[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Materials Engineering

Master's

Magisterské

 • Testování tribologických vlastností celopolymerních kloubních implantátů - více
  N071VIN - Bez specializace, Ladislav Cvrček, téma k dispozici
 • Porovnání mechanických vlastností 3D tištěné slitiny TiNb se standardně používanou slitinou Ti6Al4V - více
  N071VIN - Bez specializace, Ladislav Cvrček, téma k dispozici
 • Hodnocení příčin vzniku vad odlitků po tepelném zpracování - více
  N071VIN - Bez specializace, Elena Čižmárová, téma k dispozici
 • Analýza vad odlitků po TZ - více
  N071VIN - Bez specializace, Elena Čižmárová, téma k dispozici
 • Provedení identifikací precipitátů pro degradovanou ocel HR3C jejich popis, stanovení kinetiky a morfologie růstu - více
  N071VIN - Bez specializace, Jakub Horváth, téma k dispozici
 • Vliv mikrostrukturních změn způsobených teplotní expozicí na dynamickou lomovou houževnatost oceli HR3C - Rezervováno - více
  N071VIN - Bez specializace, Jakub Horváth, téma k dispozici
 • Vlastní téma z praxe (po konzultaci) - více
  N071VIN - Bez specializace, Jakub Horváth, téma k dispozici
 • Provedení rozboru mikrostruktury se zaměřením na porozitu slitiny Inconel 713LC ve vazbě na změřené mechanické vlastnosti - Rezervováno - více
  N071VIN - Bez specializace, Jakub Horváth, téma k dispozici
 • Vliv mikrostrukturních změn způsobených teplotní expozicí na mechanické vlastnosti oceli SUPER 304H - Rezervováno - více
  N071VIN - Bez specializace, Jakub Horváth, téma k dispozici
 • 3D tisk kompozitních vzorků a jejich testování - více
  N071VIN - Bez specializace, Zdeňka Jeníková, téma k dispozici
 • Elektricky vodivé polymerní kompozity - více
  N071VIN - Bez specializace, Zdeňka Jeníková, téma k dispozici
 • Studium užitných vlastností progresivní nástrojové oceli ASP 2023 v závislosti na režimu tepelného zpracování - více
  N071VIN - Bez specializace, Jana Sobotová, téma k dispozici
 • Vliv podmínek tepelného zpracování na užitné vlastnosti progresivní nástrojové oceli ASP 2005 - více
  N071VIN - Bez specializace, Jana Sobotová, téma k dispozici
 • Vliv cyklického střídáni teploty na vlastnosti kompozitů - více
  3901T000 - bez oboru, Petr Špatenka, téma k dispozici
 • Vliv cyklických změn teploty na vlastnosti kompozitu - více
  3901T000 - bez oboru, Petr Špatenka, téma k dispozici
 • Adheze plazmově upraveného termoplastu ke kovu - více
  3901T000 - bez oboru, Petr Špatenka, téma k dispozici
 • Analýza teplotně degradované oceli HR3C - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jiří Janovec, téma k dispozici
 • Měření Youngova modulu pružnosti statickými a dynamickými metodami - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jiří Janovec, téma k dispozici
 • Kompatibilita mechanických charakteristik ze zkoušek rázem v ohybu s ohledem na velikostní faktor těles - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jiří Janovec, téma k dispozici
 • Porovnatelnost tažností při zkoušce tahem konstrukčních materiálů pro různé počáteční délky a geometrie těles - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jiří Janovec, téma k dispozici
 • Faktory ovlivňující výsledky zkoušky tahem na miniaturních vzorcích - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jiří Janovec, téma k dispozici
 • Mechanické vlastnosti plastu připraveného z plazmově upravených prášků - vliv plazmové modifikace na mechanické vlastnosti - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Petr Špatenka, téma k dispozici
 • Adhese plastů a kompozitů - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Petr Špatenka, téma k dispozici
 • Vlastnosti polymerních směsí vysokohustotního polyethylenu a cykloolefin kopolymeru - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Taťana Vacková, téma k dispozici
 • volné tema z praxe dle požadavku studenta - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Petr Zuna, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12132/temata_ZP

vygenerováno z KOS - 2021-10-27 (04:52)