[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Instrumentation and Control Engineering

CZ   / EN  

People

Bohumil Šulc

prof. Ing. Bohumil Šulc, CSc.

bohumil.sulc (at) cvut.cz

(22 435) 2531

room: B1-514, Dejvice


Timetable and consultation hours

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • 7AMB14SK168  
  Výzkum algoritmů optimalizace ekologického spalování biomasy s použitím inteligentních a statistických metod řízení procesů – Šulc, B. (2014-2015)
 • TA02020836  
  Výzkum inteligentních metod ekonomicko-ekologického řízení prototypu 100 kW kotle na zbytkovou biomasu – Šulc, B. (2012-2014)
 • GA101/07/1667  
  Provozně zajištěná pokročilá regulace tepelně-energetických zařízení – Šulc, B. (2007-2009)
 • GA101/04/1182  
  Hybridní koncepce v pokročilých metodách řízení a modelování tepelně-energetických procesů – Šulc, B. (2004-2006)
 • GA102/01/1347  
  Numerické metody návrhu optimálních regulačních systémů – Šulc, B. (2001-2003)
 • MSM 212200009  
  Zvyšování účinnosti energetických strojů a zařízení a snižování ekologických dopadů – Šulc, B. (1999-2004)

Journal papers

2016

 • Occurrence of Torsional Oscillations in Railway Wheelsets – Fridrichovský, T. - Šulc, B., WSEAS Transactions on Systems. 2016, 15 252-261. ISSN 1109-2777.

2014

 • Ohlédnutí za devíti ročníky konference ARaP a pozvání na ročník desátý – Šulc, B. - Vrána, S., Automa. 2014,(6/2014), 52-53. ISSN 1210-9592.

2012

 • Dvě akce IFAC v Itálii – Šulc, B. - Vrána, S., Automa. 2012,(6), 56. ISSN 1210-9592.

2011

 • Problematika řízení automatických kotlů na biomasu – Hrdlička, J. - Šulc, B., Vytápění, větrání, instalace. 2011, 20(4), 164-166. ISSN 1210-1389.
 • Advanced Features of a Small-Scale Biomass Boiler Control for Emission Reduction – Hrdlička, J. - Šulc, B., International Journal of Energy. 2011, 5(3), 62-69. ISSN 1998-4316.
 • Experimentálne overovanie nových možností riadenia malých kotlov na biomasu – Boržíková, J. - Hrdlička, J. - Plaček, V. - Šulc, B., - Vrána, S., Strojárstvo. 2011, 2011(5), 12/1-12/5. ISSN 1335-2938.
 • Impact of Control Solutions on Ecology and Economy of Small-scale Biomass Boilers – Hrdlička, J. - Šulc, B. - Plaček, V., - Vrána, S., International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing. 2011, 5(3), 247-254. ISSN 1998-4464.

2009

 • Some Observations on Development and Testing of a Simple Autotuning Algorithm for PID Controllers – Šulc, B. - Vrána, S., WSEAS Transactioms on Systems and Control. 2009, 4(10), 497-508. ISSN 1991-8763.
 • Model-free Autotuning Testing on a Model of a Three-tank Cascade – Vrána, S. - Čihák, J., - Šulc, B., Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Mechanical Series. 2009, 55(2), 169-174. ISSN 1210-0471.
 • I&C of a Small-Scale Biomass Fired Boiler Set-Up – Plaček, V. - Vrána, S., - Šulc, B., Strojárstvo. 2009, XIII(5), 43/1-43/4. ISSN 1335-2938.
 • Neuronový model tvorby emisí kotle na biomasu – Lepold, M. - Plaček, V. - Vrána, S., - Šulc, B., Strojárstvo. 2009, XIII(5), 26/1-26/4. ISSN 1335-2938.
 • Model-free Setting of PID Controllers in Comparison with Other Tuning Methods – Vrána, S. - Šulc, B., Strojárstvo. 2009, XIII(5), 58/1-58/7. ISSN 1335-2938.
 • MaR výbava kotle na biomasu s malým výkonem pro experimentální vyšetřování snižování emisí – Vrána, S. - Šulc, B., Strojárstvo. 2009, XIII(5), 51/1-51/4. ISSN 1335-2938.

2007

 • Multicriterion Modelles PID Controller Autotuning Keeping Desired Values of Control Quality Indicators – Vrána, S. - Šulc, B., Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Mechanical Series. 2007, LIII(2), 167-170. ISSN 1210-0471.
 • Control Variable Sensor Incipient Fault Detection – Šulc, B. - Klimánek, D., Acta Mechanica Slovaca. 2007, 11(1-A), 57-62. ISSN 1335-2393.
 • Modelless PID controller tuning – Šulc, B. - Vrána, S., Acta Mechanica Slovaca. 2007, 11(1-A), 51-56. ISSN 1335-2393.
 • Detection of Biased Control Function Caused by Discredible Sensors – Šulc, B. - Klimánek, D., WSEAS Transactions on Signal Processing. 2007, 3(1), 1-8. ISSN 1790-5052.

2006

 • Assessment of Excited Oscillation in Controller Parameter Setting – Šulc, B., WSEAS Transactioms on Systems and Control. 2006, 1(2), 129-134. ISSN 1991-8763.
 • Technické konference v oboru automatického řízení – Šulc, B., Automatizace. 2006, 49(10), 628-629. ISSN 0005-125X.
 • An Experimental Approach to Verification of Control Algorithms for Hybrid Continuous-Discrete Systems – Hlava, J. - Šulc, B., WSEAS Transactions on Systems. 2006, 5(11), 2645-2650. ISSN 1109-2777.
 • Improvement of Control Loop Function by Control Variable Sensor Discredibility Detection – Klimánek, D. - Šulc, B., Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Mechanical Series. 2006, LII(2), 85-90. ISSN 1210-0471.

2005

 • In memoriam: prof. Paul Martin Frank (7.7.1934 - 12.8.2005) – Šulc, B., Automatizace. 2005, 48(11), 736. ISSN 0005-125X.
 • Feature Analysis of Selftuning PI Level Control in a Cascade of Tanks – Vrána, S. - Šulc, B., Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Mechanical Series. 2005, LI(2), 167-172. ISSN 1210-0471.
 • Autodetection of Sensor Discredibility in Control Loop via Evolutionary Algorithms – Klimánek, D. - Šulc, B., Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Mechanical Series. 2005, LI(2), 59-64. ISSN 1210-0471.
 • Sensor Discredibility Detection via Computational Intelligence – Šulc, B. - Klimánek, D., WSEAS Transactions on Systems. 2005, 4(11), 1906-1913. ISSN 1109-2777.
 • Autotuned PI Level Control in a Two-Tank-Cascade Model with Sliding Control Error Reference Course – Šulc, B., WSEAS Transactions on Circuits and Systems. 2005, 4(9), 1077-1084. ISSN 1109-2734.
 • Softwarová detekce diskredibility senzoru při regulaci a její ověřování u kotle na biomasu – Šulc, B. - Klimánek, D., Automatizace. 2005, 48(12), 766-780. ISSN 0005-125X.

2004

 • Modelling and Simulation of Hybrid Systems using a Laboratory-Scale Plant – Hlava, J. - Šulc, B., WSEAS Transactions on Systems. 2004, 3(9), 2821-2826. ISSN 1109-2777.

2002

 • Non Linear Modelling and Control of Hydraulic Actuators – Jan, A.J. - Šulc, B., Acta Polytechnica. 2002, 42(3), 41-47. ISSN 1210-2709.
 • Non Linear Modelling and Control of Hydraulic Actuators – Šulc, B. - Jan, J.A., Acta Polytechnica. 2002, 42(3), 41-47. ISSN 1210-2709.
 • Hybridní systémy: nové možnosti pro rozvoj další teorie i praxe automatického řízení – Hlava, J. - Šulc, B., Automatizace. 2002, 45(3), 193-195. ISSN 0005-125X.
 • Simulátory parních kotlů v programu Matlab a Simulink a možnosti realizace jejich operátorských rozhraní – Šulc, B. - Neuman, P. - Jan, J.A., - Tauchman, M., Automa. 2002, 8(1), 47-51. ISSN 1210-9592.

2000

 • Simulátor parního kotle – Šulc, B. - Neuman, P., - Tauchmann, M., MM. Průmyslové spektrum. 2000, 2000(12), 23-25. ISSN 1212-2572.
 • Jak se prezentovat – Šmejkal, L. - Bláhová, J., - Šulc, B., Automatizace. 2000, 43(7), 482-483. ISSN 0005-125X.

1999

 • 14. světový kongres IFAC – Šulc, B. - Zítek, P., Automatizace. 1999, 42(9), 722-723. ISSN 0005-125X.

Proceeding papers

2021

 • Exploitability of Information Obtainable from Asynchronous Motor in a Wheel-set Drive to Traction Optimizing – Atiyah, A. - Šulc, B., In: Proceeding of 22nd International Carpathian Control Conference. IEEE Xplore, 2021. ISBN 978-1-7281-8609-2.

2020

 • Role of Asynchronous Motor Modelling in Driven Railway Wheelset Dynamical Simulation Model – Atiyah, A. - Šulc, B., In: Proceedings of the 2020 21th International Carpathian Control Conference (ICCC). Bratislava: Slovak Society for Applied Cybernetics and Informatics (SSAKI), 2020. ISBN 978-1-7281-1951-9.

2019

 • SIMULACE VLIVU PŘÍČNÉHO POHYBU DVOJKOLÍ NA TORZNÍ KMITÁNÍ – Dybala, V. - Šulc, B., In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Archiv VŠB-TUO, 2019. p. 1-47.

2018

 • Cesty ke zlepšování přepravních schopností kolejových vozidel – Dybala, V. - Šulc, B., In: Automatizace, robotizace a procesy. Praha: MM Publishing, 2018. p. 91-92. 14. ISBN 978-80-906310-9-0.
 • Skluz a adheze v Simulink modelu železničního dvojkolí navrženého k detekci jízdních podmínek pomocí neuronových sítí – Dybala, V. - Libenský, M. - Šulc, B., - Oswald, C., In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Archiv VŠB-TUO, 2018. p. 1-14. 1. ISSN 1804-0993.

2017

 • Simulation of mechatronic phenomena in railway wheelset set torque transmission – Fridrichovský, T. - Šulc, B., In: XLII. Seminar ASR '2017 “Instruments and Control”. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2017. p. 35-44. ISBN 978-80-248-4040-6.

2016

 • Experience from Various Technological Concepts Applied in Virtual Control Laboratory – Vrána, S. - Šulc, B. - Trnka, P., - Kuře, M., In: 11th IFAC Symposium on Advances in Control Education ACE 2016 Bratislava, Slovakia, 1—3 June 2016. Amsterdam: Elsevier Science Publishers B.V., 2016. pp. 277-282. IFAC-PapersOnLine. ISSN 2405-8963.
 • Comparison of Various Technologies Used in a Virtual Laboratory – Trnka, P. - Vrána, S., - Šulc, B., In: 11th IFAC Symposium on Advances in Control Education ACE 2016 Bratislava, Slovakia, 1—3 June 2016. Amsterdam: Elsevier Science Publishers B.V., 2016. p. 144-149. IFAC-PapersOnLine. ISSN 2405-8963.
 • Investigation of Torsional Oscillations in Railway Vehicles – Fridrichovský, T. - Šulc, B., In: MATEC Web of Conferences. Athens: WSEAS, 2016. 76. ISSN 2261-236X.

2015

 • Support of biomass boiler control design by modeling – Plaček, V. - Šulc, B., In: Proceedings of the 16th International Carpathian Control Conference (ICCC). Piscataway: IEEE, 2015. p. 393-398. ISBN 978-1-4799-7370-5.
 • Biomass Boiler Model for Estimation of Unmeasurable Process Quantities – Plaček, V. - Piteľ, J., - Šulc, B., In: 19th International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers 2015. Athens: WSEAS, 2015, pp. 1-4. ISSN 1790-5117. ISBN 978-1-61804-321-4.

2014

 • Možnosti řízení kotlů na biomasu nízkých výkonů s pomocí modelu – Plaček, V. - Oswald, C. - Šulc, B., - Vrána, S., In: Sborník přednášek z 10. technické konference Automatizace, regulace a procesy. Praha: Dimart, s.r.o., 2014, pp. 133-138. ISBN 978-80-903844-8-4.
 • Průběžné vyhodnocování složení paliva z průběhů provozně měřených veličin v kotli na biomasu – Vrána, S. - Plaček, V. - Oswald, C., - Šulc, B., In: Sborník přednášek z 10. technické konference Automatizace, regulace a procesy. Praha: Dimart, s.r.o., 2014, pp. 151-154. ISBN 978-80-903844-8-4.
 • Neural Network Evaluation of Combustion Process for Continuous Control of Small Scale Biomass Fired Boilers – Vrána, S. - Oswald, C. - Plaček, V. - Šulc, B., - Neuman, P., In: Proceedings of The 19th World Congress of the International Federation of Automatic Control. Pretoria: IFAC, 2014, pp. 1440-1445. ISSN 1474-6670. ISBN 978-3-902823-62-5. Available from: http://www.ifac-papersonline.net/Detailed/65667.html
 • Advanced control with economic - ecological optimization for biomass-fired boilers – Oswald, C. - Plaček, V., - Šulc, B., In: 2014 15th International Carpathian Control Conference (ICCC). Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2014, pp. 407-412. ISBN 978-1-4799-3528-4.
 • Neural network inference of biomass fuel moisture during combustion process evaluating of directly unmeasurable variables – Vrána, S. - Šulc, B., In: 2014 15th International Carpathian Control Conference (ICCC). Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2014, pp. 671-674. ISBN 978-1-4799-3528-4.

2013

 • Ecological Aspects in Control of Small-scale Biomass Fired Boilers – Šulc, B. - Oswald, C., In: Proceedings of the 2013 International Conference on Environment, Energy, Ecosystems and Development (EEEAD2013). 2013. p. 194-201. ISBN 978-1-61804-211-8.
 • Koncepce řízení kotle na biomasu pro vývoj nových řídicích algoritmů – Oswald, C. - Plaček, V. - Vrána, S., - Šulc, B., In: 21th Annual Conference Proceedings Technical Computing Prague 2013. Praha: Humusoft, 2013, pp. 269. ISSN 2336-1662. ISBN 978-80-7080-863-4. Available from: http://books.google.cz/books?id=9QQuAgAAQBAJ
 • Saturation in Engineering Simulation – Vrána, S. - Šulc, B., In: 10th IFAC Symposium Advances in Control Education. Oxford: Elsevier Science, 2013, pp. 102-107. ISSN 1474-6670. ISBN 978-3-902823-43-4. Available from: http://www.ifac-papersonline.net/Detailed/61089.html

2012

 • Transfer Issues of Control Optimizing Combustion from Small-scale to Medium scale Biomass-fired Boilers – Oswald, C. - Plaček, V. - Šulc, B., - Hošovský, A., In: Power Plant and Power System Control Proceedings. Oxford: Elsevier, 2012, pp. 207-211. ISBN 978-3-902823-24-3.
 • Commonly Untaught Information Concerning Practical Use of Tuning Procedures in Control – Šulc, B. - Vrána, S., In: 9th IFAC Symposium Advances in Control Education Advances in Control Education. Oxford: IFAC, 2012, pp. 454-459. ISBN 978-3-902823-01-4. Available from: http://www.ifac-papersonline.net/Detailed/52957.html
 • Model-free PID Controller Autotuning Directly Applicable to Real Control Loops – Vrána, S. - Šulc, B., In: IFAC Conference on Advances in PID Control PID\'12. Oxford: Elsevier, 2012, pp. 536-541. ISSN 1474-6670. ISBN 978-3-902823-18-2. Available from: http://www.ifac-papersonline.net/Detailed/57675.html

2011

 • Optimalizace provozních podmínek malého kotle na biomasu – Oswald, C. - Šulc, B., In: Sborník odborného semináře NOVÉ METODY A POSTUPY V OBLASTI PŘÍSTROJOVÉ TECHNIKY, AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ A INFORMATIKY 2011. Praha: Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT, 2011. p. 71-75. ISBN 978-80-01-05041-5.
 • Often overlooked pitfalls of straightforward implementation of textbook controller tuning methods – Šulc, B. - Vrána, S. - Hlava, J., - Hubka, L., In: Proceedings of the 18th IFAC World Congress, 2011. Bologna: IFAC, 2011, pp. 5182-5187. ISSN 1474-6670. ISBN 978-3-902661-93-7.
 • Continuous Control Issues Concerning Operation Improvement of Small-Scale Biomass Boilers – Haapa-aho, J. - Korpela, T. - Björkqvist, T. - Hrdlička, J. - Plaček, V. - Vrána, S., - Šulc, B., In: Proceedings of the 18th IFAC World Congress, 2011. Bologna: IFAC, 2011. pp. 7035-7042. ISBN 978-3-902661-93-7.
 • Achieving optimal operating conditions in PI controlled biomass-fired boilers: Undemanding way for improvement of small-scale boiler effectiveness – Oswald, C. - Šulc, B., In: Proceedings of the 2011 12th International Carpathian Control Conference (ICCC). New York: IEEE - Systems, Man, and Cybernetics Society, 2011. pp. 280-285. ISBN 978-1-61284-359-9.
 • PID Contoller Autotuning Based on Nonlinear Tuning Rules – Vrána, S. - Šulc, B., In: Proceedings of the 2011 12th International Carpathian Control Conference (ICCC). New York: IEEE - Systems, Man, and Cybernetics Society, 2011, pp. 447-450. ISBN 978-1-61284-359-9.
 • Investigation in Control of Small-scale Biomass Boilers – Plaček, V. - Šulc, B. - Vrána, S. - Hrdlička, J., - Piteľ, J., In: Proceedings of the 2011 12th International Carpathian Control Conference (ICCC). New York: IEEE - Systems, Man, and Cybernetics Society, 2011, pp. 312-315. ISBN 978-1-61284-359-9.
 • Problematika řízení automatických kotlů na biomasu – Hrdlička, J. - Šulc, B., In: Konference Vytápění Třeboň. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2011. pp. 128-132. ISBN 978-80-02-02291-6.
 • On-line Operating Adjustment of Small Biomass Fired Boilers Optimizing CO and NOx Emissions – Hrdlička, J. - Šulc, B., In: Recent Researches in Energy & Environment. Athens: World Scientific and Engineering Academy and Society, 2011, pp. 35-40. ISSN 1792-8230. ISBN 978-960-474-274-5.
 • Experimentální prověřování nových možností řízení u malých kotlů na biomasu – Hrdlička, J. - Piteľ, J. - Plaček, V. - Šulc, B., - Vrána, S., In: Automatizácia a riadenie v teórii a praxi 2011. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2011, pp. 19-1-19-9. ISBN 978-80-553-0606-3.
 • Methods for Cost-effective Production of Information and Control Systems for Mechanical and Thermal Energy Devices – Vrána, S. - Bukovský, I. - Bíla, J. - Šulc, B. - Hofreiter, M. - Oswald, C. - Rodriguez, R. - Mironovová, M. - Smetana, L. - Jakoubek, P. - Bouda, L. - Krestýnová, I., - Trnka, P., In: Workshop 2011. Praha: Czech Technical University in Prague, 2011.

2010

 • Enhanced PID Controllers in Combustion Control – Šulc, B. - Oswald, C., In: International Conference on Development, Energy, Environment, Economics (DEEE '10). New York: WSEAS Press, 2010, pp. 44-49. ISSN 1792-6653. ISBN 978-960-474-253-0.
 • Evaluation of Open-Loop Frequency Indicators in a Closed Loop for PID Controller Autotuning – Vrána, S. - Šulc, B., - Oswald, C., In: Proceedings of the 49th IEEE Conference on Decision and Control. Madison: Omnipress, 2010, pp. 4649-4654. ISSN 0191-2216. ISBN 978-1-4244-7744-9. Available from: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5717293
 • Harmonic Excitation Based Autotuning - Autotuning Usable for Controlling Biomass Combustion Processes – Vrána, S. - Šulc, B., In: The 11th International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision - ICARCV2010. Madison: Omnipress, 2010, pp. 1501-1506. ISBN 978-1-4244-7813-2. Available from: http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=5707897
 • A Frequency Response Evaluation Based Model-free PID Controller Tuning Method - A Method for Tuning Biomass Combustion Process Controllers – Vrána, S. - Šulc, B., In: Proceeding of the 2010 IRAST International Congress on Computer Applications and Computational Science (CACS 2010). Long Island City: International Research Alliance for Science and Technology (IRAST), 2010, pp. 257-260. ISBN 978-981-08-6846-8.
 • Ecological Aspects of Small-Scale Biomass Combustion – Hrdlička, J. - Šulc, B. - Vrána, S., - Plaček, V., In: International Conference on Development, Energy, Environment, Economics (DEEE '10). New York: WSEAS Press, 2010. pp. 388-393. ISSN 1792-6653. ISBN 978-960-474-253-0.
 • Model-free PID Controller Autotuning Algorithm Based on Frequency Response Analysis – Vrána, S. - Šulc, B., In: Proceedings of The International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics: IMCIC 2010, volume II. Orlando: IIIS - International Institute of Informatics and Systemics, 2010. p. 346-351. ISBN 978-1-934272-88-6.
 • Evaluation of Frequency Responses from Simultaneous Multiple Harmonic Excitation in a Closed Control Loop – Oswald, C. - Vrána, S., - Šulc, B., In: XXXV. Seminar ASR '2010 "Instruments and Control". Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2010, pp. 281-286. ISBN 978-80-248-2191-7. Available from: http://www.fs.vsb.cz/akce/2010/asr2010/proceedings/281.pdf
 • Vyhodnocování frekvenčních odezev uzavřeného regulačního obvodu – Oswald, C. - Vrána, S., - Šulc, B., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2010. Praha: Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT, 2010, pp. 78-81. ISBN 978-80-01-04625-8.
 • Pilotní ověřování nákladově efektivního řízení provozu malých kotlů na biomasu – Lepold, M. - Plaček, V. - Šulc, B., - Vrána, S., In: Energetika a biomasa 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2010, pp. 169-175. ISBN 978-80-01-04523-7.
 • Evaluation of Frequency Responses from Simultaneous Multiple Harmonic Excitation in a Closed Control Loop – Oswald, C. - Vrána, S., - Šulc, B., In: Proceedings of XXXVth. Seminary ASR'10 "Instruments and Control". Ostrava: VŠB - TUO, FS, Department of Control Systems and Instrumentation, 2010, pp. 43.

2009

 • Frequency Response Based Indicators of Optimal Setting for Model-free PID Controller Autotuning – Šulc, B., In: Selected topics on Applied Mathematics, Circuits, Systems, and Signals. Athens: WSEAS Press, 2009, pp. 191-196. Mathematics and Computers in Science and Engineering. ISSN 1790-5117. ISBN 978-960-474-147-2.
 • Control for Ecological Improvement of Small Biomass Boilers – Šulc, B. - Hrdlička, J. - Lepold, M., - Vrána, S., In: Proceedings of IFAC Symposium on Power Plant and Power Systems. Oxford: Elsevier Science, 2009. pp. 120-125. ISSN 1474-6670.
 • Some Observations on Teaching Practical Controller Tuning Methods in a Laboratory Set-up – Šulc, B. - Vrána, S., In: Proceedings of the 6th WSEAS International Conference on Engineering Education. Athens: WSEAS Press, 2009, pp. 202-207. ISSN 1790-2769. ISBN 978-960-474-100-7. Available from: http://www.wseas.org
 • Algorithm Solutions in Model-free Controller Autotuning Linked with Evaluation of Frequency – Šulc, B., In: Proceedings of the 13th WSEAS International Conference on Systems. Athens: WSEAS Press, 2009, pp. 551-556. ISSN 1790-2769. ISBN 978-960-474-097-0. Available from: http://www.wseas.org
 • Self tuned state-feedback for keeping optimal setting of superior PI control – Šulc, B. - Novák, M., In: Proceedings of The 7th IEEE International Conference on Control & Automation (ICCA'09). Christchurch, New Zeland: IEEE New Zeland South Section, 2009, pp. 337-342. ISBN 978-1-4244-4706-0. Available from: http://www.ieee-icca.org/
 • Neural Model of Biomass Fired Boiler Emission Changes Caused by Grate Motion – Lepold, M. - Plaček, V. - Vrána, S., - Šulc, B., In: Automatizácia a riadenie v teórii a praxi 2009. Košice: Technická Univerzita v Košiciach, 2009, pp. 83-1-83-8. ISBN 978-80-553-0146-4.
 • I&C of a Small-Scale Biomass Fired Boiler Set-Up – Plaček, V. - Vrána, S., - Šulc, B., In: Automatizácia a riadenie v teórii a praxi 2009. Košice: Technická Univerzita v Košiciach, 2009, pp. 53-1-53-8. ISBN 978-80-553-0146-4.
 • Frequency Based Autotuning Tested on a Laboratory Set-Up in Compariosn with Other Setting Techniques – Vrána, S. - Šulc, B., In: Automatizácia a riadenie v teórii a praxi 2009. Košice: Technická Univerzita v Košiciach, 2009, pp. 74-1-74-11. ISBN 978-80-553-0146-4.
 • Three Tank Cascade Improvement for Model-free Autotuning Testing – Vrána, S. - Čihák, J., - Šulc, B., In: XXXIV. Seminar ASR '2009 "Instruments and Control". Ostrava: VŠB - TUO, FS, Department of Control Systems and Instrumentation, 2009, pp. 349-356. ISBN 978-80-248-1953-2. Available from: http://www.fs.vsb.cz/akce/2009/asr2009/RegForm/prispevek.asp?Unit=24&IDPaper=1954

2008

 • State Feedback under Changeabble Operating Conditions – Šulc, B., In: Proceedings of the 4th WSEAS/IASME International Conference on Dynamical Systems and Control. Athens: WSEAS Press, 2008, pp. 15-19. ISSN 1790-2769. ISBN 978-960-474-014-7.
 • Advanced Modelling and Control using a Laboratory Plant with Hybrid Processes – Hlava, J. - Šulc, B., In: Proceedings of the 17th IFAC World Congress. Seoul: IFAC, 2008, pp. 14636-14641. ISSN 1474-6670. ISBN 978-3-902661-00-5.
 • Pokročilé řízení malého kotle na biomasu – Hrdlička, J. - Šulc, B., - Klimánek, D., In: Sborník přenášek z konference Energetika a biomasa. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008. pp. 53-59. ISBN 978-80-01-04017-1.

2007

 • Control Quality Indicatros in Controller Autotuning Assessed from Excited Oscillations in a Control Loop – Vrána, S. - Šulc, B., In: Proceedings of XXXII. Seminary ASR'07 "Instruments and Control". Ostrava: VŠB Ostrava, Fakulta strojní, 2007, pp. 46.
 • Control Quality Indicators in Controller Autotuning Assessed from Excited Oscillations in a Control Loop – Vrána, S. - Šulc, B., In: XXXII. Seminar ASR '2007 "Instruments and Control". Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2007, pp. 261-264. ISBN 978-80-248-1272-4. Available from: http://www.fs.vsb.cz/akce/2007/ASR2007/Proceedings/index.htm
 • Control Quality Indicators in PID Controller Autotuning – Vrána, S. - Šulc, B., In: Proceedings of the 5th International Conference on Computing, Communications and Control Technologies CCCT 2007. Orlando: ICCE, 2007. p. 280-285. ISBN 1-934272-08-6.
 • Modelless PID Controller Tuning – Šulc, B. - Vrána, S., In: ARTEP 2007. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2007, pp. 4-1-4-6. ISBN 978-80-8073-758-0.
 • Protected Supervised Control in Bioenergetic Devices – Šulc, B. - Klimánek, D., - Hrdlička, J., In: Proceedings of the 3rd WSEAS Int. Conf. on Energy, Enviroment, Ecosystems and Sustainable Development. Athens: World Scientific and Engineering Academy and Society, 2007. pp. 301-306. ISSN 1790-5095. ISBN 978-960-8457-88-1.
 • Control Variable Sensor Discredibility Detection in Bioenergetic Processes – Šulc, B. - Klimánek, D., In: Proceedings of the 11th WSEAS International Multiconference on CSCC. Athens: WSEAS Press, 2007, pp. 50-55. ISSN 1790-5117. Available from: http://www.wseas.org
 • Utilization of Maximum Sensitivity in Control Quality Indication – Šulc, B., In: Proceedings of the 11th WSEAS International Multiconference on CSCC. Athens: WSEAS Press, 2007, pp. 56-60. ISSN 1790-5117. Available from: http://www.wseas.org
 • Improved Control of a Small-Scale Biomass Boiler – Šulc, B. - Klimánek, D., - Hrdlička, J., In: Proceedings of the 7th International IASTED Conference on Power and Energy Systems. Calgary - Anaheim - Zürich: Acta Press, 2007. pp. 139-144. ISBN 978-0-88986-689-8.
 • Samoseřizování PID regulátorů založené na indikaci kvality regulačního pochodu – Vrána, S. - Šulc, B., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: ČVUT FS, Ústav přístrojové a řídící techniky, 2007, pp. 129-134. ISBN 978-80-01-03747-8.
 • Control Variable Sensor Discredibility Detection – Šulc, B. - Klimánek, D., In: Proceedings of the 8th International Carpathian Control Conference. Košice: Technical University , BERG Faculty, 2007, pp. 295-298. ISBN 978-80-8073-805-1.

2006

 • Globální metody seřizování PID regulátorů – Vrána, S. - Šulc, B., In: Sborník přednášek z 2. technické konference ARaP 2006. Praha: Dimart, s.r.o., 2006, pp. 19-24. ISBN 80-903844-0-4. Available from: http://www.arap.cz
 • Enhanced Function of Standard Controller by Control Variable Sensor Discredibility Detection – Šulc, B. - Klimánek, D., In: Proceedings of the WSEAS International Conferences: ACS06, EDU06, REMOTE06, POWER06, ICOSSSE06. Athens: WSEAS Press, 2006, pp. 119-124. ISSN 1790-5117. ISBN 960-8457-57-2. Available from: http://wseas.org/conferences/2006/tenerife/icossse/
 • Detekce diskredibility senzoru regulované veličiny pomocí vyhodnocení změn parametrů jeho modelu programem MATLAB/SIMULINK – Klimánek, D. - Šulc, B., - Pohořelý, M., In: Technical Computing - Prague 2006. Praha: Humusoft, 2006, pp. 50. ISBN 80-7080-616-8. Available from: http://www.humusoft.cz
 • Detekce diskredibility senzoru regulované veličiny pomocí vyhodnocení změn parametrů jeho modelu programem MATLAB/SIMULI – Klimánek, D. - Šulc, B., In: Technical Computing Prague 2006. Praha: Humusoft, 2006, ISBN 80-7080-616-8. Available from: http://www.humusoft.cz
 • Zjišťování indikátorů optimálního seřízení regulátorů z frekvenčních odezev – Vrána, S. - Šulc, B., In: Technical Computing - Prague 2006. Praha: Humusoft, 2006, pp. 106. ISBN 80-7080-616-8. Available from: http://www.humusoft.cz
 • Zjišťování indikátorů optimálního seřízení regulátorů z frekvenčních odezev – Vrána, S. - Šulc, B., In: Technical Computing Prague 2006. Praha: Humusoft, 2006, pp. 106-109. ISBN 80-7080-616-8. Available from: http://www.humusoft.cz/akce/matlab06/sbor06.htm
 • Assessment of Excited Oscillation in Controller Parameter Setting – Šulc, B., In: Proceedings of the WSEAS International Conferences: ACS06, EDU06, REMOTE06, POWER06, ICOSSSE06. Athens: WSEAS Press, 2006, ISSN 1790-5117. ISBN 960-8457-57-2. Available from: http://wseas.org/conferences/2006/tenerife/icossse/index.html
 • Controller Parameter Autotuning Based on Global Control Quality Assessment Useable in Non-linear Control Systems – Šulc, B., In: Proceedings of the 6th WSEAS Int. Conference on SIGNAL PROCESSING and COMPUTATIONAL GEOMETRY & ARTIFITIAL VISION. Athens: WSEAS Press, 2006, pp. 30-33. ISSN 1790-5117. ISBN 960-8457-51-3. Available from: http://www.wseas.org
 • Evaluating the Performance of Control Schemes for Hybrid Systems. A Practical Approach – Hlava, J. - Šulc, B., In: Proceedings of the 6th WSEAS Int. Conference on System Theory and Scientific Computation. Athens: WSEAS Press, 2006, pp. 157-162. ISSN 1790-5117. ISBN 960-8457-51-3. Available from: http://www.wseas.org
 • Auto-detection of the Sensors Discredibility in a Control Loop via Evolutionary Algorithms – Klimánek, D. - Šulc, B., In: WORKSHOP 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006, pp. 126-127. ISBN 80-01-03439-9.
 • Control Loop Oscillation Based PID Tuning – Vrána, S. - Šulc, B., In: Proceedings of the 7th International Carpathian Control Conference ICCC 2006. Ostrava: VŠB - TUO, FS, Department of Control Systems and Instrumentation, 2006, pp. 617-620. ISBN 80-248-1066-2.
 • Sensor Discredibility Detection by Means of Software Redundancy – Klimánek, D. - Šulc, B., In: Proceedings of the 7th International Carpathian Control Conference ICCC 2006. Ostrava: VŠB - TUO, FS, Department of Control Systems and Instrumentation, 2006, pp. 249-252. ISBN 80-248-1066-2. Available from: http://www.icc-conf.cz/Conference/ICCC2006/Index.htm
 • Auto-Detection of the Sensors Discredibility in Control Loop via Evolutionary Algorithms – Klimánek, D. - Šulc, B., In: WORKSHOP 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006, pp. 12. ISBN 80-01-03439-9.

2005

 • Feature Analysis of Selftuning PI Level Control in a Cascade of Tanks – Vrána, S. - Šulc, B., In: Proceedings of the XXXth Seminary ASR '05. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005, pp. 13-14.
 • Auto-Detection of the Sensors Discredibility in Control Loop via Evolutionary Algorithms – Klimánek, D. - Šulc, B., In: Proceedings of the XXXth Seminary ASR '05. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005, pp. 12.
 • Discredibility Detection of a Sensor in a Control Loop via Computational Intelligence – Šulc, B. - Klimánek, D., In: Proceedings of the WSEAS International Conferences: AIC'05, ISCGAV'05, ISTASC'05. Athens: WSEAS Press, 2005. ISBN 960-8457-35-1.
 • PID regulátory - teorie a praxe – Šulc, B., In: Sborník přednášek konference ARaP 2005. Praha: FCC Public, 2005. p. 21-36. ISBN 80-86534-08-1.
 • Hybrid Reference Model-Based Autotuned PI Control Testing – Šulc, B., In: Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Simulation, Modelling and Optimization SMO'05. Athens: WSEAS Press, 2005, Available from: http://www.wseas.org
 • Feature Analysis of Selftuning PI Level Control in a Cascade of Tanks – Vrána, S. - Šulc, B., In: Proceedings of XXXth Seminary ASR'05 Instruments and Control. Ostrava: VŠB, 2005, pp. 491-499. ISBN 80-248-0774-2.
 • Automatic Control Learning Management System Based on Web Services and Semantic Web – Tamáš, J. - Šulc, B., In: Proceedings of the 16th World Congress of the International Federation of Automatic Control. Praha: IFAC, 2005. ISSN 1474-6670. ISBN 978-0-08-045108-4.
 • A Laboratory Scale Plant with Hybrid Dynamics and Remote Access via Internet for Control Engineering Education – Hlava, J. - Šulc, B., - Tamáš, J., In: Proceedings of the 16th World Congress of the International Federation of Automatic Control. Praha: IFAC, 2005. ISSN 1474-6670. ISBN 978-0-08-045108-4.
 • Detekce diskredibility senzoru u kotle na biomasu optimalizačními algoritmy – Klimánek, D. - Šulc, B., - Hrdlička, J., In: 13th Annual Conference Proceedings of Technical Computing Prague 2005. Praha: Humusoft, 2005, pp. 1. ISBN 80-7080-577-3.
 • Evolutionary Detection of Sensor Discredibility in Control Loops – Klimánek, D. - Šulc, B., In: Proceedings of the 31st Annual Conference IEEE Industrial Electronics. New York: IEEE Computer Society Press, 2005. p. 136-141. ISSN 1553-572X. ISBN 0-7803-9252-3.
 • Simulační prostředí pro testování regulátorů s autotuningem na bázi hybridního referenčního modelu – Vrána, S. - Šulc, B., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005, pp. 139-142. ISBN 80-01-03240-X.
 • Evoluční vyhodnocování diskrebility senzorů v regulačních obvodech s hybridními prvky – Klimánek, D. - Šulc, B., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005, pp. 109-113. ISBN 80-01-03240-X.
 • Auto-Detection of the Sensors Discredibility in Control Loop via Evolutionary Algorithms – Klimánek, D. - Šulc, B., In: Proceedings of XXXth Seminary ASR'05 Instruments and Control. Ostrava: VŠB, 2005, pp. 231-237. ISBN 80-248-0774-2.

2004

 • Detection in Controls Systems via Evolutionary Algorithm – Klimánek, D. - Šulc, B., In: Sborník konference Studentské tvůrčí činnosti 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 1-8. Available from: http://www.fsid.cvut.cz/cz/U2231/stc/sbornik_2004.htm
 • Web Services and Semantic Web in Remote Control of Laboratory-scale and Matlab Simulation Models – Tamáš, J. - Šulc, B., In: Proceedings of Abstracts International Conference on Engineering Education and Research "Progress through Partnership". Ostrava: VŠB, 2004, pp. 174. ISSN 1562-3580. Available from: http://wwww.iceer.cz
 • New Possibilities of E-Learning Systems Based on the Semantic Web Principles – Tamáš, J. - Šulc, B., In: 2nd IFAC Workshop on Internet Based Control Education 2004. Grenoble: Laboratoire d'Automatique de Grenoble, 2004. pp. 1-5.
 • Fault Detection in Controls Systems via Evolutionary algorithm – Šulc, B. - Klimánek, D., In: Instruments and Control. Ostrava: VŠB, 2004. p. 121-128. ISBN 80-248-0590-1.
 • Autodetekce poruch a poskytování výukové podpory návrhu regulačního obvodu s programem Matlab - Simulink – Klimánek, D. - Šulc, B., In: MATLAB 2004 - Sborník příspěvků 12. ročníku konference. Praha: VŠCHT, 2004, pp. 1-5. ISBN 80-7080-550-1. Available from: http://www.humusoft.cz/matlab04/sbor04.htm
 • Some Tools for Simplified Modelling for Power Plant Operator Training Simulators – Šulc, B., In: Proceedings of the 23rd IASTED International conf. on Modelling Identification, and Control. Zürich: Acta Press, 2004. p. 294-299. ISBN 0-88986-371-7.
 • Re-usable Open Web-based Learning Systems Build Using Web Services – Tamáš, J. - Šulc, B., In: Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004. ISBN 80-01-02945-X.

2003

 • Modeling a Rail Wheelset for Radial Position Control Analysis – Šulc, B. - Dvořák, J., In: Proceedings of 22nd IASTED International Conference on Modelling, Identification, and Control MIC 2003. Calgary - Anaheim - Zürich: Acta Press, 2003. p. 20-25. ISSN 1025-8973. ISBN 0-88986-339-3.
 • Using WEB Services to Control a Lab Experiment and a Power Plant Simulator – Šulc, B. - Tamáš, J., In: ACE 2003 - The 6th IFAC Symposium on Advances in Control Education. Helsinki: Painopörssi Oy, 2003. p. 51-55. ISSN 1474-6670.
 • Human-Machine Interface for Low-Cost Simulators – Jan, J.A. - Klimánek, D., - Šulc, B., In: Proceedings of the 4th International Carpathian Control Conference. Košice: Technical University of Košice, 2003, pp. 306-309. ISBN 80-7099-509-2.
 • Using WEB Services in Remote Control of Laboratory-scale and MATLAB Simulation Models – Tamáš, J. - Šulc, B., In: MATLAB 2003. Praha: Vydavatelství VŠCHT Praha, 2003, pp. 562-565. ISBN 80-7080-526-9.
 • Internet Based HMI in Low-cost Simulators – Tamáš, J. - Klimánek, D., - Šulc, B., In: Instruments and Control. Ostrava: Technická univerzita, 2003, pp. 342-347. ISBN 80-248-0326-7.

2002

 • Modelling of a Training Simulator of a Thermal Power Plant using Object Oriented Model Library – Jan, J.A. - Šulc, B., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: Czech Technical University in Prague, 2002. p. 159. ISBN 80-01-02511-X.
 • Identification of Parameters of a Thermal Power Plant Model from Real Measured Data Aplying Evilutionary Computing Methods – Jan, J.A. - Šulc, B., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: Czech Technical University in Prague, 2002. p. 158. ISBN 80-01-02511-X.
 • Simulace radiálního polohování železničního dvojkolí – Šulc, B., In: MATLAB 2002. Praha: Humusoft, 2002. p. 548-554. ISBN 80-7080-500-5.
 • Evolutionary Computing Methods for Optimising Virtual Reality Process Models – Jan, J.A. - Šulc, B., In: Proceedings of 3rd International Carpathian Control Conference. Ostrava: VŠB-TUO, 2002. p. 671-676. ISBN 80-248-0089-6.
 • Object Oriented Modelling of a Training Simulator – Jan, J.A. - Šulc, B., - Neuman, P., In: Proceedings of 3rd International Carpathian Control Conference. Ostrava: VŠB-TUO, 2002. p. 757-762. ISBN 80-248-0089-6.
 • Evolutionary Computing Methods for Parameter Optimization – Jan, J.A. - Šulc, B., In: Proceedings of the IASTED International Conference on Power and Energy Systems. Anaheim: Acta Press, 2002. p. 94-97. ISSN 1482-7891. ISBN 0-88986-336-9.
 • Operator Training Simulator of a Thermal Power Plant Based on – Jan, J.A. - Šulc, B., In: Proceedings of the IASTED International Conference on Power and Energy Systems. Anaheim: Acta Press, 2002. p. 88-93. ISSN 1482-7891. ISBN 0-88986-336-9.
 • Process Instrumentation Modular Models of Thermal Power Plant for Operator Training Simulators – Šulc, B. - Neuman, P., - Hrdlička, F., In: Preprints of the 15th IFAC World Congress. Versailles: Elsevier Science, 2002. p. -. ISSN 1474-6670. ISBN 978-3-902661-74-6.
 • Simulated Boiler Pressure Pulsation in Comparison with Experimental Measurement – Šulc, B. - Dlouhý, T., - Hrdlička, F., In: Preprints of the 15th IFAC World Congress. Versailles: Elsevier Science, 2002. p. -. ISSN 1474-6670. ISBN 978-3-902661-74-6.
 • Training of Public Administration Staff in Informatics – Květoň, K. - Berka, Z. - Hlaváč, V. - Kolář, J. - Klusoň, J. - Martinásková, M. - Maruna, Z. - Šulc, B., - Zámek, F., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 342-343. ISBN 80-01-02511-X.
 • Operator Training Simulator of a Coal Fired Thermal Power Plant – Šulc, B. - Neuman, P., In: Pragoregula - ELEXPO 2002. Praha: Masarykova akademie, 2002. pp. 95-96. ISBN 80-902131-8-9.

2001

 • HMI for Simulators in Matlab-Simulink – Šulc, B. - Neuman, P., - Javed, J., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 158-159. ISBN 80-01-02335-4.
 • User Friendly Simulink Thermal Power Plant Modelling Using Object Oriented Non-Linear Dynamic Model Library – Javed, J. - Šulc, B., In: Proceedings of the 5th IASTED International Conference Power and Energy Systems PES'2001. Anaheim: Acta Press, 2001, pp. 253-256. ISSN 1482-7891. ISBN 0-88986-317-2.
 • Model of Pressure Pulsations in Boilers - Evaluaion of Simulation and Measurement – Šulc, B. - Hrdlička, F., - Dlouhý, T., In: Proceedings of the 5th IASTED International Conference Power and Energy Systems PES'2001. Anaheim: Acta Press, 2001, pp. 207-212. ISSN 1482-7891. ISBN 0-88986-317-2.
 • Coal Boiler Engineering Simulators Using Transfer Functions in Nonlinear Modelling – Šulc, B. - Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Neuman, P., In: Preprints of the 12th IASTED International Conference Modelling, Identification and Control MIC'2001. Anaheim: Acta Press, 2001, pp. 137-142. ISSN 1025-8973. ISBN 0-88986-316-4.
 • Conventional and Fuzzy Logic Control of Non-Linear Hydraulic Actuators for Flexible Robots – Šulc, B. - Alan, J.J., In: Proceedings of the IASTED International Conference Applied Simulation and Modelling ASM '2001. Anaheim: Acta Press, 2001, pp. 307. ISBN 0-88986-311-3.
 • Sliding Mode Control Design with Anti Wind-up – Fišer, J. - Šulc, B., In: Proceedings of 26th Seminar ASR '2001. Ostrava: Technická univerzita, 2001, pp. 17. ISBN 80-7078-890-9.
 • Sliding Mode Control with Anti Wind-up – Fišer, J. - Šulc, B., In: Symposium on Automatic Control and Computer Science and Parallel Worskhop on Control Theory. Iasi: Technical University, 2001, pp. 60. ISBN 973-8292-10-7.
 • Modeling and Simulation of Nonlinear Hydraulic Actuator Using Conventional and Fuzzy Logic Control – Javed, A. - Šulc, B., In: ICPR - 16. Praha: Český svaz vědeckotechnických společností, 2001, pp. 57. ISBN 80-02-01438-3.
 • Fuzzy Logic Control in Hydraulic Actuator Modelled from Ownbuilt Simulink Library – Javed, J. - Šulc, B., In: Proceedings of the Conference on Information Engineering and Process Control. Praha: Masarykova akademie, 2001, pp. 73-74. ISBN 80-902131-7-0.
 • Sliding Mode Control of Time Delay Systems with Anti Wind-Up – Zítek, P. - Šulc, B. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., In: Process Control '01. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2001, pp. 26. ISBN 80-227-1542-5.

2000

 • Research Project CEZ JO4/98: 212 2 00009 – Nožička, J. - Petr, V. - Ota, J. - Kozel, K. - Takáts, M. - Hanus, D. - Uhlíř, I., - Šulc, B., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 298. ISBN 80-01-02229-3.
 • Engineering Simulator of Coal Fired Steam Boiler Useed for Optimum Combustion Control Design – Šulc, B. - Neuman, P., - Dlouhý, T., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 96. ISBN 80-01-02229-3.
 • Non-Linear Engineering Simulator of Coal Fired Steam Boiler Applied to Fault Detection of Optimum Combustion Control – Neuman, P. - Šulc, B. - Zítek, P., - Dlouhý, T., In: 4th IFAC Symposium on Fault Detection Supervision and Safety for Technical Processes. Budapest: IFAC, 2000, pp. 927-932.
 • Inženýrský model parního kotle a jeho využití pro výuku a školení – Neuman, P. - Šulc, B., In: Pragoregula 2000. Praha: Masarykova akademie, 2000, pp. 59-60. ISBN 80-902131-4-6.

1999

 • Power System and Power Plant Dynamic Simulation – Šulc, B. - Neuman, P., - Jarolímek, A., In: Proceedings of the 14th IFAC World Congress. Beijing: International Academic Publishers, 1999. pp. 179-184. ISBN 0-08-043248-4.
 • Non-linear Engineering Simulator of Coal Fired Heating Boiler for Emission Reduction Control – Neuman, P. - Šulc, B., - Dlouhý, T., In: District Heating Control '99. Brno: VUT v Brně, 1999. pp. 120-129. ISBN 80-214-1461-8.
 • Inženýrský simulátor pro regulaci parního kotle – Šulc, B. - Neuman, P., - Jarolímek, A., In: Pragoregula 99. Praha: Masarykova akademie, 1999, pp. 7-14. ISBN 80-902131-3-8.
 • Inženýrské modely a simulátory regulace uhelného parního kotle – Neuman, P. - Šulc, B., - Jarolímek, A., In: Matlab '99. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 1999, pp. 109-116. ISBN 80-7080-354-1.
 • Neural Network Processing of Observer Generated Residuals in Fault Diagnosis of Time Delays – Zítek, P. - Bíla, J. - Šulc, B. - Mánková, R., - Hlava, J., In: 14th World Congress of IFAC International Federation of Automatic Control. Amsterdam: Pergamon Press, 1999, pp. 79-84. ISBN 0-08-043248-4.
 • Neural Network Processing of Observer Generated Residuals in Fault Diagnosis of Time Delay Systems – Zítek, P. - Bíla, J. - Mánková, R. - Šulc, B., - Hlava, J., In: Integration of Quantitative and Qualitative Fault Diagnosis Methods within the Framework of Industrial Application. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999, pp. 57-66.
 • Modelování uhelného parního kotle pro zlepšení emisních parametrů – Neuman, P. - Šulc, B., In: Dny plamene 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1999. pp. 37-45. ISBN 80-01-01990-X.
 • Internal Model Control and Fault Detection of Time Delay Systems – Zítek, P. - Šulc, B. - Mánková, R., - Hlava, J., In: European Control Conference ECC'99. Karlsruhe: Gesellschaft Mess und Automatisierungs-technik, 1999. p. 934.
 • Power System and Power Plant Dynamic Simulation – Neuman, P. - Máslo, K. - Šulc, B., - Jarolímek, A., In: 14th World Congress of IFAC International Federation of Automatic Control. Amsterdam: Pergamon Press, 1999, pp. 521-526. ISBN 0-08-043248-4.

1998

 • Engineering Simular of Coal Fired Steam Boiler Applied to Optimum Combustion Control – Neuman, P. - Šulc, B., - Jarolímek, A., In: Advanced Simulation of Systems ASIS 1998. Ostrava: VSB-TUO, Department of Computer Science of FEI, 1998, pp. 521-526. ISBN 80-85988-26-7.

1996

 • Masarykova akademie práce a Pragoregula '96 – Preclík, V. - Šulc, B., In: Sborník přednášek z konference v rámci mezinárodní výstavy Pragoregula 96. Praha: Masarykova akademie, 1996, pp. 7-8. ISBN 80-902131-0-3.

Patents, utility designs, industrial designs

2014

 • Jednotka pro určení míry optimality spalování kotle na biomasu – Šulc, B. - Zdeněk, Fiedler - Plaček, V., - Oswald, C., Czechia. Utility Model CZ 27511. 2014-11-20.

2009

 • Mobilní stanice pro diagnostiku a optimalizaci procesu spalování v kotli na biomasu – Šulc, B. - Vrána, S., - Plaček, V., Czechia. Utility Model CZ 19931. 2009-08-17.

Prototype, samples

2013

 • Nízkoemisní 100kW horkovodní kotel na biomasu nízké kvality – Šulc, B. - Plaček, V. - Oswald, C. - Vrána, S. - Hrdlička, J., - Fiedler, Z., [Functional Sample] 2013.

2009

 • Centralizovaný řídicí systém kontaktního chladiče – Plaček, V. - Šulc, B. - Vrána, S., - Hrdlička, J., [Functional Sample] 2009.
 • Jednotka pro obecné řízení spalovacího procesu – Plaček, V. - Vrána, S. - Šulc, B., - Hrdlička, J., [Functional Sample] 2009.

Software

2009

 • Simulační model chladicího okruhu s kontaktním chlazením – Plaček, V. - Šulc, B., [Software] 2009.

Books, textbooks

2004

 • Teorie a praxe návrhu regulačních obvodů – Šulc, B. - Vítečková, M., Praha: CTU. Publishing House, 2004. ISBN 80-41-03007-5.

2003

 • Základy použití počítačů. Počítačem podporované zpracování dokumentů – Hlaváč, V. - Petrová, R., - Šulc, B., 2 ed. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. ISBN 80-01-02796-1.

1999

 • Základy použití počítačů – Šulc, B. - Petrová, R., - Hlaváč, V., Praha: Czech Technical University in Prague, 1999. ISBN 80-01-02033-9.
 • Teorie automatického řízení s počítačovou podporou – Šulc, B., Praha: Czech Technical University in Prague, 1999. ISBN 80-01-01974-8.

Book chapters

2010

 • Evolutionary Algorithms in Supervision of Error-Free Control – Šulc, B. - Klimánek, D., In: Soft Computing Applications for Database Technologies. Hershey, Pennsylvania: IGI Global, 2010. p. 39-48. Information Science Reference. ISBN 978-1-60566-814-7.

2009

 • Evolutionary Algorithms in Discredibility Detection – Šulc, B. - Klimánek, D., In: Encyclopedia of Artificial Intelligence. Hershey, Pennsylvania: IGI Global, 2009. p. 567-573. ISBN 978-1-59904-849-9.

1997

 • Integral Wind-Up in Control and System Simulation – Šulc, B., In: Control Engineering Solutions a Practical Approach. London: Institution of Electrical Engineers, 1997. p. 61-76. ISBN 0-85296-829-9.

Proceedings

2018

 • Automatizace, robotizace a procesy – Trnka, P. ed. - Šulc, B. ed., Praha, 2018-11-13/2018-11-14. Praha: MM Publishing, 2018. 14. ISBN 978-80-906310-9-0.

2016

 • Sborník přednášek z 12. technické konference ARaP 2016 – Šulc, B. ed., Praha, 2016-11-29/2016-11-30. Praha: MM Publishing, 2016. ISBN 978-80-906310-1-4.

2014

 • Sborník přednášek z 10. technické konference Automatizace, regulace a procesy – Plaček, V. ed. - Šulc, B. ed., - Oswald, C. ed., Praha, 2014-11-04/2014-11-05. Praha: Dimart, s.r.o., 2014. ISBN 978-80-903844-8-4.
 • Sborník přednášek z X. ročníku konference Automatizace, regulace a procesy 2014 – Plaček, V. ed. - Šulc, B. ed., - Oswald, C. ed., Praha, 2014-11-04/2014-11-05. 2014. ISBN 978-80-903844-8-4.

2013

 • Automatizace, regulace a procesy 2013 – Šulc, B. ed. - Plaček, V. ed. - Oswald, C. ed., - Vrána, S. ed., Praha, 2013-11-21/2013-11-22. Praha: Dimart, s.r.o., 2013. ISBN 978-80-903844-5-3.

2012

 • Sborník přednášek z 8. technické konference Automatizace, Regulace a Procesy (ARaP 2012) – Šulc, B. ed. - Plaček, V. ed., - Oswald, C. ed., Praha, 2012-11-20/2012-11-21. Praha: Dimart, s.r.o., 2012. ISBN 978-80-903844-7-7.

2011

 • Sborník přednášek z technické konference ARaP 2011 – Šulc, B. ed., Praha, 2011-11-29/2011-11-30. Praha: Dimart, s.r.o., 2011. ISBN 978-80-903844-6-0.

2010

 • Sborník přednášek z technické konference ARaP 2010 – Šulc, B. ed., Praha, 2010-11-02/2010-11-03. Praha: Dimart, s.r.o., 2010. ISBN 978-80-903844-5-3.

2009

 • Sborník přednáěek z 5. technické konference Automatizace, regulace a procesy ARaP 2009 – Šulc, B. ed., Praha, 2009-11-03/2009-11-04. Praha: Dimart, s.r.o., 2009. ISBN 978-80-903844-3-9.

2008

 • Automatizace, regulace a procesy - sborník přednášek z technické konference ARaP 2008 – Šulc, B. ed., Praha, 2008-11-04/2008-11-05. Praha: Dimart, s.r.o., 2008. ISBN 978-80-903844-2-2.

2007

 • Sborník přednášek z 3. technické konference Automatizace, regulace a procesy – Šulc, B. ed., Praha, 2007-11-06/2007-11-07. Praha: Dimart, s.r.o., 2007. ISBN 978-80-903844-1-5.

2006

 • Sborník přednášek z 2. technické konference ARaP 2006 – Šulc, B. ed., Holiday Inn, Brno, 2006-11-21/2006-11-22. Praha: Dimart, s.r.o., 2006. ISBN 80-903844-0-4.

2005

 • Sborník přednášek konference ARaP 2005 – Šulc, B. ed., Brno, Holiday Inn, 2005-11-29/2005-11-30. Praha: FCC Public, 2005. ISBN 80-86534-08-1.

2001

 • Pragoregula 01 - sborník přednášek z technické konference konané v rámci doprovodného programu veletrhu Pragoregula-Elexpo 2001 – Šulc, B. ed., Praha, 2001-03-06/2001-03-09. Praha: Masarykova akademie práce, strojní společnost na ČVUT, 2001. ISBN 80-902131-6-2.
 • Proceedings of the Conference on Information Engineering and Process Control – Bíla, J. ed. - Kubíček, M. ed., - Šulc, B. ed., Praha, 2001-09-03/2001-09-05. Praha: Masarykova akademie, 2001. ISBN 80-902131-7-0.

2000

 • Pragoregula 2000 – Šulc, B. ed., Praha, 2000-03-07/2000-03-08. Praha: Masarykova akademie, 2000. ISBN 80-902131-4-6.

1999

 • Pragoregula 99 – Šulc, B. ed., Praha, 1999-03-10/1999-03-11. Praha: Masarykova akademie, 1999. ISBN 80-902131-3-8.
 • Integration of Quantitative and Qualitative Fault Diagnosis Methods within the Framework of Industrial Application – Šulc, B. ed., Praha, 1999-06-17/1999-06-20. Praha: Czech Technical University in Prague, 1999.

1998

 • Pragoregula 98 – Šulc, B. ed., Praha, 1998-03-03/1998-03-04. Praha: Masarykova akademie, 1998. ISBN 80-902131-2-X.

Other unsorted

2002

 • Soft Computing in an Object Oriented Nonlinear Modelling and Control of Thermo-Fluid Dynamic Systems – Jan, J.A. - Šulc, B. supervisor, Prague: Defense date 2002-06-05. Doctoral Thesis. Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering. Supervised by B. ŠULC.