[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Machining, Process Planning and Metrology

CZ   / EN  

Master's

Magisterské

 • Vývoj "low cost" artefaktu pro kontrolu souřadnicové měřicí techniky - více
  N071VIN - Bez specializace, Libor Beránek, téma k dispozici
 • Navržení vhodných opatření pro zkvalitnění podmínek obsluhy v kalibrační laboratoři bez zhoršení celkových nejistot měření - více
  N071VIN - Bez specializace, Libor Beránek, téma k dispozici
 • Návrh robotického pracoviště - více
  N071VIN - Bez specializace, Tomáš Kellner, téma k dispozici
 • Návrh pracoviště montáže - více
  N071VIN - Bez specializace, Jiří Kyncl, téma k dispozici
 • Automatizace výrobních procesů - více
  N071VIN - Bez specializace, Jiří Kyncl, téma k dispozici
 • Návrh automatické linky pro kontrolu kvality KKV - více
  N071VIN - Bez specializace, Jiří Kyncl, téma k dispozici
 • Návrh dispozičního řešení linky pro výrobu komínových vložek - více
  N071VIN - Bez specializace, Jiří Kyncl, téma k dispozici
 • Industry 4.0 - více
  N071VIN - Bez specializace, Jiří Kyncl, téma k dispozici
 • Optimalizace řezných podmínek u vybrané součásti ve vybraném podníku - více
  N071VIN - Bez specializace, Jan Mádl, téma k dispozici
 • Kontrola ozubeného segmentu akcelerátoru turbodmychadla s využitím souřadnicového měřicího stroje - více
  N071VIN - Bez specializace, Petr Mikeš, téma k dispozici
 • Návrh upínacího systému pro měření na CMM, příprava plánu měření pro kontrolu vybraného dílu - více
  N071VIN - Bez specializace, Petr Mikeš, téma k dispozici
 • Výzkum řezných podmínek při obrábění - více
  N071VIN - Bez specializace, Pavel Novák, téma k dispozici
 • Vliv parametrů řezného procesu na kvalitu povrchu při obrábění - více
  N071VIN - Bez specializace, Pavel Novák, téma k dispozici
 • Hloubkové broušení - Optimalizace technologie - více
  N071VIN - Bez specializace, Zdeněk Pitrmuc, téma k dispozici
 • Hodnocení kvalitativních parametrů povrchu při použití řezných nástrojů (např. brousicích kotoučů) pro společnost MAHR - více
  N071VIN - Bez specializace, Zdeněk Pitrmuc, téma k dispozici
 • Optimalizace vybrané obráběcí operace výroby měřidel pro společnost MAHR - více
  N071VIN - Bez specializace, Zdeněk Pitrmuc, téma k dispozici
 • Návrh upínacího systému pro multisenzorové měřicí stroje - více
  N071VIN - Bez specializace, Jan Šimota, téma k dispozici
 • Aplikace inovativních způsobů výroby při reverzním inženýrství - více
  N071VIN - Bez specializace, Jan Šimota, téma k dispozici
 • Zlepšení měření s nástrojovou sondou TS27R - více
  N071VIN - Bez specializace, Jan Tomíček, téma k dispozici
 • Programování pevných CNC strojních cyklů - více
  N071VIN - Bez specializace, Jan Tomíček, téma k dispozici
 • Automatizovaná tvorba výrobní dokumentace s využitím CAM - více
  N071VIN - Bez specializace, Jan Tomíček, téma k dispozici
 • Obrábění tenkých žeber - technologický problém - více
  N071VIN - Bez specializace, Jan Tomíček, téma k dispozici
 • Obrábění vlákny vyztužených kompozitů s plastovou matricí - více
  N071VIN - Bez specializace, Pavel Zeman, téma k dispozici
 • Účinky nekonvečních způsobů chlazení na řezný proces - více
  N071VIN - Bez specializace, Pavel Zeman, téma k dispozici
 • Kryogenní chlazení řezného procesu - více
  N071VIN - Bez specializace, Pavel Zeman, téma k dispozici
 • Technolgie navařování materiálů laserem - více
  N071VIN - Bez specializace, Pavel Zeman, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12134/temata_ZP

vygenerováno z KOS - 2023-02-02 (21:22)