[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Materials Engineering

Master's

Magisterské

 • Vliv cyklického střídáni teploty na vlastnosti kompozitů - více
  3901T000 - bez oboru, Petr Špatenka, téma k dispozici
 • Vliv cyklických změn teploty na vlastnosti kompozitu - více
  3901T000 - bez oboru, Petr Špatenka, téma k dispozici
 • Adheze plazmově upraveného termoplastu ke kovu - více
  3901T000 - bez oboru, Petr Špatenka, téma k dispozici
 • Vliv parametru t8/5 na metalurgii svarového spoje u vysokopevnostních jemnozrnných konstrukčních ocelí v auto-jeřábové technice - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Libor Beneš, téma k dispozici
 • Vysoce pevné kompozitní materiály pro tepelné izolace - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Elena Čižmárová, téma k dispozici
 • Povrchové kalení izotermicky zpracovaných litin - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jakub Horník, téma k dispozici
 • Vliv podmínek kování na strukturu a vlastnosti slitiny 6068 - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jakub Horník, téma k dispozici
 • Strukturní změny slitiny Inconel 713LC po dlohodobé teplotní zátěži - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jakub Horník, téma k dispozici
 • Posouzení vlivu napětové složky zatížení na precipitaci sigma fáze v oceli SUPER 304H - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jakub Horváth, téma k dispozici
 • Rozbor vzniku kaivt při procesu tečení na vyprecipitované sigma fázi v oceli SUPER 304H - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jakub Horváth, téma k dispozici
 • Vazba mezi zkřehnutím ocele SUPER 304H a mikrostrukturními změnami způsobenými teplotní expozicí - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jakub Horváth, téma k dispozici
 • Analýza teplotně degradované oceli HR3C - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jiří Janovec, téma k dispozici
 • Měření Youngova modulu pružnosti statickými a dynamickými metodami - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jiří Janovec, téma k dispozici
 • Kompatibilita mechanických charakteristik ze zkoušek rázem v ohybu s ohledem na velikostní faktor těles - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jiří Janovec, téma k dispozici
 • Porovnatelnost tažností při zkoušce tahem konstrukčních materiálů pro různé počáteční délky a geometrie těles - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jiří Janovec, téma k dispozici
 • Faktory ovlivňující výsledky zkoušky tahem na miniaturních vzorcích - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jiří Janovec, téma k dispozici
 • Mechanické vlastnosti plastu připraveného z plazmově upravených prášků - vliv plazmové modifikace na mechanické vlastnosti - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Petr Špatenka, téma k dispozici
 • Adhese plastů a kompozitů - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Petr Špatenka, téma k dispozici
 • Struktura a vlastnosti beta-titanových slitin připravených 3D tiskem - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Zdeněk Tolde, téma k dispozici
 • Vlastnosti polymerních směsí vysokohustotního polyethylenu a cykloolefin kopolymeru - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Taťana Vacková, téma k dispozici
 • volné tema z praxe dle požadavku studenta - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Petr Zuna, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12132/temata_ZP