[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Machining, Process Planning and Metrology

People

Ing. Jiří Kyncl

Ing. Jiří Kyncl

Jiri.Kyncl (at) fs.cvut.cz

Treasurer / Department of Machining, Process Planning and Metrology / Faculty of Mechanical Engineering

(22 435) 2604
420606833333

room: B1-117, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • SGS16/218/OHK2/3T/12  
  Vývoj technologie výroby obecných tvarových ploch za použití kombinace aditivních a CNC technologií využitelných v průmyslu – Kyncl, J. (2016-2018)

Článek v periodiku

2019

 • Manipulation with Raw Ceramic Chimney Pipes – Kellner, T. - Kyncl, M. - Kyncl, J. - Koptiš, M. - Urban, J. - Beránek, L., - Kotouček, M., 2019
 • Production process planning in Additive manufacturing and Conventional machining technology manufacturing system – Kellner, T. - Kyncl, J. - Pitrmuc, Z. - Beránek, L. - Kaňák, M., - Kyncl, M., 2019

2018

 • Surface Integrity after Turning a Duplex Stainless Steel with Respect to Tool Geometry – Čapek, J. - Kolařík, K. - Neslušan, M. - Pitrmuc, Z. - Beránek, L. - Trojan, K. - Němeček, J. - Ganev, N. - Kyncl, J., - Mikeš, P., 2018

2017

 • Tricanter production process optimization by digital factory simulation tools – Kyncl, J. - Kellner, T., - Kubiš, R., 2017

2016

 • Digital Factory Simulation Tools – Kyncl, J., 2016
 • Grinding of Inconel 713 Superalloy for Gas Turbines – Čapek, J. - Kyncl, J. - Kolařík, K. - Beránek, L. - Pitrmuc, Z. - Medřický, J., - Pala, Z., 2016
 • Implementation of Digital Factory Simulation Tools – Kyncl, J., 2016

2015

 • Study of residual stresses, microstructure, and hardness in FeB and Fe2B – Pala, Z. - Fojtíková, J. - Koubský, T. - Musalek, R. - Strasky, J. - Čapek, J. - Kyncl, J. - Beránek, L., - Kolařík, K., 2015
 • Jak zvyšovat životnost lisovacích nástrojů – Beránek, L. - Kyncl, J., 2015
 • Zvyšování životnosti lisovacích nástrojů – Kyncl, J., 2015

2014

 • Analysis of HVOF Coating on Molds Used for Refractory Fireclay Shapes – Beránek, L. - Kyncl, J., - Mikeš, P., 2014

2013

 • The Research of the Surface Profile after Profiling of Inconel 738LC – Kyncl, J. - Beránek, L. - Kolařík, K., - Pala, Z., 2013

Stať ve sborníku

2019

 • Design and development of an In-line inspection in the production of ceramic chimney pipes – Beránek, L. - Štajnochr, L. - Kyncl, J. - Sommer, J. - Kellner, T., - Kyncl, M., 2019
 • Design Optimization of Moulds for Vibrocasted Refractory – Kyncl, J. - Kellner, T. - Kyncl, M. - Slaný, M., - Beránek, L., 2019
 • CONCEPT OF MANIPULATION WITH REFRACTORY PRODUCTS – Kyncl, J. - Kyncl, M., - Kellner, T., 2019

2018

 • NEW DESIGN OF POLYURETHANE FOAM MOULDS FOR VIBRATIONAL CASTED REFRACTORY MATERIALS – Herman, A. - Štourač, F. - Beránek, L., - Kyncl, J., 2018
 • Design of the Assembly workplace considering the Ergonomics – Kyncl, M. - Kellner, T. - Kyncl, J. - Beránek, L., - Gregor, M., 2018
 • Optimization of Warehouse management and Material flows – Kellner, T. - Kyncl, M. - Beránek, L. - Kyncl, J., - Němec, N., 2018

2017

 • Weldox 960 Dry Machining – Kyncl, J. - Kellner, T. - Kyncl, M., - Pelikán, L., 2017

2016

 • Influence of Cutting Conditions on Surface Integrity after Progressive Grinding of Blade Roots from Inconel 713LC – Čapek, J. - Kolařík, K. - Pitrmuc, Z. - Ganev, N. - Beránek, L. - Trojan, K. - Kyncl, J., - Šimota, J., 2016

2015

 • PVD Deposition on HVOF Layer – Kyncl, J., 2015
 • The Research of the Surface Profile after Profiling of Superalloys – Kyncl, J. - Molotovnik, A., 2015

2014

 • The Research of the Surface Profile after Profiling of Inconel 738LC – Kyncl, J. - Beránek, L. - Kolařík, K., - Pala, Z., 2014
 • Effect of Boriding Time on Microstructure and Residual Stresses in Borided Highly Alloyed X210CR12 Steel – Pala, Z. - Mušálek, R. - Kyncl, J. - Harcuba, P. - Stráský, J. - Kolařík, K. - Ganev, N., - Matějíček, J., 2014
 • Study of microstructure, hardness and residual stresses in FeB and Fe2B ultrahard layers – Pala, Z. - Mušálek, R. - Kyncl, J. - Čapek, J. - Stráský, J., - Fojtíková, J., 2014
 • Functionally graded multilayer for withstanding indentations and inhibition of hard particle embedding into the surface – Pala, Z. - Kolařík, K. - Mušálek, R. - Kyncl, J., - Beránek, L., 2014
 • Real Structure of Milled Inconel 738LC Turbine Blades – Pala, Z. - Kolařík, K. - Beránek, L. - Čapek, J. - Kyncl, J. - Mušálek, R., - Ganev, N., 2014
 • Volba řezných podmínek pro obrábění superslitin s ohledem na integritu povrchu – Kyncl, J., 2014

2013

 • EFFECT OF BORIDING TIME ON MICROSTRUCTURE AND RESIDUAL STRESSES IN BORIDED HIGHLY ALLOYED X210CR12 STEEL – Pala, Z. - Mušálek, R. - Kyncl, J. - Harcuba, P. - Stráský, J. - Kolařík, K. - Ganev, N., - Matějíček, J., 2013
 • XRD ANALYSES OF SURFACE INTEGRITY PARAMETERS AFTER 3 AXIS MILLING OF INCONEL 738LC – Kolařík, K. - Pala, Z. - Čapek, J. - Beránek, L. - Vyskočil, Z. - Kyncl, J., - Tomíček, J., 2013
 • STRUCTURE MICROSTUCTURE AND RESIDUAL STRESSES IN BORIDED STEELS – Pala, Z. - Mušálek, R. - Kyncl, J. - Harcuba, P. - Stráský, J., - Kolařík, K., 2013

Patent, užitný a průmyslový vzor

2018

 • Forma pro vibrolité žárovzdorné materiály – Beránek, L. - Kyncl, J. - Kellner, T. - Kyncl, M. - Slaný, M. - Kyncl, J. - Vostrovský, M., - Kovaříková, M., 2018
 • Forma pro odlévání žárovzdorných vibrolitých materiálů – Beránek, L. - Kyncl, J. - Herman, A. - Novák, P. - Kellner, T. - Kyncl, M. - Kyncl, J. - Vostrovský, M., - Kovaříková, M., 2018

2017

 • Přípravek pro upínání lopatek pro letecký a energetický průmysl na rovinné brusky – Beránek, L. - Kyncl, J. - Pitrmuc, Z. - Šimota, J., - Vyskočil, Z., 2017

2016

 • Experimentální stroj pro testování otěruvzdornosti, zejména při lisování žárovzdorných materiálů – Beránek, L. - Kyncl, J. - Kolařík, K. - Pala, Z. - Kyncl, J., - Kutěj, D., 2016

Prototyp, funkční vzorek

2018

 • Technologie dělení kontinuálního pásma materiálu – Štajnochr, L. - Beránek, L. - Kyncl, J. - Kellner, T. - Šimota, J., - Kyncl, M., 2018

2014

 • Optimální materiálové složení lisovací formy a ochranného povlaku – Kyncl, J. - Mifková, M. - Kyncl, J. - Beránek, L. - Kolařík, K., - Pala, Z., 2014
 • Optimální konstrukční uspořádání nového typu lisovací formy – Kyncl, J. - Mifková, M. - Kutěj, D. - Beránek, L. - Kyncl, J. - Kolařík, K., - Pala, Z., 2014

Zpráva

2018

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2018 – Beránek, L. - Kyncl, J. - Kellner, T. - Kyncl, M. - Pelikán, L. - Slaný, M., - Solařík, M., 2018
 • Návrh dispozičního řešení prototypové haly v Doosan Bobcat Engineering s.r.o. – Beránek, L. - Kyncl, J. - Kellner, T., - Kyncl, M., 2018
 • Analytické a optimalizační činnosti v procesu výroby ve společnosti SOPO s.r.o. – Beránek, L. - Kyncl, J., - Kyncl, M., 2018
 • Racionalizace výroby v Schäfer - Menk s.r.o. – Beránek, L. - Kyncl, J. - Kellner, T., - Kyncl, M., 2018
 • Odborná zpráva o řešení projektu FV10151 za rok 2018 – Beránek, L. - Kyncl, J. - Kellner, T. - Kyncl, M. - Štajnochr, L. - Šimota, J. - Urban, J. - Pelikán, L. - Slaný, M. - Sommer, J. - Koptiš, M., - Kyncl, J., 2018
 • Odborná zpráva o řešení projektu FV10057 za rok 2018 – Beránek, L. - Kyncl, J. - Kellner, T. - Kyncl, M. - Novák, P. - Herman, A. - Štourač, F. - Slaný, M. - Sommer, J., - Kyncl, J., 2018
 • Zvyšování životnosti lisovacích nástrojů – Beránek, L. - Kyncl, J., - Kellner, T., 2018

2017

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2017 – Beránek, L. - Kyncl, J. - Pitrmuc, Z., - Vyskočil, Z., 2017
 • Odborná zpráva o řešení projektu FV10057 za rok 2017 – Beránek, L. - Kyncl, J. - Kellner, T. - Kyncl, M. - Novák, P. - Herman, A. - Štourač, F. - Slaný, M. - Sommer, J., - Kyncl, J., 2017
 • Odborná zpráva o řešení projektu FV10151 za rok 2017 – Beránek, L. - Kyncl, J. - Kellner, T. - Kyncl, M. - Štajnochr, L. - Šimota, J. - Urban, J. - Pelikán, L. - Slaný, M. - Sommer, J. - Koptiš, M., - Kyncl, J., 2017
 • Návrh a zkoušky materiálů pro výrobu forem pro vibrolité žáruvzdorné materiály – Herman, A. - Štourač, F. - Kellner, T. - Kyncl, J., - Beránek, L., 2017
 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2016 – Beránek, L. - Kyncl, J., - Vyskočil, Z, 2017

2016

 • Vývoj a optimalizace výrobních procesů navíjení statorů a rotorů – Beránek, L. - Kyncl, J., 2016
 • Odborná zpráva o průběhu projektu za rok 2016 – Kyncl, J. - Brajer, J. - Mašek, P. - Šimota, J. - Urban, J. - Kellner, T., - Pitrmuc, Z., 2016
 • Kurz "Základy normování práce“ – Kyncl, J. - Beránek, L., - Kyncl, M., 2016
 • Analytické a optimalizační činnosti v procesu výroby ve společnosti SOPO s.r.o. – Kyncl, J. - Beránek, L., - Kyncl, M., 2016
 • Racionalizace výroby v Schäfer - Menk s.r.o. – Beránek, L. - Kyncl, J. - Kyncl, M., - Kellner, T., 2016
 • Odborná zpráva o řešení projektu FV10057 za rok 2016 – Beránek, L. - Kyncl, J. - Kellner, T. - Kyncl, M. - Herman, A. - Novák, P., - Kyncl, J, 2016
 • Odborná zpráva o řešení projektu FV10151 za rok 2016 – Beránek, L. - Kyncl, J. - Kellner, T. - Kyncl, M. - Šimota, J., - Kyncl, J, 2016

2015

 • Navrh technicko-organizační inovace výrobního procesu pečovatelských lůžek – Beránek, L. - Kyncl, J., - Kyncl, M., 2015
 • Analytické a optimalizační činnosti v procesu výroby ve společnosti SOPO s.r.o. – Kyncl, J. - Beránek, L., 2015
 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015 – Vyskočil, Z. - Beránek, L., - Kyncl, J., 2015

2014

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014 – Vyskočil, Z. - Beránek, L., - Kyncl, J., 2014

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2016

 • Silové broušení tvarových ploch superslitin – Pitrmuc, Z. - Šimota, J. - Beránek, L. - Kyncl, J., - Vyskočil, Z, 2016

2015

 • Silové broušení rovinných ploch superslitin – Vyskočil, Z. - Beránek, L. - Kyncl, J. - Pala, Z. - Kolařík, K., - Čapek, J., 2015

2014

 • Obrábění superslitiny inconel 738lc technologií pětiosého frézování – Vyskočil, Z. - Beránek, L. - Kolařík, K. - Pala, Z. - Tomíček, J. - Kyncl, J. - Molotovnik, A., - Čapek, J., 2014

2013

 • Dokončovací frézování lopatek turbíny ze slitiny Inconel 718 – Vyskočil, Z. - Beránek, L. - Čapek, J. - Kolařík, K. - Kyncl, J. - Molotovnik, A. - Pala, Z., - Tomíček, J., 2013
 • Čtyřosé frézování tvarových ploch ze superslitiny Inconel 738LC – Vyskočil, Z. - Beránek, L. - Čapek, J. - Kolařík, K. - Kyncl, J. - Molotovnik, A. - Pala, Z., - Tomíček, J., 2013