[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Production Machines and Equipment

CZ   / EN  

People

Jan Malý

Ing. Jan Malý

jan.maly (at) fs.cvut.cz

420731628552
420221990922

room: A-59, Horská

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • CTU0902612  
  Obrobitelnost titanových slitin novou generací řezných nástrojů – Malý, J. (2009)

Journal papers

2023

 • Identifying the lead angle limit to achieve required surface roughness in ball-end milling – Pešice, M. - Vavruška, P. - Falta, J. - Zeman, P., - Malý, J., The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2023, 125(7-8), 3825-3838. ISSN 0268-3768.

2022

 • Increasing Tool Life through Adjustment of Cutting Edge and Toolpath during Milling of Inconel 718 – Vavruška, P. - Malý, J., - Novotny, A., MM Science Journal. 2022, 2022 6283-6288. ISSN 1803-1269.
 • Turning of titanium alloy with PCD tool and high-pressure cooling – Mašek, P. - Malý, J. - Zeman, P. - Heinrich, P., - Alagan, N.T., Journal of Manufacturing Processes. 2022, 84 871-885. ISSN 1526-6125.
 • The Effect of Coatings on Cutting Force in Turning of C45 Steel – Kovalčík, J. - Mašek, P. - Malý, J. - Kožmín, P., - Syrovátka, J., Materials. 2022, 15(2), ISSN 1996-1944.

2017

 • Hlavní trendy EMO Hannover 2017 očima výzkumníků – Kolář, P. - Burian, D. - Hornych, J. - Novotný, L. - Horejš, O. - Mareš, M. - Brajer, J. - Zeman, P. - Stach, E. - Malý, J. - Chládek, Š. - Kopačka, J. - Sova, J. - Vrba, P. - Šimůnek, A. - Koubek, J. - Sulitka, M., - Vyroubal, J., MM Průmyslové spektrum. 2017, 17(11), 26-28. ISSN 1212-2572.

2008

 • Vliv řezných prostředí a řezných podmínek na velikost sil a drsnost povrchu při frézování slitiny Ti6Al4V – Zeman, P. - Malý, J., Strojírenská technologie. 2008, 12(Xll), 153-156. ISSN 1211-4162.

Proceeding papers

2014

 • CUTTING TOOL DEVELOPMENT FOR EFFECTIVE MILLING OF TI6AL4V – Zeman, P. - Malý, J., In: Paper fulltexts: 11th International Conference High Speed Machining Advances in Manufacturing Technology. Praha: Společnost pro obráběcí stroje, 2014, ISBN 978-80-904077-7-0.
 • Technologie obrábění a aplikace – Malý, J. - Zeman, P. - Mašek, P., - Máca, O., In: Obráběcí stroje na EMO Hannover 2013. 2014, pp. 195-204. ISBN 978-80-904077-5-6.

2012

 • High Performance Titanium Milling at Low Cutting Speed – Bach, P. - Trmal, J. - Zeman, P. - Malý, J., - Váňa, J., In: FIFTH CIRP CONFERENCE ON HIGH PERFORMANCE CUTTING 2012. Amsterdam: Elsevier B.V., 2012. p. 226-231. ISSN 2212-8271.

2011

 • Titanium Milling Using HSS Tools – Bach, P. - Zeman, P. - Malý, J., - Trmal, J., In: The International Conference NEWTECH 2011 on Advanced Manufacturing Engineering. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011, pp. 63-68. ISBN 978-80-214-4267-2.
 • Accessories and Methods of Machining of Complex Shape – Vavruška, P. - Kekula, J. - Konečný, P., - Malý, J., In: Workshop 2011,CTU Student Grant Competition in 2010 (SGS 2010). Praha: ČVTVS, 2011, pp. 1-20. Available from: http://www.rcmt.cvut.cz

2010

 • Obrábění slitiny Ti6Al4V HSS nástroji s nACRO povlakem – Zeman, P. - Malý, J., - Váňa, J., In: ICTKI 2010. Ústí nad Labem: UJEP, 2010, pp. 1-8. ISBN 978-80-7414-204-8.
 • Machinability of Titanium Alloys Using New Generation Cutting Tools – Malý, J., In: Workshop 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010, pp. 222-223. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.

2009

 • Vliv řezného prostředí a řezných podmínek na velikost teplot a zbytkového napětí v obrobeném povrchu při frézování slitiny titanu Ti6Al4V. – Mádl, J. - Zeman, P., - Malý, J., In: Sborník příspěvků a abstraktů - Strojírenská technologie Plzeň 2009. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009, pp. 9-17. ISBN 978-80-7043-750-6.
 • Aluminium Cutting Heat Distribution - Thermal Transfer Function Approach – Vyroubal, J. - Malý, J., In: Light Metals Technology 2009. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2009. p. 639-642. ISSN 0255-5476. ISBN 978-0-87849-327-2.

2008

 • Effect of Cutting Conditions and Cutting Media on Cutting Forces, Residual Stress and Roughness of Machined Surface after Milling of Difficult-to-cut Alloy Ti6A14V – Malý, J. - Zeman, P., - Mádl, J., In: MATAR PRAHA 2008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2008. pp. 145-148. ISBN 978-80-904077-0-1.

2007

 • Dry Milling of Ti6Al4V Alloy – Zeman, P. - Malý, J., In: ICPM 2007 - 4th International Congress on Precision Machining 2007. Kielce: Kielce University of Technology, 2007, pp. 101-106. ISBN 978-83-88906-91-6. Available from: http://rcmt.cvut.cz

Patents, utility designs, industrial designs

2023

 • Nástroj pro třískové obrábění – Zeman, P. - Malý, J. - Primus, T. - Vítek, P. - Novotný, A., - Března, J., Czechia. Patent CZ 309670. 2023-05-18.

2022

 • Nástroj pro třískové obrábění – Vítek, P. - Zeman, P. - Novotný, A. - Malý, J. - Primus, T., - Března, J., Czechia. Utility Model CZ 36528. 2022-11-07.

2019

 • Diamantový rotační obráběcí nástroj pro třískové obrábění a způsob jeho výroby – Vítek, P. - Zeman, P. - Holub, M. - Novotný, A. - Malý, J., - Koudela, M., Czechia. Patent CZ 307969. 2019-08-07.

2018

 • Diamantový rotační obráběcí nástroj pro třískové obrábění - Tuzemský užitný vzor – Vítek, P. - Zeman, P. - Holub, M. - Novotný, A. - Malý, J., - Koudela, M., Czechia. Utility Model CZ 32187. 2018-10-16.

2017

 • Způsob vytváření kovových dílců pomocí depozice materiálu a zařízení k provádění tohoto způsobu – Smolík, J. - Diviš, I. - Fornůsek, T. - Malý, J., - Hosnedl, S., Czechia. Patent CZ 306654. 2017-03-08.

Prototype, samples

2022

 • Prototyp nástroje z PKNB s optimalizovanou geometrií břitu – Zeman, P. - Malý, J. - Primus, T. - Mašek, P. - Vítek, P. - Novotný, A., - Března, J., [Prototype] 2022.

2021

 • Prototyp rotačního nástroje z CVD-diamantu – Zeman, P. - Vítek, P. - Mašek, P. - Novotný, A., - Malý, J., [Prototype] 2021.
 • Prototyp soustružnického nástroje z PKD – Zeman, P. - Vítek, P. - Malý, J., - Novotný, A., [Prototype] 2021.

2018

 • Prototyp nástroje z PKD – Zeman, P. - Vítek, P. - Holub, M. - Malý, J. - Novotný, A., - Koudela, M., [Prototype] 2018.

2017

 • Prototyp nástroje z PKNB – Zeman, P. - Malý, J. - Vítek, P. - Novotný, A. - Holub, M., - Koudela, M., [Prototype] 2017.

2013

 • Přípravky pro povolování pryžové membrány – Zeman, P. - Malý, J., - Máca, O., [Prototype] 2013.
 • Prototypy speciálního upínacího přípravku – Zeman, P. - Malý, J., [Prototype] 2013.

2009

 • Zařízení pro měření torzní tuhosti pružin – Malý, J., [Functional Sample] 2009.

Software

2009

 • Výpočet měrné řezné síly v závislosti na řezných podmínkách – Zeman, P. - Malý, J., [Software] 2009.

2008

 • Program pro výpočet hlavních složek sil při obrábění – Malý, J. - Zeman, P., [Software] 2008.

Report

2022

 • Zpráva o průběhu řešení VZ7 v letech 2019-2022 – Zeman, P. - Mašek, P. - Vavruška, P. - Malý, J. - Kovalčík, J. - Falta, J. - Fornůsek, T. - Primus, T. - Pešice, M. - Kasík, F. - Heinrich, P. - Frkal, V., - Kozlok, T., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2022. Report no. V-22-047.
 • VZ7-Energeticky a nákladově efektivní výrobní technologie – Zeman, P. - Mašek, P. - Vavruška, P. - Vavruška, P. - Kovalčík, J. - Falta, J. - Fornůsek, T. - Primus, T. - Pešice, M. - Kasík, F. - Heinrich, P. - Frkal, V., - Kozlok, T., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2022. Report no. V-22-063.
 • Dílčí výzkumná zpráva o řešení projektu FV40324 „Nová generace obráběcích nástrojů z pokročilých materiálů s využitím laserové technologie při jejich výrobě“ za rok 2022 – Zeman, P. - Malý, J. - Primus, T. - Mašek, P. - Kekula, J., - Vavruška, P., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2022. Report no. V-22-041.
 • Popis možností a potenciálu využití technologických znalostí pro zdokonalení přesnosti, jakosti, výkonnosti a hospodárnosti obrábění a výroby – Zeman, P. - Stejskal, M. - Kovalčík, J. - Ferkl, J. - Novotný, L. - Janota, M. - Vavruška, P. - Pešice, M. - Lomička, J. - Kratěna, T. - Pražák, M. - Zbíral, J. - Malý, J. - Švéda, J. - Smolík, J. - Heinrich, P. - Frkal, V. - Kupka, P. - Kozlok, T. - Hlavatý, V. - et al., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2022. Report no. V-22-039.
 • Zpráva o průběhu řešení VZ7 v letech 2019-2021 – Zeman, P. - Mašek, P. - Vavruška, P. - Stejskal, M. - Malý, J. - Fornůsek, T. - Primus, T. - Pešice, M. - Heinrich, P. - Frkal, V., - Kozlok, T., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2022. Report no. V-21-050.

2021

 • Zpráva o průběhu řešení dílčího projektu č. 53 „Efektivní výrobní procesy“ v roce 2021 – Zeman, P. - Stejskal, M. - Kovalčík, J. - Ferkl, J. - Novotný, L. - Moravec, J. - Vavruška, P. - Pešice, M. - Lomička, J. - Falta, J. - Petráček, P. - Zbíral, J. - Malý, J., - Švéda, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2021. Report no. V-21-024.
 • Dílčí výzkumná zpráva o řešení projektu FV40324 „Nová generace obráběcích nástrojů z pokročilých materiálů s využitím laserové technologie při jejich výrobě“ za rok 2021 – Zeman, P. - Malý, J. - Mašek, P. - Kekula, J. - Primus, T., - Vavruška, P., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2021. Report no. V-21-004.
 • Zpráva o průběhu řešení VZ7 v letech 2019-2020 – Zeman, P. - Mašek, P. - Vavruška, P. - Stejskal, M. - Malý, J. - Fornůsek, T. - Primus, T. - Pešice, M. - Heinrich, P. - Frkal, V., - Kozlok, T., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2021. Report no. V-20-064.

2020

 • Dílčí výzkumná zpráva o řešení projektu FV40324 „Nová generace obráběcích nástrojů z pokročilých materiálů s využitím laserové technologie při jejich výrobě“ za rok 202 – Zeman, P. - Malý, J. - Mašek, P. - Kekula, J., - Vavruška, P., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2020. Report no. V-20-033.
 • Popis možností a potenciálu využití technologických znalostí pro zdokonalení přesnosti, jakosti, výkonnosti a hospodárnosti obrábění a výroby – Zeman, P. - Stejskal, M. - Kovalčík, J. - Moravec, J. - Novotný, L. - Malý, J. - Pešice, M. - Vavruška, P. - Švéda, J. - Smolík, J. - Heinrich, P. - Frkal, V. - Kupka, P. - Kozlok, T. - Hlavatý, V., - Machálka, M., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2020. Report no. V-20-036.
 • Zpráva o průběhu řešení VZ7 v roce 2019 – Zeman, P. - Mašek, P. - Vavruška, P. - Stejskal, M. - Malý, J. - Šimůnek, A. - Górecki, J. - Bartoš, F. - Heinrich, P. - Frkal, V., - Kozlok, T., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2020. Report no. V-19-083.

2019

 • Zpráva o průběhu řešení dílčího projektu č. 29 „Efektivní výrobní procesy“ v roce 2019 – Zeman, P. - Stejskal, M. - Švéda, J. - Kovalčík, J. - Chládek, Š. - Novotný, L. - Malý, J. - Fornůsek, T. - Diviš, I. - Votruba, V., - Smolík, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2019. Report no. V-19-077.
 • Dílčí výzkumná zpráva o řešení projektu FV40324 „Nová generace obráběcích nástrojů z pokročilých materiálů s využitím laserové technologie při jejich výrobě“ za rok 2019 – Zeman, P. - Malý, J. - Mašek, P. - Kekula, J., - Vavruška, P., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2019. Report no. V-19-042.
 • CK-SVT WP02 – Shrnující zpráva za rok 2019 – Zeman, P. - Mašek, P. - Kovalčík, J. - Kekula, J. - Malý, J. - Pešice, M., - Smolík, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2019. Report no. V-19-047.

2018

 • Výzkumná zpráva o řešení projektu FV10282 „Hybridní technologie výroby nástrojů z ultratvrdých materiálů“ za rok 2018 – Zeman, P. - Vítek, P. - Koudela, M. - Malý, J. - Novotný, A. - Mašek, P., - Vavruška, P., [Annual Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, Ústav výrobních strojů a zařízení, 2018.
 • Dílčí výzkumná zpráva o řešení projektu FV10282 „Hybridní technologie výroby nástrojů z ultratvrdých materiálů“ za rok 2018 – Zeman, P. - Malý, J. - Mašek, P., - Vavruška, P., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2018. Report no. V-18-027.
 • Testy trvanlivosti břitu VBD – Malý, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2018.
 • Zpráva o řešení projektu FV10743 Maximalizace energetické účinnosti strojů KOVOSVIT MAS a.s. za rok 2018 – Matyska, V. - Kopal, M. - Vyroubal, J. - Kolář, M. - Machyl, J. - Janota, M. - Moravec, J. - Stejskal, M. - Lomička, J. - Mašek, P. - Zink, J. - Bubák, A. - Fiala, Š. - Hornych, J. - Kovalčík, J. - Krannich, T. - Malý, J. - Machala, Z. - Souček, P., - Vavruška, P., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2018. Report no. V-18-043.

2017

 • Testování kopírovacích fréz při strategii plunge milling – Malý, J. - Stejskal, M., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2017. Report no. V-17-015.
 • Testy trvanlivosti VBD - SPKN 1203EDSR při podélném soustružení oceli 12 050.9 – Malý, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2017. Report no. V-17-103.
 • Funkční testy válcových fréz při obrábění oceli ČSN 12 050.9 – Malý, J. - Stejskal, M., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2017. Report no. V-17-102.
 • Výroba dílů ke kiteboardu – Malý, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2017. Report no. Souhrnná zpráva.
 • Metodika hybridní výroby dílců se zpevněným povrchem – Vavruška, P. - Brajer, J. - Malý, J. - Stejskal, M., - Seidl, L., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2017. Report no. V-17-009.
 • Vývoj a testování nástrojů pro efektivní obrábění dílců z niklových slitin – Vavruška, P. - Malý, J. - Kovalčík, J., - Machala, Z., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2017. Report no. V-17-029.
 • Technologie mikrostrukturování laserem – Zeman, P. - Brajer, J. - Stuchlík, J. - Malý, J., - Pešice, M., [Research Report] Praha: CTU CIIRC. Department of Industrial Production and Automation, 2017. Report no. V-17-069.
 • Dílčí výzkumná zpráva o řešení projektu FV10282 „Hybridní technologie výroby nástrojů z ultratvrdých materiálů“ za rok 2017 – Zeman, P. - Malý, J., - Mašek, P., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2017. Report no. V-17-068.
 • Výzkumná zpráva o řešení projektu FV10282 „Hybridní technologie výroby nástrojů z ultratvrdých materiálů“ za rok 2017 – Zeman, P. - Malý, J. - Mašek, P. - Vavruška, P. - Vítek, P. - Novotný, A. - Holub, M., - Koudela, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2017. Report no. FV10282-2017.

2016

 • Vývoj nástroje pro frézování niklových slitin – Vavruška, P. - Malý, J., - Lomička, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2016. Report no. V-16-081.
 • Testování obráběcích nástrojů – Malý, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2016. Report no. Souhrnná zprava Pramet 2016.
 • Výroba dílů ke kiteboardu – Malý, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2016. Report no. Souhrnná výzkumná zpráva.
 • Testování kopírovacích fréz při dokončovacím frézování. – Malý, J. - Stejskal, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2016. Report no. V-16-012.
 • Návrh řezných nástrojů a výpočet silového zatížení při vrtacím a závitovacím procesu – Malý, J. - Kovalčík, J., - Vyroubal, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2016. Report no. V-16-014.
 • Velikost silového zatížení při frézování hrdla odlitku – Malý, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2016. Report no. V-16-024.
 • Testy trvanlivosti břitu a jakosti obrobeného povrchu při obrábění vysokopevnostních svorníků z materiálu 30CrNiMo8 – Malý, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2016. Report no. V-16-033.
 • Testování hi-feed fréz osazených dokončovacími VBD při dokončovacím frézování. – Malý, J. - Stejskal, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2016. Report no. V-16-005.
 • Dílčí výzkumná zpráva o řešení projektu FV10282 „Hybridní technologie výroby nástrojů z ultratvrdých materiálů" za rok 2016 – Zeman, P. - Malý, J. - Mašek, P., - Vavruška, P., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2016. Report no. V-16-058.
 • Výzkumná zpráva o řešení projektu FV10282 „Hybridní technologie výroby nástrojů z ultratvrdých materiálů“ za rok 2016 – Zeman, P. - Vavruška, P. - Malý, J. - Mašek, P. - Vítek, P. - Novotný, A. - Holub, M., - Koudela, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2016. Report no. FV10282-2016.
 • Testy funkčnosti vzorků opracovaných laserem – Zeman, P. - Brajer, J. - Stuchlík, J., - Malý, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2016. Report no. V-16-078.
 • Laser Machining Of Cutting Materials – Brajer, J. - Zeman, P. - Stuchlík, J. - Garg, A. - Malý, J., - Kolář, P., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2016. Report no. V-16-074.
 • Technologie laserového obrábění komplexních 3D tvarů – Brajer, J. - Zeman, P. - Stuchlík, J., - Malý, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2016. Report no. V-16-042.

2015

 • Vliv geometrie a povlaku na velikost silového zatížení při podélném soustružení – Malý, J., [Research Report] 2015. Report no. V-15-043.
 • DV#1(2015-2) Analýzy technologicky využitelné dynamiky stroje – Sulitka, M. - Šimůnek, A. - Fojtů, P. - Janota, M. - Falta, J. - Malý, J., - Smolík, J., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2015. Report no. V-15-062.
 • Shrnutí spolupráce s firmou Pramet Tools, s.r.o. – Zeman, P. - Malý, J. - Brajer, J. - Sušeň, J. - Sulitka, M. - Kovalčík, J. - Mašek, P., - Lomička, J., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2015.
 • Laserové vrtání mikrootvorů do nástrojů ze slinutého karbidu a nerezové trubičky – Brajer, J. - Zeman, P. - Malý, J., - Stuchlík, J., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2015. Report no. V-15-066.
 • Technologie výřezů v plošných dílcích laserem – Brajer, J. - Zeman, P. - Malý, J., - Stuchlík, J., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2015. Report no. V-15-052.

2014

 • SHM: souhrnná odborná výzkumná zpráva na téma: testy frézováním, řezné zkoušky – Zeman, P. - Malý, J. - Brajer, J., - Máca, O., [Research Report] 2014. Report no. VZP-14-SMV15-SHM.
 • LEHMAN: souhrnná odborná výzkumná zpráva popisující výrobu kiteboardových desek – Zeman, P. - Malý, J., [Research Report] 2014. Report no. VZP-14-SMV15-LEHMAN.
 • BARUM: souhrnná odborná výzkumná zpráva popisující návrh a realizaci QR kódu pomocí laseru a vrtání hlubokých děr – Zeman, P. - Brajer, J. - Malý, J. - Máca, O. - Bureš, J., - Chvojka, P., [Research Report] 2014. Report no. VZP-14-SMV15-BARUM.
 • KISTLER: Software User’s Manual for Software application to calculate torque and cutting force in milling and technical training in dynamometer application – Zeman, P. - Kovalčík, J. - Kulíšek, V., - Malý, J., [Research Report] 2014. Report no. VZP-14-SMV15-KISTLER.
 • PRAMET: souhrnná odborná výzkumná zpráva popisující spolupráci v oblasti testování technologií – Zeman, P. - Malý, J. - Brajer, J. - Sušeň, J., - Sulitka, M., [Research Report] 2014. Report no. VZP-14-SMV15-PRAMET.
 • Laserové vrtání mikrootvorů do slinutého karbidu – Zeman, P. - Brajer, J. - Malý, J., - Červenka, J., [Research Report] 2014. Report no. V-14-057.
 • Analýza vlivu geometrie břitu nástroje na velikost řezných sil při frézování (aktivity v roce 2014) – Fojtů, P. - Kolář, P. - Falta, J. - Malý, J., - Zeman, P., [Research Report] 2014. Report no. V-14-091.
 • Zpráva o řešení projektu Produktivní obrábění přesných obrobků v roce 2014 – Mind, J. - Kopal, M. - Strnad, T. - Šnajdr, K. - Bureš, J. - Drobílek, J. - Fornůsek, T. - Horejš, O. - Hornych, J. - Janota, M. - Kolář, P. - Kopačka, J. - Malý, J. - Mareš, M. - Matyska, V. - Moravec, J. - Sulitka, M. - Šindler, J. - Sušeň, J. - Šimůnek, A. - et al., [Research Report] 2014. Report no. V-14-051.

2013

 • Strukturální analýza a modifikace stroje SAHOS POWER II a Testy obrábění zákaznického kusu na stroji Dynamic a Vlastnosti pohonů a mechaniky stroje POWER TURBO a Měření přesnosti a opakovatelnosti nastavení polohy v číslicově řízených osách stroje DYNAMIC FC4000 CNC 5x MAX, Měření přesnosti polohování a přímočarosti pohybu lineárních os stroje POWER FC3000 CNC – Kolář, P. - Šimůnek, A. - Hovorka, J. - Šindler, J. - Rybář, P. - Fojtů, P. - Malý, J. - Veselý, J. - Janota, M. - Morávek, M., - Vyroubal, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. VZP-SMV13-SAHOS.
 • Obrábění dílců z vlákny vyztuženého kompozitu – Zeman, P. - Malý, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. VZP-SMV13-LEHMAN.
 • Analýza vlivu geometrie břitu nástroje na velikost řezných sil při frézování (aktivity v roce 2013) – Fojtů, P. - Kolář, P. - Malý, J. - Zeman, P., - Janota, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. V-13-086.
 • Zpráva o řešení projektu Produktivní obrábění přesných obrobků v roce 2013 – Kopal, M. - Mindl, J. - Strnad, T. - Šnajdr, K. - Bureš, J. - Horejš, O. - Hornych, J. - Janota, M. - Kolář, P. - Malý, J. - Mareš, M. - Moravec, J. - Sulitka, M. - Šimůnek, A. - Veselý, J. - Zeman, P., - Smolík, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. V-13-087.
 • Návrh a vývoj pneumatického vřetene se zpětnovazební regulací – Kekula, J. - Konečný, P. - Zeman, P., - Malý, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. V-13-051.

2012

 • Výroba přípravku 1.část: DLS zkušební deska a Měření geometrie stroje na sváření plastů a výroba přípravku upínající svařovanou součást a Přípravek pro zakládání odporů na montážní lince a DLS1, zakládací přípravek pro odpory – Malý, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. VZP-SMV12-BOSCH.
 • Výzkumná zpráva SGS11/117/OHK2/2T/12 za rok 2012 – Burian, D. - Bach, P. - Drobílek, J. - Zeman, P. - Morávek, M. - Demčák, D. - Kavale, L. - Vyroubal, J., - Malý, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, Ústav výrobních strojů a zařízení, 2012. Report no. V-12-003.
 • DV#2-2 (2012) Problematika obrábění těžkoobrobitelných, kompozitních, případně dalších materiálů a návrh způsobu hodnocení produktivity a hospodárnosti obrábění – Zeman, P. - Brajer, J. - Kovalčík, J. - Máca, O. - Malý, J. - Mašek, P., - Smolík, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, Ústav výrobních strojů a zařízení, 2012. Report no. V-12-037.
 • Analýza vlivu geometrie břitu nástroje na velikost řezných sil při frézování – Fojtů, P. - Kolář, P. - Malý, J., - Zeman, P., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, Ústav výrobních strojů a zařízení, 2012. Report no. V-12-054.

2011

 • Výzkum obrábění těžkoobrobitelných materiálů se zaměřením na nové typy nástrojů – Malý, J., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2011. Report no. V-11-079.
 • Výzkumná zpráva 11.FS.02 SGS-TepCha za rok 201 – Burian, D. - Bach, P. - Drobílek, J. - Zeman, P. - Horný, T. - Malý, J. - Vyroubal, J. - Morávek, M. - Demčák, D., - Kavale, L., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. SGS11/117/OHK2/2T/12 - 01.

2010

 • Výzkum vlastností nových nástrojů pro obrábění těžkoobrobitelných materiálů, se zaměřením na trvanlivost břitu a jakost obrobeného povrchu – Malý, J., [Research Report] Praha: ČVUT, FS Ú-12242, VCSVTT, 2010. Report no. V-10-065.

2009

 • Využití simulačního software Advantage pro výpočet parametrů řezného procesu. Porovnání shody simulace s experimentem. Algoritmus pro automatické zpracování řezných sil. – Zeman, P. - Malý, J., - Váňa, J., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2009. Report no. V-09-057.
 • Trvanlivost břitu nástroje a průběh mikrotrvanlivosti v obdobném povrchu při obrábění slitiny Ti6A14V novou generací HSS nástrojů – Malý, J., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2009. Report no. V-09-056.
 • Experimentální výzkum řezných podmínek a řezného prostředí na tvarovou a rozměrovou přesnost při obrábění těžkoobrabitelné slitiny Ti6A12V – Malý, J., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2009. Report no. V-09-038.

2008

 • Výzkum vlivu řezného prostředí a řezných podmínek na teploty při obrábění slitiny Ti6Al4V – Zeman, P. - Malý, J., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2008. Report no. V-08-063.
 • Měření velikosti silového zatížení frézovacích nástrojů při obrábění oceli 12 050 – Malý, J., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2008. Report no. V-08-024.
 • Měření velikosti silového zatížení frézovacích nástrojů při obrábění oceli – Zeman, P. - Malý, J., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2008. Report no. V-08-013.

2007

 • Měření velikosti silového zatížení frézovacích nástrojů při obrábění oceli – Malý, J. - Zeman, P., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2007. Report no. V-07-113.
 • Vliv řezných prostředí a řezných podmínek na velikost sil a integritu povrchu při frézování slitiny Ti6Al4V – Malý, J., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2007. Report no. V-07-090.
 • Zkoušky frézovacích nástrojů z hlediska silových účinků od řezného procesu – Zeman, P. - Malý, J., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2007. Report no. V-07-016.
 • Zkoušky soustružnických nástrojů pro axiální operace – Zeman, P. - Malý, J., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2007. Report no. V-07-008.
 • Výzkum trvanlivosti břitu při frézování slitiny Ti6Al4V – Zeman, P. - Malý, J., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2007. Report no. V-07-002.

Trial runs, verified technologie, variety, breed

2017

 • Hybridní výroba dílců se zpevněným povrchem – Vavruška, P. - Malý, J. - Brajer, J., - Stejskal, M., [Verified Technology] 2017.

2016

 • Technologie produktivního soustružení vysokopevnostních svorníků – Zeman, P. - Malý, J., [Verified Technology] 2016.

2015

 • Technologie produktivního frézování kompozitových dílců pro spotřební průmysl – Zeman, P. - Malý, J., [Verified Technology] 2015.
 • Technologie frézování plastových vaček – Zeman, P. - Malý, J., [Verified Technology] 2015.

2012

 • Vývoj technologického procesu laserového svařování plastových součástí mechanismu automobilového pásu – Brajer, J. - Malý, J. - Zeman, P., - Švábek, R., [Verified Technology] 2012.
 • Aplikace metodiky testování pevnosti laserových svarů pro prototypovou výrobu – Brajer, J. - Malý, J., - Zeman, P., [Verified Technology] 2012.

2011

 • Technologie obrábění obrobku typu víko z těžkoobrobitelné korozivzdorné oceli AMS5645 – Zeman, P. - Malý, J., [Verified Technology] 2011.

2008

 • Nový přístup ke stanovení parametrů energetické náročnosti řezného procesu – Malý, J. - Zeman, P., [Verified Technology] 2008.

Audiovizual production, electronic documents

2010

 • Obrábění těžkoobrobitelných materiálů – Malý, J. - Zeman, P., - Váňa, J., [Electronic Document with Remote Access (www)] Praha: ČVUT, FS Ú-12242, VCSVTT, 2010.
 • Technologie obrábění – Zeman, P. - Malý, J. - Váňa, J., - Karel, T., [Electronic Document with Remote Access (www)] Praha: ČVUT, FS Ú-12242, VCSVTT, 2010.