[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Machining, Process Planning and Metrology

People

Ing. Petr Mikeš, Ph.D.

Ing. Petr Mikeš, Ph.D.

P.Mikes (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2613

room: B1-128, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2018

 • Surface Integrity after Turning a Duplex Stainless Steel with Respect to Tool Geometry – Čapek, J. - Kolařík, K. - Neslušan, M. - Pitrmuc, Z. - Beránek, L. - Trojan, K. - Němeček, J. - Ganev, N. - Kyncl, J., - Mikeš, P., 2018
 • Analysis of material removal on radial compressor wheel of aircraft engine after finishing production operations using CMM – Mikeš, P. - Beránek, L., - Pitrmuc, Z., 2018

2016

 • Influence of Stylus System Configuration on the Variability of Measurement Result on CMM – Mikeš, P., 2016

2014

 • Analysis of HVOF Coating on Molds Used for Refractory Fireclay Shapes – Beránek, L. - Kyncl, J., - Mikeš, P., 2014

2012

 • Deformace modelů a odlitků v technologii lití na vytavitelný model – Herman, A. - Česal, M., - Mikeš, P., 2012
 • The Deformation of Representative Wax Patterns and Castings in Investment Casting Technology – Herman, A. - Česal, M., - Mikeš, P., 2012

2010

 • Počítačová simulace jako nástroj optimalizace výrobního systému – Beránek, L. - Volf, L. - Vilček, I. V., - Mikeš, P., 2010

Stať ve sborníku

2017

 • Application of Reverse Engineering Technology – Koptiš, M. - Urban, J. - Beránek, L. - Šimota, J., - Mikeš, P., 2017
 • Technological possibilities of control of bevel gears on the CMM – Urban, J. - Tillinger, K - Beránek, L. - Šimota, J. - Koptiš, M., - Mikeš, P., 2017
 • Optimierung der Qualitätskontrolle bei Koordinatenmessgeräten hinsichtlich der Messproduktivität – Urban, J. - Dvořák, R. - Beránek, L. - Šimota, J. - Mikeš, P., - Tillinger, K., 2017

2015

 • Influece of the scanning speed on the capability of quality control proces using CMM – Mikeš, P., 2015

2014

 • Influence of the CMM probing system on the measurement variability – Mikeš, P., 2014
 • X-RAY DIFFRACTION ANALYSIS OF RESIDUAL STERSSES AFTER MILLING OF SUPER-ALLOYS – Ganev, N. - Kolařík, K. - Beránek, L., - Mikeš, P., 2014

2013

 • The Deformation of Large Difficulty Shape Wax Patterns and Castings in Investment Casting Technology – Herman, A. - Česal, M., - Mikeš, P., 2013
 • Analysis of the Geometric Specifications of the Stator Segment of the Gas Turbine – Mikeš, P. - Herman, A., 2013

2011

 • COORDINATE METROLOGY EDUCATION USING VIRTUAL CMM – Beránek, L. - Volf, L., - Mikeš, P., 2011
 • Problematic of Model and Castings Deformations in Investment Casting Technology – Herman, A. - Česal, M., - Mikeš, P., 2011
 • Problematika deformací modelů a odlitků v technologii odlévání na vytavitelný model – Herman, A. - Česal, M., - Mikeš, P., 2011

2010

 • Computer Simulation of Measurement Process and Systems – Volf, L. - Beránek, L. - Macháček, P., - Mikeš, P., 2010
 • Design and Manufacturing Testing Artefact for Education Measuring on Coordinate Measuring Machines – Mikeš, P. - Beránek, L. - Volf, L., - Macháček, P., 2010
 • Virtual CMM Concept and its Usage for Educational Purposes – Beránek, L. - Volf, L. - Macháček, P., - Mikeš, P., 2010
 • Application of Laser Scanning in Reverse Engineering and Prototype Manufacturing – Macháček, P. - Tomíček, J. - Beránek, L., - Mikeš, P., 2010

Patent, užitný a průmyslový vzor

2013

 • Přípravek pro měření komponent – Beránek, L. - Tomíček, J., - Mikeš, P., 2013

Prototyp, funkční vzorek

2012

 • Upínací přípravek pro multisenzorový souřadnicový měřicí stroj pro kontrolu kvality 7 ks těles ventilu – Beránek, L. - Mikeš, P., 2012
 • Upínací přípravek pro kontrolu kvality výroby skříně spojky na souřadnicové měřicí technice – Beránek, L. - Mikeš, P., 2012
 • Upínací přípravek pro kontrolu kvality skříně převodovky na souřadnicové měřicí technice – Beránek, L. - Mikeš, P., 2012

Zpráva

2017

 • Zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2017 – Pitrmuc, Z. - Beránek, L. - Šimota, J. - Mikeš, P. - Pala, Z., - Rázek, V., 2017

2016

 • Vývoj automatizovaných procesů kontroly kvality s využitím souřadnicových měřicích strojů – Beránek, L. - Mikeš, P. - Šimota, J. - Urban, J., - Šulc, V., 2016

2015

 • Zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015 – Pitrmuc, Z. - Beránek, L. - Rázek, V. - Mikeš, P. - Kolařík, L. - Gergely, V. G., - Ziegelheim, J. Z., 2015
 • Analýza geometrických specifikací produktu s využitím souřadnicové měřicí techniky – Beránek, L. - Mikeš, P., 2015

2014

 • Analýza geometrických specifikací produktu s využitím souřadnicové měřicí techniky – Beránek, L. - Mikeš, P., 2014
 • Analytické činnosti v oblasti integrity povrchu a měření zbytkových napětí – Barcal, J. - Beránek, L. - Mikeš, P., - Pitrmuc, Z., 2014

2013

 • Vývoj systému měření pro kontrolu kvality komponent hnacího ústrojí automobilu, analýza systému měření – Beránek, L. - Mikeš, P., 2013

2012

 • Využití souřadnicové měřicí techniky v moderních procesech kontroly kvality – Beránek, L. - Mikeš, P., 2012

Kapitola v knize

2012

 • Problematic of Model And Castings Deformations In Investment Casting Technology – Herman, A. - Česal, M., - Mikeš, P., 2012