[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Management and Economics

Master's

Magisterské

  • Výběr a implementace informačního systému do společnosti - více
    2305T003 - Řízení a ekonomika podniku, Vladimír Brdek, téma k dispozici
  • Určení vhodné varianty produkční strategie na základě finančního plánu ve společnosti Kaletech - více
    2305T003 - Řízení a ekonomika podniku, František Freiberg, téma k dispozici
  • Tvorba finančního plánu pro společnost JRD s.r.o. - více
    2305T003 - Řízení a ekonomika podniku, František Freiberg, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12138/temata_ZP