[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Manufacturing Technology

CZ   / EN  

List of courses

kódnázevzakončenírozsahodkazy
2331503 Aditivní a alternativní technologie Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2336011 Aplikace zásad štíhlé výroby Z 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2336005 Autodesk pro 3D návrhy ve strojírenství Z 0P+2C [anotace] [dokumenty]
E331512 Automation of Production Processes Z,ZK 3P+2C+0L [anotace] [dokumenty]
W33OZ001 Automatizace procesu svařování ZK 52P+26C [anotace] [dokumenty]
W33O001 Automatizace procesu svařování ZK 4P+1L [anotace] [dokumenty]
2331071 Automatizace výrobních procesů Z,ZK 3P+2C [anotace] [dokumenty]
2331512 Automatizace výrobních procesů Z,ZK 3P+2C+0L [anotace] [dokumenty]
E333992 Bachelor´s Thesis Z 0P+8C [anotace] [dokumenty]
2333994 Bakalářská práce Z 0P+0C [anotace] [dokumenty]
2333993 Bakalářská práce Z 0P+6C [anotace] [dokumenty]
2333999 Bakalářská práce Z 0P+8C+0L [anotace] [dokumenty]
2333992 Bakalářská práce Z 0P+8C [anotace] [dokumenty]
2333997 Bakalářská práce - ISP Z 0P+6C [anotace] [dokumenty]
2333991 Bakalářská práce - Ústav strojírenské technologie Z 0P+0C [anotace] [dokumenty]
E332121 Branch project I. KZ 0P+2C [anotace] [dokumenty]
E332122 Branch project II. KZ 0P+4C+0L [anotace] [dokumenty]
E332051 Computer Aided Manufacturing Processes KZ 0P+3C [anotace] [dokumenty]
2336013 Defektoskopie Z 1P+2C [anotace] [dokumenty]
2332031 Defektoskopie KZ 2P+1C [anotace] [dokumenty]
E331075 Design Consideration Z,ZK 2P+2C+0L [anotace] [dokumenty]
E331076 Design of Surface Treatment Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2333998 Diplomová práce Z 0P+10C [anotace] [dokumenty]
2332994 Diplomová práce KZ 0P+6C [anotace] [dokumenty]
2332995 Diplomová práce KZ 10B [anotace] [dokumenty]
2333995 Diplomová práce Z 0P+0C [anotace] [dokumenty]
2333996 Diplomová práce Z 0P+0C [anotace] [dokumenty]
2333000 Diplomový projekt Z 0P+10C [anotace] [dokumenty]
2332009 Ekologie výrobních procesů KZ 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2333006 Ekologie výrobních procesů Z 1P+1C [anotace] [dokumenty]
2335002 Ekologie výrobních procesů KZ 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2333011 Ekologie výrobních procesů Z 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2332701 Ekologie výrobních procesů KZ 1P+1C [anotace] [dokumenty]
W33O002 Experimentální metody a zkušebnictví ve tváření ZK 4P+1L [anotace] [dokumenty]
E333008 Fundamental of Technology I. Z 1P+1L [anotace] [dokumenty]
E333041 Fundamentals of Casting, Forming and Welding Z 2P+0.5C+0.5L [anotace] [dokumenty]
E333018 Fundamentals of Technology I. Z 1P+1C [anotace] [dokumenty]
E333038 Fundamentals of Technology I. Z 1P+1C [anotace] [dokumenty]
W33O003 Funkční povlaky a jejich aplikace ZK 4P+1L [anotace] [dokumenty]
W33OZ002 Koroze a protikorozní ochrana materiálů ZK 52P+26C [anotace] [dokumenty]
2336016 Kování a tepelné zpracování Z 1P+2C [anotace] [dokumenty]
W33O004 Laserové technologie ZK 4P+0C [anotace] [dokumenty]
2332061 Letecké a kosmické technologie KZ 2P+1C+0L [anotace] [dokumenty]
2331027 Metalurgie slévárenských slitin Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
W33OZ003 Metalurgie slévárenských slitin ZK 78P [anotace] [dokumenty]
2331017 Metalurgie slévárenských slitin Z,ZK 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2332012 Metalurgie slévárenských slitin KZ 2P+1C [anotace] [dokumenty]
E333023 Metoda přesného lití Z 1P+2C [anotace] [dokumenty]
W33O005 Metodika tváření kovů ZK 4P+1C [anotace] [dokumenty]
W33O014 Metodologie typizace, unifikace a technické normalizace ZK 5P+0C [anotace] [dokumenty]
2333023 Metody přesného lití Z 1P+2C [anotace] [dokumenty]
2336010 Metody přesného lití II. Z 2P+2C [anotace] [dokumenty]
W33OZ004 Metody tváření kovů ZK 52P+26C [anotace] [dokumenty]
2333016 Nástroje pro výrobu polotovarů Z 1P+2C [anotace] [dokumenty]
2332016 Nástroje pro výrobu polotovarů KZ 1P+2C [anotace] [dokumenty]
2331077 Navrhování povrchových úprav Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2331076 Navrhování povrchových úprav Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
W33O006 Navrhování povrchových úprav ZK 4P+1L [anotace] [dokumenty]
2332022 Návrhy povrchových úprav KZ 1P+2C [anotace] [dokumenty]
2331072 Nedestruktivní kontrola výrobků Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
W33A008 Numerické modelování slévárenského procesu ZK 5P+0C [anotace] [dokumenty]
W33OZ005 Numerické modelování slévárenského procesu ZK 78P [anotace] [dokumenty]
2331082 Objemové a plošné tváření Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2332990 Oborový projekt - ISP KZ 0P+6C [anotace] [dokumenty]
2332090 Oborový projekt - ISP KZ 0P+2C [anotace] [dokumenty]
2332991 Oborový projekt - ISP KZ 0P+2C [anotace] [dokumenty]
2333027 Oborový projekt - Strojírenská technologie Z 0P+2C+0L [anotace] [dokumenty]
2332091 Oborový projekt - Ústav strojírenské technologie KZ 0P+2C [anotace] [dokumenty]
2332121 Oborový projekt I. KZ 0P+2C [anotace] [dokumenty]
2332122 Oborový projekt II. KZ 0P+4C+0L [anotace] [dokumenty]
2336060 Odborná praxe Z 40B [anotace] [dokumenty]
W33O007 Optimalizace technologií ZK 5P+0C [anotace] [dokumenty]
W33O008 Otěruvzdorné povrchové vrstvy a povlaky ZK 5P+0C [anotace] [dokumenty]
2332026 Pájení a lepení KZ 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2336009 Pájení a lepení Z 2P+1C [anotace] [dokumenty]
W33U001 Pedagogická praxe Z 0P+4C [anotace] [dokumenty]
E333040 Perspectice Production in Engineering Z 0P+2C [anotace] [dokumenty]
2333040 Perspektivní výroba ve strojírenství Z 0P+2C [anotace] [dokumenty]
2332051 Počítačová podpora technologických procesů I. KZ 0P+3C [anotace] [dokumenty]
2333020 Počítačová podpora technologických procesů I. Z 0P+3C [anotace] [dokumenty]
W33O009 Počítačová podpora tváření kovů ZK 4P+1C [anotace] [dokumenty]
W33OZ006 Počítačová podpora ve tváření ZK 52P+26C [anotace] [dokumenty]
2333017 Povrchové úpravy Z 1P+1C [anotace] [dokumenty]
2333013 Povrchové úpravy Z 1P+1C [anotace] [dokumenty]
2332037 Povrchové úpravy KZ 1P+1C [anotace] [dokumenty]
2332035 Povrchové úpravy a koroze KZ 2P+1C [anotace] [dokumenty]
E332091 Project KZ 0P+2C [anotace] [dokumenty]
E332114 Project II. KZ 0P+5C [anotace] [dokumenty]
2332114 Projekt II. KZ 0P+5C [anotace] [dokumenty]
2332992 Projekt II. KZ 0P+5C [anotace] [dokumenty]
2333030 Projekt odlitku, výkovku, výlisku, svařence Z 1P+3C [anotace] [dokumenty]
2332010 Projekt odlitku, výkovku, výlisku, svařence KZ 1P+4C [anotace] [dokumenty]
2331029 Projektování procesů tváření, slévání a svařování Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2332003 Projektování výroby polotovarů KZ 1P+2C [anotace] [dokumenty]
2332056 Přípravky a nástroje KZ 0P+3C [anotace] [dokumenty]
W33P001 Publikace k tématu disertační práce Z 0P+0C [anotace] [dokumenty]
W33O010 Renovace ZK 5P+0C [anotace] [dokumenty]
W33R001 Rešerše stavu problematiky DP Z 0P+10C [anotace] [dokumenty]
2333894 Seminář k bakalářské práci Z 0P+6C [anotace] [dokumenty]
2333896 Seminář k diplomové práci Z 0P+4C [anotace] [dokumenty]
2333032 Seminář pro průmyslovou praxi I Z 0P+2C+0L [anotace] [dokumenty]
2333033 Seminář pro průmyslovou praxi II. Z 0P+2C+0L [anotace] [dokumenty]
2331070 Simulace výrobních procesů Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
W33O013 Slévárenské slitiny neželezných kovů ZK 5P+0C [anotace] [dokumenty]
W33O012 Slévárenské slitiny železa ZK 5P+0C [anotace] [dokumenty]
W33O011 Speciální metody svařování ZK 4P+1L [anotace] [dokumenty]
2331019 Speciální metody svařování Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
W33OZ007 Speciální metody svařování ZK 52P+26C [anotace] [dokumenty]
2331060 Speciální metody svařování Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2331048 Speciální technologie ZK 2P+0C [anotace] [dokumenty]
2331043 Speciální technologie Z,ZK 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2331023 Speciální technologie povrchových úprav Z,ZK 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2332025 Speciální technologie povrchových úprav KZ 1P+2C [anotace] [dokumenty]
W33OZ008 Speciální technologie povrchových úprav ZK 52P+26C [anotace] [dokumenty]
2331020 Speciální technologie povrchových úprav Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2332023 Speciální technologie povrchových úprav KZ 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2332046 Speciální technologie tváření KZ 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2331046 Speciální technologie tváření Z,ZK 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2331069 Speciální technologie výroby kolejových vozidel Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2336015 Stabilita přesností plastových a kompozitních dílů Z 2P+1C [anotace] [dokumenty]
W33S001 Studie disertační práce a rozprava k ní Z 0P+10C [anotace] [dokumenty]
E332057 Surface Coating Technology KZ 1P+2C+0L [anotace] [dokumenty]
2336008 Svařitelnost a metalurgie svařování Z 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2334001 Svařitelnost a metalurgie svařování Z,ZK 2P+1C [anotace] [dokumenty]
W33A001 Svařitelnost materiálů a metalurgie svařování ZK 5P+0C [anotace] [dokumenty]
W33OZ009 Svařitelnost materiálů a metalurgie svařování ZK 78P [anotace] [dokumenty]
2335003 Svařované konstrukce KZ 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2331063 Svařované konstrukce Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2331064 Svařování, pájení a lepení Z,ZK 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2336012 Svařování v praxi Z 0P+2C [anotace] [dokumenty]
W33O015 Technická harmonizace a průmyslová standardizace ZK 5P+0C [anotace] [dokumenty]
2335006 Technická normalizace KZ 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2335004 Technologická zařízení sléváren KZ 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2332011 Technologičnost konstrukcí KZ 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2331055 Technologičnost konstrukcí Z,ZK 3P+1C [anotace] [dokumenty]
2331024 Technologičnost konstrukcí Z,ZK 2P+1C+0L [anotace] [dokumenty]
2331075 Technologičnost konstrukcí Z,ZK 2P+2C+0L [anotace] [dokumenty]
2331065 Technologičnost konstrukcí Z,ZK 3P+1C [anotace] [dokumenty]
2331073 Technologie a materiály 2 Z,ZK 2P+1C+0L [anotace] [dokumenty]
2331074 Technologie a materiály 3 Z,ZK 2P+1C+0L [anotace] [dokumenty]
2331601 Technologie I. Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
K331068 Technologie I. Z,ZK 16B [anotace] [dokumenty]
2331066 Technologie I. Z,ZK 3P+2C [anotace] [dokumenty]
2331068 Technologie I. Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
K331067 Technologie I. Z,ZK 16B [anotace] [dokumenty]
2331067 Technologie I. Z,ZK 3P+2C [anotace] [dokumenty]
2332038 Technologie povrchových úprav KZ 1P+2C [anotace] [dokumenty]
2331037 Technologie povrchových úprav Z,ZK 1P+2C [anotace] [dokumenty]
2332057 Technologie povrchových úprav KZ 1P+2C+0L [anotace] [dokumenty]
2331091 Technologie slévání Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2331506 Technologie slévání a tváření Z,ZK 3P+2C [anotace] [dokumenty]
2331093 Technologie slévání, tváření a svařování Z,ZK 3P+1C+1L [anotace] [dokumenty]
K331093 Technologie slévání, tváření a svařování Z,ZK 3P+1C+1L [anotace] [dokumenty]
W33OZ010 Technologie svařování ZK 78P [anotace] [dokumenty]
2331036 Technologie svařování Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2331504 Technologie svařování Z,ZK 2P+0.5C+0.5L [anotace] [dokumenty]
2331505 Technologie svařování Z,ZK 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2336014 Technologie technických inovací Z 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2331092 Technologie tváření Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2333031 Technologie výroby kolejových vozidel Z 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2331509 Technologie zpracování kompozitů Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2331510 Technologie zpracování plastů Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2331508 Technologie zpracování plastů a kompozitů Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2331507 Technologie zpracování plastů a kompozitů Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2332034 Technologie zpracování plastů a kompozitů KZ 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2332024 Technologie zpracování plastů a kompozitů KZ 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2333024 Technologie zpracování plastů a kompozitů Z 2P+1C [anotace] [dokumenty]
E331068 Technology I. Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
E331067 Technology I. Z,ZK 3P+2C [anotace] [dokumenty]
E331093 Technology of Casting, Forming and Welding Z,ZK 3P+1C+1L [anotace] [dokumenty]
E332052 Technology of Production of ICE KZ 1P+1C [anotace] [dokumenty]
W33TZ001 Teoretický základ výrobních technologií – slévání, tváření, svařování a povrchových úprav ZK 65P [anotace] [dokumenty]
2331053 Teorie a metodika slévání Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2331008 Teorie a metodika slévání Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2331062 Teorie a metodika svařování Z,ZK 3P+1C [anotace] [dokumenty]
2331057 Teorie a metodika svařování Z,ZK 3P+1C [anotace] [dokumenty]
2331012 Teorie a metodika tváření Z,ZK 3P+2C [anotace] [dokumenty]
2331005 Teorie a metodika tváření Z,ZK 3P+2C [anotace] [dokumenty]
W33A002 Teorie koroze a povrchových úprav ZK 4P+1L [anotace] [dokumenty]
W33OZ011 Teorie opotřebení a funkční povlaky ZK 52P+26C [anotace] [dokumenty]
W33A007 Teorie slévání ZK 5P+0C [anotace] [dokumenty]
2331090 Teorie slévání Z,ZK 3P+1C [anotace] [dokumenty]
2331097 Teorie spojování a dělení materiálu Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
W33A003 Teorie svařování ZK 5P+0C [anotace] [dokumenty]
W33A004 Teorie tváření kovů ZK 6P+1C [anotace] [dokumenty]
W33OZ012 Teorie tváření kovů ZK 52P+26C [anotace] [dokumenty]
2336006 Tepelné dělení Z 2P+1C [anotace] [dokumenty]
E331053 Theory and Practise of Casting Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
E331012 Theory and Practise of Metal Forming Z,ZK 3P+2C [anotace] [dokumenty]
E331090 Theory of Casting Z,ZK 3P+1C [anotace] [dokumenty]
E331097 Theory of Joining and Cutting Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
E333991 Thesis Z 0P+0C [anotace] [dokumenty]
W33OZ013 Trendy ve slévárenské technologii ZK 78P [anotace] [dokumenty]
W33A005 Tření a opotřebení funkčních ploch ZK 4P+1L [anotace] [dokumenty]
2335001 Tvářecí nástroje KZ 1P+3C [anotace] [dokumenty]
2332002 Tvářecí nástroje KZ 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2335005 Tvářecí nástroje a přípravky KZ 2P+1C [anotace] [dokumenty]
W33A006 Vybrané technologie oboru tváření ZK 5P+0C [anotace] [dokumenty]
E331504 Welding Technology Z,ZK 2P+2C+0L [anotace] [dokumenty]
K333041 Základy slévání, tváření a svařování Z 2P+0.5C+0.5L [anotace] [dokumenty]
2333041 Základy slévání, tváření a svařování Z 2P+0.5C+0.5L [anotace] [dokumenty]
K333008 Základy technologie I Z 8B [anotace] [dokumenty]
2333008 Základy technologie I. Z 1P+1C [anotace] [dokumenty]
K333018 Základy technologie I. Z 1P+1C [anotace] [dokumenty]
K333038 Základy technologie I. Z 8B [anotace] [dokumenty]
2333038 Základy technologie I. Z 1P+1C [anotace] [dokumenty]
2333018 Základy technologie I. Z 1P+1C [anotace] [dokumenty]
2333026 Závěrečný projekt Z 0P+6C [anotace] [dokumenty]
2333014 Závěrečný projekt Z 0P+2C [anotace] [dokumenty]
2332014 Závěrečný projekt KZ 0P+4C [anotace] [dokumenty]
2333021 Závěrečný projekt I. Z 0P+2C [anotace] [dokumenty]
2333022 Závěrečný projekt II. Z 0P+3C [anotace] [dokumenty]