[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Management and Economics

People

Staff

Ing. Jan Lhota, Ph.D.

Ing. Jan Lhota, Ph.D.

Jan.Lhota (at) fs.cvut.cz

(22 435) 5796

room: B-237, Karlovo náměstí

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • SVK 22/21/F2  
  Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků – Lhota, J. (2021)
 • SGS17/178/OHK2/3T/12  
  Moderní nástroje řízení nákladů – Lhota, J. (2017-2019)

Journal papers

2019

 • Risk management with a financial impact – Dobrovolschi, O. - Lhota, J., INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH – GRANTHAALAYAH. 2019, 2019 418-428. ISSN 2350-0530.
 • Characteristics of functional indicators of engineering projects – Lhota, J. - Beran, T., INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH – GRANTHAALAYAH. 2019, 2019 312-325. ISSN 2350-0530.

2018

 • Modern cost management approach for development projects – Lhota, J., International Journal for Innovation Education and Research. 2018, 2018(09), 104-108. ISSN 2411-2933.

2017

 • PROBLEMATIKA VYKAZOVÁNÍ ZISKU A CAPEX – Findová, Š. - Lhota, J., Grant Journal. 2017, 6(2), 25-28. ISSN 1805-0638.

Proceeding papers

2019

 • Experience Curve and AB Costing (+ Target Costing) – Lhota, J. - Ryzhkov, A., In: Asia-Pacific Conference on Education, Social Studies and Psychology. Taipei: Asia-Pacific Education and Research Association (APERA), 2019. vol. 5. ISBN 978-986-5654-08-5.
 • Modern Planning Tools – Ryzhkov, A. - Lhota, J., - Dobrovolschi, O., In: Proceedings of IAC 2019 in Budapest. Praha: Czech Institute of Academic Education z.s., 2019. p. 92-98. vol. 1. ISBN 978-80-88203-10-0.

2018

 • Moderní metody plánování nákladů při vývoji produktu – Lhota, J., In: Konference Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. p. 72-79. 19. ISBN 978-80-261-0802-3.
 • Product cost planning in pre-production stages – Lhota, J., In: Studentská tvůrčí činnost 2018. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2018. ISBN 978-80-01-06421-4.

2017

 • VÝZKUM A VÝVOJ V OBDOBÍ ZÁSADNÍCH ZMĚN – Lhota, J. - Hora, M., - Beran, T., In: Sborník příspěvků z 18. konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Praha: ČVUT FS, Ústav řízení a ekonomiky podniku, 2017. pp. 43-52. vol. 18. ISSN 2464-4722. ISBN 978-80-01-06325-5.
 • ZNALOSTNÍ MANAGEMENT V ENGINEERINGU – Lhota, J. - Beran, T., In: Sborník příspěvků z 18. konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Praha: ČVUT FS, Ústav řízení a ekonomiky podniku, 2017. vol. 18. ISSN 2464-4722. ISBN 978-80-01-06325-5.

2016

 • NÁVRH, SIMULACE A OPTIMALIZACE ROBOTICKÝCH SYSTÉMŮ S VYUŽITÍM SOFTWARU ROBOTEXPERT – Scholz, P. - Lhota, J., In: MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY: Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové: Akademické sdružení MAGNANIMITAS, 2016, pp. 1852-1856. ISBN 978-80-87952-17-7.