[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Machining, Process Planning and Metrology

People

Ing. Libor Beránek, Ph.D.

Ing. Libor Beránek, Ph.D.

Libor.Beranek (at) fs.cvut.cz

Head / Department of Machining, Process Planning and Metrology / Faculty of Mechanical Engineering
Deputy Vice-Dean for International and Public Relations / Faculty of Mechanical Engineering
Board Member / Faculty of Mechanical Engineering

(22 435) 2612

room: B1-127, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • SGS19/164/OHK2/3T/12  
  Vývoj technologie 3D tisku materiálů využitelných v letectví – Beránek, L. (2019-2021)
 • FV40133  
  Nové technologie vysoce přesného CNC obrábění a dokončování pro optomechanické systémy – Beránek, L. (2019-2022)
 • TH03010089  
  Zvyšování výkonových parametrů turbovrtulových motorů prostřednictvím vývoje pokročilých technologií dokončování – Beránek, L. (2018-2019)
 • TH03030170  
  Redukce průsakových vod skládky – Beránek, L. (2018-2020)
 • FV10057  
  Vývoj konstrukce a technologie výroby forem pro žárovzdorné vibrolité materiály – Beránek, L. (2016-2019)
 • FV10151  
  Vývoj technologie výroby keramických komínových vložek pro zlepšení jejich užitných vlastností a snížení výrobních nákladů – Beránek, L. (2016-2019)
 • TH01011405  
  Zvyšování životnosti a možnosti oprav lopatkových dílů kompresoru z Ti6Al4V v turbovrtulových motorech – Beránek, L. (2015-2017)
 • TA04010600  
  Vývoj progresivní technologie silového broušení dynamicky namáhaných součástí pro energetiku a letecký průmysl z těžkoobrobitelných super slitin s ohledem na integritu povrchu – Beránek, L. (2014-2017)
 • TA04020658  
  Vývoj konstrukce a technologie výroby mobilního trikanteru – Beránek, L. (2014-2016)
 • TA02011367  
  Výzkum zvyšování životnosti materiálů nástrojů pro lisování žárovzdorných, vysoce abrazivních materiálů – Beránek, L. (2012-2014)
 • TA02011031  
  Výzkum integrity povrchu pro zavedení nových progresivních technologií výroby na 4- a 5-ti osých obráběcích centrech – Beránek, L. (2012-2014)
 • FR-TI3/711  
  Výzkum a vývoj konstrukce a technologie výroby systému na čištění komunálních a průmyslových kalů na odstředivém principu – Beránek, L. (2011-2013)
 • 2048/F1  
  Inovace předmětu Průmyslová metrologie – Beránek, L. (2010)

Článek v periodiku

2019

 • Manipulation with Raw Ceramic Chimney Pipes – Kellner, T. - Kyncl, M. - Kyncl, J. - Koptiš, M. - Urban, J. - Beránek, L., - Kotouček, M., 2019
 • Production process planning in Additive manufacturing and Conventional machining technology manufacturing system – Kellner, T. - Kyncl, J. - Pitrmuc, Z. - Beránek, L. - Kaňák, M., - Kyncl, M., 2019

2018

 • Surface Integrity after Turning a Duplex Stainless Steel with Respect to Tool Geometry – Čapek, J. - Kolařík, K. - Neslušan, M. - Pitrmuc, Z. - Beránek, L. - Trojan, K. - Němeček, J. - Ganev, N. - Kyncl, J., - Mikeš, P., 2018
 • Residual Stress Determination of Duplex and Austenite Steels Machined using Different Tool Geometry – Čapek, J. - Kolařík, K. - Pitrmuc, Z. - Beránek, L., - Ganev, N., 2018
 • Analysis of material removal on radial compressor wheel of aircraft engine after finishing production operations using CMM – Mikeš, P. - Beránek, L., - Pitrmuc, Z., 2018

2017

 • FOD experimental simulation and analysis of potential benefits of modified blisk geometry – Beránek, L. - Pitrmuc, Z., - Šimota, J., 2017

2016

 • Tool Geometry Influence on Surface Integrity of Machined Austenite Stainless Steel – Pitrmuc, Z. - Čapek, J. - Kolařík, K. - Beránek, L., - Urban, J., 2016
 • Importance and methods of residual stress profile measurement – Pitrmuc, Z. - Beránek, L. - Rázek, V. - Vrabec, M., - Šimota, J., 2016
 • Grinding of Inconel 713 Superalloy for Gas Turbines – Čapek, J. - Kyncl, J. - Kolařík, K. - Beránek, L. - Pitrmuc, Z. - Medřický, J., - Pala, Z., 2016

2015

 • Study of residual stresses, microstructure, and hardness in FeB and Fe2B – Pala, Z. - Fojtíková, J. - Koubský, T. - Musalek, R. - Strasky, J. - Čapek, J. - Kyncl, J. - Beránek, L., - Kolařík, K., 2015
 • Jak zvyšovat životnost lisovacích nástrojů – Beránek, L. - Kyncl, J., 2015

2014

 • Analysis of HVOF Coating on Molds Used for Refractory Fireclay Shapes – Beránek, L. - Kyncl, J., - Mikeš, P., 2014

2013

 • Surface Integrity Analysis of Duplex Steel by Design of Experiment Approach – Beránek, L. - Kolařík, K., 2013
 • The Research of the Surface Profile after Profiling of Inconel 738LC – Kyncl, J. - Beránek, L. - Kolařík, K., - Pala, Z., 2013
 • APPLICATION OF X-RAY DIFFRACTION IN DEVELOPMENT OF NEW TYPE OF MOULDS FOR PRODUCTION OF REFRACTORY AND HIGHLY ABRASIVE OBJECTS – Kolařík, K. - Pala, Z. - Beránek, L., - Ganev, N., 2013

2012

 • Integrita povrchu dynamicky namáhaných komponent dekantační odstředivky – Kolařík, K. - Beránek, L., 2012

2011

 • Vývoj technologií v oblasti čištění odpadních vod – Beránek, L., 2011

2010

 • Počítačová simulace jako nástroj optimalizace výrobního systému – Beránek, L. - Volf, L. - Vilček, I. V., - Mikeš, P., 2010

2008

 • Human Bone-Derived Cells on C-C Composites Treated by Grinding, a-C:H Coating, Laser Irradiation and Laser Perforation – Bačáková, L. - Beránek, L. - Bačáková, M. - Soukup, D. - Lisa, V., - Dvořák, R., 2008

2007

 • Praktické využití statistických metod navrhování experimentů – Beránek, L. - Dvořák, R. - Bačáková, L., - Černý, F., 2007
 • Praktické využití statistických metod navrhování experimentů – Beránek, L. - Dvořák, R. - Bačáková, L., - Černý, F., 2007

Stať ve sborníku

2019

 • Influence of setting up of scanning speed of tactile probing CMM systems on the final measurement process capability – Urban, J. - Beránek, L. - Košťák, O. - Šimota, J., - Dvořák, R., 2019
 • Design and development of an In-line inspection in the production of ceramic chimney pipes – Beránek, L. - Štajnochr, L. - Kyncl, J. - Sommer, J. - Kellner, T., - Kyncl, M., 2019
 • Design Optimization of Moulds for Vibrocasted Refractory – Kyncl, J. - Kellner, T. - Kyncl, M. - Slaný, M., - Beránek, L., 2019
 • Precision and dimensional limits analysis of aluminium alloy artifacts produced on DMLS machine Concept laser M2 cusing – Pelikán, L. - Andronov, V. - Beránek, L. - Šimota, J., - Pitrmuc, Z., 2019

2018

 • NEW DESIGN OF POLYURETHANE FOAM MOULDS FOR VIBRATIONAL CASTED REFRACTORY MATERIALS – Herman, A. - Štourač, F. - Beránek, L., - Kyncl, J., 2018
 • Design of the Assembly workplace considering the Ergonomics – Kyncl, M. - Kellner, T. - Kyncl, J. - Beránek, L., - Gregor, M., 2018
 • Optimization of Warehouse management and Material flows – Kellner, T. - Kyncl, M. - Beránek, L. - Kyncl, J., - Němec, N., 2018
 • Monitoring des technischen Standes der Maschinen auf Basis der Datenkontrolle der Komponentenqualität – Urban, J. - Beránek, L., - Šimota, J., 2018

2017

 • Application of Reverse Engineering Technology – Koptiš, M. - Urban, J. - Beránek, L. - Šimota, J., - Mikeš, P., 2017
 • Investigation on residual stress profiles and microhardness on Ti6Al4V alloy – Pitrmuc, Z. - Savinov, A. - Šimota, J. - Beránek, L., - Rázek, V., 2017
 • Influence of process parameters and part orientation on mechanical properties for DMLS manufactured Stainless steel AISI 316L – Pitrmuc, Z. - Šimota, J. - Beránek, L., - Urban, J., 2017
 • Anisotropy of parts produced using DMLS technology – Šimota, J. - Pitrmuc, Z. - Urban, J., - Beránek, L., 2017
 • Grain orientation influence on residual stress distribution of ground surface of blade roots made of inconel 713LC – Čapek, J. - Gancarczyk, K. - Pitrmuc, Z. - Kolařík, K. - Málek, J. - Beránek, L. - Ganev, N., - Trojan, K., 2017
 • Comparison of Parameters of Surface Integrity of Machined Duplex and Austenite Stainless Steels in Relation to Tool Geometry – Čapek, J. - Pitrmuc, Z. - Kolařík, K. - Beránek, L., - Ganev, N., 2017
 • Technological possibilities of control of bevel gears on the CMM – Urban, J. - Tillinger, K - Beránek, L. - Šimota, J. - Koptiš, M., - Mikeš, P., 2017
 • Optimierung der Qualitätskontrolle bei Koordinatenmessgeräten hinsichtlich der Messproduktivität – Urban, J. - Dvořák, R. - Beránek, L. - Šimota, J. - Mikeš, P., - Tillinger, K., 2017

2016

 • Residual Stress Determination of Duplex and Austenite Steels Machined using Different Tool Geometry – Čapek, J. - Kolařík, K. - Pitrmuc, Z. - Beránek, L., - Ganev, N., 2016
 • Influence of Cutting Conditions on Surface Integrity after Progressive Grinding of Blade Roots from Inconel 713LC – Čapek, J. - Kolařík, K. - Pitrmuc, Z. - Ganev, N. - Beránek, L. - Trojan, K. - Kyncl, J., - Šimota, J., 2016
 • Tool Geometry Influence on Residual Stresses of Machined Duplex and Austenite Stainless Steel – Čapek, J. - Kolařík, K. - Pitrmuc, Z. - Beránek, L., - Ganev, N., 2016

2015

 • Influence of Cutting Speed on the Quality of the Oxygen Fuel Cutting – Kupka, J. - Kolařík, L. - Beránek, L., - Roubíček, M., 2015
 • Stanovení úrovně zbytkových napětí na jednotlivých fázích duplexní oceli za účelem zvýšení Residual Stress Determination of Duplex Steel Phases for the Purpose of Increasing Service Life of Rotary and Dynamically Loaded Componentsrotačních, dynamicky namáhaných součástí – Čapek, J. - Kolařík, K. - Beránek, L. - Molotovnik, A., - Ganev, N., 2015

2014

 • The Research of the Surface Profile after Profiling of Inconel 738LC – Kyncl, J. - Beránek, L. - Kolařík, K., - Pala, Z., 2014
 • Surface Integrity Analysis of Duplex Steel by Design of Experiment Approach – Beránek, L. - Kolařík, K., 2014
 • X-RAY DIFFRACTION ANALYSIS OF RESIDUAL STERSSES AFTER MILLING OF SUPER-ALLOYS – Ganev, N. - Kolařík, K. - Beránek, L., - Mikeš, P., 2014
 • Functionally graded multilayer for withstanding indentations and inhibition of hard particle embedding into the surface – Pala, Z. - Kolařík, K. - Mušálek, R. - Kyncl, J., - Beránek, L., 2014
 • Real Structure of Milled Inconel 738LC Turbine Blades – Pala, Z. - Kolařík, K. - Beránek, L. - Čapek, J. - Kyncl, J. - Mušálek, R., - Ganev, N., 2014
 • Non-Destructive Inspection of Surface Integrity in Milled Turbine Blades of Inconel 738LC – Kolařík, K. - Pala, Z. - Čapek, J. - Beránek, L. - Vyskočil, Z., - Ganev, N., 2014

2013

 • Využití souřadnicové měřicí techniky v moderních procesech kontroly kvality – Beránek, L., 2013
 • Non-Destructive Inspection of Surface Integrity in Milled Turbine Blades of Inconel 738LC – Kolařík, K. - Pala, Z. - Čapek, J. - Beránek, L. - Vyskočil, Z., - Ganev, N., 2013
 • XRD ANALYSES OF SURFACE INTEGRITY PARAMETERS AFTER 3 AXIS MILLING OF INCONEL 738LC – Kolařík, K. - Pala, Z. - Čapek, J. - Beránek, L. - Vyskočil, Z. - Kyncl, J., - Tomíček, J., 2013
 • Application of X-ray diffraction in development of new type of moulds for production of refractory and highly abrasive objects – Kolařík, K. - Pala, Z. - Beránek, L., - Ganev, N., 2013

2012

 • Residual stress and structure analysis of turned duplex steel parts of decanter centrifuge – Beránek, L. - Kolařík, K., 2012
 • Statistical Data Analysis in Design of Experiments – Molotovnik, A. - Podaný, J., - Beránek, L., 2012

2011

 • Computer simulation of measurement process and systems – Volf, L. - Beránek, L., 2011
 • COORDINATE METROLOGY EDUCATION USING VIRTUAL CMM – Beránek, L. - Volf, L., - Mikeš, P., 2011

2010

 • Postup implementace simulačních nástrojů konceptu digitální továrny – Beránek, L. - Volf, L., - Zelenka, A. Z., 2010
 • Virtuální továrna vs. technická příprava výroby – Volf, L. - Beránek, L., 2010
 • Problematika řízení procesů ve virtuální továrně – Volf, L. - Beránek, L., 2010
 • Computer Simulation of Measurement Process and Systems – Volf, L. - Beránek, L. - Macháček, P., - Mikeš, P., 2010
 • Design and Manufacturing Testing Artefact for Education Measuring on Coordinate Measuring Machines – Mikeš, P. - Beránek, L. - Volf, L., - Macháček, P., 2010
 • Virtual CMM Concept and its Usage for Educational Purposes – Beránek, L. - Volf, L. - Macháček, P., - Mikeš, P., 2010
 • Application of Laser Scanning in Reverse Engineering and Prototype Manufacturing – Macháček, P. - Tomíček, J. - Beránek, L., - Mikeš, P., 2010
 • Využití počítačové simulace při optimalizaci montáží – Beránek, L. - Volf, L., - Zelenka, A., 2010

2009

 • Počítačová podpora při optimalizaci montážních linek – Volf, L. - Beránek, L., - Zelenka, A., 2009
 • Využití simulačního modelování pro návrh nové koncepce svařovacích linek – Volf, L. - Beránek, L., - Zelenka, A., 2009
 • Simulační modelování a jeho využití při návrhu nového rozmístění svařovacích linek – Volf, L. - Beránek, L., - Zelenka, A., 2009
 • Optimalizace linky pro výrobu kontejnerových vozů – Beránek, L. - Volf, L., - Zelenka, A., 2009
 • Návrh dispozičního řešení montážní linky podsestav kontejnerových vozů – Beránek, L. - Volf, L., - Zelenka, A., 2009

2008

 • CFRC Composites Surface Study – Beránek, L., 2008

2007

 • Navrhování experimentů pro biomedicínský výzkum pomocí metod DOE – Beránek, L. - Dvořák, R., - Bačáková, L., 2007
 • Roundness Measurement and Filtering Profile – Dvořák, R. - Beránek, L., 2007
 • Surface Modifications for Potential Carbon Composite Implants – Beránek, L. - Dvořák, R., - Bačáková, L., 2007

Patent, užitný a průmyslový vzor

2018

 • Forma pro vibrolité žárovzdorné materiály – Beránek, L. - Kyncl, J. - Kellner, T. - Kyncl, M. - Slaný, M. - Kyncl, J. - Vostrovský, M., - Kovaříková, M., 2018
 • Forma pro odlévání žárovzdorných vibrolitých materiálů – Beránek, L. - Kyncl, J. - Herman, A. - Novák, P. - Kellner, T. - Kyncl, M. - Kyncl, J. - Vostrovský, M., - Kovaříková, M., 2018

2017

 • Přípravek pro upínání lopatek pro letecký a energetický průmysl na rovinné brusky – Beránek, L. - Kyncl, J. - Pitrmuc, Z. - Šimota, J., - Vyskočil, Z., 2017

2016

 • Experimentální stroj pro testování otěruvzdornosti, zejména při lisování žárovzdorných materiálů – Beránek, L. - Kyncl, J. - Kolařík, K. - Pala, Z. - Kyncl, J., - Kutěj, D., 2016

2013

 • Utěsnění protiproudé dekantační odstředivky – Beránek, L. - Buchta, M., 2013
 • Dekantační odstředivka – Beránek, L. - Buchta, M., 2013
 • Přípravek pro měření komponent – Beránek, L. - Tomíček, J., - Mikeš, P., 2013

Prototyp, funkční vzorek

2018

 • Technologie dělení kontinuálního pásma materiálu – Štajnochr, L. - Beránek, L. - Kyncl, J. - Kellner, T. - Šimota, J., - Kyncl, M., 2018

2016

 • Funkční vzorek trikanteru – Vostál, B - Beránek, L., 2016

2014

 • Optimální materiálové složení lisovací formy a ochranného povlaku – Kyncl, J. - Mifková, M. - Kyncl, J. - Beránek, L. - Kolařík, K., - Pala, Z., 2014
 • Optimální konstrukční uspořádání nového typu lisovací formy – Kyncl, J. - Mifková, M. - Kutěj, D. - Beránek, L. - Kyncl, J. - Kolařík, K., - Pala, Z., 2014

2012

 • Upínací přípravek pro multisenzorový souřadnicový měřicí stroj pro kontrolu kvality 7 ks těles ventilu – Beránek, L. - Mikeš, P., 2012
 • Upínací přípravek pro kontrolu kvality výroby skříně spojky na souřadnicové měřicí technice – Beránek, L. - Mikeš, P., 2012
 • Upínací přípravek pro kontrolu kvality skříně převodovky na souřadnicové měřicí technice – Beránek, L. - Mikeš, P., 2012

Zpráva

2018

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2018 – Beránek, L. - Kyncl, J. - Kellner, T. - Kyncl, M. - Pelikán, L. - Slaný, M., - Solařík, M., 2018
 • Zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích projektu TH03010089 za rok 2018 – Pitrmuc, Z. - Rázek, V. - Sommer, J. - Novák, P. - Urban, J. - Beránek, L., - Pala, Z., 2018
 • Zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2018 – Pitrmuc, Z. - Beránek, L. - Rázek, V. - Šimota, J., - Pala, Z., 2018
 • Návrh dispozičního řešení prototypové haly v Doosan Bobcat Engineering s.r.o. – Beránek, L. - Kyncl, J. - Kellner, T., - Kyncl, M., 2018
 • Analytické a optimalizační činnosti v procesu výroby ve společnosti SOPO s.r.o. – Beránek, L. - Kyncl, J., - Kyncl, M., 2018
 • Racionalizace výroby v Schäfer - Menk s.r.o. – Beránek, L. - Kyncl, J. - Kellner, T., - Kyncl, M., 2018
 • Odborná zpráva o řešení projektu FV10151 za rok 2018 – Beránek, L. - Kyncl, J. - Kellner, T. - Kyncl, M. - Štajnochr, L. - Šimota, J. - Urban, J. - Pelikán, L. - Slaný, M. - Sommer, J. - Koptiš, M., - Kyncl, J., 2018
 • Odborná zpráva o řešení projektu FV10057 za rok 2018 – Beránek, L. - Kyncl, J. - Kellner, T. - Kyncl, M. - Novák, P. - Herman, A. - Štourač, F. - Slaný, M. - Sommer, J., - Kyncl, J., 2018
 • Zvyšování životnosti lisovacích nástrojů – Beránek, L. - Kyncl, J., - Kellner, T., 2018

2017

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2017 – Beránek, L. - Kyncl, J. - Pitrmuc, Z., - Vyskočil, Z., 2017
 • Zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2017 – Pitrmuc, Z. - Beránek, L. - Šimota, J. - Mikeš, P. - Pala, Z., - Rázek, V., 2017
 • Odborná zpráva o řešení projektu FV10057 za rok 2017 – Beránek, L. - Kyncl, J. - Kellner, T. - Kyncl, M. - Novák, P. - Herman, A. - Štourač, F. - Slaný, M. - Sommer, J., - Kyncl, J., 2017
 • Odborná zpráva o řešení projektu FV10151 za rok 2017 – Beránek, L. - Kyncl, J. - Kellner, T. - Kyncl, M. - Štajnochr, L. - Šimota, J. - Urban, J. - Pelikán, L. - Slaný, M. - Sommer, J. - Koptiš, M., - Kyncl, J., 2017
 • Návrh a zkoušky materiálů pro výrobu forem pro vibrolité žáruvzdorné materiály – Herman, A. - Štourač, F. - Kellner, T. - Kyncl, J., - Beránek, L., 2017
 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2016 – Beránek, L. - Kyncl, J., - Vyskočil, Z, 2017

2016

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2016 – Beránek, L. - Vostál, B, 2016
 • Vývoj ILS systému dokumentace manipulačních jeřábů horkých komor, analýza spolehlivosti a bezporuchovosti – Beránek, L. - Fuchs, P., 2016
 • Návrh konstrukce brusky pro obrábění skla a výroba dílčích součástí – Beránek, L. - Novák, P. - Šimota, J. - Štajnochr, L., - Urban, J., 2016
 • Vývoj a optimalizace výrobních procesů navíjení statorů a rotorů – Beránek, L. - Kyncl, J., 2016
 • Vývoj automatizovaných procesů kontroly kvality s využitím souřadnicových měřicích strojů – Beránek, L. - Mikeš, P. - Šimota, J. - Urban, J., - Šulc, V., 2016
 • Kurz "Základy normování práce“ – Kyncl, J. - Beránek, L., - Kyncl, M., 2016
 • Analýza velikosti opotřebení – Beránek, L. - Kyncl, M., 2016
 • Analytické a optimalizační činnosti v procesu výroby ve společnosti SOPO s.r.o. – Kyncl, J. - Beránek, L., - Kyncl, M., 2016
 • Racionalizace výroby v Schäfer - Menk s.r.o. – Beránek, L. - Kyncl, J. - Kyncl, M., - Kellner, T., 2016
 • Odborná zpráva o řešení projektu FV10057 za rok 2016 – Beránek, L. - Kyncl, J. - Kellner, T. - Kyncl, M. - Herman, A. - Novák, P., - Kyncl, J, 2016
 • Odborná zpráva o řešení projektu FV10151 za rok 2016 – Beránek, L. - Kyncl, J. - Kellner, T. - Kyncl, M. - Šimota, J., - Kyncl, J, 2016

2015

 • Navrh technicko-organizační inovace výrobního procesu pečovatelských lůžek – Beránek, L. - Kyncl, J., - Kyncl, M., 2015
 • Návrh konstrukce brusky a výroba dílcích součástí – Urban, J. - Beránek, L. - Novák, P., - Šimota, J., 2015
 • Analytické a optimalizační činnosti v procesu výroby ve společnosti SOPO s.r.o. – Kyncl, J. - Beránek, L., 2015
 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015 – Vostál, B. - Beránek, L., 2015
 • Zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015 – Pitrmuc, Z. - Beránek, L. - Rázek, V. - Mikeš, P. - Kolařík, L. - Gergely, V. G., - Ziegelheim, J. Z., 2015
 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015 – Vyskočil, Z. - Beránek, L., - Kyncl, J., 2015
 • Analýza geometrických specifikací produktu s využitím souřadnicové měřicí techniky – Beránek, L. - Mikeš, P., 2015

2014

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014 – Vyskočil, Z. - Beránek, L., - Kyncl, J., 2014
 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014 – Beránek, L. - Vostal, B., - Molotovnik, A., 2014
 • Analýza geometrických specifikací produktu s využitím souřadnicové měřicí techniky – Beránek, L. - Mikeš, P., 2014
 • Analytické činnosti v oblasti integrity povrchu a měření zbytkových napětí – Barcal, J. - Beránek, L. - Mikeš, P., - Pitrmuc, Z., 2014

2013

 • Technicko-ekonomická analýza inovace výrobního procesu technologie Urea_2. část – Zelenka, A. - Beránek, L., - Freiberg, F., 2013
 • Vývoj systému měření pro kontrolu kvality komponent hnacího ústrojí automobilu, analýza systému měření – Beránek, L. - Mikeš, P., 2013

2012

 • Využití souřadnicové měřicí techniky v moderních procesech kontroly kvality – Beránek, L. - Mikeš, P., 2012
 • Technicko-ekonomická analýza inovace výrobního procesu technologie Urea – Zelenka, A. - Freiberg, F. - Voženílek, P. - Beránek, L. - Bradna, J., - Volf, L., 2012
 • Optimalizace výrobních procesů společnosti – Beránek, L. - Volf, L., - Zelenka, A., 2012
 • Analýza tržních příležitostí využití těžké kartonáže – Beránek, L. - Zelenka, A., 2012
 • Posouzení pracnosti provozování plynárenských zařízení - 9 – Kreibich, V. - Roháčová, B. - Kamenický, J. - Beránek, L., - Fuchs, P., 2012
 • Posouzení pracnosti provozování plynárenských zařízení - 8 – Kreibich, V. - Roháčová, B. - Kamenický, J. - Beránek, L., - Fuchs, P., 2012
 • Posouzení pracnosti provozování plynárenských zařízení - 7 – Kreibich, V. - Roháčová, B. - Kamenický, J. - Beránek, L., - Fuchs, P., 2012
 • Posouzení pracnosti provozování plynárenských zařízení - 6 – Kreibich, V. - Roháčová, B. - Kamenický, J. - Beránek, L., - Fuchs, P., 2012
 • Posouzení pracnosti provozování plynárenských zařízení - 5 – Kreibich, V. - Roháčová, B. - Kamenický, J. - Beránek, L., - Fuchs, P., 2012
 • Posouzení pracnosti provozování plynárenských zařízení - 4 – Kreibich, V. - Roháčová, B. - Kamenický, J. - Beránek, L., - Fuchs, P., 2012
 • Posouzení pracnosti provozování plynárenských zařízení - 3 – Kreibich, V. - Roháčová, B. - Kamenický, J. - Beránek, L., - Fuchs, P., 2012
 • Posouzení pracnosti provozování plynárenských zařízení - 2 – Kreibich, V. - Roháčová, B. - Kamenický, J. - Beránek, L., - Fuchs, P., 2012
 • Posouzení pracnosti provozování plynárenských zařízení - 1 – Kreibich, V. - Roháčová, B. - Kamenický, J. - Beránek, L., - Fuchs, P., 2012

2009

 • Zpráva o provedení instrumentované rázové zkoušky a stanovení koeficientu délkové teplotní roztažnosti u vybraných materiálů – Beránek, L. - Volf, L. - Zelenka, A., - Tatíček, F., 2009

Kvalifikační zpráva

2011

 • Výzkum struktury povrchu kompozitních materiálů s ohledem na jejich využití v medicíně – Beránek, L., 2011

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2015

 • Základy strojírenské výroby – Vrabec, M. - Beránek, L. - Novák, P., - Tomíček, J., 2015

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2018

 • Ověření účinku technologie zpevňování na povrchovou vrstvu a zvýšení životnosti lopatek – Pitrmuc, Z. - Beránek, L. - Slaný, M. - Sommer, J. - Pala, Z., - Gergely, V., 2018

2017

 • REPAIR INTRO TO H80 COMPRESSOR AIRFOILS – Pitrmuc, Z. - Beránek, L. - Šimota, J. - Stawarz, S. - Lorek, M. - Pala, Z. - Gergely, V., - Bouchaud, B., 2017

2016

 • Silové broušení tvarových ploch superslitin – Pitrmuc, Z. - Šimota, J. - Beránek, L. - Kyncl, J., - Vyskočil, Z, 2016

2015

 • Silové broušení rovinných ploch superslitin – Vyskočil, Z. - Beránek, L. - Kyncl, J. - Pala, Z. - Kolařík, K., - Čapek, J., 2015

2014

 • Obrábění superslitiny inconel 738lc technologií pětiosého frézování – Vyskočil, Z. - Beránek, L. - Kolařík, K. - Pala, Z. - Tomíček, J. - Kyncl, J. - Molotovnik, A., - Čapek, J., 2014

2013

 • Dokončovací frézování lopatek turbíny ze slitiny Inconel 718 – Vyskočil, Z. - Beránek, L. - Čapek, J. - Kolařík, K. - Kyncl, J. - Molotovnik, A. - Pala, Z., - Tomíček, J., 2013
 • Čtyřosé frézování tvarových ploch ze superslitiny Inconel 738LC – Vyskočil, Z. - Beránek, L. - Čapek, J. - Kolařík, K. - Kyncl, J. - Molotovnik, A. - Pala, Z., - Tomíček, J., 2013

2012

 • Tříosé frézování tvarových ploch ze superslitiny Inconel 738LC – Vyskočil, Z. - Beránek, L. - Tomíček, J. - Kolařík, K., - Pala, Z., 2012

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2009

 • Od profilprojektoru k opticko dotykové měřicí technice, Počítačová tomografie – Beránek, L., 2009

...

2019

 • Machining of shaped surfaces on workpieces produced by DMLS – Pelikán, L. - Pitrmuc, Z. - Šimota, J. - Slaný, M. - Sommer, J. - Andronov, V., - Beránek, L., 2019

2010

 • Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - – Beránek, L. - Skopal, M. J., - Skopal, J., 2010