[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN
CZ  /EN

Bachelor's

Bakalářské

 • Model automobilu a návrh jeho odpružení vzhledem k pohodlí a bezpečnosti - více
  2301R000 - bez oboru, Zdeněk Neusser, téma k dispozici
 • Analytický model záběru evolventního ozubení - více
  2301R000 - bez oboru, Zdeněk Neusser, téma k dispozici
 • Modely ložisek pro dynamické simulace - více
  2301R000 - bez oboru, Zdeněk Neusser, téma k dispozici
 • MATEMATICKÝ POPIS WÖHLEROVY KŘIVKY - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Papuga, téma k dispozici
 • Vliv degradačních procesů na mechanické vlastnosti kompozitních nosičů pro regeneraci kostní tkáně - více
  2301R000 - bez oboru, Radek Sedláček, téma k dispozici
 • Detekce poškození uhlíkových kompozitů - více
  2301R000 - bez oboru, Nikola Schmidová, téma k dispozici
 • Nízkofrekvenční citlivý akcelerometr - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Steinbauer, téma k dispozici
 • Vliv parametrů síťování na mechanické vlastnosti kolagenových scaffoldů pro kultivaci mesenchymálních kmenových buněk - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Suchý, rezervované téma
 • Studium degradace kolagenových nanovláken v simulovaném tělním prostředí - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Suchý, téma k dispozici
 • Model spotřeby energie ze sluneční baterie pro robota na vesmírné stanici - více
  2301R000 - bez oboru, Michael Valášek, téma k dispozici
 • Simulace kráčení robota po vesmírné stanici - více
  2301R000 - bez oboru, Michael Valášek, téma k dispozici
 • Simulační ověření iteračního postupu syntézy trajektorie podaktuovaného systému - více
  2301R000 - bez oboru, Michael Valášek, téma k dispozici
 • Porovnání mechanických vlastností kooperujících ramen robota v průmyslu a na vesmírné stanici - více
  2301R000 - bez oboru, Michael Valášek, téma k dispozici
 • Konstrukční návrh vinuté pružné spojky - více
  2301R000 - bez oboru, Karel Vítek, téma k dispozici
 • IMPLEMENTACE ZAHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZKOUŠEK RŮSTU TRHLINY DO DATABÁZE FINLIV - více
  3901R051 - Konstruování podporované počítačem, Jan Papuga, téma k dispozici
 • Vliv střední hodnoty napětí na mez únavy vrubované součásti - více
  3901R051 - Konstruování podporované počítačem, Jan Papuga, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12105/temata_ZP

vygenerováno z KOS - 2022-01-28 (21:28)