[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Production Machines and Equipment

CZ   / EN  

People

Eduard Stach

Ing. Eduard Stach, Ph.D.

e.stach (at) fs.cvut.cz

420221990969

room: A-149, Horská

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024942  
  Lineární hydraulické aktuátory pro náročné aplikace – Stach, E. (2021-2023)
 • FW01010638  
  Vývoj vřetenových hlav se zvýšenými parametry – Stach, E. (2020-2022)
 •  
  Výpočtové vyhodnocení přínosu navržených úprav stroje BRAL MAX SHIGH – Stach, E. (2017-2018)
 •  
  Optimalizace stavby vyhřívaných nádrží na bitumen a skladovacích sil – Stach, E. (2017)
 • SGS10/261/OHK2/3T/12  
  Verifikace simulačních modelů a zdokonalení virtuálních prototypů obráběcích strojů (Ú-12242) – Stach, E. (2010-2012)

Journal papers

2023

 • Experimental and theoretical study on the dynamic stiffness of circular oil hydrostatic shallow recess thrust bearings – Tripkewitz, F.A. - Lazák, T. - Fritz, M. - Stach, E. - Weigold, M., - Sulitka, M., Tribology International. 2023, 183 1-15. ISSN 0301-679X.

2022

 • Compensation of Worktable Motion Error by an Acitvely Controlled Hydrostatic Guideway – Lazák, T. - Stach, E. - Smolík, J. - Diviš, I., - Fornůsek, T., MM Science Journal. 2022, 2022(5), 6190-6199. ISSN 1803-1269.
 • Thermo-Mechanical Analysis of a Machine Tool with Hydrostatic Bearings – Stach, E. - Smolík, J. - Sulitka, M. - Lazák, T. - Diviš, I., - Falta, J., MM Science Journal. 2022, 2022(5), 6180-6189. ISSN 1803-1269.

2018

 • Nová komplexní metodika analýzy hydrostatických vedení – Stach, E. - Sulitka, M., - Smolík, J., Technický týdeník. 2018, 66(12), 11-12. ISSN 0040-1064.
 • MACHINE TOOL VIBRATION REDUCTION USING HYDROSTATIC GUIDEWAY – Lazák, T. - Stach, E., - Sulitka, M., MM Science Journal. 2018, 2018 2568-2570. ISSN 1803-1269.

2017

 • Hlavní trendy EMO Hannover 2017 očima výzkumníků – Kolář, P. - Burian, D. - Hornych, J. - Novotný, L. - Horejš, O. - Mareš, M. - Brajer, J. - Zeman, P. - Stach, E. - Malý, J. - Chládek, Š. - Kopačka, J. - Sova, J. - Vrba, P. - Šimůnek, A. - Koubek, J. - Sulitka, M., - Vyroubal, J., MM Průmyslové spektrum. 2017, 17(11), 26-28. ISSN 1212-2572.

2016

 • Analytical Solution of Hydrostatic Pocket Tilting – Stach, E. - Falta, J., - Sulitka, M., Applied Mechanics and Materials. 2016, 821 113-119. ISSN 1662-7482.

2010

 • Optimization of Dynamic Properties of a Test Bed for Testing of the Machine Tools Telescopic Covers – Stach, E., Lectures on Modelling an Simulation. 2010, 1(1), 1-10. ISSN 1961-5086.

Proceeding papers

2022

 • Zvyšování produktivity výroby – Kadlec, A. - Stach, E., In: Sborník abstraktů Konference studentské tvůrčí činnosti STČ 2022. Praha: CTU. Faculty of Mechanical Engineering, 2022. p. 5.

2018

 • Machine Tool Vibration Reduction Using Hydrostatic Guideway – Lazák, T. - Stach, E., - Sulitka, M., In: Proceedings Of The 24th International Conference on Hydraulics and Pneumatics. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Archiv VŠB-TUO, 2018. p. 147-152. ISBN 978-80-248-4183-0.
 • Effect of Hydrostatic Guideway on Reduction of Machine Tool Ram Vibration – Lazák, T. - Stach, E., - Sulitka, M., In: Konference studentské tvůrčí činnosti. ČVUT v Praze, fakulta strojní, 2018. ISBN 978-80-01-06421-4.

2016

 • Compensation of Machine Tools Geometrical Errors by means of Actively Controlled Hydrostatic Guideways – Lazák, T. - Stach, E., - Novotný, L., In: Proceedings Of The 23rd International Conference on Hydraulics and Pneumatics. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. pp. 33-39. ISBN 978-80-248-3915-8.

2015

 • Analytical Solution of Hydrostatic Pocket Tilting – Stach, E. - Falta, J., - Sulitka, M., In: Proceedings of the 21st International Conference Engineering Mechanics 2015. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2015, pp. 288-289. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-42-0.

2013

 • Computational Comparison of Hydrostatic Guide Way Regulators – Stach, E., In: Studentská tvůrčí činnost 2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013, ISBN 978-80-01-05232-7.
 • Comparison of Hydrostatic Regulation System of Thrust Bearing of Turntable – Stach, E. - Mareš, M., - Sulitka, M., In: 22nd International Conference on Hydraulics and Pneumatics. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2013, pp. 151-158. ISBN 978-80-248-3136-7.

2012

 • A general method for design optimization of hydrostatic bearings – Mareš, M. - Holkup, T., - Stach, E., In: Conference Proceedings Volume I. Ankara: Middle East Technical University, 2012, pp. 237-249. ISBN 978-975-429-304-3.
 • Applied method for design optimization of hydrostatic guideway on real machine tool – Mareš, M. - Holkup, T., - Stach, E., In: Engineering Mechanics 2012. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2012, pp. 857-868. 1. ISBN 978-80-86246-40-6. Available from: http://www.engmech.cz/2012/proceedings/

2011

 • Verification of Simulation Models and Advancement of Machine Tool Virtual Models – Stach, E. - Lysák, P. - Vrba, P. - Koubek, J. - Fojtů, P. - Mareš, M. - Moravec, J. - Matyska, V., - Mašek, J., In: Workshop 2011,CTU Student Grant Competition in 2010 (SGS 2010). Praha: ČVTVS, 2011, pp. 1-37. Available from: http://www.rcmt.cvut.cz

2010

 • Určení kritických míst testovacího standu s lineárním motorem a jeho optimalizace – Sulitka, M. - Stach, E., In: Studentská tvůrčí činnost 2010. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2010, pp. 1-9. ISBN 978-80-01-04533-6.
 • Optimization of Dynamic Properties of a Test Bed for Testing of the Machine Tools Telescopic Covers – Stach, E., In: Proceedings of the International Conference on Modelling and Simulation 2010 in Prague. Prague: Czech Technical University, 2010. p. 413-417. ISBN 978-80-01-04574-9.
 • Fluidní systémy – Hudec, J. - Horejš, O. - Lysák, P. - Stach, E. - Mareš, M. - Diviš, I., - Kekula, J., In: Obráběcí stroje a technologie na EMO Milano 2009. Praha: Společnost pro obráběcí stroje, 2010, pp. 159-163. ISBN 978-80-904077-2-5.
 • Systémy AVN, AVO a třískové hospodářství – Hudec, J. - Stach, E., - Diviš, I., In: Obráběcí stroje a technologie na EMO Milano 2009. Praha: Společnost pro obráběcí stroje, 2010, pp. 149-157. ISBN 978-80-904077-2-5.
 • Těžké obráběcí stroje – Vook, P. - Stach, E., - Diviš, I., In: Obráběcí stroje a technologie na EMO Milano 2009. Praha: Společnost pro obráběcí stroje, 2010, pp. 85-92. ISBN 978-80-904077-2-5.

Patents, utility designs, industrial designs

2023

 • Zásilkový box s parametrizací pro příjem a odesílání zásilek – Smolík, J. - Urban, T. - Stach, E. - Fornůsek, T. - Habarta, T. - Mlýnek, M. - Celin, J., - Buba, J., Czechia. Utility Model CZ 37124. 2023-06-13.
 • Plotr s parametrizací rozměrů – Smolík, J. - Urban, T. - Stach, E. - Fornůsek, T. - Habarta, T. - Mlýnek, M. - Celina, J., - Buba, J., Czechia. Utility Model CZ 37048. 2023-05-16.

2021

 • Pasivní hltič vibrací – Červenka, J. - Novotný, L., - Stach, E., Czechia. Utility Model CZ 35217. 2021-06-29.

2020

 • Křížový stůl, zejména vertikálního frézovacího stroje – Stach, E. - Smolík, J. - Lazák, T. - Červenka, J., - Heinrich, P., Czechia. Utility Model CZ 34661. 2020-12-08.

Prototype, samples

2023

 • Funkční vzorek plotru s identifikací dílců – Smolík, J. - Stach, E. - Urban, T. - Šimůnek, A. - Habarta, T. - Mlýnek, M. - Celina, J., - Buba, J., [Functional Sample] 2023.
 • Funkční vzorek plotru s gravitačním odvodem třísek – Smolík, J. - Stach, E. - Urban, T. - Šimůnek, A. - Habarta, T. - Mlýnek, M. - Celina, J., - Buba, J., [Functional Sample] 2023.
 • Funkční vzorek plotru DUO se dvěma příčníky – Smolík, J. - Stach, E. - Urban, T. - Šimůnek, A. - Habarta, T. - Mlýnek, M. - Celina, J., - Buba, J., [Functional Sample] 2023.
 • Prototyp univerzálního hrotového soustruhu SUA FLEXI 125/4000 – Janáč, S. - Prokopec, L. - Brychta, Z. - Sulitka, M. - Stach, E., - Šimůnek, A., [Prototype] 2023.
 • Prototyp skeletu univerzální hrotové brusky BUB 50C/2000 MULTI PLUS se zvýšenou únosností – Janáč, S. - Prokopec, L. - Brychta, Z. - Sulitka, M. - Stach, E., - Šimůnek, A., [Prototype] 2023.

2022

 • Funkční vzorek zásilkového boxu v základním provedení – Smolík, J. - Stach, E. - Urban, T. - Fornůsek, T. - Mlýnek, M. - Habarta, T. - Celina, J., - Buba, J., [Functional Sample] 2022.
 • Funkční vzorek zásilkového boxu s teplotní stabilizací – Smolík, J. - Stach, E. - Urban, T. - Kohút, P. - Šimůnek, A. - Mlýnek, M. - Habarta, T. - Celina, J., - Buba, J., [Functional Sample] 2022.
 • Inteligentní vřeteno lehké – Vozábal, P. - Varvařovský, V. - Štecher, J. - Mindl, J. - Kolář, P. - Stach, E., - Burian, D., [Prototype] 2022.
 • Zkušební zařízení pro ověřování teplotně-mechanického chování obráběcích strojů – Smolík, J. - Červenka, J. - Stach, E. - Švéda, J., - Ferkl, J., [Functional Sample] 2022.

2021

 • Prototyp stroje MCV HP – Heinrich, P. - Balej, L. - Havlík, L. - Šnajdr, K. - Smolík, J. - Stach, E. - Lazák, T., - Červenka, J., [Prototype] 2021.

2020

 • Zkušební stav na testování vlivu mazání a předepnutí vřetenových ložisek na generování tepla – Smolík, J. - Stach, E. - Kekula, J. - Červenka, J. - Urban, T., - Kubíček, J., [Functional Sample] 2020.

2019

 • Prototyp dvouosé indexované frézovací hlavy S – Kozlok, T. - Richter, W. - Smolík, J., - Stach, E., [Prototype] 2019.
 • Funkční vzorek - zkušební stroj MCV P – Heinrich, P. - Balje, L. - Havlík, L. - Šnajdr, K. - Smolík, J., - Stach, E., [Functional Sample] 2019.

2018

 • Robotické pracoviště pro správu nástrojového hospodářství s rozšířenou funkčností – Václav, D. - Stach, E. - Koubek, J. - Sulitka, M., - Chládek, Š., [Functional Sample] 2018.
 • Prototyp jednoosé frézovací hlavy S – Kozlok, T. - Richter, W. - Smolík, J., - Stach, E., [Prototype] 2018.
 • Prototyp vřetenové hlavy – Matyska, V. - Červenka, J. - Stach, E. - Kolář, P. - Šimůnek, A. - Vrba, P. - Šindler, J., - Šlechta, J., [Prototype] 2018.

2017

 • Zařízení pro zjišťování vlivu různých frézovacích hlav a jejich výměn na změnu přesnosti strojů – Horejš, O. - Vrba, P. - Hornych, J. - Stach, E. - Koubek, J. - Mareš, M., - Kupka, P., [Functional Sample] 2017.

2015

 • Prototyp karuselovacího stolu 40/47 s novou koncepcí modulárního pohonu – Daněk, J. - Stach, E., - Smolík, J., [Prototype] 2015.

2012

 • Hydraulické kyvadlo – Bubák, A. - Fiala, Š. - Stach, E., - Andrlík, V., [Functional Sample] 2012.

2011

 • Zařízení na testování hydraulické synchronizace pohybu dvou přímočarých hydromotorů – Krannich, T. - Bubák, A. - Stach, E., - Sova, J., [Functional Sample] 2011.

2009

 • Nůžkový mechanismus s vyšší tuhostí – Hudec, J. - Kolář, P. - Stach, E., - Vosolsobě, J., [Prototype] 2009.

2008

 • Testovací stanice tlumičů krytování – Kolář, P. - Stach, E. - Novotný, L., - Vosolsobě, J., [Functional Sample] 2008.

Report

2022

 • Zpráva popisuje postup řešení a dosažené výsledky jednotlivých etap v průběhu roku 2022 – Sulitka, M. - Stach, E. - Šimůnek, A. - Skorobogatov, A. - Fiala, Š. - Švéda, J. - Burian, D. - Mareš, M. - Horejš, O., - Janota, M., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2022. Report no. V-22-016.
 • Zpráva o průběhu řešení 1. etapy projektu Skelet lože a stolu univerzálních brusek řady BUB nové generace Multi Plus – Sulitka, M. - Stach, E. - Šimůnek, A. - Skorobogatov, A. - Burian, D. - Červenka, J., - Falta, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2022. Report no. V-22-008.
 • Zpráva o průběhu řešení projektu Modulární a digitalizovaná řada vertikálních obráběcích center v roce 2022 – Heinrich, P. - Havlík, L. - Smolík, J. - Šimůnek, A. - Skorobogatov, A. - Matyska, V. - Stach, E. - Fojtů, P. - Diviš, I. - Švéda, J. - Stejskal, M., - Zeman, P., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2022. Report no. V-22-018.
 • Zpráva o řešení projektu FW02020033 Vřetenové jednotky s monitorováním stavu v průběhu roku 2022 – Kolář, P. - Stach, E. - Burian, D. - Kekula, J. - Kohút, P. - Mindl, J. - Varvařovský, V. - Štecher, J., - Vozábal, P., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2022. Report no. V-22-017.
 • Závěrečná zpráva dílčího projektu č. 54 Stroje pro obrábění a aditivní technologie – Smolík, J. - Lazák, T. - Kekula, J. - Stach, E. - Švéda, J. - Červenka, J. - Ferkl, J. - Kolář, P., - Vencl, T., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2022. Report no. V-22-013.
 • Funkční vzorek: Zkušební zařízení pro ověřování teplotně-mechanického chování obráběcích strojů – Smolík, J. - Stach, E. - Švéda, J. - Červenka, J., - Ferkl, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2022. Report no. V-22-052.
 • Ověřená technologie postupu nastavení kompenzačního algoritmu úhlových chyb pomocí řízených hydrostatických buněk - výsledek dílčího projektu č. 54 Stroje pro obrábění a aditivní technologie – Smolík, J. - Lazák, T. - Stach, E., - Červenka, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2022. Report no. V-22-014.
 • Popis možností a potenciálu konstrukčních, měřicích, výrobních a softwarových prostředků pro zlepšení hlavních užitných vlastností strojů, zejména přesnosti a dynamického chování – Smolík, J. - Lazák, T. - Sulitka, M. - Stach, E. - Vencl, T. - Heinrich, P. - Frkal, V. - Kupka, P. - Kozlok, T. - Hlavatý, V. - Machálka, M., - Petríková, I., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2022. Report no. V-22-050.
 • Ověřená technologie postupu nastavení kompenzačního algoritmu úhlových chyb pomocí řízených hydrostatických buněk - výsledek dílčího projektu č. 54 Stroje pro obrábění a aditivní technologie – Smolík, J. - Stach, E. - Lazák, T., - Červenka, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2022. Report no. V-22-014.

2021

 • Vertical machining center MCV 2220 HP – Smolík, J. - Heinrich, P. - Havlík, L., - Stach, E., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2021.
 • Průběžná zpráva dílčího projektu 54 „Stroje pro obrábění a aditivní technologie“ – Smolík, J. - Horejš, O. - Mareš, M. - Kekula, J. - Stach, E. - Kolář, P., - Holub, M., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2021. Report no. V-21-025.
 • Zpráva o řešení projektu FW02020033 Vřetenové jednotky s monitorováním stavu v průběhu roku 2021 – Kolář, P. - Stach, E. - Burian, D. - Kekula, J. - Kohút, P. - Cimpová, M. - Mindl, J. - Varvařovský, V. - Štecher, J., - Vozábal, P., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2021. Report no. V-21-029.
 • Zpráva o průběhu řešení projektu Modulární a digitalizovaná řada vertikálních obráběcích center v roce 2021 – Heinrich, P. - Libovický, L. - Havlík, L. - Šnajdr, K. - Smolík, J. - Šimůnek, A. - Skorobogatov, A. - Matyska, V. - Stach, E. - Fojtů, P. - Diviš, I. - Švéda, J. - Stejskal, M., - Zeman, P., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2021. Report no. V-21-028.
 • Zpráva o průběhu řešení projektu FW01010398 Aplikační možnosti multifunkční brusky BUD 100 v roce 2021. Aktivity na straně dalšího účastníka ČVUT v Praze – Sulitka, M. - Stach, E. - Šimůnek, A. - Skorobogatov, A. - Fiala, Š. - Švéda, J. - Mareš, M., - Horejš, O., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2021. Report no. V-21-027.
 • Zpráva o průběhu řešení projektu Nová generace univerzálních hrotových soustruhů řady FLEXI v roce 2021 – Sulitka, M. - Stach, E. - Šimůnek, A. - Skorobogatov, A. - Matyska, V. - Fiala, Š. - Švéda, J. - Ferkl, J. - Vavruška, P. - Kovalčík, J., - Stejskal, M., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2021. Report no. V-21-036.
 • Závěrečná zpráva o řešení projektu FV30208 Vertikální frézovací centrum střední velikosti se zvýšenou přesností – Stach, E. - Smolík, J. - Lazák, T. - Červenka, J. - Krannich, T. - Horejš, O. - Mareš, M. - Heinrich, P. - Libovický, L. - Balej, L. - Havlík, L., - Šnajdr, K., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2021. Report no. V-21-013.
 • Závěrečná zpráva o řešení projektu FV30208 Vertikální frézovací centrum střední velikosti se zvýšenou přesností – Stach, E. - Smolík, J. - Lazák, T. - Červenka, J. - Krannich, T. - Horejš, O. - Mareš, M. - Balej, L. - Libovický, L. - Havlík, L., - Šnajdr, K., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2021. Report no. V-21-013.

2020

 • Zpráva o řešení projektu FW02020033 Vřetenové jednotky s monitorováním stavu v průběhu roku 2020 – Kolář, P. - Stach, E. - Burian, D. - Kekula, J. - Mindl, J. - Varvařovský, V. - Štecher, J., - Vozábal, P., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2020. Report no. V-20-058.
 • Zpráva o řešení projektu FW01010638 "Vývoj vřetenových hlav se zvýšenými parametry" v roce 2020 – Mores, P. - Kolář, R. - Šmalec, P. - Kupka, P. - Sulitka, M. - Stach, E. - Kekula, J., - Kohút, P., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2020. Report no. V-20-051.
 • Zpráva o průběhu řešení projektu FW01010398 Aplikační možnosti multifunkční brusky BUD 100 v roce 2020. Aktivity na straně dalšího účastníka ČVUT v Praze – Sulitka, M. - Stach, E. - Šimůnek, A. - Skorobogatov, A. - Moravec, J. - Fiala, Š. - Švéda, J. - Mareš, M., - Horejš, O., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2020. Report no. V-20-030.
 • Dílčí výzkumná zpráva o řešení projektu FV30223 „Těžká bruska TOS Hostivař“ za rok 2020 – Sulitka, M. - Šimůnek, A. - Koubek, J. - Fiala, Š. - Janota, M., - Stach, E., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2020. Report no. V-20-044.
 • Průběžná zpráva o řešení projektu FV30208 Vertikální frézovací centrum střední velkosti se zvýšenou přesností v roce 2020 – Lazák, T. - Stach, E. - Červenka, J. - Šimůnek, A. - Krannich, T. - Urban, T. - Skorobogatov, A. - Hoffmann, M. - Smolík, J. - Heinrich, P. - Balej, L. - Havlík, L., - Šnajdr, K., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2020. Report no. V-20-052.
 • Závěrečná zpráva dílčího projektu „Stroje pro obrábění a aditivní technologie“ – Smolík, J. - Horejš, O. - Mareš, M. - Kekula, J. - Stach, E. - Kolář, P., - Holub, M., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2020. Report no. V-20-037.
 • Zkušební stav pro testování vlivu mazání a předepnutí vřetenových ložisek na generování tepla – Smolík, J. - Stach, E. - Kekula, J. - Červenka, J., - Urban, T., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2020. Report no. V-20-059.
 • Popis možností a potenciálu konstrukčních, měřicích, výrobních a softwarových prostředků pro zlepšení hlavních užitných vlastností strojů, zejména přesnosti a dynamického chování – Smolík, J. - Horejš, O. - Mareš, M. - Kekula, J. - Stach, E. - Kolář, P. - Holub, M. - Heinrich, P. - Hlavatý, V. - Machálka, M. - Frkal, V. - Kupka, P., - Kozlok, T., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2020. Report no. V-20-048.

2019

 • Zpráva o průběhu řešení dílčího projektu „Stroje pro obrábění a aditivní technologie“ v roce 2019 – Smolík, J. - Horejš, O. - Mareš, M. - Kekula, J. - Stach, E., - Holub, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2019. Report no. V-19-072.
 • Roční zpráva o řešení projektu FV20596 Vývoj technologického příslušenství obráběcích strojů v rámci programu TRIO v roce 2019 – Kohút, P. - Kekula, J. - Stach, E. - Vrba, P. - Janota, M. - Smolík, J. - Horejš, O., - Mareš, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2019. Report no. V-19-101.
 • Měření teplot ložisek při záběhu frézovací hlavy HPFL50 – Kekula, J. - Stach, E., - Kohút, P., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2019. Report no. V-19-006.
 • Dílčí výzkumná zpráva o řešení projektu FV30223 „Těžká bruska TOS Hostivař“ za rok 2019 – Sulitka, M. - Šimůnek, A. - Koubek, J. - Janota, M. - Stach, E. - Lazák, T. - Kopřiva, J., - Nykodým, P., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2019. Report no. V-19-089.
 • Průběžná zpráva z řešení projektu TAČR EPSILON TH02010515 Vřeteník HS180 pro horizontální vyvrtávačky v roce 2019 – Stach, E. - Lazák, T. - Sulitka, M. - Krannich, T. - Hornych, J. - Hasoň, J. - Zouhar, M., - Langhammer, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2019. Report no. V-19-107.
 • Průběžná zpráva o řešení projektu FV30208 Vertikální frézovací centrum střední velikosti se zvýšenou přesností v roce 2019 – Lazák, T. - Stach, E. - Červenka, J. - Šimůnek, A. - Krannich, T. - Urban, T. - Skorobogatov, A. - Hoffmann, M. - Balej, L. - Havlík, L., - Šnajdr, K., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2019. Report no. V-19-049.
 • Aktuální stav poznání v oblasti lineárních pohyblivých uložení – Lazák, T. - Stach, E., [Research Report] 2019. Report no. V-19-032.

2018

 • Průběžná zpráva o řešení projektu FV30208 Vertikální frézovací centrum střední velikosti se zvýšenou přesností v roce 2018 – Lazák, T. - Stach, E. - Krannich, T. - Skorobogatov, A. - Balej, L. - Havlík, L., - Šnajdr, K., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2018. Report no. V-18-067.
 • Průběžná zpráva z řešení projektu TAČR EPSILON TH02010515 Vřeteník HS180 pro horizontální vyvrtávačky v roce 2018 – Stach, E. - Lazák, T. - Sulitka, M. - Krannich, T. - Hornych, J. - Hasoň, F. - Zouhar, M., - Langhammer, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2018. Report no. V-18-078.
 • Souhrnná zpráva pro firmu Slovácké strojírny – Sulitka, M. - Šimůnek, A. - Okénka, M. - Patočka, K. - Matyska, V. - Vrba, P. - Kekula, J., - Stach, E., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2018.
 • Roční zpráva o řešení projektu FV20596 Vývoj technologického příslušenství obráběcích strojů v rámci programu TRIO v roce 2018 – Stach, E., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2018. Report no. V-18-065.
 • Souhrn výzkumných zpráv pro firmu TOOL AXIS – Janota, M. - Stach, E., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2018. Report no. 13-2018, 14-2018.
 • Výpočtový a konstrukční návrh vřetenových hlav – Sova, J. - Ondráček, M. - Marek, P. - Šimůnek, A. - Stach, E., - Kolář, P., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2018. Report no. V-18-023.
 • Strukturální analýza a optimalizace stroje BRAY BRAL – Šimůnek, A. - Stach, E. - Lazák, T., - Kolář, P., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2018. Report no. V-18-003.
 • Testy vlastností hydrostatických uložení v rámci řešení projektu TA04011624 „Multifunkční smykadla s velkým výsuvem a koncepcí box-in-box“ – Stach, E. - Sulitka, M., - Kupka, P., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2018. Report no. V-18-052.
 • Odborná zpráva o řešení projektu TA04011624 "Multifunkční smykadla s velkým výsuvem a koncepcí box-in-box" – Sulitka, M. - Šimůnek, A. - Novotný, L. - Červenka, J. - Horejš, O. - Mareš, M. - Stach, E. - Kachlík, J. - Kupka, P. - Mores, P. - Kolář, R. - Zbožínek, R. - Fiala, Z. - Štětina, J., - Minář, P., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2018. Report no. V-18-051.
 • Zpráva o řešení projektu Virtuální obrábění pro podporu pokročilých výrobních technologií v roce 2018 – Šlechta, J. - Vovesný, R. - Kříženecký, L. - Holšán, J. - Kříženecký, M. - Pojsl, L. - Šindelář, T. - Kratochvíl, K. - Kocourek, S. - Matyska, V. - Kolář, P. - Moravec, J. - Janota, M. - Fojtů, P. - Šimůnek, A. - Červenka, J. - Stach, E. - Vrba, P. - Fiala, Š. - Hornych, J. - et al., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2018. Report no. V-18-044.

2017

 • Pevnostní analýza dvou nádrží Tratec – Šimůnek, A. - Stach, E., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2017.
 • Zpráva o řešení projektu Návrh hydrostatických vedení osy X a Z stroje FORCETURN 4000 – Stach, E. - Lazák, T. - Krannich, T. - Sulitka, M. - Šindler, J., - Šimůnek, A., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2017. Report no. V-17-010.
 • ERWIN JUNKER: výzkumná zpráva popisující spolupráci v oblastech výpočty a diagnostika – Stach, E. - Chvojka, P., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2017. Report no. V-17-023.
 • Závěrečná zpráva projektu BAE.17.01__Nadrze -Optimalizace modulárních konstrukčních variant skladovacích sil a vytápěných nádrží na bitumen dle evropské normy EN1090 ve vazbě na smlouvu SOD/BAEST/2017-06-05 – Šimůnek, A. - Stach, E., - Sulitka, M., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2017. Report no. V-17-092.
 • Dílčí výzkumná zpráva o řešení projektu FV 10720 Optimalizace výkonového a technologického využití víceosých strojů v roce 2017 – Sulitka, M. - Fojtů, P. - Moravec, J. - Kopačka, J. - Hornych, J. - Stach, E. - Koubek, J. - Janota, M. - Zeman, P. - Václav, D., - Křička, M., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2017. Report no. V-17-041.
 • Výzkum a vývoj havarijního plunžrového čerpadla pro čerpání roztoku kyseliny borité v primárním okruhu jaderné elektrárny typu VVER – Návrhové výpočty mechanické části – Stach, E. - Lazák, T. - Patočka, K., - Sulitka, M., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2017. Report no. V-17-042.
 • Zpráva o řešení projektu TAČR EPSILON TH02012515 Vřeteník HS180 pro horizontální vyvrtávačky v roce 2017 – Hasoň, F. - Zouhar, M. - Stach, E. - Šimůnek, A. - Lazák, T. - Sulitka, M., - Vyroubal, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2017. Report no. V-17-083.
 • Funkční vzorek-TOS KUŘIM-2017: zařízení pro zjišťování vlivu různých frézovacích hlav a jejich výměn na změnu přesnosti strojů – Horejš, O. - Vrba, P. - Hornych, J. - Stach, E. - Koubek, J. - Mareš, M. - Smolík, J., - Kupka, P., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2017. Report no. V-17-025.
 • Zpráva o řešení projektu Virtuální obrábění pro podporu pokročilých výrobních technologií v roce 2017 – Kolář, P. - Matyska, V. - Červenka, J. - Vrba, P. - Stach, E. - Moravec, J. - Šimůnek, A. - Janota, M. - Fojtů, P. - Šlechta, J. - Vovesný, R. - Kříženecký, L. - Kortus, P. - Pojsl, L. - Holšán, J., - Kocourek, S., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2017. Report no. V-17-058.

2016

 • Design, strukturální optimalizace, výpočty MKP, měření a diagnostika strojů TOS Kuřim – Sulitka, M. - Šindler, J. - Šimůnek, A. - Stach, E. - Okénka, M. - Chvojka, P. - Janota, M. - Burian, D., - Zavázal, T., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2016. Report no. V-16-006, 11-2016, 24-2016.
 • Optimalizace pohonu balicího stroje BHV 250 C a návrh designu krytování – Stach, E. - Sulitka, M. - Lazák, T., - Červenka, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2016. Report no. V-16-037.
 • Výpočtová podpora návrhu nového stroje Trim – Stach, E. - Šindler, J. - Matyska, V. - Šimůnek, A., - Okénka, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2016. Report no. V-16-076.
 • Průběžná zpráva popisující řešení projektu MPO TRIO FV10441 VaV havarijního plunžrového čerpadla pro čerpání roztoku kyseliny borité v primárním okruhu jaderné elektrárny typu VVER – Sehnoutka, P. - Stach, E., - Sulitka, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2016. Report no. V-16-072.
 • Zpráva o řešení projektu Virtuální obrábění pro podporu pokročilých výrobních technologií v roce 2016 – Kolář, P. - Matyska, V. - Červenka, J. - Vrba, P. - Sova, J. - Stach, E. - Šindler, J. - Šimůnek, A. - Moravec, J. - Fiala, Š. - Šlechta, J. - Chylík, P. - Bošek, P. - Kortus, P. - Kříženecký, L. - Klochko, C., - Pojsl, L., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2016. Report no. V-16-035.
 • Zpráva o řešení projektu Multifunkční smykadla s velkým výsuvem a koncepcí box-in-box v roce 2016 – Sulitka, M. - Šimůnek, A. - Vrba, P. - Stach, E. - Lazák, T. - Janota, M. - Daněk, J. - Kolář, R. - Mores, P. - Kachlík, J. - Zbožínek, R. - Fiala, Z. - Štětina, J., - Minář, P., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2016. Report no. V-16-62.

2015

 • Vývoj těžkého soustruhu se svislou osou a jednotného designu strojů TOS Kuřim – Sulitka, M. - Šimůnek, A. - Zavázal, T. - Stach, E. - Janota, M., - Hornová, J., [Research Report] 2015.
 • VTL Blansko: souhrnná oborná výzkumná zpráva popisující spolupráci v oblastech výpočty, diagnostika. – Stach, E., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2015.
 • HESTEGO: souhrnná oborná výzkumná zpráva popisující spolupráci v oblastech výpočty, diagnostika, konstrukce a průmyslový design. – Stach, E. - Šimůnek, A. - Sulitka, M., - Sova, J., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2015.
 • ERWIN JUNKER: souhrnná oborná výzkumná zpráva popisující spolupráci v oblastech výpočty, diagnostika a mechatronika. – Stach, E. - Burian, D. - Sušeň, J. - Lysák, P., - Morávek, M., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2015. Report no. VZP-15-SMV-EJ.
 • Statická napěťová analýza podvozku pro skříňové nástavby – Hornová, J. - Kulíšek, V. - Šindler, J. - Sulitka, M., - Stach, E., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2015. Report no. V-15-016.
 • Vývoj horizontálního frézovacího a soustružnického stroje se svislou osou – Sulitka, M. - Šindler, J. - Stach, E. - Zavázal, T. - Lysák, P., - Šimůnek, A., [Research Report] 2015.
 • Zpráva o řešení projektu Těžký karuselovací stůl 40/47 s modulární koncepcí pohonů v roce 2015 – Stach, E. - Zavázal, T. - Janota, M. - Chvojka, P. - Burian, D. - Falta, J. - Sulitka, M., - Smolík, J., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2015. Report no. V-15-019.

2014

 • Závěrečná zpráva o řešení projektu č. FR-TI4/522 v roce 2014: Výzkum a vývoj nové generace otočného stolu RT6300-C – Sulitka, M. - Chvojka, P. - Stach, E. - Burian, D. - Šimůnek, A. - Bureš, J. - Sušeň, J. - Hornová, J., - Smolík, J., [Research Report] 2014. Report no. V-14-068.
 • Zpráva o řešení projektu Těžký karuselovací stůl 40/47 s modulární koncepcí pohonů v roce 2014 – Stach, E. - Červenka, J. - Horejš, O. - Hornych, J. - Mareš, M. - Lazák, T., - Smolík, J., [Research Report] 2014. Report no. V-14-069.
 • Měření parametrů hydrostatického uložení karuselu SKD 50/65D za pohybu – Stach, E., [Research Report] 2014. Report no. V-14-034.
 • Návrh a kontrola hydrostatického uložení stolu TDV 40 – Sulitka, M. - Šimůnek, A. - Stach, E., - Falta, J., [Research Report] 2014. Report no. V-14-066.

2013

 • Teplotní analýza podmořského konektoru MKP (firma Shah Deniz II) – Šindler, J. - Kohút, P. - Stach, E., - Zavázal, T., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. VZP-SMV13-FMC.
 • Těžký karuselovací stůl 40/47 s modulární koncepcí pohonu – Stach, E. - Kubera, O., - Matyska, V., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. V-13-061.
 • Vliv drsnosti materiálu na snímač Profess – Stach, E., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. V-13-062.
 • Měření výšky olejového filmu – Stach, E. - Burian, D., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. V-13-063.
 • Zpráva o řešení projektu č. FR-TI4/522 v roce 2013: Výzkum a vývoj nové generace otočného stolu RT6300-C – Sulitka, M. - Šimůnek, A. - Sušeň, J. - Stach, E., - Smolík, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. V-13-060.
 • Zpráva o řešení projektu Těžký karuselovací stůl 40/47 s modulární koncepcí pohonů v roce 2013 – Stach, E. - Šindler, J. - Šimůnek, A. - Kubera, O. - Burian, D. - Matyska, V., - Smolík, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. V-13-064.

2012

 • Teplotní analýza podmořského konektoru MKP (firma Shah Deniz II) – Šindler, J. - Kohút, P. - Zavázal, T. - Stach, E., - Kekula, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. VZP-SMV12-FMC.
 • Stand pro výstupní kontrolu vřeten ve firmě Erwin Junker Grinding Technology a Analýza poddajnosti desky stroje Jupiter 500 a Studie pro návrh hydrostatického šroubu a ložiska pohybové osy brusky – Kulíšek, V. - Sulitka, M. - Stach, E. - Šindler, J. - Holkup, T. - Burian, D., - Chvojka, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. VZP-SMV13-ERWIN JUNKER.
 • Závěrečná zpráva o řešení projektu Těžký karuselovací stůl 40/47 s modulární koncepcí pohonů v roce 2012 – Stach, E. - Kubera, O. - Sulitka, M. - Holkup, T. - Sušeň, J. - Smolík, J., - Holub, P., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, Ústav výrobních strojů a zařízení, 2012. Report no. V-12-074.
 • Optimalizace návrhu nové generace otočného stolu RT6300-C – Sulitka, M. - Stach, E. - Šimůnek, A. - Sušeň, J., - Smolík, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, Ústav výrobních strojů a zařízení, 2012. Report no. V-12-082.
 • Těžký CNC otočný stůl s karuselovací funkcí. Závěrečná zpráva projektu – Sulitka, M. - Sušeň, J. - Stach, E. - Rybář, P. - Mareš, M. - Matyska, V., - Smolík, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, Ústav výrobních strojů a zařízení, 2012. Report no. V-12-080.
 • Průběžná zpráva o řešení projektu Těžký karuselovací stůl 40/47 s modulární koncepcí pohonů v roce 2012 – Stach, E. - Kubera, O. - Sulitka, M. - Holkup, T., - Holub, P., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, Ústav výrobních strojů a zařízení, 2012. Report no. V-12-028.

2011

 • Optimalizace návrhu těžkého přesuvného CNC otočného stolu s otočnou funkcí – Sulitka, M. - Šindler, J. - Sušeň, J. - Mareš, M., - Stach, E., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, Ústav výrobních strojů a zařízení, 2011. Report no. V-11-040.
 • Optimalizace návrhu těžkého přesuvného CNC otočného stolu s karuselovací funkcí – Sulitka, M. - Stach, E. - Mareš, M. - Šindler, J., - Sušeň, J., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2011. Report no. V-11-040.
 • Analýza nosné struktury – Holkup, T. - Sulitka, M., - Stach, E., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2011. Report no. V-11-010.
 • Závěrečná zpráva projektu 1.4.1 – Ondráček, M. - Smolík, J. - Kolář, P. - Holkup, T. - Stach, E., - Mareš, M., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2011. Report no. V-11-034.

2010

 • Závěrečná výzkumná zpráva projektu 1.4.1 – Ondráček, M. - Smolík, J. - Kolář, P. - Holkup, T. - Stach, E., - Mareš, M., [Research Report] Praha: ČVUT, FS Ú-12242, VCSVTT, 2010. Report no. V-10-081.
 • Strukturální optimalizace portálového obráběcího centra – Sulitka, M. - Lysák, P. - Stach, E., - Zavázal, T., [Research Report] Praha: ČVUT, FS Ú-12242, VCSVTT, 2010. Report no. V-10-048.
 • Optimalizace dynamických vlastností zkušební stanice – Kolář, P. - Novotný, L. - Sulitka, M., - Stach, E., [Research Report] Praha: ČVUT, FS Ú-12242, VCSVTT, 2010. Report no. V-10-028.

2009

 • Měření vlastností hydrostatického vedení lineární pohybové osy – Holkup, T. - Sulitka, M., - Stach, E., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2009. Report no. V-09-088.
 • Závěrečná výzkumná zpráva projektu 1.4.1 – Stebel, J. - Ondráček, M. - Smolík, J. - Kolář, P. - Holkup, T. - Stach, E. - Mareš, M., - Horák, K., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2009. Report no. V-09-037.

2008

 • Výpočtová optimalizace nůžkového mechanismu – Kolář, P. - Hudec, J., - Stach, E., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2008. Report no. V-08-056.
 • Porovnání vřeten Kessler pro stroj MMC 1500 – Kolář, P. - Sedláček, P. - Sulitka, M. - Stach, E., - Diviš, I., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2008. Report no. V-08-036.
 • Zkušební stanice pro testování tlumičů – Kolář, P. - Stach, E., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2008. Report no. V-08-026.
 • Návrh multifunčního centra MFCQ – Kolář, P. - Sedláček, P. - Sulitka, M. - Rybář, P., - Stach, E., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2008. Report no. V-08-022.

Trial runs, verified technologie, variety, breed

2022

 • Ověřená technologie způsobu mazání vřetenových ložisek těžkých vyvrtávacích strojů s minimalizací generovaného tepla – Smolík, J. - Kekula, J. - Stach, E. - Hlavatý, V. - Kubíček, J., - Baláž, D., [Verified Technology] 2022.
 • Ověřená technologie postupu nastavení kompenzačního algoritmu úhlových chyb pomocí řízených hydrostatických buněk – Smolík, J. - Lazák, T. - Stach, E. - Heinrich, P., - Libovický, L., [Verified Technology] 2022.

Invited unpublished lecture

2017

 • HYBRID CONTROLLER FOR HYDROSTATIC GUIDEWAYS – Lazák, T. - Stach, E., - Novotný, L., [Invited unpublished scientific lecture] Karpacz: XXVIII CIRP Sponsored Conference on Supervising and Diagnostic of Machining Systems, Wroclaw University of Science and Technology, Faculty of Mechanical Engineering. 2017-03-13.

Other unsorted

2022

 • Výzkum pro praxi: Vřetenové hlavy pro frézovací a vyvrtávací stroje – Kolář, P. - Stach, E., MM Průmyslové spektrum. 2022, 32-33. ISSN 1212-2572.
 • Výzkum pro praxi: Hydrostatická uložení pohybových os strojů – Stach, E., MM Průmyslové spektrum. 2022, 16-17. ISSN 1212-2572.