[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]

Department of Manufacturing Technology

Bachelor's

Bakalářské

 • Tvorba české verze seznamu nástrojařských prvků v oblasti forem pro tlakové lití - více
  2301R000 - bez oboru, Barbora Bryksí Stunová, téma k dizpozici
 • Normálie pro nástrojaře - více
  2301R000 - bez oboru, Barbora Bryksí Stunová, téma k dizpozici
 • Terminologie v rámci ISTMA - více
  2301R000 - bez oboru, Barbora Bryksí Stunová, téma k dizpozici
 • Netradiční formy energie využitelné ve tváření kovů. - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Čermák, téma k dizpozici
 • Metody snižování hmotnosti zápustkových výkovků. - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Čermák, téma k dizpozici
 • Tribologie a problematika tření ve tváření kovů - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Čermák, téma k dizpozici
 • Parametry volby technologického postupu zápustkového kování - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Čermák, téma k dizpozici
 • Výukové video povrchové úpravy - více
  2301R000 - bez oboru, Petr Drašnar, téma k dizpozici
 • Netradiční technologie v galvanotechnice - více
  2301R000 - bez oboru, Petr Drašnar, téma k dizpozici
 • Povlaky z termoplastických práškových plastů - více
  2301R000 - bez oboru, Petr Drašnar, téma k dizpozici
 • Stanovení optimálních parametrů technologie tryskání - více
  2301R000 - bez oboru, Petr Drašnar, rezervované téma
 • Experimentální elektrolyzér - více
  2301R000 - bez oboru, Petr Drašnar, téma k dizpozici
 • Faktory limitující přesnost a konstrukci odlitků - více
  2301R000 - bez oboru, Aleš Herman, téma k dizpozici
 • Odlitky ve stavebních strojích - více
  2301R000 - bez oboru, Aleš Herman, téma k dizpozici
 • Porovnání lisovatelnosti drážkování pro různé materiály - více
  2301R000 - bez oboru, Lukáš Chrášťanský, téma k dizpozici
 • Trendy v oblasti monitorování svařovacího procesu - více
  2301R000 - bez oboru, Ladislav Kolařík, téma k dizpozici
 • Trendy v oblasti svařování malých tlouštěk - více
  2301R000 - bez oboru, Ladislav Kolařík, téma k dizpozici
 • Vysokovýkonné procesy obloukového svařování - více
  2301R000 - bez oboru, Ladislav Kolařík, téma k dizpozici
 • Elektronové svařování speciálních niklových slitin - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Kramár, téma k dizpozici
 • Ultrazvuk v oboru povrchových úprav - více
  2301R000 - bez oboru, Viktor Kreibich, téma k dizpozici
 • Volba vhodného technologického postupu pro provoz práškové lakovny - více
  2301R000 - bez oboru, Viktor Kreibich, téma k dizpozici
 • Tepelné vytvrzování galvanických kompozitních povlaků - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Kudláček, téma k dizpozici
 • Funkční kompozitní galvanické povlaky - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Kudláček, téma k dizpozici
 • Vliv úhlu dopadu abraziva při tryskání povrchu - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Kudláček, téma k dizpozici
 • Mikrooblouková anodická oxidace - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Kudláček, téma k dizpozici
 • Hodnocení zasychání nátěrových hmot - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Kudláček, téma k dizpozici
 • Otěruvzdorné kompozitní materiály - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Suchánek, téma k dizpozici
 • Přehled přístrojů na zkoušení odolnosti proti opotřebení částicemi - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Suchánek, téma k dizpozici
 • Návrh konstrukčního řešení přístroje na zkoušení odolnosti proti abrazivnímu opotřebení typu brusná nádoba - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Suchánek, téma k dizpozici
 • Ergonomie kovacího pracoviště - více
  2301R000 - bez oboru, František Tatíček, téma k dizpozici
 • Uspořádání kovacího pracoviště - více
  2301R000 - bez oboru, František Tatíček, téma k dizpozici
 • Tvařitelnost materiálů s mezí kluzu nad 500 MPa - více
  2301R000 - bez oboru, František Tatíček, téma k dizpozici
 • Ověření metodiky pro měření drsnosti povrchu na konfokálním mikroskopu Olympus LEXT - více
  2301R000 - bez oboru, František Tatíček, rezervované téma
 • Vliv předkovací operace na vlastnosti zápustkového výkovku - více
  2301R000 - bez oboru, František Tatíček, rezervované téma
 • Mechanické parametry obráběcího stroje a jejich vliv na výpočet strojního času - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Tomíček, rezervované téma
 • Tvorba studijního materiálu k podpoře výuky v oblasti slévárenství - více
  2301R000 - bez oboru, Petr Zikmund, téma k dizpozici
 • Projektování provozu zápustkového kování s využitím počítačové podpory - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jan Čermák, téma k dizpozici
 • Úspory energie a spotřeby materiálu při zápustkovém kování - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jan Čermák, téma k dizpozici
 • Porovnání numerické simulace konvenčního a rolnového lemování - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Lukáš Chrášťanský, téma k dizpozici
 • Ověření pevnosti drážkového lemového spoje - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Lukáš Chrášťanský, téma k dizpozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12133/temata_ZP