[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Manufacturing Technology

Master's

Magisterské

 • Rozebíratelné spoje z kovových materiálů a kovů s povrchovou ochranou v tropikalizačním prostředí - více
  N071VIN - Bez specializace, Jaroslav Červený, téma k dispozici
 • Vliv strategie tvorby návaru metodou WAAM na mechanické vlastnosti návarů - více
  N071VIN - Bez specializace, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Vliv technologie aditivního procesu WAAM na kvalitu návarů - více
  N071VIN - Bez specializace, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Využití simulačních SW pro off-line programování robotických pracovišť na tvorbu 3D návarů - více
  N071VIN - Bez specializace, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Vliv řízeného válcování na svařitelnost ocelových tyčí větších průřezů - více
  N071VIN - Bez specializace, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Ovlivnění řezných hran konstrukčních ocelí po plazmovém řezání - více
  N071VIN - Bez specializace, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Výroba kompozitních materiálů autoklávovou technologii - více
  N071VIN - Bez specializace, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Návrh ohýbacího nástroje vyráběného 3D tiskem - více
  N071VIN - Bez specializace, Vít Novák, téma k dispozici
 • Analýza mechanických vlastností 3D tisknutých dílů - více
  N071VIN - Bez specializace, Vít Novák, téma k dispozici
 • Sestavení materiálové karty pro numerické simulace - více
  N071VIN - Bez specializace, Vít Novák, téma k dispozici
 • Ověření průběhu deformací na hranách výlisků pomocí zkoušky rozšiřování otvoru - více
  N071VIN - Bez specializace, Vít Novák, téma k dispozici
 • Aplikace křivky mezních deformací v numerických simulací plošného tváření - více
  N071VIN - Bez specializace, Vít Novák, téma k dispozici
 • Plazmové navařování cermetu z niklové slitiny typu 625 a B4C - více
  N071VIN - Bez specializace, Pavel Rohan, téma k dispozici
 • Mikroplazmové navařování 3D součástí - více
  N071VIN - Bez specializace, Pavel Rohan, téma k dispozici
 • Robotické navařování 3D struktur mikroMIG/MAG – návrh a výroba hořáku - více
  N071VIN - Bez specializace, Pavel Rohan, téma k dispozici
 • Navařování abrazivzdorných povlaků metodou pulzního PTA - více
  N071VIN - Bez specializace, Pavel Rohan, téma k dispozici
 • Pulzní plazmové navařování forem pro tlakové lití hliníku - více
  N071VIN - Bez specializace, Pavel Rohan, téma k dispozici
 • Renovace labyrintového těsnění turbín plazmovým navařováním - více
  N071VIN - Bez specializace, Pavel Rohan, téma k dispozici
 • Pulzní plazmové navařování kovů pro první stěnu fúzních reaktorů - více
  N071VIN - Bez specializace, Pavel Rohan, téma k dispozici
 • Odpružení velkoplošných výlisků v automobilovém průmyslu - více
  N071VIN - Bez specializace, František Tatíček, téma k dispozici
 • Vliv vstupního materiálu na kvalitu velkoplošných výlisků v automobilovém průmyslu - více
  N071VIN - Bez specializace, František Tatíček, téma k dispozici
 • Měření tloušťky zinkového povlaku v automobilovém průmyslu - více
  N071VIN - Bez specializace, František Tatíček, téma k dispozici
 • Verifikace výlisku v simulačním SW PAM-STAMP - více
  N071VIN - Bez specializace, František Tatíček, téma k dispozici
 • Verifikace výkovku v simulačním SW Simufact Forming - více
  N071VIN - Bez specializace, František Tatíček, téma k dispozici
 • Nové způsoby stanovení hodnoty meze kluzu - více
  N071VIN - Bez specializace, František Tatíček, téma k dispozici
 • Porovnání jednotlivých metod měření ztečení kritických míst výlisku - více
  N071VIN - Bez specializace, František Tatíček, téma k dispozici
 • Návrh lisovacího nástroje vyráběného 3D tiskem - více
  N071VIN - Bez specializace, František Tatíček, téma k dispozici
 • Ověřování mechanických vlastností zkouškou tahem za podmínek odpovídajícím lisovacímu procesu. - více
  N071VIN - Bez specializace, František Tatíček, téma k dispozici
 • Vliv biaxiálního zatěžování na chování hlubokotažných materiálu při tváření. - více
  N071VIN - Bez specializace, František Tatíček, téma k dispozici
 • Verifikace výlisku v simulačním SW AUTOFORM - více
  N071VIN - Bez specializace, František Tatíček, téma k dispozici
 • Měření mechanických vlastností pomocí metody vířivých proudů - více
  N071VIN - Bez specializace, František Tatíček, téma k dispozici
 • Metodika pro hodnocení namoženin na výliscích - více
  N071VIN - Bez specializace, František Tatíček, téma k dispozici
 • Určení limitního napětí ve zkušebním vzorku - více
  N071VIN - Bez specializace, František Tatíček, téma k dispozici
 • Analýza deformace na experimentálním tvářecím nástroji - více
  N071VIN - Bez specializace, František Tatíček, téma k dispozici
 • Měření tvářecích sil na tvářecích strojích - více
  N071VIN - Bez specializace, František Tatíček, téma k dispozici
 • Návrh přípravku pro měření tření v procesech tváření - více
  N071VIN - Bez specializace, František Tatíček, téma k dispozici
 • Vývoj a experimentální ověření trysky pro vysokotlaké tryskání do úzkých štěrbin - více
  3901T000 - bez oboru, Jan Kudláček, téma k dispozici
 • Rizika technologie lepení konstrukčních materiálů - více
  3901T000 - bez oboru, Maxim Puchnin, téma k dispozici
 • Vlastní téma se slévárenskou problematikou - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Aleš Herman, téma k dispozici
 • Analýza metalurgického procesu - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Aleš Herman, téma k dispozici
 • Optimalizace vsřikovaného dílu z plastů pomocí simulace - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Aleš Herman, téma k dispozici
 • Termografické hodnocení opotřebení elektrodových čepiček pro odporové bodové svařování - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Porovnání metody WAAM a metody hybrid manufacturing - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Systémy TAST a Multipass pro vícevrstvé robotizovaném svařování - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Karel Kovanda, téma k dispozici
 • Konstrukce přístroje na zkoušení kombinovaného působení abraze a rázů - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jan Suchánek, téma k dispozici
 • Tření a opotřebení návarových slitin - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jan Suchánek, téma k dispozici
 • Zvýšení přilnavosti a korozní odolnosti organických povlaků pomocí bezchromátové pasivace zinkového povrchu na bázi organosilikátů. - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jakub Svoboda, téma k dispozici
 • Porovnání aplikace nových chemických předúprav na bázi organosilikátů pomocí postřiku a ponoru pro předúpravu žárově pozinkovaných prvků ocelových konstrukcí - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jakub Svoboda, téma k dispozici
 • Návrh kování výkovku technologií přesného či bezvýronkového kování - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Aspekty konstrukce ohýbacího nástroje - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Moderní trendy materiálů pro střižné nástroje - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Optimalizace podmínek laserového nanášení měrných sítí pro velkoplošné výlisky - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Porovnání využití numerické simulace pro tváření ostrých geometrií - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Návrh lisovacího nástroje vyráběného 3D tiskem - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Návrh a konstrukce přístroje pro detekci daktyloskopických stop splňující ochranu krytím alespoň stupně IP54 - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Michal Zoubek, téma k dispozici
 • Vliv dispergace uhlíkových nanomateriálů v pojivech nátěrových hmot na funkční vlastnosti povlaků - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Michal Zoubek, téma k dispozici
 • Vliv oxidických vrstev na fluorescenční vlastnosti lehkých kovů - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Michal Zoubek, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12133/temata_ZP

vygenerováno z KOS - 2021-07-29 (01:08)