[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering

CZ   / EN  

People

Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering (12120)

Jan Vrba

Ing. Jan Vrba

vrba (at) fs.cvut.cz

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • SGS23/161/OHK2/3T/12  
  Zvýšení efektivity a bezpečnosti tramvajových vozidel – Vrba, J. (2023-2025)
 • SGS21/112/OHK2/2T/12  
  Možnosti aplikace aktivních prvků v pojezdu kolejového vozidla – Vrba, J. (2021-2022)

Journal papers

2022

 • Možnosti aplikace aktivních prvků v kolejových vozidlech – Vrba, J. - Kolář, J., Nová železniční technika. 2022, 2022(4), 24-32. ISSN 1210-3942.

Proceeding papers

2023

 • Praktický pohled na přínosy technologie aktivního vedení dvojkolí u moderních článkových tramvají – Vrba, J., In: Sborník příspěvků konference ŽELVA 2023. Praha: CTU. Faculty of Civil Engineering, 2023. p. 1-112. ISBN 978-80-01-07244-8.
 • Snížení opotřebení kol a kolejnic pomocí aktivního vedení dvojkolí u článkové tramvaje – Vrba, J., In: XXVI. Medzinárodná konferencia Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Žilina: Vedecko-technická spoločnosť pri Žilinskej univerzitě, 2023. p. 1-407. ISBN 978-80-89276-61-5.

2022

 • COOPERATION OF ACTIVE STEERING CONTROL OF WHEELSETS WITH SUBSYSTEMS OF AN AUTONOMOUS URBAN RAIL VEHICLE – Vrba, J., In: Moderní železnice pro 21. století, Studentská vědecká konference. Praha: Czech Technical University in Prague, 2022. p. 1-125. vol. Vol. 35. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06996-7.
 • Koncepce aktivního natáčení dvojkolí autonomní tramvaje – Vrba, J., In: Sborník příspěvků konference Želva 2022. Praha: CTU. Faculty of Civil Engineering, 2022. p. 1-101. ISBN 978-80-01-07046-8.

2021

 • Možnosti aplikace aktivních prvků v kolejových vozidel – Vrba, J. - Kolář, J., In: SOUČASNÉ PROBLÉMY V KOLEJOVÝCH VOZIDLECH 2021: XXV. KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2021. p. 121-130. ISBN 978-80-7560-377-7.

2019

 • Návrh lisovaného spoje na nápravě hnacího dvojkolí elektrické lokomotivy a jeho pevnostní analýza – Vrba, J. - Kolář, J., In: Studentská tvůrčí činnost 2019. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. p. 1-12. ISBN 978-80-01-06564-8.

Qualification report

2020

 • Platformové řešení nákladních lokomotiv – Vrba, J., Praha: Defense date 2020-09-01. Master Thesis. CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE.

Vehicle Centre of Sustainable Mobility (12201)

Jan Vrba

Ing. Jan Vrba

vrba (at) fs.cvut.cz

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • SGS23/161/OHK2/3T/12  
  Zvýšení efektivity a bezpečnosti tramvajových vozidel – Vrba, J. (2023-2025)
 • SGS21/112/OHK2/2T/12  
  Možnosti aplikace aktivních prvků v pojezdu kolejového vozidla – Vrba, J. (2021-2022)

Journal papers

2022

 • Možnosti aplikace aktivních prvků v kolejových vozidlech – Vrba, J. - Kolář, J., Nová železniční technika. 2022, 2022(4), 24-32. ISSN 1210-3942.

Proceeding papers

2023

 • Praktický pohled na přínosy technologie aktivního vedení dvojkolí u moderních článkových tramvají – Vrba, J., In: Sborník příspěvků konference ŽELVA 2023. Praha: CTU. Faculty of Civil Engineering, 2023. p. 1-112. ISBN 978-80-01-07244-8.
 • Snížení opotřebení kol a kolejnic pomocí aktivního vedení dvojkolí u článkové tramvaje – Vrba, J., In: XXVI. Medzinárodná konferencia Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Žilina: Vedecko-technická spoločnosť pri Žilinskej univerzitě, 2023. p. 1-407. ISBN 978-80-89276-61-5.

2022

 • COOPERATION OF ACTIVE STEERING CONTROL OF WHEELSETS WITH SUBSYSTEMS OF AN AUTONOMOUS URBAN RAIL VEHICLE – Vrba, J., In: Moderní železnice pro 21. století, Studentská vědecká konference. Praha: Czech Technical University in Prague, 2022. p. 1-125. vol. Vol. 35. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06996-7.
 • Koncepce aktivního natáčení dvojkolí autonomní tramvaje – Vrba, J., In: Sborník příspěvků konference Želva 2022. Praha: CTU. Faculty of Civil Engineering, 2022. p. 1-101. ISBN 978-80-01-07046-8.

2021

 • Možnosti aplikace aktivních prvků v kolejových vozidel – Vrba, J. - Kolář, J., In: SOUČASNÉ PROBLÉMY V KOLEJOVÝCH VOZIDLECH 2021: XXV. KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2021. p. 121-130. ISBN 978-80-7560-377-7.

2019

 • Návrh lisovaného spoje na nápravě hnacího dvojkolí elektrické lokomotivy a jeho pevnostní analýza – Vrba, J. - Kolář, J., In: Studentská tvůrčí činnost 2019. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. p. 1-12. ISBN 978-80-01-06564-8.

Qualification report

2020

 • Platformové řešení nákladních lokomotiv – Vrba, J., Praha: Defense date 2020-09-01. Master Thesis. CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE.

Doctoral students

Jan Vrba

Ing. Jan Vrba

vrba (at) fs.cvut.cz

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • SGS23/161/OHK2/3T/12  
  Zvýšení efektivity a bezpečnosti tramvajových vozidel – Vrba, J. (2023-2025)
 • SGS21/112/OHK2/2T/12  
  Možnosti aplikace aktivních prvků v pojezdu kolejového vozidla – Vrba, J. (2021-2022)

Journal papers

2022

 • Možnosti aplikace aktivních prvků v kolejových vozidlech – Vrba, J. - Kolář, J., Nová železniční technika. 2022, 2022(4), 24-32. ISSN 1210-3942.

Proceeding papers

2023

 • Praktický pohled na přínosy technologie aktivního vedení dvojkolí u moderních článkových tramvají – Vrba, J., In: Sborník příspěvků konference ŽELVA 2023. Praha: CTU. Faculty of Civil Engineering, 2023. p. 1-112. ISBN 978-80-01-07244-8.
 • Snížení opotřebení kol a kolejnic pomocí aktivního vedení dvojkolí u článkové tramvaje – Vrba, J., In: XXVI. Medzinárodná konferencia Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Žilina: Vedecko-technická spoločnosť pri Žilinskej univerzitě, 2023. p. 1-407. ISBN 978-80-89276-61-5.

2022

 • COOPERATION OF ACTIVE STEERING CONTROL OF WHEELSETS WITH SUBSYSTEMS OF AN AUTONOMOUS URBAN RAIL VEHICLE – Vrba, J., In: Moderní železnice pro 21. století, Studentská vědecká konference. Praha: Czech Technical University in Prague, 2022. p. 1-125. vol. Vol. 35. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06996-7.
 • Koncepce aktivního natáčení dvojkolí autonomní tramvaje – Vrba, J., In: Sborník příspěvků konference Želva 2022. Praha: CTU. Faculty of Civil Engineering, 2022. p. 1-101. ISBN 978-80-01-07046-8.

2021

 • Možnosti aplikace aktivních prvků v kolejových vozidel – Vrba, J. - Kolář, J., In: SOUČASNÉ PROBLÉMY V KOLEJOVÝCH VOZIDLECH 2021: XXV. KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2021. p. 121-130. ISBN 978-80-7560-377-7.

2019

 • Návrh lisovaného spoje na nápravě hnacího dvojkolí elektrické lokomotivy a jeho pevnostní analýza – Vrba, J. - Kolář, J., In: Studentská tvůrčí činnost 2019. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. p. 1-12. ISBN 978-80-01-06564-8.

Qualification report

2020

 • Platformové řešení nákladních lokomotiv – Vrba, J., Praha: Defense date 2020-09-01. Master Thesis. CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE.