[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Materials Engineering

Bachelor's

Bakalářské

 • Vliv teploty na vlastnosti slitiny Inconel 713LC - více
  2301R000 - bez oboru, Jakub Horník, téma k dispozici
 • Základní návrh precipitačního modelu v prostřední MATLAB pro precipitaci sigma fáze - více
  2301R000 - bez oboru, Jakub Horváth, téma k dispozici
 • Stanovení přípustného defektu na základě dynamické lomové houževnatosti pro ocel HR3C - více
  2301R000 - bez oboru, Jakub Horváth, téma k dispozici
 • Vliv parametrů depozice na morfologii povlaků nanesených metodou PVD - více
  2301R000 - bez oboru, Stanislav Krum, téma k dispozici
 • Tribologie a 3D tisk kovových materiálů - více
  2301R000 - bez oboru, Jana Sobotová, téma k dispozici
 • Tribologické vlastnosti bioaktivních titanových povlaků - více
  2301R000 - bez oboru, Zdeněk Tolde, téma k dispozici
 • Tema pro studenta kombinovaného studia - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jiří Cejp, téma k dispozici
 • Povlaky pro vysokoteplotní tribologické aplikace - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Ladislav Cvrček, rezervované téma
 • Záběhová fáze povlakovaných třecích dvojic - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Ladislav Cvrček, téma k dispozici
 • Vysoce pevné kompozitní materiály pro elektrické izolace - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Elena Čižmárová, téma k dispozici
 • Strukturní a pevnostní charakteristiky Ni slitiny v podmínkách vysokých teplot - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jakub Horník, téma k dispozici
 • Vliv přítomnosti DLC povlaku na drsnost povrchu deponovaného metodou PVD - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Stanislav Krum, téma k dispozici
 • Iontová nitridace povlaku titanu naneseného metodou PVD - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Stanislav Krum, téma k dispozici
 • Odolnost proti opotřebení materiálů připravených 3D tiskem - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jana Sobotová, rezervované téma
 • Příprava apatitových vrstev na titanové slitiny - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Zdeněk Tolde, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12132/temata_ZP