[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Manufacturing Technology

People

Ing. Jan Kudláček, Ph.D.

Ing. Jan Kudláček, Ph.D.

Jan.Kudlacek (at) fs.cvut.cz

Treasurer / Department of Manufacturing Technology / Faculty of Mechanical Engineering

(22 435) 2622

room: B1-35, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • SVK 21/21/F2  
  TECHNOLOGICKÉ FÓRUM 2021 – Kudláček, J. (2021)
 • SVK 21/19/F2  
  TECHNOLOGICKÉ FÓRUM 2019 – Kudláček, J. (2019)
 • SGS19/163/OHK2/3T/12  
  Výzkum, optimalizace a inovace výrobních procesů – Kudláček, J. (2019-2021)
 • SVK 18/18/F2  
  TECHNOLOGICKÉ FÓRUM 2018 – Kudláček, J. (2018)
 • SVK 20/17/F2  
  TECHNOLOGICKÉ FÓRUM 2017 – Kudláček, J. (2017)
 • TH02020019  
  Vývoj nové technologie pro hromadné povlakování elektroforetickými nátěrovými systémy – Kudláček, J. (2017-2019)
 • SVK 22/16/F2  
  TECHNOLOGICKÉ FÓRUM 2016 – Kudláček, J. (2016)
 • SGS16/217/OHK2/3T/12  
  Udržitelný výzkum a vývoj v oboru strojírenských technologií – Kudláček, J. (2016-2018)
 • SVK 22/15/F2  
  TECHNOLOGICKÉ FÓRUM 2015 – Kudláček, J. (2015)
 • TA04010971  
  Výzkum a vývoj nové generace aplikačních válců pro flexotiskovou a laminační technologii s využitím kompozitních, nanokompozitních a hybridních materiálů – Kudláček, J. (2014-2017)
 • SVK 19/14/F2  
  TECHNOLOGICKÉ FÓRUM 2014 – Kudláček, J. (2014)
 • TE02000011  
  Centrum výzkumu povrchových úprav – Kudláček, J. (2014-2019)
 • SVK 18/13/F2  
  TECHNOLOGICKÉ FÓRUM 2013 – Kudláček, J. (2013)
 • SGS13/187/OHK2/3T/12  
  Výzkum a vývoj v oblasti progresivních strojírenských technologií – Kudláček, J. (2013-2015)
 • TA03010844  
  Vývoj technologií povrchových úprav nízkou mírou navodíkování – Kudláček, J. (2013-2015)
 • TA02010648  
  Vývoj nových kompozitních povlaků na bázi 1D nanoobjektů – Kudláček, J. (2012-2014)
 • 2057/F1  
  Inovace praktických cvičení v předmětu Povrchové úpravy – Kudláček, J. (2010)

Journal papers

2020

 • The Leakage of Steam Mass Flow Rate through the Gland Seals – Influence on Turbine Produced Power – Mrzljak, V. - Kudláček, J. - Begić-Hajdarević, D., - Musulin, J., Journal of Maritime & Transportation Sciences. 2020, 58(1), 39-56. ISSN 0554-6397.
 • Stanovení účinnosti odmašťování ve vodných alkalických roztocích – Kudláček, J. - Kreibich, V. - Zoubek, M., - Svoboda, J., Povrcháři. 2020, 13(5), 15-18. ISSN 1802-9833.
 • Alkalické černění ocelí - vady a způsoby jejich odstraňování – Kudláček, J. - Svoboda, J., Povrcháři. 2020, 13(4), 6-8. ISSN 1802-9833.
 • Structural Aspects of Decreasing the Corrosion Resistance of Zinc Coating Obtained in Baths with Al, Ni, and Pb Additives – Kania, H. - Saternus, M., - Kudláček, J., Materials. 2020, 13(2), ISSN 1996-1944.
 • Microstructure Characterization and Corrosion Resistance of Zinc Coating Obtained in a Zn-AlNiBi Galvanizing Bath – Kania, H. - Saternus, M. - Kudláček, J., - Svoboda, J., Coatings. 2020, 10(8), ISSN 2079-6412.
 • Impact of Bi and Sn on Microstructure and Corrosion Resistance of Zinc Coatings Obtained in Zn-AlNi Bath – Kania, H. - Saternus, M., - Kudláček, J., Materials. 2020, 13(17), ISSN 1996-1944.

2019

 • Artificial neural network for predicting values of residuary resistance per unit weight of displacement – Šegota, S.B. - Andelić, N. - Kudláček, J., - Čep, R., Journal of Maritime & Transportation Sciences. 2019, 57(1), 9-22. ISSN 0554-6397.
 • Porovnání doby zasychání nátěrových hmot – Kudláček, J. - Červený, J., - Šurnický, M., Povrcháři. 2019, 2019(2), 16-17. ISSN 1802-9833.
 • Development of equipment for mass cataphoresis painting – Hylák, K. - Matuška, Z. - Drašnar, P. - Kudláček, J., - Horník, J., Materials Science Forum. 2019, 952 92-98. ISSN 0255-5476.

2018

 • Ověření doby zasychání metodou s použitím mechanického záznamu průběhu zasychání pro rychleschnoucí nátěrové hmoty – Zoubek, M. - Kudláček, J., - Matas, F., Občasník Povrcháři. 2018,(1), 3-5. ISSN 1802-9833.
 • Suitable pre-treatment of hot-dip zinc to increase the adhesion of organic coatings – Svoboda, J. - Kudláček, J., Manufacturing Technology: Journal for Science, Research and Production. 2018, 2018(1), 135-139. ISSN 1213-2489.
 • Korozní odolnost nátěrových systémů v kombinaci s moderními chemickými předúpravami – Svoboda, J. - Kudláček, J., - Kreibich, V., Občasník Povrcháři. 2018, 2018(7), 15-18. ISSN 1802-9833.

2016

 • Využití mikro a nanočástic pro funkční nátěrové hmoty – Zoubek, M. - Kudláček, J. - Kreibich, V. - Drašnar, P. - Matas, F, - Herrmann, F, Transfer - Výzkum a vývoj pro letecký průmysl. 2016, 28/2016(28), 6-37. ISSN 1801-9315.
 • Nátěrové hmoty s vysokou korozní odolností pro všeobecné využití – Svoboda, J. - Kudláček, J. - Zoubek, M. - Marešová, D., - Kolář, M., Občasník Povrcháři. 2016, 4-8. ISSN 1802-9833.
 • Způsoby chemické předúpravy povrchů a povlaků žárového zinku pro přilnavost nátěrových systémů – Svoboda, J. - Kudláček, J., - Kreibich, V., Občasník Povrcháři. 2016,(6), 5-8. ISSN 1802-9833.
 • Defekty na lakované, žárově zinkované oceli a inhibitory moření – Szelag, P. - Svoboda, J. - Hrdinová, H. - Pakosta, M., - Kudláček, J., Tribotechnika. 2016, ISSN 1338-0524.
 • Odolnost proti otěru povlaků žárového zinku s přídavkem cínu – Koudelková, L. - Zoubek, M. - Kudláček, J., - Kuklík, V., MM Průmyskové spektrum. 2016, 12/2016(12), 8-138. ISSN 1212-2572.
 • Upsetting Analysis of High-Strength Tubular Specimens with the Taguchi Method – Pepelnjak, T. - Šašek, P., - Kudláček, J., Metals — Open Access Metallurgy Journal. 2016, 6(11), 1-14. ISSN 2075-4701.
 • Možné náhrady za kadmium v letectví a problém stanovení navodíkování – Faltýnková, A. - Hruška, M. - Kudláček, J. - Valeš, M., - Szelag, P., Koroze a ochrana materiálu. 2016, 60(3), 86-90. ISSN 1804-1213.

2015

 • Vliv míchání na elektrickou vodivost povlaků – Zoubek, M. - Kudláček, J. - Kreibich, V. - Jirout, T., - Matas, F., MM Průmyskové spektrum. 2015, 12/2015 4-130. ISSN 1212-2572.
 • Luminescence method - instrument used for detection of surface cleanliness – Kudláček, J. - Chábera, P., - Šikulec, L., Technical Gazette. 2015, 22(4), 1051-1055. ISSN 1330-3651.
 • Advanced technologies for determination of surface cleanliness – Kudláček, J. - Chábera, P., Technologické inžinierstvo. 2015, 11(1), 16-19. ISSN 1336-5967.
 • Properties of Functional Epoxy Coatings Modified by Carbon Nanoparticles – Diblíková, L. - Koukalová, A. - Kudláček, J. - Zoubek, M., - Herrmann, F., Solid State Phenomena. 2015, 227 127-130. ISSN 1662-9779.

2014

 • Aplikace nátěrových systémů se zvýšenou elektrickou vodivostí – Kudláček, J. - Zoubek, M. - Kreibich, V. - Valeš, M., - Herrmann, F., Občasník Povrcháři. 2014, 7/2014(7), ISSN 1802-9833.
 • Vliv kvality povrchu ocelových desek na koneèné hodnocení kadmiových povlakù v solné mlze – Faltýnková, A. - Kudláček, J., - Hruška, M., Koroze a ochrana materiálu. 2014, 58(2), 48-51. ISSN 1804-1213.
 • Nátěrové systémy s funkčními vlastnostmi – Kudláček, J. - Zoubek, M. - Diblíková, L. - Koukalová, A., - Herrmann, F., Tribotechnika. 2014,(2), 50-52. ISSN 1338-0524.
 • Progresivní metody detekce mastných látek na površích strojírenských výrobků – Kudláček, J. - Chábera, P., Tribotechnika. 2014, 7 54-55. ISSN 1338-0524.

2013

 • Technologie v kosmickém výzkumu - část I. – Ficková, Z. - Kudláček, J., - Pucholt, R., Povrcháři. 2013, 8(7), 6-13. ISSN 1802-9833.
 • Laboratorní korozní zkoušky v korozní smyčce – Červený, J. - Řezáč, K. - Kudláček, J., - Kreibich, V., Povrcháři. 2013,(1), 11-19. ISSN 1802-9833.
 • Synthesis of Zn-PTFE composite Coatings based on electroplating – Diblíková, L. - Pazderová, M. - Valeš, M., - Kudláček, J., Journal of Aerospace Engineering. 2013, 227(3), 447-454. ISSN 0954-4100.
 • Zinc-Polytetrafluoroethylene (Zn-PTFE) Composite Coating with Exploitable Tribological Properties – Drašnar, P. - Kudláček, J. - Pepelnjak, T. - Car, Z., - Pazderová, M., Journal of Engineering Technology - JET. 2013, 30(1), 28-34. ISSN 0747-9664.
 • Zn-PTFE composite coating - an alternative for functional coatings – Diblíková, L. - Pazderová, M. - Jeníček, V., - Kudláček, J., Matériaux & Techniques. 2013, 101(1), ISSN 1778-3771.
 • Kompozitní povlak Zn-PTFE – Valeš, M. - Pazderová, M. - Diblíková, L. - Jeníček, V. - Szelag, P., - Kudláček, J., Koroze a ochrana materiálu. 2013, 2013(2)(2), 50-55. ISSN 1804-1213.
 • Vyhodnocování čistoty povrchu – Kudláček, J. - Chábera, P., MM Průmyskové spektrum. 2013, 16(5), 104-105. ISSN 1212-2572.
 • Nové otěruvzdorné nátěrové systémy s CNT nanočásticemi – Zoubek, M. - Kudláček, J. - Drašnar, P. - Valeš, M., - Herrmann, F., Povrcháři. 2013, 2013(6)(6), 5-8. ISSN 1802-9833.
 • Změny vlastností nanokompozitních nátěrů způsobené vlivem kapalin – Koukalová, A. - Pazderová, M. - Jeníček, V. - Diblíková, L. - Kudláček, J., - Herrmann, F., Chemagazín. 2013, 2013(4)(4), 8-10. ISSN 1210-7409.
 • Nanokompozitní nátěry a jejich změny vlastností v závislosti na obsahu CNT částic v systému – Pazderová, M. - Koukalová, A. - Jeníček, V. - Diblíková, L. - Valeš, M. - Kudláček, J., - Herrmann, F., Konstrukce. 2013, 2013(3)(3), 64-66. ISSN 1213-8762.
 • Technologie přípravy a aplikace nátěrových systémů obsahujících MWCNT – Kudláček, J. - Drašnar, P. - Červený, J. - Valeš, M., - Herrmann, F., Povrcháři. 2013, 2003(7)(7), 16-18. ISSN 1802-9833.
 • Behaviour of Nanocomposite Painting System containing carbon nanotubes – Koukalová, A. - Pazderova, M. - Jeníček, V. - Diblíková, L. - Valeš, M. - Kudláček, J., - Herrmann, F., Czech Aerospace. 2013, 2013(3)(3), 11-13. ISSN 1211-877X.

2012

 • Udržitelný rozvoj technologií povrchových úprav – Kudláček, J. - Benešová, D., MM Průmyskové spektrum. 2012,(4), 36-37. ISSN 1212-2572.
 • Synthesis of Zinc Polytetrafluorethylene Composite Coatings Based on Electroplating – Diblíková, L. - Pazderová, M. - Valeš, M., - Kudláček, J., Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G; Journal of Aerospace Engineering. 2012, 2012(1), ISSN 0954-4100.

2011

 • Investigation of Zn-PTFE composite coatings – Pazderova, M. - Diblíková, L., - Kudláček, J., Czech Aerospace. 2011, 3/2011(3), 20-25. ISSN 1211-877X.
 • The properties of electrolytically deposited composite Zn-PTFE coatings – Drašnar, P. - Kudláček, J. - Kreibich, V. - Kráčmar, V., - Valeš, M., MM Science Journal. 2011, 248-249. ISSN 1803-1269.
 • Vliv prostředí na korozní napadení materiálů – Ostrá, V. - Kreibich, V., - Kudláček, J., Povrcháři. 2011, 4(6), 10-14. ISSN 1802-9833.
 • Erozivní opotřebení materiálu při změně úhlu trysky při procesu tryskání – Sedláček, A. - Kudláček, J., - Rykr, J., Povrcháři. 2011, 4(6), 4-7. ISSN 1802-9833.
 • Vliv předúpravy povrchu na přilnavost KTL – Kudláček, J. - Drašnar, P., - Kafka, J., Povrcháři. 2011, 4(4), 5-6. ISSN 1802-9833.

2010

 • Povrchové úpravy závitových dvojic – Kudláček, J. - Kreibich, V. - Drašnar, P., - Benešová, D., MM Průmyslové spektrum. 2010, 2010(12), 64-65. ISSN 1212-2572.
 • Anodická oxidace rotorů dopřádacích strojů – Holeček, P. - Kudláček, J., Povrcháři. 2010, 3(6), 8-11. ISSN 1802-9833.
 • Povlaky pro galvanoplastiku – Pakosta, M. - Kudláček, J., Povrcháři. 2010, 3(6), 6-8. ISSN 1802-9833.

2009

 • Výroba Ni forem elektroformováním – Kudláček, J. - Žák, V., - Pakosta, M., Občasník Povrcháři. 2009, 2(3), 5-10. ISSN 1802-9833.
 • Hořčík a jeho slitiny z pohledu povrchových úprav. – Kudláček, J. - Kreibich, V., Občasník Povrcháři. 2009, 2(5), 7-8. ISSN 1802-9833.
 • Závislost přilnavosti povlaku z nátěrové hmoty na prodlevě aplikace nátěru po lehkém tryskání. – Kudláček, J. - Skalák, M., - Sedlář, I., Občasník Povrcháři. 2009, 2(8), 2-5. ISSN 1802-9833.

2008

 • Alkalické černění ocelí – Kudláček, J., MM. Průmyslové spektrum. 2008,(5), 66-67. ISSN 1212-2572.
 • Problematika čištění povrchů – Kudláček, J. - Kreibich, V., Povrcháři. 2008, 1(9), 1-4. ISSN 1802-9833.
 • Možnosti vyhodnocování povrchových úprav – Kudláček, J. - Kreibich, V., - Tatíček, F., Povrcháři. 2008, 1(8), 4-8. ISSN 1802-9833.
 • Slitinové povlaky nikl - fosfor – Kreibich, V. - Kudláček, J., Povrcháři. 2008, 1(4), 6-8. ISSN 1802-9833.
 • Technologie lokálního galvanického pokovování (tampónování) – Žák, V. - Kudláček, J., Povrcháři. 2008, 1(3), 1-4. ISSN 1802-9833.
 • Tryskání suchým ledem – Kudláček, J. - Kreibich, V., Povrcháři. 2008, 1(1), 9-10. ISSN 1802-9833.
 • Technologija izrade metalne ladice primjenom CAD-CAM povezivanja – Mijć, S. - Barišić, B., - Kudláček, J., Engineering Review. 2008, 28(1), 73-83. ISSN 1330-9587.

2007

 • Duplexní a vícevrstvé povlaky v práškové lakovně – Kudláček, J., Povrcháři. 2007, 3-4. ISSN 1802-9833.
 • Zinkové práškové povlaky – Kudláček, J., Povrcháři. 2007, 7. ISSN 1802-9833.
 • Funkční kompozitní povlaky s galvanicky vyloučenou matricí – Kreibich, V. - Kudláček, J., Povrchové úpravy. 2007, 4(3), ISSN 1801-707X.
 • Problematika předúprav povrchů - část II. Fyzikální jevy a mechanické předůpravy – Kudláček, J. - Bureš, J. - Válová, M., - Kreibich, V., Povrchové úpravy. 2007, 4(3), ISSN 1801-707X.
 • Problematika předúprav povrchů - část I. Nečistoty – Kudláček, J. - Bureš, J. - Válová, M., - Kreibich, V., Povrchové úpravy. 2007, 4(2), ISSN 1801-707X.

2006

 • Ekologické příčiny nevhodných povrchových úprav – Kreibich, V. - Kudláček, J., Povrchové úpravy. 2006, 3(6), ISSN 1801-707X.

2005

 • Čištění těžko odstranitelných nečistot v praxi – Kudláček, J. - Kreibich, V. - Pacák, L., - Válová, M., Povrchové úpravy. 2005, 2(5), 1-2. ISSN 1801-707X.

2004

 • Nové ekologické požadavky na technologie zinkování – Kreibich, V. - Kudláček, J., Povrchové úpravy. 2004, 7(3), 3. ISSN 1801-707X.
 • Detekce zbytkového zamaštění – Kudláček, J., Povrchové úpravy. 2004, 7(3), 1. ISSN 1801-707X.
 • Povlaky s vysokými obsahy zinku – Holeček, P. - Kudláček, J., Povrchové úpravy. 2004, 7(3), 4. ISSN 1801-707X.

2003

 • Mechanické opotřebení lopatek míchadel – Fořt, I. - Kreibich, V. - Kudláček, J., - Marek, J., Povrchové úpravy. 2003, 6(2), 34-35. ISSN 0551-7354.
 • Lokální galvanické pokovování (tamponování) – Žák, V. - Kreibich, V., - Kudláček, J., Konstrukce. 2003, 2(3), 20. ISSN 1213-8762.
 • Ekologické průmyslové odmašťování – Kudláček, J. - Žák, V., - Kreibich, V., Konstrukce. 2003, 2(3), 7-8. ISSN 1213-8762.

2001

 • Alkalické černění – Kudláček, J., MM. Průmyslové spektrum. 2001, 5(5), 30. ISSN 1212-2572.

Proceeding papers

2020

 • Pretreatment of slots surface of steel structures – Sedláčková, E. - Svoboda, J., - Kudláček, J., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2020. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2020. p. 127-131. ISBN 978-80-87583-32-6.
 • Physical properties cataphoretic layers – Hylák, K. - Barborka, J. - Kreibich, V., - Kudláček, J., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2020. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2020. p. 75-78. ISBN 978-80-87583-32-6.
 • Application of paints to slots of steel structures – Bejblík, J. - Zoubek, M., - Kudláček, J., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2020. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2020. p. 21-23. ISBN 978-80-87583-32-6.

2019

 • Interactive thermosensitive paintings – Tatíčková, Z. - Kreibich, V. - Kudláček, J., - Benešová, D., In: Technological forum 2019 Book of proceeding. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing., 2019. p. 160-164. first. ISBN 978-80-87583-30-2.
 • Bezchromátové pasivace povrchu žárově pozinkovaných součástí – Svoboda, J. - Kudláček, J., - Kreibich, V., In: Transfer 2019. Praha: VZLÚ - TURBO MOTOR s.r.o., 2019. p. 20-24. ISSN 1801-9315.
 • Experimental verification of removal of corrosion products and old paint systems of steel structures in places with difficult accessibility – Svoboda, J. - Kudláček, J. - Zoubek, M., - Ryjáček, P., In: International Conference on Innovative Technologies IN-TECH 2019 Belgrade - Proceedings. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2019. p. 39-46. ISSN 0184-9069.
 • Odstranění korozních produktů a starých nátěrových systémů ocelových konstrukcí v místech s těžkou dostupností – Svoboda, J. - Kudláček, J. - Zoubek, M., - Kreibich, V., In: Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav 16. Mezinárodní odborný seminář. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2019. p. 44-50. ISBN 978-80-87583-31-9.
 • Zvýšení přilnavosti a korozní odolnosti organických povlaků pomocí bezchromátových pasivací povrchu žárově pozinkovaných součástí – Svoboda, J. - Kudláček, J., - Kreibich, V., In: Sborník přednášek 25. konference žárového zinkování. Havlíčkův Brod: Asociace českých a slovenských zinkoven, 2019. p. 48-58. ISBN 978-80-905298-8-5.
 • Chemické předúpravy povrchu žárově pozinkovaných součástí a jejich vliv na přilnavost a korozní odolnost organických povlaků – Svoboda, J. - Kudláček, J., - Kreibich, V., In: Technologie čištění a předúpravy povrchu. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2019. p. 70-77. ISBN 978-80-87583-29-6.
 • Corrosion Resistance of Alternative Chemical Pre-treatments of Hot-Dip Galvanized Zinc Surface – Svoboda, J. - Kudláček, J. - Kreibich, V., - Legutko, S., In: Lecture Notes in Mechanical Engineering. Basel: Springer Nature Switzerland AG, 2019. p. 572-581. ISSN 2195-4356. ISBN 978-3-030-16943-5.
 • Hydrogen embrittlement after surface treatments – Hrdinová, H. - Kreibich, V. - Kudláček, J., - Horník, J., In: Lecture Notes in Mechanical Engineering. Basel: Springer Nature Switzerland AG, 2019. p. 266-275. ISSN 2195-4356. ISBN 978-3-030-16943-5.
 • Analysis of the effect of the cleaning agents on the safety of the cleaned systems – Kuchař, J. - Kreibich, V., - Kudláček, J., In: Proceedings of Abstracts. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2019. ISBN 978-80-214-5733-1.
 • New chrome – free passivations of hot – dip galvanized surface – Svoboda, J. - Kudláček, J. - Kreibich, V., - Sedláčková, E., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2019. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2019. p. 160-164. ISBN 978-80-87583-30-2.
 • The Influence of Mg Particles in The Matrix of Organic Paints on the Abrasion Resistance of Coatings – Slovinec, M. - Zoubek, M., - Kudláček, J., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2019. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2019. ISBN 978-80-87583-30-2.
 • Abrasion Resistance of Organic Coatings Containing Mg Particles – Slovinec, M. - Zoubek, M. - Kudláček, J., - Neišl, V., In: International Conference on Innovative Technologies IN-TECH 2019 Belgrade - Proceedings. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2019. p. 96-101. ISSN 0184-9069.
 • Testing of Antistatics Coatings Based on Waterborne Paints – Zoubek, M. - Kudláček, J. - Kreibich, V. - Jirout, T., - Car, Z., In: International Conference on Innovative Technologies IN-TECH 2019 Belgrade - Proceedings. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2019. p. 17-20. ISSN 0184-9069.
 • The Influence of Mixing Method and Mixing Parameters in Process of Preparation of Anti-static Coating Materials Containing Nanoparticles – Zoubek, M. - Kudláček, J. - Kreibich, V. - Jirout, T., - Abramov, A., In: Lecture Notes in Mechanical Engineering. Basel: Springer Nature Switzerland AG, 2019. p. 582-590. ISSN 2195-4356. ISBN 978-3-030-16943-5.

2018

 • Internal Stresses Analysis in the Shrink-Fitted Joints of the Assembled Crankshafts – Siemiatkowski, Z. - Rucki, M., - Kudláček, J., In: Advances in Manufacturing - Lecture Notes in Mechanical Engineering. Berlin: Springer Science+Business Media, 2018. p. 633-640. ISSN 2195-4356. ISBN 978-3-319-68618-9.
 • Interactive Thermosensitive Painting Systems For Safety Purposes – Tatíčková, Z. - Kudláček, J., - Heller, J., In: IN-TECH 2018 International Conference on Innovative Technologies, Zagreb, Proceedings. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2018. p. 227-230. ISSN 0184-9069.
 • MODERN PEO LAYERS ON NON-FERROUS METALS – Chvojka, M. - Švorc, J. - Kudláček, J., - Kreibich, V., In: Technological forum 2018 Book of Proceeding. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2018. p. 86-90. ISBN 978-80-87583-26-5.
 • INTERACTIVE THERMOSENSITIVE PAINTING SYSTEMS FOR SAFETY PURPOSES – Heller, J. - Kudláček, J. - Tatíčková, Z., - Kreibich, V., In: Technological forum 2018 Book of Proceeding. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2018. p. 62-68. ISBN 978-80-87583-26-5.
 • METHODS OF CLEANING ELECTRODES FOR BULK CATAPHORESIS – Hylák, K. - Drašnar, P. - Kudláček, J. - Jindřišek, M., - Pazderová, M., In: IN-TECH 2018 International Conference on Innovative Technologies, Zagreb, Proceedings. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2018. p. 213-218. ISSN 0184-9069.
 • Electrode testing for cataphoretic coating small parts – Zbořil, P. - Hylák, K. - Drašnar, P., - Kudláček, J., In: Technological forum 2018 Book of Proceeding. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2018. p. 225-228. ISBN 978-80-87583-26-5.
 • Nátěrové hmoty pro dočasnou protikorozní ochranu – Kudláček, J. - Zoubek, M. - Kreibich, V. - Slovinec, M., - Matas, F., In: Sborník XI. Konference pigmenty a pojiva. Pardubice: CHEMAGAZÍN s. r. o, 2018. p. 101-106. ISBN 978-80-906269-3-5.
 • The influence of mixing on the functional properties of antistatic coatings containing nanoparticles – Zoubek, M. - Kudláček, J. - Kreibich, V., - Jirout, T., In: Sborník XI. Konference pigmenty a pojiva. Pardubice: CHEMAGAZÍN s. r. o, 2018. p. 96-100. ISBN 978-80-906269-3-5.
 • The influence of mixing on functional properties of conductive anti-static coatings – Zoubek, M. - Kudláček, J. - Kreibich, V. - Vlasáková, J. - Zasimenko, A., - Car, Z., In: IN-TECH 2018 International Conference on Innovative Technologies, Zagreb, Proceedings. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2018. p. 237-241. ISSN 0184-9069.
 • Mýtus o navodíkování oceli mořením při žárovém zinkování – Kuklík, V. - Kudláček, J., - Zoubek, M., In: Sborník přednášek KONSTRUKCE 2018. Ostrava: Česká asociace ocelových konstrukcí (ČAOK), 2018. p. 25-30. ISBN 9788090535657.
 • Pre-treatment of hot-dip galvanized material using Ti-Zr technology and organosilanes – Svoboda, J. - Kudláček, J. - Kreibich, V., - Pepelnjak, T., In: IN-TECH 2018 International Conference on Innovative Technologies, Zagreb, Proceedings. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2018. p. 209-212. ISSN 0184-9069.
 • Korozní odolnost moderních chemických předúprav povrchu – Svoboda, J. - Kudláček, J. - Kreibich, V., - Herrmann, F., In: Sborník XI. Konference pigmenty a pojiva. Pardubice: CHEMAGAZÍN s. r. o, 2018. p. 105-112. ISBN 978-80-906269-3-5.
 • Případové studie: Realizace projektu s duplexním systémem – Kuklík, V. - Kudláček, J., - Zoubek, M., In: Sborník přednášek 24. konference žárového zinkování. Ostrava: Asociace českých a slovenských zinkoven, 2018. p. 99-107. ISBN 978-80-905298-7-8.
 • Sborník přednášek 24. konference žárového zinkování – Kuklík, V. - Kudláček, J., - Zoubek, M., In: Sborník přednášek 24. konference žárového zinkování. Ostrava: Asociace českých a slovenských zinkoven, 2018. p. 77-83. ISBN 978-80-905298-7-8.
 • The influence of surface pre-treatment and cleanness on adhesion of coating materials – Kudláček, J. - Zoubek, M., - Koudelková, L., In: IN-TECH 2018 Proceedings. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2018. p. 231-235. ISSN 0184-9069.
 • Testing conversion coatings and detecting of their presence on the base material – Svoboda, J. - Hrdinová, H. - Kudláček, J., - Kreibich, V., In: Technological forum 2018 Book of Proceeding. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2018. p. 185-188. ISBN 978-80-87583-26-5.
 • The use of organosilanes for the pre-treatment of the surface of hot galvanized materials – Svoboda, J. - Staňková, P. - Kudláček, J., - Kreibich, V., In: Technological forum 2018 Book of Proceeding. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2018. p. 181-184. ISBN 978-80-87583-26-5.
 • Use of Nanomaterials and Conductive Polymers in Antistatic Coatings – Zoubek, M. - Kudláček, J., - Zasimenko, A., In: Technological forum 2018 Book of Proceeding. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2018. p. 229-232. ISBN 978-80-87583-26-5.
 • Complex Control Method of Degreasing Process – Zoubek, M. - Kudláček, J. - Chábera, P., - Abramov, A., In: Advances in Manufacturing - Lecture Notes in Mechanical Engineering. Berlin: Springer Science+Business Media, 2018. p. 575-585. ISSN 2195-4356. ISBN 978-3-319-68618-9.
 • Alternative Methods of Chemical Pre-Treatment on Hot-Dip Galvanization Surface for Adhesion Organic Coatings – Svoboda, J. - Kudláček, J. - Kreibich, V., - Legutko, S., In: Advances in Manufacturing. Cham: Springer International Publishing, 2018. p. 687-695. ISSN 2195-4356. ISBN 978-3-319-68618-9.

2017

 • Původ červenohnědého zabarvení povlaku žárového zinku – Kuklík, V. - Kudláček, J. - Zoubek, M., - Svoboda, J., In: Sborník přednášek 23.konference žárového zinkování. Ostrava: Asociace českých a slovenských zinkoven, 2017. pp. 64-67. ISBN 978-80-905298-6-1.
 • The architecture of manufacturing process – Kudláček, J. - Dmitrieva, N. - Firsova, S. - Hurajova, L. - Tothova, M., - Prajova, V., In: ICETA 2017 - 15th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications. Prague: Czechoslovakia Section IEEE, 2017. p. 221-226. ISBN 978-1-5386-3296-3.
 • CATAPHORESIS OF SMALL PARTS DEVICE CONSTRUCTION – Drašnar, P. - Kudláček, J., - Matuška, Z., In: International Conference on Innovative Technologies 2017. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2017. pp. 277-280. ISSN 0184-9069.
 • MODERN PEO LAYERS ON NON-FERROUS METALS – Chvojka, M. - Kudláček, J., - Kreibich, V., In: Technological forum 2017 Book of proceedings. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing., 2017. pp. 43-47. ISBN 978-80-87583-22-7.
 • Research and Development of Thermosensiteve Coating Systems for Safety Purposes – Heller, J. - Tatíčková, Z., - Kudláček, J., In: International Conference on Innovative Technologies 2017. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2017. pp. 263-266. ISSN 0184-9069.
 • Interactive Painting Systems – Tatíčková, Z. - Heller, J. - Kudláček, J., - Benešová, J., In: Book of Proceeding from Conference Technological Forum 2017. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2017. pp. 143-146. ISBN 978-80-87583-22-7.
 • Comparison of chemical and mechanical pre-treatments and their influence on the adhesion of organic coatings – Svoboda, J. - Kudláček, J. - Hylák, K. - Kreibich, V., - Szelag, P., In: International Conference on Innovative Technologies 2017. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2017. p. 251-254. ISSN 0184-9069.
 • EVALUATION OF DRYING TIME DURING FILM FORMATION OF FAST DRYING ORGANIC COATINGS USING MECHANICAL RECORDER – Zoubek, M. - Kudláček, J. - Malá, R., - Matas, F., In: Sborník X. KONFERENCE PIGMENTY A POJIVA. Pardubice: CHEMAGAZÍN s. r. o, 2017. pp. 149-150. ISBN 978-80-906269-2-8.
 • New Possibilities Of Detecting Contaminants Using UV-VSI Spectroscopy – Zoubek, M. - Kudláček, J. - Kopřiva, A., - Chábera, P., In: Book of Proceeding from Conference Technological Forum 2017. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2017. pp. 220-224. ISBN 978-80-87583-22-7.
 • Resistance of Aluminum Alloys in an Environment With Increased Concentration Of Chlorides – Zoubek, M. - Kudláček, J., - Tesaříková, P., In: Book of Proceeding from Conference Technological Forum 2017. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2017. pp. 238-241. ISBN 978-80-87583-22-7.
 • Abrasion Resistance Of Hot Dip Galvanized Zinc Coatings With Tin Addition – Koudelková, L. - Zoubek, M. - Kudláček, J., - Kuklík, V., In: Technological forum 2017 Book of proceedings. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing., 2017. pp. 214-219. ISBN 978-80-87583-22-7.
 • The Device For Oil Film Coating – Kopřiva, A. - Kudláček, J. - Zoubek, M., - Chábera, P., In: Book of Proceeding from Conference Technological Forum 2017. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2017. pp. 211-214. ISBN 978-80-87583-22-7.
 • Origin of Russet Coloring of Hot-Dip Galvanized Coating – Kuklík, V. - Kudláček, J. - Zoubek, M., - Svoboda, J., In: 23rd Hot Dip Galvanizing Conference - Proceedings. Ostrava: Asociace českých a slovenských zinkoven, 2017. pp. 64-67. ISBN 978-80-905298-6-1.
 • Netradiční ozdobně-ochranné povlaky materiálu – Svoboda, J. - Kreibich, V., - Kudláček, J., In: Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2017. pp. 95-98. ISBN 978-80-87583-23-4.
 • Comparison of chemical and mechanical pretreatments and their influence on the adhesion of organic coatings – Svoboda, J. - Kudláček, J. - Kreibich, V. - Hylák, K., - Szelag, P., In: Technological forum 2017 Book of proceedings. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing., 2017. pp. 198-203. ISBN 978-80-87583-22-7.
 • Mechanické předúpravy zinkových povrchů a porovnání nátěrových hmot pro duplexní systém – Svoboda, J. - Hylák, K. - Kreibich, V., - Kudláček, J., In: Sborník X. KONFERENCE PIGMENTY A POJIVA. Pardubice: CHEMAGAZÍN s. r. o, 2017. pp. 144-148. ISBN 978-80-906269-2-8.
 • Friction in Automotive Internal Combustion Engines – Hazdra, Z. - Kudláček, J., - Kreibich, V., In: ТЕХНИЧЕСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ: ИНТЕГРАЦИЯ С ЕВРОПЕЙСКИМИ И МИРОВЫМИ СИСТЕМАМИ ОБРАЗОВАНИЯ. Izhevsk: ISTU Izhevsk, 2017. pp. 174-179. ISBN 978-5-7526-0754-7.
 • Characteristics of geometric structure of the surface after grinding – Legutko, S. - Zak, K., - Kudláček, J., In: 4th International Scientific Conference on Advances in Mechanical Engineering. Les Ulis: EDP Sciences, 2017. p. 1-5. vol. 94. ISSN 2261-236X.

2016

 • The parameters affecting adhesion of HDG coating – Kreislova, K. - Geiplova, H. - Turek, L. - Bartak, Z., - Kudláček, J., In: Metal 2016: 25th International Conference on Metallurgy and Materials. Ostrava: Tanger, 2016. pp. 904-909. ISBN 978-80-87294-67-3.
 • Inhibitory moření - méně známé efekty při jejich aplikaci – Svoboda, J. - Szelag, P. - Hrdinová, H. - Pakosta, M. - Kudláček, J., - Bartl, M., In: Sborník přednášek 22. konference žárového zinkování. Ostrava: Asociace českých a slovenských zinkoven, 2016. pp. 32-35. ISBN 978-80-905298-5-4.
 • Corrosion resistant coating for the printing industry – Kuchař, J. - Kudláček, J., - Tesaříková, P., In: IN-TECH 2016 - International Conference on Innovative Technologies. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2016. pp. 347-350. ISSN 1849-0662.
 • Detection of contamination for degreasing baths and service fluids – Zoubek, M. - Kudláček, J., - Chábera, P., In: Crfi CoRrosion Forum Israel 2016. TelAviv: Association of Engineers in Israel, 2016.
 • Microarc Oxidation of Aluminium – Tatíčková, Z. - Mikulecký, J., - Kudláček, J., In: Technological forum 2016. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2016. pp. 140-144. ISBN 978-80-87583-17-3.
 • The Device for Oil Film Coating – Kopřiva, A. - Pakosta, M. - Chábera, P., - Kudláček, J., In: Technological forum 2016. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2016. pp. 73-75. ISBN 978-80-87583-17-3.
 • Anticorrosive properties of coating systems containing mg and zn particles on steel substrates – Moulis, T. - Zoubek, M. - Kudláček, J., - Kreibich, V., In: Technological forum 2016. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2016. pp. 9-239. ISBN 978-80-87583-17-3.
 • Anticorrosive properties of coating systems containing magnesium and zinc particles on an aluminium alloy 2024 – Fialová, L. - Moulis, T. - Zoubek, M., - Kudláček, J., In: Technological forum 2016. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2016. pp. 9-239. ISBN 978-80-87583-17-3.
 • Light Blasting /Sweeping/ of Hot Galvanized Surface for Application of Coating Materials – Hylák, K. - Drašnar, P., - Kudláček, J., In: Technological forum 2016. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2016. pp. 59-61. ISBN 978-80-87583-17-3.
 • Anticorrosive properties of coating systems containing magnesium particles on an aluminium alloy 2024 – Drašnar, P. - Fialová, L. - Zoubek, M., - Kudláček, J., In: IN-TECH 2016 - International Conference on Innovative Technologies. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2016. pp. 1-360. ISSN 1849-0662.
 • Potential of anticorrosive protection of coating systems containing magnesium pigments – Zoubek, M. - Moulis, T. - Kudláček, J. - Herrman, F, - Car, Z., In: IN-TECH 2016 - International Conference on Innovative Technologies. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2016. pp. 1-360. ISSN 1849-0662.
 • Vývoj nátěrových systémů s vysokou korozní odolností pro všeobecné použití – Svoboda, J. - Kudláček, J., In: Studentská tvůrčí činnost 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2016. ISBN 978-80-01-05929-6.
 • Development of coating systems with high corrosion resistance for general use – Svoboda, J. - Kudláček, J., - Kreibich, V., In: Technological forum 2016. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2016. pp. 129-133. ISBN 978-80-87583-17-3.
 • Proposal method of chemical pre-treatment on hot-dip galvanization surface for adhesion organic coatings – Svoboda, J. - Kudláček, J., - Kuklík, V., In: IN-TECH 2016 - International Conference on Innovative Technologies. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2016. pp. 327-330. ISSN 1849-0662.
 • Hodnocení účinnosti procesu odmašťování – Zoubek, M. - Kudláček, J. - Kopřiva, A., - Chábera, P., In: 49. Celostátní aktiv galvanizérů: Jihlava 2016 : sborník přednášek. Jihlava: Česká společnost pro povrchové úpravy, 2016.. Jihlava: Česká společnost pro povrchové úpravy, 2016.

2015

 • The causes hot-dip galvanized coating darkening in the weld joint area – Kuklík, V. - Kudláček, J., - Kreibich, V., In: Proceedings 21st Hot Dip Galvanizing Conference. Ostrava: Asociace českých a slovenských zinkoven, 2015. pp. 42-47. ISBN 978-80-905298-4-7.
 • INFLUENCE OF HYDROGEN IN GALVANIZATION PROCESS – Kudláček, J. - Kreibich, V. - Svoboda, M. - Vojkovský, K. - Szelag, P., - Faltýnková, A., In: IN-TECH 2015 - International Conference on Innovative Technologies. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2015. pp. 474-478. ISSN 1849-0662.
 • Nickel based composite coatings as alternative to hard chromium coatings – Benešová, D. - Pakosta, M. - Kudláček, J. - Kreibich, V., - Chvojka, M., In: IN-TECH 2015 - International Conference on Innovative Technologies. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2015. pp. 458-461. ISSN 1849-0662.
 • INTERACTIVE PAINTING SYSTEMS – Tatíčková, Z. - Kudláček, J. - Heller, J. - Matas, F., - Pepelnjak, T., In: IN-TECH 2015 - International Conference on Innovative Technologies. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2015. pp. 447-450. ISSN 1849-0662.
 • LOW FRICTION MOLD RELEASE AGENTS AND ITS EFFFECT ON STRUCTURAL DEFECTS OF C/PPS AIRCRAFT PARTS – Roškanin, P. - Kreibich, V., - Kudláček, J., In: IN-TECH 2015 - International Conference on Innovative Technologies. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2015. pp. 425-428. ISSN 1849-0662.
 • INFLUENCE OF TUMBLING PROCESS ON THE TREATED MATERIAL – Hrdinová, H. - Kudláček, J. - Kreibich, V., - Szelag, P., In: IN-TECH 2015 - International Conference on Innovative Technologies. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2015. pp. 402-406. ISSN 1849-0662.
 • PNEUMATIC BLASTING SUCTION DEVICE FOR FORMING A COHERENT STRUCTURE OF THE SAMPLE SURFACE – Červený, J. - Sedláček, A. - Kudláček, J., - Drašnar, P., In: IN-TECH 2015 - International Conference on Innovative Technologies. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2015. pp. 62-64. ISSN 1849-0662.
 • THE INFLUENCE OF A MIXING METHOD IN PREPARATION OF ANTISTATIC COATING MATERIALS ON A RESULTING ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF COATINGS – Zoubek, M. - Kudláček, J. - Kreibich, V. - Jirout, T. - Matas, F., - Car, Z., In: IN-TECH 2015 - International Conference on Innovative Technologies. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2015. pp. 442-446. ISSN 1849-0662.
 • INVESTIGATION OF STRUCTURAL DEFECTS (C/PPS) CAUSED BY MOLD SURFACE PREPARATION – Roškanin, P. - Kreibich, V., - Kudláček, J., In: Technological forum 2015, 6th International Technical Conference, Book of Proceedings. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2015. pp. 125-132. ISBN 978-80-87583-13-5.
 • Influence of tumbling process on the treated material – Hrdinová, H. - Kreibich, V., - Kudláček, J., In: Technological forum 2015, 6th International Technical Conference, Book of Proceedings. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2015. pp. 45-48. ISBN 978-80-87583-13-5.
 • The influence of hydrogen on the properties of titanium alloy Grade 2 – Hazdra, Z. - Kreibich, V. - Drašnar, P. - Machka, B. - Kudláček, J., - Brenner, O., In: Technological forum 2015, 6th International Technical Conference, Book of Proceedings. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2015. pp. 36-40. ISBN 978-80-87583-13-5.
 • Interactive painting systems – Tatíčková, Z. - Heller, J., - Kudláček, J., In: Technological forum 2015, 6th International Technical Conference, Book of Proceedings. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2015. pp. 27-31. ISBN 978-80-87583-13-5.
 • Analysis of nickel-based composite coatings – Benešová, D. - Chvojka, M. - Kreibich, V., - Kudláček, J., In: Technological forum 2015, 6th International Technical Conference, Book of Proceedings. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2015. pp. 9-14. ISBN 978-80-87583-13-5.
 • Effect of the fillers dispersion on properties of coatings with specific functional properties – Zoubek, M. - Kudláček, J. - Kreibich, V., - Pepelnjak, T., In: Technological forum 2015, 6th International Technical Conference, Book of Proceedings. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2015. pp. 152-156. ISBN 978-80-87583-13-5.
 • Analýza a měření vlivu separace forem na termoforming – Roškanin, P. - Kudláček, J., In: Polymerní kompozity 2015. Ostrava: RPIC - ViP s.r.o., 2015. pp. 131-142. ISBN 978-80-905224-2-8.

2014

 • Zn-PTFE Coating made by using Operating Galvanizing Line – Drašnar, P. - Pakosta, M. - Kudláček, J. - Pajtaj, JP, - Benešová, D., In: Technological Forum 2014. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2014. pp. 160-165. ISBN 978-80-87583-10-4.
 • Influence of Release Agents on Thermofoming Technology - C/PPS – Roškanin, P. - Kudláček, J., In: Technological Forum 2014. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2014, pp. 137-143. ISBN 978-80-87583-10-4.
 • Anodic oxidation with lubricating properties – Rojek, P. - Ficková, Z., - Kudláček, J., In: Technological Forum 2014. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2014. pp. 131-136. ISBN 978-80-87583-10-4.
 • Functional Coating Systems Based on Epoxy Resins – Zoubek, M. - Kudláček, J. - Kreibich, V., - Svoboda, J., In: Technological Forum 2014. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2014. pp. 71-76. ISBN 978-80-87583-10-4.
 • Finishes the process of tumbling – Hrdinová, H. - Kreibich, V., - Kudláček, J., In: Technological Forum 2014. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2014. pp. 53-54. ISBN 978-80-87583-10-4.
 • Interactive painting systems – Ficková, Z. - Benešová, D., - Kudláček, J., In: Technological Forum 2014. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2014. pp. 32-36. ISBN 978-80-87583-10-4.
 • Electrodeposited Ni Composite Coatings – Benešová, D. - Drašnar, P. - Pakosta, M., - Kudláček, J., In: Technological Forum 2014. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2014. pp. 12-16. ISBN 978-80-87583-10-4.
 • Agitation of solutions electrolytes – Benešová, D. - Kreibich, V. - Kudláček, J., - Brezovan, M., In: Technological Forum 2014. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2014. pp. 9-11. ISBN 978-80-87583-10-4.
 • Progresivní technologie pro stanovení čistoty povrchu – Kudláček, J. - Chábera, P., In: Mezinárodní konference výrobních technologií. Ostrava: VŠB, 2014. pp. 31-39. ISBN 978-80-248-3518-1.
 • Finishes the Process of Tumbling – Vojkovský, K. - Kudláček, J., - Hrdinová, H., In: Proceedings of International Conference on Innovative Technologies IN-TECH 2014. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2014. pp. 365-368. ISSN 1849-0662.
 • Coating Systems Based on Epoxy Resins with Antistatic Function – Drašnar, P. - Kudláček, J. - Zoubek, M. - Ficková, Z., - Pero, R., In: Proceedings of International Conference on Innovative Technologies IN-TECH 2014. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2014. pp. 317-320. ISSN 1849-0662.
 • Thermochromic Painting Systems – Ficková, Z. - Kudláček, J. - Drašnar, P. - Matas, F., - Benešová, D., In: Proceedings of International Conference on Innovative Technologies IN-TECH 2014. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2014. pp. 313-316. ISSN 1849-0662.
 • Composite Elecroplating Implemented in Operating Line – Drašnar, P. - Kudláček, J. - Pakosta, M. - Pepelnjak, T., - Pajtai, J., In: Proceedings of International Conference on Innovative Technologies IN-TECH 2014. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2014. pp. 297-300. ISSN 1849-0662.
 • Influence of mould surface preparation on C/PPS thermoforming technology – Roškanin, P. - Kudláček, J., In: Proceedings of International Conference on Innovative Technologies IN-TECH 2014. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2014. pp. 163-166. ISSN 1849-0662.

2013

 • Nanocomposite Painting System - Improvement of Tribological Properties – Pazderová, M. - Jeníček, V. - Diblíková, L. - Valeš, M. - Kudláček, J., - Herrmann, F., In: Engineering Against Failure. University of Patras, 2013. pp. 391-398. ISSN 2241-5890. ISBN 978-960-88104-3-3.
 • Kompozitní povlak zinek-teflon – Valeš, M. - Kudláček, J., In: 45.celostátní aktiv galvanizétů. Jihlava: Česká společnost pro povrchové úpravy, 2013. pp. 43-47. ISBN 978-80-903709-8-2.
 • Cyclic loading pulsator, for researche on hydrogen embrittlrmrnt in surface treatment technology – Vojkovský, K. - Kudláček, J., - Faltýnková, A., In: Proceedings of International Conference on Innovative Technologies IN-TECH 2013. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2013. pp. 373-376. ISBN 978-953-6326-88-4.
 • The new wear-resistant coating system containing carbon nanotubes – Zoubek, M. - Kudláček, J. - Drašnar, P. - Valeš, M. - Herrmann, F., - Car, Z., In: Proceedings of International Conference on Innovative Technologies IN-TECH 2013. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2013. pp. 173-176. ISBN 978-953-6326-88-4.
 • Fluorescence Oil Detection – Chábera, P. - Kudláček, J. - Pepelnjak, T., - Car, Z., In: Technological Forum 2013. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing., 2013. pp. 151-155. ISBN 978-80-87583-06-7.
 • Cyclic Loading Pulsator for Research on Hydrogen Embrittlement in Surface Treatment Technology – Vojkovský, K. - Kudláček, J., In: Technological Forum 2013. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing., 2013. pp. 147-150. ISBN 978-80-87583-06-7.
 • Tribological Behaviour of the Compressor Vane – Roškanin, P. - Kudláček, J., - Svátek, S. S., In: Proceedings of International Conference on Innovative Technologies IN-TECH 2013. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2013. pp. 381-384. ISBN 978-953-6326-88-4.
 • Friction Investigation for Production of Deep Drawn Packaging Cans – Roškanin, P. - Kudláček, J., - Kršulja, M., In: Technological Forum 2013. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing., 2013. pp. 59-63. ISBN 978-80-87583-06-7.
 • Construction of small satellites and their surface treatment – Ficková, Z. - Kudláček, J. - Roškanin, P., - Pakosta, M., In: Technological Forum 2013. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing., 2013. pp. 18-24. ISBN 978-80-87583-06-7.

2012

 • Technologie kompozitního povlakování a tribologické výsledky Zn-PTFE – Drašnar, P. - Roškanin, P. - Kudláček, J. - Kreibich, V. - Valeš, M. - Diblíková, L. - Pazderová, M., - Pajtai, J., In: Sborník přednášek Otěruvzdorné povrchové vrstvy a povlaky 2012. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2012, ISBN 978-80-87583-04-3.
 • Technologie kompozitního povlakování a tribologické výsledky Zn-PTFE – Roškanin, P. - Kudláček, J., In: Sborník přednášek Otěruvzdorné povrchové vrstvy a povlaky 2012. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2012, ISBN 978-80-87583-04-3.
 • Zn Composite Plating in Semi-industrial Scale: Preparation and Characterization of Zn-PTFE Coatings – Diblíková, L. - Pazderová, M., - Kudláček, J., In: Proceedings of International Conference of Aerospace Sciences. Buchurest: INCAS - National Institute for Aerospace Research "Elie Carafoli", 2012. ISSN 2067-8622.
 • Kompozitní povlaky s nízkým koeficientem tření - vývoj kompozitního povlaku Zn - PTFE – Valeš, M. - Diblíková, L. - Pazderová, M., - Kudláček, J., In: 45. celostátní aktiv galvanizérů. Jihlava: Česká společnost pro povrchové úpravy, 2012. pp. 12-17. ISBN 978-80-903709-6-8.
 • Introduction of new surface treatment technologies into practice - zinc based composite coating with PTFE particles – Drašnar, P. - Kudláček, J. - Roškanin, P. - Pepelnjak, T. - Car, Z., - Valeš, M., In: IN-TECH 2012. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2012. pp. 339-342. ISBN 978-953-6326-77-8.
 • Investigation of caotings friction coefficient used in production of deep drawn packaging cans – Kršulja, M. - Roškanin, P. - Kudláček, J. - Pomenić, L., - Car, Z., In: IN-TECH 2012. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2012, pp. 443-446. ISBN 978-953-6326-77-8.
 • PCN2 - Cyclic Loading Pulsator, for research on hydrogen embrittlement in surface treatment technology – Vojkovský, K. - Kudláček, J. - Pakosta, M., - Kršulja, M., In: IN-TECH 2012. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2012, pp. 439-442. ISBN 978-953-6326-77-8.
 • Mathematical modelling of surface grease deposits – Kudláček, J. - Chábera, P. - Pepelnjak, T., - Car, Z., In: IN-TECH 2012. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2012. pp. 335-338. ISBN 978-953-6326-77-8.
 • Transfer nových technologií povrchových úprav do praxe - kompozitní povlak Zn-PTFE – Kudláček, J. - Drašnar, P. - Roškanin, P. - Kreibich, V. - Vintiška, F., - Diblíková, L., In: Technologické Forum 2012. Prague: Czech Technical University, 2012. pp. 84-90. ISBN 978-80-01-05076-7.
 • Čištění průmyslových odpadních vod - kalové hospodářství – Červený, J. - Buřič, L., - Kudláček, J., In: Technologické Forum 2012. Prague: Czech Technical University, 2012, pp. 74-78. ISBN 978-80-01-05076-7.
 • Matematické modelování povrchového zamaštění – Chábera, P. - Kudláček, J., - Pepelnjak, T., In: Technologické Forum 2012. Prague: Czech Technical University, 2012. pp. 18-21. ISBN 978-80-01-05076-7.
 • Stanovení rozsahu korozního napadení slitin železa v laboratorním zařízení "korozní smyčky" – Červený, J. - Řezáč, K. - Kudláček, J., - Kreibich, V., In: Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing., 2012. pp. 95-103. ISBN 978-80-87583-02-9.
 • Kompozitní povlak s nízkým koeficientem tření Zn-PTFE – Valeš, M. - Kudláček, J. - Drašnar, P. - Diblíková, L., - Pajtai, J., In: Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing., 2012. pp. 46-50. ISBN 978-80-87583-02-9.

2011

 • Some consideration on a molding simulation for a polyethylene product – Gregov, G. - Žič, S. - Kršulja, M. - Barišic, B., - Kudláček, J., In: IN-TECH 2011. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing., 2011. pp. 223-226. ISBN 978-80-904502-6-4.
 • The tribological properties of Zn-PTFE composite coatings – Drašnar, P. - Kudláček, J. - Kreibich, V. - Roškanin, P. - Pakosta, M. - Valeš, M., - Car, Z.C., In: IN-TECH 2011. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing., 2011. pp. 155-159. ISBN 978-80-904502-6-4.
 • Effects of post-anodizing treatments on corrosion resistence of AZ91 alloy – Ostrá, V. - Kudláček, J., In: IN-TECH 2011. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing., 2011. pp. 711-713. ISBN 978-80-904502-6-4.
 • PCN1 - Pulsátor cyklického namáhaní na zkoušení materiálu po technologickém zpracování – Vojkovský, K. - Kudláček, J. - Kreibich, V., - Drašnar, P., In: Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing., 2011. pp. 97-98. ISBN 978-80-904502-9-5.
 • Software pro analýzu dat tribometru TOP3 – Chábera, P. - Kudláček, J., In: Technologické Fórum 2011. Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12133, 2011. pp. 22-24. ISBN 978-80-01-04852-8.
 • Analýza složení a tribologické vlastnosti Zn-PTFE povlaku – Drašnar, P. - Kudláček, J. - Roškanin, P., - Kráčmar, V., In: Technologické Fórum 2011. Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12133, 2011. pp. 10-16. ISBN 978-80-01-04852-8.

2010

 • Korozní napadení potrubních systémů – Červený, J. - Kudláček, J., In: TLAK 2010. Líbeznice: Medim, spol. s.r.o., 2010. pp. 117-124. ISBN 978-80-87140-16-1.
 • Piping systems corrosion – Červený, J. - Kudláček, J., - Barisic, B., In: Sborník příspěvků konference Technologické fórum 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. ISBN 978-80-01-04586-2.
 • Simulace podmínek výroby nýtových otvorů u leteckých konstrukcí vyrobených z materiálu slitiny hliníku Al-Cu-Mg. – Holeček, P. - Kudláček, J., In: Sborník příspěvků konference Technologické fórum 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. ISBN 978-80-01-04586-2.
 • Nové možnosti vyhodnocování procesu odmašťování – Kudláček, J. - Pacák, L., In: Sborník příspěvků konference Technologické fórum 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. ISBN 978-80-01-04586-2.
 • Měření charakteristických parametrů anodicky oxidovaných vrstev hliníku a jeho slitin – Kudláček, J. - Holeček, P., - Benešová, D., In: Sborník příspěvků konference Technologické fórum 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. ISBN 978-80-01-04586-2.
 • Hodnocení kompozitních galvanických povlaků pomocí Ramanovy spektrometrie – Drašnar, P. - Kudláček, J., In: Sborník příspěvků konference Technologické fórum 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. ISBN 978-80-01-04586-2.
 • Galvanické povlaky pro elektroformování – Pakosta, M. - Kudláček, J., In: Sborník příspěvků konference Technologické fórum 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. ISBN 978-80-01-04586-2.
 • Analýza galvanických kompozitních povlaků – Benešová, D. - Kudláček, J., - Tatíček, F., In: Sborník příspěvků konference Technologické fórum 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. ISBN 978-80-01-04586-2.
 • New possibilities of degreasing process evaluation – Kudláček, J. - Chábera, P., - Barisic, B., In: Proceedings of International Conference on Innovative Technologies IN-TECH. Jaroměř: Centrum pro povrchové úpravy, 2010. pp. 624-627. ISBN 978-80-904502-2-6.
 • Composition analysis of composite electrolytic coatings containing PTFE – Drašnar, P. - Kudláček, J., - Pakosta, M., In: Proceedings of International Conference on Innovative Technologies IN-TECH. Jaroměř: Centrum pro povrchové úpravy, 2010. pp. 619-623. ISBN 978-80-904502-2-6.

2009

 • Comprehensive study of strip selection and weld errors in a steel tube erw welding process – Krsulja, M. - Barisic, B., - Kudláček, J., In: Annals of DAAAM for 2009 & Proceedings of the 20th International DAAAM Symposium. Vienna: DAAAM International, 2009. pp. 683-684. ISSN 1726-9679. ISBN 978-3-901509-70-4.
 • Zjišťování tribologických vlastností povlaků a vrstev – Kreibich, V. - Kudláček, J., In: 51. Mezinárodná galvanická konferencia. Bratislava: STU v Bratislavě Fakulta chemickej a potravinarskej technologie, 2009. pp. 20-25. ISBN 978-80-227-3098-3.
 • Hodnocení procesů odmašťování – Kudláček, J. - Kreibich, V., In: 51. Mezinárodná galvanická konferencia. Bratislava: STU v Bratislavě Fakulta chemickej a potravinarskej technologie, 2009. pp. 54-59. ISBN 978-80-227-3098-3.
 • Negativní vlivy vyvolané vodíem při procesu povrchových úprav – Kreibich, V. - Kudláček, J., In: Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav. Jaroměř: Centrum pro povrchové úpravy, 2009. pp. 91-93. ISBN 978-80-904502-0-2.
 • Elektrolyzér pro vylučování funkčních kompozitních povlaků – Kudláček, J. - Drašnar, P., In: Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav. Jaroměř: Centrum pro povrchové úpravy, 2009. pp. 84-86. ISBN 978-80-904502-0-2.

2007

 • Sledování účinnosti odmašťovacích procesů – Kudláček, J. - Kreibich, V., In: Povrchové úpravy materiálov. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2007. pp. 88-96. ISBN 978-80-227-2696-2.
 • Chyby při alkalickém černění ocelí – Kudláček, J. - Drašnar, P. - Červený, J., - Pakosta, M., In: Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav 2007. Brno: Centrum pro povrchové úpravy, 2007. p. 103-105. ISBN 978-80-254-0800-1.
 • Funkční kompozitní povlaky s galvanicky vyloučenou matricí – Kreibich, V. - Kudláček, J., In: Funkčné povrchy v strojárstve 2007. Trenčín: Trenčianska univerzita, Fakulta špeciálnej techniky, 2007. pp. 85-90. ISSN 1336-9199. ISBN 978-80-8075-217-0.
 • Instruction of Manufacturing Technology on Faculty of Mechanical Egineering on CTU in Prague – Tatíček, F. - Kolařík, L. - Kudláček, J., - Válová, M., In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007, pp. 420-421. ISBN 978-80-01-03667-9.

2006

 • Důsledky nevhodných povrchových úprav šroubů – Kreibich, V. - Kudláček, J., In: 48. Medzinárodna galvanická konferencia. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2006. ISBN 80-227-2435-1.
 • Odstranění příčiny a důsledků chyb v procesech odmašťování – Kudláček, J. - Kreibich, V., In: 48. Medzinárodna galvanická konferencia. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2006. ISBN 80-227-2435-1.

2005

 • The Calibration of a Device Used for the Detection of Surface Cleanness – Pacák, L. - Kudláček, J., In: CO-MAT-TECH 2005. Trnava: STU v Bratislave, MtF, 2005. p. 882-890. ISBN 80-227-2286-3.
 • The Calibration of a Device Used for the Detection of Surface Cleanness – Pacák, L. - Kudláček, J., In: CO-MAT-TECH 2005. Bratislava: Vydavatel'stvo STU, 2005. pp. 133. ISBN 80-227-2286-3.
 • Surface Finish of Magnesium and its Alloys – Kudláček, J. - Kreibich, V., In: CO-MAT-TECH 2005. Trnava: STU v Bratislave, MtF, 2005. pp. 641-647. ISBN 80-227-2286-3.
 • Surface Finish of Magnesium and its Alloys – Kudláček, J. - Kreibich, V., In: CO-MAT-TECH 2005. Bratislava: Vydavatel'stvo STU, 2005. pp. 94. ISBN 80-227-2286-3.
 • Povrchové úpravy hořčíkových slitin – Kudláček, J. - Kreibich, V., In: 2. mezinárodní odborný seminář "Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav". Jihlava: Česká společnost pro povrchové úpravy, 2005. pp. 102-104. ISBN 80-239-6135-7.
 • Tribologické vlastnosti funkčních dvojic – Válová, M. - Kudláček, J., - Kreibich, V., In: Funkčné povrchy 2005. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Fakulta špecialnej techniky, 2005. p. 218-224. ISBN 80-8075-064-5.
 • Průmyslové aplikace čištění těžko odstranitelných nečistot – Kudláček, J. - Válová, M., - Pacák, L., In: 47. Medzinárodna galvanická konferencia. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2005. p. 161-166. ISBN 80-227-2255-3.
 • Technologie tvrdé anodické oxidace – Kreibich, V. - Kudláček, J., In: 47. Medzinárodna galvanická konferencia. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2005. pp. 150-160. ISBN 80-227-2255-3.

2004

 • Zinkování - možnosti a požadavky – Kreibich, V. - Kudláček, J., In: 46. Medzinárodná galvanická konferencia. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2004. pp. 168-180. ISBN 80-227-2085-2.
 • Optimalizace procesu čištění detekcí zbytkového zamaštění – Kudláček, J. - Kreibich, V., In: 46. Medzinárodná galvanická konferencia. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2004. pp. 181-189. ISBN 80-227-2085-2.
 • Kontrola čistoty - nástroj optimalizace procesu odmašťování – Kudláček, J., In: 1. mezinárodní odborný seminář "Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav". Jihlava: Česká společnost pro povrchové úpravy, 2004. p. 49-50. ISBN 80-239-3764-2.
 • Optimalization of Cleaning Process – Kudláček, J. - Kreibich, V., In: CO-MAT-TECH 2004. Bratislava: STU v Bratislave, 2004. pp. 707-713. ISBN 80-227-2117-4.
 • Optimalization of Cleaning Process – Kudláček, J. - Kreibich, V., In: CO-MAT-TECH 2004. Bratislava: STU v Bratislave, 2004. pp. 110. ISBN 80-227-2121-2.
 • Surface Cleanliness Detection by Impulse Fluorescent Method – Kudláček, J., In: Funkčné povrchy 2004. Trenčín: Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2004. p. 110-113. ISBN 80-8075-021-1.

2003

 • Methods of Detection Cleanliness after Grease Extraction – Kudláček, J. - Žák, V., - Kreibich, V., In: AED 2003. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003. ISBN 80-86059-35-9.
 • Methods of Detection Cleanliness after Grease Extraction – Kudláček, J. - Žák, V., - Kreibich, V., In: International Conference on Advanced Engineering Design. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003. pp. 139. ISBN 80-86059-35-9.
 • Determination of Tribological Properties of Functional Pairs – Žák, V. - Kudláček, J. - Švec, P., - Kreibich, V., In: AED 2003. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003. ISBN 80-86059-35-9.
 • Determination of Tribological Properties of Functional Pairs – Žák, V. - Kudláček, J. - Švec, P., - Kreibich, V., In: International Conference on Advanced Engineering Design. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003. pp. 128. ISBN 80-86059-35-9.
 • Surface Cleanliness – Kudláček, J. - Kreibich, V., In: CO-MAT-TECH 2003. Trnava: STU v Bratislave, MtF, 2003. ISBN 80-227-1949-8.
 • Surface Cleanliness – Kudláček, J. - Kreibich, V., In: CO-MAT-TECH 2003. Trnava: STU v Bratislave, MtF, 2003. pp. 163. ISBN 80-227-1949-8.

2002

 • Zjišťování parametrů tenkých kompozitních vrstev – Kudláček, J. - Vnouček, M., - Tihlařík, F., In: 35. Celostátní aktiv galvanizérů. 2002. p. 87-89.
 • Ekologické průmyslové odmašťování – Kudláček, J. - Žák, V., - Kreibich, V., In: Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav. Jihlava: Česká společnost pro povrchové úpravy, 2002. pp. 82-83.
 • Lokální galvanické pokovování (tampónování) – Žák, V. - Kreibich, V., - Kudláček, J., In: Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav. Jihlava: Česká společnost pro povrchové úpravy, 2002. pp. 73.
 • Progresivní technologie čištění povrchů – Kreibich, V. - Kudláček, J., - Žák, V., In: CO-MAT-TECH 2002. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2002. pp. 314-320. ISBN 80-227-1768-1.
 • Alkalické černění oceli – Kudláček, J. - Kreibich, V., In: 35. Celostátní aktiv galvanizérů. 2002. p. 85-86.

Patents, utility designs, industrial designs

2018

 • Způsob vytvoření kompozitní vrstvy na povrchu materiálu a kompozitní vrstva – Benešová, D. - Kudláček, J. - Drašnar, P., - Pakosta, M., Czech Republic. Patent CZ 307604. 2018-11-21.
 • Solární kolektor pro transformaci slunečního záření na teplo a elektrickou energii s poddajným absorbérem – Matuška, T. - Šourek, B. - Jirka, V., - Kudláček, J., Czech Republic. Patent CZ 307178. 2018-01-10.

2017

 • Interaktivní nátěrová hmota s termocitlivým pigmentem – Drbout, V. - Matas, F. - Háková, M. - Kudláček, J., - Tatíčková, Z., Czech Republic. Utility Model CZ 30725. 2017-05-30.
 • Pneumatické injektorové tryskací zařízení – Červený, J. - Kudláček, J., - Kreibich, V., Czech Republic. Utility Model CZ 30829. 2017-04-28.
 • Kompozitní vrstva pro povrchovou úpravu materiálů – Benešová, D. - Kudláček, J. - Drašnar, P. - Pakosta, M., - Pecháček, L., Czech Republic. Utility Model CZ 31217. 2017-09-07.
 • Solární kolektor pro transformaci slunečního záření na teplo a elektrickou energii s poddajným absorbérem – Matuška, T. - Šourek, B. - Jirka, V., - Kudláček, J., Czech Republic. Utility Model CZ 30600. 2017-04-25.

2016

 • Způsob destruktivního zkoušení základního materiálu a zařízení k provádění tohoto způsobu – Kudláček, J. - Kreibich, V., - Vojkovský, K., Czech Republic. Patent CZ 305895. 2016-03-16.

2014

 • Elektricky vodivý organický kompozitní povlak – Kudláček, J. - Valeš, M., - Herrmann, F., Czech Republic. Utility Model CZ 27111. 2014-06-23.

2013

 • Otěruvzdorný povlak tvořený vytvrditelnou matricí a otěruvzdornými částicemi – Kudláček, J. - Valeš, M., - Herrmann, F., Czech Republic. Utility Model CZ 25751. 2013-08-08.
 • Otěruvzdorný povlak tvořený vytvrditelnou matricí a otěruvzdornými částicemi – Kudláček, J. - Valeš, M., - Herrmann, F., Czech Republic. Utility Model CZ 25750. 2013-08-08.

2012

 • Zařízení pro destruktivní zkoušení základního materiálu strojních součástí – Kudláček, J. - Kreibich, V., - Vojkovský, K., Czech Republic. Utility Model CZ 23975. 2012-06-18.

2011

 • Způsob vytvoření kompozitní povrchové úpravy na povrchu materiálu – Kreibich, V. - Kudláček, J. - Valeš, M., - Pazderová, M., Czech Republic. Patent CZ 302895. 2011-12-01.
 • Zařízení pro destruktivní zkoušení základního materiálu – Kudláček, J. - Kreibich, V., - Vojkovský, K., Czech Republic. Utility Model Application., 2011
 • Způsob destruktivního zkoušení základního materiálu a zařízení k provádění tohoto způsobu – Kudláček, J. - Kreibich, V., - Vojkovský, K., Czech Republic. Patent Application., 2011

2010

 • Způsob vytvoření kompozitní povrchové úpravy na povrchu materiálu – Kudláček, J. - Kreibich, V. - Valeš, M., - Pazderová, M., Czech Republic. Patent Application., 2010

Prototype, samples

2019

 • Nová otěruvzdorná nátěrová hmota s hořčíkovými částicemi – Kudláček, J. - Zoubek, M. - Kreibich, V., - Drašnar, P., [Functional Sample] 2019.
 • Nová termochromická nátěrová hmota s polyuretanovým základem – Drbout, V. - Háková, M. - Kudláček, J. - Tatíčková, Z., - Kreibich, V., [Functional Sample] 2019.
 • Nová termochromická nátěrová hmota s akrylátovým základem – Drbout, V. - Háková, M. - Kudláček, J. - Tatíčková, Z., - Kreibich, V., [Functional Sample] 2019.

2018

 • Prototyp zařízení pro hromadné elektroforetické lakování – Matuška, Z. - Matuška, M. - Kudláček, J. - Drašnar, P. - Kreibich, V. - Hylák, K. - Pazderová, M., - Jindřišek, M., [Prototype] 2018.

2017

 • Pneumatické injektorové tryskací zařízení – Červený, J. - Kudláček, J., - Kreibich, V., [Functional Sample] 2017.
 • Experimentální laboratorní zařízení pro hromadné elektroforetické lakování – Kudláček, J. - Kreibich, V. - Červený, J. - Drašnar, P. - Pazderová, M. - Matuška, Z., - Matuška, M., [Functional Sample] 2017.

2014

 • Rotační elektrolyzér pro vylučování tlustých galvanických povlaků – Pakosta, M. - Kreibich, V., - Kudláček, J., [Prototype] 2014.
 • Pokovovací vana pro vylučování elektrolytických kompozitních povlaků – Kudláček, J. - Drašnar, P., - Kreibich, V., [Prototype] 2014.

2013

 • Bubnové elektroforetické lakovací zařízení – Kudláček, J. - Kreibich, V. - Pakosta, M., - Kafka, J., [Functional Sample] 2013.
 • Nové elektricky vodivé nátěrové systémy – Koukalová, A. - Diblíková, L. - Valeš, M. - Hradec, P. - Kudláček, J. - Drašnar, P., - Herrmann, F., [Functional Sample] 2013.
 • Nové otěruvzdorné nátěrové systémy obsahující MWCNT nanočástice – Koukalová, A. - Diblíková, L. - Valeš, M. - Hradec, P. - Kudláček, J. - Drašnar, P., - Herrmann, F., [Functional Sample] 2013.

2012

 • Laboratorní zařízení - Korozní smyčka – Červený, J. - Kudláček, J., [Functional Sample] 2012.
 • Zařízení pro urychlené korozní zkoušky řízenou kondenzací – Kudláček, J. - Červený, J., - Drašnar, P., [Functional Sample] 2012.
 • Zařízení pro detekci mastných nečistot – Kudláček, J. - Chábera, P., [Prototype] 2012.

2011

 • PCN - Pulsátor cyklického namáhaní na zkoušení materiálu po technologickém zpracování – Kudláček, J. - Kreibich, V., - Vojkovský, K., [Functional Sample] 2011.

2010

 • Kompozitní povlak Zn-PTFE vyloučený ze slabě kyselé lázně – Kudláček, J. - Bradáč, M., [Functional Sample] 2010.

Report

2018

 • Modifikace zařízení pro kataforetické lakování drobných dílů Ú12133-2018-MEGA – 02 – Hylák, K. - Kudláček, J. - Drašnar, P. - Kreibich, V., - Kuchař, J., [Research Report] ČVUT v Praze, fakulta strojní, 2018. Report no. Ú12133-2018-MEGA – 02.
 • Průběžná zpráva z řešení projektu za ČVUT v Praze Ú12133-2018-MEGA-04 – Kudláček, J. - Kreibich, V. - Červený, J. - Drašnar, P. - Kuchař, J. - Svoboda, J. - Zoubek, M., - Hylák, K., [Research Report] 2018. Report no. Ú12133-2016-MEGA-04.

2017

 • Studie zařízení pro kontinuální kataforetické lakování drobných dílů – Kudláček, J. - Drašnar, P. - Kreibich, V. - Červený, J. - Hylák, K. - Svoboda, J., - Zoubek, M., [Research Report] 2017. Report no. Ú12133-2017-MEGA - 03.
 • Zařízení pro dávkové kataforetické lakování drobných dílů – Kudláček, J. - Kreibich, V. - Červený, J. - Drašnar, P. - Kuchař, J. - Svoboda, J., - Zoubek, M., [Research Report] 2017. Report no. Ú12133-2016-MEGA-02.
 • Rešerže stavu problematiky kataforetického lakování drobných dílů – Kudláček, J. - Drašnar, P. - Kreibich, V., - Hylák, K., [Research Report] 2017. Report no. Ú12133-2016-MEGA-01.

2016

 • Hodnocení stavu PKO - zábradlí v železniční stanici Harrachov – Kudláček, J. - Zoubek, M., [Research Report] Správa železniční dopravní cesty, 2016.
 • Diagnostický průzkumu PKO vnitřních ploch oblouků mostu ev.č. 19-028 včetně chemického rozboru původní PKO – Kudláček, J. - Zoubek, M. - Svoboda, J. - Drašnar, P. - Pakosta, M., - Kreibich, V., [Research Report] Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2016. Report no. Ú12133/2016/014.

2015

 • Vývoj nátěrových systémů s vysokou korozní odolností pro všeobecné použití – Svoboda, J. - Kudláček, J. - Kreibich, V., - Benešová, D., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12133, 2015. Report no. Ú12133-2015-WP2-1.
 • Hodnocení stavu PKO - Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice – Česká Lípa – Kudláček, J. - Drašnar, P. - Zoubek, M., - Kreibich, V., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12133, 2015. Report no. U12133/2015/19.
 • Hodnocení stavu PKO - Rekonstrukce Harrachovského tunelu – Kudláček, J. - Kreibich, V., - Zoubek, M., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12133, 2015. Report no. U12133/2015/18.

2014

 • Povlaky z nátěrových hmot se zvýšenou vodivostí – Kudláček, J. - Kreibich, V. - Benešová, D. - Zoubek, M. - Svoboda, J., - Tatíčková, Z., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12133, 2014. Report no. Ú12133-2014-CVPU-02.
 • Organické povlaky a jejich možné aplikace pro energetiku a energetické zařízení – Svoboda, M. - Benešová, D. - Drašnar, P., - Kudláček, J., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12133, 2014. Report no. Ú12133-2014-CVPU-03.
 • Antikorozní nátěrové hmoty obsahující jako účinnou složku zinkové částice – Benešová, J. - Svoboda, M. - Benešová, D. - Drašnar, P., - Kudláček, J., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12133, 2014. Report no. Ú12133-2014-CVPU-01.
 • Analýza funkčních povlaků pro možné aplikace na flexotiskové válce – Kudláček, J. - Benešová, D. - Drašnar, P. - Kreibich, V., - Pakosta, M., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12133, 2014. Report no. Ú12133-2014-SOMA-01.
 • Tření a opotřebení niklových povlaků – Roškanin, P. - Kudláček, J., [Research Report] 2014. Report no. 12133/2014/010.
 • Hodnocení přilnavosti teflonových dosedacích ploch pasažérských dveří letounu A320 – Roškanin, P. - Kudláček, J., [Research Report] 2014. Report no. 12133-2014-2.
 • Analýza chemického složení materiálu litinového potrubí – Kudláček, J. - Zikmund, P., [Research Report] 2014. Report no. Ú12133-2014-056.
 • Výzkum vlivu praskání pružných podložek – Kudláček, J. - Kolaříková, M., - Pitter, J., [Research Report] 2014. Report no. Ú12133-2014-14.
 • Výzkum odolnosti povrchové úpravy vůči abrazivnímu opotřebení – Kudláček, J. - Zoubek, M., [Research Report] 2014. Report no. Ú12133-2014-013.
 • TAJMAC-ZPS odtrhové zkoušky – Drašnar, P. - Kudláček, J., [Research Report] 2014. Report no. Ú12133-2014-08.
 • Stanovení tvrdosti materiálu lopatek metacích jednotek – Kudláček, J. - Tatíček, F., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12133, 2014. Report no. Ú12133-2014-10.
 • Struktura materiálu lopatek metacích jednotek – Kudláček, J. - Kolaříková, M., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12133, 2014. Report no. Ú12133-2014-11.
 • Chemický rozbor daných vzorků lopatek – Kudláček, J. - Zikmund, P., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12133, 2014. Report no. Ú12133-2014-09.
 • Hodnocení kvality lepených spojů na dosedacích plochách dveří letounu A320 – Roškanin, P. - Kudláček, J., [Research Report] 2014. Report no. 12133 - 2014 - 01.

2013

 • Návrh automatizovaného výrobního systému na základě inovace technologie tváření – Kreibich, V. - Kudláček, J. - Šefrna, V., - Maršán, Z., [Research Report] 2013. Report no. U12133/2013/045.
 • Metody stanovení působení vodíkové křehkosti na materiál – Vojkovský, K. - Kreibich, V. - Benešová, D. - Kudláček, J., - Drašnar, P., [Research Report] 2013. Report no. TA03010844VODIK/011.
 • Stanovení čistoty tlakové nádoby – Kudláček, J. - Chábera, P., [Research Report] 2013. Report no. Ú12133-2013-08.
 • Porovnání mechanických a materiálových vlastností pružných kolíků DIN 7346 – Kudláček, J. - Pakosta, M., - Machka, B., [Research Report] 2013. Report no. Ú12133-2013-06.
 • Posouzení vzniku defektů KTL barvy – Kudláček, J. - Kolaříková, M. - Tatíček, F., - Zikmund, P., [Research Report] 2013. Report no. Ú12133-2013-11.
 • Posouzení vlivu vodíku na zinkovaný materiál – Kudláček, J. - Kolaříková, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2013. Report no. Ú12133-2013-10.
 • Tribologický test chemický nikl – Roškanin, P. - Kudláček, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2013. Report no. 12133/2013/044.
 • Tribological behaviour of the compressor vane systems Christian Bauer – Roškanin, P. - Kudláček, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2013. Report no. 12133-2013-017.
 • Tribological behaviour of the compressor vanes – Roškanin, P. - Kudláček, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2013. Report no. 12133-2013-06.

2012

 • Měření přilnavosti nových nátěrových systémů – Kudláček, J. - Červený, J. - Kreibich, V. - Benešová, D., - Drašnar, P., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2012. Report no. U12133/2012/041.
 • Vyhodnocení abrazivního opotřebení a odtrhových zkoušek – Kudláček, J. - Červený, J. - Kreibich, V., - Benešová, D., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2012. Report no. U12133/2012/040.
 • Otěrový test povlaků komaxit, lampré – Roškanin, P. - Kudláček, J., [Research Report] 2012. Report no. 12133/2012/42.
 • Nanomateriály a využití nanočástic pro nátěrové systémy – Kudláček, J. - Červený, J. - Kreibich, V., - Benešová, D., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12133, 2012. Report no. 12133/2012/39.

2011

 • Měření odolnosti materiálu vůči abrazi na přístroji TABER ABRASER – Kudláček, J. - Červený, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2011. Report no. U12133/2011/008.
 • Analýza chemického složení materiálu – Kudláček, J. - Zikmund, P., [Technical Report] 2011.

2010

 • Kompozitní povlak Zn-PTFE vyloučený ze slabě kyselé lázně – Kreibich, V. - Kudláček, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2010. Report no. U12133/2010/007.
 • Posouzení přilnavosti - Nátěrové hmoty – Drašnar, P. - Kudláček, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2010.
 • Kompozitní povlak Zn-PTFE vyloučený ze slabě kyselé lázně – Kudláček, J. - Drašnar, P., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2010. Report no. U12133/2010/006.
 • Hodnocení tribologických parametrů elektrolyticky vylučovaných kompozitních vrstev Zn-PTFE na tribometru TOP3. – Kudláček, J. - Drašnar, P., - Červený, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2010. Report no. U12133/2010/005.
 • Materiálová analýza elektrolyticky vylučovaných kompozitních vrstev Zn-PTFE pomocí Ramanovy spektroskopie. – Kudláček, J. - Drašnar, P., - Červený, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2010. Report no. U12133/2010/004.
 • Problematika materiálové analýzy elektrolyticky vylučovaných kompozitních povlaků Zn-PTFE pomocí SEM. – Kudláček, J. - Drašnar, P., - Benešová, D., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2010. Report no. U12133/2010/003.
 • Problematika materiálových a strukturních analýz elektrolyticky vylučovaných kompozitních vrstev Zn-PTFE pomocí laserového konfokálního mikroskopu Olympus Lext OLS 3000. – Kudláček, J. - Drašnar, P., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2010. Report no. U12133/2010/002.
 • Posouzení odmašťovací schopnosti – Kudláček, J. - Chábera, P., - Pacák, L., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12133, 2010. Report no. U12133/2010/001.

2009

 • Výzkum ekologických technologií povrchových úprav – Kudláček, J., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12133, 2009. Report no. U12133/2009/012.
 • Experimentální sledování vlastností protikorozních ochran povrchových úprav pro potřeby projektu kataforetické linky. – Kudláček, J. - Kreibich, V., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12133, 2009. Report no. U12133/2009/011.
 • Stanovení parametrů projektované lakovny Albion Grou, a.s. – Kudláček, J., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12133, 2009. Report no. U12133/2009/010.

2008

 • Posouzení materiálu hřídele č. dílu 070109101 Q – Kudláček, J. - Tatíček, F., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12133, 2008. Report no. U12133/2008/009.
 • Posouzení poškozeného ventilu č. dílu TRW T331108 SD – Kudláček, J. - Tatíček, F., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12133, 2008. Report no. U12133/2008/007.
 • Posouzení povrchu Zn odlitku – Kudláček, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2008. Report no. U12133/2008/006.
 • Posudek přilnavosti epoxidové základní barvy – Kudláček, J. - Drašnar, P., - Tatíček, F., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12133, 2008. Report no. U12133/2008/008.

2006

 • Výzkum materiálových, technologických, ekonomických a ekologických faktorů ve strojírenské výrobě – Čermák, J. - Tatíček, F. - Kudláček, J. - Kolařík, L. - Horník, J. - Herman, A. - Stunová, B. - Suchánek, J. - Němec, M., - Hawelka, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2006. Report no. 12.

Books, textbooks

2016

 • Issues on Sustainable Development – Abrelnaser, O. ed. - Robinson, G. ed. - Barr, S ed. - Riley, M. ed. - Tudor, T. ed. - Popescu, S. ed. - Wah, W.S. ed. - Chiriac, S. ed. - Druica, E. ed. - Kudláček, J. ed. - Kreibich, V. ed. - Abdelsalam, O.G. ed., - Abdullahi, N.Z. ed., Jakarta: National Library of Indonesia, 2016. ISBN 978-602-99388-0-7.
 • Hot-Dip Galvanizing of Steel Structures – Kuklík, V. - Kudláček, J., Kidlington Oxford OX GB: Elsevier, 2016. ISBN 978-0-08-100753-2.
 • Vliv vodíku na povrchově upravované materiály – Kreibich, V. - Kudláček, J. - Hrdinová, H. - Valeš, M. - Faltýnková, A., - Szelag, P., Jaroměř: Centrum pro povrchové úpravy, 2016. vol. 1. ISBN 978-80-87583-15-9.

2014

 • Žárové zinkování – Kuklík, V. - Kudláček, J., Havlíčkův Brod: Asociace českých a slovenských zinkoven, 2014. ISBN 978-80-905298-2-3.

Book chapters

2016

 • Sustainable Development of Surface Treatmnet Technologies – Kudláček, J. - Kreibich, V., In: Issues on Sustainable Development. Jakarta: National Library of Indonesia, 2016. p. 104-138. ISBN 978-602-99388-0-7.

Proceedings

2018

 • IN-TECH 2018 Proceedings – Kudláček, J. ed. - Car, Z. ed., Zagreb, 2018-09-05/2018-09-07. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2018. ISSN 0184-9069.
 • Technological forum 2018 Book of Proceeding – Kudláček, J. ed. - Červený, J. ed. - Hrdinová, H. ed., - Zoubek, M. ed., Váňův statek - Dubovice, 2018-06-26/2018-06-28. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2018. ISBN 978-80-87583-26-5.

2017

 • Technological forum 2017 Book of proceedings – Kudláček, J. ed. - Kolařík, L. ed. - Tatíček, F. ed. - Herman, A. ed. - Drašnar, P. ed. - Kovanda, K. ed. - Pakosta, M. ed. - Hrdinová, H. ed., - Zoubek, M. ed., Špindlerův mlýn, 2017-06-27/2017-06-29. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing., 2017. ISBN 978-80-87583-22-7.
 • Book of Proceeding from Conference Technological Forum 2017 – Kudláček, J. ed. - Pakosta, M. ed., - Červený, J. ed., Špindlerův Mlýn, 2017-06-27/2017-06-29. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2017. ISBN 978-80-87583-22-7.

2016

 • 9. odborný seminář Technologie, kvalita a rizika ve výrobě – Kudláček, J. ed. - Kreibich, V. ed., Čejkovice, 2016-04-26/2016-04-27. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2016. ISBN 978-80-87583-16-6.
 • Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav – Kudláček, J. ed. - Kreibich, V. ed., Brno, 2016-11-23/2016-11-24. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2016. ISBN 978-80-87583-19-7.
 • Technological forum 2016 – Kudláček, J. ed., Červenohorské sedlo, 2016-06-28/2016-06-30. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2016. ISBN 978-80-87583-17-3.

2015

 • Technological forum 2015, 6th International Technical Conference, Book of Proceedings – Benešová, D. ed. - Hrdinová, H. ed. - Kudláček, J. ed. - Tatíček, F. ed. - Tatíčková, Z. ed. - Kolařík, L. ed. - Drašnar, P. ed. - Vojkovský, K. ed. - Pačák, T. ed. - Zikmund, P. ed. - Zoubek, M. ed., - Rojek, P. ed., Kouty, 2015-06-23/2015-06-25. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2015. ISBN 978-80-87583-13-5.
 • IN-TECH 2015 - International Conference on Innovative Technologies – Kudláček, J. ed. - Car, Z. ed., Dubrovník, 2015-09-09/2015-09-11. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2015. ISSN 1849-0662.

2014

 • Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav – Kreibich, V. ed. - Kudláček, J. ed., Brno, 2014-11-26/2014-11-27. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2014. ISBN 978-80-87583-11-1.
 • Proceedings of International Conference on Innovative Technologies IN-TECH 2014 – Car, Z. ed. - Kudláček, J. ed., - Galvao, J.R. ed., Leiria, 2014-09-10/2014-09-12. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2014. ISSN 1849-0662.
 • Technological Forum 2014 – Kudláček, J. ed. - Kolařík, L. ed. - Kolaříková, M. ed. - Bryksí Stunová, B. ed. - Tatíček, F. ed. - Drašnar, P. ed. - Benešová, D. ed. - Ficková, Z. ed., - Rojek, P. ed., Kouty, 2014-06-17/2014-06-19. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2014. ISBN 978-80-87583-10-4.

2013

 • 6. odborný seminář Kvalita a rizika ve výrobě – Kreibich, V. ed. - Kudláček, J. ed., Čejkovice, 2013-04-23/2013-04-24. Jaroměř: Centrum pro povrchové úpravy, 2013. ISBN 978-80-87583-05-0.
 • Proceedings of International Conference on Innovative Technologies IN-TECH 2013 – Car, Z. ed. - Kudláček, J. ed., - Szalay, T. ed., Budapest, 2013-09-10/2013-09-13. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2013. ISBN 978-953-6326-88-4.
 • Technological Forum 2013 – Kudláček, J. ed. - Kolařík, L. ed. - Kolaříková, M. ed. - Bryksí Stunová, B. ed. - Tatíček, F. ed. - Drašnar, P. ed. - Benešová, D. ed. - Ficková, Z. ed., - Pres, P. ed., Kouty, 2013-06-25/2013-06-27. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing., 2013. ISBN 978-80-87583-06-7.

2012

 • 5. odborný seminář "Kvalita ve výrobě" – Kreibich, V. ed. - Kudláček, J. ed., Čejkovice, 2012-04-24/2012-04-25. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing., 2012. ISBN 978-80-87583-01-2.
 • Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav – Kreibich, V. ed. - Kudláček, J. ed., Brno, 2012-11-20/2012-11-21. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing., 2012. ISBN 978-80-87583-02-9.
 • IN-TECH 2012 – Car, Z. ed. - Kudláček, J. ed., - Pepelnjak, T. ed., Rijeka, 2012-09-26/2012-09-28. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2012. ISBN 978-953-6326-77-8.
 • Technologické Forum 2012 – Suchánek, J. ed. - Kreibich, V. ed. - Kolaříková, M. ed. - Kolařík, L. ed. - Kudláček, J. ed. - Bryksí Stunová, B. ed., - Tatíček, F. ed., Kouty, 2012-06-26/2012-06-28. Prague: Czech Technical University, 2012. ISBN 978-80-01-05076-7.

2011

 • Technologické fórum 2011 – Suchánek, J. ed. - Kreibich, V. ed. - Kudláček, J. ed. - Bryksí Stunová, B. ed. - Kolařík, L. ed., - Válová, M. ed., Kouty, 2011-06-27/2011-06-29. Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12133, 2011. 1. ISBN 978-80-01-04852-8.
 • IN-TECH 2011 – Kudláček, J. ed. - Car, Z. ed. - Barisic, B. ed. - Pepelnjak, T. ed. - Pakosta, M. ed., - Krsulja, M. ed., Bratislava, 2011-09-01/2011-09-03. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing., 2011. ISBN 978-80-904502-6-4.
 • 4. odborný seminář "Kvalita ve výrobě" – Kreibich, V. ed. - Kudláček, J. ed., Čejkovice, 2011-04-06/2011-04-07. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing., 2011. ISBN 978-80-904502-5-7.
 • Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav – Kreibich, V. ed. - Kudláček, J. ed., Brno, 2011-11-22/2011-11-23. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing., 2011. ISBN 978-80-904502-9-5.
 • Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav – Kreibich, V. ed. - Kudláček, J. ed., Brno, 2011-11-22/2011-11-23. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing., 2011. ISBN 978-80-904502-9-5.

2010

 • CEEPUS WORKSHOP – Kudláček, J. ed. - Barisic, B. ed., Praha, 2010-09-14/2010-09-16. Jaroměř: Centrum pro povrchové úpravy, 2010. ISBN 978-80-904502-3-3.
 • STRETECH – Vítek, K. ed. - Šulc, R. ed. - Kudláček, J. ed. - Novotný, C. ed. - Tatíček, F. ed. - Doubrava, K. ed. - Španiel, M. ed. - Mareš, T. ed. - Daniel, M. ed., - Fürbacher, M. ed., Praha, 2010-06-16. Prague: Czech Technical University, 2010. ISBN 978-80-01-04578-7.
 • Kvalita ve výrobě – Kreibich, V. ed. - Kudláček, J. ed., Čejkovice, 2010-04-14/2010-04-15. Jaroměř: Centrum pro povrchové úpravy, 2010. ISBN 978-80-904502-1-9.
 • Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav – Kreibich, V. ed. - Kudláček, J. ed., Brno, 2010-11-24/2010-11-25. Jaroměř: Centrum pro povrchové úpravy, 2010. ISBN 978-80-904502-4-0.
 • Proceedings of International Conference on Innovative Technologies IN-TECH – Kudláček, J. ed. - Barisic, B. ed. - Velay, X. ed., - Ohkura, K. ed., Praha, 2010-09-14/2010-09-16. Jaroměř: Centrum pro povrchové úpravy, 2010. ISBN 978-80-904502-2-6.

2009

 • Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav – Kreibich, V. ed. - Kudláček, J. ed., Brno, 2009-11-24/2009-11-25. Jaroměř: Centrum pro povrchové úpravy, 2009. ISBN 978-80-904502-0-2.

2008

 • 5. Mezinárodní odborný seminář "Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav" – Kreibich, V. ed. - Kudláček, J. ed., Brno, 2008-11-26/2008-11-27. Brno: Centrum pro povrchové úpravy, 2008. ISBN 978-80-254-3399-7.

2007

 • Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav 2007 – Kreibich, V. ed. - Kudláček, J. ed., Brno, 2007-11-21/2007-11-22. Brno: Centrum pro povrchové úpravy, 2007. ISBN 978-80-254-0800-1.

2006

 • Strojírenské technologie (část povrchové úpravy) – Kudláček, J. ed. - Kreibich, V. ed., Praha, 2006-10-04/2006-11-30. Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2006.
 • Strojírenské technologie v malých a středních podnicích – Štajnochr, L. ed. - Slavík, V. ed. - Herman, A. ed. - Bednář, B. ed. - Kudláček, J. ed. - Kreibich, V. ed. - Štolcpart, J. ed., - Hořický, K. ed., Praha, 2006-10-04/2006-11-30. Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2006.

Organisation of a conference, workshop, exhibition

2013

 • Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav - 10. Mezinárodní odborný seminář – Kreibich, V. org. - Kudláček, J. org., - Drašnar, P. org., [Conference Hosting] 2013.
 • IN-TECH 2013 – Car, Z. org. - Kudláček, J. org. - Szalay, T. org. - Pepelnjak, T. org. - Šikulec, L. org. - Kršulja, M. org. - Vojkovský, K. org. - Drašnar, P. org., - Pakosta, M. org., [Conference Hosting] 2013.
 • Technologické fórum 2013 – Kudláček, J. org. - Kolařík, L. org. - Kolaříková, M. org. - Bryksí Stunová, B. org. - Tatíček, F. org. - Drašnar, P. org. - Benešová, D. org. - Ficková, Z. org., - Pres, P. org., [Conference Hosting] 2013.

2012

 • IN-TECH 2012 – Car, Z. org. - Kudláček, J. org. - Pepelnjak, T. org. - Šikulec, L. org. - Kršulja, M. org. - Hrvoje, R. org. - Drašnar, P. org., - Ostrá, V. org., [Conference Hosting] 2012.
 • Technologické fórum 2012 – Kudláček, J. org. - Kolaříková, M. org. - Tatíček, F. org. - Kreibich, V. org. - Suchánek, J. org. - Bryksí Stunová, B. org. - Drašnar, P. org., - Kolařík, L. org., [Conference Hosting] 2012.

2011

 • Technologické fórum 2011 – Kudláček, J. org. - Kolaříková, M. org. - Kreibich, V. org. - Suchánek, J. org. - Kolařík, L. org. - Bryksí Stunová, B. org. - Drašnar, P. org., - Tatíček, F. org., [Conference Hosting] 2011.

2010

 • STRETECH – Vítek, K. org. - Šulc, R. org. - Kudláček, J. org. - Novotný, C. org. - Tatíček, F. org. - Doubrava, K. org. - Španiel, M. org. - Mareš, T. org. - Daniel, M. org., - Fürbacher, M. org., [Conference Hosting] 2010.
 • Středoškolská technika 2010, Stretech 2010 – Vítek, K. org. - Šulc, R. org. - Mareš, T. org. - Doubrava, K. org. - Novotný, C. org. - Španiel, M. org. - Tatíček, F. org. - Kudláček, J. org., - Fürbacher, M. org., [Conference Hosting] 2010.
 • Technologické fórum 2010 – Válová, M. org. - Kolařík, L. org. - Herman, A. org. - Tatíček, F. org. - Kudláček, J. org., - Kreibich, V. org., [Conference Hosting] 2010.

2006

 • Strojírenské technologie v malých a středních podnicích – Suchánek, J. org. - Štajnochr, L. org. - Herman, A. org. - Kudláček, J. org., - Štolcpart, J. org., [Workshop Hosting] 2006.

Trial runs, verified technologie, variety, breed

2019

 • Metodika pro diagnostiku ocelových mostních konstrukcí kulturního dědictví – Ryjáček, P. - Rotter, T. - Kudláček, J. - Pospíšil, M. - Sýkora, M., - Mlčoch, J., [Verified Technology] 2019.

2013

 • Technologie přípravy a aplikace nátěrových systémů obsahujících MWCNT – Kudláček, J. - Drašnar, P. - Koukalová, A. - Diblíková, L. - Valeš, M. - Hradec, P., - Herrmann, F., [Verified Technology] 2013.

2012

 • Technologie práškového lakování Dekoral – Kudláček, J. - Kreibich, V., - Drašnar, P., [Verified Technology] 2012.

2011

 • Technologie elektrolytického pokovení Zn-PTFE – Kudláček, J. - Kreibich, V. - Drašnar, P. - Červený, J. - Pajtai, J. - Diblíková, L. - Pazderová, M., - Valeš, M., [Verified Technology] 2011.