[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Management and Economics

People

Staff

Ing. Barbora Stieberová, Ph.D.

Ing. Barbora Stieberová, Ph.D.

Barbora.Stieberova (at) fs.cvut.cz

(22 435) 7631

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Journal papers

2021

 • Sustainability evaluation of the use of cargo-trams for mixed municipal waste transport in Prague – Žilka, M. - Stieberová, B., - Scholz, P., Waste Management. 2021, 126 97-105. ISSN 0956-053X.

2019

 • Sustainability assessment of continuous-flow hydrothermal synthesis of nanomaterials in the context of other production technologies – Stieberová, B. - Žilka, M. - Tichá, M. - Freiberg, F. - Caramazana-González, P. - McKechnie, J., - Lester, E., Journal of Cleaner Production. 2019, 241 ISSN 0959-6526.

2018

 • Environmentální a ekonomické hodnocení nanomateriálů – Tichá, M. - Žilka, M. - Stieberová, B. - Prajer, M., - Freiberg, F., ENTECHO. 2018, 1(1), 20-25. ISSN 2571-1040.

2017

 • Assessing the life cycle environmental impacts of titania nanoparticle production by continuous flow solvo/hydrothermal syntheses – Caramazana-González, P. - Dunne, P. W. - Gimeno-Fabra, M. - Žilka, M. - Tichá, M. - Stieberová, B. - Freiberg, F. - McKechnie, J., - Lester, E. H., Green Chemistry. 2017, 19(6), 1536-1547. ISSN 1463-9262.
 • Application of ZnO Nanoparticles in a Self-cleaning Coating on a Metal Panel: An Assessment of Environmental Benefits – Stieberová, B. - Žilka, M. - Tichá, M. - Freiberg, F. - Caramanzana-González, P. - McKechnie, J., - Lester, E., ACS Sustainable Chemistry & Engineering. 2017, 5(3), 2493-2500. ISSN 2168-0485.

2016

 • Life Cycle Assessment Comparison of Photocatalytic Coating and Air Purifier – Tichá, M. - Žilka, M. - Stieberová, B., - Freiberg, F., Integrated Environmental Assessment and Management. 2016, 12(3), 478-485. ISSN 1551-3777.

2014

 • Case Study of Production Diversification Strategy in an Industrial Company – Žilka, M. - Freiberg, F. - Stieberová, B., - Scholz, P., Applied Mechanics and Materials. 2014,(718), 56-61. ISSN 1662-7482.

2012

 • Kvalita řízení na vysokých školách v České republice – Freiberg, F. - Stieberová, B., AULA. 2012, XX(2), 100-116. ISSN 1210-6658.

2008

 • Nástroje a metody managementu kvality ve výrobě – Stieberová, B. - Kožíšek, J., Efektivní výroba. 2008, 1(12), 200-266. ISSN 1803-6333.

Proceeding papers

2015

 • Spolupráce VŠ a podniků při tvorbě a realizaci studijních programů – Freiberg, F. - Stieberová, B., In: Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků - Technicko-manažerské vzdělávání - klíčový faktor pro konkurenceschopnost. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015, pp. 14-21. České vysoké učení technické v Praze. ISSN 2464-4722. ISBN 978-80-01-05802-2. Available from: http://rep.fs.cvut.cz/dokumenty/cvut_fs_urep_sbornik_konference_brno_2015.pdf
 • Comparative study of nanoparticle production technologies focused on environmental aspects – Stieberová, B. - Žilka, M. - Tichá, M. - Freiberg, F., - Hošek, J., In: NANOCON 2014, 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2015. p. 701-706. ISBN 978-80-87294-53-6.

2014

 • Comparative LCA study on photocatalytic coating and air purifier – Tichá, M. - Freiberg, F. - Žilka, M., - Stieberová, B., In: SETAC 20th LCA Case Study Symposium. Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, 2014. pp. 48. ISSN 2310-3191.
 • Aplikace speciálních metaheuristických metod na řešení okružního dopravního problému – Košťálek, J. - Kožíšek, J., - Stieberová, B., In: 5. mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014, pp. 259-268. ISBN 978-80-87952-07-8.
 • Posouzení vztahu závislosti mezi produkcí automobilů a spotřebou obráběcích strojů pomocí korelační analýzy časových řad – Kožíšek, J. - Stieberová, B., In: 15. mezinárodní konference: Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014, pp. 41-47. České vysoké učení technické v Praze. ISBN 978-80-01-05537-3.

2010

 • Vzdělávací technologie kurzu podnikatelství pro techniky – Peterka, T. - Stieberová, B. - Žilka, M., - Nemec, M., In: Příležitosti a rizika distančního vzdělávání. Plzeň: ZČU Plzeň, 2010. pp. 115-120. ISBN 978-80-7043-911-1.
 • ENTREPRENEURSHIP FOR ENGINEERS – Freiberg, F. - Peterka, T. - Stieberová, B., - Žilka, M., In: Proceedings of the Joint International IGIP-SEFI. Brussels: SEFI, 2010, pp. 293-302. ISBN 978-2-87352-003-8.
 • Přístupy k řízení kvality na VŠ – Kožíšek, J. - Stieberová, B., In: 11. mezinárodní konference "Řízení podniku v krizovém období". Praha: ČVUT v Praze, fakulta strojní, 12138 - ústav řízení a ekonomiky podniku, 2010, pp. 47-55. ISBN 978-80-01-04604-3.
 • Využití LMS prostředí Moodle pro kurz Podnikatelství pro techniky – Freiberg, F. - Nemec, M. - Peterka, T. - Stieberová, B., - Žilka, M., In: Alternativní metody výuky 2010. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010, pp. 40. ISBN 978-80-7435-043-6.

2009

 • PŘÍPRAVA KURZU "PODNIKATELSTVÍ" – Peterka, T. - Žilka, M., - Stieberová, B., In: VII. International Scientific Conference. Brno: University of Technology, 2009, pp. 390-398.
 • Jak vyvíjet produkty s respektováním přání zákazníků – Stieberová, B. - Peterka, T., - Žilka, M., In: Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Praha: ČVUT v Praze, fakulta strojní, 12138 - ústav řízení a ekonomiky podniku, 2009, pp. 138-144. ISBN 978-80-01-04404-9.
 • Innovative Course "Entrepreneurship for Technicians" – Peterka, T. - Stieberová, B., - Žilka, M., In: Manadement, Economocs and Business Development in European Conditions. Brno: Brno University of Technology, 2009, pp. 28-34. ISBN 978-80-214-3893-4.
 • Pedagogical Project "Fundamentals of entrepreneurship" – Freiberg, F. - Peterka, T. - Stieberová, B. - Žilka, M., - Nemec, M., In: Workshop 09 CTU REPORTS. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009, pp. 476-477. ISBN 978-80-01-04286-1.

2008

 • Počítačová podpora výuky integrace technicko-manažerskoekonomických oblastí – Peterka, T. - Plachý, M. - Rejf, L. - Stieberová, B. - Šmíd, O. - Vaniš, L. - Zralý, M., - Žilka, M., In: Pedagogický software 2008. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2008, pp. 28-32. ISBN 978-80-85646-59-7.
 • Cooperation of University and Secondary School Teachers – Stieberová, B. - Žilka, M., In: Proceedings of Workshop 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008, pp. 640-641. ISBN 978-80-01-04016-4.

2007

 • Zajišťování kvality vysokých škol s důrazem na řízení vztahu s okolím – Freiberg, F. - Stieberová, B., - Šmífdová, M.Š., In: Hodnocení kvality vysokých škol. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2007, pp. 92-98. ISBN 978-80-7044-873-1.
 • Requirements for Supplier in the Most Attractive Industry Branches in the Czech Republic – Peterka, T. - Kusý, P. - Stieberová, B., - Žilka, M., In: 5th International PhD Conference on Mechanical Engineering - PhD 2007. Plzeň: ZČU Plzeň, 2007, pp. 193-194.
 • Spolupráce učitelů vysokých a středních škol – Žilka, M. - Stieberová, B., In: Trendy v systémoch riadenia podnikov. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2007, pp. 66. ISBN 978-80-8073-886-0.
 • Zajišťování kvality vysokých škol s důrazem na řízení vztahu s okolím – Freiberg, F. - Košetická, B., - Šmídová, M., In: Hodnocení kvality vysokých škol. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2007. p. 92-98. ISBN 978-80-7044-873-1.
 • The Role of Industry in Curricula Design at Czech Technical University – Freiberg, F. - Košetická, B., - Šmídová, M., In: Joining Forces In Engineering Education Towards Excellence. Miskolc: University of Miskolc, 2007. pp. 303-304. ISBN 978-963-661-772-1.
 • Quality Assurance of Universities – Košetická, B., In: Student´s Creativity Conference. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2007, pp. 44-45.
 • Curriculum Development with the Involvement of Industry – Košetická, B. - Freiberg, F., - Šmídová, M.Š., In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007, pp. 38-39. ISBN 978-80-01-03667-9.

2006

 • Application of Magnesium Alloys in the Czech Republic – Košetická, B., In: Student´s Creativity Conference. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2006, pp. 54-56.
 • Application of Magnesium Alloys-Market Research – Košetická, B. - Zahradník, J., - Zeman, L., In: WORKSHOP 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006, pp. 832-833. ISBN 80-01-03439-9.
 • Costs Comparison of Casting Mg and Al Alloys – Košetická, B. - Macík, K., - Zeman, L., In: WORKSHOP 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006, pp. 810-811. ISBN 80-01-03439-9.

2005

 • Service Quality Measurement – Košetická, B., In: TRANSCOM 2005 - 6th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications. Žilina: Žilinská univerzita, 2005, pp. 227-229. ISBN 80-8070-420-1.
 • Analysing and Measuring Quality in Services – Košetická, B. - Kožíšek, J., In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005, pp. 1046-1047. ISBN 80-01-03201-9.

Books, textbooks

2020

 • Rozhodovací modely pro manažery v průmyslové praxi – Stieberová, B. - Kožíšek, J., - Žilka, M., Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2020. ISBN 978-80-01-06698-0.

2015

 • Management kvality I. – Kožíšek, J. - Stieberová, B., 4 ed. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. ISBN 978-80-01-05673-8.

2014

 • Statistická a rozhodovací analýza – Kožíšek, J. - Stieberová, B., 2 ed. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. ISBN 978-80-01-05509-0.
 • Management a ekonomika podniku. Sbírka úloh pro cvičení – Zralý, M. - Stieberová, B. - Žáček, V., - Žilka, M., Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. ISBN 978-80-01-05460-4.

2012

 • Statistika v příkladech – Kožíšek, J. - Stieberová, B., Praha: Verlag Dashöfer, 2012. vol. 1. ISBN 978-80-86897-48-6.

2010

 • Management jakosti II – Kožíšek, J. - Stieberová, B., Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2010. vol. 1. ISBN 978-80-01-04656-2.
 • Management jakosti I – Kožíšek, J. - Stieberová, B., 3 ed. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. vol. 1. ISBN 978-80-01-04568-8.

2009

 • Pravidla prezentování na veřejnosti i v podniku – Stieberová, B., Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2009. vol. 1.
 • Komunikace a jednání s lidmi – Šafránková, J. - Rejf, L. - Adamová, L., - Stieberová, B., Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2009. vol. 1. ISBN 978-80-01-04389-9.

2008

 • Statistická a rozhodovací analýza – Kožíšek, J. - Stieberová, B., Praha: Czech Technical University in Prague, 2008.

2006

 • Management a ekonomika podniku - sbírka úloh – Košetická, B. - Mádlová, D. - Zahradník, J. - Zeman, L., - Zralý, M., Praha: CTU. Publishing House, 2006.
 • Management a ekonomika podniku – Košetická, B. - Mádlová, D. - Zahradník, J. - Zeman, L., - Zralý, M., Praha: CTU. Publishing House, 2006.

Proceedings

2005

 • Controlling a manažerské účetnictví jako nástroj integrace v podnikovém řízení – Zralý, M. ed. - Zeman, L. ed. - Plachý, M. ed. - Košetická, B. ed., - Garajayeva, B. ed., Praha, 2005-12-20. Praha: ČVUT v Praze, fakulta strojní, 12138 - ústav řízení a ekonomiky podniku, 2005. ISBN 80-01-03362-7.