[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Management and Economics

Master's

Magisterské

  • Kalkulace metodou hodinových sazeb, jako nástroj řízení mzdových nákladů - více
    2305T003 - Řízení a ekonomika podniku, Theodor Beran, téma k dispozici
  • Analýza kalkulačního systému a rozpočetnictví společnosti - více
    2305T003 - Řízení a ekonomika podniku, Theodor Beran, téma k dispozici
  • Výběr a implementace informačního systému do společnosti - více
    2305T003 - Řízení a ekonomika podniku, Vladimír Brdek, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12138/temata_ZP

vygenerováno z KOS - 2022-01-28 (21:11)