[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering

People

Ing. Vojtěch Zelený

Ing. Vojtěch Zelený

Vojtech.Zeleny (at) fs.cvut.cz

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Stať ve sborníku

2019

  • Statistika nehodovosti tramvajových vozidel – Seidl, J. - Zelený, V., In: Sborník studentské vědecké konference Železniční výzkumné aktivity ŽELVA 2019. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 124-131. ISBN 978-80-01-06622-5.
  • Vliv statistiky nehodovosti na konstrukční prvky čel tramvajových a železničních vozidel – Zelený, V. - Seidl, J., In: Zborník prednášok II. - XXIV. Medzinárodná konferencia - Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Žilina: VTS pri ŽU, 2019. p. 339-348. ISBN 978-80-89276-59-2.

Zpráva

2019

  • Zpráva o trendech a budoucích požadavcích na prvky pasivní bezpečnosti – Zelený, V. - Seidl, J., - Vincik, O., [Technical Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12120, 2019. Report no. Z19-14.