[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Manufacturing Technology

Master's

Magisterské

 • Vývoj a experimentální ověření trysky pro vysokotlaké tryskání do úzkých štěrbin - více
  3901T000 - bez oboru, Jan Kudláček, téma k dispozici
 • Rizika technologie lepení konstrukčních materiálů - více
  3901T000 - bez oboru, Maxim Puchnin, téma k dispozici
 • Životnost a renovace kovárenských zápustek - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jan Čermák, téma k dispozici
 • Tribologické vlastnosti progresivních povlaků - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Petr Drašnar, téma k dispozici
 • Hromadný způsob kataforetického nanášení NH - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Petr Drašnar, téma k dispozici
 • Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Petr Drašnar, téma k dispozici
 • Analýza metalurgického procesu - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Aleš Herman, téma k dispozici
 • Vlastní téma se slévárenskou problematikou - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Aleš Herman, téma k dispozici
 • Optimalizace vsřikovaného dílu z plastů pomocí simulace - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Aleš Herman, téma k dispozici
 • Ovlivnění řezných hran konstrukčních ocelí po plazmovém řezání - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Využití simulačních SW pro off-line programování robotických pracovišť na tvorbu 3D návarů - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Vliv technologie aditivního procesu WAAM na kvalitu návarů - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Porovnání metody WAAM a metody hybrid manufacturing - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Termografické hodnocení opotřebení elektrodových čepiček pro odporové bodové svařování - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Systémy TAST a Multipass pro vícevrstvé robotizovaném svařování - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Karel Kovanda, téma k dispozici
 • Navařování abrazivzdorných povlaků metodou pulzního PTA - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Pavel Rohan, téma k dispozici
 • Renovace labyrintového těsnění turbín plazmovým navařováním - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Pavel Rohan, téma k dispozici
 • Pulzní plazmové navařování forem pro tlakové lití hliníku - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Pavel Rohan, téma k dispozici
 • Robotické navařování 3D struktur mikroMIG/MAG – návrh a výroba hořáku - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Pavel Rohan, téma k dispozici
 • Mikroplazmové navařování 3D součástí - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Pavel Rohan, téma k dispozici
 • Pulzní plazmové navařování kovů pro první stěnu fúzních reaktorů - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Pavel Rohan, téma k dispozici
 • Plazmové navařování cermetu z niklové slitiny typu 625 a B4C - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Pavel Rohan, téma k dispozici
 • Tření a opotřebení návarových slitin - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jan Suchánek, téma k dispozici
 • Konstrukce přístroje na zkoušení kombinovaného působení abraze a rázů - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jan Suchánek, téma k dispozici
 • Zvýšení přilnavosti a korozní odolnosti organických povlaků pomocí bezchromátové pasivace zinkového povrchu na bázi organosilikátů. - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jakub Svoboda, téma k dispozici
 • Porovnání aplikace nových chemických předúprav na bázi organosilikátů pomocí postřiku a ponoru pro předúpravu žárově pozinkovaných prvků ocelových konstrukcí - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jakub Svoboda, téma k dispozici
 • Aspekty konstrukce ohýbacího nástroje - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Návrh přípravku pro měření tření v procesech tváření - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Analýza deformace na experimentálním tvářecím nástroji - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Měření tvářecích sil na tvářecích strojích - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Porovnání využití numerické simulace pro tváření ostrých geometrií - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Návrh kování výkovku technologií přesného či bezvýronkového kování - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Moderní trendy materiálů pro střižné nástroje - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Optimalizace podmínek laserového nanášení měrných sítí pro velkoplošné výlisky - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Určení limitního napětí ve zkušebním vzorku - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Návrh a konstrukce přístroje pro detekci daktyloskopických stop splňující ochranu krytím alespoň stupně IP54 - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Michal Zoubek, téma k dispozici
 • Vliv oxidických vrstev na fluorescenční vlastnosti lehkých kovů - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Michal Zoubek, téma k dispozici
 • Vliv dispergace uhlíkových nanomateriálů v pojivech nátěrových hmot na funkční vlastnosti povlaků - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Michal Zoubek, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12133/temata_ZP