[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Machining, Process Planning and Metrology

People

prof. Ing. Antonín Zelenka, CSc.

prof. Ing. Antonín Zelenka, CSc.

Antonin.Zelenka (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2607

room: B1-120, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • 3111/F1  
  Inovace předmětů "Projektování výrobních systémů" a "Modelování výrobních procesů a systémů" – Zelenka, A. (2011)

Článek v periodiku

2008

 • Návrh systémů managementu jakosti v týmové spolupráci útvaru technické přípravy výroby – Vašta, F. - Zelenka, A., 2008
 • Technická příprava výroby a komunikace mezi odděleními – Vašta, F. - Zelenka, A., 2008
 • Technická příprava výroby a management jakosti – Vašta, F. - Zelenka, A., 2008
 • Technická příprava výroby a komunikace mezi oddělěními – Vašta, F. - Zelenka, A., 2008
 • Management jakosti a jeho systémové pojetí – Vašta, F. - Zelenka, A., 2008
 • Technická příprava výroby a komunikace ve firmě – Vašta, F. - Zelenka, A., 2008

2003

 • Příspěvek k rozvoji metod a prostředků integrovaného strojního inženýrství – Preclík, V. - Zelenka, A., 2003

2001

 • Recyklace starých automobilů – Zelenka, A. - Hanus, R., 2001
 • Příspěvek k rozvoji metod a prostředků integrovaného strojního inženýrství – Preclík, V. - Zelenka, A., 2001

2000

 • Příspěvek k rozvoji metod a prostředků integrovaného strojního inženýrství – Preclík, V. - Zelenka, A., 2000

1997

 • Expertní systémy projektování interních montáží – Preclík, V. - Kvasnička, I. - Nevečeřalová, J., - Zelenka, A., 1997

1996

 • Vliv strategie štíhlé výroby na rozvoj výroby – Zelenka, A., 1996

1994

 • Strojírenské výrobní systémy – Zelenka, A. - Preclík, V., - Haninger, M., 1994

1993

 • Počítačová podpora rozboru vstupních dat při projektování výrobních systémů – Zelenka, A., 1993
 • Produkčně plánovací systémy PPS1 a 2 – Zelenka, A. - Saak, V. - Leeder, E., - Basl, J., 1993
 • Počítačově integrovaná výroba jako přirozená vývojová etapa integrace výrobních procesů – Zelenka, A. - Saak, V. - Leeder, E., - Basl, J., 1993
 • Důležitost správné volby nejvhodnějšího systému PPS - 1 – Zelenka, A. - Saak, V. - Leeder, E., - Basl, J., 1993
 • Stavebnicová koncepce systémů CIM – Zelenka, A. - Saak, V. - Leeder, E., - Basl, J., 1993

Stať ve sborníku

2010

 • Využití počítačové simulace při optimalizaci montáží – Beránek, L. - Volf, L., - Zelenka, A., 2010

2009

 • Počítačová podpora při optimalizaci montážních linek – Volf, L. - Beránek, L., - Zelenka, A., 2009
 • Využití simulačního modelování pro návrh nové koncepce svařovacích linek – Volf, L. - Beránek, L., - Zelenka, A., 2009
 • Simulační modelování a jeho využití při návrhu nového rozmístění svařovacích linek – Volf, L. - Beránek, L., - Zelenka, A., 2009
 • Optimalizace linky pro výrobu kontejnerových vozů – Beránek, L. - Volf, L., - Zelenka, A., 2009
 • Návrh dispozičního řešení montážní linky podsestav kontejnerových vozů – Beránek, L. - Volf, L., - Zelenka, A., 2009

2004

 • Realisation of the LEONARDO Project - Effective Production Management – Zelenka, A. - Kavan, M., - Preclík, V., 2004
 • Research Conception Technical-Organizational Preparation of Production with Reference to Integrated Engineering – Němec, P. - Zelenka, A., 2004

2000

 • Příspěvek k rozvoji metod a prostředků integrovaného inženýrství – Preclík, V. - Zelenka, A., 2000
 • Příspěvek k rozvoji metod a prostředků integrovaného stojního inženýrství – Preclík, V. - Zelenka, A., 2000
 • Racionalizace práce a normování výkonu – Zelenka, A. - Preclík, V., 2000
 • Racionalizace práce a normování výkonu – Zelenka, A. - Preclík, V., 2000
 • Modernizace technické přípravy výroby – Zelenka, A. - Preclík, V., 2000
 • Technicko-organizační předpoklady pro efektivní recyklaci starých výrobků – Zelenka, A. - Binger, G., 2000

1999

 • Technisch-organisatorische Voraussetzungen fur das effiziente Recycling eines Altproduktspektrums – Zelenka, A. - Kaldos, A. - Santochi, M. - Takacs, J., - Binger, G., 1999

1998

 • Základy technického normování ve strojírenství – Preclík, V. - Zelenka, A., 1998
 • Základy racionalizace práce a montážních výkonů – Preclík, V. - Zelenka, A., 1998
 • Racionalizace montážních procesů – Preclík, V. - Zelenka, A., 1998
 • Zdroje rezerv ve výrobě a jejich využití – Zelenka, A., 1998
 • Základy technického normování ve strojírenství – Preclík, V. - Zelenka, A., 1998

1997

 • Racionalizace výrobních procesů – Zelenka, A. - Preclík, V., 1997
 • Racionalizace montážních procesů – Zelenka, A. - Preclík, V., 1997

1996

 • Vliv strategie štíhlé výroby na snižování spotřeby výrobních zdrojů – Zelenka, A., 1996

1995

 • Nové tendence v projektování strojírenských výrobních procesů a systémů – Zelenka, A., 1995
 • Tendence rozvoje strojírenských výrobních procesů a systémů – Zelenka, A., 1995

Zpráva

2013

 • Technicko-ekonomická analýza inovace výrobního procesu technologie Urea_2. část – Zelenka, A. - Beránek, L., - Freiberg, F., 2013

2012

 • Technicko-ekonomická analýza inovace výrobního procesu technologie Urea – Zelenka, A. - Freiberg, F. - Voženílek, P. - Beránek, L. - Bradna, J., - Volf, L., 2012
 • Optimalizace výrobních procesů společnosti – Beránek, L. - Volf, L., - Zelenka, A., 2012
 • Analýza tržních příležitostí využití těžké kartonáže – Beránek, L. - Zelenka, A., 2012

2009

 • Zpráva o provedení instrumentované rázové zkoušky a stanovení koeficientu délkové teplotní roztažnosti u vybraných materiálů – Beránek, L. - Volf, L. - Zelenka, A., - Tatíček, F., 2009

1999

 • Návrh expertního systému technologičnosti konstrukce z hlediska montáže – Preclík, V. - Zelenka, A., - Nevečeřalová, J., 1999

1997

 • Návrh expertního systému technologičnosti konstrukce z hlediska montáže – Preclík, V. - Kvasnička, I. - Nevečeřalová, J., - Zelenka, A., 1997

1996

 • Modulovaný automatický systém přípravy a řízení strojírenských výrobních procesů – Zelenka, A. - Mádl, J., 1996
 • Racionalizace výroby a normování – Zelenka, A. - Preclík, V., 1996

Kvalifikační zpráva

2002

 • Methodology of Technical - Economic Evaluation and Recycling Process Design for Discarded Engineering Products (Focused on End-of-Life Vehicles) – Hanus, R. - Zelenka, A. supervisor, 2002

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2009

 • Projektování výrobních systémů. Návody na cvičení – Zelenka, A. - Volf, L., - Poskočilová, A., 2009

2007

 • Projektování výrobních procesů a systémů – Zelenka, A., 2007

2005

 • Racionalizace strojírenských výrobních procesů – Zelenka, A., 2005
 • Technologičnost konstrukce – Mádl, J. - Zelenka, A., - Vrabec, M., 2005

2004

 • Teorie a technologie obrábění – Holešovský, F. - Mádl, J. - Prokop, J. - Dušák, K. - Bumbálek, B. - Jersák, J. - Dvořák, R. - Zelenka, A. - Hlavenka, B. - Němejc, J. - Preclík, V., - Pokorný, P., 2004
 • Racionalizace výroby – Zelenka, A. - Preclík, V., 2004

1999

 • Projektování procesů obrábění a montáže – Zelenka, A. - Preclík, V., - Haninger, M., 1999

1995

 • Projektování výrobních systémů – Král, M. - Zelenka, A., 1995

1993

 • Projektování výrobních systémů – Zelenka, A. - Preclík, V., - Haninger, M., 1993

Sborník

2011

 • Technické normování 1 – Preclík, V. ed. - Zelenka, A. ed., - Burešová, A. ed., 2011

2004

 • Modernizace technické přípravy výroby – Zelenka, A. ed. - Preclík, V. ed., 2004

2003

 • Racionalizace práce a normování výroby – Zelenka, A. ed. - Preclík, V. ed., 2003
 • Moderní metody technické přípravy výroby – Zelenka, A. ed. - Preclík, V. ed., 2003
 • Racionalizace technické přípravy montáží – Zelenka, A. ed. - Preclík, V. ed., 2003
 • Racionalizace práce a normování výroby – Zelenka, A. ed. - Preclík, V. ed., 2003

2002

 • Racionalizace výroby – Zelenka, A. ed. - Preclík, V. ed., 2002
 • Racionalizace technické přípravy montáží – Zelenka, A. ed. - Preclík, V. ed., 2002
 • Racionalizace práce a normování výroby – Zelenka, A. ed. - Preclík, V. ed., 2002
 • Racionalizace montážních procesů – Zelenka, A. ed. - Preclík, V. ed., 2002
 • Moderní metody technické přípravy výroby – Zelenka, A. ed. - Preclík, V. ed., 2002

2000

 • Zdroje rezerv ve výrobě a jejich využití – Zelenka, A. ed. - Preclík, V. ed., 2000
 • Modernizece technické přípravy výroby – Zelenka, A. ed. - Preclík, V. ed., 2000
 • Racionalizace práce a normování výkonu – Zelenka, A. ed. - Preclík, V. ed., 2000
 • Racionalizace práce a normování výkonu – Zelenka, A. ed. - Preclík, V. ed., 2000

1999

 • Základy technicko-organizačního uspořádání pracovišť ve strojírenství – Zelenka, A. ed. - Preclík, V. ed., 1999
 • Technicko-organizační uspořádání pracovišť ve strojírenství – Zelenka, A. ed. - Preclík, V. ed., 1999
 • Ztráty ve výrobě, ztráty z nevyváženosti linek – Zelenka, A. ed. - Preclík, V. ed., 1999
 • Základy racionalizace práce a normování výkonů – Zelenka, A. ed. - Preclík, V. ed., 1999
 • Nové směry v technické přípravě výroby – Zelenka, A. ed. - Preclík, V. ed., 1999
 • Zdroje rezerv ve výrobě a jejich využití – Zelenka, A. ed., 1999

1998

 • Projektování strojírenské výroby – Zelenka, A. ed., 1998
 • Základy technického normování – Zelenka, A. ed., 1998
 • Základy racionalizace práce -normování výkonů – Zelenka, A. ed., 1998
 • Racionalizace montážních procesů – Zelenka, A. ed., 1998
 • Zdroje rezerv ve výrobě a jejich využití – Zelenka, A. ed., 1998
 • Racionalizace a normování strojírenské výroby – Preclík, V. ed. - Zelenka, A. ed., 1998

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2011

 • Snímky pracovního dne, časové studie – Zelenka, A. - Burešová, A., 2011

2007

 • Základy projektování montážních procesů – Zelenka, A., 2007
 • Racionalizace výrobního procesu – Zelenka, A., 2007

2006

 • Základní kurz racionalizace práce a normování výroby – Zelenka, A. - Preclík, V., 2006

2005

 • Základní kurz racionalizace práce a normování výroby – Zelenka, A. - Preclík, V., 2005
 • Základy racionalizace práce a normování výkonu – Zelenka, A. - Preclík, V., 2005
 • Základní kurz racionalizace práce a normování výroby – Zelenka, A. - Preclík, V., 2005
 • Moderní metody technické přípravy výroby – Zelenka, A. - Preclík, V., - Růžička, T., 2005

2004

 • Základní kurz racionalizace práce a normování výroby – Zelenka, A. - Preclík, V., 2004
 • Zdroje rezerv ve výrobě a jejich využití – Zelenka, A. - Preclík, V., 2004
 • Moderní metody technické přípravy výroby – Zelenka, A. - Preclík, V., 2004
 • Modernizace technické přípravy výroby – Zelenka, A. - Preclík, V., 2004

2003

 • Racionalizace práce a normování výroby – Zelenka, A. - Preclík, V., 2003
 • Moderní metody technické přípravy výroby – Zelenka, A. - Preclík, V., 2003
 • Racionalizace práce a normování výroby – Zelenka, A. - Preclík, V., 2003
 • Racionalizace technické přípravy montáží – Zelenka, A. - Preclík, V., 2003

2002

 • Racionalizace montážních procesů – Zelenka, A. - Preclík, V., 2002
 • Racionalizace práce a normování výroby – Zelenka, A. - Preclík, V., 2002
 • Racionalizace technické přípravy montáží – Zelenka, A. - Preclík, V., 2002
 • Racionalizace výroby – Zelenka, A. - Preclík, V., 2002
 • Moderní metody technické přípravy výroby – Zelenka, A. - Preclík, V., 2002

2001

 • Modernizace technické přípravy výroby – Zelenka, A. - Preclík, V., 2001
 • Tendence rozvoje strojírenských výrobních procesů a systémů – Zelenka, A., 2001

2000

 • Základy normování výkonu a raciomalizace výrobního procesu – Zelenka, A. - Preclík, V., 2000