[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Production Machines and Equipment

CZ   / EN  

People

David Burian

Ing. David Burian, Ph.D.

david.burian (at) fs.cvut.cz

420605205930
420221990930

room: A-60b, Horská

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • FV20134  
  Výzkum a vývoj vysokootáčkových, vysokotlakých čerpadel – Burian, D. (2017-2020)
 • SGS11/117/OHK2/2T/12  
  Zvyšování jakosti obrobku potlačením teplotních deformací a kmitání mezi nástrojem a obrobkem – Burian, D. (2011-2012)

Journal papers

2023

 • Remaining Useful Life Estimation of Spindle Bearing Based on Bearing Load Calculation and Off-Line Condition Monitoring – Sova, J. - Kolář, P. - Burian, D., - Vozábal, P., Machines. 2023, 11(6), 1-21. ISSN 2075-1702.

2022

 • Indirect drill condition monitoring based on machine tool control system data – Kolář, P. - Burian, D. - Fojtů, P. - Mašek, P. - Fiala, Š. - Chládek, Š. - Petráček, P. - Švéda, J., - Rytíř, M., MM Science Journal. 2022, 2022(3), 5905-5912. ISSN 1803-1269.

2018

 • Trendy prediktivní diagnostiky nejen výrobních strojů – Burian, D. - Janota, M., MM Průmyslové spektrum. 2018, 18(11), 52-55. ISSN 1212-2572.

2017

 • Hlavní trendy EMO Hannover 2017 očima výzkumníků – Kolář, P. - Burian, D. - Hornych, J. - Novotný, L. - Horejš, O. - Mareš, M. - Brajer, J. - Zeman, P. - Stach, E. - Malý, J. - Chládek, Š. - Kopačka, J. - Sova, J. - Vrba, P. - Šimůnek, A. - Koubek, J. - Sulitka, M., - Vyroubal, J., MM Průmyslové spektrum. 2017, 17(11), 26-28. ISSN 1212-2572.

2014

 • MILLING TOOL DEFORMATION CAUSED BY HEATING DURING THE CUTTING PROCESS – Morávek, M. - Burian, D. - Brajer, J., - Vyroubal, J., Journal of Machine Engineering. 2014, 14(2), 81-92. ISSN 1895-7595.

2012

 • Final Inspection Procedure for Machine Tool Spindles – Burian, D. - Chvojka, P. - Drobílek, J., - Janota, M., MM Science Journal. 2012,(special IS), 1-5. ISSN 1805-0476.

2005

 • Pokročilá diagnostika obráběcích strojů – Smolík, J. - Burian, D., Automatizace. 2005,(9), 1-2. ISSN 0005-125X.

2004

 • Pokročilá diagnostika obráběcích strojů – Smolík, J. - Burian, D., MM. Průmyslové spektrum. 2004, 8(9), 84-85. ISSN 1212-2572.
 • Měřicí technika na VCSVTT - Diagnostika vřeten obráběcích strojů – Chvojka, P. - Burian, D., Technický týdeník. 2004, 52(4), 7. ISSN 0040-1064.

Proceeding papers

2022

 • Using adaptive filters and artificial signal for spindle bearing condition diagnostics – Burian, D. - Kolář, P., In: Proceedings of the 28th International Congress on Sound and Vibration. Auburn: IIAV - International Institute of Acoustics and Vibration, 2022. p. 1-8. ISSN 2329-3675. ISBN 978-981-18-5070-7.

2015

 • Tuning of an experimental device for measurement of dynamic complex forces when turning – Chvojka, P. - Drobílek, J. - Bach, P. - Poláček, M. - Burian, D., - Janota, M., In: XXI IMEKO WORLD CONGRESS - Full Papers. Prague: Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2015, ISBN 978-80-01-05793-3.

2014

 • A METHOD OF IDENTIFICATION OF COMPLEX CUTTING FORCES ACTING IN UNSTABLE CUTTING PROCESS – Bach, P. - Poláček, M. - Chvojka, P. - Burian, D., - Drobílek, J., In: Paper fulltexts: 11th International Conference High Speed Machining Advances in Manufacturing Technology. Praha: Společnost pro obráběcí stroje, 2014, ISBN 978-80-904077-7-0.

2013

 • Measuring Methods and Their Application for Diagnosis of Machine Tool Spindles – Burian, D. - Chvojka, P., - Drobílek, J., In: 11th International Symposium on Measurement and Quality Control 2013. Kielce: Kielce University of Technology, 2013. p. 146-150.

2010

 • Měření vlastností obráběcích strojů, metody a přístroje pro měření – Bach, P. - Chvojka, P. - Burian, D. - Vyroubal, J., - Horejš, O., In: Obráběcí stroje a technologie na EMO Milano 2009. Praha: Společnost pro obráběcí stroje, 2010, pp. 203-210. ISBN 978-80-904077-2-5.
 • Inteligentní a mechatronické systémy – Vaněk, J. - Bach, P. - Chvojka, P. - Burian, D. - Holkup, T. - Vyroubal, J. - Horejš, O. - Švéda, J., - Černý, J., In: Obráběcí stroje a technologie na EMO Milano 2009. Praha: Společnost pro obráběcí stroje, 2010, pp. 165-173. ISBN 978-80-904077-2-5.

2009

 • Behaviour of Thick-Walled Composite Construction for the Machine-Tools Industry: Experimental and FEA Results Comparison – Kulíšek, V. - Růžička, M. - Smolík, J. - Janota, M., - Burian, D., In: Computational Mechanics 2009 - Book of Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2009, pp. 134-135. ISBN 978-80-7043-824-4.

2008

 • Intelligent Spindle - SDV – Burian, D., In: MATAR PRAHA 2008 Part 1: Drives & Control, Design, Models & Simulation. Praha: Společnost pro obráběcí stroje, 2008, pp. 181-185. ISBN 978-80-903421-9-4.
 • Diagnostika strojů – Janota, M. - Chvojka, P., - Burian, D., In: Aktuální trendy ve výzkumu a vývoji obráběcích strojů ll. Praha: Společnost pro obráběcí stroje, 2008, pp. 25-34. ISBN 978-80-903421-8-7.

2007

 • Měření hlučnosti, vibrací, přesnosti a statických, dynamických a tepelných deformací – Bach, P. - Burian, D. - Hornych, J., - Chvojka, P., In: Obráběcí stroje na EMO Hannover 2007. Praha: Společnost pro obráběcí stroje, 2007, pp. 171-177. Available from: http://rcmt.cvut.cz

2006

 • Měření a diagnostika strojů, vyvažování nástrojů a rotorů obráběcích strojů – Burian, D. - Vyroubal, J. - Janota, M. - Svoboda, O., - Hornych, J., In: Obráběcí stroje na EMO Hannover 2005. Praha: Společnost pro obráběcí stroje, 2006, pp. 177-190. ISBN 80-903421-5-9.

2004

 • Předcházejte poruchám na strojích! – Chvojka, P. - Burian, D., In: Produktivita a přesnost obráběcích strojů. Praha: Společnost pro obráběcí stroje, 2004, pp. 51-61. ISBN 80-02-01677-7.
 • Diagnostic and Measuring Systém of the LM-2 Machine Tool – Burian, D. - Smolík, J., - Kukačka, M., In: MATAR Praha 2004 - Proceedings of Section 1: Machine Tools and Machining Production Systems. Praha: Společnost pro obráběcí stroje, 2004, pp. 239-244. ISBN 80-903421-3-2. Available from: http://rcmt.cvut.cz
 • Porucha klece vřetenových ložisek obráběcího centra – Chvojka, P. - Burian, D., In: DIAGO 2004 - Technická diagnostika strojů a výrobních zařízen. Ostrava: Technická univerzita Ostrava, 2004, pp. 145-151. ISBN 80-248-0465-4.

2003

 • Diagnostika vřetenových jednotek – Chvojka, P. - Burian, D., In: Zkoušení obráběcích strojů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 57-67. Available from: http://rcmt.cvut.cz
 • Diagnostika vřetenových jednotek – Chvojka, P. - Burian, D., In: Zkoušení obráběcích strojů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 57-64.

Patents, utility designs, industrial designs

2015

 • Siloměrné zařízení pro identifikaci montážních a provozních zatížení montážních bodů obráběcího stroje – Burian, D. - Dvořák, M., - Novotný, L., Czechia. Utility Model CZ 28032. 2015-03-31.

Prototype, samples

2023

 • Funkční vzorek diagnostické jednotky vřeten – Vozábal, P. - Varvařovský, V. - Štecher, J. - Mindl, J. - Kolář, P. - Burian, D., - Stach, E., [Functional Sample] 2023.
 • Inteligentní vřeteno výkonové – Vozábal, P. - Varvařovský, V. - Štecher, J. - Mindl, J. - Kolář, P. - Stach, E., - Burian, D., [Prototype] 2023.

2022

 • Inteligentní vřeteno lehké – Vozábal, P. - Varvařovský, V. - Štecher, J. - Mindl, J. - Kolář, P. - Stach, E., - Burian, D., [Prototype] 2022.

2020

 • Zařízení pro vyrovnávání axiálního tahu – Svoboda, M. - Burian, D. - Krannich, T., - Zavadil, L., [Functional Sample] 2020.
 • Vysokootáčkové čerpadlo – Svoboda, M. - Burian, D. - Krannich, T. - Zavadil, L., - Bartoněk, L., [Functional Sample] 2020.
 • Funkční vzorek přídavného odměřování vybraného uzlu stroje – Švéda, J. - Fiala, Š. - Burian, D. - Zapadlík, V., - Kozlok, T., [Functional Sample] 2020.

2018

 • Oběžné kolo kompresoru s krycím diskem – Rybín, J. - Burian, D. - Sova, J. - Lomička, J. - Plačil, V. - Kohoutek, P. - Kroupa, M. - Krátký, L. - Horňák, M., - Veselý, J., [Prototype] 2018.

2017

 • Siloměrný kozlík pro měření provozních veličin čerpadel – Chvojka, P. - Burian, D. - Červenka, J. - Drobílek, J. - Machyl, J. - Sušeň, J. - Janota, M. - Šputa, J. - Komárek, M. - Nevrlý, P. - Daněk, T. - Vyroubal, M., - Doubrava, V., [Functional Sample] 2017.

2015

 • Speciální siloměrný kozlík pro snímání silových účinků hydraulických dílců modelového čerpadla – Chvojka, P. - Machyl, J. - Burian, D. - Drobílek, J. - Červenka, J. - Šputa, O. - Doubrava, V. - Komárek, M. - Vyroubal, M., - Nevrlý, P., [Functional Sample] 2015.

2009

 • Systém automatizovaného polohování pro měření přímosti lineárních vedení OS – Burian, D., [Functional Sample] 2009.
 • Kompozitový tepelně stabilní měřicí systém – Burian, D. - Vyroubal, J., [Functional Sample] 2009.

2006

 • STD-26: Stand diagnostiky vřeten (SDV) – Burian, D. - Kolář, P., - Chvojka, P., [Functional Sample] 2006.

2005

 • Systém monitorování vibrací a teploty obráběcích strojů - SPDV – Chvojka, P. - Burian, D., - Bach, P., [Prototype] 2005.

2004

 • SEDAM - Systém experimentální diagnostiky a měření – Burian, D., [Functional Sample] 2004.
 • Experimentální frézovací stroj LM-2 – Smolík, J. - Burian, D. - Houša, J. - Hudec, J. - Kolář, P. - Kukačka, M. - Novotný, O. - Ondráček, M. - Sedláček, P., - Bubák, A., [Functional Sample] 2004.

Report

2023

 • Optimalizace provozu stroje a vývoj příslušenství – Švéda, J. - Kolář, P. - Hornych, T. - Fiala, Š. - Zapadlík, V. - Burian, D. - Sulitka, M. - Kozlok, T. - Soukal, L. - Stránský, M. - Krausová, M. - Dohnal, J., - Podroužek, M., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2023. Report no. V-23-042.
 • Zpráva o řešení projektu FW02020033 Vřetenové jednotky s monitorováním stavu v průběhu roku 2023 – Mindl, J. - Varvařovský, V. - Štecher, J. - Vozábal, P. - Kolář, P. - Burian, D. - Janota, M., - Stach, E., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2023. Report no. V-23-045.
 • Zpráva o průběhu řešení dílčího projektu č. 17 „Výrobní proces a jeho digitalizace“ v roce 2023 – Švéda, J. - Kolář, P. - Fiala, Š. - Novotný, L. - Moravec, J. - Chládek, Š. - Fojtů, P. - Burian, D. - Smolík, J. - Vavruška, P. - Zeman, P. - Stejskal, M. - Zapadlík, V. - Stach, E. - Kratěna, T. - Kekula, J. - Červenka, J. - Kozlok, T. - Machálka, M. - Heinrich, P. - et al., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2023. Report no. V-23-041.
 • Zpráva o průběhu řešení dílčího projektu č. 16 „Modelování a monitoring procesu“ v roce 2023 – Zeman, P. - Sulitka, M. - Kovalčík, J. - Chládek, Š. - Fojtů, P. - Falta, J. - Janota, M. - Novotný, L. - Stejskal, M. - Pešice, M. - Kolář, P. - Burian, D. - Moravec, J. - Kratěna, T. - Vavruška, P. - Mašek, P. - Kozlok, T. - Machálka, M. - Heinrich, P. - Frkal, V. - et al., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2023. Report no. V-23-020.
 • Zpráva o průběhu řešení projektu FW01010398 Aplikační možnosti multifunkční brusky BUD 100 v roce 2023 – Sulitka, M. - Stach, E. - Šimůnek, A. - Skorobogatov, A. - Fiala, Š. - Švéda, J. - Burian, D. - Mareš, M. - Horejš, O. - Janota, M., - Zapadlík, V., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2023. Report no. V-23-044.
 • Zpráva o průběhu řešení 2. etapy projektu Skelet lože a stolu univerzálních brusek řady BUB nové generace Multi Plus – Sulitka, M. - Stach, E. - Janota, M. - Šimůnek, A. - Skorobogatov, A. - Burian, D. - Červenka, J., - Falta, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2023. Report no. V-23-014.
 • Zpráva o průběhu řešení 2. etapy projektu Nová generace univerzálních hrotových soustruhů řady FLEXI – Sulitka, M. - Stach, E. - Fiala, Š. - Skorobogatov, A. - Matyska, V. - Moravec, J. - Švéda, J. - Ferkl, J. - Vavruška, P. - Kovalčík, J. - Stejskal, M. - Mudra, J. - Koubek, J. - Burian, D. - Janota, M., - Straka, M., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2023. Report no. V-23-015.

2022

 • Zpráva popisuje postup řešení a dosažené výsledky jednotlivých etap v průběhu roku 2022 – Sulitka, M. - Stach, E. - Šimůnek, A. - Skorobogatov, A. - Fiala, Š. - Švéda, J. - Burian, D. - Mareš, M. - Horejš, O., - Janota, M., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2022. Report no. V-22-016.
 • Zpráva o průběhu řešení 1. etapy projektu Skelet lože a stolu univerzálních brusek řady BUB nové generace Multi Plus – Sulitka, M. - Stach, E. - Šimůnek, A. - Skorobogatov, A. - Burian, D. - Červenka, J., - Falta, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2022. Report no. V-22-008.
 • Datová integrace strojů a optimalizace jejich provozu – Švéda, J. - Kolář, P. - Hornych, T. - Fiala, Š. - Zapadlík, V. - Burian, D. - Sulitka, M. - Kozlok, T. - Soukal, L., - Dohnal, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2022. Report no. V-22-024.
 • Zpráva o řešení projektu FW02020033 Vřetenové jednotky s monitorováním stavu v průběhu roku 2022 – Kolář, P. - Stach, E. - Burian, D. - Kekula, J. - Kohút, P. - Mindl, J. - Varvařovský, V. - Štecher, J., - Vozábal, P., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2022. Report no. V-22-017.

2021

 • Návrh koncepce digitálního propojení strojů a zařízení – Švéda, J. - Kolář, P. - Hornych, T. - Fiala, Š. - Zapadlík, V. - Burian, D. - Sulitka, M. - Kozlok, T., - Soukal, L., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2021. Report no. V-21-032.
 • Zpráva o řešení projektu FW02020033 Vřetenové jednotky s monitorováním stavu v průběhu roku 2021 – Kolář, P. - Stach, E. - Burian, D. - Kekula, J. - Kohút, P. - Cimpová, M. - Mindl, J. - Varvařovský, V. - Štecher, J., - Vozábal, P., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2021. Report no. V-21-029.
 • Implementace software pro řízení provozu stroje a systému diagnostiky vřetene – Švéda, J. - Kolář, P. - Hornych, T. - Fiala, Š. - Burian, D. - Zapadlík, V., - Kozlok, T., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2021. Report no. V-21-031.
 • Dílčí výzkumná zpráva o řešení projektu FV30223 „Těžká bruskaTOS Hostivař“ za rok 2021 – Koubek, J. - Fiala, Š. - Janota, M. - Mareš, M. - Horejš, O. - Burian, D. - Šimůnek, A., - Lazák, T., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2021. Report no. V-21-014.

2020

 • Systém snímání dat v interiéru vysokotlakého vysokootáčkového napájecího čerpadla – Burian, D., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2020. Report no. V-20-028.
 • Zpráva o řešení projektu FW02020033 Vřetenové jednotky s monitorováním stavu v průběhu roku 2020 – Kolář, P. - Stach, E. - Burian, D. - Kekula, J. - Mindl, J. - Varvařovský, V. - Štecher, J., - Vozábal, P., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2020. Report no. V-20-058.
 • Software pro řízení provozu stroje a systém diagnostiky vřetene – Švéda, J. - Kolář, P. - Hornych, T. - Fiala, Š. - Burian, D. - Zapadlík, V. - Kozlok, T., - Lehoczký, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2020. Report no. V-20-026.

2019

 • Technologie spojení oběžných kol a krycích disků malých turbostrojů. – Rybín, J. - Burian, D. - Kekula, J., - Sova, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2019. Report no. V-19-018.
 • Vývoj software pro řízení provozu stroje – Švéda, J. - Kolář, P. - Hornych, T. - Sova, J. - Burian, D. - Kozlok, T., - Lehoczký, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2019. Report no. V-19-053.
 • Systém snímání dat v interiéru vysokotlakého vysokootáčkového napájecího čerpadla – Burian, D. - Krannich, T., - Machyl, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2019. Report no. V-19-092.
 • Zpráva o řešení projektu CK-SVT WP04 - Tlumení a potlačování vibrací obráběcích strojů v roce 2019 – Novotný, L. - Fiala, Š. - Fojtů, P. - Moravec, J. - Červenka, J. - Janota, M. - Bubák, A. - Burian, D. - Havlan, T. - Lazák, T. - Vrba, P., - Smolík, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2019. Report no. V-19-082.

2018

 • Pevnostní a únavová analýza v deformačním členu pro natočení v rozsahu ±0.65° – Sulitka, M. - Patočka, K. - Burian, D., - Janota, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2018.
 • Technologie spojení oběžných kol a krycích disků malých turbostrojů. Část 3. – Rybín, J. - Burian, D., - Sova, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2018. Report no. V-18-068.
 • Systém snímání dat v interiéru vysokotlakého vysokootáčkového napájecího čerpadla – Burian, D. - Krannich, T., - Machyl, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2018. Report no. V-18-072.
 • Návrh software pro řízení provozu stroje – Švéda, J. - Panteleev, A. - Kolář, P. - Hornych, T. - Sova, J., - Burian, D., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2018. Report no. V-18-035.
 • Zpráva o řešení projektu CK-SVT WP04 - Tlumení a potlačování vibrací obráběcích strojů v roce 2018 – Novotný, L. - Fiala, Š. - Moravec, J. - Burian, D. - Červenka, J. - Havlan, T. - Hornych, T. - Janota, M. - Koubek, J. - Lazák, T., - Vrba, P., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2018. Report no. V-18-058.

2017

 • Výzkum statických deformací a dynamického chování obráběcích center TOS Kuřim – Sulitka, M. - Šimůnek, A. - Okénka, M. - Moravec, J. - Burian, D., - Machyl, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2017. Report no. V-17-019, 16-2017.
 • Souhrnná zpráva popisující spolupráci s JVP – Šimůnek, A. - Sulitka, M. - Okénka, M. - Lazák, T. - Šindler, J. - Chvojka, P., - Burian, D., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2017. Report no. V-17-003, V-17-005.
 • Siloměrný kozlík pro měření provozních veličin čerpadel – Chvojka, P. - Burian, D. - Machyl, J. - Červenka, J., - Janota, M., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2017. Report no. V-17-075.
 • Systém snímání dat v interiéru vysokotlakého vysokootáčkového napájecího čerpadla – Chvojka, P. - Burian, D. - Machyl, J., - Červenka, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2017. Report no. V-17-076.
 • Zpráva o řešení projektu CK-SVT WP04 - Tlumení a potlačování vibrací obráběcích strojů v roce 2017 – Novotný, L. - Burian, D. - Červenka, J. - Fiala, Š. - Fojtů, P. - Janota, M. - Kolář, P. - Koubek, J. - Lazák, T. - Moravec, J., - Smolík, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2017. Report no. V-17-059.

2016

 • Design, strukturální optimalizace, výpočty MKP, měření a diagnostika strojů TOS Kuřim – Sulitka, M. - Šindler, J. - Šimůnek, A. - Stach, E. - Okénka, M. - Chvojka, P. - Janota, M. - Burian, D., - Zavázal, T., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2016. Report no. V-16-006, 11-2016, 24-2016.
 • Analýza statické tuhosti otočné věže pro upínání obrobku – Burian, D., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2016. Report no. V-16-085.
 • Rozšíření a servis standu pro výstupní kontrolu brousících vřeten – Burian, D., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2016. Report no. V-16-083.
 • Statická tuhost kompozitových a ocelových válců – Burian, D., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2016. Report no. 16-2016.
 • Analýza velkého rozptylu sklopných sil loketní opěrky - SK 37 – Škoda Octavia III – Machyl, J. - Chvojka, P., - Burian, D., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2016. Report no. V-16-013.
 • Ověření vlastností a kalibrace siloměrného kozlíku pro měření provozních veličin čerpadel – Chvojka, P. - Burian, D. - Drobílek, J. - Červenka, J. - Machyl, J., - Janota, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2016. Report no. V-16-049.
 • Final report of the KIMM – RCMT Collaboration Research Project “Heat generation modelling and experimental analysis for an oil-air lubricated angular contact ball bearing” for 2016 – Sulitka, M. - Kolář, P. - Kekula, J. - Kohút, P. - Burian, D., - Sova, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2016. Report no. V-16-064.
 • Analýza velkého rozptylu sklopných sil loketní opěrky – SK 37 – Škoda Octavia III – Andrlík, V. - Burian, D. - Chvojka, P., - Machyl, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2016. Report no. 1.

2015

 • Měření deformací plastové krycí mřížky reproduktoru – Machyl, J. - Burian, D., - Chvojka, P., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2015.
 • ERWIN JUNKER: souhrnná oborná výzkumná zpráva popisující spolupráci v oblastech výpočty, diagnostika a mechatronika. – Stach, E. - Burian, D. - Sušeň, J. - Lysák, P., - Morávek, M., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2015. Report no. VZP-15-SMV-EJ.
 • Popis konstrukce siloměrného kozlíku pro měření provozních veličin čerpadel Sigmy Lutín – Chvojka, P. - Machyl, J. - Burian, D. - Drobílek, J., - Červenka, J., [Research Report] 2015. Report no. V-15-035.
 • Final report of the KIMM - RCMT Collaboration Research Project Heat generation modelling and experimental analysis for an oil-air lubricated angular contact ball bearing for 2015 – Sulitka, M. - Kolář, P. - Kekula, J. - Sova, J. - Falta, J. - Kohút, P., - Burian, D., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav výrobních strojů a mechanizmů, 2015. Report no. V-15-049.
 • Zpráva o řešení projektu Těžký karuselovací stůl 40/47 s modulární koncepcí pohonů v roce 2015 – Stach, E. - Zavázal, T. - Janota, M. - Chvojka, P. - Burian, D. - Falta, J. - Sulitka, M., - Smolík, J., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2015. Report no. V-15-019.
 • DV#4(2015) - Tlumení a potlačování vibrací obráběcích strojů za rok 2015 – Novotný, L. - Burian, D. - Diviš, I. - Drobílek, J. - Drhlík, M. - Dvořák, M. - Fiala, Š. - Janota, M. - Koubek, J. - Lysák, P. - Moravec, J. - Smrž, M. - Sova, J., - Smolík, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, Ústav výrobních strojů a zařízení, 2015. Report no. V-15-028.

2014

 • PITTSBURGH: souhrnná odborná výzkumná zpráva z oblasti měření vibrací troubového mlýna – Chvojka, P. - Burian, D., - Morávek, M., [Research Report] 2014. Report no. VZP-14-SMV15-PITTSBURGH.
 • ČKD BLANSKO: souhrnná odborná zpráva popisující řešení problému z oblasti diagnostiky chvění – Burian, D. - Janota, M., [Research Report] 2014. Report no. VZP-14-SMV15-BLANSKO.
 • ZKUŠEBNA VUOS: souhrnná odborná výzkumná zpráva popisující spolupráci v oblasti měření a analýzy deformací stroje společnosti ERWIN JUNKER – Chvojka, P. - Burian, D., - Čapek, K., [Research Report] 2014. Report no. VZP-14-SMV15-VUOS.
 • RODERS: a summary technical research report describing collaboration in the following areas: machine tool frame modal analysis and simulations of machine tool dynamic properties – Janota, M. - Zavázal, T. - Burian, D., - Kolář, P., [Research Report] 2014. Report no. VZP-14-SMV15-RODERS.
 • Závěrečná zpráva o řešení projektu č. FR-TI4/522 v roce 2014: Výzkum a vývoj nové generace otočného stolu RT6300-C – Sulitka, M. - Chvojka, P. - Stach, E. - Burian, D. - Šimůnek, A. - Bureš, J. - Sušeň, J. - Hornová, J., - Smolík, J., [Research Report] 2014. Report no. V-14-068.
 • Vývoj koncepce siloměrného kozlíku pro měření provozních veličin čerpadel Sigmy Lutín – Chvojka, P. - Machyl, J. - Burian, D., - Grau, J., [Research Report] 2014. Report no. V-14-098.
 • Závěrečná zpráva o řešení projektu č. FR-TI4/651: Frézovací vřeteník pro výměnné vřetenové hlavy s vrtacím vřetenem – Lysák, P. - Burian, D. - Janota, M. - Hornych, J. - Horejš, O. - Moravec, J. - Veselý, J. - Matyska, V., - Smolík, J., [Research Report] 2014. Report no. V-14-073.
 • Zpráva o řešení projektu Integrace, stavebnicovost a rekonfigurovatelnost strojů konsorcia TOS NOVA v roce 2014 – Sobola, J. - Kupka, P. - Jonáš, R. - Sulitka, M. - Zavázal, T. - Lysák, P. - Zeman, P. - Kovalčík, J. - Drobílek, J. - Janota, M. - Burian, D. - Šimůnek, A. - Horejš, O. - Mareš, M., - Smolík, J., [Research Report] 2014. Report no. V-14-067.
 • Hlavní výsledky řešení projektu CK-SVT WP#04 - Tlumení a potlačování vibrací obráběcích strojů za rok 2014 – Novotný, L. - Burian, D. - Červenka, J. - Diviš, I. - Drhlík, M. - Dvořák, M. - Fiala, Š. - Hovorka, J. - Janota, M. - Koubek, J. - Kulíšek, V. - Lysák, P. - Matyska, V. - Smrž, M. - Sova, J. - Smolík, J. - Strakoš, P. - Šindler, J. - Švéda, J. - Veselý, J. - et al., [Research Report] 2014. Report no. V-14-072.

2013

 • Měření geometrie flexotiskového válce a Měření geometrie válců stroje LAMIFLEX E – Morávek, M. - Burian, D., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. VZP-SMV13-SOMA.
 • Měření výšky olejového filmu – Stach, E. - Burian, D., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. V-13-063.
 • Zpráva o řešení projektu Těžký karuselovací stůl 40/47 s modulární koncepcí pohonů v roce 2013 – Stach, E. - Šindler, J. - Šimůnek, A. - Kubera, O. - Burian, D. - Matyska, V., - Smolík, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. V-13-064.
 • DV#04 Tlumení a potlačování vibrací obráběcích strojů za rok 2013 – Novotný, L. - Burian, D. - Červenka, J. - Diviš, I. - Dvořák, M. - Fiala, Š. - Fojtů, P. - Janota, M. - Koubek, J. - Lysák, P. - Ondráček, M. - Smrž, M. - Souček, P. - Švéda, J. - Swaczyna, Z., - Smolík, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. V-13-072.
 • Dynamické koeficienty řezné síly – Poláček, M. - Bach, P. - Chvojka, P. - Drobílek, J., - Burian, D., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. V-13-002.

2012

 • Stand pro výstupní kontrolu vřeten ve firmě Erwin Junker Grinding Technology a Analýza poddajnosti desky stroje Jupiter 500 a Studie pro návrh hydrostatického šroubu a ložiska pohybové osy brusky – Kulíšek, V. - Sulitka, M. - Stach, E. - Šindler, J. - Holkup, T. - Burian, D., - Chvojka, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. VZP-SMV13-ERWIN JUNKER.
 • Úprava softwaru a odzkoušení kompletní funkčnosti přístroje pro měření tepelných dilatací – Burian, D., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. VZP-SMV12-KURIM.
 • Výzkumná zpráva SGS11/117/OHK2/2T/12 za rok 2012 – Burian, D. - Bach, P. - Drobílek, J. - Zeman, P. - Morávek, M. - Demčák, D. - Kavale, L. - Vyroubal, J., - Malý, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, Ústav výrobních strojů a zařízení, 2012. Report no. V-12-003.

2011

 • Karusely - diagnostická specifika těchto strojů – Bach, P. - Janota, M. - Chvojka, P., - Burian, D., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2011. Report no. V-11-061.
 • Nová metodika analýzy vibračních dat pro vřetena obráběcích strojů – Chvojka, P. - Burian, D., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2011. Report no. V-11-060.
 • Ochrana stroje před nepřípustným přetěžováním - vývoj tříosého digitálního snímače – Chvojka, P. - Burian, D., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2011. Report no. V-11-059.
 • Výzkumná zpráva 11.FS.02 SGS-TepCha za rok 201 – Burian, D. - Bach, P. - Drobílek, J. - Zeman, P. - Horný, T. - Malý, J. - Vyroubal, J. - Morávek, M. - Demčák, D., - Kavale, L., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. SGS11/117/OHK2/2T/12 - 01.

2010

 • Ochrana stroje před nepřípustným přetěžováním - Vývoj tříkanálové varianty jednotky VIBRO 3 – Chvojka, P. - Burian, D., [Research Report] Praha: ČVUT, FS Ú-12242, VCSVTT, 2010. Report no. V-10-076.
 • Vliv nevyváženosti na kvalitu obráběného povrchu a simulace vibračních poruch na SDV – Chvojka, P. - Burian, D., [Research Report] Praha: ČVUT, FS Ú-12242, VCSVTT, 2010. Report no. V-10-075.

2009

 • Možnosti ověřování vlastností vysokootáčkových vřeten – Burian, D. - Konečný, P., - Kekula, J., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2009. Report no. V-09-074.
 • Výroba montáž a zkoušky standu diagnostikovatelného vřetene SDV – Chvojka, P. - Burian, D., - Repák, T., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2009. Report no. V-09-071.
 • Analýza měření vřeten + analýza diagnóz vřeten pro vývoj expertního systému – Bach, P. - Chvojka, P., - Burian, D., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2009. Report no. V-09-069.
 • Závěrečná zpráva projektu 1.2.2. za rok 2009- část 2 – Smolík, J. - Janota, M. - Burian, D. - Kulíšek, V. - Dvořák, M., - Vrba, P., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2009. Report no. V-09-036.
 • Závěrečná zpráva projektu 1.2.2. za rok 2009- část 1 – Smolík, J. - Janota, M. - Burian, D. - Kulíšek, V., - Dvořák, M., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2009. Report no. V-09-035.

2008

 • Vliv teploty na zabarvení ložiskových kroužků – Burian, D. - Chlubna, V., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2008. Report no. V-08-003.
 • Měření výkonu vysokootáčkového vřetena – Rybín, J. - Burian, D., - Novák, M., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2008. Report no. V-08-092.
 • Závěrečná zpráva projektu 1.4.1. za rok 2008 – Ondráček, M. - Smolík, J. - Burian, D. - Hudec, J. - Holkup, T. - Lašová, V. - Vojna, J. - Kuželka, J., - Mareš, M., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2008. Report no. V-08-078.
 • Návrh experimentu, zpráva z měření tuhosti KŠ 8.-10.10.2008 – Smolík, J. - Burian, D., - Holkup, T., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2008. Report no. V-08-039.
 • Návrh zkušebního standu elektrovřeten – Burian, D., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2008. Report no. V-08-067.

2007

 • Závěrečná zpráva projektu 1.4.1 – Vojna, J. - Hnátík, J. - Dvořák, M. - Lašová, V. - Burian, D., - Holkup, T., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2007. Report no. V-07-079.
 • Vykonaná práce na SDV za rok 2007 – Burian, D., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2007. Report no. V-07-102.

2006

 • Experimentální stand SDV - vývoj a realizace v roce 2006 – Kolář, P. - Hovorka, J. - Burian, D. - Chvojka, P., - Janota, M., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2006. Report no. V-06-058.

2005

 • Experimentální řešení přenosu signálu z rotoru na stator při 24 tis. RPM – Chvojka, P. - Burian, D., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2005. Report no. V-05-052.
 • Experimentální stand diagnostiky vřeten SDV – Kolář, P. - Chvojka, P., - Burian, D., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2005. Report no. V-05-030.

2004

 • Hodnoty vibrací na vřetenech obráběcích strojů – Chvojka, P. - Burian, D., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2004. Report no. 3-03-04.
 • Experimentální frézovací stroj LM-2 – Kolář, P. - Ondráček, M. - Smolík, J. - Novotný, O. - Kukačka, M. - Bubák, A. - Hudec, J. - Šafek, J. - Burian, D. - Černý, R., - Janda, M., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2004. Report no. 2-21-04.
 • Hodnoty vibrací na vřetenech obráběcích strojů – Chvojka, P. - Burian, D., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2004. Report no. 3-03-04.

2003

 • Experimentální stroj LM-2 (2003) – Kolář, P. - Bubák, A. - Ondráček, M. - Sedláček, P. - Smolík, J. - Kukačka, M. - Janota, M. - Hudec, J., - Burian, D., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2003. Report no. 2-11-03.
 • Analýza ložisek vřetene Kessler DMS 112 na O.C. DMC 60H - dyn – Chvojka, P. - Burian, D., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2003. Report no. 3-08-03.