[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering

People

Ing. Tomáš Fridrichovský

Ing. Tomáš Fridrichovský

Tomas.Fridrichovsky (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2493
723 545 446

room: B1-704, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • SGS17/077/OHK2/1T/12  
  Analýza elektrických a mecahnických dějů v pohonech moderních kolejových vozidel – Fridrichovský, T. (2017)

Journal papers

2016

 • Occurrence of Torsional Oscillations in Railway Wheelsets – Fridrichovský, T. - Šulc, B., WSEAS Transactions on Systems. 2016, 15 252-261. ISSN 1109-2777.

2015

 • ANALÝZA VÝSKYTU TORZNÍCH KMITŮ V POHONECH MODERNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL – Fridrichovský, T., Železničná doprava a logistika. 2015, 11 34-37. ISSN 1336-7943.

Proceeding papers

2019

 • Dynamické vlastnosti částečně a zcela odpružených pohonů moderních lokomotiv – Fridrichovský, T., In: Zborník prednášok I. - XXIV. Medzinárodná konferencia - Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Žilina: VTS pri ŽU, 2019. p. 139-146. ISBN 978-80-89276-58-5.

2017

 • Dynamické jevy v pohonech moderních kolejových vozidel – Fridrichovský, T., In: Současné problémy v kolejových vozidlech 2017: XXIII. konference s mezinárodní účastí, sborník příspěvků. Pardubice: DF JP Univerzita Pardubice, 2017. p. 85-94. ISBN 978-80-7560-085-1.
 • Analysis of Occurrence of Torsion Oscillations in Wheel-set Drives Used in Modern Railway Vehicles – Fridrichovský, T., In: Proceedings of the 10th international conference on railway bogies and running gears. Budapešť: Scientific Society of Mechanical Engineers, 2017. p. 101-108. ISBN 978-963-9058-38-5.
 • Simulation of mechatronic phenomena in railway wheelset set torque transmission – Fridrichovský, T. - Šulc, B., In: XLII. Seminar ASR '2017 “Instruments and Control”. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2017. p. 35-44. ISBN 978-80-248-4040-6.
 • Dynamics of the Drives Used in Modern Railway Vehicles – Fridrichovský, T., In: Studentská tvůrčí činnost 2017. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2017. ISBN 978-80-01-06143-5.

2016

 • Investigation of Torsional Oscillations in Railway Vehicles – Fridrichovský, T. - Šulc, B., In: MATEC Web of Conferences. Athens: WSEAS, 2016. 76. ISSN 2261-236X.
 • Analysis of occurrence of torsion oscillations in wheelset drives used in modern railway vehicles – Fridrichovský, T., In: Studentská tvůrčí činnost 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2016. ISBN 978-80-01-05929-6.
 • Investigation of Torsional Oscillations in Railway Vehicles – Fridrichovský, T. - Šulc, B., In: MATEC Web of Conferences. Athens: WSEAS, 2016. 76. ISSN 2261-236X.

2015

 • Optimization of Construction of Wheelset Drives Used in Modern Railway Vehicles – Fridrichovský, T., In: Studentská tvůrčí činnost 2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. pp. 1-12. ISBN 978-80-01-05727-8.
 • Analýza výskytu torzních kmitů v pohonech moderních kolejových vozidel – Fridrichovský, T., In: PRORAIL 2015 - XXII. Medzinárodná konferencia Súčasné problémy v koľajových vozidlách – Zborník prednášok Diel I. Žilina: Žilinská universita, Strojnícka fakulta, 2015. pp. 135-141. ISBN 978-80-89276-48-6.

Report

2020

 • Snížení vodících sil elektrické lokomotivy pomocí aktivních prvků rejdovných dvojkolí – výsledky simulaci – Kalivoda, J. - Fridrichovský, T., - Kolář, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2020. Report no. Z 20-16 U 12 120 FS ČVUT.

2017

 • Ovlivnění mechanických a elektrických veličin v pohonech moderních kolejových vozidel – Fridrichovský, T., [Research Report] 2017. Report no. Z16 - 17.

2015

 • Analýza výskytu torzních kmitů v pohonech moderních kolejových vozidel – Fridrichovský, T., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12120, 2015. Report no. Z15 - 25.

2013

 • Stanovení silových účinků kladkového stendu do základů budovy – Kolář, J. - Rus, L., - Fridrichovský, T., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2013. Report no. Z 13 - 14.
 • Stanovení silových účinků kladkového stendu do základů budovy – porovnání výsledků modelů – Fridrichovský, T. - Rus, L., - Kolář, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2013. Report no. Z13 - 22.