[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Production Machines and Equipment

Bachelor's

Bakalářské

  • Vývoj simulačního nástroje regulace teplotně stabilizační hydraulické aparatury - více
    2301R000 - bez oboru, Štěpán Fiala, téma k dispozici
  • Návrh podpěrného mechanismu pro řezání trubek v laserovém CNC stroji - více
    2301R000 - bez oboru, Pavel Vrba, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12135/temata_ZP