[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12133/logo_12133.png]

Lidé

doc. Ing. Jaroslav Skopal, CSc.

doc. Ing. Jaroslav Skopal, CSc.

Jaroslav.Skopal (zavináč) fs.cvut.cz

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Stať ve sborníku

2013

 • Management kvality a rizika – Skopal, J., In: KUDLÁČEK, J. a KREIBICH, V., eds. 6. odborný seminář Kvalita a rizika ve výrobě. Kvalita a rizika ve výrobě. Čejkovice, 23.04.2013 - 24.04.2013. Jaroměř: Centrum pro povrchové úpravy. 2013, s. 47-49. ISBN 978-80-87583-05-0.

Patent, užitný a průmyslový vzor

2014

 • Zapojení řídící jednotky bezkomutátorového elektromotoru, zejména pro elektrovýzbroj mototrových vozidel – Havránek, Z. - Skopal, J., - Babinec, B., Zdeněk Havránek (Káraný); doc. Ing. Jaroslav Skopal, CSc. (Praha 8 - Karlín); MUDr. Bohdan Babinec, CSc. (Praha - Prosek); ČVUT. 27563. 27.11.2014.

Zpráva

2012

 • Vypracování úkolů technické normalizace 2012 – Skopal, J. - Turza, L., Praha: UNMZ. 2012, U12133/2012/052.
 • Vývoj postupů sestavení výpočtového kódu pro ISO6336 – Skopal, J. - Vampola, T. - Valášek, M., - Florián, M., Praha: ÚNZM. 2012, 153/12/2012. Dostupné z: http://mech.fsik.cz

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2015

 • Provozní aplikace GPS v oblasti tvarovaných součástí. Odlitky. – Turza, L. - Skopal, J., - Smrčka, J., 1. vyd. Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12133. 2015, ISBN 978-80-01-05730-8.
 • Vymezení současného stavu techniky v oblastech řezných a tvářecích nástrojů s hlediska mezinárodních a evropských norem – Turza, L. - Skopal, J. - Štajnochr, L.Š, - Rendl, R.M., 1. vyd. Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12133. 2015, ISBN 978-80-01-05729-2.
 • Aplikační možnosti technických norem rozměrových a geometrických specifikací pro oblast součásti z plastů – Skopal, J. - Krebs, S., Praha: ČVUT v Praze. 2015, ISBN 978-80-01-05732-2.
 • Strukturální analýza terminologických vazeb managementu v procesu vzdělávání s využitím obsahové náplně normativních dokumentů – Skopal, J. - Smrčka, J., - Turza, L., Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12133. 2015, ISBN 978-80-01-05731-5.

2013

 • Obecné principy rozměrových a geometrických specifikací produktu a jejich ověřování (GPS) – Turza, L. - Skopal, J. - Smrčka, J., - Pešička, L., 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2013, ISBN 978-80-01-05270-9.
 • Tolerance rozměrových a geometrických specifikací tvarovaných součástí a jejich aplikace v podmínkách konstrukce výroby a metrologie – Turza, L. - Skopal, J. - Smrčka, J., - Pešička, L., 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2013, ISBN 978-80-01-05269-3.
 • Vymezení požadavků na obsahovou náplň EN z pohledu managementu rizika – Turza, L. - Skopal, J., 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2013, ISBN 978-80-01-05275-4.
 • Kritéria čistoty povrchu pro povrchové úpravy kovových materiálů – Turza, L. - Skopal, J., 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2013, ISBN 978-80-01-05273-0.
 • Návrh systémového řešení počítačové podpory při tvorbě podkladů normativních dokumentů – Skopal, J. - Svoboda, T., 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2013, ISBN 978-80-01-05271-6.
 • Analýza problematiky laserového svařování z hlediska analýzy rizika a kvality svarových spojů – Turza, L. - Skopal, J., 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2013, ISBN 978-80-01-05274-7.
 • Programový nástroj pro výpočet čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby podle ISO 6336 – Skopal, J. - Vampola, T. - Valášek, M., - Florián, M., 1. vyd. Praha: ČVUT v Praze, FS. 2013, ISBN 978-80-01-05272-3.

Právní předpisy a směrnice

2014

 • Nanotechnologie - Návod pro metody měření nano a mikrotribologie – Skopal, J. - Hošek, J., [Výsledky promítnuté do směrnic a nelegisl.předpisů]. 2014

...

2016

 • Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 14: Druh H – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2016, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=97840
 • Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 13: Druh T – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2016, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=97839

2015

 • Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 12: Druh S – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=97838
 • Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 11: Druh R – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=97833
 • Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 10: Druh N – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=97832
 • Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 9: Druh L – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=97831
 • Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 8: Druh K – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=97830
 • Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 7: Druh J – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=97829
 • Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 6: Druh G – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=97828
 • Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 5: Druh F – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=97827
 • Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 4: Druh D – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=97826
 • Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 3: Druh B – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=97825
 • Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 2: Druh A – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=97824
 • ČSN ISO 5610-1 – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=97823
 • Soustružnické nože s tvrdokovovými břitovými destičkami - Nože na vnitřní obrábění – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=97635
 • Vyměnitelné břitové destičky z polykrystalického diamantu, slinuté - Rozměry, typy – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=98696
 • Vyměnitelné břitové destičky z kubického nitridu boru, slinuté nebo pevné - Rozměry, typy – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=98695
 • Vyměnitelné břitové destičky tvrdokovové (karbidové) se zaoblenou špičkou, bez upínacího otvoru - Rozměry – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=97632
 • Soustružnické nástroje s tvrdokovovými břitovými destičkami - Vnější nástroje – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=97634
 • Klasifikace a použití tvrdých řezných materiálů k obrábění kovů s určenou řeznou hranou - Označování skupin a podskupin použití – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=97630
 • Tvrdokovové břitové destičky pájené na soustružnické nástroje – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=97633
 • Vyměnitelné břitové destičky pro řezné nástroje - Keramické břitové destičky se zaoblenými špičkami - Část 2: Rozměry břitových destiček s válcovou upínací dírou – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=98698
 • Vyměnitelné břitové destičky pro řezné nástroje - Keramické břitové destičky se zaoblenými špičkami - Část 1: Rozměry břitových destiček bez upínací díry – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=98697
 • Montážní nářadí na šrouby a matice - Klíče na šrouby s vnitřním šestihranem – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=98691
 • Montážní nářadí na šrouby a matice - Strojově ovládané šroubovákové nástavce - Část 3: Šroubovákové nástavce pro šrouby s vnitřním šestihranem – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=98692
 • Tvářecí nástroje - Plynové pružiny - Část 4: Plynové pružiny se zvýšenou silou pružiny a stejnou vestavnou výškou – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=98526
 • Tvářecí nástroje - Plynové pružiny - Část 3: Plynové pružiny se zvýšenou silou pružiny a nízkou vestavnou výškou – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=98525
 • Tvářecí nástroje - Plynové pružiny - Část 2: Specifikace příslušenství – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=98524
 • Tvářecí nástroje - Plynové pružiny - Část 1: Obecné specifikace – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=98523
 • Tvářecí nástroje - Vodicí pouzdra - Část 11: Tvar F, pouzdra s nákružkem pro valivá vedení, typ 2 – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=98552
 • Tvářecí nástroje - Vodicí pouzdra - Část 10: Tvar E, kluzná pouzdra s nákružkem, typ 2 – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=98551
 • Tvářecí nástroje - Vodicí pouzdra - Část 9: Tvar B, hladká pouzdra pro valivá vedení, typ 2 – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=98550
 • Tvářecí nástroje - Vodicí pouzdra - Část 8: Tvar G, kluzná osazená pouzdra, typ 1 – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=98549
 • Tvářecí nástroje - Vodicí pouzdra - Část 7: Tvar F, pouzdra s nákružkem pro valivá vedení, typ 1 – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=98548
 • Tvářecí nástroje - Vodicí pouzdra - Část 6: Tvar E, kluzná pouzdra s nákružkem, typ 1 – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=98547
 • Tvářecí nástroje - Vodicí pouzdra - Část 5: Tvar D, pouzdra s přírubou pro valivá vedení, typ 1 – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=98546
 • Tvářecí nástroje - Vodicí pouzdra - Část 4: Tvar C, kluzná pouzdra s přírubou, typ 1 – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=98545
 • Tvářecí nástroje - Vodicí pouzdra - Část 3: Tvar B, hladká pouzdra pro valivá vedení, typ 1 – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=98544
 • Tvářecí nástroje - Vodicí pouzdra - Část 2: Tvar A, kluzná pouzdra, hladká, typ 1 – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=98543
 • Tvářecí nástroje - Vodicí pouzdra - Část 1: Tvary – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=98542
 • Pojené brousicí nástroje - Obecné požadavky – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=97631
 • Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 15: Druh V – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=97841
 • Spojovací součásti - Šestihranné matice s přírubou pro přivařování – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=97627
 • Spojovací součásti - Šrouby se šestihrannou hlavou se závitem k hlavě - Výrobní třídy A a B – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=97628
 • Vnitřní hexalobulár pro šrouby – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=97626
 • Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 6: Ploché kruhové podložky se zkosením – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=97954
 • Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 4: Systém HV - Sestavy šroubu se šestihrannou hlavou a se šestihrannou maticí – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=97938
 • Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 3: Systém HR - Sestavy šroubu se šestihrannou hlavou a se šestihrannou maticí – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=97937
 • Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 2: Zkouška vhodnosti pro předpínání – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=97936
 • Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 1: Obecné požadavky – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=97955
 • Spojovací součásti - Šrouby a závrtné šrouby - Jmenovité délky a délky závitu – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=96290
 • Spojovací součásti - Neelektrolyticky nanášené povlaky ze zinkových mikrolamel – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=97629
 • Spojovací součásti - Terminologie - Část 2: Slovník a definice pro povlaky – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=97465
 • Výpočet únosnosti ozubených kol s přímými a šikmými zuby – Aplikace pro průmyslová ozubená kola – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=93244
 • Čelní ozubená kola - Soustava přesnosti ISO - Část 1: Definice a mezní úchylky vztažené na stejnolehlé boky zubů ozubeného kola – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=97044
 • Ozubená kola – Čelní kola a soukolí s evolventním ozubením – Pojmy a geometrie – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=97040
 • Polygonální kuželové rozhraní s přírubovým kontaktním povrchem - Část 2: Rozměry a označení dutin – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=98694
 • Polygonální kuželové rozhraní s přírubovým kontaktním povrchem - Část 1: Rozměry a označení stopek – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=98693
 • Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 604: Jmenovité charakteristiky bezdotykových přístrojů (spojité skenovací interferometry) – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=96286
 • Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 603: Jmenovité charakteristiky bezdotykových přístrojů (interferometrická mikroskopie s fázovým posuvem) – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=96307
 • Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 71: Softwarové etalony – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=97043
 • Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 85: Morfologické plošné filtry: Segmentace – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=97042
 • Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 71: Robustní plošné filtry: Gaussovy regresní filtry – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=97624
 • Geometrické specifikace produktu (GPS) – Filtrace – Část 49: Morfologické profilové filtry: Techniky prostorové stupnice – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=98919
 • Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 29: Lineární profilové filtry: Prostorová interpolace vlnitosti – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=98351
 • Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 20: Lineární profilové filtry: Základní koncepce – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: https://csnonlinefirmy.unmz.cz/Detail.aspx?k=98350
 • Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 1: Přehled a základní koncepce – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: https://csnonlinefirmy.unmz.cz/Detail.aspx?k=98349
 • Geometrické specifikace produktu (GPS) - Klíny - Část 2: Kótování a tolerování – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: https://csnonlinefirmy.unmz.cz/Detail.aspx?k=97623
 • Geometrické specifikace produktu (GPS) - Klíny - Část 1: Řady úhlů a sklonů – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: https://csnonlinefirmy.unmz.cz/Detail.aspx?k=97445
 • Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Požadavek maxima materiálu (MMR), požadavek minima materiálu (LMR) a požadavek reciprocity (RPR) – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: https://csnonlinefirmy.unmz.cz/Detail.aspx?k=97445
 • Geometrické specifikace produktu (GPS) - Maticový model – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/01/97912/97912_nahled.htm
 • Geometrické specifikace produktu (GPS) - Obecné pojmy - Část 2: Základní zásady, specifikace, operátory a nejistoty – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: https://csnonlinefirmy.unmz.cz/Detail.aspx?k=97625
 • Rozměrové specifikace produktu (GPS) - Kótování a tolerování - Poddajné části – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: https://csnonlinefirmy.unmz.cz/Detail.aspx?k=97038
 • Technická dokumentace - Písmo - Část 1: Obecná ustanovení – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=97923
 • Technická dokumentace - Slovník - Termíny vztahující se k technickým výkresům, definici produktu a souvisící dokumentaci – Skopal, J. - Pešička, L., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=94741
 • Schémata pro chemický a petrochemický průmysl - Část 1: Specifikace schémat – Skopal, J. - Pešička, L., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2015, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/01/98329/98329_nahled.htm

2014

 • Technologie grafické výroby Řízení a kontrola výroby rastrových barevných výtažků, nátisku a tisku Část 2: Postupy ofsetového tisku – Skopal, J. - Paseka, Z., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2014, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/88/96145/96145_nahled.htm
 • Výpočet únosnosti čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby Aplikace na lodní ozubená kola – Skopal, J. - Vampola, T., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2014, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/01/93247/93247_nahled.htm
 • Naftový a plynárenský průmysl Vysokorychlostní převodové ozubené jednotky pro zvláštní účely – Skopal, J. - Vampola, T., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2014, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/45/93249/93249_nahled.htm
 • Geometrické specifikace produktu (GPS) Textura povrchu: Profilová metoda; Měřicí etalony Část 2: Softwarové měřicí etalony – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2014, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/25/94564/94564_nahled.htm
 • Informace a dokumentace Kvalitativní podmínky a základní statistika pro budovy knihoven Plocha, funkčnost a design – Skopal, J. - Pillerová, V., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2014, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/
 • Geometrické specifikace produktu (GPS) Zkouška obrobků a měřidel měřením Část 1: Pravidla rozhodování pro prokázání shody nebo neshody se specifikacemi – Skopal, J. - Skopal;, M., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2014, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/01/96277/96277_nahled.htm
 • Geometrické specifikace produktu (GPS) Textura povrchu: Plocha Část 70: Ztělesněné míry – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2014, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/01/96342/96342_nahled.htm
 • Geometrické specifikace produktu (GPS) Textura povrchu: Plocha Část 605: Jmenovité charakteristiky bezdotykových přístrojů (bodová samozaostřovací sonda) – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2014, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/01/96343/96343_nahled.htm
 • Geometrické požadavky na výrobky (GPS) Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích systémů (CMS) Část 9: Souřadnicové měřicí stroje s vícenásobnými snímacími systémy – Skopal, J. - Macháček, P., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2014, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/25/96278/96278_nahled.htm
 • Geometrické požadavky na výrobky (GPS) Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích systémů (CMS) Část 8: Souřadnicové měřicí stroje s optickými snímači vzdálenosti – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2014, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/25/96000/96000_nahled.htm
 • Ozubená kola Zkušební postupy FZG Část 3: Zkušební metoda FZG A/2, 8/50 relativní zatížitelnosti zadíráním a charakteristiky opotřebení polotekutých maziv pro ozubená kola – Skopal, J. - Vampola, T., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2014, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/01/93253/93253_nahled.htm
 • Ozubená kola Zkušební postupy FZG Část 2: Zkušební metoda FZG A10/16, 6R/120relativní únosnosti (EP) olejů proti zadírání při vysokých tlacích – Skopal, J. - Vampola, T., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2014, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/01/93252/93252_nahled.htm
 • Ozubená kola Zkušební postupy FZG Část 1: Zkušební metoda FZG A/8,3/90 relativní Část 1: Zkušební metoda FZG A/8,3/90 relativní – Skopal, J. - Vampola, T., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2014, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/01/93284/93284_nahled.htm
 • Čelní ozubená kola Soustava přesnosti ISO Část 2: Definice a hodnoty dovolených úchylek relevantní k radiálním kinematickým úchylkám a informativně k obvodovému házení – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2014, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/01/93248/93248_nahled.htm
 • Výpočet únosnosti čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby Část 6: Výpočet provozní životnosti při proměnném zatížení – Skopal, J. - Vampola, T., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2014, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/01/93242/93242_nahled.htm
 • Výpočet únosnosti čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby Část 3: Výpočet pevnosti v ohybu zubu – Skopal, J. - Vampola, T., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2014, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/01/93237/93237_nahled.htm
 • Výpočet mikropittingové únosnosti čelních kol s přímými a šikmými zuby Část 1: Úvod a základní principy – Skopal, J. - Vampola, T., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2014, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz
 • Praktické předpisy pro přejímku Část 5: Doporučení pro hodnocení měřidel ozubených kol – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2014, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz
 • Praktické předpisy pro přejímku Část 2: Přejímka vztahující se k radiálním kinematickým úchylkám, obvodovému házení, tloušťce zubu a boční vůli – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2014, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz
 • Praktické předpisy pro přejímku Část 3: Doporučení vztahující se k tělesům ozubených kol, osové vzdálenosti hřídelů a rovnoběžnosti os – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2014, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz
 • Praktické předpisy pro přejímku Část 4: Doporučení vztahující se k textuře povrchu a kontrolní předloze pro dotyk zubu – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2014, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz
 • Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli Část 1: Šrouby se specifikovanými třídami pevnosti Hrubá a jemná rozteč – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2014, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/94602/94602_nahled.htm
 • Spojovací součásti Šestihranné výrobky Rozměry pro klíč – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2014, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/94679/94679_nahled.htm
 • Lícované šrouby s vnitřním šestihranem – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2014, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/94678/94678_nahled.htm
 • Samojistné šestihranné matice celokovové Pevnostní třídy 5, 8 a 10 – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2014, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/94624/94624_nahled.htm
 • Šestihranné matice (typ 1) Výrobní třída C – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2014, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/94606/94606_nahled.htm
 • Šestihranné nízké matice se sražením (typ 0) Výrobní třídy A a B – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2014, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/94607/94607_nahled.htm
 • Samojistné šestihranné vysoké matice celokovové Pevnostní třídy 5, 8, 10 a 12 – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2014, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/94621/94621_nahled.htm
 • Průměry stopek nýtů – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2014, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/94603/94603_nahled.htm
 • Šestihranné matice (typ 1) Výrobní třídy A a B – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2014, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/94604/94604_nahled.htm
 • Samojistné šestihranné matice (s nekovovou vložkou) s jemným metrickým závitem Pevnostní třídy 6, 8 a 10 – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2014, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/94577/94577_nahled.htm
 • Samojistné šestihranné matice vysoké celokovové s jemným metrickým závitem Pevnostní třídy 8, 10 a 12 – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2014, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/94578/94578_nahled.htm
 • Šestihranné vysoké matice (typ 2) s jemným metrickým závitem Výrobní třídy A a B – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2014, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/94573/94573_nahled.htm
 • Šestihranné nízké matice se sražením (typ 0) s jemným metrickým závitem Výrobní třídy A a B – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2014, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/94574/94574_nahled.htm
 • Samojistné šestihranné matice nízké (s nekovovou vložkou) – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2014, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/94576/94576_nahled.htm
 • Samojistné šestihranné matice s přírubou (s nekovovou vložkou), typ 2 Výrobní třídy A a B – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2014, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/94622/94622_nahled.htm
 • Samojistné šestihranné celokovové matice s přírubou, typ 2 Výrobní třídy A a B – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2014, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/94623/94623_nahled.htm
 • Spojovací součásti Šrouby Díry pro závlačky a dráty – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2014, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/94677/94677_nahled.htm
 • Šestihranné šrouby s přírubou Malá řada Výrobní třída A s prvkem pohonu výrobní třídy B – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2014, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/94610/94610_nahled.htm
 • Samojistné šestihranné matice (s nekovovou vložkou) Pevnostní třídy 5, 8 a 10 – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2014, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/94611/94611_nahled.htm
 • Samojistné šestihranné matice (s nekovovou vložkou), typ 2 Pevnostní třídy 9 a 12 – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2014, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/94620/94620_nahled.htm
 • Šestihranné nízké matice bez sražení (typ 0) Výrobní třída B – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2014, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/94608/94608_nahled.htm
 • Šestihranné matice s přírubou, typ 2 Hrubý závit – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2014, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/94609/94609_nahled.htm
 • Tvářecí nástroje Vtoková pouzdra Rozměry – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2014, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/22/94600/94600_nahled.htm
 • Obecné účely šroubů Metrické řady Poloměry pod hlavou – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2014, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/94601/94601_nahled.htm
 • Šestihranné vysoké matice (typ 2) Výrobní třídy A a B – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2014, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/94605/94605_nahled.htm
 • Šrouby do plechu se šestihrannou hlavou s přírubou – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2014, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/94575/94575_nahled.htm
 • Samojistné šestihranné celokovové matice, typ 2 Pevnostní třída 9 – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2014, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/94591/94591_nahled.htm
 • Šestihranné matice (typ 1) s jemným metrickým závitem Výrobní třídy A a B – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2014, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/94592/94592_nahled.htm
 • Šestihranné šrouby s přírubou Malá řada Výrobní třída A – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2014, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/94571/94571_nahled.htm
 • Šestihranné šrouby s přírubou s metrickým jemným závitem Malá řada Výrobní třída A – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2014, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/94572/94572_nahled.htm
 • Šestihranné matice s přírubou, typ 2 Jemná rozteč – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2014, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/94568/94568_nahled.htm
 • Samojistné šestihranné matice s přírubou (s nekovovou vložkou) s jemným metrickým závitem, typ 2 – Výrobní třídy A a B – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2014, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/94569/94569_nahled.htm
 • Samojistné šestihranné celokovové matice s přírubou s jemným metrickým závitem, typ 2 Výrobní třídy A a B – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2014, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/94570/94570_nahled.htm
 • Spojovací součásti Šrouby se zápustnou vysokou hlavou s vnitřním hexalobulárem – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2014, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/94599/94599_nahled.htm
 • Spojovací součásti Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním hexalobulárem – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2014, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/94598/94598_nahled.htm
 • Výpočet únosnosti čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby Část 1: Základní principy, doporučené a obecně ovlivňující faktory – Skopal, J. - Vampola, T., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2014, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/01/93314/93314_nahled.htm
 • Výpočet únosnosti čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby Část 2: Výpočet trvanlivosti povrchu (pitting) – Skopal, J. - Vampola, T., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2014, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/01/93243/93243_nahled.htm
 • Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli Část 5: Stavěcí šrouby a podobné spojovací součásti se specifikovanými třídami pevnost – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2014, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/94922/94922_nahled.htm
 • Slovník termínů ozubení Část 2: Definice vztahující se ke geometrii šnekového ozubení – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2014, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/01/93251/93251_nahled.htm
 • Slovník termínů ozubení Část 1: Definice vztahující se ke geometrii – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2014, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/01/93250/93250_nahled.htm
 • Geometrické specifikace produktu (GPS) Zkouška obrobků a měřidel měřením Část 1: Pravidla rozhodování pro prokázání shody nebo neshody se specifikacemi – Skopal, J. - Skopal, M., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2014, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/01/96277/96277_nahled.htm

2013

 • Vrtáky s vyměnitelnými břitovými destičkami - Válcové stopky s ploškou – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2013, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/22/94339/94339_nahled.htm
 • Trny pro frézy s podélnou drážkou a unášečem - Část 6: Rozměry a označení nástrojových držáků s modulovým kuželovým rozhraním s kuličkovým pohybovým systémem – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2013, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/22/94207/94207_nahled.htm
 • Trny pro frézy s podélnou drážkou a unášečem - Část 5: Rozměry a označení nástrojových držáků s polygonálním kuželovým rozhraním s kontaktním povrchem příruby – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2013, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/22/94206/94206_nahled.htm
 • Celistvé válcové čelní frézy z tvrdokovu s válcovou stopkou - Rozměry – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2013, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/22/94210/94210_nahled.htm
 • Tvářecí nástroje - Elastomerové tlačné pružiny - Část 1: Obecné specifikace – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2013, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/22/94340/94340_nahled.htm
 • Tvářecí nástroje - Elastomerové tlačné pružiny - Část 2: Specifikace příslušenství – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2013, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/22/94341/94341_nahled.htm
 • Tvářecí nástroje - Držáky střižníků jištěných kuličkou - Část 1: Typy A a B, obdélníkové a čtvercové pro lehký provoz – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2013, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/22/94214/94214_nahled.htm
 • Řezné nástroje - Označení skupin rychlořezných ocelí – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2013, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/22/94211/94211_nahled.htm
 • Šestihranné matice (typ 1) - Výrobní třída C – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2013, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/93496/93496_nahled.htm
 • Samojistné šestihranné matice nízké (s nekovovou vložkou) – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2013, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/93484/93484_nahled.htm
 • Samojistné šestihranné matice (s nekovovou vložkou) s jemným metrickým závitem - Pevnostní třídy 6, 8 a 10 – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2013, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/93485/93485_nahled.htm
 • Samojistné šestihranné matice (s nekovovou vložkou) - Pevnostní třídy 5, 8 a 10 – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2013, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/93498/93498_nahled.htm
 • Tvářecí nástroje - Držáky střižníků jištěných kuličkou - Část 2: Typy C a D, redukované pro lehký provoz – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2013, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/22/94215/94215_nahled.htm
 • Samojistné šestihranné matice vysoké celokovové s jemným metrickým závitem - Pevnostní třídy 8, 10 a 12 – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2013, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/93486/93486_nahled.htm
 • Samojistné šestihranné vysoké matice celokovové - Pevnostní třídy 5, 8, 10 a 12 – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2013, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/93836/93836_nahled.htm
 • Tvářecí nástroje - Držáky střižníků jištěných kuličkou - Část 3: Typ E, redukované pro těžký provoz – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2013, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/22/94204/94204_nahled.htm
 • Samojistné šestihranné matice celokovové - Pevnostní třídy 5, 8 a 10 – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2013, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/93499/93499_nahled.htm
 • Šestihranné matice (typ 1) s jemným metrickým závitem - Výrobní třídy A a B – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2013, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/93481/93481_nahled.htm
 • Šestihranné nízké matice bez sražení (typ 0) - Výrobní třída B – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2013, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/93497/93497_nahled.htm
 • Tvářecí nástroje - Kruhové střižníky s 60° kuželovou hlavou a osazeným dříkem – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2013, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/22/94337/94337_nahled.htm
 • Šestihranné vysoké matice (typ 2) s jemným metrickým závitem - Výrobní třídy A a B – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2013, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/93482/93482_nahled.htm
 • Tvářecí nástroje - Střižníky jištěné kuličkou - Část 1: Střižníky jištěné kuličkou pro lehký provoz – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2013, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/22/94193/94193_nahled.htm
 • Šestihranné vysoké matice (typ 2) - Výrobní třídy A a B – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2013, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/93494/93494_nahled.htm
 • Šestihranné nízké matice se sražením (typ 0) - Výrobní třídy A a B – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2013, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/93495/93495_nahled.htm
 • Tvářecí nástroje - Střižníky jištěné kuličkou - Část 2: Střižníky jištěné kuličkou pro těžký provoz – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2013, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/22/94194/94194_nahled.htm
 • Tvářecí nástroje - Středicí kroužky – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2013, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/22/94338/94338_nahled.htm
 • Šestihranné matice (typ 1) - Výrobní třídy A a B – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2013, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/93477/93477_nahled.htm
 • Tvářecí nástroje - Středicí kroužky - Část 2: Středicí kroužky pro tváření s tepelněizolačními deskami v malých nebo středních formách (typy C a D) – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2013, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/22/94209/94209_nahled.htm
 • Tvářecí nástroje - Středicí kroužky - Část 1: Středicí kroužky pro tváření bez tepelněizolačních desek v malých nebo středních formách (typy A a B) – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2013, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/22/94208/94208_nahled.htm
 • Tvářecí nástroje - Podpěrné sloupky – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2013, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/22/94205/94205_nahled.htm
 • Kleště a štípací kleště - Boční štípací šikmé kleště - Rozměry a zkušební hodnoty – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2013, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/23/94327/94327_nahled.htm
 • Montážní nářadí na šrouby a matice - Šroubováky pro šrouby s křížovou drážkou - Část 1: Unášecí čela – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2013, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/23/94335/94335_nahled.htm
 • Montážní nářadí na šrouby a matice - Šroubováky pro šrouby s křížovou drážkou - Část 2: Obecné požadavky, délky čepelí a značení ručně ovládaných šroubováků – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2013, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/23/94328/94328_nahled.htm
 • Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli – Část 5: Stavěcí šrouby a podobné spojovací součásti se specifikovanými třídami pevnosti – Hrubá a jemná rozteč – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2013, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/91889/91889_nahled.htm
 • Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 1: Šrouby se specifikovanými třídami pevnosti - Hrubá a jemná rozteč – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2013, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/93835/93835_nahled.htm
 • Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda; Měřicí etalony - Část 2: Softwarové měřicí etalony – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2013, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/25/91897/91897_nahled.htm
 • Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 71: Normy softwaru měření – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2013, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/01/94125/94125_nahled.htm
 • Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 3: Specifikace operátorů – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2013, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/01/92651/92651_nahled.htm
 • Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 85: Plošné morfologické: Segmentace – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2013, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/01/94124/94124_nahled.htm
 • Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrové měřicí přístroje: Elektronický digitální úchylkoměr - Konstrukce a metrologické charakteristiky – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2013, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/01/92650/92650_nahled.htm
 • Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Obecné pojmy - Část 2: Základní zásady, specifikace, operátory a nejistoty – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2013, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/01/91894/91894_nahled.htm

2012

 • Šrouby s čočkovitou zápustnou hlavou s drážkou - Výrobní třída A – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2012, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/90393/90393_nahled.htm
 • Šrouby do plechu s čočkovitou hlavou s křížovou drážkou – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2012, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/90234/90234_nahled.htm
 • Šrouby do plechu s čočkovitou hlavou s drážkou – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2012, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/90230/90230_nahled.htm
 • Šrouby do plechu se zápustnou hlavou s křížovou drážkou – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2012, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/90235/90235_nahled.htm
 • Šrouby do plechu se zápustnou hlavou s drážkou – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2012, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/90231/90231_nahled.htm
 • Šrouby do plechu se zaoblenou válcovou hlavou s křížovou drážkou – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2012, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/90225/90225_nahled.htm
 • Šrouby do plechu se šestihrannou hlavou s nákružkem – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2012, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/90226/90226_nahled.htm
 • Šrouby do plechu se zaoblenou válcovou hlavou s drážkou – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2012, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/90227/90227_nahled.htm
 • Šrouby do plechu se šestihrannou hlavou – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2012, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/90228/90228_nahled.htm
 • Ocelové šrouby do plechu zakalené - Mechanické vlastnosti – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2012, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/89975/89975_nahled.htm
 • Šrouby bez hlavy s drážkou a plochým koncem – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2012, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/89976/89976_nahled.htm
 • Šrouby s čočkovitou zápustnou hlavou (společný typ hlavy) s křížovou drážkou typu H nebo typu Z - Výrobní třída A – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2012, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/90391/90391_nahled.htm
 • Šrouby se zápustnou hlavou (společný typ hlavy) s křížovou drážkou typu H nebo typu Z - Výrobní třída A - Část 2: Šrouby z oceli třídy pevnosti 8.8, šrouby z korozivzdorné oceli a neželezného kovu – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2012, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/90390/90390_nahled.htm
 • Šrouby se zápustnou hlavou (společný typ hlavy) s křížovou drážkou typu H nebo typu Z - Výrobní třída A - Část 1: Šrouby z oceli třídy pevnosti 4.8 – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2012, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/90389/90389_nahled.htm
 • Šrouby se zápustnou hlavou s drážkou - Výrobní třída A – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2012, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/90392/90392_nahled.htm
 • Šrouby s plochou zaoblenou hlavou - Část 2: Šrouby s plochou zaoblenou hlavou s vnitřním šestihranem a nákružkem – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2012, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/90232/90232_nahled.htm
 • Šrouby s plochou zaoblenou hlavou - Část 1: Šrouby s plochou zaoblenou hlavou s vnitřním šestihranem – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2012, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/90233/90233_nahled.htm
 • Šrouby se zaoblenou válcovou hlavou s křížovou drážkou typu H nebo typu Z - Výrobní třída A – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2012, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/90388/90388_nahled.htm
 • Šrouby se zaoblenou válcovou hlavou s drážkou - Výrobní třída A – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2012, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/90387/90387_nahled.htm
 • Šrouby s nízkou válcovou hlavou s drážkou - Výrobní třída A – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2012, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/90229/90229_nahled.htm
 • Spojovací součásti - Konce částí s vnějším metrickým závitem ISO – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2012, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/90760/90760_nahled.htm
 • Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 2: Matice se specifikovanými třídami pevnosti - Hrubá a jemná rozteč – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2012, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/91719/91719_nahled.htm
 • Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 7: Souřadnicové měřicí stroje vybavené zobrazovacími snímacími systémy – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2012, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/25/89972/89972_nahled.htm
 • Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrové měřicí vybavení; Výškoměry - Konstrukce a metrologické charakteristiky – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2012, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/25/91718/91718_nahled.htm
 • Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrové měřicí vybavení - Část 2: Posuvné hloubkoměry; Konstrukce a metrologické charakteristiky – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2012, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/25/89971/89971_nahled.htm
 • Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrové měřicí vybavení - Část 1: Posuvná měřidla; Konstrukce a metrologické charakteristiky – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2012, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/25/89970/89970_nahled.htm
 • Geometrické specifikace produktu (GPS) - Prvky použité ve specifikaci a ověřování – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2012, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/01/90755/90755_nahled.htm
 • Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 21: Lineární profilové filtry: Gaussovy filtry – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2012, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/01/90223/90223_nahled.htm
 • Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Základny a soustavy základen – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2012, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/01/90222/90222_nahled.htm
 • Geometrické specifikace produktu (GPS) - Základy - Pojmy, principy a pravidla – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2012, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/01/89974/89974_nahled.htm
 • Geometrické specifikace produktu (GPS) - Řady kuželů a úhlů kuželů – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2012, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/01/90911/90911_nahled.htm
 • Geometrické specifikace produktu (GPS) - Charakteristiky a podmínky - Definice – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2012, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/01/89973/89973_nahled.htm
 • Geometrické specifikace produktu (GPS) - Tolerování rozměrů - Část 2: Rozměry jiné než lineární rozměry – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2012, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/01/90912/90912_nahled.htm
 • Geometrické specifikace produktu (GPS) - Obecné pojmy - Část 1: Model geometrické specifikace a jeho ověřování – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2012, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/01/90999/90999_nahled.htm
 • Geometrické specifikace produktu (GPS) - Souřadnicové měřicí stroje (CMM): Metody určování nejistoty měření - Část 3: Použití kalibrovaných obrobků nebo etalonů – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2012, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/01/90756/90756_nahled.htm
 • Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kótování a tolerování - Kužele – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2012, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/01/91586/91586_nahled.htm
 • Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 2: Termíny, definice a parametry textury povrchu – Skopal, J. - Podaný, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2012, Dostupné z: http://www.unmz.cz
 • Odvalovací frézy - Požadavky na přesnost – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2012, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/22/89965/89965_nahled.htm
 • Celistvé odvalovací frézy na evolventní ozubení nástrčné, s čelní nebo axiální drážkou, modul 0,5 až 40 - Jmenovité rozměry – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2012, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/22/89964/89964_nahled.htm
 • Ocelové šrouby do plechu zakalené - Mechanické vlastnosti – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2012, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/89975/89975_nahled.htm
 • Šrouby bez hlavy s drážkou a plochým koncem – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2012, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/89976/89976_nahled.htm
 • Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrové měřicí vybavení - Část 1: Posuvná měřidla; Konstrukce a metrologické charakteristiky – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2012, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/25/89970/89970_nahled.htm
 • Geometrické specifikace produktu (GPS) - Základy - Pojmy, principy a pravidla – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2012, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/01/89974/89974_nahled.htm
 • Geometrické specifikace produktu (GPS) - Charakteristiky a podmínky - Definice – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2012, Dostupné z: http://www.unmz.cz

2011

 • Šrouby se šestihrannou hlavou se závitem k hlavě – Výrobní třída C – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2011, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/89176/89176_nahled.htm
 • Nanotechnologie – Generování nanočástic kovů pro zkoušení inhalační toxicity pomocí odpařovací/kondenzační metody – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2011, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/01/88498/88498_nahled.htm
 • Nanotechnologie - Metodologie pro klasifikaci a kategorizaci nanomateriálů – Hošek, J. - Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2011, Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=88263
 • Nanotechnologie - Zdravotní a bezpečnostní směrnice relevantní pro pracovní prostředí nanotechnologií – Hošek, J. - Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2011, Dostupné z: http://www.unmz.cz
 • Šrouby se šestihrannou hlavou – Výrobní třída C – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2011, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/88925/88925_nahled.htm
 • Šrouby do plechu s neztratitelnými plochými podložkami – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2011, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/89425/89425_nahled.htm
 • Šrouby do plechu s čočkovitou zápustnou hlavou s vnitřním hexalobulárem – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2011, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/88923/88923_nahled.htm
 • Šrouby do plechu se zápustnou hlavou s vnitřním hexalobulárem – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2011, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/88924/88924_nahled.htm
 • Šrouby do plechu se zaoblenou válcovou hlavou s vnitřním hexalobulárem – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2011, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/88927/88927_nahled.htm
 • Šrouby s čočkovitou zápustnou hlavou s vnitřním hexalobulárem – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2011, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/88922/88922_nahled.htm
 • Šrouby se zaoblenou válcovou hlavou s vnitřním hexalobulárem – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2011, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/88921/88921_nahled.htm
 • Šrouby se sníženou válcovou hlavou s vnitřním hexalobulárem – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2011, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/88920/88920_nahled.htm
 • Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním hexalobulárem – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2011, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/88919/88919_nahled.htm
 • Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem s jemným metrickým závitem – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2011, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/88247/88247_nahled.htm
 • Šrouby s válcovou hlavou s křížovou drážkou – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2011, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/89423/89423_nahled.htm
 • Šrouby se šestihrannou hlavou s metrickým závitem s jemnou roztečí k hlavě – Výrobní třídy A a B – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2011, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/89424/89424_nahled.htm
 • Šrouby se šestihrannou hlavou se závitem k hlavě – Výrobní třídy A a B – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2011, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/89172/89172_nahled.htm
 • Šrouby se šestihrannou hlavou a metrickým závitem s jemnou roztečí – Výrobní třídy A a B – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2011, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/88928/88928_nahled.htm
 • Šrouby se šestihrannou hlavou – Výrobní třídy A a B – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2011, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/88926/88926_nahled.htm
 • Spojovací součásti – Terminologie – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2011, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/88650/88650_nahled.htm
 • Spojovací součásti – Všeobecné požadavky na šrouby a matice – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2011, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/89175/89175_nahled.htm
 • Spojovací součásti – Šrouby a matice – Značky a popis rozměrů – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2011, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/88249/88249_nahled.htm
 • Geometrické požadavky na výrobky (GPS) – Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) – Část 5: Souřadnicové měřicí stroje používající snímací systém s jednotlivým a složeným snímacím dotekem – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2011, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/25/88129/88129_nahled.htm
 • Geometrické specifikace produktu (GPS) – Rozměrové měřicí vybavení – Mikrometry pro vnější měření – Návrh a metrologické charakteristiky – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2011, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/25/88250/88250_nahled.htm
 • Geometrické požadavky produktu (GPS) – Textura povrchu: Plocha – Část 701: Kalibrace a měřicí standardy pro dotykové (hrotové) přístroje – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2011, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/01/87478/87478_nahled.htm
 • Geometrické specifikace produktu (GPS) – Textura povrchu: Plocha – Část 602: Jmenovité charakteristiky bezdotykových přístrojů (konfokální chromatická sonda) – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2011, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/01/87477/87477_nahled.htm
 • Geometrické specifikace produktu (GPS) – ISO systém kódu pro tolerance lineárních rozměrů – Část 1: Základní tolerance, úchylky a uložení – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2011, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/01/87848/87848_nahled.htm
 • Geometrické specifikace produktu (GPS) – Válcovitost – Část 2: Operátory specifikace – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2011, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/01/89672/89672_nahled.htm
 • Geometrické specifikace produktu (GPS) – Válcovitost – Část 1: Slovník a parametry válcovitosti – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2011, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/01/89671/89671_nahled.htm
 • Geometrické specifikace produktu (GPS) – Kruhovitost – Část 2: Operátory specifikace – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2011, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/01/89674/89674_nahled.htm
 • Geometrické specifikace produktu (GPS) – Kruhovitost – Část 1: Slovník a parametry kruhovitosti – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2011, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/01/89673/89673_nahled.htm
 • Geometrické specifikace produktu (GPS) – Rovinnost – Část 2: Operátory specifikace – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2011, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/01/89678/89678_nahled.htm
 • Geometrické specifikace produktu (GPS) – Rovinnost – Část 1: Slovník a parametry rovinnosti – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2011, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/01/89677/89677_nahled.htm
 • Geometrické specifikace produktu (GPS) – Přímost – Část 2: Operátory specifikace – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2011, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/01/89676/89676_nahled.htm
 • Geometrické specifikace produktu (GPS) – Přímost – Část 1: Slovník a parametry přímosti – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2011, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/01/89675/89675_nahled.htm
 • Geometrické specifikace produktu (GPS) – Extrakt – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2011, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/01/88648/88648_nahled.htm
 • Geometrické specifikace produktu (GPS) – Tolerování rozměrů – Část 1: Lineární rozměry – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2011, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/01/88649/88649_nahled.htm
 • Geometrické specifikace produktu (GPS) – Rozměrové měřicí zařízení: Číselníkové úchylkoměry (vahadlového typu) – Návrhové a metrologické charakteristiky – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2011, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/01/88487/88487_nahled.htm
 • Geometrické specifikace produktu (GPS) – Kontrola obrobků a měřicího vybavení měřením – Část 3: Směrnice k dosažení souhlasu na základě stanovené nejistoty měření – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2011, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/01/89679/89679_nahled.htm
 • Geometrické specifikace produktu (GPS) – Kontrola obrobků a měřicího vybavení měřením – Část 2: Návod pro odhad nejistoty měření v GPS, při kalibraci měřicího vybavení a při ověřování výrobku – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2011, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/01/89696/89696_nahled.htm
 • Nanotechnologie - Endotoxinová zkouška vzorků nanomateriálu systémy in vitro - Zkouška Limulus amebocyte lysate (LAL) – Hošek, J. - Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2011
 • Nanotechnologie - Charakteristika nanočástic v inhalačních komorách na zkoušku toxicity po inhalaci – Hošek, J. - Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2011
 • Nanotechnologie - Slovník - část 3: Uhlíkové nanoobjekty – Hošek, J. - Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2011, Dostupné z: http://shop.normy.biz/d.php?k=88262&PHPSESSID=weX,hfCkGzNx1FkN1o5zYT6irV4#nahled
 • Nanotechnologie - Termíny a definice nanoobjektů - nanočástice, nanovlákno a nanodeska – Hošek, J. - Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2011
 • Geometrické specifikace produktu (GPS) – Textura povrchu: Plocha – Část 601: Jmenovité charakteristiky dotykových (hrotových) přístrojů – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2011, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/01/87479/87479_nahled.htm
 • Geometrické specifikace produktu (GPS) – ISO systém kódu pro tolerance lineárních rozměrů – Část 1: Základní tolerance, úchylky a uložení – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2011, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/01/87848/87848_nahled.htm

2010

 • Pružné válcové kolíky – Štěrbinové, pro lehký provoz – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2010, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/85086/85086_nahled.htm
 • Pružné válcové kolíky – Štěrbinové, pro těžký provoz – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2010, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/85085/85085_nahled.htm
 • Ploché podložky pro nedemontovatelné sestavy šroubů a podložek – Jemná, běžná a hrubá řada – Výrobní třída A – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2010, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/85088/85088_nahled.htm
 • Nedemontovatelné sestavy ocelových šroubů a plochých podložek – Hodnoty tvrdosti podložky 200 HV a 300 HV – Skopal, J. - Kreibich, V., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2010, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/85087/85087_nahled.htm
 • Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání – Část 10: Systém HRC – Sestavy šroubu a matice s kalibrovaným předpětím – Skopal, J. - Kreibich, V., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2010, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/86083/86083_nahled.htm
 • Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání – Část 9: Systém HR nebo HV – Přímé indikátory napětí pro sestavy šroubu a matice – Skopal, J. - Kreibich, V., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2010, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/86084/86084_nahled.htm
 • Samojistné šestihranné matice z oceli – Mechanické a funkční požadavky – Skopal, J. - Kreibich, V., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2010, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/85822/85822_nahled.htm
 • Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí – Část 4: Šrouby do plechu – Skopal, J. - Kreibich, V., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2010, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/86080/86080_nahled.htm
 • Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí – Část 3: Stavěcí šrouby a podobné spojovací součásti nenamáhané tahem – Skopal, J. - Kreibich, V., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2010, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/86081/86081_nahled.htm
 • Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí – Část 2: Matice – Skopal, J. - Kreibich, V., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2010, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/86082/86082_nahled.htm
 • Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí – Část 1: Šrouby – Skopal, J. - Kreibich, V., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2010, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/86079/86079_nahled.htm
 • Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli – Část 1: Šrouby se specifikovanými třídami pevnosti – Hrubá a jemná rozteč – Skopal, J. - Kreibich, V., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2010, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/02/86377/86377_nahled.htm
 • ISO miniaturní závity – Skopal, J. - Kreibich, V., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2010, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/01/85823/85823_nahled.htm
 • Závity – Slovník – Skopal, J. - Kreibich, V., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2010, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/01/86282/86282_nahled.htm
 • Geometrické specifikace produktu (GPS) – Textura povrchu: Plocha – Část 6: Klasifikace metod měření textury povrchu – Skopal, J. - Kreibich, V., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2010, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/01/86773/86773_nahled.htm
 • Geometrické specifikace produktu (GPS) - ISO systém kódu pro tolerance lineárních rozměrů - Část 2: Tabulky normalizovaných tolerančních tříd a mezních úchylek pro díry a hřídele – Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2010
 • Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kótování a tolerování - Kužele – Skopal, J. - Kreibich, V., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2010, Dostupné z: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/01/86711/86711_nahled.htm
 • Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - – Beránek, L. - Skopal, M. J., - Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2010, Dostupné z: http://csnonline.unmz.cz

2009

 • Pružné válcové kolíky - Štěrbinové, pro těžký provoz – Kokeš, J. - Skopal, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2009, Dostupné z: http://nahledy.normy.biz/nahled.php?i=85085