[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Management and Economics

People

Staff

Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.

Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.

Miroslav.Zilka (at) fs.cvut.cz

Treasurer / Department of Management and Economics / Faculty of Mechanical Engineering
Deputy head / Department of Management and Economics / Faculty of Mechanical Engineering

(22 435) 7615

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • SVK 20/20/F2  
  Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků – Žilka, M. (2020)

Článek v periodiku

2019

 • Sustainability assessment of continuous-flow hydrothermal synthesis of nanomaterials in the context of other production technologies – Stieberová, B. - Žilka, M. - Tichá, M. - Freiberg, F. - Caramazana-González, P. - McKechnie, J., - Lester, E., Journal of Cleaner Production. 2019, 241 ISSN 0959-6526.

2018

 • Environmentální a ekonomické hodnocení nanomateriálů – Tichá, M. - Žilka, M. - Stieberová, B. - Prajer, M., - Freiberg, F., ENTECHO. 2018, 1(1), 20-25. ISSN 2571-1040.
 • Impact assessment of Proposal for a Directive on the limitation of emissions from medium combustion plants – National impact assessment compared to the European impact estimate – Vojáček, O. - Sobotka, L. - Macháč, J., - Žilka, M., Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2018, 82(2), 1854-1862. ISSN 1364-0321.

2017

 • Assessing the life cycle environmental impacts of titania nanoparticle production by continuous flow solvo/hydrothermal syntheses – Caramazana-González, P. - Dunne, P. W. - Gimeno-Fabra, M. - Žilka, M. - Tichá, M. - Stieberová, B. - Freiberg, F. - McKechnie, J., - Lester, E. H., Green Chemistry. 2017, 19(6), 1536-1547. ISSN 1463-9262.
 • Application of ZnO Nanoparticles in a Self-cleaning Coating on a Metal Panel: An Assessment of Environmental Benefits – Stieberová, B. - Žilka, M. - Tichá, M. - Freiberg, F. - Caramanzana-González, P. - McKechnie, J., - Lester, E., ACS Sustainable Chemistry & Engineering. 2017, 5(3), 2493-2500. ISSN 2168-0485.

2016

 • Life Cycle Assessment Comparison of Photocatalytic Coating and Air Purifier – Tichá, M. - Žilka, M. - Stieberová, B., - Freiberg, F., Integrated Environmental Assessment and Management. 2016, 12(3), 478-485. ISSN 1551-3777.

2014

 • Case Study of Production Diversification Strategy in an Industrial Company – Žilka, M. - Freiberg, F. - Stieberová, B., - Scholz, P., Applied Mechanics and Materials. 2014,(718), 56-61. ISSN 1662-7482.
 • Methodology for Selecting the Appropriate Maintenance Strategy for Production Machines – Žilka, M., Maintenance 2014. 2014, 3(1), 209-216. ISSN 1986-583X.

2013

 • Strategy of maintenance system in industrial company – Žilka, M., Technical Transactions - Mechanics. 2013, 5(1), 428. ISSN 1897-6328.

2012

 • SURVEY OF THE MAINTENANCE MANAGEMENT LEVEL IN INDUSTRIAL ENTERPRISES IN CZECH REPUBLIC – Žilka, M., Maintenance 2012. 2012, 2(1), 59-66. ISSN 1986-583X.

Stať ve sborníku

2015

 • Comparative study of nanoparticle production technologies focused on environmental aspects – Stieberová, B. - Žilka, M. - Tichá, M. - Freiberg, F., - Hošek, J., In: NANOCON 2014, 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2015. p. 701-706. ISBN 978-80-87294-53-6.

2014

 • Comparative LCA study on photocatalytic coating and air purifier – Tichá, M. - Freiberg, F. - Žilka, M., - Stieberová, B., In: SETAC 20th LCA Case Study Symposium. Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, 2014. pp. 48. ISSN 2310-3191.

2013

 • Strategy of maintenance system in industrial enterprise – Žilka, M., In: Konference STČ 2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013, ISBN 978-80-01-04796-5.

2012

 • ÚROVEŇ MANAGEMENTU ÚDRŽBY V PRŮMYSLOVÝCH PODNICÍCH V ČR – Žilka, M., In: Trendy a inovatívne prístupy v podnikových procesoch. Košice: TU Košice, FS, 2012, pp. 135-142. ISBN 978-80-553-1126-5.
 • ROZVOJ NÁSTROJŮ A METOD K PODPOŘE ŘÍZENÍ CELOŽIVOTNÍHO CYKLU VÝROBKU – Gruia, G. - Michálek, D. - Žilka, M., - Vogl, J., In: MAGNANIMITAS 2012. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012, pp. 128-137. ISBN 978-80-905243-3-0.
 • SURVEY OF THE MAINTENANCE MANAGEMENT LEVEL IN INDUSTRIAL ENTERPRISES IN CZECH REPUBLIC – Žilka, M., In: MAINTENANCE 2012. Zenica: University of Zenica, 2012, pp. 136-142. ISSN 1986-583X.

2011

 • Průzkum úrovně řízení životního cyklu produktu v průmyslových podnicích – Freiberg, F. - Žilka, M. - Michálek, D., - Nemec, M., In: IV. mezinárodní konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Opava: Slezská univerzita, 2011, pp. 881-887. ISBN 978-80-7248-711-0.
 • SURVEY REGARDING THE LEVEL OF PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT IN MANUFACTURING COMPANIES – Freiberg, F. - Michálek, D. - Nemec, M. - Žilka, M., - Gruia, G.G.C., In: Exit from the crisis and revival of sustainable growth. Targu Jiu: University of Targu Jiu, 2011, pp. 958-967. ISSN 2248-0889.

2010

 • Vzdělávací technologie kurzu podnikatelství pro techniky – Peterka, T. - Stieberová, B. - Žilka, M., - Nemec, M., In: Příležitosti a rizika distančního vzdělávání. Plzeň: ZČU Plzeň, 2010. pp. 115-120. ISBN 978-80-7043-911-1.
 • ENTREPRENEURSHIP FOR ENGINEERS – Freiberg, F. - Peterka, T. - Stieberová, B., - Žilka, M., In: Proceedings of the Joint International IGIP-SEFI. Brussels: SEFI, 2010, pp. 293-302. ISBN 978-2-87352-003-8.
 • Management životního cyklu výrobku - užití a hlavní problémy aplikace ve strojírenství v ČR – Michálek, D. - Nemec, M., - Žilka, M., In: 11. mezinárodní konference "Řízení podniku v krizovém období". Praha: ČVUT v Praze, fakulta strojní, 12138 - ústav řízení a ekonomiky podniku, 2010, pp. 71-75. ISBN 978-80-01-04604-3.
 • Využití LMS prostředí Moodle pro kurz Podnikatelství pro techniky – Freiberg, F. - Nemec, M. - Peterka, T. - Stieberová, B., - Žilka, M., In: Alternativní metody výuky 2010. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010, pp. 40. ISBN 978-80-7435-043-6.

2009

 • PŘÍPRAVA KURZU "PODNIKATELSTVÍ" – Peterka, T. - Žilka, M., - Stieberová, B., In: VII. International Scientific Conference. Brno: University of Technology, 2009, pp. 390-398.
 • Jak vyvíjet produkty s respektováním přání zákazníků – Stieberová, B. - Peterka, T., - Žilka, M., In: Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Praha: ČVUT v Praze, fakulta strojní, 12138 - ústav řízení a ekonomiky podniku, 2009, pp. 138-144. ISBN 978-80-01-04404-9.
 • Innovative Course "Entrepreneurship for Technicians" – Peterka, T. - Stieberová, B., - Žilka, M., In: Manadement, Economocs and Business Development in European Conditions. Brno: Brno University of Technology, 2009, pp. 28-34. ISBN 978-80-214-3893-4.
 • Pedagogical Project "Fundamentals of entrepreneurship" – Freiberg, F. - Peterka, T. - Stieberová, B. - Žilka, M., - Nemec, M., In: Workshop 09 CTU REPORTS. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009, pp. 476-477. ISBN 978-80-01-04286-1.

2008

 • Controllingové systémy pro správu podnikových hmotných prostředků – Žilka, M., In: Controlling v podnikovém řízení. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2008, pp. 91-95. ISBN 978-80-01-04160-4.
 • Počítačová podpora výuky integrace technicko-manažerskoekonomických oblastí – Peterka, T. - Plachý, M. - Rejf, L. - Stieberová, B. - Šmíd, O. - Vaniš, L. - Zralý, M., - Žilka, M., In: Pedagogický software 2008. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2008, pp. 28-32. ISBN 978-80-85646-59-7.
 • Aplikace plánovacího modelu NFP při ilustraci dopadů změn finančních a nefinančních faktorů na roční podnikový plán – Žilka, M., In: Pedagogický software 2008. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2008, pp. 37-39. ISBN 978-80-85646-59-7.
 • Cooperation of University and Secondary School Teachers – Stieberová, B. - Žilka, M., In: Proceedings of Workshop 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008, pp. 640-641. ISBN 978-80-01-04016-4.

2007

 • Requirements for Supplier in the Most Attractive Industry Branches in the Czech Republic – Peterka, T. - Kusý, P. - Stieberová, B., - Žilka, M., In: 5th International PhD Conference on Mechanical Engineering - PhD 2007. Plzeň: ZČU Plzeň, 2007, pp. 193-194.
 • Planning Model-NF and its Integrative Features – Zralý, M. - Žilka, M., In: Proceedings of "9th International Conference MITIP. Florencie: Universita di Firenze, 2007, pp. 45-50. ISBN 978-88-7544-107-4.
 • Struktura, dílčí části a možnosti využití plánovacího modelu NF – Žilka, M., In: Moderní trendy managementu průmyslových podniků. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007, pp. 11. ISBN 978-80-01-03902-1.
 • Requirements for Supplier in the Most Attractive Industry Branches in the Czech Republic – Žilka, M., In: 5. mezinárodní PhD konference strojního inženýrství. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007, pp. 193. ISBN 978-80-7042-597-8.
 • Spolupráce učitelů vysokých a středních škol – Žilka, M. - Stieberová, B., In: Trendy v systémoch riadenia podnikov. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2007, pp. 66. ISBN 978-80-8073-886-0.
 • Plánovací model NF a možnosti jeho využití – Žilka, M., In: 8. mezinrodní konference "Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků". Praha: ČVUT v Praze, fakulta strojní, 12138 - ústav řízení a ekonomiky podniku, 2007, pp. 118-122. ISBN 978-80-01-03787-4.
 • NF Model – Žilka, M., In: Student´s Creativity Conference. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2007, pp. 52-54.
 • The Attractiveness Study of Selected Industrial Sectors – Kusý, P. - Žilka, M., In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007, pp. 746-747. ISBN 978-80-01-03667-9.

2006

 • Systémy pro správu podnikových hmotných prostředků – Žilka, M., In: Řízení výkonnosti a prosperity podniku. Praha: ČVUT v Praze, fakulta strojní, 12138 - ústav řízení a ekonomiky podniku, 2006, pp. 108-112. ISBN 80-01-03538-7.

Software

2014

 • Model MAM – Žilka, M., [Software] 2014.

2008

 • Model-NF – Zralý, M. - Žilka, M., [Software] 2008.

Zpráva

2020

 • Kvantitativní a kvalitativní požadavky českého zpracovatelského průmyslu na pracovní sílu v měnících se podmínkách průmyslu 4.0 – Czesaná, V. - Matoušková, Z. - Janíčko, M. - Klicnar, F. - Tučková, M. - Budský, P. - Weisser, P. - Vaniš, L. - Beran, T. - Freiberg, F., - Žilka, M., [Research Report] 2020.

2019

 • WP02 – Ověřená technologie - TOS Varnsdorf-2019 Produktivita: „Produktivní obrábění na stroji WHT110C“ – Zeman, P. - Kovalčík, J. - Pešice, M. - Žilka, M. - Smolík, J. - Kozlok, T. - Javůrek, R., - Hrabě, Z., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2019. Report no. V-19-041.

2015

 • DV#5 (2015-1) – Výsledky analýzy nastavení řezných podmínek a způsobů chlazení řezného procesu – Vyroubal, J. - Kolář, M. - Zeman, P. - Smolík, J. - Žilka, M. - Tichá, M. - Kozlok, T. - Zbožínek, R. - Mindl, J. - Sobola, J. - Marek, J., - Frkal, V., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2015. Report no. V-15-060.

2014

 • DV#5 (2014-1) - Otestování různých přístupů k powermanagementu strojů – Vyroubal, J. - Machyl, J. - Černý, R. - Kolář, M. - Krannich, T. - Máca, O. - Smolík, J., - Žilka, M., [Research Report] 2014. Report no. V-14-070.

2013

 • DV#5 (2013-1) Znalostní báze pro provádění analýz životního cyklu (LCA) – Holkup, T. - Machyl, J. - Mašek, P. - Vyroubal, J. - Zink, J. - Jančík, J. - Rybín, J. - Smolík, J. - Weinzettel, J. - Kudláček, I. - Žilka, M., - Tichá, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. V-13-071.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2020

 • Rozhodovací modely pro manažery v průmyslové praxi – Stieberová, B. - Kožíšek, J., - Žilka, M., Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2020. ISBN 978-80-01-06698-0.

2014

 • Management a ekonomika podniku. Sbírka úloh pro cvičení – Zralý, M. - Stieberová, B. - Žáček, V., - Žilka, M., Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. ISBN 978-80-01-05460-4.

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2020

 • Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků 2020 – Scholz, P. org. - Žilka, M. org. - Budský, P. org. - Petr, K. org. - Horejc, J. org. - Beran, T. org. - Lopot, F. org. - Weisser, P. org., - Freiberg, F. org., [Conference Hosting] 2020.

2019

 • Migrace jako nástroj pro řešení nedostatku pracovních sil v českém průmyslu – Freiberg, F. org. - Budský, P. org. - Weisser, P. org. - Žilka, M. org. - Czesaná, V. org. - Matoušková, Z. org. - Klicnar, F. org. - Janíčko, M. org. - Drbohlav, D. org., - Čermák, Z. org., [Workshop Hosting] 2019.

2018

 • Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků: Inteligentní výroba v digitální ekonomice – Scholz, P. org. - Žilka, M. org., - Freiberg, F. org., [Conference Hosting] 2018.

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2019

 • WP02 - Ověřená technologie - TOS VARNSDORF-2019 Produktivita – Zeman, P. - Pešice, M. - Kovalčík, J. - Žilka, M. - Stejskal, M. - Smolík, J. - Kozlok, T. - Javůrek, R., - Hrabě, Z., [Verified Technology] 2019.