[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Production Machines and Equipment

CZ   / EN  

People

Tomáš Primus

Ing. Tomáš Primus

tomas.primus (at) fs.cvut.cz

420725866596

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Journal papers

2022

 • Segmental Laser Stripping of Thin Coatings on Monolithic Cutting Tools – Čermák, A. - Kožmín, P. - Syrovátka, Š. - Zeman, P., - Primus, T., MM Science Journal. 2022, 2022 6007-6013. ISSN 1803-1269.
 • Laser polishing of additively manufactured 316L stainless steel with different construction angles – Primus, T. - Beránek, L. - Pitrmuc, Z. - Zeman, P., - Šimota, J., The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2022, 121(5-6), 3215-3228. ISSN 0268-3768.

2021

 • Efektivní laserové technologie pro změnu podoby a vlastností povrchu součástí – Zeman, P. - Primus, T., TECHMAGAZÍN. 2021,(09), 8-10. ISSN 1804-5413.
 • An Experimental Investigation of Controlled Changes in Wettability of Laser-Treated Surfaces after Various Post Treatment Methods – Primus, T. - Zeman, P. - Brajer, J. - Kožmín, P., - Syrovátka, Š., Materials. 2021, 14(9), 1-18. ISSN 1996-1944.
 • Investigation of Multiparameter Laser Stripping of AlTiN and DLC C Coatings – Primus, T. - Hlavinka, J. - Zeman, P. - Brajer, J. - Šorm, M. - Čermák, A. - Kožmín, P., - Holešovský, F., Materials. 2021, 14(4), 1-16. ISSN 1996-1944.

Proceeding papers

2021

 • Výzkum laserových technologií na Fakultě strojní ČVUT v Praze – Primus, T. - Brajer, J. - Zeman, P., - Fousek, J., In: Sborník příspěvků multioborové konference Laser 61. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., 2021. p. 71. 1. vol. 1. ISBN 978-80-87441-28-2.

2019

 • Výroba povrchů s řízenou smáčivostí laserem – Primus, T. - Zeman, P., - Brajer, J., In: Biomateriály a jejich povrchy XII. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 21. ISBN 978-80-01-06625-6.

2018

 • Vybrané laserové technologie na ČVUT v Praze – Primus, T. - Brajer, J. - Zeman, P., - Stuchlík, J., In: Sborník příspěvků multioborové konference LASER58. Praha: Academy of Sciences of the Czech Republic, 2018. p. 1-2. vol. 1. ISBN 978-80-87441-24-4.

Report

2022

 • Zpráva o průběhu řešení VZ7 v letech 2019-2021 – Zeman, P. - Mašek, P. - Vavruška, P. - Stejskal, M. - Malý, J. - Fornůsek, T. - Primus, T. - Pešice, M. - Heinrich, P. - Frkal, V., - Kozlok, T., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2022. Report no. V-21-050.

2021

 • Dílčí výzkumná zpráva o řešení projektu FV40324 „Nová generace obráběcích nástrojů z pokročilých materiálů s využitím laserové technologie při jejich výrobě“ za rok 2021 – Zeman, P. - Malý, J. - Mašek, P. - Kekula, J. - Primus, T., - Vavruška, P., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2021. Report no. V-21-004.
 • DV 2 – Výzkum a vývoj technologie tvorby 3D mikrostruktur laserem za účastníka projektu ČVUT v Praze – Zeman, P. - Primus, T. - Brajer, J. - Hlavinka, J., - Fousek, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2021. Report no. V-21-040.
 • Zpráva o průběhu řešení VZ7 v letech 2019-2020 – Zeman, P. - Mašek, P. - Vavruška, P. - Stejskal, M. - Malý, J. - Fornůsek, T. - Primus, T. - Pešice, M. - Heinrich, P. - Frkal, V., - Kozlok, T., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2021. Report no. V-20-064.

2020

 • DV4 – Výzkum a vývoj technologie tvorby 3D mikrostruktur laserem za účastníka projektu ČVUT v Praze – Zeman, P. - Primus, T., - Brajer, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2020. Report no. V-20-049.

2019

 • DV5 – Výzkum a vývoj tvorby 2D mikrostruktur laserem za účastníka projektu ČVUT v Praze – Zeman, P. - Primus, T., - Brajer, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2019. Report no. V-19-034.

2018

 • Analýza možností tvorby funkčních povrchů laserem – Zeman, P. - Brajer, J. - Stuchlík, J., - Primus, T., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2018. Report no. V-18-028.
 • Výzkum a vývoj tvorby 2D mikrostruktur laserem – Zeman, P. - Primus, T. - Brajer, J., - Stuchlík, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2018. Report no. V-18-026.
 • Mezinárodní letní laserová škola IWS Fraunhofer 2018 – Seidl, L. - Primus, T., [Technical Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2018. Report no. 2018_2.
 • AKL International laser technology congress – Zeman, P. - Primus, T., [Technical Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2018. Report no. 2018_1.

Qualification report

2019

 • Tvorba bionicky motivovaných povrchů laserem – Primus, T. - Zeman, P., - Vanda, J. opon., Praha: 2019. Master Thesis. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135).

Invited unpublished lecture

2022

 • Femtosecond laser ablation of ultra-hard materials for cutting tools – Primus, T. - Zeman, P., - Holešovský, F., [Invited unpublished scientific lecture] Praha: THE XXIII INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HIGH-POWER LASER SYSTEMS AND APPLICATIONS, Fyzikální institut Akademie Věd ČR. 2022-06-13.