[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering

CZ   / EN  

People

Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering (12120)

Libor Červenka

Ing. Libor Červenka, Ph.D.

libor.cervenka (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2496
420246003708

room: 308, Roztoky, Přílepská
room: B1-709, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • FR-TI3/018  
  Konchoidní hydrogenerátor (KHG) - vysokotlaké hydraulické čerpadlo s valivým pístem nové kinematické koncepce – Červenka, L. (2011-2014)
 • SGS10/255/OHK2/3T/12  
  Koncepce dopravních prostředků pro snižování produkce CO2 – Červenka, L. (2010-2012)
 • CTU0802312  
  Simulace nekonvenčního motoru s krouživými písty pro využití tepla s nízkým potenciálem – Červenka, L. (2008)

Journal papers

2016

 • Idealization of the Real Stirling Cycle – Červenka, L., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2016, XIV(3), 19-27. ISSN 1214-0821.

2013

 • Mathematical Model of a Real Stirling Engine Calibrated by Experiments – Vávra, J. - Červenka, L. - Takáts, M., - Brož, J., Mecca online - Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2013, 11(2), 12-21. ISSN 1804-9338.
 • 1-D Model of Roots Type Supercharger – Brynych, P. - Macek, J. - Vítek, O., - Červenka, L., Society of Automotive Engineers Technical Paper Series. 2013, 2013 ISSN 0148-7191.

2012

 • Utilization of Multi-Zone Model Results in SI Engine Modeling – Žák, Z. - Hvězda, J. - Emrich, M. - Macek, J., - Červenka, L., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2012, 10(2), 23-30. ISSN 1214-0821.

2011

 • Koncept přeplňovaného plynového motoru pro využití termolyzního plynu ze tříděného odpadu. – Škarohlíd, M. - Červenka, L., - Macek, J., Paliva. 2011, 3(8), 88-96. ISSN 1804-2058.
 • Turbocharged Gas Engine Concept for the Use of Thermolysis Gas from Sorted Waste. – Škarohlíd, M. - Červenka, L., - Macek, J., Technolog. 2011, 3(3), 1-12. ISSN 1337-8996.

2010

 • Powertrain Simulaton Tool – Barák, A. - Červenka, L., - Klír, V., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2010, 8(3+4), 1-4. ISSN 1214-0821.

2008

 • Novel Positive-Displacement Engine for the Use of Low-Temperature Heat – Červenka, L. - Macek, J., - Železný, E., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2008, 6(1), 14-25. ISSN 1214-0821.

Proceeding papers

2015

 • Using hydrogen as working gas in stirling engine – Červenka, L. - Vávra, J., In: 6th International Conference On Hydrogen Technologies. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2015. ISBN 978-80-7080-920-4.
 • Idealization of the Real Stirling Cycle – Červenka, L., In: KOKA 2015 - Scientific Proceedings. Bratislava: Slovenská technická univerzita, Strojnícka fakulta, 2015, pp. 59-65. ISBN 978-80-227-4424-9.

2014

 • Tools for a Real Stirling Engine Cycle Thermodynamic Analysis – Vávra, J. - Červenka, L., - Takáts, M., In: Proceedings of the 16th International Stirling Engine Conference. Alava: Stirling International, 2014, pp. 588-599. ISSN 2409-0387.
 • 1-D Model of a Real Stirling Engine Calibrated by Experiments – Vávra, J. - Červenka, L. - Takáts, M., - Brož, J., In: ASME Digital Collection. New York: ASME, 2014, pp. 1-10. ISBN 978-0-7918-4642-1. Available from: http://proceedings.asmedigitalcollection.asme.org/proceeding.aspx?articleID=2205293

2013

 • Matematical Model of Real Stirling Engine – Červenka, L., In: Proceedings of the XLIV. International Scientific Conference of the Czech and Slovak University Departments and Institutions Dealing with the Research of Internal Combustion Engines – KOKA 2013. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013, pp. 149-157. ISBN 978-80-7375-801-1.

2012

 • Utilization of Multi-Zone Model Results in SI Engine Modeling – Žák, Z. - Hvězda, J. - Emrich, M. - Macek, J., - Červenka, L., In: KOKA - XLIII. International Scientific Conference of the Czech and Slovak University. Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12120, 2012, ISBN 978-80-86786-34-6.
 • Utilization of Multi-Zone Model Results in SI Engine Modeling – Žák, Z. - Hvězda, J. - Emrich, M. - Macek, J., - Červenka, L., In: KOKA - XLIII. International Scientific Conference of the Czech and Slovak University. Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12120, 2012, pp. 21-30. ISBN 978-80-86786-34-6.

2011

 • Powertrain Simulation Tool – Barák, A. - Klír, V., - Červenka, L., In: To Zero Emmission Vehicles. Warrendale, PA: SAE International, 2011. p. 1-14.
 • Vehicles Concept for Reduction of CO2 Emission – Červenka, L., In: KOKA 2011. Žilinská univerzita v Žilině, 2011, pp. 1-8. ISSN 1337-8996.

2010

 • Nový motor s krouživým pístem a s nízkopotenciálním přívodem tepla – Červenka, L., In: Alternativní zdroje energie 2010. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2010, pp. 223-229. ISBN 978-80-02-02241-1.

2009

 • Simulation of Unconventional Engine with Rotary Pistons for Using Heat with Low Potential – Červenka, L., In: Workshop 09 CTU REPORTS. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009, pp. 254-255. ISBN 978-80-01-04286-1. Available from: https://workshop.cvut.cz/2009/

2008

 • Simulace chlazení tepelného stroje RGZ 1 – Španiel, M. - Moravec, L. - Červenka, L., - Tichánek, R., In: Výpočty 2008. Plzeň: KME ZČU v Plzni, 2008. pp. 109-118. ISBN 978-80-7043-735-3.

Software

2023

 • PFI Simulation Model of Hydrogen ICE – Bolehovský, O. - Červenka, L., - Tichánek, R., [Software] 2023.

2013

 • Mathematical Model of Stirling Engine in GT-Power ver. 2013 – Červenka, L. - Vávra, J., [Software] 2013.
 • Mathematical Model of Rotary Engine in GT-Power ver. 2013 – Červenka, L., [Software] 2013.

2012

 • 1-D Model of Rotary Engine in GT-Power – Červenka, L., [Software] 2012.
 • 1-D Model of Stirling Engine in GT-Power – Červenka, L. - Vávra, J., [Software] 2012.
 • 1-D Model of Roots-Type Supercharger in GT-Power – Brynych, P. - Macek, J. - Vítek, O., - Červenka, L., [Software] 2012.

Report

2020

 • Validace matematického modelu prvního stupně RGZ3 daty z měření rychle proměnných veličin – Červenka, L. - Macek, J., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. Report no. Z20-15.

2017

 • Evaluation of Thermocompression Engine Concept at Idealized Engine Cycle Model – Doleček, V. - Červenka, L., - Macek, J., [Research Report] 2017. Report no. Z17-05.

2016

 • Spolupráce na výpočtech v GT Power II – Červenka, L., [Research Report] 2016. Report no. Z16-25.
 • Spolupráce na výpočtech v GT Power I – Červenka, L., [Research Report] 2016. Report no. Z16-24.

2014

 • Aktualizace matematického model hydrogenerátoru s krouživými písty – Červenka, L. - Diviš, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. Z 14-26.
 • Matematický model a rozbor namáhání dvojitého provedení hydrogenerátoru s krouživými písty – Macek, J. - Červenka, L., - Diviš, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. Z 14-09.

2013

 • Validace hydrodynamického modelu hydrogenerátoru na základě výsledků měření – Červenka, L., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2013. Report no. Z 13-21.
 • Validace matematického modelu motoru s krouživými písty daty z měření rychle proměnných veličin – Červenka, L., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2013. Report no. Z 13-15.
 • Validace matematického modelu motoru s krouživými písty – Červenka, L., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2013. Report no. Z 13-09.
 • Rozbor namáhání vysokotlakého hydraulického čerpadla – Červenka, L., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2013. Report no. Z 13-06.
 • Matematický model Stirlingova motoru – Červenka, L., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2013. Report no. Z 13-04.

2012

 • Matematický model motoru s krouživými písty přeplňovaný kompresorem – Červenka, L., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2012. Report no. Z 12-07.
 • Aktualizace matematického modelu vysokotlakého hydraulického čerpadla výsledky z měření – Diviš, M. - Červenka, L., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2012. Report no. Z 12-06.
 • Využití kalibrovaného matematického modelu motoru s krouživými písty pro konečný návrh nového funkčního vzorku – Červenka, L., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2012. Report no. Z 12-05.
 • Aktualizace matematického modelu vysokotlakého hydraulického čerpadla s valivým pístem nové kinematické koncepce – Diviš, M. - Červenka, L., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2012. Report no. Z 12-04.

2011

 • Využití kalibrovaného matematického modelu motoru s krouživými písty pro konečný návrh nového funkčního vzorku – Červenka, L. - Macek, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. Z11-11.
 • Matematické modelování vysokotlaké hydraulické čerpadlo s valivým pístem nové kinematické koncepce – Diviš, M. - Červenka, L., - Macek, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. Z11-10.
 • Konchoidní hydrogenerátor (KGH) - vysokotlaké hydraulické čerpadlo s valivým pístem nové kinematické koncepce – Diviš, M. - Červenka, L., - Macek, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2011. Report no. Z11-06.
 • Kalibrace matematického modelu motoru s krouživými písty dle naměřených průběhů tlaků ve válci motoru – Červenka, L. - Macek, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. Z11-05.

2010

 • Návrh koncepce tepelného motoru pro využití termolyzního plynu ze tříděného odpadu. – Škarohlíd, M. - Červenka, L., - Macek, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2010. Report no. Z10-21.
 • Ověření termodynamického cyklu motoru s krouživými písty a předběžný návrh koncepce – Červenka, L. - Macek, J., [Technical Report] 2010. Report no. Z10-08.
 • Optimalizace termodynamického cyklu motoru s krouživými písty – Červenka, L. - Macek, J., [Technical Report] 2010. Report no. Z10-14.

2009

 • Aktualizace matematického modelu motoru s krouživými písty dle průběhu zkoušek – Červenka, L. - Macek, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2009. Report no. Z09-06.
 • Vliv zvyšování tlaku pracovního média na vstupu do motoru s krouživými písty na jeho parametry – Červenka, L. - Macek, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2009. Report no. Z09-03.

2008

 • Návrh zkoušek a aktualizace matematického modelu – Červenka, L. - Macek, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka, 2008. Report no. Z08-02.

2007

 • Použití matematického modelu motoru s krouživým pístem pro studii tepelného zatížení, návrh architektury stroje a zadání konstrukčních podkladů – Červenka, L. - Macek, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel, 2007. Report no. Z 07 - 08.
 • Kontrola termodynamického návrhu motoru s krouživými písty nestacionárním výpočtem a předběžný návrh konstrukce stroje – Červenka, L. - Macek, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel, 2007. Report no. Z 07 - 04.

Qualification report

2014

 • Nástroje pro termodynamickou optimalizaci objemových tepelných motorů s vnějším přívodem tepla – Červenka, L., Praha: Defense date 2014-12-18. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní.

Vehicle Centre of Sustainable Mobility (12201)

Libor Červenka

Ing. Libor Červenka, Ph.D.

libor.cervenka (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2496
420246003708

room: 308, Roztoky, Přílepská
room: B1-709, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • FR-TI3/018  
  Konchoidní hydrogenerátor (KHG) - vysokotlaké hydraulické čerpadlo s valivým pístem nové kinematické koncepce – Červenka, L. (2011-2014)
 • SGS10/255/OHK2/3T/12  
  Koncepce dopravních prostředků pro snižování produkce CO2 – Červenka, L. (2010-2012)
 • CTU0802312  
  Simulace nekonvenčního motoru s krouživými písty pro využití tepla s nízkým potenciálem – Červenka, L. (2008)

Journal papers

2016

 • Idealization of the Real Stirling Cycle – Červenka, L., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2016, XIV(3), 19-27. ISSN 1214-0821.

2013

 • Mathematical Model of a Real Stirling Engine Calibrated by Experiments – Vávra, J. - Červenka, L. - Takáts, M., - Brož, J., Mecca online - Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2013, 11(2), 12-21. ISSN 1804-9338.
 • 1-D Model of Roots Type Supercharger – Brynych, P. - Macek, J. - Vítek, O., - Červenka, L., Society of Automotive Engineers Technical Paper Series. 2013, 2013 ISSN 0148-7191.

2012

 • Utilization of Multi-Zone Model Results in SI Engine Modeling – Žák, Z. - Hvězda, J. - Emrich, M. - Macek, J., - Červenka, L., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2012, 10(2), 23-30. ISSN 1214-0821.

2011

 • Koncept přeplňovaného plynového motoru pro využití termolyzního plynu ze tříděného odpadu. – Škarohlíd, M. - Červenka, L., - Macek, J., Paliva. 2011, 3(8), 88-96. ISSN 1804-2058.
 • Turbocharged Gas Engine Concept for the Use of Thermolysis Gas from Sorted Waste. – Škarohlíd, M. - Červenka, L., - Macek, J., Technolog. 2011, 3(3), 1-12. ISSN 1337-8996.

2010

 • Powertrain Simulaton Tool – Barák, A. - Červenka, L., - Klír, V., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2010, 8(3+4), 1-4. ISSN 1214-0821.

2008

 • Novel Positive-Displacement Engine for the Use of Low-Temperature Heat – Červenka, L. - Macek, J., - Železný, E., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2008, 6(1), 14-25. ISSN 1214-0821.

Proceeding papers

2015

 • Using hydrogen as working gas in stirling engine – Červenka, L. - Vávra, J., In: 6th International Conference On Hydrogen Technologies. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2015. ISBN 978-80-7080-920-4.
 • Idealization of the Real Stirling Cycle – Červenka, L., In: KOKA 2015 - Scientific Proceedings. Bratislava: Slovenská technická univerzita, Strojnícka fakulta, 2015, pp. 59-65. ISBN 978-80-227-4424-9.

2014

 • Tools for a Real Stirling Engine Cycle Thermodynamic Analysis – Vávra, J. - Červenka, L., - Takáts, M., In: Proceedings of the 16th International Stirling Engine Conference. Alava: Stirling International, 2014, pp. 588-599. ISSN 2409-0387.
 • 1-D Model of a Real Stirling Engine Calibrated by Experiments – Vávra, J. - Červenka, L. - Takáts, M., - Brož, J., In: ASME Digital Collection. New York: ASME, 2014, pp. 1-10. ISBN 978-0-7918-4642-1. Available from: http://proceedings.asmedigitalcollection.asme.org/proceeding.aspx?articleID=2205293

2013

 • Matematical Model of Real Stirling Engine – Červenka, L., In: Proceedings of the XLIV. International Scientific Conference of the Czech and Slovak University Departments and Institutions Dealing with the Research of Internal Combustion Engines – KOKA 2013. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013, pp. 149-157. ISBN 978-80-7375-801-1.

2012

 • Utilization of Multi-Zone Model Results in SI Engine Modeling – Žák, Z. - Hvězda, J. - Emrich, M. - Macek, J., - Červenka, L., In: KOKA - XLIII. International Scientific Conference of the Czech and Slovak University. Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12120, 2012, ISBN 978-80-86786-34-6.
 • Utilization of Multi-Zone Model Results in SI Engine Modeling – Žák, Z. - Hvězda, J. - Emrich, M. - Macek, J., - Červenka, L., In: KOKA - XLIII. International Scientific Conference of the Czech and Slovak University. Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12120, 2012, pp. 21-30. ISBN 978-80-86786-34-6.

2011

 • Powertrain Simulation Tool – Barák, A. - Klír, V., - Červenka, L., In: To Zero Emmission Vehicles. Warrendale, PA: SAE International, 2011. p. 1-14.
 • Vehicles Concept for Reduction of CO2 Emission – Červenka, L., In: KOKA 2011. Žilinská univerzita v Žilině, 2011, pp. 1-8. ISSN 1337-8996.

2010

 • Nový motor s krouživým pístem a s nízkopotenciálním přívodem tepla – Červenka, L., In: Alternativní zdroje energie 2010. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2010, pp. 223-229. ISBN 978-80-02-02241-1.

2009

 • Simulation of Unconventional Engine with Rotary Pistons for Using Heat with Low Potential – Červenka, L., In: Workshop 09 CTU REPORTS. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009, pp. 254-255. ISBN 978-80-01-04286-1. Available from: https://workshop.cvut.cz/2009/

2008

 • Simulace chlazení tepelného stroje RGZ 1 – Španiel, M. - Moravec, L. - Červenka, L., - Tichánek, R., In: Výpočty 2008. Plzeň: KME ZČU v Plzni, 2008. pp. 109-118. ISBN 978-80-7043-735-3.

Software

2023

 • PFI Simulation Model of Hydrogen ICE – Bolehovský, O. - Červenka, L., - Tichánek, R., [Software] 2023.

2013

 • Mathematical Model of Stirling Engine in GT-Power ver. 2013 – Červenka, L. - Vávra, J., [Software] 2013.
 • Mathematical Model of Rotary Engine in GT-Power ver. 2013 – Červenka, L., [Software] 2013.

2012

 • 1-D Model of Rotary Engine in GT-Power – Červenka, L., [Software] 2012.
 • 1-D Model of Stirling Engine in GT-Power – Červenka, L. - Vávra, J., [Software] 2012.
 • 1-D Model of Roots-Type Supercharger in GT-Power – Brynych, P. - Macek, J. - Vítek, O., - Červenka, L., [Software] 2012.

Report

2020

 • Validace matematického modelu prvního stupně RGZ3 daty z měření rychle proměnných veličin – Červenka, L. - Macek, J., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. Report no. Z20-15.

2017

 • Evaluation of Thermocompression Engine Concept at Idealized Engine Cycle Model – Doleček, V. - Červenka, L., - Macek, J., [Research Report] 2017. Report no. Z17-05.

2016

 • Spolupráce na výpočtech v GT Power II – Červenka, L., [Research Report] 2016. Report no. Z16-25.
 • Spolupráce na výpočtech v GT Power I – Červenka, L., [Research Report] 2016. Report no. Z16-24.

2014

 • Aktualizace matematického model hydrogenerátoru s krouživými písty – Červenka, L. - Diviš, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. Z 14-26.
 • Matematický model a rozbor namáhání dvojitého provedení hydrogenerátoru s krouživými písty – Macek, J. - Červenka, L., - Diviš, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. Z 14-09.

2013

 • Validace hydrodynamického modelu hydrogenerátoru na základě výsledků měření – Červenka, L., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2013. Report no. Z 13-21.
 • Validace matematického modelu motoru s krouživými písty daty z měření rychle proměnných veličin – Červenka, L., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2013. Report no. Z 13-15.
 • Validace matematického modelu motoru s krouživými písty – Červenka, L., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2013. Report no. Z 13-09.
 • Rozbor namáhání vysokotlakého hydraulického čerpadla – Červenka, L., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2013. Report no. Z 13-06.
 • Matematický model Stirlingova motoru – Červenka, L., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2013. Report no. Z 13-04.

2012

 • Matematický model motoru s krouživými písty přeplňovaný kompresorem – Červenka, L., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2012. Report no. Z 12-07.
 • Aktualizace matematického modelu vysokotlakého hydraulického čerpadla výsledky z měření – Diviš, M. - Červenka, L., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2012. Report no. Z 12-06.
 • Využití kalibrovaného matematického modelu motoru s krouživými písty pro konečný návrh nového funkčního vzorku – Červenka, L., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2012. Report no. Z 12-05.
 • Aktualizace matematického modelu vysokotlakého hydraulického čerpadla s valivým pístem nové kinematické koncepce – Diviš, M. - Červenka, L., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2012. Report no. Z 12-04.

2011

 • Využití kalibrovaného matematického modelu motoru s krouživými písty pro konečný návrh nového funkčního vzorku – Červenka, L. - Macek, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. Z11-11.
 • Matematické modelování vysokotlaké hydraulické čerpadlo s valivým pístem nové kinematické koncepce – Diviš, M. - Červenka, L., - Macek, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. Z11-10.
 • Konchoidní hydrogenerátor (KGH) - vysokotlaké hydraulické čerpadlo s valivým pístem nové kinematické koncepce – Diviš, M. - Červenka, L., - Macek, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2011. Report no. Z11-06.
 • Kalibrace matematického modelu motoru s krouživými písty dle naměřených průběhů tlaků ve válci motoru – Červenka, L. - Macek, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. Z11-05.

2010

 • Návrh koncepce tepelného motoru pro využití termolyzního plynu ze tříděného odpadu. – Škarohlíd, M. - Červenka, L., - Macek, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2010. Report no. Z10-21.
 • Ověření termodynamického cyklu motoru s krouživými písty a předběžný návrh koncepce – Červenka, L. - Macek, J., [Technical Report] 2010. Report no. Z10-08.
 • Optimalizace termodynamického cyklu motoru s krouživými písty – Červenka, L. - Macek, J., [Technical Report] 2010. Report no. Z10-14.

2009

 • Aktualizace matematického modelu motoru s krouživými písty dle průběhu zkoušek – Červenka, L. - Macek, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2009. Report no. Z09-06.
 • Vliv zvyšování tlaku pracovního média na vstupu do motoru s krouživými písty na jeho parametry – Červenka, L. - Macek, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2009. Report no. Z09-03.

2008

 • Návrh zkoušek a aktualizace matematického modelu – Červenka, L. - Macek, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka, 2008. Report no. Z08-02.

2007

 • Použití matematického modelu motoru s krouživým pístem pro studii tepelného zatížení, návrh architektury stroje a zadání konstrukčních podkladů – Červenka, L. - Macek, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel, 2007. Report no. Z 07 - 08.
 • Kontrola termodynamického návrhu motoru s krouživými písty nestacionárním výpočtem a předběžný návrh konstrukce stroje – Červenka, L. - Macek, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel, 2007. Report no. Z 07 - 04.

Qualification report

2014

 • Nástroje pro termodynamickou optimalizaci objemových tepelných motorů s vnějším přívodem tepla – Červenka, L., Praha: Defense date 2014-12-18. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní.

Doctoral students

Libor Červenka

Ing. Libor Červenka, Ph.D.

libor.cervenka (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2496
420246003708

room: 308, Roztoky, Přílepská
room: B1-709, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • FR-TI3/018  
  Konchoidní hydrogenerátor (KHG) - vysokotlaké hydraulické čerpadlo s valivým pístem nové kinematické koncepce – Červenka, L. (2011-2014)
 • SGS10/255/OHK2/3T/12  
  Koncepce dopravních prostředků pro snižování produkce CO2 – Červenka, L. (2010-2012)
 • CTU0802312  
  Simulace nekonvenčního motoru s krouživými písty pro využití tepla s nízkým potenciálem – Červenka, L. (2008)

Journal papers

2016

 • Idealization of the Real Stirling Cycle – Červenka, L., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2016, XIV(3), 19-27. ISSN 1214-0821.

2013

 • Mathematical Model of a Real Stirling Engine Calibrated by Experiments – Vávra, J. - Červenka, L. - Takáts, M., - Brož, J., Mecca online - Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2013, 11(2), 12-21. ISSN 1804-9338.
 • 1-D Model of Roots Type Supercharger – Brynych, P. - Macek, J. - Vítek, O., - Červenka, L., Society of Automotive Engineers Technical Paper Series. 2013, 2013 ISSN 0148-7191.

2012

 • Utilization of Multi-Zone Model Results in SI Engine Modeling – Žák, Z. - Hvězda, J. - Emrich, M. - Macek, J., - Červenka, L., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2012, 10(2), 23-30. ISSN 1214-0821.

2011

 • Koncept přeplňovaného plynového motoru pro využití termolyzního plynu ze tříděného odpadu. – Škarohlíd, M. - Červenka, L., - Macek, J., Paliva. 2011, 3(8), 88-96. ISSN 1804-2058.
 • Turbocharged Gas Engine Concept for the Use of Thermolysis Gas from Sorted Waste. – Škarohlíd, M. - Červenka, L., - Macek, J., Technolog. 2011, 3(3), 1-12. ISSN 1337-8996.

2010

 • Powertrain Simulaton Tool – Barák, A. - Červenka, L., - Klír, V., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2010, 8(3+4), 1-4. ISSN 1214-0821.

2008

 • Novel Positive-Displacement Engine for the Use of Low-Temperature Heat – Červenka, L. - Macek, J., - Železný, E., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2008, 6(1), 14-25. ISSN 1214-0821.

Proceeding papers

2015

 • Using hydrogen as working gas in stirling engine – Červenka, L. - Vávra, J., In: 6th International Conference On Hydrogen Technologies. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2015. ISBN 978-80-7080-920-4.
 • Idealization of the Real Stirling Cycle – Červenka, L., In: KOKA 2015 - Scientific Proceedings. Bratislava: Slovenská technická univerzita, Strojnícka fakulta, 2015, pp. 59-65. ISBN 978-80-227-4424-9.

2014

 • Tools for a Real Stirling Engine Cycle Thermodynamic Analysis – Vávra, J. - Červenka, L., - Takáts, M., In: Proceedings of the 16th International Stirling Engine Conference. Alava: Stirling International, 2014, pp. 588-599. ISSN 2409-0387.
 • 1-D Model of a Real Stirling Engine Calibrated by Experiments – Vávra, J. - Červenka, L. - Takáts, M., - Brož, J., In: ASME Digital Collection. New York: ASME, 2014, pp. 1-10. ISBN 978-0-7918-4642-1. Available from: http://proceedings.asmedigitalcollection.asme.org/proceeding.aspx?articleID=2205293

2013

 • Matematical Model of Real Stirling Engine – Červenka, L., In: Proceedings of the XLIV. International Scientific Conference of the Czech and Slovak University Departments and Institutions Dealing with the Research of Internal Combustion Engines – KOKA 2013. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013, pp. 149-157. ISBN 978-80-7375-801-1.

2012

 • Utilization of Multi-Zone Model Results in SI Engine Modeling – Žák, Z. - Hvězda, J. - Emrich, M. - Macek, J., - Červenka, L., In: KOKA - XLIII. International Scientific Conference of the Czech and Slovak University. Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12120, 2012, ISBN 978-80-86786-34-6.
 • Utilization of Multi-Zone Model Results in SI Engine Modeling – Žák, Z. - Hvězda, J. - Emrich, M. - Macek, J., - Červenka, L., In: KOKA - XLIII. International Scientific Conference of the Czech and Slovak University. Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12120, 2012, pp. 21-30. ISBN 978-80-86786-34-6.

2011

 • Powertrain Simulation Tool – Barák, A. - Klír, V., - Červenka, L., In: To Zero Emmission Vehicles. Warrendale, PA: SAE International, 2011. p. 1-14.
 • Vehicles Concept for Reduction of CO2 Emission – Červenka, L., In: KOKA 2011. Žilinská univerzita v Žilině, 2011, pp. 1-8. ISSN 1337-8996.

2010

 • Nový motor s krouživým pístem a s nízkopotenciálním přívodem tepla – Červenka, L., In: Alternativní zdroje energie 2010. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2010, pp. 223-229. ISBN 978-80-02-02241-1.

2009

 • Simulation of Unconventional Engine with Rotary Pistons for Using Heat with Low Potential – Červenka, L., In: Workshop 09 CTU REPORTS. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009, pp. 254-255. ISBN 978-80-01-04286-1. Available from: https://workshop.cvut.cz/2009/

2008

 • Simulace chlazení tepelného stroje RGZ 1 – Španiel, M. - Moravec, L. - Červenka, L., - Tichánek, R., In: Výpočty 2008. Plzeň: KME ZČU v Plzni, 2008. pp. 109-118. ISBN 978-80-7043-735-3.

Software

2023

 • PFI Simulation Model of Hydrogen ICE – Bolehovský, O. - Červenka, L., - Tichánek, R., [Software] 2023.

2013

 • Mathematical Model of Stirling Engine in GT-Power ver. 2013 – Červenka, L. - Vávra, J., [Software] 2013.
 • Mathematical Model of Rotary Engine in GT-Power ver. 2013 – Červenka, L., [Software] 2013.

2012

 • 1-D Model of Rotary Engine in GT-Power – Červenka, L., [Software] 2012.
 • 1-D Model of Stirling Engine in GT-Power – Červenka, L. - Vávra, J., [Software] 2012.
 • 1-D Model of Roots-Type Supercharger in GT-Power – Brynych, P. - Macek, J. - Vítek, O., - Červenka, L., [Software] 2012.

Report

2020

 • Validace matematického modelu prvního stupně RGZ3 daty z měření rychle proměnných veličin – Červenka, L. - Macek, J., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. Report no. Z20-15.

2017

 • Evaluation of Thermocompression Engine Concept at Idealized Engine Cycle Model – Doleček, V. - Červenka, L., - Macek, J., [Research Report] 2017. Report no. Z17-05.

2016

 • Spolupráce na výpočtech v GT Power II – Červenka, L., [Research Report] 2016. Report no. Z16-25.
 • Spolupráce na výpočtech v GT Power I – Červenka, L., [Research Report] 2016. Report no. Z16-24.

2014

 • Aktualizace matematického model hydrogenerátoru s krouživými písty – Červenka, L. - Diviš, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. Z 14-26.
 • Matematický model a rozbor namáhání dvojitého provedení hydrogenerátoru s krouživými písty – Macek, J. - Červenka, L., - Diviš, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. Z 14-09.

2013

 • Validace hydrodynamického modelu hydrogenerátoru na základě výsledků měření – Červenka, L., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2013. Report no. Z 13-21.
 • Validace matematického modelu motoru s krouživými písty daty z měření rychle proměnných veličin – Červenka, L., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2013. Report no. Z 13-15.
 • Validace matematického modelu motoru s krouživými písty – Červenka, L., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2013. Report no. Z 13-09.
 • Rozbor namáhání vysokotlakého hydraulického čerpadla – Červenka, L., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2013. Report no. Z 13-06.
 • Matematický model Stirlingova motoru – Červenka, L., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2013. Report no. Z 13-04.

2012

 • Matematický model motoru s krouživými písty přeplňovaný kompresorem – Červenka, L., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2012. Report no. Z 12-07.
 • Aktualizace matematického modelu vysokotlakého hydraulického čerpadla výsledky z měření – Diviš, M. - Červenka, L., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2012. Report no. Z 12-06.
 • Využití kalibrovaného matematického modelu motoru s krouživými písty pro konečný návrh nového funkčního vzorku – Červenka, L., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2012. Report no. Z 12-05.
 • Aktualizace matematického modelu vysokotlakého hydraulického čerpadla s valivým pístem nové kinematické koncepce – Diviš, M. - Červenka, L., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2012. Report no. Z 12-04.

2011

 • Využití kalibrovaného matematického modelu motoru s krouživými písty pro konečný návrh nového funkčního vzorku – Červenka, L. - Macek, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. Z11-11.
 • Matematické modelování vysokotlaké hydraulické čerpadlo s valivým pístem nové kinematické koncepce – Diviš, M. - Červenka, L., - Macek, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. Z11-10.
 • Konchoidní hydrogenerátor (KGH) - vysokotlaké hydraulické čerpadlo s valivým pístem nové kinematické koncepce – Diviš, M. - Červenka, L., - Macek, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2011. Report no. Z11-06.
 • Kalibrace matematického modelu motoru s krouživými písty dle naměřených průběhů tlaků ve válci motoru – Červenka, L. - Macek, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. Z11-05.

2010

 • Návrh koncepce tepelného motoru pro využití termolyzního plynu ze tříděného odpadu. – Škarohlíd, M. - Červenka, L., - Macek, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2010. Report no. Z10-21.
 • Ověření termodynamického cyklu motoru s krouživými písty a předběžný návrh koncepce – Červenka, L. - Macek, J., [Technical Report] 2010. Report no. Z10-08.
 • Optimalizace termodynamického cyklu motoru s krouživými písty – Červenka, L. - Macek, J., [Technical Report] 2010. Report no. Z10-14.

2009

 • Aktualizace matematického modelu motoru s krouživými písty dle průběhu zkoušek – Červenka, L. - Macek, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2009. Report no. Z09-06.
 • Vliv zvyšování tlaku pracovního média na vstupu do motoru s krouživými písty na jeho parametry – Červenka, L. - Macek, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2009. Report no. Z09-03.

2008

 • Návrh zkoušek a aktualizace matematického modelu – Červenka, L. - Macek, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka, 2008. Report no. Z08-02.

2007

 • Použití matematického modelu motoru s krouživým pístem pro studii tepelného zatížení, návrh architektury stroje a zadání konstrukčních podkladů – Červenka, L. - Macek, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel, 2007. Report no. Z 07 - 08.
 • Kontrola termodynamického návrhu motoru s krouživými písty nestacionárním výpočtem a předběžný návrh konstrukce stroje – Červenka, L. - Macek, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel, 2007. Report no. Z 07 - 04.

Qualification report

2014

 • Nástroje pro termodynamickou optimalizaci objemových tepelných motorů s vnějším přívodem tepla – Červenka, L., Praha: Defense date 2014-12-18. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní.