[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering

People

doc. Ing. Josef Kolář, CSc.

doc. Ing. Josef Kolář, CSc.

Josef.Kolar (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2493

room: B1-704, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2016

 • MODERNÍ INDIVIDUÁLNÍ POHON KOL A DVOJKOLÍ U TRAMVAJÍ A ŽELEZNIČNÍCH VOZIDEL – Kolář, J., 2016

2015

 • PROBLÉMY MODELOVÁNÍ VLIVU SVISLÝCH NEROVNOSTÍ TRATI DO DYNAMIKY POHONU DVOJKOLÍ – Kolář, J., 2015
 • Design of a Wheelset Drive – Kolář, J., 2015
 • Analysis of a Partly Sprung Drive – Dub, M. - Kolář, J. - Lopot, F. - Dynybyl, V., - Berka, O., 2015
 • Stress and Motion Analysis of Tram Gearbox Hinge – Dub, M. - Kolář, J. - Lopot, F. - Dynybyl, V., - Berka, O., 2015

2014

 • Výzkum synchronizovaného řízení pohonů kolejového vozidla s nezávisle otáčivými koly – Kolář, J., 2014
 • Studentské návrhy pro rychlé vlaky – Kolář, J., 2014

2013

 • Nová konstrukční řešení nízkopodlažních tramvají – Kolář, J., 2013

2009

 • Education of Specialists for the Rail Vehicle Industry – Kolář, J., 2009

2007

 • Kraus. V, LopaurJ. , Ranš.M. : Optimalizace jízdního profilu kola tramvajového vozu, – Kolář, J., 2007
 • Koncepce nízkopodlažních tramvají a jejich pohonů – Kolář, J., 2007

2003

 • Modulární stavba kolejových vozidel – Kolář, J., 2003

2001

 • Prof. Ing. Jaroslav Šíba - 75 let – Kolář, J., 2001

Stať ve sborníku

2018

 • Dynamic response comparison of the wheelset partly and fully sprung drive – Dub, M. - Kolář, J., - Lopot, F., 2018
 • Axle gearbox hinge as a diagnostic member for rail vehicle drive – Dub, M. - Kolář, J., - Lopot, F., 2018
 • Axle Gearbox Hinge Response During Dynamic Testing – Dub, M. - Kolář, J. - Lopot, F., - Dynybyl, V., 2018

2017

 • Matematické modelování torzní dynamiky pohonu dvojkolí – Kolář, J. - Dub, M., 2017

2016

 • Modern Trends in the Drive Wheelsets of Rail Vehicles – Kolář, J., 2016
 • Investigation of Tram Gearbox Hinge Behaviour – Dub, M. - Kolář, J. - Lopot, F. - Dynybyl, V., - Berka, O., 2016
 • First Results of Driving Wheelset Dynamic Simulation – Dub, M. - Kolář, J. - Lopot, F., - Dynybyl, V., 2016
 • Dynamic simulation of a driving wheelset on the roller test rig – Dub, M. - Kolář, J. - Lopot, F., - Dynybyl, V., 2016

2015

 • Konstrukční studie částečně nízkopodlažního kolejového autobusu s hybridním pohonem – Kolář, J., 2015
 • Problémy modelování vlivu svislých nerovností trati do dynamiky pohonu dvojkolí – Kolář, J., 2015
 • Koncepční řešení mechanické části pohonů dvojkolí – Kolář, J., 2015

2014

 • Experimental analysis of stress state and motion of tram gearbox hinge – Dub, M. - Kolář, J. - Lopot, F. - Dynybyl, V., - Berka, O., 2014
 • Modern Trends in the Drive Wheelsets of Rail vehicles – Kolář, J., 2014
 • Investigation of Tram Gearbox Hinge Behaviour – Dub, M. - Kolář, J. - Lopot, F. - Dynybyl, V., - Berka, O., 2014

2013

 • Analýza silových účinků ve stendu pro testování pohonů dvojkolí – Kolář, J., 2013

2011

 • Dynamika individuálního pohonu dvojkolí s nápravovou převodovkou – Kolář, J., 2011
 • Zhodnocení možností použití mezipodvozkové vazby u lokomotiv – Kolář, J. - Krulich, P., 2011

2009

 • Trakční podvozek pro nízkopodlažní tramvaj – Kolář, J., 2009

2007

 • Použití aktivní mezičlánkové vazby u nízkopodlažních tramvají – Kolář, J., 2007
 • Vehicles for High-Speed Transport Systems – Kolář, J., 2007
 • Optimal Design of Low-Floor Tram – Kolář, J. - Čapek, J., 2007

2005

 • Proces vzdělávání techniků v oboru kolejových vozidel – Kolář, J. - Pohl, J., 2005
 • Experimentální ověřování jízdních vlastností kolejových vozidel – Bauer, P. - Kolář, J., - Wůdy, T., 2005
 • Elektrické a motorové jednotky – Kolář, J. - Pohl, J., 2005

2004

 • Modely nízkopodlažních tramvají – Kolář, J. - Wůdy, T., - Zakopal, R., 2004
 • Výpočet konstrukčního obrysu nízkopodlažních tramvají – Kolář, J., 2004

2003

 • Analýza rámu nízkopodlažního tramvajového podvozku metodou MKP – Wůdy, T. - Kolář, J., - Španiel, M., 2003
 • Low-Floor Tram Chassis Analysis – Wůdy, T. - Kolář, J., - Španiel, M., 2003
 • Pevnostní výpočet rámu nízkopodlažní tramvaje – Wůdy, T. - Kolář, J., - Španiel, M., 2003
 • Základní možnosti analýzy jízdních vlastností kolejových vozidel příměstské dopravy s podporou programu Simpack – Dvořák, J. - Kolář, J., 2003
 • Opotřebení tramvajových kol nízkopodlažních tramvají – Kolář, J., 2003
 • Modely kolejových vozidel pro příměstskou a městskou dopravu – Barla, J. - Dvořák, J. - Kolář, J. - Steinbauer, P. - Valášek, M., - Wůdy, T., 2003

2002

 • Pevnostní výpočet rámu trakčního podvozku nízkopodlažní tramvaje – Wůdy, T. - Španiel, M., - Kolář, J., 2002
 • Znalostní podpora simulací v integrovaném návrhu vozidel kolejové dopravy – Dvořák, J. - Kolář, J. - Steinbauer, P., - Valášek, M., 2002
 • Modulární stavba kolejových vozidel pro příměstskou a městskou dopravu – Kolář, J., 2002
 • Integrovaný návrh koncepčního řešení kolejových vozidel – Kolář, J., 2002

2001

 • Modernizace pojezdu dvounápravových lokomotiv – Kolář, J., 2001

1999

 • Jízdní vlastnosti dvounápravových podvozků s volnými koly – Kalivoda, J. - Kolář, J., 1999
 • Možnosti koncepčního řešení nízkopodlažních tramvají pro provoz v ČR – Kalivoda, J. - Kolář, J., 1999

1997

 • Stend pro modelové zkoušky jízdních vlastností kolejových vozidel – Šíba, J. - Kolář, J., 1997
 • A Model of the Experimental Two Axle Bogie – Šíba, J. - Kolář, J., - Heptner, T., 1997

1996

 • Investigation of the Rail Vehicle Guiding Properties – Šíba, J. - Heptner, T., - Kolář, J., 1996

1995

 • Static Study of the Derailment Process in Curved Track – Šíba, J. - Heptner, T., - Kolář, J., 1995
 • Problémy matematického modelování pohybu železničního dvojkolí – Kolář, J., 1995

1994

 • Mathematical Model of Rail Vehicle Guiding Qualities – Šíba, J. - Heptner, T. - Kolář, J., - Musil, R., 1994

1993

 • Modelování vodících vlastností nákladních vozů – Kolář, J., 1993
 • Guiding Characteristics of Rail Vehicle Unconventional Trucks – Šíba, J. - Heptner, T. - Kolář, J., - Musil, R., 1993

Patent, užitný a průmyslový vzor

2019

 • Vůz pro přepravu velkoobjemových kontejnerů – Kolář, J. - Kalivoda, J. - Dynybyl, M., - Dynybyl, V., 2019

2018

 • Vůz pro přepravu velkoobjemových kontejnerů – Dynybyl, V. - Hoidekr, J. - Mrázek, J. - Petr, K. - Kolář, J., - Dlabač, J., 2018
 • Platforma pro transport kontejnerů – Kolář, J. - Dynybyl, M. - Kalivoda, J., - Dynybyl, V., 2018
 • Linka na plnění kontejnerů, zejména s komunálním odpadem – Dynybyl, V. - Hoidekr, J. - Mrázek, J. - Petr, K. - Kolář, J., - Dlabač, J., 2018

2014

 • Zkušební stand pro zkoušení trakčních pohonů kolejových vozidel – Kolář, J. - Heller, P. - Čejka, B. - Malinský, J. - Doležal, M. - Lata, M., - Trpák, L., 2014

2007

 • Dvounápravový otočný podvozek částečně nízkopodlažního kolejového vozidla – Kolář, J. - Čapek, J., 2007

2006

 • Dvounápravový otočný podvozek částečně nízkopodlažního kolejového vozidla – Kolář, J. - Čapek, J., 2006

2000

 • Dvouosý trakční podvozek nízkopodlažního kolejového vozidla s podélně uloženými nezávislými pohonnými jednotkami – Kolář, J. - Kalivoda, J., - Míka, T., 2000

Software

2017

 • Software pro dynamické výpočty částečně odpruženého pohonu na kladkovém stavu – Dub, M. - Kolář, J., 2017

Zpráva

2018

 • Odborný posudek Z18-11 – Kolář, J., 2018
 • Odborný posudek Z18-16 – Kolář, J., 2018
 • Simulace torzního kmitání částečně odpruženého pohonu vozu metra s buzením od svislých nerovností koleje – Dub, M. - Kolář, J., 2018

2017

 • Dynamický model částečně odpruženého pohonu dvojkolí na kladkovém stendu ZČU - realizace zkušebních výpočtů – Dub, M. - Kolář, J., 2017
 • Dynamický model plně odpruženého pohonu dvojkolí v kladkovém stendu ZČU – Dub, M. - Kolář, J., 2017
 • Znalecký posudek č.j. 17/VaV-ZP 2017 – Kolář, J., 2017

2016

 • Podpora výuky pro Kolejová vozidla - Moderní kolejová vozidla – Kolář, J. - Kalivoda, J. - Rus, L., - Heptner, T., 2016
 • Znalecký posudek č.j. 29/VaV-ZP/2015 – Kolář, J., 2016

2015

 • Matematické modely individuálního pohonu dvojkolí s uvažováním vlivu svislých nerovností do dynamiky pohonu dvojkolí – Kolář, J. - Rus, L., 2015
 • Rozšíření modelu kladkového stendu ZČU o vliv torzní dynamiky pohonu – Kolář, J. - Dub, M., 2015
 • Modely individuálního pohonu dvojkolí – Kolář, J. - Rus, L., 2015
 • Znalecký posudek č.j. 02/VaV-ZP/2015 – Beran, T. - Lebeda, F. - Kolář, J., - Zralý, M., 2015
 • Znalecký posudek č.j. 31/VaV-ZP/2014 – Kolář, J., 2015
 • Doporučení pro optimální uspořádání individuálního pohonu dvojkolí – Kolář, J. - Rus, L., 2015

2014

 • Vyhodnocení měření namáhání závěsky u nápravové převodovky tramvaje 14T – Kolář, J. - Lopot, F., - Dub, M., 2014
 • Výpočet vypružení tramvaje Škoda 27 T – Kolář, J. - Kalivoda, J., 2014
 • Znalecký posudek č.j. 02/VaV-ZP/2014 – Kolář, J., 2014

2013

 • Znalecký posudek čj. 01/VaV-ZP/2013 – Kolář, J., 2013
 • Stanovení silových účinků kladkového stendu do základů budovy – Kolář, J. - Rus, L., - Fridrichovský, T., 2013
 • Stanovení silových účinků kladkového stendu do základů budovy – porovnání výsledků modelů – Fridrichovský, T. - Rus, L., - Kolář, J., 2013

2012

 • Znalecký posudek č.j. 07/VaV - ZP /2012 – Kolář, J., 2012
 • Teoretické stanovení silových účinků kladkového stendu do základů budovy – Kolář, J. - Rus, L., 2012
 • Hnací nápravové převodovky pro tramvaje a příměstské vlaky - dynamika pohonu dvojkolí – Dynybyl, V. - Kolář, J. - Petr, K., - Kanaval, J., 2012

2010

 • Hnací nápravové převodovky pro tramvaje a příměstské vlaky - teorie jízdy vozidel – Kolář, J. - Petr, K. - Dynybyl, V., - Kanaval, J., 2010

2009

 • Hnací nápravové převodovky pro tramvaje a příměstské vlaky, rešerše současného stavu problematiky – Dynybyl, V. - Petr, K., - Kolář, J., 2009

2002

 • Studie silových účinků tramvajových vozidel a jejich vliv na opotřebení kol a kolejnic – Kolář, J., 2002

2001

 • Program pro výpočet brzdných účinků tramvaje LT 36 – Kolář, J., 2001
 • Charakteristiky svislého vypružení tramvaje LT 36 – Kolář, J., 2001

2000

 • Posouzení vlivu pružnosti kotoučů kol měrného dvojkolí na měření vodících sil a kolových sil – Šíba, J. - Kolář, J., - Vampola, T., 2000
 • Studie řešení pojezdu dvounápravové lokomotivy T 279.1 – Kolář, J., 2000

1999

 • Výpočet nápravy trakčního tramvajového podvozku s vnitřním rámem pro rozchod 1435 mm – Kolář, J., 1999
 • Návrh podélného vedení běžného tramvajového podvozku s vnitřním rámem pro rozchod 1435 mm – Kolář, J., 1999
 • Výpočet závěsu trakčního motoru jednotky ř. 680 – Kolář, J., 1999

1998

 • Návrh vypružení běžného podvozku pod střední článek vozidla RT6-SM – Kolář, J., 1998
 • Analýza možnosti konstrukčního řešení trakčního podvozku 350/345 mm netočně uloženého pod skříní nízkopodlažní tramvaje ČKD – Kolář, J. - Kalivoda, J., 1998

1997

 • Studie koncepčního řešení nízkopodlažních tramvají ČKD Z 97-08 – Kolář, J., 1997

1996

 • Teoretická studie jízdních vlastností dvounápravových vozidel – Kolář, J., 1996
 • Teoretická studie koncepčního řešení nízkopodlažních tramvají ČKD – Kolář, J., 1996

1995

 • Posouzení vlivu pružnosti měrného dvojkolí na zjišťované hodnoty vodících sil – Šíba, J. - Heptner, T., - Kolář, J., 1995

1994

 • Posouzení možnosti matematického modelování jízdních vlastností dvounápravového vozu ř. Tdgns – Kolář, J., 1994
 • Modelování jízdních vlastností kolejových vozidel – Kolář, J., 1994

1993

 • Posouzení životnosti vrtaného dvojkolí s celistvými koly průměr 920 mm, typ 428 – Kolář, J. - Šíba, J., 1993

Kvalifikační zpráva

2016

 • Návrh autodiagnostické metody pro pohony kolejových vozidel – Dub, M. - Dynybyl, V. supervisor - Lopot, F. supervisor, - Kolář, J. supervisor, 2016

2007

 • Vývojové trendy v řešení nízkopodlažních článkových tramvají – Kolář, J., 2007
 • Modulární stavba nízkopodlažních tramvají – Kolář, J., 2007

1993

 • Matematické modelování vodících vlastností kolejových vozidel – Kolář, J., 1993

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2014

 • Převodná ústrojí vozidel Návrh odstupňování převodovek – Kolář, J. - Baněček, J., - Achtenová, G., 2014

2011

 • Prof. Ing. Robert Nejepsa, DrSc – Kolář, J. - Smutný, V., 2011

2009

 • Teoretické základy konstrukce kolejových vozidel – Kolář, J., 2009
 • Pozemní dopravní prostředky – Kolář, J. - Douda, P., - Heptner, T., 2009

2002

 • Technický slovník naučný G - J – Aligerová, E. - Bednář, B. - Brož, K. - Caha, Z. - Čiháková, I. - Ďaďo, S. - Draxler, K. - Drkal, F. - Dvořák, R. - Habel, J. - Hánek, P. - Hanus, D. - Havlan, M. - Heptner, T. - Hoffman, P. - Holčík, J. - Hrubec, F. - Hrůza, J. - Jelínek, V. - Jirouš, F. - et al., 2002
 • Technický slovník naučný D - F – Aligerová, E. - Bednář, B. - Brož, K. - Caha, Z. - Čiháková, I. - Ďaďo, S. - Draxler, K. - Drkal, F. - Dvořák, R. - Habel, J. - Hánek, P. - Hanus, D. - Havlan, M. - Heptner, T. - Hoffman, P. - Holčík, J. - Hrubec, F. - Hrůza, J. - Jelínek, V. - Jirouš, F. - et al., 2002

2001

 • Technický slovník naučný A - Č – Aligerová, E. - Bednář, B. - Brož, K. - Caha, Z. - Čiháková, I. - Ďaďo, S. - Draxler, K. - Drkal, F. - Dvořák, R. - Habel, J. - Hánek, P. - Hanus, D. - Havlan, M. - Heptner, T. - Hoffman, P. - Holčík, J. - Hrubec, F. - Hrůza, J. - Jelínek, V. - Jirouš, F. - et al., 2001
 • Pozemní dopravní prostředky – Kolář, J., 2001

1996

 • Pozemní dopravní prostředky – Douda, P. - Heptner, T., - Kolář, J., 1996

1994

 • Aplikace výpočetních metod v konstrukci kolejových vozidel – Kolář, J., 1994

Kapitola v knize

2016

 • Investigation of Tram Gearbox Hinge Behaviour – Dub, M. - Kolář, J. - Lopot, F. - Dynybyl, V., - Berka, O., 2016

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2018

 • Vývojové trendy v řešení podvozků nízkopodlažních tramvají – Kolář, J., 2018

2015

 • Koncepční řešení mechanické části pohonu dvojkolí u moderních kolejových vozidel – Kolář, J., 2015
 • Řešení nového dvounápravového vozu pro regionální dopravu – Kolář, J., 2015

2014

 • Koncept moderního vozidla pro regionální tratě v ČR – Kolář, J., 2014
 • Vozidla pro vysokorychlostní železnice – Kolář, J., 2014
 • Koncept moderního vozidla pro regionální tratě v ČR – Kolář, J., 2014

2013

 • Seminář z konstrukce kolejových vozidel – Kolář, J., 2013
 • Podpora výuky ve specializovaném studijním programu Moderní kolejová vozidla – Kolář, J., 2013

2010

 • Rekvalifikační kurz FS-3.32 - ZÁKLADY TEORIE A KONSTRUKCE KV. – Kolář, J., 2010
 • Vývojové trendy v konstrukci skříni kolejových vozidel. – Kolář, J., 2010
 • Vývojové trendy v konstrukci skříni kolejových vozidel – Kolář, J., 2010

2009

 • Konstrukční řešení pohonů hnacích kolejových vozidel – Kolář, J., 2009
 • Pevnostní výpočty v konstrukci KV – Kolář, J., 2009

?

 • Siemens Kolejová vozidla s.r.o .- odborné školení zaměstnanců – Modul 3 – Kolář, J., ?