[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering

People

Ing. Jan Kalivoda, Ph.D.

Ing. Jan Kalivoda, Ph.D.

Jan.Kalivoda (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2493

room: B1-704, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • GP101/08/P174  
  Aktivní řízení dvounápravových podvozků kolejových vozidel s volnými koly – Kalivoda, J. (2008-2009)

Článek v periodiku

2018

 • Застосування програмних комплексів при дослідженні стану транспортних засобів – Tatarinova, V. - Kalivoda, J., - Neduzha, L., 2018
 • Research of Locomotive Mechanics Behavior – Tatarinova, V. - Kalivoda, J., - Neduzha, L., 2018

2017

 • Enhancing the Scientific Level of Engineering Training of Railway Transport Professionals – Kalivoda, J. - Neduzha, L., 2017
 • ДОСВІД ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РУХОМОГО СКЛАДУ З ВИКОРИСТАННЯМ СТЕНДОВОГО ОБЛАДНАННЯ – Kalivoda, J. - Neduzha, L., 2017
 • Testing of Railway Vehicles Using Roller Rigs – Myamlin, S. - Kalivoda, J., - Neduzha, L., 2017

2016

 • Roller Rig Testing at the Czech Technical University – Kalivoda, J. - Bauer, P., 2016

2014

 • Roller Rig Experiments with Mechatronic Railway Bogie – Kalivoda, J., 2014

2011

 • Simulation and Experimental Implementation of an Active Controlled Two-Axle Railway Bogie – Kalivoda, J., 2011

2006

 • Experimentální výzkum na kladkovém zkušebním stavu ČVUT – Bauer, P. - Kalivoda, J., 2006

Stať ve sborníku

2018

 • Parameter optimization of the locomotive running gear – Klimenko, I. - Kalivoda, J., - Neduzha, L., 2018
 • Roller rig for simulation of a curved track – Kalivoda, J. - Bauer, P., 2018
 • Дослідження різних методів щодо можливості визначення сходу колісної пари з рейок – Kostritsa, S.A. - Kalivoda, J. - Kuzyshyn, A.Ya., - Batih, A.V., 2018
 • Використання автоматизованих систем при проектуванні та випробуванні рухомого складу – Kalivoda, J. - Neduzha, L. - Оchkasov, O., - Chernyaev, D., 2018
 • Utilization of the Roller Rig in the Development of Innovative Rolling Stock – Kalivoda, J., 2018
 • System of Axle-Box Force Measurement for Experimental Railway Bogie – Bauer, P. - Kalivoda, J., 2018
 • High Speed Stability of a Railway Vehicle Equipped with Independently Rotating Wheels – Kyryl'chuk, O. - Kalivoda, J., - Neduzha, L., 2018

2017

 • Vývoj kladkového stavu a experimentálního podvozku pro výzkum jízdních vlastností aktivně řízených pojezdů kolejových vozidel – Kalivoda, J. - Bauer, P., 2017
 • Student Exchanges between CTU and DNURT – Myamlin, S. - Kalivoda, J., 2017
 • УДОСКОНАЛЕННЯ ВИПРОБУВАЛЬНИХ СТЕНДІВ ДЛЯ ВІЗКІВ РЕЙКОВОГО РУХОМОГО СКЛАДУ – Myamlin, S. V. - Kalivoda, J., - Neduzha, L. O., 2017
 • Simulation of a Sharp Curved Track on a Roller Rig – Kalivoda, J., 2017

2016

 • Roller Rig Tests with Active Stabilization of a Two-Axle Bogie – Kalivoda, J. - Bauer, P., 2016
 • Roller Rig Testing at the Czech Technical University – Kalivoda, J. - Bauer, P., 2016

2015

 • Design of Experimental Mechatronic Bogie – Kalivoda, J. - Bauer, P., 2015
 • Aktivně řízené vedení dvojkolí - simulace a experimenty na kladkovém stavu – Kalivoda, J. - Bauer, P., 2015
 • Mechatronic Bogie for Roller Rig Tests – Kalivoda, J. - Bauer, P., 2015

2014

 • Scaled Roller Rig Experiments with a Mechatronic Bogie – Kalivoda, J. - Bauer, P., 2014
 • Neural Network Approach to Railway Stand Lateral Skew Control – Beneš, P. - Cejnek, M. - Kalivoda, J., - Bukovský, I., 2014

2013

 • Curving Behaviour of 2-axle Bogie with Independently Rotating Wheels - Simulations and Scaled Roller Rig Tests – Kalivoda, J. - Bauer, P., 2013
 • Experimentální výzkum jízdních vlastností kolejových vozidel na kladkových stavech – Kalivoda, J. - Bauer, P., 2013
 • Active Controlled 2-axle Bogie with Independently Rotating Wheels - Simulations and Scaled Roller Rig Tests – Kalivoda, J. - Bauer, P., 2013

2012

 • Active Controlled Wheelset Steering for Improved Curving Performance – Kalivoda, J. - Bauer, P., 2012
 • Roller Rig Implementation of Active Wheelset Steering – Kalivoda, J. - Bauer, P., 2012

2011

 • Railway Bogie with Active Wheelset Guidance - Computer Simulations and Roller Rig Tests – Kalivoda, J. - Bauer, P., 2011
 • Simulace oblouku na kladkovém stendu – Kalivoda, J. - Bauer, P., 2011
 • Curve Simulation on a Scaled Roller Rig – Kalivoda, J. - Bauer, P., 2011

2010

 • Mathematical Modelling and Experimental Implementation of a 2-axle Bogie with Active Wheelset Guidance – Kalivoda, J., 2010
 • Mathematical Modelling and Experimental Implementation of a 2-axle Bogie with Active Wheelset Guidance – Kalivoda, J., 2010
 • Simulation and Experimental Implementation of an Active Controlled Two-Axle Railway Bogie – Kalivoda, J., 2010
 • Audiovisual Support of the Experimental Measurement for the Lesson Learning – Mikula, V. - Bauer, P. - Phamová, L., - Kalivoda, J., 2010

2009

 • Stabilizace vlnivého pohybu dvounápravového podvozku pomocí aktivních prvků ve vedení dvojkolí – Kalivoda, J. - Bauer, P., 2009
 • Simulace aktivních prvků v podvozcích kolejových vozidel – Kalivoda, J., 2009
 • Simulace aktivních prvků v podvozcích kolejových vozidel – Kalivoda, J., 2009

2008

 • Simulace aktivně řízených železničních dvojkolí s využitím propojení softwaru SIMPACK a MATLAB-Simulink – Kalivoda, J., 2008
 • Simulace aktivně řízených železničních dvojkolí s využitím propojení softwaru SIMPACK a MATLAB-Simulink – Kalivoda, J., 2008

2007

 • Experimentální výzkum dvojkolí s volnými koly – Kalivoda, J. - Bauer, P., 2007

2003

 • Modelování dvounápravového podvozku s volnými koly – Kalivoda, J., 2003

2002

 • Využití systému Matlab při řešení příčné dynamiky pojezdu kolejového vozidla s volnými koly – Kalivoda, J., 2002

2000

 • Analysis of Dynamical Properties of Tramcar Bogies with Unconventional Wheelsets – Kalivoda, J., 2000

1999

 • Jízdní vlastnosti dvounápravových podvozků s volnými koly – Kalivoda, J. - Kolář, J., 1999
 • Možnosti koncepčního řešení nízkopodlažních tramvají pro provoz v ČR – Kalivoda, J. - Kolář, J., 1999

Patent, užitný a průmyslový vzor

2019

 • Vůz pro přepravu velkoobjemových kontejnerů – Kolář, J. - Kalivoda, J. - Dynybyl, M., - Dynybyl, V., 2019

2018

 • Platforma pro transport kontejnerů – Kolář, J. - Dynybyl, M. - Kalivoda, J., - Dynybyl, V., 2018

2000

 • Dvouosý trakční podvozek nízkopodlažního kolejového vozidla s podélně uloženými nezávislými pohonnými jednotkami – Kolář, J. - Kalivoda, J., - Míka, T., 2000

Prototyp, funkční vzorek

2017

 • Kladkový stav pro výzkum vlastností dvounápravového kolejového vozidla – Kalivoda, J. - Bauer, P., 2017

Zpráva

2018

 • Experimentální výzkum aktivních prvků ve vedení dvojkolí s využitím modelového kladkového stavu – Kalivoda, J., 2018

2016

 • Podpora výuky pro Kolejová vozidla - Moderní kolejová vozidla – Kolář, J. - Kalivoda, J. - Rus, L., - Heptner, T., 2016

2015

 • Pojezd kolejového vozidla s aktivními prvky ve vedení dvojkolí – Kalivoda, J., 2015

2014

 • Výpočet vypružení tramvaje Škoda 27 T – Kolář, J. - Kalivoda, J., 2014

2013

 • Aktivní natáčení náprav dvounápravového podvozku s nezávisle otočnými koly – Kalivoda, J., 2013
 • Individuální pohon nezávisle otočných kol experimentálního podvozku – Kalivoda, J., 2013

2012

 • Studie zpřístupnění tramvajové dopravy přepravě cyklistů a kol – Kalivoda, J., 2012
 • Modelová zařízení pro experimentální výzkum jízdních vlastností kolejových vozidel – Kalivoda, J. - Bauer, P., 2012

2009

 • Rekonstrukce měřícího systému pro prostředí intenzivního elektromagnetického rušení. – Kalivoda, J., 2009

2008

 • Stend pro modelové zkoušky jízdních vlastností kolejových vozidel - – Kalivoda, J., 2008

1998

 • Analýza možnosti konstrukčního řešení trakčního podvozku 350/345 mm netočně uloženého pod skříní nízkopodlažní tramvaje ČKD – Kolář, J. - Kalivoda, J., 1998

Kvalifikační zpráva

2006

 • Vliv dvojkolí s volnými koly na chování dvounápravových podvozků kolejových vozidel v přímé trati – Kalivoda, J., 2006

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2018

 • Комп’ютерне моделювання залізничних транспортних засобів: метод. вказівки до виконання практичних робіт, курсового та дипломного проектування – Kapitsa, M. - Kalivoda, J. - Neduzha, L. - Ochkasov, O., - Chernaev, D., 2018

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2017

 • Modelling of Friction in Freight Car Bogies – Kalivoda, J., 2017

2016

 • Laboratory testing of railway vehicles dynamics, CTU roller rig, Competence centre of railway vehicles – Kalivoda, J., 2016

2015

 • Experimentální ověřování vlastností dvounápravových podvozků s aktivními prvky ve vedení dvojkolí – Kalivoda, J., 2015