vzor

2010

 • Polovodičová tenzometrická odvrtávací růžice – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Hrubant, L., - Holý, S., Czech Republic. Patent CZ 302108. 2010-09-10.

2007

 • Polovodičová tenzometrická odvrtávací růžice – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Hrubant, L., - Holý, S., Czech Republic. Utility Model CZ 17407. 2007-03-26.

2006

 • Proporcionální snímač napětí, zejména napětí v kosti – Volf, J. - Petrtýl, M. - Bezouška, V. - Holý, S. - Vítek, K., - Bláhová, M., Czech Republic. Patent CZ 296843. 2006-05-22.
 • Polovodičová tenzometrická odvrtávací růžice – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S., - Mareš, T., Czech Republic. Utility Model Application., 2006
 • Polovodičová tenzometrická odvrtávací růžice – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S., - Mareš, T., Czech Republic. Patent Application., 2006

2005

 • Proporcionální snímač rozložení kontaktního tlaku – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J., - Papežová, S., Czech Republic. Patent CZ 295655. 2005-07-21.
 • Proporcionální snímač napětí, zejména napětí v kosti – Volf, J. - Petrtýl, M. - Bezouška, V. - Holý, S. - Vítek, K., - Bláhová, B.M., Czech Republic. Utility Model CZ 15132., 2005

2004

 • Proporcionální snímač rozložení kontaktního tlaku – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J., - Papežová, S., Czech Republic. Utility Model CZ 13964., 2004

Prototyp, funkční vzorek

2009

 • Polovodičová tenzometrická odvrtávací růžice – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Holý, S., [Functional Sample] 2009.

2005

 • Plantograf V05 – Volf, J. - Vlček, J. - Papežová, S. - Holý, S., - Novák, P., [Prototype] 2005.

Zpráva

2010

 • Modelování rychlých dějů na tlakových potrubích v programu ABAQUS – část II – Hrubý, Z. - Blažek, J., - Holý, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2010. Report no. 12105/10/12.
 • Modelování rychlých dějů na tlakových potrubích v programu ABAQUS – Hrubý, Z. - Holý, S., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2010. Report no. 12105/09/07.

2003

 • Měření zbytkových napětí na trubkovém ohybu pomocí odvrtávací metody – Doubrava, K. - Vítek, K. - Kuliš, Z., - Holý, S., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2003. Report no. 2052/03/09.
 • Experimnetálne metódy biomechaniky – Daniel, M. - Sochor, M., - Holý, S., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Laboratoř biomechaniky člověka, 2003. Report no. 2051/03/14.

2002

 • Expertní posudek usměrňovače spalin – Holý, S., [Technical Report] 2002. Report no. 2052/02/048.
 • Řízení tuhosti laminátové desky – Mareš, T. - Holý, S., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2002. Report no. 2051/02/30.

2001

 • Analýza pístních kroužků 1 – Vítek, K. - Holý, S., - Michalec, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. ČVUT FS 2051/01/40.
 • Inovace výuky "Experimentální analýza napětí" - Experimentální měření zbytkových napětí pomocí odvrtávací metody – Doubrava, K. - Kuliš, Z. - Holý, S., - Vítek, K., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. ČVUT FS 2051/01/36.
 • Posouzení příčiny poruchy kombinovaného měniče SSVAS 123/3G na rozvodně E25/R110 v poli č.01 pro T101 – Holý, S. - Vítek, K., [Technical Report] 2001. Report no. ČVUT FS 2051/01/12.
 • Inovace výuky "Experimentální analýza zbytkových napětí" - Zbytková napětí v cévách a myokardu – Horný, L. - Holý, S. - Vítek, K. - Valenta, J., - Kittnar, O., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. ČVUT FS 2051/01/34.
 • Vliv jakosti povrchu a zbytkových napětí na únavovou životnost - podklad pro inovaci výuky experimentální analýzy napětí – Papuga, J. - Holý, S. - Vítek, K., - Michalec, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. ČVUT FS 2051/01/24.
 • Inovace výuky předmětu "Tenkostěnné konstrukce" - Experimentální studie ztráty stability válcové skořepiny – Dvořák, J. - Holý, S., - Vítek, K., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. ČVUT FS 2051/01/33.
 • Obecná pravidla konstrukční optimalizace – Mareš, T. - Holý, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. ČVUT FS 2051/01/27.
 • Řešení nekonvexní optimalizační úlohy – Mareš, T. - Holý, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. ČVUT FS 2051/01/28.
 • Matematické metody v konstrukční optimalizaci – Mareš, T. - Vítek, K., - Holý, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. ČVUT FS 2051/01/32.

2000

 • Statika tenkostěnných skořepinových konstrukcí – Vítek, K. - Holý, S., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2000. Report no. 2051/00/43.

1996

 • Optimalization Aspects Applied in Machine Inovation – Holý, S. - Skořepová, J. - Španiel, M. - Vítek, K., - Žák, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996.
 • Tactile Transducers for Pressure Distribution Measurements – Holý, S. - Volf, J., - Skořepová, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996.
 • Transducers for Pressure Distribution Measurement – Holý, S. - Skořepová, J. - Vítek, K., - Volf, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996.
 • Tactile Transducer Carpet for Pressure Distribution Measurement – Holý, S. - Volf, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996.
 • Numerical Optimalization Procedure of Structures Applying Experimental Data – Holý, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996.
 • Residual Stresses and Their Impact to the Quality of Structures – Holý, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996.
 • Monitoring and Control of Design, Technology and Service Safety by Means of Experimental Mechanics – Holý, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996.
 • Výzkum diagnostických metod třískového obrábění založený na vzájemném vztahu silových jevů a opotřebení nástroje – Mádl, J. - Beneš, J. - Tesner, L. - Koutný, V. - Rázek, V. - Kaven, J. - Holý, S., - Veselý, E., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra obrábění, 1996.
 • Návrh vrtacího dynamometru s polovodičovými tenzometry – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Holý, S., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra obrábění, 1996.

1995

 • Neinvazivní diagnostika rozložení tlaku na ploše chodidla – Volf, J. - Holý, S. - Kunzová, D. - Obrazová, H., - Vlček, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1995.

1994

 • Reliability of Mechanical Components and Systems and Reliability Testing – Holý, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.
 • Probabilistic Mechanical Design – Holý, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.
 • Danger of Structure Schematization in Design and Its Deleting by Means of Experiment – Holý, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.
 • Practical Reliability Engineering – Holý, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.
 • CTU - Yesterday, Today and Tomorrov – Holý, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.
 • Laboratiry for Experimental Verification of Structures – Holý, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.
 • Monitoring and Control of Technology and Service Safety by Means of Strain Gage Technique – Holý, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.
 • Měření na kompozitních materiálech. Materiálové hodnoty pro výpočet. Tenzometrická měření na kompozitních materiálech – Holý, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2003

 • Theoretical Analysis of the Hole Drilling Method Used for the Residual Stress Identification – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. ISBN 80-01-02834-8.

1994

 • Pružnost a pevnost – Valenta, F. - Konvičková, S. - Kuliš, Z. - Puchmajer, P. - Holý, S., - Kánocz, A., Praha: Czech Technical University in Prague, 1994.

Sborník

2008

 • 25th Symposium on Advances in Experimental Mechanics – Daniel, M. ed. - Holý, S. ed., - Růžička, M. ed., České Budějovice, Český Krumlov, 2008-09-24/2008-09-27. Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2008. ISBN 978-80-01-04162-8.

2002

 • Experimental Stress Analysis – Holý, S. ed. - Řezníček, J. ed., - Vítek, K. ed., Praha, 2002-06-03/2002-06-06. Praha: Asociace strojních inženýrů, 2002. ISBN 80-01-02547-0.

2000

 • 17th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics – Holý, S. ed. - Vítek, K. ed., Praha, 2000-10-11/2000-10-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2000.
 • 17th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Machanics – Holý, S. ed. - Maštovský, J. ed., - Vítek, K. ed., Praha, 2000-10-11/2000-10-14. Praha: Czech Technical University in Prague, 2000. ISBN 80-01-02234-X.
 • 17th Danubia Adria Symphosium - Extended Summariers – Holý, S. ed. - Maštovský, J. ed., - Vítek, K. ed., Praha, 2000-10-11/2000-10-14. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2000. ISBN 80-01-02234-X.

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2008

 • Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics – Růžička, M. org. - Holý, S. org. - Daniel, M. org., - Krejča, M. org., [Conference Hosting] 2008.

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2004

 • Metoda křížového řezu – Weinberg, O. - Holý, S., [Unpublished Lecture] ČVUT FS. 2004-10-21.
 • Vyšetřování zbytkových napětí pomocí metody kruhového jádra – Holý, S., [Unpublished Lecture] ČVUT FS. 2004-10-21.

2003

 • Residual Stress Determination in Bulky Forgings as a Tool for Evaluating Their Technology and Product Quality – Holý, S. - Weinberg, O. - Václavík, J. - Doubrava, K., - Vítek, K., [Unpublished Lecture] ČVUT FS. 2003-06-04.
 • New Type of Sensor for Stress Analysis in Bones – Holý, S. - Volf, J., [Unpublished Lecture] Prof. Naumann - vedoucí Lehrstuhl für Experinetelle mechanic, Fakultät für Mascz. 2003-11-24.
 • Experimental Methods for Estimating Residual Stresses – Holý, S. - Weinberg, O., [Unpublished Lecture] Prof. Naumann - vedoucí Lehrstuhl für Experinetelle mechanic, Fakultät für Mascz. 2003-11-24.
 • Residual Stress Determination - One of the Tools for Evaluating Technology, Quality and Economy of the Product – Holý, S. - Doubrava, K. - Vítek, K. - Václavík, J., - Weinberg, O., [Unpublished Lecture] Danubia-Adria Committee for Experimental Methods in Solid Mechanics. 2003-09-24.

?

 • Metody experimentální mechaniky - dnes a zítra – Holý, S. - Vlk, M., - Hrabovský, M., [Unpublished Lecture], ?

Odbor mechaniky a mechatroniky (12131)

prof. Ing. Stanislav Holý, CSc.

prof. Ing. Stanislav Holý, CSc.

Stanislav.Holy (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2510

místnost: B1-612, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • 2643/F1  
  Propojení analytického a experimentálního přístupu ve výuce experimentální analýzy napětí na ČVUT v Praze – Holý, S. (2011)
 • 2599/F1  
  Inovace výuky nelineární mechaniky těles ve vybraných předmětech studia strojního inženýrství – Holý, S. (2009)
 • FT-TA4/083  
  Bezpečnostní a legislativní aspekty výstavby a spouštění JE nové generace pro energetiku ČR – Holý, S. (2007-2010)
 • 1374/F1 a  
  Doplnění výuky experimentální analýzy napětí na ČVUT v Praze o interferenční metody – Holý, S. (2007)
 • 1917/F1 a  
  Inovace předmětů studijních programů strojního inženýrství v oblasti teplotního namáhání – Holý, S. (2007)
 • 2017 F1 a  
  Rozšíření laboratorní výuky experimentální analýzy mechanických napětí pro posluchače FS, FJFI, FSv ČVUT – Holý, S. (2006)
 • 1908/F1/a  
  Inovace programu Aplikovaná mechanika v oblasti optimalizace konstrukcí – Holý, S. (2005)
 • GA101/05/2523  
  Zpřesnění a verifikace experimentálních postupů stanovení zbytkové napjatosti a jejich harmonizace s normou ASTM E837 a předpisy Evropské Unie – Holý, S. (2005-2007)
 • FT-TA/026  
  Vytvoření integrovaného výzkumného prostředí s posílením analytických přístupů virtuálního modelování jako nástrojů efektivní stavby moderních letadel – Holý, S. (2004-2007)
 • 960/F1  
  Inovace programu Aplikovaná mechanika v oblasti stabilitních problémů – Holý, S. (2003)
 • GA101/01/0769  
  Metoda měření zbytkových napětí v železničních nápravách – Holý, S. (2001-2003)

Článek v periodiku

2006

 • Vliv ztráty stability na porušení kompozitních struktur a jeho zohlednění při návrhu listu rototrů větrných turbín – Hraška, M. - Holý, S., Acta Mechanica Slovaca. 2006, 10(1), 681-688. ISSN 1335-2393.
 • Applicability of ESPI to Residual Stresses Measurement – Šedivý, O. - Holý, S., Acta Mechanica Slovaca. 2006, 2006(1), 531-534. ISSN 1335-2393.
 • Measurement of Human Hasticatory Biomechanics - Preliminary Study of Chewing Kinematics – Goldmann, T. - Konvičková, S. - Holý, S., - Himmlová, L., Journal of Biomechanics. 2006, 39(S1), S567. ISSN 0021-9290.
 • Potřeba výuky experimentálních metod na technických vysokých školách – Řezníček, J. - Michalec, J., - Holý, S., Acta Mechanica Slovaca. 2006, 10(1), 445-450. ISSN 1335-2393.

2004

 • Měřící systém pro měření rozložení statických a dynamických tlaků s užitím v bomechanice – Volf, J. - Papežová, S. - Vlček, J., - Holý, S., Jemná mechanika a optika. 2004, 49(5), 142-145. ISSN 0447-6441.
 • Analysis and Correction of the Hole-drilling Method Used for the Residual Stress Identification – Vítek, K. - Daniel, M. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., Materiálové inžinierstvo. 2004, 11(2), 1-4. ISSN 1335-0803.

2002

 • Maticový dynamický snímač rozložení tlaku pro užití v biomechanice – Volf, J. - Papežová, S. - Vlček, J. - Holý, S. - Novák, P., - Otáhal, J., Strojař. 2002, 11(1), 1-5. ISSN 1213-0591.

2001

 • New Types of Pressure Transducers – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J., - Papežová, S., Österreichische Ingenieur- und Architekten- Zeitschrift. 2001,(-), 137-140. ISSN 0721-9415.

1998

 • Optimalizace silového snímače – Vítek, K. - Holý, S. - Hofman, J., - Žák, J., Acta Mechanica Slovaca. 1998, 2(2), 235-238. ISSN 1335-2393.
 • Podpora optimalizace konstrukce experimentem – Vítek, K. - Holý, S., - Chvojka, V., Acta Mechanica Slovaca. 1998, 2(2), 247-250. ISSN 1335-2393.

1997

 • Using of Tactile Transducer for Pressure Distribution Measurement on Sole – Volf, J. - Holý, S., - Vlček, J., Sensors and Actuators. 1997, 97(62), 556-561. ISSN 0924-4247.
 • Utilization of Conductive Yokohama Rubber for Construction of Pressure Transducers – Trčková-Skořepová, J. - Holý, S. - Volf, J., - Anger, L., Acta Montana. Serie B, Fuel, Carbon, Mineral Processing. 1997, 99-114. ISSN 1211-1929.
 • Prostředky experimentální analýzy v geotechnice a jejich využití k minimalizaci rizika selhání komstrukce – Trčková-Skořepová, J. - Holý, S. - Anger, L. - Navrátil, O. - Vencovský, M. - Vítek, K., - Volf, J., Acta Montana. Serie B, Fuel, Carbon, Mineral Processing. 1997, 117-128. ISSN 1211-1929.
 • Application of Experimental Stress Analysis in Geomechanics for the Minimization of Structure Failure – Trčková-Skořepová, J. - Holý, S. - Anger, L. - Navrátil, O. - Vencovský, M. - Vítek, K., - Volf, J., Acta Montana. Serie B, Fuel, Carbon, Mineral Processing. 1997, 33-44. ISSN 1211-1929.
 • Using of Pressure Conductive Rubber Yokohama Rubber to Construction of Pressure Transducer – Trčková-Skořepová, J. - Holý, S. - Volf, J., - Anger, L., Acta Montana. Serie B, Fuel, Carbon, Mineral Processing. 1997, 99-114. ISSN 1211-1929.

1994

 • Letní kurz "Design for Quality" – Holý, S., Bulletin Asociace strojních inženýrů. 1994, 13-14.
 • Using of Tactile Transducer for Pressure Distribution Measurement on Sole – Volf, J. - Holý, S., - Vlček, J., Sensors and Actuators. 1994, 556-561. ISSN 0924-4247.

Stať ve sborníku

2016

 • Stiffness reduction model for composite materials under cyclic loading - identification of model coefficients – Král, M. - Cabrnoch, B., - Holý, S., In: Materials Today: Proceedings. Amsterdam: Elsevier, 2016. pp. 1014-1018. ISSN 2214-7853.

2015

 • Hole-drilling method with inverse layers removing – Václavík, J. - Holý, S. - Jankovec, J. - Jaroš, P., - Weinberg, O., In: Experimental Stress Analysis 2015. Prague: Czech Technical University, 2015. pp. 454-459. ISBN 978-80-01-05734-6.
 • The proposal and experimental verification of the phenomenologically based model for calculations of composites structures subjected to cyclic loading – Král, M. - Holý, S., - Cabrnoch, B., In: Polymerní kompozity 2015. Ostrava: RPIC - ViP s.r.o., 2015. pp. 30-36. ISBN 978-80-905224-2-8.

2014

 • Do We Still Need an Experiment at All – Holý, S. - Hrubý, Z., In: Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines. Pfaffikon: Trans Tech Publications Ltd., 2014, pp. 349-352. Applied Mechanics and Materials Vol. 732. ISSN 1662-7482.
 • Development of phenomenologically based approach for fatigue calculations of fiber reinforced composite structures – Král, M. - Cabrmoch, B. - Hraška, M., - Holý, S., In: Experimentální a výpočtové metody v inženýrství. Ústí nad Labem: UJEP, 2014. ISBN 978-80-7414-725-8.

2013

 • Experimental Measurement and Numerical Modelling of Fatigue Properties of Glass Fiber Composite Materials – Král, M. - Hraška, M., - Holý, S., In: Mezinárodní konference Polymer Composites 2013. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013. pp. 108-117. ISBN 978-80-261-0213-7.

2008

 • DO WE STILL NEED EXPERIMENTS AND SENSORS AT THE BEGINNING OF THE TWENTY-FIRST CENTURY? – Holý, S. - Růžička, M., In: 25th Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2008. pp. 91-92. ISBN 978-80-01-04162-8.

2007

 • Residual Stress Measurement by Electronic Speckle Pattern Interferometry – Šedivý, O. - Krempaszky, C., - Holý, S., In: Proceedings of the Fifth Australasian Congress on Applied Mechanics. Brisbane: Engineers Australia, 2007. p. 342-347. ISBN 0-85825-862-5.
 • ESPI-Assisted Hole Drilling Method – Šedivý, O. - Krempaszky, C., - Holý, S., In: 8th Workshop of Applied Mechanics. Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2007. ISBN 978-80-01-03895-6.
 • Residual Stresses Measurement by ESPI - Specimen Design – Šedivý, O. - Krempaszky, C., - Holý, S., In: The 12th Internetional Conference on Problems of Material Engineering, Mechanics and Design. Púchov: Univerzita Alexandra Dubčeka, 2007.
 • Specimen Design for Residual Stresses Measurement by ESPI – Šedivý, O. - Holý, S., In: The 6th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Kraljevo: Faculty of Mechanical Engineering, 2007. p. 291-294. ISBN 978-86-82631-39-2.

2006

 • Applicability of ESPI to Residual Stresses Measurement – Šedivý, O. - Holý, S., In: Winter Workshop of Applied Mechanics Proceeding. Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2006. p. 33-34. ISBN 80-01-03455-0.
 • ESPI and Residual Stresses Measurements: Applicability – Šedivý, O. - Holý, S., In: The 5th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Púchov: SMTV, s.r.o.,Ústav materiálového a technologického výskumu pri FPT v Púchove, 2006. p. 3. ISBN 80-969228-0-7.
 • Application of Electronic Speckle Pattern Interferometry for Residual Stresses Measurement – Šedivý, O. - Holý, S., In: Mechanics and Materials in Desing. Leca do Balio: INEGI, 2006. p. 57-58. ISBN 972-8826-11-7.
 • Registration of Human Chewing Parameters by Means of Motion Analysis – Goldmann, T. - Holý, S., - Himmlová, L., In: Human Biomechanics 2006. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav mechaniky těles, 2006. pp. 88-89. ISBN 80-214-3232-2.

2005

 • Determination of Residual Stresses Using ESPI and Hole-Drilling Method - Preliminary Measurements – Šedivý, O. - Holý, S., In: Summer Workshop of Applied Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2005. p. 102-107. ISBN 80-01-03200-0.
 • Preliminary Measurements for Determination of Residual Stresses Using Electronic Speckle Pattern Interferometry and Hole-Drilling Method – Šedivý, O. - Holý, S. - Naumann, J., - Stockmann, M., In: 4th YSESM. Bologna: University of Bologna, 2005. p. 9-10. ISBN 88-901080-2-9.

2004

 • Teorie identifikace zbytkových napětí odvrtávací metodou – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., In: Engineering Mechanics 2004. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2004, pp. 311-312. ISBN 80-85918-88-9.
 • Monitorování remodelace kosti pomocí převodníku s odporovými tenzometry – Volf, J. - Holý, S. - Bezouška, V. - Vítek, K., - Bláhová, M., In: Inovace 2004 - 11.mezinárodní sympozium s výstavou. Praha: Asociace inovačního podnikání ČR, 2004. pp. 28.
 • Původní experimentální metoda pro identifikaci napjatosti a deformací založená na odvrtávacím principu – Vítek, K. - Doubrava, K. - Španiel, M. - Sochor, M. - Holý, S., - Mareš, T., In: Inovace 2004 - 11.mezinárodní sympozium s výstavou. Praha: Asociace inovačního podnikání ČR, 2004. p. 28.
 • Identifikace zbytkových napětí odvrtávacím principem – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Španiel, M., - Mareš, T., In: Metal 2004. Ostrava: Tanger, 2004,
 • Comparison of Hole Drilling Metod and Cross Cut Method – Weinberg, O. - Holý, S., - Václavík, J., In: 21st Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2004. p. 64. ISBN 953-96243-6-3.
 • Vyšetřování zbytkových napětí v železničních nápravách – Weinberg, O. - Václavík, J., - Holý, S., In: Experimental Stress Analysis 2004. Plzeň: Škoda Výzkum, 2004. p. 305-308. ISBN 80-239-2964-X.
 • Monitoring of Bone Remodelling by Means of Strain Gage Transducer – Volf, J. - Holý, S. - Bezouška, V. - Vítek, K., - Bláhová, M., In: 21st Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2004, pp. 122. ISBN 953-96243-6-3.
 • Application of Numerical Simulation for Solving of Stability Problems – Petruška, J. - Španiel, M. - Holý, S., - Jágrová, J., In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: Czech Technical University in Prague, 2004. p. 648-649. ISBN 80-01-02945-X.
 • Systém pro měření rozložení statických a dynamických interakcí člověka s okolím – Volf, J. - Papežová, S. - Vlček, J., - Holý, S., In: Experimental Stress Analysis 2004. Plzeň: Škoda Výzkum, 2004, pp. 301-304. ISBN 80-239-2964-X.
 • Experimental Metod for Stress and Strain Identification based on of the Hole Drilling Principle – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Mareš, T. - Sochor, M., - Španiel, M., In: 21st Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2004, pp. 62-63. ISBN 953-96243-6-3.
 • Thin - Walled Shells Collapse - Experiments and FEM Solution – Dvořák, J. - Holý, S., - Španiel, M., In: 21st Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2004. p. 244-245. ISBN 953-96243-6-3.
 • Residual Stress Determination - Nonomitting Procedure in Quality Assessing of High Stressed Parts – Holý, S. - Weinberg, O. - Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Václavík, J., In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 682-683. ISBN 80-01-02945-X.
 • Importance of Longlife Learning in Engineering and Technology – Holý, S. - Nejedlý, V., - Švehla, V., In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: Czech Technical University in Prague, 2004. p. 684-685. ISBN 80-01-02945-X.
 • Comparison of Classical and Modern Methods of Limit Calculation for Aircraft Structures with Experimental Results – Dvořák, J. - Holý, S. - Španiel, M. - Vítek, K., - Doubrava, K., In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 680-681. ISBN 80-01-02945-X.
 • Upgrade of Drilling Hole Method for Residual Stress Identification – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 646-647. ISBN 80-01-02945-X.
 • Analysis of the Hole Drilling Method Principle Used for the Residual Stress Identification – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 644-645. ISBN 80-01-02945-X.
 • The Pipe Bends and Residual Stresses – Doubrava, K. - Vítek, K. - Holý, S., - Kuliš, Z., In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 676-677. ISBN 80-01-02945-X.
 • Structure of the Human Intervertebral Disc Maximizes Its Stiffness – Daniel, M. - Mareš, T. - Sochor, M., - Holý, S., In: Experimental Stress Analysis 2004. Plzeň: Škoda Výzkum, 2004. pp. 39-41. ISBN 80-239-2964-X.

2003

 • X-ray diffraction and mechanical measurement of elastic constants – Ganev, N. - Kraus, I. - Vítek, K., - Holý, S., In: International Scientific Conference UNITECH'03 Gabrovo. Proceedings. Gabrovo: Technicheski universitet Gabrovo, 2003, pp. 417-419. ISBN 954-683-167-1.
 • Application of Strain Gage Drilling Method as a Tool for Monitoring Influence of Technologies on Total Stress State in High Stressed Structures – Doubrava, K. - Holý, S. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., In: Engineering Mechanics 2003. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2003, pp. 66-67. ISBN 80-86246-18-3.
 • Residual Stress Determination in Bulky Forgings as a Tool for Evaluating Their Technology and Product Quality – Holý, S. - Weinberg, O. - Václavík, J. - Doubrava, K., - Vítek, K., In: International Conference on Advanced Engineering Design. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003, pp. 83. ISBN 80-86059-35-9.
 • Zjišťování zbytkové napjatosti - jeden z nástrojů k posouzení technologie, kvality a ekonomičnosti výrobku (poster) – Holý, S. - Doubrava, K. - Vítek, K. - Václavík, J., - Weinberg, O., In: Inovace 2003. Praha: Asociace inovačního podnikání ČR, 2003, pp. 29.
 • Application of Semiconductive Strain Gages for Hole Drilling Method – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Hrubant, L., - Weinberg, O., In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 702-703. ISBN 80-01-02708-2.
 • Tubular Microsensor for Stress State Analysis in Living Bone – Bláhová, M. - Holý, S. - Hrubant, L. - Vítek, K., - Volf, J., In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. pp. 896-897. ISBN 80-01-02708-2.
 • Transducer for Pressure Distribution Measurement and Its Using in Biomechanics – Volf, J. - Vítek, K. - Papežová, S. - Holý, S. - Novák, P., - Otáhal, J., In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 914-915. ISBN 80-01-02708-2.
 • Determination of Residual Stresses in Bulky Forgings of Different Heat Treatment – Holý, S. - Weinberg, O. - Doubrava, K. - Václavík, J., - Vítek, K., In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 744-745. ISBN 80-01-02708-2.
 • Joint Teaching of Experimental Mechanics Method in FME and FNSPE CTU and Their Impact on Product Quality – Holý, S. - Ganev, N. - Kraus, I., - Vítek, K., In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 680-681. ISBN 80-01-02708-2.
 • Direct Method for Measuring Deformation on Structures – Holý, S. - Zeman, J., In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. p. 678-679. ISBN 80-01-02708-2.
 • Special Miniature Transducer for in Vivo of Bone Measurement – Volf, J. - Bláhová, M. - Holý, S. - Vítek, K. - Hrubant, L., - Bezouška, V., In: XVIIth IMEKO WORLD CONGRESS "Metrology in the 3rd Millennium" - Proceedings. Dubrovnik: IMEKO, 2003, pp. 2080-2082. ISBN 953-7124-00-2.
 • Metoda derivace signálu určující zbytková napětí – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., In: Moderní metody ve strojírenském vývoji - Sborník anotací příspěvků. Liberec: LENAM, 2003, pp. 11-12.
 • New Basic of Methods for Residual Stress Identification – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., In: Inovace 2003. Praha: Asociace inovačního podnikání ČR, 2003, pp. 29.
 • Metoda derivace signálu pro identifikaci zbytkových napětí – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., In: Experimentální analýza napětí 2003. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2003, pp. 121-122. ISBN 80-214-2314-5.
 • Aplikace metody prutového etalonu pro identifikaci materiálových konstant – Vítek, K. - Holý, S. - Mareš, T., - Picek, R., In: Experimentální analýza napětí 2003. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2003, pp. 111-112. ISBN 80-214-2314-5.
 • FEM - Based Tube Bending Simulation – Přibyl, M. - Španiel, M. - Kuliš, Z. - Holý, S., - Vítek, K., In: International Conference on Advanced Engineering Design. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003, pp. 125. ISBN 80-86059-35-9.
 • The Efect Methods of Elastic Constant Optimization – Vítek, K. - Holý, S., In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 692-693. ISBN 80-01-02708-2.
 • Problémy tenzometrických měření na kompozitních materiálech – Holý, S. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., In: Moderní metody ve strojírenském vývoji - Sborník anotací příspěvků. Liberec: LENAM, 2003. pp. 6.
 • Problémy tenzometrických měření na kompozitech – Holý, S. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., In: Experimentální analýza napětí 2003. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2003, pp. 37-38. ISBN 80-214-2314-5.
 • New Sensor for in Bone Stress Measuring – Volf, J. - Bezouška, V. - Holý, S. - Vítek, K., - Vlček, J., In: Abstracts of 20th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Gyor: Széchenyi István University of Applied Sciences, 2003, pp. 126-127. ISBN 963-9058-20-3.
 • Residual Stress Determination - One of Tools for Evaluating Technology, Quality and Economy of the Product – Holý, S. - Doubrava, K. - Vítek, K. - Václavík, J., - Weinberg, O., In: Abstracts of 20th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Gyor: Széchenyi István University of Applied Sciences, 2003, pp. 166-167. ISBN 963-9058-20-3.
 • Residual Stress Identification by Means of "Signal Differentiation Method" – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., In: Abstracts of 20th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Gyor: Széchenyi István University of Applied Sciences, 2003, pp. 144-145. ISBN 963-9058-20-3.
 • Miniature Transducer for in Vivo of Bone Measurement – Volf, J. - Holý, S. - Vítek, K. - Vlček, J. - Bláhová, M. - Hrubant, L., - Bezouška, V., In: SCI 2003. Orlando, Florida: International Institute of Informatics and Systemics, 2003, pp. -.
 • Stanovení velikosti zbytkových napětí - jeden z nástrojů posuzování kvality výrobků – Holý, S. - Doubrava, K. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., In: Experimentální analýza napětí 2003. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2003. pp. 33-36. ISBN 80-214-2314-5.
 • Použití odvrtávací tenzometrické metody jako prostředku pro monitorování vlivu technologií na celkovou napjatost vysoce namáhaných součástí – Holý, S. - Doubrava, K. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., In: Moderní metody ve strojírenském vývoji - Sborník anotací příspěvků. Liberec: LENAM, 2003, pp. 5.
 • Maticový dynamický snímač rozložení tlaku a jeho využití v biomechanice – Volf, J. - Papežová, S. - Vlček, J. - Holý, S. - Novák, P., - Otáhal, J., In: SEKEL 2003. Nitra: Slovenská poľnohospodárska universita v Nitre, 2003, pp. -. ISBN 80-8069-225-4.
 • Zjišťování zbytkových napětí u trubkových ohybů – Doubrava, K. - Vítek, K. - Kuliš, Z., - Holý, S., In: Experimentální analýza napětí 2003. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2003, pp. 15-16. ISBN 80-214-2314-5.
 • The Hole Drilling Method Data Evalution by Means of the Integral Method – Doubrava, K. - Vítek, K. - Kuliš, Z. - Holý, S., - Weinberg, O., In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 688-689. ISBN 80-01-02708-2.
 • Měření zbytkových napetí u trubkových ohybů – Doubrava, K. - Vítek, K. - Kuliš, Z., - Holý, S., In: Summer Workshop of Applied Mechanics. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2003, pp. 102-112. ISBN 80-01-02739-2.
 • Detection of Mechanical Signals by Biological Principles – Daniel, M. - Holý, S., - Sochor, M., In: YSESM 2003 - Extended Summaries. Bologna: University of Bologna, 2003. pp. 19-20. ISBN 88-901080-0-2.
 • Thin Walled Shell Collapse, Experiment and FE Solution – Španiel, M. - Dvořák, J., - Holý, S., In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. pp. 698-699. ISBN 80-01-02708-2.

2002

 • X-ray diffraction and mechanical measurement of elastic constants – Ganev, N. - Kraus, I. - Vítek, K., - Holý, S., In: International Scientific Conference UNITECH'02 Gabrovo. Proceedings. Gabrovo: Technicheski universitet Gabrovo, 2002. ISBN 954-683-167-0.
 • Společná výuka metod experimentální mechaniky na Fakultě strojní a Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze – Holý, S. - Ganev, N. - Kraus, I., - Vítek, K., In: Experimental Stress Analysis. Praha: Asociace strojních inženýrů, 2002, pp. 109-110. ISBN 80-01-02547-0.
 • Direct Method for Measuring Deformations of Structures and Materials under Sever Conditions – Zeman, J. - Holý, S., In: Abstracts of 19th Danubia-Adria Symposium. ???: Comittee for Mechanics of the Polish Academy of Sciences, 2002. p. 116-117.
 • Determination of Residual Stress in Forgings of Turbine Rotors of Different Heat Treatment – Holý, S. - Doubrava, K. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., In: Abstracts of 19th Danubia-Adria Symposium. ???: Comittee for Mechanics of the Polish Academy of Sciences, 2002, pp. 224-225.
 • Innovation of Teaching of Experimental Analysis of Residual Stress: Residual Stress in Arteries and Heart – Horný, L. - Valenta, J. - Vítek, K. - Kittnar, O., - Holý, S., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: Czech Technical University in Prague, 2002. p. 912-913. ISBN 80-01-02511-X.
 • Hroucení tenkostěnných skořepin - experiment a MKP výpočet – Španiel, M. - Holý, S., - Dvořák, J., In: Experimental Stress Analysis. Praha: Asociace strojních inženýrů, 2002, pp. 241-246. ISBN 80-01-02547-0.
 • Measuring of Stress Tensor in Vivo Bone – Holý, S. - Bláhová, M. - Hrubant, L. - Vítek, K., - Volf, J., In: Experimental Stress Analysis. Praha: Asociace strojních inženýrů, 2002. pp. 103-104. ISBN 80-01-02547-0.
 • Určení velikosti zbytkových pnutí ve výkovcích železničních náprav s rozdílným tepelným zpracováním – Holý, S. - Doubrava, K. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., In: Experimental Stress Analysis. Praha: Asociace strojních inženýrů, 2002, pp. 105-108. ISBN 80-01-02547-0.
 • Metody experimentální mechaniky - dnes a zítra – Holý, S. - Vlk, M., - Hrabovský, M., In: Experimental Stress Analysis. Praha: Asociace strojních inženýrů, 2002. p. 77-86. ISBN 80-01-02547-0.
 • Foreword – Holý, S., In: Experimental Stress Analysis. Praha: Asociace strojních inženýrů, 2002. p. 4-5. ISBN 80-01-02547-0.
 • In Vivo Measuringof Bone Remodelling – Holý, S. - Bláhová, M. - Hrubant, L. - Vítek, K., - Volf, J., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 926-927. ISBN 80-01-02511-X.
 • Application of the Hole-Drilling Method for Residual Stess Measurements in Composite – Holý, S. - Weinberg, O. - Doubrava, K., - Vítek, K., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002, pp. 690-691. ISBN 80-01-02511-X.
 • Problems of Strain Gage Measurements on Composite Materials – Holý, S. - Weinberg, O. - Doubrava, K., - Vítek, K., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002, pp. 668-669. ISBN 80-01-02511-X.
 • Identification of Elastic Constants by Etalon Bar Method – Vítek, K. - Holý, S., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002, pp. 692-693. ISBN 80-01-02511-X.
 • Použití polovodičových tenzometrů k určování zbytkových napětí – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S., - Hrubant, L., In: Experimental Stress Analysis. Praha: Asociace strojních inženýrů, 2002, pp. 293-294. ISBN 80-01-02547-0.
 • Testování vyvrtávací metody na ohýbaných vzorcích – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S., - Mareš, T., In: Experimental Stress Analysis. Praha: Asociace strojních inženýrů, 2002, pp. 267-272. ISBN 80-01-02547-0.
 • Zbytková napětí trubkových ohybů – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S., - Mareš, T., In: CO-MAT-TECH 2002. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2002, pp. 438-441. ISBN 80-227-1768-1.
 • Application of Hole Drilling Method for Determination of Residual Stress Gradient Field – Doubrava, K. - Holý, S. - Kuliš, Z. - Weinberg, O., - Vítek, K., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002, pp. 686-687. ISBN 80-01-02511-X.
 • Innovation of Course on Experimental Residual Stress Analysis - Measuring of Residual Stresses by means of Hole Drilling Method – Doubrava, K. - Kuliš, Z. - Holý, S., - Vítek, K., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: Czech Technical University in Prague, 2002. p. 624-625. ISBN 80-01-02511-X.
 • Ztráta stability tenkostěnné válcové skořepiny – Španiel, M. - Dvořák, J., - Holý, S., In: Výpočty 2002. Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2002, pp. 125-132. ISBN 80-85918-78-1.
 • Experimental Data and Geometric Programming – Mareš, T. - Holý, S., In: Abstracts of 19th Danubia-Adria Symposium. ???: Comittee for Mechanics of the Polish Academy of Sciences, 2002, pp. 102-103.
 • Návrh orientace vrstev laminátové desky maximalizující míru tuhosti – Mareš, T. - Holý, S., In: Inženýrská mechanika 2002. Brno: Institute of Mechanics of Solids, Faculty of mechanical Engineering, BUT, 2002, pp. 173-174. ISBN 80-214-2109-6.
 • A Method of Structural Optimization – Mareš, T. - Holý, S., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: Czech Technical University in Prague, 2002. p. 710-711. ISBN 80-01-02511-X.
 • Mechano-Biosensors Based on Biological Membrane – Daniel, M. - Holý, S., - Sochor, M., In: Summer Workshop of Applied Mechanics. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2002. pp. B1-B3. ISBN 80-01-02552-7.
 • Biosensors in Mechanical Engineering – Daniel, M. - Holý, S., - Sochor, M., In: Abstracts of 19th Danubia-Adria Symposium. ???: Comittee for Mechanics of the Polish Academy of Sciences, 2002. pp. 16-17.
 • Transducer for Measuring the Stress Field in the Bone – Volf, J. - Holý, S. - Bláhová, M., - Vítek, K., In: The 6th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando: IIIS - International Institute of Informatics and Systemics, 2002, pp. 120-123. ISBN 980-07-8150-1.
 • Transducer for Measurement Pressure Distribution – Volf, J. - Vlček, J. - Holý, S. - Papežová, S. - Otáhal, J., - Novák, P., In: The 6th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando: IIIS - International Institute of Informatics and Systemics, 2002, pp. 101-106. ISBN 980-07-8150-1.
 • Application of Pressure Sensitive Rubber in Human and Technologic Stabilometry – Volf, J. - Vlček, J. - Papežová, S. - Holý, S. - Otáhal, J., - Novák, P., In: Experimental Stress Analysis. Praha: Asociace strojních inženýrů, 2002, pp. 273-276. ISBN 80-01-02547-0.
 • Transducer for in Vivo of Bone Measurement – Volf, J. - Bláhová, M. - Holý, S., - Vítek, K., In: ISMCR'02. Bourges: ENSI, 2002,
 • Transducer-Acting Pressure Projection Into the Base – Volf, J. - Vlček, J. - Holý, S. - Papežová, S. - Otáhal, J., - Novák, P., In: ISMCR'02. Bourges: ENSI, 2002,
 • Transducer Acting Pressure and Determining the Balance Centre – Volf, J. - Vlček, J. - Papežová, S. - Holý, S. - Otáhal, J., - Novák, P., In: 19th Danubia-Adria Symposiumon Experimental Methods in Solid Mechanics-Abstracts. Warsaw University of Technology, 2002, pp. 114-115.
 • Transducer for Pressure Distribution Measurement in Biomechanics and Its Practical Tests – Volf, J. - Papežová, S. - Vlček, J. - Otáhal, J. - Novák, P., - Holý, S., In: DIAGO 2002. Sborník konference. Ostrava: VŠB-TUO, 2002, ISBN 80-248-0045-4.

2001

 • Určování materiálových konstant s podporou MKP – Vítek, K. - Holý, S., - Štěrba, P., In: Engineering Mechanics 2001. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2001, pp. 283-284. ISBN 80-85918-64-1.
 • Microsensor for Determination of Stress Strain Tensors "In Vivo-bone" – Volf, J. - Petrtýl, M. - Otáhal, S. - Otáhal, J. - Vlček, J. - Papežová, S. - Vítek, K., - Holý, S., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 816-817. ISBN 80-01-02335-4.
 • Transducer for Pressure Distribution Measurement and Its Practical Tests – Volf, J. - Papežová, S. - Vlček, J., - Holý, S., In: World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando: IIIS - International Institute of Informatics and Systemics, 2001, pp. 575. ISBN 980-07-7555-2.
 • Sensitivity Optimization of Pressure Transducer – Volf, J. - Vítek, K. - Vlček, J. - Papežová, S., - Holý, S., In: Sensors and Their Applications XI/ISMCR 2001. Bristol: Institute of Physics Publishing, 2001, ISBN 0-7503-0821-4.
 • Jednoduché prostředky experimentu při rekonstrukci tenkostěnné konstrukce – Holý, S. - Vítek, K., - Trčková, J., In: Experimentální Analýza Napětí 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2001, pp. 97-101. ISBN 80-86246-09-4.
 • Application of Hole Drilling Method for Determination of Residual Stress Gradient on Examined Surface – Doubrava, K. - Holý, S. - Kuliš, Z. - Weinberg, O., - Vítek, K., In: Danubia - Adria Symposium. Proceedings - Extended Summaries. Steyr: Austrian Society of Experimental Strain Analysis, 2001, pp. 61-62. ISSN 0140-0118.
 • Evolutionary Constructing Compared with Structural Optimization – Mareš, T. - Holý, S., In: CO-MAT-TECH 2001. Bratislava: STU v Bratislave, 2001, pp. 308-313. ISBN 80-227-1591-3.
 • FEM Support of the Optimization of the Material Constants Measuring – Vítek, K. - Holý, S. - Kraus, I., - Ganev, N., In: Danubia - Adria Symposium. Proceedings - Extended Summaries. Steyr: Austrian Society of Experimental Strain Analysis, 2001, pp. 133-134. ISSN 0140-0118.
 • In Vivo Measuring of Bone Remodelling – Holý, S. - Bláhová, M. - Hrubant, L. - Vítek, K., - Volf, J., In: Danubia - Adria Symposium. Proceedings - Extended Summaries. Steyr: Austrian Society of Experimental Strain Analysis, 2001, pp. 7-8. ISSN 0140-0118.
 • The Specification of the Estimation of Residual Stresses Taking Account of Geometric Differences by Appying the Hole Drilling Method – Holý, S. - Vítek, K., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 538. ISBN 80-01-02335-4.
 • Quantitative Comparison of Stress Evalution Methods – Holý, S. - Kraus, I. - Ganev, N., - Vítek, K., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 537. ISBN 80-01-02335-4.
 • Material Identification by Tensile Test – Vítek, K. - Holý, S., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 536. ISBN 80-01-02335-4.

2000

 • Microsensor for Determination of Stress/Strain Tensors "in vivo-bone" – Volf, J. - Petrtýl, M. - Otáhal, S. - Otáhal, J. - Vlček, J. - Papežová, S. - Vítek, K., - Holý, S., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 816-817. ISBN 80-01-02229-3.
 • Miniaturní snímač pro meření silových účinků – Bouška, P. - Holý, S. - Hrubant, L. - Sutner, O. - Vacek, J., - Záruba, J., In: Experimentální analýza napětí. Brno: VUT v Brně, 2000. pp. 39-40. ISBN 80-214-1569-X.
 • Aplikace optimalizační metody využívající variační počet při návrhu strojních součástí – Mareš, T. - Holý, S., In: Aplikovaná mechanika 2000 - sborník. Liberec: Technická univerzita, 2000, pp. 128-132. ISBN 80-7083-388-2.
 • The Influence of Stability Loss of Transversal Cross-Section on the Stress Distribution under Torsion – Holý, S. - Čalkovský, A. - Jágrová, J., - Vítek, K., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 300. ISBN 80-01-02229-3.
 • Thin-Walled Beams and Structures – Vítek, K. - Čalkovský, A., - Holý, S., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 317. ISBN 80-01-02229-3.
 • The Finite Element Method in Teaching Thin-Walled Structures – Vítek, K. - Petruška, J., - Holý, S., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 315. ISBN 80-01-02229-3.
 • Optimizing Monosymetric I-Beam According to Lateral Buckling Constraints – Holý, S. - Mareš, T., - Vítek, K., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 312. ISBN 80-01-02229-3.
 • Identification of Tensile Material Test – Vítek, K. - Holý, S., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 310. ISBN 80-01-02229-3.
 • Materiálová identifikace tahovou zkouškou – Vítek, K. - Holý, S., - Štěrba, P., In: CO-MAT-TECH 2000. Bratislava: STU v Bratislave, 2000, pp. 243-248. ISBN 80-227-1413-5.
 • Computational Models of Open Thin-walled Rods – Vítek, K. - Jágrová, J., - Holý, S., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 309. ISBN 80-01-02229-3.
 • Comparison of Several Types of Six-Components Sensors – Holý, S. - Vítek, K. - Hofman, J., - Chudomel, M., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 308. ISBN 80-01-02229-3.
 • Application of Hole Drilling Method by Residual Stress Assesment in Linear Varying Uniaxial Stress Field – Holý, S. - Dejmal, J., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 306. ISBN 80-01-02229-3.
 • Support in the Optimizing of Structure Design by Means of Experiment – Holý, S. - Vítek, K., - Chvojka, V., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 299. ISBN 80-01-02229-3.
 • Linear Programing in Structural Optimalization – Mareš, T. - Holý, S., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 291. ISBN 80-01-02229-3.
 • Innovation of the Subject "Thin-Walled Structures" and Coordination of Its Lecturing at Mechanical Engineering Faculties – Vítek, K. - Čalkovský, A., - Holý, S., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 289. ISBN 80-01-02229-3.
 • Identification of the Tensile Material Test Using the Notched Specimen – Vítek, K. - Holý, S., - Štěrba, P., In: 17th Danubia Adria Symphosium - Extended Summariers. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2000, pp. 339-341. ISBN 80-01-02234-X.
 • Quantitative Comparison of Stress Evaluation Methods – Holý, S. - Dejmal, J. - Ganev, N., - Kraus, I., In: 17th Danubia Adria Symphosium - Extended Summariers. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2000, pp. 129-131. ISBN 80-01-02234-X.
 • Identifikace materiálové tahové zkoušky užitím vrubového vzorku – Vítek, K. - Holý, S., - Štěrba, P., In: Experimentální analýza napětí - EAN 2000. Brno: VUT v Brně, 2000, pp. 371-374. ISBN 80-214-1569-X.
 • Měření kontaktních tlaků s následným zpracováním dat – Štěrba, P. - Volf, J. - Papežová, S. - Vlček, J., - Holý, S., In: Skelet 2000 - sborník. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2000, pp. 56-57. ISBN 80-86317-05-6.
 • Kvalitativní srovnání tenzometrických metodik – Ganev, N. - Dejmal, J. - Holý, S., - Kraus, I., In: Experimentální analýza napětí - EAN 2000. Brno: VUT v Brně, 2000, pp. 91-94. ISBN 80-214-1569-X.
 • Miniaturní snímač pro měření silových účinků – Bouška, P. - Holý, S. - Hrubant, L. - Sutner, O. - Vacek, J., - Záruba, J., In: Experimentální analýza napětí - EAN 2000. Brno: VUT v Brně, 2000, pp. 39-40. ISBN 80-214-1569-X.
 • Testing and Calibration of Pressure Areal Transducer for Biomechanical Measurement – Volf, J. - Vlček, J. - Papežová, S., - Holý, S., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 544. ISBN 80-01-02229-3.
 • Contact Pressure Measurement in Biomechanics – Štěrba, P. - Volf, J. - Papežová, S. - Vlček, J., - Holý, S., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 522. ISBN 80-01-02229-3.
 • Matrix Areal Pressure Transducer-Construction and Testing – Volf, J. - Papežová, S. - Holý, S., - Vlček, J., In: XII. DIDMATTECH'99. Nitra: Pedagogická fakulta UKF, 2000, pp. 148-151. ISBN 80-8050-283-8.
 • Flexible Transducer for Biomechanical Purposes and Processing Software – Volf, J. - Štěrba, P. - Vlček, J. - Papežová, S., - Holý, S., In: Eurosensors XIV: Book of Abstracts. Lyngby: MIC - Mikroelektronic Centre, 2000. pp. 273-274. ISBN 87-89935-51-9.
 • Flexible Transducer for Biomechanical Purposes and Processing Software – Volf, J. - Štěrba, P. - Vlček, J. - Papežová, S., - Holý, S., In: Eurosensors XIV: Proceedings. Lyngby: MIC - Mikroelektronic Centre, 2000, pp. 491-494. ISBN 87-89935-50-0.
 • Flexible Areal Transducer for Paraplegics – Volf, J. - Vlček, J. - Holý, S., - Papežová, S., In: IMEKO 2000. Vienna: Austrian Society for Measurement and Automation, 2000, pp. 147-151. ISBN 3-901888-03-9.
 • Flexible Areal Transducer for Paraplegics – Volf, J. - Vlček, J. - Holý, S., - Papežová, S., In: IMEKO 2000. Vienna: Austrian Society for Measurement and Automation, 2000, pp. 207. ISBN 3-901888-03-9.
 • Konstrukce a testování maticového plošného snímače tlaku – Volf, J. - Papežová, S. - Holý, S., - Vlček, J., In: XII. DIDMATTECH'99. Nitra: Pedagogická fakulta UKF, 2000, pp. 148-151. ISBN 80-8050-283-8.

1999

 • Teoretické předpoklady pro optimální řešení a efektivní využití přípojných vozidel s poháněnou nápravou v zemědělství a jejich ověření – Hofman, J. - Holý, S. - Chudomel, M. - Syrový, O., - Podpěra, V., In: Zemědělská technika na přelomu 20. a 21. století. Praha: Česká zemědělská univerzita (ČZU), 1999, pp. 206-212. ISBN 80-213-0504-5.
 • Force Interaction between Tractor and Attached Vehicle with Driven Axle and Kinematics of Their – Holý, S. - Chudomel, M. - Hofman, J. - Vítek, K., - Syrový, O., In: Significance of Hybrid Method for Assessment of Reliability and Durability in Engineering Sciences. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 1999, pp. 21-24. ISBN 80-86246-02-7.
 • Application of Experimental Mechanics Means in Human Medicine and Physiology of Work – Holý, S. - Volf, J. - Hlávková, J., - Hrubant, J., In: Significance of Hybrid Method for Assessment of Reliability and Durability in Engineering Sciences. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 1999, pp. 25-26. ISBN 80-86246-02-7.
 • Testing and Calibration of Pressure Areal Transducer for Biomechanical Purposes – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J., - Papežová, S., In: Significance of Hybrid Method for Assessment of Reliability and Durability in Engineering Sciences. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 1999, pp. 73-76. ISBN 80-86246-02-7.
 • Testing and Calibration of Pressure Areal Transducer for Biomechanical Purposes – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J., - Papežová, S., In: XV.World Congress IMEKO. Osaka: IMEKO, 1999, pp. 237-240. ISBN 4-907764-09-X.
 • Tactile Transducer for Pressure Distribution Measurement and Its Practical Tests – Volf, J. - Holý, S. - Papežová, S., - Vlček, J., In: XV.World Congress IMEKO. Osaka: IMEKO, 1999, pp. 153-157. ISBN 4-907764-09-X.
 • Using of Pressure Distribution on Sole Transducer in Biomechanics – Volf, J. - Holý, S. - Papežová, S. - Vlček, J. - Obrazová, H. - Kunzová, D., - Popelák, B., In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999, pp. 336.
 • Identifikace materiálové tahové zkoušky – Vítek, K. - Holý, S., In: Sborník EAN 99 - 37. mezinárodní konference Experimentální analýza napětí. Ostrava: VŠB-TUO, 1999, pp. 213-216. ISBN 80-7078-672-8.

1998

 • Maticový dynamický snímač rozložení tlaku pro biochemické aplikace – Volf, J. - Papežová, S. - Vlček, J., - Holý, S., In: Sekel 98. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta, 1998, pp. 37-40.
 • Tactile Transducer for Pressure Distribution in Biomechanics – Volf, J. - Holý, S. - Papežová, S., - Vlček, J., In: ISMCR 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1998, pp. 417-421. ISBN 80-01-01814-8.
 • Transducer for Pressure Distribution Measurement in Biomechanics – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J. - Papežová, S. - Obrazová, H. - Kunzová, D. - Vítek, K. - Popelák, B., - Mareš, K., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 843-844.
 • New Soil Pressure Sensor for Geomechanical Application – Holý, S. - Volf, J. - Trčková, J., - Bohatec, K., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 519-520.
 • Matrix Dynamic Pressure Transducer with Conductive Elastomer – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J., - Papežová, S., In: Danubia-Adria, Proceedings of the 15th Symposium. Forli: Serinar s.p.a, 1998, pp. 177-178.
 • Measurement of Mechanical Quantities for their Objectivization in Physiology of Work – Holý, S. - Hála, B. - Hlávková, J. - Hrubant, L., - Volf, J., In: Danubia-Adria, Proceedings of the 15th Symposium. Forli: Serinar s.p.a, 1998. pp. 9-10.
 • Factors Affecting the Accuracy of Residual Stress Measurements Using the Hole Drilling Method – Holý, S., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 521-522.
 • Optimization of the Force Transducer – Vítek, K. - Holý, S., - Hofman, J., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. pp. 523-524.
 • Measurement of Force Interactions between Tractor and Attached Vehicle with Driven Axle – Holý, S. - Chudomel, M. - Hofman, J., - Vítek, K., In: Danubia-Adria, Proceedings of the 15th Symposium. Forli: Serinar s.p.a, 1998. pp. 95-96.

1997

 • Using Miniature Tactile Senzor Based on Conductive Rubber in Geomechanics – Holý, S. - Volf, J. - Trčková-Skořepová, J., - Anger, L., In: 14th Imeko World Congress. Tampere: Finish Society of Automation, 1997, pp. 262-265. ISBN 952-5183-03-3.
 • New and Inexpensive Transducers for Measuring Stress State – Trčková-Skořepová, J. - Volf, J., - Holý, S., In: Methods of Experimental Mechanics to Garantee Quality, Economy and Safety of Product and Structures. Wuppertal: Bergische Universität, 1997, pp. 14-15.
 • Tactile Transducer for Pressure Distribution Measurement – Volf, J. - Holý, S., - Vlček, J., In: 14th Imeko World Congress. Tampere: Finish Society of Automation, 1997. pp. 176-180. ISBN 952-5183-03-3.
 • Using of Transducers for Pressure Distribution Measurements in Biomedicine – Volf, J. - Holý, S., - Vlček, J., In: Experimental Stress Analysis - EAN 97. Olomouc: Laboratoř optiky Univerzity Palackého a Fyzikálního ústavu AV ČR, 1997, pp. 319-322.
 • Do We Still Nead an Experiment in Solid Mechanics? – Holý, S., In: Experimental Stress Analysis - EAN 97. Olomouc: Laboratoř optiky Univerzity Palackého a Fyzikálního ústavu AV ČR, 1997, pp. 3-8.
 • New Soil Pressure Transducer Applied in Geomechanics – Holý, S. - Volf, J. - Trčková-Skořepová, J., - Vlček, J., In: 14th Symposium Danubia-Adria on Experimental Methods in Solid Mechanics. Extended Summaries. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 1997, pp. 41-42.
 • New Soil Pressure Transducer Applied in Geomechanics – Holý, S. - Volf, J. - Trčková-Skořepová, J. - Anger, L., - Vlček, J., In: Experimental Stress Analysis - EAN 97. Olomouc: Laboratoř optiky Univerzity Palackého a Fyzikálního ústavu AV ČR, 1997, pp. 257-259.
 • Optimization of the Pressure Transducer – Vítek, K. - Holý, S. - Žák, J., - Trčková-Skořepová, J., In: Experimental Stress Analysis - EAN 97. Olomouc: Laboratoř optiky Univerzity Palackého a Fyzikálního ústavu AV ČR, 1997, pp. 309-312.
 • Using of Conductive Rubber in Transducer for Pressure Distribution Measerement – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J. - Obrazová, H. - Kunzová, D. - Trčková-Skořepová, J. - Anger, L. - Vítek, K. - Žák, J., - Mareš, K., In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 1051-1052.
 • The Form Optimization of the Pressure Transducer – Holý, S. - Vítek, K. - Žák, J., - Trčková-Skořepová, J., In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 519-520.
 • Using of Conductive Rubber by Construction of Pressure Transducer in Geomechanics – Trčková-Skořepová, J. - Holý, S. - Volf, J., - Anger, L., In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 483-484.

1996

 • Monitoring and Control of Technology and Service Life by Means of Experimental Mechanics – Holý, S., In: Abstracts - GAMM Wissenschaftliche Jahrestagung 96. Praha: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 1996, pp. 31.
 • Optimization Aspects Applied in Machine Innovation – Holý, S. - Španiel, M. - Vítek, K., - Žák, J., In: Abstracts - GAMM Wissenschaftliche Jahrestagung 96. Praha: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 1996, pp. 32.
 • Application of Conductive Rubber Layer for Pressure Measurement – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J. - Obrazová, H. - Kunzová, D. - Skořepová, J., - Anger, L., In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 917-918.
 • Stiffnes Optimalization of Machine Structures – Vítek, K. - Holý, S., - Španiel, M., In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 509-510.
 • Tactile Sensor Carpet for Pressure Distribution Measurement – Holý, S. - Volf, J., In: Abstracts - GAMM Wissenschaftliche Jahrestagung 96. Praha: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 1996, pp. 31-32.
 • Aspekty optimalizace při inovaci strojů – Holý, S. - Španiel, M. - Vítek, K., - Žák, J., In: Inženýrská mechanika 96. Žďár nad Sázavou: Žďas, 1996, pp. 47-50. ISBN 80-214-0747-6.
 • Application of Tactile Transducer for Pressure Distribution Measurement on Sole – Volf, J. - Holý, S., - Papežová, S., In: 5th International Symposium on Measurement and Control in Robotics - ISMCR 96. Brussels: BEMEKO, 1996, pp. 462-465.
 • Using of Tactile Transducer for Pressure Distribution Measurement on Sole – Volf, J. - Holý, S., - Vlček, J., In: Eurosensors X. Leuven: Katolieke Universiteit, 1996, pp. 1173-1176.

1995

 • Tactile Sensor Carpet for Pressure Distrubution Measurment – Volf, J. - Holý, S., In: Proceedings of 5th Bilateral Czech/German Symposium "Experimental Methods of Mechanics with Numerical Modelling". Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 1995, pp. 49-50.
 • Application of Tactile Sensor Carpet for Pressure Distribution Measurement – Volf, J. - Holý, S., In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 683-684.
 • Tactile Carpet for Pressure Distribution Measurement on Sole – Volf, J. - Holý, S., In: 24. Convegno Naziolale dell' Associazione Italiana per l' Analisi delle Sollecitayioni - AIAS 95. Trieste: Associazione Italiana per l'Analisi delle Sollecitazioni, 1995, pp. 1-14.
 • Ankle Joint Injury During Car Crash – Stingl, J. - Čech, P. - Doubková, A. - Kovanda, J. - Holý, S., - Král, J., In: Surgical and Radiologic Anatomy. Berlin: Springer, 1995, pp. 1-290.
 • Strain Gage Transducers for Model Investigation and Measuring IN SITU in Geomechanics – Holý, S. - Skořepová, J., In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 327-328.
 • Cutting Forces Measuring in Drilling – Mádl, J. - Holý, S., In: Abstracts of 12th Danubia - Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Budapest: Pesti Nyomda, 1995, pp. 115-116. ISBN 963-8094-97-4.
 • Mechanical Properties of Selected Biological Structures 2 – Holý, S. - Kovanda, J., - Stingl, J., In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 685-686.

1994

 • Mezinárodní spolupráce v oblasti experimentální mechaniky a začlenění České společnosti pro mechaniku do mezinárodních struktur – Holý, S., In: Czech and Slovak Contribution to the World Culture. Praha: Rada vědeckých společností, 1994, pp. 32.
 • Mechanical Properties of Steel X60 – Vítek, K. - Holý, S., In: 11th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Wien: ASESA, 1994, pp. 115-116.
 • Rigid Strain Gage Dynamometer for Turning – Mádl, J. - Holý, S., In: 11th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Wien: ASESA, 1994, pp. 65-66.
 • Advanced Forms of Experimental Mechanics Education – Holý, S. - Beneš, J., In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 147-148.
 • Pressure Distribution Measurements by Means of Tactile Sensor Carpet – Volf, J. - Holý, S., In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 61-62.
 • Mechanical Properties of Selected Biological Structures – Stingl, J. - Holý, S., - Kovanda, J., In: Biomechanics of Man '94 - Proceedings of the 5th International Conference. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 1994, pp. 140-143.
 • Problematics of the Mechanical Properties Determination of Biological Structures – Holý, S. - Stingl, J., - Kovanda, J., In: 11th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Wien: ASESA, 1994, pp. 45-46.
 • Homegrown Strain Gage Transducers for Special Purposes – Holý, S. - Mádl, J., In: 11th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Wien: ASESA, 1994, pp. 171.
 • Investigation of Diagnostic Methods in Cutting Technology Based on the Relation of Cutting Forces and Tool Wear – Mádl, J. - Holý, S., - Beneš, J., In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 147-148.
 • Investigation of Structure Failure in Geotechnics by Means of Experimental Mechanics Methods – Holý, S. - Skořepová, J., In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 67-68.

1993

 • Research Direction in the Field of Biomechanics of Man – Konvičková, S. - Valenta, J. - Valenta, F. - Michalec, J. - Šubrt, L. - Sochor, M. - Kanócz, A. - Holý, S., - Šulc, B., In: Technology Exchange Symoposium on Medical Biotechnology. 1993, pp. 1-60.
 • Optical Methods of Eperimental Stress and Strain Analysis in Industrial Praxis – Holý, S., In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 151-152.
 • Application of Strain Gage Technique for Technology Control and Service Safety – Holý, S., In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 149-150.
 • Optimalization of Material Choice and Equipment Resolution for Stress Pattern Analysis by Thermal Emission – Holý, S., In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 147-148.

?

 • Experimental Method for Stress and Strain Identification Based on of the Hole Drilling Principle – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Mareš, T. - Sochor, M., - Španiel, M., In: neuvedeno. p. 62-63., ?
 • Thin - walled Shells Collapse - Experiments and FEM Solution – Dvořák, J. - Holý, S., - Španiel, M., In: neuvedeno. p. 244-245., ?

Patent, užitný a průmyslový vzor

2010

 • Polovodičová tenzometrická odvrtávací růžice – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Hrubant, L., - Holý, S., Czech Republic. Patent CZ 302108. 2010-09-10.

2007

 • Polovodičová tenzometrická odvrtávací růžice – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Hrubant, L., - Holý, S., Czech Republic. Utility Model CZ 17407. 2007-03-26.

2006

 • Proporcionální snímač napětí, zejména napětí v kosti – Volf, J. - Petrtýl, M. - Bezouška, V. - Holý, S. - Vítek, K., - Bláhová, M., Czech Republic. Patent CZ 296843. 2006-05-22.
 • Polovodičová tenzometrická odvrtávací růžice – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S., - Mareš, T., Czech Republic. Utility Model Application., 2006
 • Polovodičová tenzometrická odvrtávací růžice – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S., - Mareš, T., Czech Republic. Patent Application., 2006

2005

 • Proporcionální snímač rozložení kontaktního tlaku – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J., - Papežová, S., Czech Republic. Patent CZ 295655. 2005-07-21.
 • Proporcionální snímač napětí, zejména napětí v kosti – Volf, J. - Petrtýl, M. - Bezouška, V. - Holý, S. - Vítek, K., - Bláhová, B.M., Czech Republic. Utility Model CZ 15132., 2005

2004

 • Proporcionální snímač rozložení kontaktního tlaku – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J., - Papežová, S., Czech Republic. Utility Model CZ 13964., 2004

Prototyp, funkční vzorek

2009

 • Polovodičová tenzometrická odvrtávací růžice – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Holý, S., [Functional Sample] 2009.

2005

 • Plantograf V05 – Volf, J. - Vlček, J. - Papežová, S. - Holý, S., - Novák, P., [Prototype] 2005.

Zpráva

2010

 • Modelování rychlých dějů na tlakových potrubích v programu ABAQUS – část II – Hrubý, Z. - Blažek, J., - Holý, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2010. Report no. 12105/10/12.
 • Modelování rychlých dějů na tlakových potrubích v programu ABAQUS – Hrubý, Z. - Holý, S., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2010. Report no. 12105/09/07.

2003

 • Měření zbytkových napětí na trubkovém ohybu pomocí odvrtávací metody – Doubrava, K. - Vítek, K. - Kuliš, Z., - Holý, S., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2003. Report no. 2052/03/09.
 • Experimnetálne metódy biomechaniky – Daniel, M. - Sochor, M., - Holý, S., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Laboratoř biomechaniky člověka, 2003. Report no. 2051/03/14.

2002

 • Expertní posudek usměrňovače spalin – Holý, S., [Technical Report] 2002. Report no. 2052/02/048.
 • Řízení tuhosti laminátové desky – Mareš, T. - Holý, S., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2002. Report no. 2051/02/30.

2001

 • Analýza pístních kroužků 1 – Vítek, K. - Holý, S., - Michalec, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. ČVUT FS 2051/01/40.
 • Inovace výuky "Experimentální analýza napětí" - Experimentální měření zbytkových napětí pomocí odvrtávací metody – Doubrava, K. - Kuliš, Z. - Holý, S., - Vítek, K., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. ČVUT FS 2051/01/36.
 • Posouzení příčiny poruchy kombinovaného měniče SSVAS 123/3G na rozvodně E25/R110 v poli č.01 pro T101 – Holý, S. - Vítek, K., [Technical Report] 2001. Report no. ČVUT FS 2051/01/12.
 • Inovace výuky "Experimentální analýza zbytkových napětí" - Zbytková napětí v cévách a myokardu – Horný, L. - Holý, S. - Vítek, K. - Valenta, J., - Kittnar, O., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. ČVUT FS 2051/01/34.
 • Vliv jakosti povrchu a zbytkových napětí na únavovou životnost - podklad pro inovaci výuky experimentální analýzy napětí – Papuga, J. - Holý, S. - Vítek, K., - Michalec, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. ČVUT FS 2051/01/24.
 • Inovace výuky předmětu "Tenkostěnné konstrukce" - Experimentální studie ztráty stability válcové skořepiny – Dvořák, J. - Holý, S., - Vítek, K., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. ČVUT FS 2051/01/33.
 • Obecná pravidla konstrukční optimalizace – Mareš, T. - Holý, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. ČVUT FS 2051/01/27.
 • Řešení nekonvexní optimalizační úlohy – Mareš, T. - Holý, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. ČVUT FS 2051/01/28.
 • Matematické metody v konstrukční optimalizaci – Mareš, T. - Vítek, K., - Holý, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. ČVUT FS 2051/01/32.

2000

 • Statika tenkostěnných skořepinových konstrukcí – Vítek, K. - Holý, S., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2000. Report no. 2051/00/43.

1996

 • Optimalization Aspects Applied in Machine Inovation – Holý, S. - Skořepová, J. - Španiel, M. - Vítek, K., - Žák, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996.
 • Tactile Transducers for Pressure Distribution Measurements – Holý, S. - Volf, J., - Skořepová, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996.
 • Transducers for Pressure Distribution Measurement – Holý, S. - Skořepová, J. - Vítek, K., - Volf, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996.
 • Tactile Transducer Carpet for Pressure Distribution Measurement – Holý, S. - Volf, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996.
 • Numerical Optimalization Procedure of Structures Applying Experimental Data – Holý, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996.
 • Residual Stresses and Their Impact to the Quality of Structures – Holý, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996.
 • Monitoring and Control of Design, Technology and Service Safety by Means of Experimental Mechanics – Holý, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996.
 • Výzkum diagnostických metod třískového obrábění založený na vzájemném vztahu silových jevů a opotřebení nástroje – Mádl, J. - Beneš, J. - Tesner, L. - Koutný, V. - Rázek, V. - Kaven, J. - Holý, S., - Veselý, E., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra obrábění, 1996.
 • Návrh vrtacího dynamometru s polovodičovými tenzometry – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Holý, S., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra obrábění, 1996.

1995

 • Neinvazivní diagnostika rozložení tlaku na ploše chodidla – Volf, J. - Holý, S. - Kunzová, D. - Obrazová, H., - Vlček, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1995.

1994

 • Reliability of Mechanical Components and Systems and Reliability Testing – Holý, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.
 • Probabilistic Mechanical Design – Holý, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.
 • Danger of Structure Schematization in Design and Its Deleting by Means of Experiment – Holý, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.
 • Practical Reliability Engineering – Holý, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.
 • CTU - Yesterday, Today and Tomorrov – Holý, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.
 • Laboratiry for Experimental Verification of Structures – Holý, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.
 • Monitoring and Control of Technology and Service Safety by Means of Strain Gage Technique – Holý, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.
 • Měření na kompozitních materiálech. Materiálové hodnoty pro výpočet. Tenzometrická měření na kompozitních materiálech – Holý, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2003

 • Theoretical Analysis of the Hole Drilling Method Used for the Residual Stress Identification – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. ISBN 80-01-02834-8.

1994

 • Pružnost a pevnost – Valenta, F. - Konvičková, S. - Kuliš, Z. - Puchmajer, P. - Holý, S., - Kánocz, A., Praha: Czech Technical University in Prague, 1994.

Sborník

2008

 • 25th Symposium on Advances in Experimental Mechanics – Daniel, M. ed. - Holý, S. ed., - Růžička, M. ed., České Budějovice, Český Krumlov, 2008-09-24/2008-09-27. Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2008. ISBN 978-80-01-04162-8.

2002

 • Experimental Stress Analysis – Holý, S. ed. - Řezníček, J. ed., - Vítek, K. ed., Praha, 2002-06-03/2002-06-06. Praha: Asociace strojních inženýrů, 2002. ISBN 80-01-02547-0.

2000

 • 17th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics – Holý, S. ed. - Vítek, K. ed., Praha, 2000-10-11/2000-10-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2000.
 • 17th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Machanics – Holý, S. ed. - Maštovský, J. ed., - Vítek, K. ed., Praha, 2000-10-11/2000-10-14. Praha: Czech Technical University in Prague, 2000. ISBN 80-01-02234-X.
 • 17th Danubia Adria Symphosium - Extended Summariers – Holý, S. ed. - Maštovský, J. ed., - Vítek, K. ed., Praha, 2000-10-11/2000-10-14. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2000. ISBN 80-01-02234-X.

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2008

 • Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics – Růžička, M. org. - Holý, S. org. - Daniel, M. org., - Krejča, M. org., [Conference Hosting] 2008.

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2004

 • Metoda křížového řezu – Weinberg, O. - Holý, S., [Unpublished Lecture] ČVUT FS. 2004-10-21.
 • Vyšetřování zbytkových napětí pomocí metody kruhového jádra – Holý, S., [Unpublished Lecture] ČVUT FS. 2004-10-21.

2003

 • Residual Stress Determination in Bulky Forgings as a Tool for Evaluating Their Technology and Product Quality – Holý, S. - Weinberg, O. - Václavík, J. - Doubrava, K., - Vítek, K., [Unpublished Lecture] ČVUT FS. 2003-06-04.
 • New Type of Sensor for Stress Analysis in Bones – Holý, S. - Volf, J., [Unpublished Lecture] Prof. Naumann - vedoucí Lehrstuhl für Experinetelle mechanic, Fakultät für Mascz. 2003-11-24.
 • Experimental Methods for Estimating Residual Stresses – Holý, S. - Weinberg, O., [Unpublished Lecture] Prof. Naumann - vedoucí Lehrstuhl für Experinetelle mechanic, Fakultät für Mascz. 2003-11-24.
 • Residual Stress Determination - One of the Tools for Evaluating Technology, Quality and Economy of the Product – Holý, S. - Doubrava, K. - Vítek, K. - Václavík, J., - Weinberg, O., [Unpublished Lecture] Danubia-Adria Committee for Experimental Methods in Solid Mechanics. 2003-09-24.

?

 • Metody experimentální mechaniky - dnes a zítra – Holý, S. - Vlk, M., - Hrabovský, M., [Unpublished Lecture], ?