[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Production Machines and Equipment

CZ   / EN  

People

Michal Fürbacher

Ing. Michal Fürbacher

michal.furbacher (at) fs.cvut.cz

Treasurer / Department of Production Machines and Equipment / Faculty of Mechanical Engineering
Member - Staff Member, employee - AS / Faculty of Mechanical Engineering
Member of Economic Committee - AS / Faculty of Mechanical Engineering
Member of Education Committee - AS / Faculty of Mechanical Engineering

420221990935
(22 435) 9334
420607957446

room: A-121, Horská

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • SGS10/058/OHK2/1T/12  
  Výzkum modifikovaných konstrukcí mechanismů výrobních zařízení – Fürbacher, M. (2010)
 • 2053/A  
  Modernizace Laboratoře pneumatiky a NC řízení Ústavu výrobních strojů a zařízení – Fürbacher, M. (2008)
 • 1944/A b  
  Modernizace a rozšíření CAD/CAM učebny – Fürbacher, M. (2007)

Proceeding papers

2003

 • Application Research of Composite Materials in Design of Machines – Fürbacher, M. - Talácko, J., In: Technológia 2003. Bratislava: STU v Bratislave, SjF, 2003, pp. 119. ISBN 80-227-1935-8.

2001

 • Vývoj integrovaných komponent mechanizmů s účastí nekonvenčních materiálů – Talácko, J. - Maňas, S., - Fürbacher, M., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 632-633. ISBN 80-01-02335-4.

Prototype, samples

2017

 • Dálkové ovládání testovaných zařízení pro TEMPEST – Jirásek, J. - Koubek, J. - Zink, J., - Fürbacher, M., [Functional Sample] 2017.

2014

 • Návrh lisu pro montáž a demontáž ložiskových jednotek SKF používaných v železničních aplikacích – Dzúr, O. - Fürbacher, M., [Prototype] 2014.

2011

 • Zařízení pro výměnu pracovních palet – Fürbacher, M. - Příhoda, M., [Functional Sample] 2011.

2010

 • Zařízení s jednoduchým třídícím mechanismem – Černý, R. - Špinka, D., - Fürbacher, M., [Functional Sample] 2010.

2008

 • Manipulační modul rotace - posuv - hlavice – Andrlík, V. - Fürbacher, M. - Heller, J., - Jalový, M., [Functional Sample] 2008.
 • Manipulační modul posuv - rotace - hlavice – Andrlík, V. - Fürbacher, M. - Heller, J., - Jalový, M., [Functional Sample] 2008.
 • Manipulační modul posuv - posuv - hlavice – Andrlík, V. - Fürbacher, M. - Heller, J., - Jalový, M., [Functional Sample] 2008.
 • Variabilní výukový manipulační systém – Andrlík, V. - Fürbacher, M. - Heller, J., - Jalový, M., [Prototype] 2008.
 • Zařízení pro automatickou výměnu svářecích hrotů pro bodové svařování na robotizovaných pracovištích – Fürbacher, M., [Functional Sample] 2008.
 • Pohyblivá nástavba zařízení pro přenos obrazové informace – Andrlík, V. - Jirásek, J., - Fürbacher, M., [Prototype] 2008.
 • Nepohyblivé zařízení pro přenos obrazové informace – Jirásek, J. - Andrlík, V., - Fürbacher, M., [Prototype] 2008.

2007

 • Koncový člen pro ovládání tlačítek ve vodorovném směru – Andrlík, V. - Jirásek, J., - Fürbacher, M., [Prototype] 2007.
 • Koncový člen pro ovládání tlačítek ve svislém směru určený do stínící komory – Andrlík, V. - Jirásek, J., - Fürbacher, M., [Prototype] 2007.

2005

 • Stend pro identifikaci parametrů elektrického nářadí – Talácko, J. - Fürbacher, M. - Jalová, M. - Jalový, M. - Krannich, T., - Machyl, J., [Functional Sample] 2005.

Software

2007

 • Řídící software koncových členů pro ovládání tlačítek, určených do stínící komory – Andrlík, V. - Jirásek, J., - Fürbacher, M., [Software] 2007.

2005

 • Řídící software pro pneumatický stend pro identifikaci parametrů elektrického nářadí – Talácko, J. - Fürbacher, M. - Jalová, M. - Jalový, M. - Krannich, T., - Machyl, J., [Software] 2005.

Report

2023

 • Závěrečná odborná zpráva projektu: ENERGETICKY EFEKTIVNÍ KRYTOVÁNÍ 2 (E2K2): Lamelový kryt s pružně vázaným pohybem a teleskopické krytování s fluidní podporou – Smolík, J. - Švéda, J. - Hornych, T. - Fiala, Š. - Červenka, J. - Krannich, T. - Urban, T. - Ferkl, J. - Novotný, L. - Fürbacher, M. - Vavruška, P. - Mareš, M. - Petráček, P. - Ondák, L. - Doležel, J. - Mlýnek, M. - Berka, M. - Celina, J. - Alán, K. - Paluš, N. - et al., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2023. Report no. V-23-027.

2016

 • Dálkové ovládání testovaných zařízení pro TEMPEST – Jirásek, J. - Koubek, J. - Zink, J., - Fürbacher, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2016. Report no. V-16-084.

2008

 • Zpráva o vyúčtování poskytnutých finančních prostředků – Andrlík, V. - Fürbacher, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav výrobních strojů a mechanizmů, 2008. Report no. 1.

2007

 • Roční zpráva spolupříjemce za rok 2007 o řešení projektu – Andrlík, V. - Fürbacher, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav výrobních strojů a mechanizmů, 2007. Report no. 1.
 • Průběžná zpráva spolupříjemce č. 1o řešení projektu – Andrlík, V. - Fürbacher, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav výrobních strojů a mechanizmů, 2007. Report no. č. 1.

2005

 • Experimentální výzkum struktur mechanismu elektro-pneumatického ručního kladiva. Měření a vyhodnocení parametrů konstrukce mechanismů elektro-pneumatického kladiva firmy NAREX a referenčních typů kladiv pro verifikaci simulačního modelu – Talácko, J. - Fürbacher, M. - Jalová, M. - Jalový, M. - Krannich, T., - Machyl, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav výrobních strojů a mechanizmů, 2005. Report no. 1.
 • Experimentální výzkum struktur mechanismu elektro-pneumatického ručního kladiva. Projekt a realizace stendu pro identifikaci parametrů elektrického nářadí – Talácko, J. - Fürbacher, M. - Jalová, M. - Jalový, M. - Krannich, T., - Machyl, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav výrobních strojů a mechanizmů, 2005. Report no. 2.

Books, textbooks

2019

 • Strojírenství a strojírenská výrobní technika – Kotíková, J. ed. - Šťastnová, P. ed. - Smolík, J. ed. - Kopecká, E. ed. - Kolář, P. ed. - Fürbacher, M. ed. - Mačák, L. ed., - Musil, B. ed., Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2019.

Proceedings

2011

 • STRETECH 2011 – Vítek, K. ed. - Šulc, R. ed. - Novotný, C. ed. - Tatíček, F. ed. - Doubrava, K. ed. - Španiel, M. ed. - Mareš, T. ed., - Fürbacher, M. ed., Praha, 2011-06-13. Praha: Czech Technical University in Prague, 2011. ISBN 978-80-01-04837-5.

2010

 • STRETECH – Vítek, K. ed. - Šulc, R. ed. - Kudláček, J. ed. - Novotný, C. ed. - Tatíček, F. ed. - Doubrava, K. ed. - Španiel, M. ed. - Mareš, T. ed. - Daniel, M. ed., - Fürbacher, M. ed., Praha, 2010-06-16. Prague: Czech Technical University, 2010. ISBN 978-80-01-04578-7.

2009

 • Středoškolská technika 2009 – Daniel, M. ed. - Fürbacher, M. ed. - Mareš, T. ed. - Novotný, C. ed. - Španiel, M. ed. - Šulc, R. ed. - Tatíček, F. ed., - Vítek, K. ed., Praha, 2009-06-17. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2009. 1. ISBN 978-80-01-04367-7.

2008

 • Středoškolská technika 2008 – Mareš, T. ed. - Daniel, M. ed. - Fürbacher, M. ed. - Kreibich, V. ed. - Šulc, R. ed. - Tatíček, F. ed., - Vítek, K. ed., Praha, 2008-05-27. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. ISBN 978-80-01-04103-1.

2007

 • Středoškolská technika 2007 – Mareš, T. ed. - Daniel, M. ed. - Fürbacher, M. ed. - Kreibich, V. ed. - Šulc, R. ed. - Tatíček, F. ed., - Vítek, K. ed., Praha, 2007-06-18. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. ISBN 978-80-01-03751-5.

2003

 • Setkání ústavů a kateder oboru výrobních strojů a robotika – Fürbacher, M. ed., Praha, 2003-09-10. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. ISBN 80-01-02815-1.
 • Rozvoj metod a prostředků integrovaného strojního inženýrství – Fürbacher, M. ed., Praha, 2003-11-26. Praha: ČVUT v Praze, 2003. ISBN 80-01-02866-6.

2002

 • Rozvoj metod a prostředků integraovaného inženýrství – Fürbacher, M. ed., Praha, 2002-12-02. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2002. ISBN 80-01-02652-3.

Organisation of a conference, workshop, exhibition

2011

 • STRETECH 2011 – Vítek, K. org. - Šulc, R. org. - Novotný, C. org. - Tatíček, F. org. - Doubrava, K. org. - Španiel, M. org. - Mareš, T. org., - Fürbacher, M. org., [Conference Hosting] 2011.

2010

 • STRETECH – Vítek, K. org. - Šulc, R. org. - Kudláček, J. org. - Novotný, C. org. - Tatíček, F. org. - Doubrava, K. org. - Španiel, M. org. - Mareš, T. org. - Daniel, M. org., - Fürbacher, M. org., [Conference Hosting] 2010.
 • Středoškolská technika 2010, Stretech 2010 – Vítek, K. org. - Šulc, R. org. - Mareš, T. org. - Doubrava, K. org. - Novotný, C. org. - Španiel, M. org. - Tatíček, F. org. - Kudláček, J. org., - Fürbacher, M. org., [Conference Hosting] 2010.

2009

 • Středoškolská technika 2009 – Daniel, M. org. - Fürbacher, M. org. - Mareš, T. org. - Novotný, C. org. - Španiel, M. org. - Šulc, R. org. - Tatíček, F. org., - Vítek, K. org., [Conference Hosting] 2009.

2008

 • Středoškolská technika 2008 – Mareš, T. org. - Vítek, K. org. - Doubrava, K. org. - Daniel, M. org. - Fürbacher, M. org. - Šulc, R. org. - Kreibich, V. org. - Tatíček, F. org., - Novotný, C. org., [Conference Hosting] 2008.

2007

 • Středoškolská technika 2007 – Mareš, T. org. - Daniel, M. org. - Fürbacher, M. org. - Kreibich, V. org. - Šulc, R. org. - Tatíček, F. org., - Vítek, K. org., [Conference Hosting] 2007.