[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Manufacturing Technology

CZ   / EN  

Bachelor's

Bakalářské

 • Využití 3D tisku v jaderné energetice - více
  B071STE - profil Strojírenská technologie, Tomáš Gurčík, téma k dispozici
 • Srovnání součásti vyráběné jako odlitek, výkovek či plastový výlisek - více
  B071STE - profil Strojírenská technologie, Aleš Herman, téma k dispozici
 • Problematika slévárenských simulací - optimalizace technologie - více
  B071STE - profil Strojírenská technologie, Aleš Herman, téma k dispozici
 • Slévárenské kompozitní materiály - více
  B071STE - profil Strojírenská technologie, Aleš Herman, téma k dispozici
 • Nízkotlaké lití LKG do skořepin vyrobených metodou vytavitelného modelu - více
  B071STE - profil Strojírenská technologie, Aleš Herman, téma k dispozici
 • Problematika 3D tištěných vložek z plastů pro technologii vstřikování plastů - více
  B071STE - profil Strojírenská technologie, Michal Jarkovský, téma k dispozici
 • Hodnocení kvality 3D dílů navařených metodou WLMD - více
  B071STE - profil Strojírenská technologie, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Laserové navařování korozivzdorné oceli – optimalizace parametrů z hlediska geometrické stability - více
  B071STE - profil Strojírenská technologie, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Porovnání robotického laserového a obloukového navařování při tvorbě objemových dílů - více
  B071STE - profil Strojírenská technologie, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Obloukové svařování 3D tištěných dílů korozivzdorných ocelí - více
  B071STE - profil Strojírenská technologie, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Studium vlastností svarových spojů na hliníkové slitině vyrobených elektronovým svazkem - více
  B071STE - profil Strojírenská technologie, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Vliv strategie pohybu hořáku při navařování technologií WAAM na vlastnosti hliníkových komponentů - více
  B071STE - profil Strojírenská technologie, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Vliv času chladnutí mezi housenkami na pórovitost hliníkových komponentů vyrobených navařováním WAAM - více
  B071STE - profil Strojírenská technologie, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • NDT metody pro kontrolu vnitřních objemových vad svarových spojů - více
  B071STE - profil Strojírenská technologie, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Elektronové svařování heterogenních spojů konstrukčních ocelí s otěruvzdornými ocelemi - více
  B071STE - profil Strojírenská technologie, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Porovnání robotického laserového a obloukového navařování při tvorbě tenkostěnných rotačních dílů - více
  B071STE - profil Strojírenská technologie, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Kontrola lepených spojů pomocí metody Phased Array - více
  B071STE - profil Strojírenská technologie, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Mechanické vlastnosti svarových spojů nevytvrditelných Al slitin po svařování - více
  B071STE - profil Strojírenská technologie, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Porovnání laserového a obloukového svařování otěruvzdorných ocelí typu Hardox - více
  B071STE - profil Strojírenská technologie, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Vliv času chladnutí po navaření na mechanické vlastnosti hliníkových komponentů vyrobených technologií WAAM - více
  B071STE - profil Strojírenská technologie, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Vliv parametrů aditivní výroby W-LMD na geometrii a mikrostrukturu vyrobených návarů - více
  B071STE - profil Strojírenská technologie, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Nedestruktivní zkoušení feromagnetických dílů ve zbytkovém magnetizmu - více
  B071STE - profil Strojírenská technologie, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Obloukové svařování 3D tištěných dílů hliníkové slitiny AlSi10MgCu - více
  B071STE - profil Strojírenská technologie, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Spojování materiálů metodou vybíjení kondenzátoru - více
  B071STE - profil Strojírenská technologie, Marie Kolaříková, téma k dispozici
 • Vliv koroze a zamaštění povrchu na emisivitu - více
  B071STE - profil Strojírenská technologie, Marie Kolaříková, téma k dispozici
 • Ověření metody pro určování opotřebení elektrod při odporovém svařování - více
  B071STE - profil Strojírenská technologie, Marie Kolaříková, téma k dispozici
 • Žárové zinkování ocelových součástí - více
  B071STE - profil Strojírenská technologie, Jiří Kuchař, téma k dispozici
 • Plazmové navařování kompozitu s kovovou matricí plněného neoxidickou keramikou - více
  B071STE - profil Strojírenská technologie, Pavel Rohan, téma k dispozici
 • Navařování pulzním plazmatem – chování tavné lázně - více
  B071STE - profil Strojírenská technologie, Pavel Rohan, téma k dispozici
 • Mikroplazmové navařování 3D součástí - více
  B071STE - profil Strojírenská technologie, Pavel Rohan, téma k dispozici
 • Pulzní plazmové navařování forem pro tlakové lití hliníku - více
  B071STE - profil Strojírenská technologie, Pavel Rohan, téma k dispozici
 • Renovace labyrintového těsnění turbín plazmovým navařováním - více
  B071STE - profil Strojírenská technologie, Pavel Rohan, téma k dispozici
 • Robotické navařování 3D struktur mikroMIG/MAG - více
  B071STE - profil Strojírenská technologie, Pavel Rohan, téma k dispozici
 • Konstrukce chladícího přípravku pro řízené chlazení tištěného dílu metodou WAAM - více
  B071STRV - Strojírenská výroba, Tomáš Gurčík, téma k dispozici
 • Identifikace parametrů modifikovaného procesu svařování CMT cycle step - více
  B071STRV - Strojírenská výroba, Tomáš Gurčík, téma k dispozici
 • Využití 3D tisku v jaderné energetice - více
  B071STRV - Strojírenská výroba, Tomáš Gurčík, téma k dispozici
 • Elektronové svařování heterogenních spojů konstrukčních ocelí s otěruvzdornými ocelemi - více
  B071STRV - Strojírenská výroba, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Nedestruktivní zkoušení feromagnetických dílů ve zbytkovém magnetizmu - více
  B071STRV - Strojírenská výroba, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Laserové navařování korozivzdorné oceli – optimalizace parametrů z hlediska geometrické stability - více
  B071STRV - Strojírenská výroba, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Vliv strategie pohybu hořáku při navařování technologií WAAM na vlastnosti hliníkových komponentů - více
  B071STRV - Strojírenská výroba, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Mechanické vlastnosti svarových spojů nevytvrditelných Al slitin po svařování - více
  B071STRV - Strojírenská výroba, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Vliv času chladnutí mezi housenkami na pórovitost hliníkových komponentů vyrobených navařováním WAAM - více
  B071STRV - Strojírenská výroba, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Vliv času chladnutí po navaření na mechanické vlastnosti hliníkových komponentů vyrobených technologií WAAM - více
  B071STRV - Strojírenská výroba, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Kontrola lepených spojů pomocí metody Phased Array - více
  B071STRV - Strojírenská výroba, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Obloukové svařování 3D tištěných dílů korozivzdorných ocelí - více
  B071STRV - Strojírenská výroba, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Porovnání robotického laserového a obloukového navařování při tvorbě objemových dílů - více
  B071STRV - Strojírenská výroba, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Studium vlastností svarových spojů na hliníkové slitině vyrobených elektronovým svazkem - více
  B071STRV - Strojírenská výroba, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Obloukové svařování 3D tištěných dílů hliníkové slitiny AlSi10MgCu - více
  B071STRV - Strojírenská výroba, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Hodnocení kvality 3D dílů navařených metodou WLMD - více
  B071STRV - Strojírenská výroba, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • NDT metody pro kontrolu vnitřních objemových vad svarových spojů - více
  B071STRV - Strojírenská výroba, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Porovnání laserového a obloukového svařování otěruvzdorných ocelí typu Hardox - více
  B071STRV - Strojírenská výroba, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Vliv koroze a zamaštění povrchu na emisivitu - více
  B071STRV - Strojírenská výroba, Marie Kolaříková, téma k dispozici
 • Spojování materiálů metodou vybíjení kondenzátoru - více
  B071STRV - Strojírenská výroba, Marie Kolaříková, téma k dispozici
 • Ověření metody pro určování opotřebení elektrod při odporovém svařování - více
  B071STRV - Strojírenská výroba, Marie Kolaříková, téma k dispozici
 • Žárové zinkování ocelových součástí - více
  B071STRV - Strojírenská výroba, Jiří Kuchař, téma k dispozici
 • Robotické navařování 3D struktur mikroMIG/MAG - více
  B071STRV - Strojírenská výroba, Pavel Rohan, téma k dispozici
 • Mikroplazmové navařování 3D součástí - více
  B071STRV - Strojírenská výroba, Pavel Rohan, téma k dispozici
 • Statistický rozbor metalurgických faktorů ovlivňujících výskyt vměstků v oceli - více
  2301R000 - bez oboru, Bohumír Bednář, téma k dispozici
 • Využití 3D tisku v jaderné energetice - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Gurčík, téma k dispozici
 • Řizení jakosti ve slévárenství - více
  2301R000 - bez oboru, Aleš Herman, téma k dispozici
 • Automatizace ve slévárenství - více
  2301R000 - bez oboru, Aleš Herman, téma k dispozici
 • Problematika MIM technologe - více
  2301R000 - bez oboru, Aleš Herman, téma k dispozici
 • Analýza rizik při navrhování výroby odlitků - více
  2301R000 - bez oboru, Aleš Herman, téma k dispozici
 • Problematika slévárenství a P4.0 - více
  2301R000 - bez oboru, Aleš Herman, téma k dispozici
 • Problematika metalurgie litin - více
  2301R000 - bez oboru, Aleš Herman, téma k dispozici
 • Slévárenské formovací materiály - více
  2301R000 - bez oboru, Aleš Herman, téma k dispozici
 • Vlastní téma se slévárenskou problematikou - více
  2301R000 - bez oboru, Aleš Herman, téma k dispozici
 • Vývoj progresivních (bio)kompozitních materiálů s vyšším stupněm udržitelnosti v průmyslu. - více
  2301R000 - bez oboru, Lukáš Holub, téma k dispozici
 • Porovnání mechanických vlastností kompozitních materiálů s krátkými vlákny výztuže vs výztuž z celých zpevňujících vláken. - více
  2301R000 - bez oboru, Lukáš Holub, téma k dispozici
 • Porovnání změny mechanických vlastností svarových spojů Al slitin - více
  2301R000 - bez oboru, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Nedestruktivní zkoušení feromagnetických dílů ve zbytkovém magnetizmu - více
  2301R000 - bez oboru, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Zhodnocení pokročilých ultrazvukových technik z hlediska schopnosti detekce a přesnosti stanovení velikosti indikace - více
  2301R000 - bez oboru, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Analýza základních parametrů digitální radiografie a její porovnání s klasickou filmovou radiografií - více
  2301R000 - bez oboru, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Ovlivnění řezných hran konstrukčních ocelí po plazmovém řezání - více
  2301R000 - bez oboru, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Vliv technologie aditivního procesu WAAM na kvalitu hliníkových návarů - více
  2301R000 - bez oboru, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • NDT metody pro kontrolu vnitřních objemových vad svarových spojů - více
  2301R000 - bez oboru, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Ultrazvukové zkoušení tupých svarových spojů - více
  2301R000 - bez oboru, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Porovnání robotického laserového a obloukového navařování při tvorbě tenkostěnných rotačních dílů - více
  2301R000 - bez oboru, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Obloukové svařování 3D tištěných dílů hliníkové slitiny AlSi10MgCu - více
  2301R000 - bez oboru, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Elektronové svařování heterogenních spojů konstrukčních ocelí s otěruvzdornými ocelemi - více
  2301R000 - bez oboru, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Laserové navařování korozivzdorné oceli – optimalizace parametrů z hlediska geometrické stability - více
  2301R000 - bez oboru, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Vliv času chladnutí mezi housenkami na pórovitost hliníkových komponentů vyrobených navařováním WAAM - více
  2301R000 - bez oboru, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Porovnání robotického laserového a obloukového navařování při tvorbě objemových dílů - více
  2301R000 - bez oboru, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Obloukové svařování 3D tištěných dílů korozivzdorných ocelí - více
  2301R000 - bez oboru, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Studium vlastností svarových spojů na hliníkové slitině vyrobených elektronovým svazkem - více
  2301R000 - bez oboru, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Vliv parametrů aditivní výroby W-LMD na geometrii a mikrostrukturu vyrobených návarů - více
  2301R000 - bez oboru, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Vliv času chladnutí po navaření na mechanické vlastnosti hliníkových komponentů vyrobených technologií WAAM - více
  2301R000 - bez oboru, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Kontrola lepených spojů pomocí metody Phased Array - více
  2301R000 - bez oboru, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Vliv technologie aditivního procesu WAAM na kvalitu návarů - více
  2301R000 - bez oboru, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Stanovení koeficientu účinnosti procesu MAG svařování - více
  2301R000 - bez oboru, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Stanovení závislosti emisivity vybraných materiálů na úhlu měření a teplotě povrchu - více
  2301R000 - bez oboru, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Vliv parametrů řezání na kvalitu řezných hran po plazmovém řezání - více
  2301R000 - bez oboru, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Vliv strategie tvorby návaru metodou WAAM na mechanické vlastnosti návarů - více
  2301R000 - bez oboru, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Hodnocení kvality 3D dílů navařených metodou WLMD - více
  2301R000 - bez oboru, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Spojování materiálů metodou vybíjení kondenzátoru - více
  2301R000 - bez oboru, Marie Kolaříková, téma k dispozici
 • Ověření metody pro určování opotřebení elektrod při odporovém svařování - více
  2301R000 - bez oboru, Marie Kolaříková, téma k dispozici
 • Vliv koroze a zamaštění povrchu na emisivitu - více
  2301R000 - bez oboru, Marie Kolaříková, téma k dispozici
 • Elektronové svařování speciálních niklových slitin - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Kramár, téma k dispozici
 • Ultrazvuk v oboru povrchových úprav - více
  2301R000 - bez oboru, Viktor Kreibich, téma k dispozici
 • Volba vhodného technologického postupu pro provoz práškové lakovny - více
  2301R000 - bez oboru, Viktor Kreibich, téma k dispozici
 • Značení povrchových úprav dle norem - více
  2301R000 - bez oboru, Viktor Kreibich, téma k dispozici
 • Voda pro strojírenské technologie se zaměřením na povrchové úpravy - více
  2301R000 - bez oboru, Viktor Kreibich, téma k dispozici
 • Průmyslový design - více
  2301R000 - bez oboru, Viktor Kreibich, téma k dispozici
 • Progresivní prostředky a nástroje mechanických úprav povrchu - více
  2301R000 - bez oboru, Viktor Kreibich, téma k dispozici
 • Povrchy pro funkční dvojice z pohledu tribologie - více
  2301R000 - bez oboru, Viktor Kreibich, téma k dispozici
 • Management kvality ve strojírenských technologiích se zaměřením na povrchové úpravy - více
  2301R000 - bez oboru, Viktor Kreibich, téma k dispozici
 • Povrchové úpravy na časová ose - více
  2301R000 - bez oboru, Viktor Kreibich, téma k dispozici
 • Ekologické vysokotlaké čištění technologií WOMA - více
  2301R000 - bez oboru, Viktor Kreibich, téma k dispozici
 • Voda pro povrchové úpravy - více
  2301R000 - bez oboru, Viktor Kreibich, téma k dispozici
 • Speciální způsoby čištění - více
  2301R000 - bez oboru, Viktor Kreibich, téma k dispozici
 • Nanášení práškových plastů pomocí mobilního nanášecího zařízení včetně temperování - více
  2301R000 - bez oboru, Viktor Kreibich, téma k dispozici
 • Kontrola účinnosti odmašťovacích prostředků pomocí UV-VIS - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Kudláček, téma k dispozici
 • Kontrola účinnosti odmašťovacích prostředků pomocí UV-VIS - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Kudláček, téma k dispozici
 • Aplikace vysokotlakého nástřiku nátěrové hmoty do úzkých štěrbin ocelových konstrukcí - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Kudláček, téma k dispozici
 • Zkoušky přilnavosti a korozní odolnosti eloxovaných povrchů pro aplikaci v leteckém průmyslu - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Kuchař, téma k dispozici
 • Vlastnosti nových netradičních povrchů pro extrémní namáhání - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Kuchař, téma k dispozici
 • Současné trendy anodické oxidace v leteckém průmyslu - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Kuchař, téma k dispozici
 • Lokální opravy povrchů pro náročné aplikace - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Kuchař, téma k dispozici
 • Návrh ohýbacího nástroje vyráběného 3D tiskem - více
  2301R000 - bez oboru, Vít Novák, téma k dispozici
 • Srovnání kvality měření bezkontaktních měřících systémů pro měření deformací ARAMIS a ARGUS - více
  2301R000 - bez oboru, Vít Novák, téma k dispozici
 • Vytvoření zjednodušeného manuálu simulačního SW AUTOFORM pro tváření za studena - více
  2301R000 - bez oboru, Vít Novák, téma k dispozici
 • Sestavení materiálové karty pro numerické simulace - více
  2301R000 - bez oboru, Vít Novák, téma k dispozici
 • Aplikace křivky mezních deformací v numerických simulací plošného tváření - více
  2301R000 - bez oboru, Vít Novák, téma k dispozici
 • Vytvoření zjednodušeného manuálu pro simulační SW Simufact Forming volné kování - více
  2301R000 - bez oboru, Vít Novák, téma k dispozici
 • Plazmové navařování dílů namáhaných abrazi za vysokých teplot - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Rohan, téma k dispozici
 • Optimalizace pracoviště rámové svařovny - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Rohan, téma k dispozici
 • Navařování pulzním plazmatem – chování tavné lázně - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Rohan, téma k dispozici
 • Mikroplazmové navařování 3D součástí - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Rohan, téma k dispozici
 • Plazmové navařování kompozitu s kovovou matricí plněného neoxidickou keramikou - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Rohan, téma k dispozici
 • Tribologické charakteristiky kompozitních materiálů s kovovou matricí - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Suchánek, téma k dispozici
 • Volba optimální konstrukce zakrytování 3D tiskárny pro tisk pomocí FDM technologie s ohledem na minimální ekologické dopady a hygienu práce. - více
  2301R000 - bez oboru, Jakub Svoboda, téma k dispozici
 • Porovnání stávajících a nových metod chemických předúprav povrchů pozinkovaných součástí a volba optimální předúpravy povrchu před aplikací organických povlaků. - více
  2301R000 - bez oboru, Jakub Svoboda, téma k dispozici
 • Odpružení velkoplošných výlisků v automobilovém průmyslu - více
  2301R000 - bez oboru, František Tatíček, téma k dispozici
 • Měření tloušťky zinkového povlaku v automobilovém průmyslu - více
  2301R000 - bez oboru, František Tatíček, téma k dispozici
 • Nové způsoby stanovení meze kluzu - více
  2301R000 - bez oboru, František Tatíček, téma k dispozici
 • Ověřování mechanických vlastností zkouškou tahem za podmínek odpovídajícím lisovacímu procesu. - více
  2301R000 - bez oboru, František Tatíček, téma k dispozici
 • Sledování zkoušky tahem pomocí digitalizačního systému ARAMIS - více
  2301R000 - bez oboru, František Tatíček, téma k dispozici
 • Ověření tvařitelnosti sendvičových plechů v plošném tváření - více
  2301R000 - bez oboru, František Tatíček, téma k dispozici
 • Eliminace vad při procesu ohýbání - více
  2301R000 - bez oboru, František Tatíček, téma k dispozici
 • Metodika pro hodnocení namoženin na výliscích - více
  2301R000 - bez oboru, František Tatíček, téma k dispozici
 • Porovnání dosažené velikosti deformace pomocí systémů ARAMIS a ARGUS - více
  2301R000 - bez oboru, František Tatíček, téma k dispozici
 • Chování výšepevných materiálů s ohledem na rychlost deformace - více
  2301R000 - bez oboru, František Tatíček, téma k dispozici
 • Měření tvářecích sil na tvářecích strojích - více
  2301R000 - bez oboru, František Tatíček, téma k dispozici
 • Návrh těla přístroje pro detekci daktyloskopických stop splňující ochranu krytím stupně IP54 nebo vyšší - více
  2301R000 - bez oboru, Michal Zoubek, téma k dispozici
 • Detekce odpařovacích olejů pomocí principu UV-VIS spektroskopie - více
  2301R000 - bez oboru, Michal Zoubek, téma k dispozici
 • Statistická analýza faktorů ovlivňujících strukturu litiny s kuličkovým grafitem - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Bohumír Bednář, téma k dispozici
 • Metody zvyšování efektivnosti výroby v automobilovém průmyslu - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jan Čermák, téma k dispozici
 • Parametry volby technologického postupu zápustkového kování - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jan Čermák, téma k dispozici
 • Vliv předúprav povrchů na hliníkové lepené spoje - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jaroslav Červený, téma k dispozici
 • Zpracování inovativního výukového videa v oboru PÚ - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jaroslav Červený, téma k dispozici
 • Rozebíratelné spoje z kovových materiálů a kovů s povrchovou ochranou v tropikalizačním prostředí - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jaroslav Červený, téma k dispozici
 • Zpracování inovativního výukového videa lakovacích linek PÚ - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jaroslav Červený, téma k dispozici
 • Zpracování inovativního výukového videa lakovacích linek PÚ - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jaroslav Červený, téma k dispozici
 • Hybridní spojování plechů 'nýtování v kombinaci s lepením' - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jaroslav Červený, téma k dispozici
 • Zpracování inovativního výukového videa v oboru PÚ - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jaroslav Červený, téma k dispozici
 • Technologie autoklávové výroby kompozitních materiálů s různými typy matric ve strojírenství. - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Lukáš Holub, téma k dispozici
 • Analýza vhodného defektoskopického zkoušení kompozitních materiálů. - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Lukáš Holub, téma k dispozici
 • Porovnání mechanických vlastností kompozitních materiálů s krátkými vlákny výztuže vs výztuž z celých zpevňujících vláken. - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Lukáš Holub, téma k dispozici
 • Stanovení závislosti emisivity vybraných materiálů na úhlu měření a teplotě povrchu - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Obloukové svařování 3D tištěných dílů hliníkové slitiny AlSi10MgCu - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Kontrola lepených spojů pomocí metody Phased Array - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Vliv času chladnutí po navaření na mechanické vlastnosti hliníkových komponentů vyrobených technologií WAAM - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Laserové navařování korozivzdorné oceli – optimalizace parametrů z hlediska geometrické stability - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Hodnocení kvality 3D dílů navařených metodou WLMD - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Ultrazvukové zkoušení tupých svarových spojů - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Elektronové svařování heterogenních spojů konstrukčních ocelí s otěruvzdornými ocelemi - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Porovnání změny mechanických vlastností svarových spojů Al slitin - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Porovnání laserového a obloukového svařování otěruvzdorných ocelí typu Hardox - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Vliv parametrů aditivní výroby W-LMD na geometrii a mikrostrukturu vyrobených návarů - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Studium vlastností svarových spojů na hliníkové slitině vyrobených elektronovým svazkem - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Stanovení koeficientu účinnosti procesu MAG svařování - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Využití autoklávu při výrobě kompozitních materiálů - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Vliv strategie tvorby návaru metodou WAAM na mechanické vlastnosti návarů - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Spojování materiálů metodou vybíjení kondenzátoru - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Marie Kolaříková, téma k dispozici
 • Ověření metody pro určování opotřebení elektrod při odporovém svařování - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Marie Kolaříková, téma k dispozici
 • Antigraffity systémy - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Viktor Kreibich, téma k dispozici
 • Značení povrchových úprav dle norem - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Viktor Kreibich, téma k dispozici
 • Bezpečné povrchy se zaměřením na aktuální potřeby - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Viktor Kreibich, téma k dispozici
 • Technologie pro druhý věk strojů v návaznosti na společenské a technické období 4.0 - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Viktor Kreibich, téma k dispozici
 • Povrchové úpravy na časová ose - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Viktor Kreibich, téma k dispozici
 • Progresivní prostředky a nástroje mechanických úprav povrchu - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Viktor Kreibich, téma k dispozici
 • Povrchy pro funkční dvojice z pohledu tribologie - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Viktor Kreibich, téma k dispozici
 • Management kvality ve strojírenských technologiích se zaměřením na povrchové úpravy - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Viktor Kreibich, téma k dispozici
 • Ekologické vysokotlaké čištění technologií WOMA - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Viktor Kreibich, téma k dispozici
 • Speciální způsoby čištění - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Viktor Kreibich, téma k dispozici
 • Voda pro povrchové úpravy - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Viktor Kreibich, téma k dispozici
 • Antibakteriální povlaky a povrchy - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Viktor Kreibich, téma k dispozici
 • Nanášení práškových plastů pomocí mobilního nanášecího zařízení včetně temperování - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Viktor Kreibich, téma k dispozici
 • Nátěrové systémy pro náročné podmínky - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Viktor Kreibich, téma k dispozici
 • Energetické úspory v technologii povlaků z práškových plastů - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Viktor Kreibich, téma k dispozici
 • Technologie žárových nástřiků pro renovaci a údržbu - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Viktor Kreibich, téma k dispozici
 • Čištění před lepením - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Viktor Kreibich, téma k dispozici
 • Příčiny chyb v povlacích z práškových plastů - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Viktor Kreibich, téma k dispozici
 • Povrchové úpravy hliníkových slitin z hlediska bezpečnost v letectví - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Viktor Kreibich, téma k dispozici
 • Zjišťování agresivity korozního prostředí - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Viktor Kreibich, téma k dispozici
 • Problematika rizik ve strojírenských technologií - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Viktor Kreibich, téma k dispozici
 • Tribologie šroubového spoje - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Viktor Kreibich, téma k dispozici
 • Využití dronů pro inspekci protikorozní ochrany ocelových konstrukcí - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jan Kudláček, téma k dispozici
 • Hodnocení nátěrových systémů vhodných do prostředí C4-C5 - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jan Kudláček, téma k dispozici
 • Kontrola účinnosti odmašťovacích prostředků pomocí UV-VIS - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jan Kudláček, téma k dispozici
 • Vliv čistoty povrchu na povlaky žárově zinkované ponorem - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jan Kudláček, téma k dispozici
 • Testování materiálových vlastností a povlaků - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jiří Kuchař, téma k dispozici
 • Protikorozní ochrana technických děl - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jiří Kuchař, téma k dispozici
 • Úpravy povrchu před lepením - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jiří Kuchař, téma k dispozici
 • Tribologické vlastnosti vybraných povrchových úprav - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jiří Kuchař, téma k dispozici
 • Lokální opravy povrchů pro náročné aplikace - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jiří Kuchař, téma k dispozici
 • Vlastnosti nových netradičních povrchů pro extrémní namáhání - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jiří Kuchař, téma k dispozici
 • Ověření průběhu deformací na hranách výlisků pomocí zkoušky rozšiřování otvoru - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Vít Novák, téma k dispozici
 • Srovnání měření tažnosti při zkoušce tahem různými metodami. - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Vít Novák, téma k dispozici
 • Vytvoření zjednodušeného manuálu pro simulační SW Simufact Forming zápustkové kování - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Vít Novák, téma k dispozici
 • Srovnání kvality měření bezkontaktních měřících systémů pro měření deformací ARAMIS a ARGUS - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Vít Novák, téma k dispozici
 • Vytvoření zjednodušeného manuálu simulačního SW AUTOFORM pro tváření za tepla - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Vít Novák, téma k dispozici
 • Technologie lepení ve strojírenství - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Maxim Puchnin, téma k dispozici
 • Navařování pulzním plazmatem – chování tavné lázně - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Pavel Rohan, téma k dispozici
 • Renovace labyrintového těsnění turbín plazmovým navařováním - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Pavel Rohan, téma k dispozici
 • Plazmové navařování dílů namáhaných abrazi za vysokých teplot - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Pavel Rohan, téma k dispozici
 • Robotické navařování 3D struktur mikroMIG/MAG - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Pavel Rohan, téma k dispozici
 • Defekty kompozitních materiálů s polymerní matricí - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jan Suchánek, téma k dispozici
 • Otěruvzdornost kompozitních materiálů s polymerní matricí - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jan Suchánek, téma k dispozici
 • Stanovení křivek tvářitelnosti pomocí zkoušky tahem a systému ARAMIS - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Určení limitního napětí ve zkušebním vzorku - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Aspekty konstrukce ohýbacího nástroje - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Aspekty návrhu přípravku pro vložkování kolen potrubí - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Hodnocení přesnosti systému ARGUS s ohledem na velikost elementu měrné sítě - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Porovnání jednotlivých metod měření ztečení kritických míst výlisku - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Vliv vstupního materiálu na kvalitu velkoplošných výlisků v automobilovém průmyslu - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Měření mechanických vlastností pomocí metody vířivých proudů - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Ověřování mechanických vlastností zkouškou tahem za podmínek odpovídajícím lisovacímu procesu. - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Možnosti zvýšení mechanických vlastností oceli LC-200N zlepšením integrity povrchu - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Optimalizace podmínek laserového nanášení měrných sítí pro velkoplošné výlisky - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Porovnání dosažené velikosti deformace pomocí systémů ARAMIS a ARGUS - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Návrh těla přístroje pro detekci daktyloskopických stop splňující ochranu krytím stupně IP54 nebo vyšší - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Michal Zoubek, téma k dispozici
 • Možnosti detekce odpařovacích olejů pomocí zařízení na principu UV-VIS spektroskopie - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Michal Zoubek, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12133/temata_ZP

vygenerováno z KOS - 2024-07-16 (08:48)