[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12133/logo_12133.png]

Lidé

doc. Ing. Jan Šanovec, CSc.

doc. Ing. Jan Šanovec, CSc.

Jan.Sanovec (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2721
(22 435) 2633

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2012

 • Moderní způsoby spojování dílů karoserií – Šanovec, J., MM Průmyslové spektrum. 2012, (10), s. 52-53. ISSN 1212-2572.
 • Použití plechových dílů tvářených za tepla v karoseriích osobních automobilů – Šanovec, J. - Turza, L., Kovárenství. 2012, 0(44), s. 121-123. ISSN 1213-9289.
 • Příprava dat pro numerické simulace plošného tváření velkoplošných dílů s 3D skenovanými daty nástrojů a verifikace výsledků simulace s reálným stavem – Pilvousek, T. - Šanovec, J. - Tatíček, F., - Roleček, L., Kovárenství. 2012, 0(44), s. 65-68. ISSN 1213-9289.

2011

 • Nové tvářecí technologie pro výrobu karoserií – Šanovec, J., MM Průmyslové spektrum. 2011, 0(11), s. 18-20. ISSN 1212-2572.
 • Jak dále s použitím servolisů – Šanovec, J., MM Průmyslové spektrum. 2011, 0(1), s. 80-81. ISSN 1212-2572.
 • Současný stav a perspektivy tváření plechů za tepla – Šanovec, J., MM Průmyslové spektrum. 2011, 0(7), s. 80-81. ISSN 1212-2572.

2010

 • Použití servolisů při tváření plechů – Šanovec, J., Technický týdeník. 2010, 58(9), s. 24. ISSN 0040-1064.

2006

 • Nové trendy v technologiích plošného tváření I – Šanovec, J., Acta Mechanica Slovaca. 2006, 10(2B), s. 423-428. ISSN 1335-2393.

2002

 • Verifikace simulací hlubokého tažení dílů karoserií – Šanovec, J. - Tatíček, F., - Vrtal, D., MM. Průmyslové spektrum. 2002, 6(7), s. 24-25. ISSN 1212-2572.
 • Verifikace simulací hlubokého tažení dílů karoserií – Šanovec, J. - Tatíček, F., - Vrtal, D., MM. Průmyslové spektrum. 2002, 6(6), s. 52. ISSN 1212-2572.
 • Verifikace hodnot spodního víka motoru obdržených experimentem a simulací použitím PAM-AUTOSTAMP – Šanovec, J. - Tatíček, F., - Vrtal, D., Acta Mechanica Slovaca. 2002, 6(2), s. 33-37. ISSN 1335-2393.

2000

 • Diagramy mezních deformací – Kábrt, P. - Šanovec, J., MM. Průmyslové spektrum. 2000, 4(7,8), s. 32-33. ISSN 1212-2572.
 • Numerická simulace procesu lisování – Kábrt, P. - Šanovec, J., Technik. 2000, 8(4), s. 26-27. ISSN 1210-616X.
 • Diagramy mezních deformací a jejich využití pro simulaci procesu lisování – Kábrt, P. - Šanovec, J., Jemná mechanika a optika. 2000, 45(3), s. 91-92. ISSN 0447-6441.
 • Model deformačního chování materiálu pro software PAM-Autostamp – Kábrt, P. - Šanovec, J., Strojírenská technologie. 2000, 5(3), s. 21-26. ISSN 1211-4162.

1999

 • Brzdící lišty při hlubokém tažení – Kábrt, P. - Šanovec, J., Technik. 1999, 7(11), s. 13. ISSN 1210-616X.
 • Simulace hlubokého tažení pomocí softwaru PAM-AutoStamp – Kábrt, P. - Šanovec, J., - Pávek, L., Jemná mechanika a optika. 1999, 44(9), s. 274-275. ISSN 0447-6441.
 • Výhledy v oboru tváření kovů – Šanovec, J. - Král, M., Kovárenství. 1999, 5(14), s. 6-8. ISSN 1213-9289.

1998

 • Stav a perspektivy tvářecí techniky – Šanovec, J. - Král, M., Kovárenství. 1998, 0(12), s. 24-25. ISSN 1213-9289.
 • Výhledy oboru tváření kovů – Král, M. - Šanovec, J., MM. Průmyslové spektrum. 1998, 2(11), s. 6-8. ISSN 1212-2572.
 • Perspektivy rozvoje technologií objemového tváření – Šanovec, J., Technik. 1998, 6(12), s. 9. ISSN 1210-616X.
 • Stav a perspektivy tvářecí techniky – Šanovec, J. - Král, M., Technik. 1998, 6(3), s. 24. ISSN 1210-616X.

1995

 • Výroba hlubokotažných plechů – Šanovec, J. - Hennig, R., Technik. 1995, 3(0), s. 28. ISSN 1210-616X.
 • Maziva pro tažení výlisků – Šanovec, J. - Cajthaml, K., - Kábrt, P., Technik. 1995, 3(0), s. 46-47. ISSN 1210-616X.

1993

 • Optimalizace výroby panelu – Čermák, J. - Král, M., - Šanovec, J., Strojírenská výroba. 1993, 41(0), s. 41-42. ISSN 0039-2456.
 • Analysis of Strains in a Steel Panel – Čermák, J. - Král, M., - Šanovec, J., Acta Polytechnica. 1993, 33(0), s. 57-61. ISSN 1210-2709.
 • Jak dále s měrnými sítěmi – Šanovec, J., Strojírenská výroba. 1993, 41(0), s. 12-13. ISSN 0039-2456.

Stať ve sborníku

2017

 • Trends in Modern Manufacturing of Hot-Formed Flat Semi-Finished Products – Šanovec, J. - Pilvousek, T. - Valeš, M., - Procházka, T., In: PAKOSTA, M., KUDLÁČEK, J., a ČERVENÝ, J., eds. Book of Proceeding from Conference Technological Forum 2017. Technological forum 2017. Špindlerův Mlýn, 27.06.2017 - 29.06.2017. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček. 2017, s. 123-126. ISBN 978-80-87583-22-7.

2016

 • Lightweight Bodywork Construction in Automotive Industry – Šanovec, J. - Pilvousek, T., In: KUDLÁČEK, J., ed. Technological forum 2016. Technological forum 2016. Červenohorské sedlo, 28.06.2016 - 30.06.2016. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček. 2016, s. 237-239. ISBN 978-80-87583-17-3.
 • New Methods in Numerical Simulations Verification – Pilvousek, T. - Šanovec, J., - Petr, J., In: KUDLÁČEK, J., ed. Technological forum 2016. Technological forum 2016. Červenohorské sedlo, 28.06.2016 - 30.06.2016. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček. 2016, s. 124-128. ISBN 978-80-87583-17-3.

2015

 • Laser Scanning Technology in Numerical Simulations of Deep Drawing Processes – Pilvousek, T. - Šanovec, J. - Kubelka, M., - Pačák, T., In: ZOUBEK, M., et al., eds. Technological forum 2015, 6th International Technical Conference, Book of Proceedings. Technological forum 2015, 6th International Technical Conference. Kouty, 23.06.2015 - 25.06.2015. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček. 2015, s. 102-107. ISBN 978-80-87583-13-5.
 • Intelligent Mechatronic Tools and Equipment – Šanovec, J. - Kubelka, M., In: KUDLÁČEK, J., et al., eds. Technological forum 2015, 6th International Technical Conference, Book of Proceedings. Technological forum 2015, 6th International Technical Conference. Kouty, 23.06.2015 - 25.06.2015. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček. 2015, s. 261-263. ISBN 978-80-87583-13-5.

2014

 • The Guidelines for Developing Technologies Forming in the Manufacture of Car Bodies – Šanovec, J. - Kubelka, M., - Tatíček, F., In: TATÍČEK, F., et al., eds. Technological Forum 2014. 5th International Technical Conference Technological Forum 2014. Kouty, 17.06.2014 - 19.06.2014. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček. 2014, s. 229-231. ISBN 978-80-87583-10-4.

2013

 • Modern bonding techniques in the construction of car body – Šanovec, J., In: KUDLÁČEK, J., et al., eds. Technological Forum 2013. Technologické fórum 2013. Kouty, 25.06.2013 - 27.06.2013. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing.. 2013, s. 252-253. ISBN 978-80-87583-06-7.
 • The influence of strain rate on the properties of deep drawing steels – Tatíček, F. - Turza, L. - Pačák, T. - Pilvousek, T., - Šanovec, J., In: DRAŠNAR, P., et al., eds. Technological Forum 2013. Technologické fórum 2013. Kouty, 25.06.2013 - 27.06.2013. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing.. 2013, s. 118-122. ISBN 978-80-87583-06-7.
 • Material savings in drawing by optimizing the blank – Körber, V. - Šanovec, J., In: KOLAŘÍK, L., et al., eds. Technological Forum 2013. Technologické fórum 2013. Kouty, 25.06.2013 - 27.06.2013. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing.. 2013, s. 115-117. ISBN 978-80-87583-06-7.

2012

 • Trojrozměrná digitalizace nástrojů pro hluboké tažení tvarově složitých dílů automobilové karoserie a jejich adaptace pro systémy numerických simulací – Pilvousek, T. - Šanovec, J. - Tatíček, F., - Kubelka, M., In: SUCHÁNEK, J., et al., eds. Technologické Forum 2012. Technologické fórum 2012. Kouty, 26.06.2012 - 28.06.2012. Prague: Czech Technical University. 2012, s. 53-58. ISBN 978-80-01-05076-7.
 • Studium hlubokotažných plechů v závislosit na rychlost deformace – Turza, L. - Šanovec, J. - Tatíček, F. - Pilvousek, T. - Ouška, M., - Kubelka, M., In: KUDLÁČEK, J., et al., eds. Technologické Forum 2012. Technologické fórum 2012. Kouty, 26.06.2012 - 28.06.2012. Prague: Czech Technical University. 2012, s. 59-63. ISBN 978-80-01-05076-7.

2011

 • Sledování vlivu okrajových podmínek na lisovatelnost velkoplošného dílu automobilové karoserie pomocí numerických simulací s reálnými - 3D skenovanými daty nástrojů – Pilvousek, T. - Šanovec, J. - Tatíček, F., - Kubelka, M., In: Technologické Fórum 2011. Technologické Fórum 2011. Kouty, 27.06.2011 - 29.06.2011. Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie. 2011, s. 64-71. ISBN 978-80-01-04853-5.
 • Současný stav a perspektivy tváření plechů za tepla – Šanovec, J. - Körber, V., In: Technologické Fórum 2011. Technologické Fórum 2011. Kouty, 27.06.2011 - 29.06.2011. Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie. 2011, s. 154-157. ISBN 978-80-01-04853-5.

2010

 • Možnosti použití simulačního software pro úsporu materiálu v lisovnách – Körber, V. - Šanovec, J., In: X. Mezinárodní sympozium FORM 2010. X. Mezinárodní sympozium FORM 2010. Brno, 14.09.2010 - 15.09.2010. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství. 2010, s. 73-76.
 • Použití servolisů při tváření plechů – Šanovec, J., In: Sborník příspěvků konference Technologické fórum 2010. Technologické fórum 2010. Kouty, Ledeč nad Sázavou, 28.06.2010 - 30.06.2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2010, ISBN 978-80-01-04586-2.

2009

 • Použití servolisů při tváření plechů – Šanovec, J., In: Technológia 2009. Technológia 2009. Bratislava, 09.09.2009 - 10.09.2009. Bratislava: Strojnícka fakulta STU v Bratislave. 2009, s. 417-423. ISBN 978-80-227-3135-5.
 • Možnosti použití servolisů v lisařině – Šanovec, J., In: ŠANOVEC, J., ed. Stroje a nástroje pro plošné tváření. Stroje a nástroje pro plošné tváření 2009. Praha, 03.06.2009. Praha: Česká společnost pro výzkum a zpracování plechu. 2009, ISBN 978-80-254-4604-1.
 • Vliv mikrostruktury na tvařitelnost hlubokotažného materiálu – Šanovec, J. - Tatíček, F., - Roleček, L., In: SUCHÁNEK, J. a PAKOSTA, M., eds. Nové trendy ve zpracování plechu. Nové trendy ve zpracování plechu. Praha, 23.09.2009. Praha: Česká společnost pro výzkum a zpracování plechu. 2009, ISBN 978-80-254-5731-3.

2007

 • Současný stav v technologii ohýbání trubek – Šanovec, J., In: Česko - německé kooperační setkání. Česko - německé kooperační setkání. Praha, 05.11.2007 - 07.11.2007. Praha: Česká společnost pro výzkum a zpracování plechu. 2007
 • New Trends in the Sheet Metal Forming IV – Šanovec, J., In: International Science Conference of Materials science and Manufacturing Technology. International Science Conference of Materials Science and Manufacturing Technology. Praha, 26.06.2007 - 27.06.2007. Praha: Česká zemědělská univerzita (ČZU). 2007, s. 257-261. ISBN 978-80-213-1650-8.
 • Nové trendy v technologiích plošného tváření III – Šanovec, J., In: Technológia 2007. Technológia 2007. Bratislava, 19.09.2007 - 20.09.2007. Bratislava: Strojnícka fakulta STU v Bratislave. 2007, s. 0. ISBN 978-80-227-2712-9.

2006

 • Nové trendy v technologiích plošného tváření II – Šanovec, J., In: FORM 2006 - Forming Technology, Tools and Machines. FORM 2006 - Forming Technology, Tools and Machines. Brno, 19.09.2006 - 20.09.2006. Brno: Brno University of Technology. 2006, s. 0. ISBN 80-214-3231-4.

2005

 • Problematika odpružení při lisování výtažků – Tatíček, F. - Šanovec, J., In: Plošné tváření. Plošné tváření. Mladá Boleslav, 05.05.2005. Praha: ČSVZP - Česká společnost pro výzkum a zpracování plechu. 2005, s. 35-63.
 • Souhrnné hodnocení vlivu okrajových podmínek na výsledky simulací při tažení pomocí SW AutoFORM – Šanovec, J. - Tatíček, F., In: Zvýšené hodnoty multifunkčních konstrukčních dílů a výrobních postupů při zpracování plechů. Zvýšené hodnoty multifunkčních konstrukčních dílů a výrobních postupů při zpracování plechů. Praha, 18.10.2005 - 19.10.2005. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2005, s. 82-90. ISBN 80-01-03345-7.
 • General Evaluation of the Influence of Boundary Conditions on the Results of the Simulation with the Help of SW AutoFORM – Šanovec, J. - Tatíček, F., In: CO-MAT-TECH 2005. CO-MAT-TECH 2005. Trnava, 20.10.2005 - 21.10.2005. Bratislava: Vydavatel'stvo STU. 2005, s. 169. ISBN 80-227-2286-3.
 • General Evaluation of the Influence of Boundary Conditions on the Results of the Simulation with the Help of SW AutoFORM – Šanovec, J. - Tatíček, F., In: CO-MAT-TECH 2005. CO-MAT-TECH 2005. Trnava, 20.10.2005 - 21.10.2005. Trnava: STU v Bratislave, MtF. 2005, s. 1111-1119. ISBN 80-227-2286-3.

2004

 • Rozvoj poznatků v technologii tváření ve vztahu k integrovanému inženýrství – Čermák, J. - Šanovec, J. - Tatíček, F., - Novotný, M., In: Sborník ze semináře VZ MSM 212200008. Seminář - Prezentace výsledků výzkumu v rámci výzkumného záměru MSM 21200008. Praha, 24.11.2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2004, s. 86-89. ISBN 80-01-03105-5.
 • Simulace tažení víka motoru pomocí SW AutoFORM a PAM-STAMP – Šanovec, J. - Tatíček, F., - Vrtal, D., In: Acta Mechanica Slovaca. PRO-TECH-MA 2004. Herlany, 14.05.2004 - 15.05.2004. Košice: Technical University of Košice. 2004, s. ?. ISSN 1335-2393.
 • Průběh hlavních deformací při simulacích tažení spodního krytu motoru pomocí SW AutoFORM – Šanovec, J. - Tatíček, F., - Kout, M., In: FORM 2004. FORM 2004. Brno, 21.09.2004 - 22.09.2004. Brno: Kongresové centrum. 2004, s. 163-168. ISBN 80-86607-11-9.
 • Die Vergleichung der Empfindlichkeit von SW PAM STAMPTM und AutoForm auf die Veränderungen der Grenzbedingungen – Šanovec, J. - Tatíček, F., In: CO-MAT-TECH 2004. CO-MAT-TECH 2004. Trnava, 14.10.2004 - 15.10.2004. Bratislava: STU v Bratislave. 2004, s. 1290-1300. ISBN 80-227-2117-4.
 • Die Vergleichung der Empfindlichkeit von SW PAM STAMPTM und AutoForm auf die Veränderungen der Grenzbedingungen – Šanovec, J. - Tatíček, F., In: CO-MAT-TECH 2004. CO-MAT-TECH 2004. Trnava, 14.10.2004 - 15.10.2004. Bratislava: STU v Bratislave. 2004, s. 197. ISBN 80-227-2121-2.
 • Přehled vědecko-výzkumné činnosti v oblasti tváření, odboru tváření, slévání a svařování, Ústavu strojírenské technologie, ČVUT v Praze, FS – Šanovec, J., In: Sborník přednášek se zaměřením na tváření kovů a plastů. Mezinárodní vědecké sympozium - 25. výročí ustavení KTP. Liberec, 14.09.2004 - 15.09.2004. Liberec: Technická univerzita v Liberci. 2004, s. 147-157. ISBN 80-7083-856-6.
 • Jak dále s odpružením výlisků – Šanovec, J. - Tatíček, F., In: Sborník přednášek se zaměřením na tváření kovů a plastů. Mezinárodní vědecké sympozium - 25. výročí ustavení KTP. Liberec, 14.09.2004 - 15.09.2004. Liberec: Technická univerzita v Liberci. 2004, s. 125-130. ISBN 80-7083-856-6.
 • Součastný stav a trendy v plošném tváření – Šanovec, J., In: HEMERKA, J., ed. Progresivní strojírenství. Progresivní strojírenství. Praha, 05.05.2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2004, s. 13-16. ISBN 80-01-02980-8.

2003

 • Vliv lankfordových koeficientů na průběh hlavních deformací pro spodní víko motoru – Vrtal, D. - Šanovec, J., - Tatíček, F., In: Stroje a nástroje pro plošné tváření. Stroje a nástroje pro plošné tváření. Praha, Praha: Eduka, Ing. Jiří Chvojka. 2003, s. 20-22. ISBN 80-239-0693-3.
 • Vliv exponentu deformačního zpevnění a materiálové konstanty c na simulace pro spodní víko motoru – Šanovec, J. - Vrtal, D., - Tatíček, F., In: Stroje a nástroje pro plošné tváření. Stroje a nástroje pro plošné tváření. Praha, Praha: Eduka, Ing. Jiří Chvojka. 2003, s. 14-19. ISBN 80-239-0693-3.
 • Počítačová podpora navrhování míchacího zařízení (technologická část) – Mádl, J. - Zralý, M. - Tatíček, F. - Preclík, V. - Šanovec, J. - Freiberg, F. - Zahradník, J. - Maxa, M. - Šmíd, O., - Kreibich, V., In: 13. Celostátní konference "Míchání, stavba míchacích zařízení, ucpávky". 13. Celostátní konference "Míchání, stavba míchacích zařízení, ucpávky". Brno, 08.09.2003 - 10.09.2003. Brno: Techmix. 2003
 • Reibung - und Niederhal Terdruckeifluss in der Virtuellen Technik der Umformprozessen von Grossen Blechteilen – Šanovec, J. - Vrtal, D., - Tatíček, F., In: CO-MAT-TECH 2003. CO-MAT-TECH 2003. Trnava, 16.10.2003 - 17.10.2003. Trnava: STU v Bratislave, MtF. 2003, ISBN 80-227-1949-8.
 • Reibung - und Niederhal Terdruckeifluss in der Virtuellen Technik der Umformprozessen von Grossen Blechteilen – Šanovec, J. - Vrtal, D., - Tatíček, F., In: CO-MAT-TECH 2003. CO-MAT-TECH. Trnava, 16.10.2003 - 17.10.2003. Trnava: STU v Bratislave, MtF. 2003, s. 246-247. ISBN 80-227-1949-8.
 • Vliv tvářecích parametrů na simulace deformacípři plošném tváření – Šanovec, J. - Vrtal, D., - Tatíček, F., In: Technológia 2003. Technológia 2003. Bratislava, 09.09.2003 - 10.09.2003. Bratislava: STU v Bratislave, SjF. 2003, ISBN 80-227-1935-8.
 • Effect of the Input Data on the Simulation of a Sheet Metal Forming Process – Šanovec, J. - Vrtal, D., - Tatíček, F., In: Technológia 2003. Technológia 2003. Bratislava, 09.09.2003 - 10.09.2003. Bratislava: STU v Bratislave, SjF. 2003, s. 146. ISBN 80-227-1935-8.

2002

 • Simulace technologických procesů – Čermák, J. - Herman, A. - Šanovec, J. - Tatíček, F., - Vrabec, M., In: FÜRBACHER, M., ed. Rozvoj metod a prostředků integraovaného inženýrství. Seminář k řešení výzkumného záměru MSM 212200008. Praha, 02.12.2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2002, s. 34-42. ISBN 80-01-02652-3.
 • Použití počítačové podpory v technologii hlubokého tažení na FS ČVUT v Praze, Ústavu strojírenské technologie – Šanovec, J. - Tatíček, F., - Vrtal, D., In: FORM 2002. FORM 2002. Brno, 16.09.2002 - 18.09.2002. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní. 2002, s. 91-96. ISBN 80-214-2162-2.

2001

 • Utilize of Softwares for Simulation of Stamping – Kábrt, P. - Šanovec, J., In: CTU Reports, Proceedings of Worshop 2001. Workshop ČVUT 2001. Praha, 10.01.2001 - 14.01.2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2001
 • Určování tvaru přístřihu plechu pro tažení výlisku pomocí softwaru PAM-STAMP – Šanovec, J. - Tatíček, F., In: Technológia 2001. 7. Medzinárodná konferencia Technológia 2001. Bratislava, 11.09.2001 - 12.09.2001. Slovenská technická univerzita v Bratislave. 2001, s. 360-363. ISBN 80-227-1567-0.
 • Rozbor metodik zjišťování FLD – Šanovec, J. - Tatíček, F., In: Materiály a technologie ve výrobě speciální techniky. Materiály a technologie ve výrobě speciální techniky. Brno, 10.05.2001. Brno: Vojenská akademie. 2001, s. 88-94.
 • Simulace toku materiálu při tváření pomocí software PAM-STAMP – Šanovec, J. - Tatíček, F., In: METAL 2001. METAL 2001. Ostrava, 15.05.2001 - 17.05.2001. Ostrava: Tanger. 2001, s. 0.
 • Theoretical Aspect of Dry Machining – Mádl, J. - Šanovec, J., In: Network Proceedings - "Dry Machining" and "Disposal of Cutting Fluids". Towards Ecologically Friendly Machining - "Ecofrim". Praha, 19.04.2001 - 21.04.2001. Šumperk: Pramet. 2001, s. 83-86.

2000

 • Ověřování toku materiálu při hlubokém tažení – Kábrt, P. - Šanovec, J., In: Strojné inžinierstvo 2000. Strojné inžinierstvo 2000. Bratislava, 15.11.2000. Bratislava: STU v Bratislave. 2000, s. 70-75. ISBN 80-227-1436-4.
 • Testing of PAM STAMP Software by Model Tests – Kábrt, P. - Šanovec, J., In: Metal 2000. Metal 2000. Ostrava, 16.05.2000 - 18.05.2000. Ostrava: Tanger. 2000, s. 209. ISBN 80-85988-48-8.
 • Verification of PAM STAMP Software – Kábrt, P. - Šanovec, J., In: STREJC, A., ed. Proceedings of Workshop 2000. Workshop 2000. Praha, 14.02.2000 - 16.02.2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2000, s. 458. ISBN 80-01-02229-3.
 • Mixing Equipment Design Based on Concurrent Engineering Approach – Rieger, F. - Ditl, P. - Novák, V. - Miláček, S. - Bauma, V. - Řezníček, J. - Řezníčková, J. - Kanaval, J. - Mádl, J. - Šanovec, J. - Freiberg, F., - Zralý, M., In: STREJC, A., ed. Proceedings of Workshop 2000. Workshop 2000. Praha, 14.02.2000 - 16.02.2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2000, s. 443. ISBN 80-01-02229-3.
 • Hledání a ověřování okrajových podmínek při hlubokém tažení – Šanovec, J. - Kábrt, P., In: Konstruování výlisků z plechu. Konstruování výlisků z plechu. Praha, 07.06.2000. Praha: ČSVZP - Česká společnost pro výzkum a zpracování plechu. 2000, s. 0.
 • Možnosti zjišťování křivek FLD na FS ČVUT – Šanovec, J. - Kábrt, P., In: Požadavky automobilového průmyslu na plechové výtažky. Seminář "Požadavky automobilového průmyslu na plechvé výtažky. Mladá Boleslav, 21.03.2000. Praha: ČSVZP - Česká společnost pro výzkum a zpracování plechu. 2000, s. 0.
 • Optimalizace technologií tažení plechových dílů – Šanovec, J. - Kábrt, P., In: Metal 2000. Metal 2000. Ostrava, 16.05.2000 - 18.05.2000. Ostrava: Tanger. 2000, s. 238. ISBN 80-85988-48-8.
 • Materiálové databáze pro software PAM STAMP – Šanovec, J. - Kábrt, P., In: Metal 2000. Metal 2000. Ostrava, 16.05.2000 - 18.05.2000. Ostrava: Tanger. 2000, s. 211. ISBN 80-85988-48-8.
 • Creating of Material Databases for Pam Stamp Software – Šanovec, J. - Kábrt, P., In: STREJC, A., ed. Proceedings of Workshop 2000. Workshop 2000. Praha, 14.02.2000 - 16.02.2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2000, s. 426. ISBN 80-01-02229-3.
 • Simulační softwary pro hluboké tažení plechů – Šanovec, J. - Kábrt, P., In: HRUBÝ, J., ed. Mezinárodní vědecká konference při příležitosti 50 let založení fakulty strojní. Mezinárodní vědecká konference. Ostrava, 05.09.2000 - 07.09.2000. Ostrava: VŠB-TUO. 2000, s. 227-232. ISBN 80-7078-800-3.
 • Korelace simulace a experimentu při hlubokém tažení – Šanovec, J. - Kábrt, P., In: FOREJT, M., ed. FORM 2000. FORM 2000 - 5-th International Conference. Brno, 19.09.2000 - 20.09.2000. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní. 2000, s. 145-150. ISBN 80-214-1661-0.
 • Nowe przyjazne środowisku plyny obróbkowe – Mádl, J. - Šanovec, J., In: IV Symposium ECOFRIM "Recycling and Neutralization of Metalworking Fluids". IV Symposium ECOFRIM. Krakow, 13.04.2000 - 14.04.2000. Krakow: IOS Krakow. 2000, s. 44. ISBN 83-912887-2-2.
 • New Environmentally friendly Cutting Fluids – Mádl, J. - Šanovec, J., In: IV Symposium ECOFRIM "Recycling and Neutralization of Metalworking Fluids". IV Symposium ECOFRIM. Krakow, 13.04.2000 - 14.04.2000. Krakow: IOS Krakow. 2000, s. 18. ISBN 83-912887-2-2.
 • Mixing Equipment Design Based on Concurrent Engineering Approach – Rieger, F. - Ditl, P. - Novák, V. - Miláček, S. - Bauma, V. - Řezníček, J. - Řezníčková, J. - Kanaval, J. - Mádl, J. - Šanovec, J. - Freiberg, F., - Zralý, M., In: STREJC, A., ed. Proceedings of Workshop 2000. Workshop 2000. Praha, 14.02.2000 - 16.02.2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2000, s. 443. ISBN 80-01-02229-3.
 • Brzdící lišty a konstrukce tažného nástroje – Šanovec, J. - Kábrt, P., In: Výrobní nástroje, automatizace a robotizace ve strojírenství. MATAR 2000 - Výrobní stroje, automatizace a robotizace ve strojírenství. Praha, 20.06.2000 - 22.06.2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2000, s. 144-147. ISBN 80-238-5540-9.

1999

 • Ecological Aspects of Lubricants in the Metal Forming – Šanovec, J., In: Network Proceedings "Necessary properties of cutting fluids and their testing" & "EU directives regarding use and disposal of cutting fluids". Network Proceedings. Espoo, 14.03.1999 - 16.03.1999. Šumperk: Pramet. 1999, s. 86-88.
 • Ecological Aspects of Lubricants in Metal Forming – Šanovec, J., In: Network Proceedings "Necessary properties of cutting fluids and their testing" & "EU directives regarding use and disposal of cutting fluids". Network Proceedings. Espoo, 14.03.1999 - 16.03.1999. Šumperk: Pramet. 1999, s. 86-89.
 • Measuring of Drawbead Restrainig Forces – Kábrt, P. - Šanovec, J., In: BALIČ, J. a KUZMAN, K., eds. ICIT'99 - 2nd International Conference on Industrial Tools. ICIT'99 - 2nd international Conference on Industrial Tools. Rogaška Slatina, 18.04.1999 - 22.04.1999. Celje: TECOS-Slovenian Tool and Die Development Centre. 1999, s. 438-440. ISBN 961-90401-4-7.
 • Experimentální ověření možnosti simulace hlubokého tažení pomocí softwaru PAM-AUTOSTAMP – Kábrt, P. - Šanovec, J., - Pávek, L., In: Transfer 99. Transfer 99. Brno, 07.06.1999 - 08.06.1999. Brno: VUT v Brně. 1999, s. 23-24. ISBN 80-214-1341-7.
 • Boundary Conditions of Deep Drawing – Kábrt, P. - Šanovec, J., In: Proceedings of Workshop 99. Workshop 99. Praha, 02.02.1999 - 03.02.1999. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1999, s. 261.
 • Brzdící lišty pro tažení velkoplošných výtažků – Šanovec, J. - Kábrt, P., In: MAŇAS, M., ed. NÁSTROJE '99. NÁSTROJE '99. Zlín, 12.10.1999 - 13.10.1999. Brno: VUT v Brně. 1999, s. 156-158. ISBN 80-214-1426-X.
 • Ecological Aspects of Lubricants in the Metal Forming – Šanovec, J. - Kábrt, P., In: Technológia '99. Technológia '99. Bratislava, 08.09.1999 - 09.09.1999. Bratislava: STU, Strojnícka fakulta, KSML. 1999, s. 421-424. ISBN 80-227-1255-8.
 • Ekologické aspekty maziv používaných při tváření – Šanovec, J., In: Materiály a technologie ve výrobě speciální techniky. Materiály a technologie ve výrobě speciální techniky. Brno, 06.05.1999. Brno: Vojenská akademie. 1999, s. 61-67.
 • Verifikace softwaru pro simulace hlubokého tažení – Šanovec, J. - Kábrt, P., In: Nové trendy ve výrobě výlisků z plechu. Nové trendy ve výrobě výlisků z plechu. Praha, 27.10.1999. Praha: Česká společnost pro zpracování plechu. 1999, s. 42-43.

1998

 • Influence of Lubricants on The Sheet Metal Forming Process – Šanovec, J. - Kábrt, P., - Cajthaml, K., In: 1st Ecofrim Meeting. 1st Ecofrim Meeting. Šumperk, 08.10.1998 - 10.10.1998. Šumperk: Pramet. 1998, s. 100.
 • Anwendungsrichtlinien zur Erhohung der Processicherheit unregelmasiger Tiefziehteile unter spezieller Betrachitung des Einsatzes von zichstaben – Šanovec, J. - Kábrt, P. - Voelkner, W., - Soergel, H., In: Protokol EFB Sitzung. EFB - Arbeitskreis technologie. Dresden, 20.01.1998 - 21.01.1998. Hannover: Europaische Forschungs. 1998, s. 100.
 • Experimentální zjišťování silového účinku brzdících lišt při hlubokém tažení – Šanovec, J. - Kábrt, P. - Voelkner, W., - Soergel, H., In: STREJC, A., ed. Transfer 98. Transfer 98. Praha, 08.06.1998 - 10.06.1998. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1998, s. 55-56.
 • Drawbead Restraining Forces and their Dependence on the Drawbead Geometry and Blankholding Force – Kábrt, P. - Šanovec, J., In: Strojné inžinierstvo 98 - Zborník referátov z medzinárodnej konferencie. Strojné inžinierstvo 98. Bratislava, 17.09.1998. Bratislava: STU v Bratislave. 1998, s. 571-574. ISBN 80-227-1093-8.
 • The Dependence of Drawbead Restraining Effect on The Boundary Conditions – Kábrt, P. - Šanovec, J., In: Workshop 98. Workshop 98. Praha, 03.02.1998 - 05.02.1998. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1998, s. 611-612.

1997

 • Drawbead Restraining Forces, the Dependence from Geometry and Blakholding Force – Šanovec, J. - Kábrt, P. - Voelkner, W., - Soergel, H., In: PAM 97. PAM 97. Praha, 16.10.1997 - 17.10.1997. Krimpen: Engineering System International. 1997, s. 215-217.
 • Drawbead Restraining Forces, the Dependece from Geometry and Blakholding Force – Šanovec, J. - Kábrt, P. - Voelkner, W., - Soergel, H., In: FORM 97. 3rd International Conference FORM 97. Brno, 23.09.1997 - 24.09.1997. Brno: VUT v Brně. 1997, s. 1260-130. ISBN 80-214-0900-2.
 • Zjišťování kvality maziv pro tažení výlisků – Šanovec, J. - Kábrt, P., - Soergel, H., In: Technológia 97. Technológia 97. Bratislava, 09.09.1997 - 10.09.1997. Bratislava: STU v Bratislave. 1997, s. 919-922. ISBN 80-227-0976-X.

1996

 • Tváření antimagnetických kroužků – Šanovec, J., In: Racionalizace kování 96. Racionalizace kování 96. Brno, 10.09.1996 - 11.09.1996. Modřice: Středisko výzkumu a vzdělávání v kování. 1996, s. 167-173.
 • Zjišťování vlivu brzdících drážek na proces tažení – Šanovec, J. - Kábrt, P., - Sörgel, H., In: MATAR Praha 96. MATAR Praha 96. Praha, 25.06.1996 - 27.06.1996. Praha: Společnost pro obráběcí stroje. 1996, s. 128-134.
 • Investigation of the Boundary Conditions During Deep Drawing of Sheet Metals – Šanovec, J. - Král, M. - Cajthaml, K. - Kábrt, P., - Čermák, J., In: Workshop 96. Workshop 96. Brno, 22.01.1996 - 24.01.1996. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1996, s. 1037-1038.
 • Determining Quality of Lubricants for Deep Drawing – Kábrt, P. - Šanovec, J., - Cajthaml, K., In: Workshop 96. Workshop 96. Brno, 22.01.1996 - 24.01.1996. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1996, s. 1039-1040.

1995

 • Analýza vlivu okrajových podmínek na proces tažení – Šanovec, J. - Hennig, R., In: Form 95. Form 95. Brno, 13.09.1995 - 14.09.1995. Brno: VUT v Brně. 1995, s. 13-16. ISBN 80-214-0664-X.

1993

 • Application of Strain Analysis – Šanovec, J. - Král, M., In: Arbeitskreissitzung EFB Feinbleche. Feinbleche. Chemnitz, 15.06.1993 - 17.06.1993. 1993, s. 1-29.
 • Application of Strain Analysis – Šanovec, J. - Král, M., In: Maschinen und Werkzeuge. Arbeitskreissitzungen "Maschinen und Werkzeuge", "Rechnerunterstützte Blechfertigung", "Feinbleche", "Umformen von Aluminiumblechen". Chemnitz, 15.06.1993 - 17.06.1993. 1993, s. 1-33.
 • Zjišťování deformačních stavů při tváření plechů na profilovací lince – Šanovec, J., In: 31. konference Experimentální analýza napětí. 31. konference o experimentální analýze napětí. Praha, 02.06.1993 - 05.06.1993. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky. 1993, s. 279-283.
 • Optimalizace výroby panelu – Čermák, J. - Král, M., - Šanovec, J., In: Technológia '93. Mezinárodní konference Technológia '93. Bratislava, 21.09.1993 - 22.09.1993. Bratislava: STU v Bratislave. 1993, s. 273-275. ISBN 80-227-0580-2.
 • Expert System in Metal Forming Production – Čermák, J. - Král, M. - Mádle, L. - Šanovec, J., - Zeman, K., In: Workshop 93. Workshop 93. Praha, 18.01.1993 - 21.01.1993. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1993, s. 161-162.

?

 • Vliv tlaku přidržovače a koeficientu tření na průběh hlavních deformací – Vrtal, D. - Šanovec, J., - Tatíček, F., In: neuvedeno. neuvedeno., ?

Zpráva

2016

 • Konstrukční řešení nástroje – Tatíček, F. - Čermák, J. - Šanovec, J. - Valeš, M., - Machka, B., K Automobilce 585, Kolín – Sendražice: DIRAC Industries s.r.o.. 2016, 12133/2016/009.

2009

 • Analýza zmetkovitosti výlisku při rozšířeném sortimentu zpracovávaných plechů – Tatíček, F. - Šanovec, J., Mladá Boleslav: Škoda Auto a.s.. 2009, U12133/2009/009.

2001

 • Počítačem podporované technologické procesy – Šanovec, J. - Bednář, B. - Bureš, P. - Čermák, J. - Herman, A. - Kábrt, P. - Navrátil, V. - Svárovský, M., - Vrabec, M., Praha 6 - Veleslavín: FRVŠ. 2001, U223/2000/015.

2000

 • Výroční výzkumná zpráva v oblasti plošného tváření – Šanovec, J. - Kábrt, P., Praha: České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní. 2000, U223/2000/009.

1999

 • Verifikace materiálových vlastností hlubokotažných plechů programovým souborem PAM-AutoStamp – Pávek, L. - Kábrt, P., - Šanovec, J., Mladá Boleslav: Škoda Auto a.s.. 1999, U223/1999/018.

1997

 • Problematika geometrie a umístění brzdících drážek tažných nástrojů – Šanovec, J. - Kábrt, P., - Sörgel, H., 1997

1996

 • Vliv maziva na velikost tažné síly – Šanovec, J. - Kábrt, P., 1996
 • Anvendungsrichtlinien zur Erhöhung der Processicherheit unregelmässiger Tiefziehteile unter spezieller Betrachtung des Einsatzes von Ziehstäben – Šanovec, J. - Kábrt, P., - Sörgel, H., 1996
 • Deutsch-tschechisches Gemeinschaftsprojekt - ein Beitrag zur europäischen Wirtschaftskooperation – Šanovec, J. - Krüger, K., 1996
 • Anwendungsrichtlinien zur Erhöhung der Processsicherheit Unregelmässiger Tiefziehteilen unter specialler Betrachtung des Einsatzes von Ziehstäben – Šanovec, J. - Sörgel, H., 1996

1995

 • Nové technologie tažení a ohýbání plechů – Šanovec, J., 1995
 • Anwendungsrichtlinien zur Erhöhung der Processsicherheit Unregelmässiger Tiefziehteilen unter specialler Betrachtung des Einsatzes von Ziehstäben – Šanovec, J. - Sörgel, H. - Cajthaml, K., - Kábrt, P., 1995

1994

 • Rozvoj experimentální základny v oboru technologie tváření – Šanovec, J. - Král, M., - Cajthaml, K., 1994

1993

 • Optimization of the Production of a Stainless Steel Panel – Šanovec, J. - Král, M., 1993

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2011

 • Základy technologie 1 – Němec, M. - Suchánek, J., - Šanovec, J., 2. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze. 2011, ISBN 978-80-01-04867-2.

2006

 • Základy technologie I – Němec, M. - Suchánek, J., - Šanovec, J., Praha: Vydavatelství ČVUT. 2006, ISBN 80-01-03530-1.

2005

 • Technologičnost konstrukce I – Bednář, B. - Šanovec, J. - Čermák, J., - Michálek, L., 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT. 2005, ISBN 80-01-03268-X.

2002

 • Technický slovník naučný G - J – Aligerová, E. - Bednář, B. - Brož, K. - Caha, Z. - Čiháková, I. - Ďaďo, S. - Draxler, K. - Drkal, F. - Dvořák, R. - Habel, J. - Hánek, P. - Hanus, D. - Havlan, M. - Heptner, T. - Hoffman, P. - Holčík, J. - Hrubec, F. - Hrůza, J. - Jelínek, V. - Jirouš, F. - et al., 1. vyd. Praha: Encyklopedický dům, s r.o.. 2002, ISBN 80-86044-20-3.
 • Technický slovník naučný D - F – Aligerová, E. - Bednář, B. - Brož, K. - Caha, Z. - Čiháková, I. - Ďaďo, S. - Draxler, K. - Drkal, F. - Dvořák, R. - Habel, J. - Hánek, P. - Hanus, D. - Havlan, M. - Heptner, T. - Hoffman, P. - Holčík, J. - Hrubec, F. - Hrůza, J. - Jelínek, V. - Jirouš, F. - et al., 1. vyd. Praha: Encyklopedický dům, s r.o.. 2002, ISBN 80-86044-18-1.
 • Technologie I. Soubor otázek - doplňkové skriptum – Herman, A. - Šanovec, J., 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT. 2002, ISBN 80-01-02596-9.

2001

 • Technický slovník naučný A - Č – Aligerová, E. - Bednář, B. - Brož, K. - Caha, Z. - Čiháková, I. - Ďaďo, S. - Draxler, K. - Drkal, F. - Dvořák, R. - Habel, J. - Hánek, P. - Hanus, D. - Havlan, M. - Heptner, T. - Hoffman, P. - Holčík, J. - Hrubec, F. - Hrůza, J. - Jelínek, V. - Jirouš, F. - et al., 1. vyd. Praha: Encyklopedický dům, s r.o.. 2001, ISBN 80-86044-17-3.

2000

 • Technologie I - Návody pro cvičení – Šanovec, J. - Bednář, B. - Čermák, J. - Kreibich, V. - Herman, A. - Roubíček, M., - Svárovský, M., 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2000, ISBN 80-01-02211-0.

1996

 • Technologie 1 – Novotný, J. - Šanovec, J. - Bednář, B., - Kreibich, V., Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1996, ISBN 80-01-01420-7.

1993

 • Tvářecí nástroje – Kotouč, J. - Šanovec, J. - Čermák, J., - Mádle, L., Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1993, ISBN 80-01-01003-1.

Sborník

2009

 • Stroje a nástroje pro plošné tváření – Šanovec, J. ed., Stroje a nástroje pro plošné tváření 2009. Praha, 03.06.2009. Praha: Česká společnost pro výzkum a zpracování plechu. 2009, ISBN 978-80-254-4604-1.

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2006

 • Nové trendy v technologiích plošného tváření III – Šanovec, J., 14.12.2006.

2004

 • Progresivní technologie v plošném tváření – Šanovec, J., 07.09.2004.
 • Možnosti zapojení odboru tváření, slévání a svařování do spolupráce s firmou Porsche – Šanovec, J., 24.03.2004.
 • Verifikace simulací toku materiálu při tažení dílů karoserií – Šanovec, J. - Tatíček, F., 13.05.2004.

2002

 • Nové poznatky v konstrukci nástrojů pro plošné tváření - konstrukce nástrojů pro plošné tváření – Šanovec, J., 04.06.2002.
 • Verifikace hodnot pro spodní víko motoru získaných experimentem a simulací pomocí softwaru PAM-STAMP – Vrtal, D. - Šanovec, J., - Tatíček, F., 23.04.2002.
 • Verifikace simulace hlubokého tažení reálného výlisku – Tatíček, F. - Šanovec, J., - Vrtal, D., 23.04.2002.
 • Verifikace simulace toku materiálu při tažení dílů karoserií – Šanovec, J. - Tatíček, F., - Kolman, R., 23.04.2002.