[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Machining, Process Planning and Metrology

People

Ing. Petr Syrový

Ing. Petr Syrový

Petr.Syrovy (at) cvut.cz

room: B1-118, Dejvice

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Stať ve sborníku

2019

  • Optimalizace pracoviště ruční montáže s využitím ergonomických simulací – Kyncl, M. - Syrový, P. - Kyncl, J. - Kellner, T., - Beránek, L., In: Aplikovaná ergonomie 2019 - Sborník konference. Praha 6: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav tech. obrábění, projektování a metrologie, 2019. p. 39-46. ISBN 978-80-01-06642-3.