[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12133/logo_12133.png]

Lidé

doc. Ing. Jan Čermák, CSc.

doc. Ing. Jan Čermák, CSc.

Jan.Cermak (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2633

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • MSM6840770007  
  Výzkum materiálových, technologických, ekonomických a ekologických faktorů ve strojírenské výrobě – Čermák, J. (2005)

Článek v periodiku

2017

 • Snižování spotřeby energie a ochrana životního prostředí – Čermák, J., Kovárenství. 2017, 2017(62), s. 44-46. ISSN 1213-9289.
 • Výronek v zápustkovém kování – Čermák, J., Kovárenství. 2017, 2017(59), s. 19-22. ISSN 1213-9289.
 • Průmysl 4.0 a technologie objemového tváření – Čermák, J., Kovárenství. 2017, 2017(60), s. 24-29. ISSN 1213-9289.

2016

 • Rozvoj a integrace strojírenských technologií – Čermák, J., Kovárenství. 2016, 0(58), s. 17-20. ISSN 1213-9289.
 • Klasifikace napětí a deformací – Čermák, J., Kovárenství. 2016, 0(56), s. 28-30. ISSN 1213-9289.
 • Předkovací operace v zápustkovém kování – kovací válce a PKV – Čermák, J., Kovárenství. 2016, 0(56), s. 10-14. ISSN 1213-9289.

2015

 • Výběr z časopisu la forge Janvier 2015 – Čermák, J., Kovárenství. 2015, 0(55), s. 44. ISSN 1213-9289.
 • Vývoj v českých zápustkových kovárnách za 25 let – Čermák, J. - Gráf, G., - Mrázek, S., Kovárenství. 2015, 2015(53), s. 15-20. ISSN 1213-9289.

2014

 • Tváření kovů a automobilový průmysl – Čermák, J., Kovárenství. 2014, 0(50), s. 33-36. ISSN 1213-9289.

2013

 • Možnosti rozvoje v kovárenském průmyslu – Čermák, J., Kovárenství. 2013, 5(47), s. 25-28. ISSN 1213-9289.
 • Expertní systém pro volbu tvářecích technologií – Čermák, J. - Zdráhal, Z., Kovárenství. 2013, 5(48), s. 4-7. ISSN 1213-9289.

2012

 • Trendy v kovárenském průmyslu – Čermák, J., Kovárenství. 2012, 0(44), s. 77-80. ISSN 1213-9289.
 • Ostřihování a děrování zápustkových výkovků – Čermák, J., Kovárenství. 2012, 2012(43), s. 17-20. ISSN 1213-9289.

2011

 • Ústav strojírenské technologie, Fakulta strojní ČVUT v Praze - Historie a současnost – Tatíček, F. - Čermák, J., Kovárenství. 2011, 0(42), s. 58-59. ISSN 1213-9289.
 • Rozvoj kovárenských technologií – Čermák, J., Kovárenství. 2011, 0(41), s. 61-64. ISSN 1213-9289.
 • Modely tření při numerické simulaci – Čermák, J., Kovárenství. 2011, 0(39), s. 41-43. ISSN 1213-9289.
 • Modely tření při numerické simulaci – Čermák, J., Kovárenství. 2011, 0(39), s. 41-43. ISSN 1213-9289.
 • Problematika přesného kování – Čermák, J., Kovárenství. 2011, 0(39), s. 7-14. ISSN 1213-9289.

2010

 • Trendy v kovárenském průmyslu – Čermák, J., Kovárenství. 2010, 2010(38), s. 15-18. ISSN 1213-9289.
 • Historie i současnost bezvýronkového kování – Čermák, J. - Jílek, L., Kovárenství. 2010, 2010(37), s. 37-43. ISSN 1213-9289.

2009

 • Volné kovárny opět začínají s jedernou energetikou – Čermák, J. - Jílek, L., Kovárenství. 2009, 0(36), s. 42-43. ISSN 1213-9289.
 • Rychlostní ozubené kolo s přesně vykovaným spojkovým ozubením – Čermák, J., Kovárenství. 2009, 2009(35), s. 12. ISSN 1213-9289.
 • 3D měření rozměrů velkých výkovků během kování pomocí laseru – Čermák, J., Kovárenství. 2009, 2009(35), s. 54. ISSN 1213-9289.
 • Základní zákony tváření při kování – Jílek, L. - Čermák, J., Kovárenství. 2009, 2009(35), s. 33-43. ISSN 1213-9289.

2008

 • Automatizované kovací linky – Čermák, J., Kovárenství. 2008, 0(31), s. 32-33. ISSN 1213-9289.
 • Tvarová složitost zápustkových výkovků – Čermák, J., Kovárenství. 2008, 0(33), s. 13-16. ISSN 1213-9289.

2007

 • Budoucnost technologií objemového tváření za tepla – Čermák, J., Kovárenství. 2007, 30(0), s. 48. ISSN 1213-9289.
 • Snížení součinitele tření na minimum – Čermák, J., Kovárenství. 2007, 30(0), s. 47. ISSN 1213-9289.

2006

 • Kování neželezných slitin metoda Cobapress – Čermák, J., Kovárenství. 2006, 0(28), s. 41-42. ISSN 1213-9289.

2005

 • Současné trendy ve zpracování hořčíkových slitin tvářením – Čermák, J. - Hawelka, M., - Tatíček, F., MM. Průmyslové spektrum. 2005, 0(10), s. 59-62. ISSN 1212-2572.
 • Komentář ke článku A. Malůšek: "Návrh upřesněné terminologie částí výronkové dutiny a výronku" – Čermák, J., Kovárenství. 2005, 10(26), s. 8. ISSN 1213-9289.
 • Definice výronku a výronkové drážky – Čermák, J., Kovárenství. 2005, 10(26), s. 6-7. ISSN 1213-9289.

2004

 • 18. Mezinárodní kovárenský kongres – Čermák, J., Kovárenství. 2004, 10(24), s. 46-47. ISSN 1213-9289.
 • Databáze výzkumných projektů v kovárenském průmyslu – Čermák, J., Kovárenství. 2004, 10(24), s. 48-49. ISSN 1213-9289.
 • Možnosti zvyšování kvalifikace v kovoprůmyslu – Čermák, J., Kovárenství. 2004, 10(24), s. 43-45. ISSN 1213-9289.

2003

 • Die Design for Near-Net Shape Forging – Čermák, J. - Gráf, G., Acta Polytechnica. 2003, 43(2), s. 28-33. ISSN 1210-2709.
 • Poznatky ze 17. mezinárodního kovárenského kongres, 2.část – Čermák, J., Kovárenství. 2003, 9(22), s. 36-40. ISSN 1213-9289.

2002

 • Poznatky ze 17. mezinárodního kovárenského kongres, 1.část – Čermák, J., Kovárenství. 2002, 8(21), s. 19-26. ISSN 1213-9289.
 • Vývoj kovárenského průmyslu ve světě a v ČR – Čermák, J., Technik. 2002, 10(9), s. 38. ISSN 1210-616X.
 • Simulation Process in Machining – Vrabec, M. - Čermák, J., - Horák, J., Acta Mechanica Slovaca. 2002, 6(2), s. 57-62. ISSN 1335-2393.
 • Přesnost a kvalita výkovků mají stále větší význam – Čermák, J., Technik. 2002, 10(4), s. 30-31. ISSN 1210-616X.

2001

 • Close-Die Flashless Forging in Automotive Industry – Gráf, G. - Čermák, J., Journal for Technology of Plasticity. 2001, 26(2), s. 1-10. ISSN 0350-2368.
 • Rozvoj technologií zápustkového kování – Čermák, J., Technik. 2001, 9(1), s. 16-17. ISSN 1210-616X.

2000

 • Současný stav zápustkového kování z pohledu konferencí – Čermák, J., Kovárenství. 2000, 6(17), s. 27-29. ISSN 1213-9289.
 • Globalizace v kovárenském průmyslu – Čermák, J., Kovárenství. 2000, 6(17), s. 17-18. ISSN 1213-9289.
 • Computational Techniques in Manufacturing Technology – Mádl, J. - Čermák, J., - Vrabec, M., Acta Polytechnica. 2000, 40(4), s. 94-100. ISSN 1210-2709.
 • Faktory ovlivňující technologii přesného kování – Čermák, J., Kovárenství. 2000, 6(16), s. 13-17. ISSN 1213-9289.

1999

 • Selecting Manufacturing Technology: A Knowledge Modelling Approach – Zdráhal, Z. - Valášek, M., - Čermák, J., Journal of Intelligent and Robotic Systems. 1999, 26(3), s. 405-422. ISSN 0921-0296.
 • Mezinárodní kovárenské konference v roce 1999 – Čermák, J., Kovárenství. 1999, 5(15), s. 29-30. ISSN 1213-9289.
 • Selecting Manufacturing Technology: A Knowledge Modelling Approach – Zdráhal, Z. - Valášek, M., - Čermák, J., Journal of Intelligent and Robotic Systems. 1999, 26((3/4)), s. 405-422. ISSN 0921-0296.
 • Studie hlavních rozvojových směrů kovárenského průmyslu v USA – Čermák, J., Kovárenství. 1999, 5(14), s. 13-15. ISSN 1213-9289.
 • Volba rozměrů výronkové drážky – Čermák, J., Kovárenství. 1999, 5(14), s. 19-23. ISSN 1213-9289.
 • Simulace zápustkového kování jako mezičlánek v CAD/CAM systémech – Čermák, J., Acta Mechanica Slovaca. 1999, 3(3), s. 51-54. ISSN 1335-2393.

1998

 • Určení nákladů na ekonomickou dávku při zápustkovém kování – Čermák, J., Kovárenství. 1998, 0(13), s. 14-16. ISSN 1213-9289.
 • Forging & Fasteners Industry Technical Conference 1998 – Čermák, J., Kovárenství. 1998, 0(13), s. 11-12. ISSN 1213-9289.
 • Rozvoj kovárenských technologií v Evropě – Čermák, J., Technik. 1998, 6(12), s. 10. ISSN 1210-616X.
 • Mezinárodní konference o kování a příbuzných technologiích ICFT 98 – Čermák, J., Kovárenství. 1998, 0(12), s. 30-32. ISSN 1213-9289.
 • Mezinárodní konference "Forging and Related Technology" – Čermák, J., Kovárenství. 1998, 0(12), s. 4-5. ISSN 1213-9289.
 • Evropská odborná síť pro přesné kování – Čermák, J., Kovárenství. 1998, 0(12), s. 6. ISSN 1213-9289.

1997

 • Výroba a konstrukce nástrojů pro objemové tváření – Čermák, J., Kovárenství. 1997, 0(0), s. 14-15. ISSN 1213-9289.
 • Pokroky v simulaci zápustkového kování – Čermák, J., Technik. 1997, 5(0), s. 10-11. ISSN 1210-616X.
 • Výroba a konstrukce nástrojů pro objemové tváření – Čermák, J., Technický týdeník. 1997, 45(0), s. 11. ISSN 0040-1064.
 • Pokrok v simulaci zápustkového kování – Čermák, J., Kovárenství. 1997, 0(0), s. 4-5. ISSN 1213-9289.

1996

 • Computer Aided Technology in Czech Forges – Čermák, J., Metallurgia. 1996, s. 62-63. ISSN 0141-8602.

1995

 • Simulace toku materiálu při zápustkovém kování – Čermák, J., Technik. 1995, 3(0), s. 26-27. ISSN 1210-616X.

1994

 • Kam směřuje český kovárenský průmysl – Čermák, J., Technik. 1994, 2(0), s. 42-43. ISSN 1210-616X.
 • Možnosti počítačové simulace v zápustkovém kování – Čermák, J., Kovárenství. 1994, 0(0), s. 91-94. ISSN 1213-9289.

1993

 • Optimalizace výroby panelu – Čermák, J. - Král, M., - Šanovec, J., Strojírenská výroba. 1993, 41(0), s. 41-42. ISSN 0039-2456.
 • Volba tvářecího stroje pro zápustkové kování – Čermák, J., Strojírenská výroba. 1993, 41(0), s. 24-28. ISSN 0039-2456.
 • Analysis of Strains in a Steel Panel – Čermák, J. - Král, M., - Šanovec, J., Acta Polytechnica. 1993, 33(0), s. 57-61. ISSN 1210-2709.

Stať ve sborníku

2013

 • Development in the forging industry – Čermák, J., In: BRYKSÍ STUNOVÁ, B., et al., eds. Technological Forum 2013. Technologické fórum 2013. Kouty, 25.06.2013 - 27.06.2013. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing.. 2013, s. 184-188. ISBN 978-80-87583-06-7.

2012

 • Možnosti rozvoje v kovárenském průmyslu – Čermák, J., In: KOLAŘÍKOVÁ, M., et al., eds. Technologické Forum 2012. Technologické fórum 2012. Kouty, 26.06.2012 - 28.06.2012. Prague: Czech Technical University. 2012, s. 98-104. ISBN 978-80-01-05076-7.

2011

 • Vývoj v kovárenském průmyslu – Čermák, J., In: Technologické Fórum 2011. Technologické Fórum Junior 2011. Kouty, 27.06.2011 - 29.06.2011. Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12133. 2011, s. 102-109. ISBN 978-80-01-04852-8.

2010

 • Trendy v kovárenském průmyslu – Čermák, J., In: X. Mezinárodní sympozium FORM 2010. X. Mezinárodní sympozium FORM 2010. Brno, 14.09.2010 - 15.09.2010. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství. 2010
 • Metody přesného kování – Čermák, J., In: Sborník příspěvků konference Technologické fórum 2010. Technologické fórum 2010. Kouty, Ledeč nad Sázavou, 28.06.2010 - 30.06.2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2010, ISBN 978-80-01-04586-2.

2009

 • Inženýrské výpočty při volbě tvářecího stroje – Čermák, J., In: 7. Kovárenská konference. 7. Kovárenská konference. Mechanizace a automatizace v kovárnách.. Brno, 13.05.2009 - 14.05.2009. Brno: SVAZ KOVÁREN ČR o.s.. 2009, ISBN 978-80-254-4430-6.
 • Vývoj v kovárenském průmyslu – Čermák, J., In: 7. Kovárenská konference. 7. Kovárenská konference. Mechanizace a automatizace v kovárnách.. Brno, 13.05.2009 - 14.05.2009. Brno: SVAZ KOVÁREN ČR o.s.. 2009, ISBN 978-80-254-4430-6.

2007

 • Nové a perspektivní technologie v zápustkovém kování – Čermák, J., In: 6. Kovárenská konference - Nové technologie kování. 6. Kovárenská konference - Nové technologie kování. Nové Město na Moravě, 15.05.2007 - 16.05.2007. Praha: Svaz kováren ČR. 2007, s. 140-147. ISBN 978-80-239-8938-0.
 • Rozvoj technologií v oblasti zápustkového kování – Čermák, J., In: Forming 2007. XIV. medzinárodná vedecká konferencia na tému PLASTICITA MATERIÁLOV. Podbanská, 12.09.2007 - 15.09.2007. Slovenská technická univerzita v Bratislave. 2007, s. 29-32. ISBN 978-80-227-2702-0.

2006

 • Trendy v kovárenském průmyslu – Čermák, J., In: FORM 2006 - Forming Technology, Tools and Machines. FORM 2006 - Forming Technology, Tools and Machines. Brno, 19.09.2006 - 20.09.2006. Brno: Brno University of Technology. 2006, s. 0. ISBN 80-214-3231-4.

2005

 • Forming of Magnesium Alloys - Feassibility Study – Hawelka, M. - Tatíček, F., - Čermák, J., In: CO-MAT-TECH 2005. CO-MAT-TECH 2005. Trnava, 20.10.2005 - 21.10.2005. Bratislava: Vydavatel'stvo STU. 2005, s. 52. ISBN 80-227-2286-3.
 • Forming of Magnesium Alloys - Feassibility Study – Hawelka, M. - Tatíček, F., - Čermák, J., In: CO-MAT-TECH 2005. CO-MAT-TECH 2005. Trnava, 20.10.2005 - 21.10.2005. Bratislava: Vydavatel'stvo STU. 2005, s. 444-453. ISBN 80-227-2286-3.
 • Predikce životnosti zápustek a měření jejich opotřebení – Čermák, J., In: 5. Kovárenská konference. 5. kovárenská konference. Nové Město na Moravě, 24.05.2005 - 25.05.2005. Praha: Svaz kováren ČR. 2005, s. 133-141.

2004

 • Rozvoj poznatků v technologii tváření ve vztahu k integrovanému inženýrství – Čermák, J. - Šanovec, J. - Tatíček, F., - Novotný, M., In: Sborník ze semináře VZ MSM 212200008. Seminář - Prezentace výsledků výzkumu v rámci výzkumného záměru MSM 21200008. Praha, 24.11.2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2004, s. 86-89. ISBN 80-01-03105-5.
 • Trendy v kovárenském průmyslu – Čermák, J., In: FORM 2004. FORM 2004. Brno, 21.09.2004 - 22.09.2004. Brno: Kongresové centrum. 2004, s. 17-20. ISBN 80-86607-11-9.
 • Optimization of Forging Tools Using Final Element Method – Novotný, M. - Čermák, J., In: CO-MAT-TECH 2004. CO-MAT-TECH 2004. Trnava, 14.10.2004 - 15.10.2004. Bratislava: STU v Bratislave. 2004, s. 994-1002. ISBN 80-227-2117-4.
 • Optimization of Forging Tools Using Final Element Method – Novotný, M. - Čermák, J., In: CO-MAT-TECH 2004. CO-MAT-TECH 2004. Trnava, 14.10.2004 - 15.10.2004. Bratislava: STU v Bratislave. 2004, s. 153. ISBN 80-227-2121-2.
 • Objemové tváření – Čermák, J. - Mrázek, S., In: HEMERKA, J., ed. Progresivní strojírenství. Progresivní strojírenství. Praha, 05.05.2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2004, s. 17-22. ISBN 80-01-02980-8.

2003

 • Simulace technologických procesů v technologické přípravě výroby – Čermák, J. - Vrabec, M., - Herman, A., In: FÜRBACHER, M., ed. Rozvoj metod a prostředků integrovaného strojního inženýrství. Seminář k řešení výzkumného záměru MSM 212200008. Praha, 26.11.2003. Praha: ČVUT v Praze. 2003, s. 43-48. ISBN 80-01-02866-6.
 • Die Design for Near Net Shape Forging – Čermák, J. - Gráf, G., In: NOVOSAD, J., ed. AED 2003. AED 2003. Praha, 01.06.2003 - 04.06.2003. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad. 2003, ISBN 80-86059-35-9.
 • Die Design for Near Net Shape Forging – Čermák, J. - Gráf, G., In: International Conference on Advanced Engineering Design. 3rd International Conference on Advanced Engineering Design AED 2003. Prague, 01.06.2003 - 04.06.2003. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad. 2003, s. 96. ISBN 80-86059-35-9.
 • Evaluation of the Tool Wear in Closed-Die Forging Process – Novotný, M. - Čermák, J., In: CO-MAT-TECH 2003. CO-MAT-TECH 2003. Trnava, 16.10.2003 - 17.10.2003. Trnava: STU v Bratislave, MtF. 2003, ISBN 80-227-1949-8.
 • Evaluation of the Tool Wear in Closed-Die Forging Process – Novotný, M. - Čermák, J., In: CO-MAT-TECH 2003. CO-MAT-TECH. Trnava, 16.10.2003 - 17.10.2003. Trnava: STU v Bratislave, MtF. 2003, s. 202-204. ISBN 80-227-1949-8.
 • The Feasibility of Precise Forging – Čermák, J., In: CO-MAT-TECH 2003. CO-MAT-TECH 2003. Trnava, 16.10.2003 - 17.10.2003. Trnava: STU v Bratislave, MtF. 2003, ISBN 80-227-1949-8.
 • The Feasibility of Precise Forging – Čermák, J., In: CO-MAT-TECH 2003. CO-MAT-TECH. Trnava, 16.10.2003 - 17.10.2003. Trnava: STU v Bratislave, MtF. 2003, s. 75. ISBN 80-227-1949-8.
 • Současné trendy v kovárenském průmyslu – Čermák, J., In: 4. Kovárenská konference. 4. Kovárenská konference. Hotel Santon, Brno, 27.05.2003 - 28.05.2003. Praha: Svaz kováren ČR. 2003, s. 85-92.

2002

 • Simulace technologických procesů – Čermák, J. - Herman, A. - Šanovec, J. - Tatíček, F., - Vrabec, M., In: FÜRBACHER, M., ed. Rozvoj metod a prostředků integraovaného inženýrství. Seminář k řešení výzkumného záměru MSM 212200008. Praha, 02.12.2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2002, s. 34-42. ISBN 80-01-02652-3.
 • Zvyšování výkonnosti kovárenských procesů – Čermák, J., In: CO-MAT-TECH 2002. 10. mezinárodní vědecká konference v Trnavě. Trnava, 24.10.2002 - 25.10.2002. Slovenská technická univerzita v Bratislave. 2002, s. 225-228. ISBN 80-227-1768-1.
 • Rozvoj technologií zápustkového kování – Čermák, J., In: FORM 2002. FORM 2002. Brno, 16.09.2002 - 18.09.2002. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní. 2002, s. 15-20. ISBN 80-214-2162-2.
 • Innovation of Training of CAD/CAM Systems – Čermák, J. - Vrabec, M. - Lukeš, J., - Mazač, R., In: Proceedings of Workshop 2002. Workshop 2002. Praha, 11.02.2002 - 13.02.2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2002, s. 700-701. ISBN 80-01-02511-X.

2001

 • Expertní systémy ve tváření – Čermák, J. - Král, M., In: Moderní technologie zpracování ocelových a hliníkových plechů. Moderní technologie zpracování ocelových a hliníkových plechů. Praha - hotel Olšanka, 03.10.2001 - 04.10.2001. 2001
 • Computer Aided Optimization of Die Design and Production – Čermák, J. - Vrabec, M., - Horák, J., In: International Conference on Advanced Engineering Desing. International Conference on Advanced Engineering Desing. Glasggow, 24.06.2001 - 26.06.2001. Glasgow: University of Glasgow. 2001, s. 300-304. ISBN 0-85261-731-3.
 • Metodika přesného kování – Čermák, J. - Gráf, G., In: 3. Národní kovárenská konference. 3. Národní kovárenská konference. Ždár nad Sázavou, 29.05.2001 - 31.05.2001. Praha: Svaz kováren ČR. 2001, s. 126-133.
 • Close-Die Flashless Press Forging on Mechanical Presses – Čermák, J. - Gráf, G., In: ICIT 2001. 3rd International Conference on Industrial Tools. Ragaška Slatina, 22.04.2001 - 26.04.2001. Celje: TECOS-Slovenian Tool and Die Development Centre. 2001, s. 79-82. ISBN 961-90401-5-5.
 • Close-Die Flashless Press Forging SKODA-AUTO, a.s – Gráf, G. - Čermák, J., In: CO-MAT-TECH 2001. CO-MAT-TECH 2001 - 9th International Conference on Materials and Technology. Trnava, 25.10.2001 - 26.10.2001. Bratislava: STU v Bratislave. 2001, s. 205-211. ISBN 80-227-1591-3.

2000

 • Near Net-Shape Closed-Die Press Forging – Gráf, G. - Čermák, J., In: CO-MAT-TECH 2000. CO-MAT-TECH 2000. Trnava, 19.10.2000 - 20.10.2000. Bratislava: STU v Bratislave. 2000, s. 69-75. ISBN 80-227-1413-5.
 • Konstrukce zápustek - volba polohy dělící roviny, rozměry výronkové drážky – Čermák, J., In: Základy technologie tváření - sborník přednášek. Seminář "Základy technologie tváření". Lázně Kostelec u Zlína, 16.05.2000 - 17.05.2000. Praha: Svaz kováren ČR. 2000, s. 33-39.
 • Close-Die Forming Simulation Part of CAD/CAM Systems – Čermák, J. - Vrabec, M., In: STREJC, A., ed. Proceedings of Workshop 2000. Workshop 2000. Praha, 14.02.2000 - 16.02.2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2000, s. 422. ISBN 80-01-02229-3.
 • Přesné zápustkové kování – Čermák, J., In: FOREJT, M., ed. FORM 2000. FORM 2000 - 5-th International Conference. Brno, 19.09.2000 - 20.09.2000. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní. 2000, s. 43-48. ISBN 80-214-1661-0.
 • Numerická simulace zápustkového kování a CAD/CAM systémy – Čermák, J. - Vrabec, M., - Horák, J., In: Výrobní nástroje, automatizace a robotizace ve strojírenství. MATAR 2000 - Výrobní stroje, automatizace a robotizace ve strojírenství. Praha, 20.06.2000 - 22.06.2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2000, s. 137-143. ISBN 80-238-5540-9.

1999

 • Computational Techniques in Manufactoring Technology – Mádl, J. - Čermák, J., - Vrabec, M., In: First Inter. Confer. on Advanced Engineering Design - Book of Abstracts. First Intern. Conf. on Advanced Engineering Design. Praha, 31.05.1999 - 02.06.1999. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1999, s. 35-36.
 • Computational Techniques in Manufacturing Technology – Mádl, J. - Čermák, J., - Vrabec, M., In: JENÍKOVÁ, Z., STEIDL, J., a KOŘÍNEK, Z., eds. First International Conference on Advanced Engineering Design. The Advanced Eng.Desing. Praha, 03.05.1999 - 02.06.1999. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 1999, s. 196. ISBN 80-01-02055-X.
 • Vstupní data pro simulaci zápustkového kování z hlediska konstrukce zápustek – Čermák, J., In: RADINA, M., SCHINDLER, I., a KUBINA, T., eds. Forming 99. Forming 99. Zlaté Hory, 15.09.1999 - 17.09.1999. Ostrava: VŠB-TUO. 1999, s. 76-82. ISBN 83-910722-1-5.
 • Využívání internetu v kovárenském průmyslu – Čermák, J., In: 2. národní kovárenská konference. 2. mezinárodní kovárenská konference. Rožnov pod Radhoštěm, 25.05.1999 - 27.05.1999. Praha: Svaz kováren ČR. 1999, s. 115-120.
 • Cíle a možnosti využívání simulace ve tváření kovů – Čermák, J., In: 2. národní kovárenská konference. 2. mezinárodní kovárenská konference. Rožnov pod Radhoštěm, 25.05.1999 - 27.05.1999. Praha: Svaz kováren ČR. 1999, s. 86-93.

1998

 • System for Manufacturability of Formed Parts – Čermák, J. - Král, M., - Valášek, M., In: Workshop 98. Workshop 98. Praha, 03.02.1998 - 05.02.1998. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1998, s. 609-610.
 • Modelling Expertise for Selecting Manufacturing Technology – Zdráhal, Z. - Valášek, M., - Čermák, J., In: AFSARMANESH, H., MAŘÍK, V., a CAMARINHA-MATOS, L.M., eds. Intelligent Systems for Manufacturing. Multi-Agent Systems and Virtual Organizations. Balanced Automation System 98 - 3rd IEEE/IFIP Inter. Confer. on Information Technology. Praha, 26.08.1998 - 28.08.1998. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 1998, s. 253-264.
 • Knowledge-Based Selection of Metal Forming Technology – Čermák, J. - Valášek, M., In: Forging and Related Technology - Proceedigs. Forging and Related Technology ICFT 98. Birmingham, 27.04.1998 - 28.04.1998. London: Professional Engineering Publishing. 1998, s. 363-372. ISBN 1-86058-144-7.
 • Expertní systém pro volbu tvářecích technologií – Čermák, J. - Zdráhal, Z., In: 4th International Conference Form 98. FORM 98. Brno, 15.09.1998 - 16.09.1998. Brno: VUT v Brně. 1998, s. 69-74.

1997

 • Progresivní metody výroby ojnic pro automobilový průmysl – Čermák, J., In: 1. Národní kovárenská konference. 1. Národní kovárenská konference. Hradec nad Moravicí, 27.05.1997 - 29.05.1997. Praha: Svaz kováren ČR. 1997, s. 62-65.
 • Poznatky ze simulace protlačování pomocí FORM-2D – Čermák, J., In: FORM 97. 3rd International Conference FORM 97. Brno, 23.09.1997 - 24.09.1997. Brno: VUT v Brně. 1997, s. 89-92. ISBN 80-214-0900-2.
 • Možnosti systému FORM-2D při simulaci zápustkového kování – Čermák, J., In: 1. Národní kovárenská konference. 1. Národní kovárenská konference. Hradec nad Moravicí, 27.05.1997 - 29.05.1997. Praha: Svaz kováren ČR. 1997, s. 52-57.

1996

 • Předpověď opotřebení zápustky pomocí simulace MKP – Čermák, J., In: Eurometalworking 96. 3. Medzinárodné fórum pre študium procesov obrábania a tvárenia Eurometalworking 96. Bratislava, 17.09.1996 - 20.09.1996. Bratislava: Dom techniky. 1996, s. 124-127. ISBN 80-233-0376-7.
 • Využití počítače při zápustkovém kování – Čermák, J., In: Kurs E 602 - Tváření a využití tvářecích strojů. Kurs E 602 - Tváření a využití tvářecích strojů. Praha, 09.04.1996 - 11.04.1996. Praha: Eduka. 1996, s. 37-48.
 • Možnosti simulace toku materiálu při zápustkovém kování – Čermák, J., In: MATAR Praha 96. MATAR Praha 96. Praha, 25.06.1996 - 27.06.1996. Praha: Společnost pro obráběcí stroje. 1996, s. 115-121.
 • New Possibilities of Tube Expansion – Borji, S. - Král, M., - Čermák, J., In: Workshop 96. Workshop 96. Brno, 22.01.1996 - 24.01.1996. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1996, s. 1035-1036.
 • Investigation of the Boundary Conditions During Deep Drawing of Sheet Metals – Šanovec, J. - Král, M. - Cajthaml, K. - Kábrt, P., - Čermák, J., In: Workshop 96. Workshop 96. Brno, 22.01.1996 - 24.01.1996. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1996, s. 1037-1038.

1995

 • Vytváření materiálových databází při tváření kovů – Čermák, J. - Janata, P., In: Seminář metalurgů a technologů kováren s mezinárodní účastí. Seminář metalurgů a technologů kováren s mezinárodní účastí. Plzeň, 22.05.1995 - 24.05.1995. Plzeň: Západočeská universita. 1995, s. 65-72.
 • Personal Computer Use for the Registration of Financial Means – Růžička, A. - Čermák, J., In: Workshop 95. Workshop 95. Praha, 23.01.1995 - 26.01.1995. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1995, s. 249-250.

1994

 • Databáze pro energosilové výpočty při zápustkovém kování – Čermák, J., In: Formability '94. Formability '94. Ostrava, 24.10.1994 - 27.10.1994. Ostrava: Tanger. 1994, s. 69-76.

1993

 • Projektování technologických postupů kování pomocí počítače – Čermák, J., In: Pokrokové a nové technologie kování. Pokrokové a nové technologie kování. Brno, Brno: TRIMADO. 1993, s. 63-72.
 • Volba stroje pro zápustkové kování – Čermák, J., In: Racionalizace zápustkového kování. Racionalizace zápustkového kování. Ostrožská Nová Ves, 24.05.1994 - 25.05.1994. Brno: SVVK. 1993, s. 21-28.
 • Vliv stupně a rychlosti deformace při tváření za tepla – Čermák, J., In: CO MAT TECH 93. CO MAT TECH 93. Trnava, 26.10.1993 - 27.10.1993. Bratislava: STU v Bratislave. 1993, s. 337-345.
 • Metodika volby tvářecího stroje při zápustkovém kování – Čermák, J., In: Nové poznatky v kovárenství. Celostátní konference "Nové poznatky v kovárenství". Žďár nad Sázavou, 01.10.1993. Praha: Svaz kováren ČR. 1993, s. 15-30.
 • Optimalizace výroby panelu – Čermák, J. - Král, M., - Šanovec, J., In: Technológia '93. Mezinárodní konference Technológia '93. Bratislava, 21.09.1993 - 22.09.1993. Bratislava: STU v Bratislave. 1993, s. 273-275. ISBN 80-227-0580-2.
 • Expert System in Metal Forming Production – Čermák, J. - Král, M. - Mádle, L. - Šanovec, J., - Zeman, K., In: Workshop 93. Workshop 93. Praha, 18.01.1993 - 21.01.1993. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1993, s. 161-162.

Zpráva

2016

 • Konstrukční řešení nástroje – Tatíček, F. - Čermák, J. - Šanovec, J. - Valeš, M., - Machka, B., K Automobilce 585, Kolín – Sendražice: DIRAC Industries s.r.o.. 2016, 12133/2016/009.
 • Ověření vyrobitelnosti TOP PLATE talířových trysek pro fluidní kotle spalující tuhé palivo – Tatíček, F. - Čermák, J. - Machka, B., - Valeš, M., Most – Komořany: United Energy, a.s.. 2016, 12133/2016/003.

2006

 • Výzkum materiálových, technologických, ekonomických a ekologických faktorů ve strojírenské výrobě – Čermák, J. - Tatíček, F. - Kudláček, J. - Kolařík, L. - Horník, J. - Herman, A. - Stunová, B. - Suchánek, J. - Němec, M., - Hawelka, M., Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2006, 12.

2001

 • Zpracování dat systémů CAD-CAM – Čermák, J. - Vrabec, M., 2001, U223/2001/016.
 • Počítačem podporované technologické procesy – Šanovec, J. - Bednář, B. - Bureš, P. - Čermák, J. - Herman, A. - Kábrt, P. - Navrátil, V. - Svárovský, M., - Vrabec, M., Praha 6 - Veleslavín: FRVŠ. 2001, U223/2000/015.

2000

 • Numerická simulace zápustkového kování a technologie výroby zápustek v CNC obráběcích centrech – Čermák, J. - Vrabec, M., Praha: České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní. 2000, U223/2000/011.

1999

 • Začlenění modulu simulace toku materiálu při zápustkovém kování do CAD/CAM systému – Čermák, J. - Vrabec, M., Praha: České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní. 1999, U223/1999/017.

1998

 • Studie zvýšení kapacity nástrojárny ve Strojmetalu Kamenice – Čermák, J. - Král, M., - Slavík, V., Kamenice u Prahy: Strojmetal Kamenice a.s.. 1998, 1.

1996

 • Databases of Materials and Machine Tools for Selection of Metal Forming Technology – Kučera, F. - Král, M. - Čermák, J., - Valášek, M., 1996
 • Knowledge Level Description of Metal Forming Technology Selection – Král, M. - Čermák, J. - Valášek, M., - Kučera, F., 1996

1995

 • Analysis of Manufacturability – Kučera, F. - Král, M. - Čermák, J., - Valášek, M., 1995

1994

 • Prášková metalurgie - aplikace a výrobky (PM kování a praktické aplikace technologie MIP) – Zeman, K. - Čermák, J. - Král, M. - Kvasnička, I., - Dynybyl, V., 1994
 • Charakteristika výroby a výrobků práškové metalurgie – Zeman, K. - Čermák, J. - Král, M. - Kvasnička, I., - Dynybyl, V., 1994
 • Charakteristika výroby a výrobků práškové metalurgie – Čermák, J. - Král, M. - Kvasnička, I., - Dynybyl, V., 1994

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2009

 • Engineering Technology I – Bednář, B. - Čermák, J. - Král, M., - Suchánek, J., 2. vyd. Praha: Nakladatelství ČVUT. 2009, ISBN 978-80-01-04376-9.

2005

 • Technologičnost konstrukce I – Bednář, B. - Šanovec, J. - Čermák, J., - Michálek, L., 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT. 2005, ISBN 80-01-03268-X.

2003

 • Engineering Technology I – Král, M. - Čermák, J., - Bednář, B., Praha: Vydavatelství ČVUT. 2003, ISBN 80-01-02775-9.

2000

 • Technologie I - Návody pro cvičení – Šanovec, J. - Bednář, B. - Čermák, J. - Kreibich, V. - Herman, A. - Roubíček, M., - Svárovský, M., 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2000, ISBN 80-01-02211-0.

1998

 • Engineering Technology – Král, M. - Bednář, B., - Čermák, J., 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 1998, ISBN 80-01-01886-5.

1993

 • Tvářecí nástroje – Kotouč, J. - Šanovec, J. - Čermák, J., - Mádle, L., Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1993, ISBN 80-01-01003-1.
 • Automatizace inženýrských prací ve tváření – Mádle, L. - Čermák, J., Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1993, ISBN 80-01-00904-1.