[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Materials Engineering

People

Ing. Jakub Horváth, Ph.D.

Ing. Jakub Horváth, Ph.D.

Jakub.Horvath (at) fs.cvut.cz

(22 435) 7249

room: A-442, Karlovo náměstí

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • FV40166  
  Hodnocení degradovaných ocelí pro stavbu turbín a přehříváků elektrárenských kotlů (pro potřebu predikce zbytkové životnosti a lokálních oprav) – Horváth, J. (2019-2022)
 • TH04020487  
  Vývoj a ověření sonického termálního metalického nástřiku k prodloužení životnosti komponent spalivan, tepláren a energetických celků za jejich plánovanou životnost – Horváth, J. (2019-2021)

Článek v periodiku

2017

 • The Changes in Mechanical Properties of Austenitic Creep Resistant Steels SUPER 304H and HR3C Caused by Medium‐term Isothermal Ageing – Horváth, J. - Janovec, J., - Junek, M., 2017
 • Mechanical Properties and Microstructures of Narrow Gap Orbital Welded P91 Steel – Junek, M. - Svobodová, M - Janovec, J., - Horváth, J., 2017

2016

 • The Effect of sigma -Phase Formation on Long-Term Durability of Welding Joints in SUPER 304H Steels – Horváth, J. - Janovec, J., - Král, P., 2016
 • Influence of the Diffusion Effect Caused by Welding Heat Input Lead to the Changes of Mechanical Properties Which Entering into the FEM Model of Cladding Tube Bending – Horváth, J. - Janovec, J., - Junek, M., 2016

2015

 • Failure analysis of paper machine shaft – Horváth, J., 2015
 • Modeling and verification of the cladding tube bend – Horváth, J. - Janovec, J., 2015

2014

 • Degradation of Czechoslovak creep resistant steels after 50 years of service – Horváth, L. - Douda, J. - Horváth, J., - Svobodová, M., 2014

Stať ve sborníku

2018

 • Dopad vysokoteplotního přehřátí na mikrostrukturní změny degradované ocele SUPER 304H – Horváth, J. - Junek, M. - Rohlová, M., - Janovec, J., 2018
 • Vliv zavařených licích vad na provozní spolehlivost tlakové nádoby – Janovec, J. - Junek, M., - Horváth, J., 2018

2017

 • VLIV LABORATORNÍ TEPLOTNÍ EXPOZICE NA ZPŮSOB MECHANICKÉHO PORUŠOVÁNÍ AUSTENITICKÉ OCELE HR3C – Horváth, J. - Horváth, J. - Janovec, J., - Horváth, L., 2017
 • POUŽITÍ PLÁTOVANÝCH TRUBEK NA KRITICKÁ MÍSTA KOTLŮ PRO ENERGETIKU – Horváth, L. - Horváth, J. - Horváth, J., - Janovec, J., 2017
 • ZVYŠOVÁNÍ ŽIVOTNOSTI KOMPONENT UHELNÝCH ELEKTRÁREN A SPALOVEN UŽITÍM NiCr TERMÁLNÍCH METALICKÝCH NÁSTŘIKŮ – Janovec, J. - Horváth, J., - Junek, M., 2017
 • Sintering and heat treatment of Al15Ti5Co35Ni25Fe20 high-entropy alloy – Górecki, K. - Zyka, J. - Malek, J. - Málek, J. - Horváth, J. - Čapek, J., - Bala, P., 2017
 • The Effect of Cold Bending Process and Degradation at Boiler Conditions on the Properties of New Austenitic Creep Resistant Steel Super 304H for Boiler Super-Heaters Tubes – Hermanová, Š. - Kander, L. - Horváth, J., - Horváth, J., 2017

2016

 • VLASTNOSTI OHYBŮ PLÁTOVANÝCH TRUBEK PRO VYSOCE EXPONOVANÉ PRŮMYSLOVÉ APLIKACE – Horváth, J. - Horváth, J. - Horváth, L., - Čmakal, J., 2016
 • The Changes in Mechanical Properties of Austenitic Creep Resistant Steels SUPER 304H and HR3C Caused by Medium‐term Isothermal Ageing – Horváth, J. - Junek, M., - Janovec, J., 2016
 • Mechanical Properties and Microstructures of Narrow Gap Orbital Welded P91 Steel – Junek, M. - Svobodova, M - Janovec, J., - Horváth, J., 2016
 • Použití plátovaných trubek pro tlaková zařízení – Janovec, J. - Horváth, J., 2016

2015

 • The effect of sigma-phase formation on long-term durability of SUPER 304H steel – Horváth, J. - Král, P. - Janovec, J., - Sklenička, V., 2015
 • VLIV DEFORMACE ZA STUDENA BĚHEM VÝROBY NA STRUKTURNÍ STABILITU VÝSTUPNÍCH PŘEHŘÍVÁKŮ Z AUSTENITICKÝCH ŽÁROPEVNÝCH MATERIÁLŮ PRO USC KOTLE TEPELNÝCH ELEKTRÁREN – Horváth, J. - Janovec, J. - Hermanová, Š., - Činčila, R., 2015

2014

 • Vliv plastické deformace oceli HR3C na její strukturní změny po tepelné expozici – Horváth, J. - Janovec, J., - Svobodová, M., 2014

Zpráva

2014

 • Structural and chemical analysis of the interface clad tubes – Janovec, J. - Horváth, J., - Kadlec, J., 2014
 • Test reports of weldability of P355NL2 and S690QL steels according to CSN EN ISO – Janovec, J. - Cejp, J. - Horváth, J. - Junek, M. - Voňková, V., - Krum, S., 2014
 • Test reports of weldability of P355NL2 and S690QL steels according to AWS – Janovec, J. - Horváth, J. - Cejp, J. - Junek, M. - Voňková, V., - Krum, S., 2014

Kapitola v knize

2015

 • The Effect of Microstructure Changes of Steel SUPER 304H during Laboratory Thermal Exposition – Horváth, J. - Král, P. - Janovec, J., - Sklenička, V., 2015