[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Machining, Process Planning and Metrology

Bachelor's

Bakalářské

 • Přínosy používání PMI dat v rámci bezvýkresové dokumentace výroby - více
  2301R000 - bez oboru, Libor Beránek, téma k dispozici
 • Metody výpočtu geometrických prvků a vliv jejich volby na výsledky měření - více
  2301R000 - bez oboru, Libor Beránek, téma k dispozici
 • Návrh optimalizace systému evidence materiálu ve společnosti Mahr - více
  2301R000 - bez oboru, Libor Beránek, téma k dispozici
 • Technologické možnosti aditivních technologií - více
  2301R000 - bez oboru, Libor Beránek, téma k dispozici
 • Nové abrazivní materiály pro broušení - více
  2301R000 - bez oboru, František Holešovský, téma k dispozici
 • Abrazivní metody pro dosažení vysoké jakosti povrchu - více
  2301R000 - bez oboru, František Holešovský, téma k dispozici
 • Dokončování ozubených kol - více
  2301R000 - bez oboru, František Holešovský, téma k dispozici
 • Návrh ergonomického pracoviště montáže elektromotorů - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Kyncl, téma k dispozici
 • Návrh pracoviště kontroly výroby forem - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Kyncl, téma k dispozici
 • Ekonomická analýza použití konvenčních a CNC technologií výroby - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Kyncl, téma k dispozici
 • Logistika výrobních systémů - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Kyncl, téma k dispozici
 • Nástroje digitální továrny - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Kyncl, téma k dispozici
 • Měření zbytkových napětí po obrábění - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Mádl, téma k dispozici
 • Geometrické specifikace produktů - tolerování rozměrů - základny a soustavy základen - více
  2301R000 - bez oboru, Petr Mikeš, téma k dispozici
 • Geometrické specifikace produktů - tolerování rozměrů - lineární rozměry, rozměry jiné než lineární rozměry - více
  2301R000 - bez oboru, Petr Mikeš, téma k dispozici
 • Strategie extrahovaných bodů při měření na souřadnicových měřicích strojích - více
  2301R000 - bez oboru, Petr Mikeš, téma k dispozici
 • Ověřování geometrických specifikací pomocí souřadnicových měřicích strojů - více
  2301R000 - bez oboru, Petr Mikeš, téma k dispozici
 • Elektrochemické obrábění - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Novák, téma k dispozici
 • Analýza metod pro měření zbytkových napětí a vhodnost jejich použití - více
  2301R000 - bez oboru, Zdeněk Pitrmuc, téma k dispozici
 • Koncepčí návrh jednoúčelového stroje pro podélné leštění únavových vzorků - více
  2301R000 - bez oboru, Zdeněk Pitrmuc, téma k dispozici
 • Systémy pro laserové spékání kovů - více
  2301R000 - bez oboru, Zdeněk Pitrmuc, téma k dispozici
 • Procesní kapaliny a ekologie - více
  2301R000 - bez oboru, Vítězslav Rázek, téma k dispozici
 • Tvarové plochy od návrhu k realizaci - více
  2301R000 - bez oboru, Vítězslav Rázek, téma k dispozici
 • Progresivní způsoby broušení - více
  2301R000 - bez oboru, Vítězslav Rázek, téma k dispozici
 • Dokončování povrchů - moderní technologie - více
  2301R000 - bez oboru, Vítězslav Rázek, téma k dispozici
 • Perspektivní nástrojové materiály pro třískové obrábění - více
  2301R000 - bez oboru, Vítězslav Rázek, téma k dispozici
 • Multifunkční obráběcí centra a jejich technologické možnosti - více
  2301R000 - bez oboru, Vítězslav Rázek, téma k dispozici
 • Optimalizace zkušebního artefaktu pro zjišťování vlastností 3D tiskáren - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Šimota, téma k dispozici
 • Obrábění kalených materiálů - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Šimota, téma k dispozici
 • Tvarování a orovnávání brousicích kotoučů z KNB a DIA. - více
  2301R000 - bez oboru, Lubomír Štajnochr, téma k dispozici
 • Kombinované technologie na obráběcích strojích. - více
  2301R000 - bez oboru, Lubomír Štajnochr, téma k dispozici
 • Parametrické programování CNC strojů - více
  2301R000 - bez oboru, Lubomír Štajnochr, téma k dispozici
 • Geometrické poměry při 5D frézování - vliv sklonu nástroje na geometrické a řezné podmínky - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Tomíček, téma k dispozici
 • Funkce inteligentních řídicích systémů obráběcích strojů - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Tomíček, téma k dispozici
 • Online technologická nápověda moderního CAM - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Tomíček, téma k dispozici
 • Metodika nasazeni vysocevýkonných nástrojů při frézování - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Tomíček, téma k dispozici
 • Analýza přenosových formátů 3D CAD modelů - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Tomíček, rezervované téma
 • Srovnání technologických možností frézování v 5D a 4+1D - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Tomíček, téma k dispozici
 • Využitelnost CAD modelů obsahující PMI data v průmyslu - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Urban, téma k dispozici
 • Návrh metodiky dynamické a statické únosnosti podtlakového robotického manipulátoru - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Urban, téma k dispozici
 • Návrh konstrukčního řešení podtlakového robotického manipulátoru - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Urban, téma k dispozici
 • Monitorování řezného procesu - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Zeman, téma k dispozici
 • Využití laseru pro výrobu a modifikaci řezných nástrojů - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Zeman, téma k dispozici
 • Kryogenické chlazení řezného procesu - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Zeman, téma k dispozici
 • Kryogenické chlazení řezného procesu - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Zeman, téma k dispozici
 • Obrábění vlákny vyztužených kompozitních materiálů - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Zeman, téma k dispozici
 • Řezné nástroje s definovanou geometrií břitu z super-tvrdých materiálů - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Zeman, téma k dispozici
 • Návrh metody pro stanovení výrobní přesnosti pětiosé CNC frézky a její aplikace - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Libor Beránek, téma k dispozici
 • Analýza způsobilosti rozměrové kontroly na CMM v sériové výrobě - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Libor Beránek, téma k dispozici
 • Základny a soustavy základen v rámci geometrického tolerování - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Libor Beránek, téma k dispozici
 • Metrologie geometrických vlastností povrchu - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Rudolf Dvořák, rezervované téma
 • Návrh technologie výroby forem pro vibrolité materiály - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jiří Kyncl, téma k dispozici
 • Časová analýza procesu výroby komínových tvarovek - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jiří Kyncl, téma k dispozici
 • Návrh systému logistiky - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jiří Kyncl, téma k dispozici
 • Návrh systému Kanban - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jiří Kyncl, téma k dispozici
 • Optimalizace procesu montáže elektomotoru - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jiří Kyncl, téma k dispozici
 • Tvorba nárůstku při obrábění Al slitin - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jan Mádl, téma k dispozici
 • Rozbor a zhodnocení metod pro měření kmitání při po obrábění - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jan Mádl, téma k dispozici
 • Rozbor a zhodnocení metod pro měření zbytkových napětí po obrábění - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jan Mádl, téma k dispozici
 • Optimalizace řezných podmínek u vybrané součásti ve vybraném podniku - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jan Mádl, téma k dispozici
 • Adaptivní řízení obráběcích procesů - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jan Mádl, téma k dispozici
 • Způsoby vyrovnání součástí při měření na souřadnicových měřicích strojích - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Petr Mikeš, téma k dispozici
 • Analýza délkových rozměrů plastových dílů v závislosti na teplotě a čase - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Petr Mikeš, rezervované téma
 • Vliv strategií měření na výsledek měření rotačních elementů při souřadnicovém měření. - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Petr Mikeš, téma k dispozici
 • Návrh upínacího systému pro měření na CMM - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Petr Mikeš, téma k dispozici
 • Geometrické tolerance tvaru, orientace, směru a házení - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Petr Mikeš, téma k dispozici
 • Metodika nastavení korekcí pro poháněné nástroje u 4 osého soustruhu - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Pavel Novák, téma k dispozici
 • Vliv parametrů řezného procesu na kvalitu povrchu při obrábění - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Pavel Novák, téma k dispozici
 • Výzkum řezných podmínek při obrábění - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Pavel Novák, téma k dispozici
 • Vytvoření databáze nástrojů pro soustružení - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Pavel Novák, téma k dispozici
 • Hodnocení kvalitativních parametrů povrchu při použití řezných nástrojů (např. brousicích kotoučů) pro společnost MAHR - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Zdeněk Pitrmuc, téma k dispozici
 • Hodnocení životnosti břitových destiček (popř. jiných nástrojů) - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Zdeněk Pitrmuc, téma k dispozici
 • Návrh a výroba přípravku pro renovaci brzdových kotoučů - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Zdeněk Pitrmuc, téma k dispozici
 • Technologie broušení titanových superslitin - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Zdeněk Pitrmuc, téma k dispozici
 • Zkoušky brousicích kotoučů pro niklové superslitiny - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Zdeněk Pitrmuc, téma k dispozici
 • Obrábění niklových superslitin - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Zdeněk Pitrmuc, téma k dispozici
 • Energetická náročnost řezného procesu - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Vítězslav Rázek, téma k dispozici
 • Obrobitelnost nově vyvíjených materiálů - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Vítězslav Rázek, téma k dispozici
 • Broušení těžko obrobitelných materiálů - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Vítězslav Rázek, téma k dispozici
 • Optimalizace technologie broušení niklových slitin - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jan Šimota, téma k dispozici
 • Návrh upínacího systému pro multisenzorové měřicí stroje - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jan Šimota, téma k dispozici
 • Tvorba plánu měření na CMM pomocí PMI dat - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jan Šimota, téma k dispozici
 • Optimalizace výroby dílu pomocí technologie 3D tisku - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jan Šimota, téma k dispozici
 • Progresivní hrubovací strategie CAM software - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jan Tomíček, rezervované téma
 • Dokončovací strategie frézování a jejich vliv na kvalitu povrchu - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jan Tomíček, rezervované téma
 • Soustružení v PowerMILL - nová vlastnost CAM software - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jan Tomíček, téma k dispozici
 • Postprocesing CL dat - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jan Tomíček, téma k dispozici
 • Zkoušky vlastností vzorků vyrobených z plastu 3D tiskem - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jan Tomíček, rezervované téma
 • Technologičnost konstrukce pro díly obráběné s využitím CAD/CAM systémů - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jan Tomíček, téma k dispozici
 • Analýza procesu tvorby plánu měření na CMM s využitím PMI dat - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jan Urban, téma k dispozici
 • Zavedení on-line vizualizace naměřených dat do výroby komponentů agregátů ve společnosti Škoda Auto a.s. - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jan Urban, rezervované téma
 • Technologie mikrofrézování - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Pavel Zeman, téma k dispozici
 • Návrh zařízení pro měření silových účinků při obrábění - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Pavel Zeman, téma k dispozici
 • Obrobitelnost struktur vytvořených technologií 3D tisku - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Pavel Zeman, rezervované téma
 • Řezné nástroje modifikované laserem - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Pavel Zeman, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12134/temata_ZP