[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering

People

Ing. Vojtěch Dybala

Ing. Vojtěch Dybala

Vojtech.Dybala (at) fs.cvut.cz

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

  • SGS18/130/OHK2/2T/12  
    Analýza elektrických a mechanických dějů v pohonech moderních kolejových vozidel – Dybala, V. (2018-2019)

Stať ve sborníku

2018

  • Cesty ke zlepšování přepravních schopností kolejových vozidel – Dybala, V. - Šulc, B., 2018
  • Skluz a adheze v Simulink modelu železničního dvojkolí navrženého k detekci jízdních podmínek pomocí neuronových sítí – Dybala, V. - Libenský, M. - Šulc, B., - Oswald, C., 2018

Zpráva

2018

  • Vlivy přechodových jevů v napájení asynchronního motoru na torzní kmitání mechanické části pohonu kolejových vozidel – Dybala, V., 2018