[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Materials Engineering

Master's

Magisterské

 • Vliv cyklických změn teploty na vlastnosti kompozitu - více
  3901T000 - bez oboru, Petr Špatenka, téma k dispozici
 • Adheze plazmově upraveného termoplastu ke kovu - více
  3901T000 - bez oboru, Petr Špatenka, téma k dispozici
 • Vliv cyklického střídáni teploty na vlastnosti kompozitů - více
  3901T000 - bez oboru, Petr Špatenka, téma k dispozici
 • Téma z průmyslu pro studenta kombinovaného studia. - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jiří Cejp, téma k dispozici
 • Pohyblivá kloubní spojení na bázi polymerů - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Ladislav Cvrček, téma k dispozici
 • Povrchové kalení laserem litin typu AGI - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jakub Horník, téma k dispozici
 • Provedení identifikací precipitátů pro degradovanou ocel HR3C jejich popis, stanovení kinetiky a morfologie růstu - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jakub Horváth, téma k dispozici
 • Vlastní téma z praxe (po konzultaci) - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jakub Horváth, téma k dispozici
 • Posouzení dopadu tepelného zpracování na mechanické vlastnosti degradované oceli SUPER304H a HR3C - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jakub Horváth, téma k dispozici
 • Analýza teplotně degradované oceli HR3C - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jiří Janovec, téma k dispozici
 • Měření Youngova modulu pružnosti statickými a dynamickými metodami - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jiří Janovec, téma k dispozici
 • Kompatibilita mechanických charakteristik ze zkoušek rázem v ohybu s ohledem na velikostní faktor těles - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jiří Janovec, téma k dispozici
 • Porovnatelnost tažností při zkoušce tahem konstrukčních materiálů pro různé počáteční délky a geometrie těles - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jiří Janovec, téma k dispozici
 • Faktory ovlivňující výsledky zkoušky tahem na miniaturních vzorcích - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jiří Janovec, téma k dispozici
 • Mechanické vlastnosti plastu připraveného z plazmově upravených prášků - vliv plazmové modifikace na mechanické vlastnosti - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Petr Špatenka, téma k dispozici
 • Adhese plastů a kompozitů - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Petr Špatenka, téma k dispozici
 • Vlastnosti polymerních směsí vysokohustotního polyethylenu a cykloolefin kopolymeru - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Taťana Vacková, téma k dispozici
 • volné tema z praxe dle požadavku studenta - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Petr Zuna, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12132/temata_ZP