[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Materials Engineering

People

Ing. Zdeňka Jeníková, Ph.D.

Ing. Zdeňka Jeníková, Ph.D.

Zdenka.Jenikova (at) fs.cvut.cz

(22 435) 9756

room: F-212, Karlovo náměstí

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • FV10342  
  Vývoj nové technologie čištění, sterilizaca a funkcionalizace povrchu materiálů – Jeníková, Z. (2016-2020)

Článek v periodiku

2015

 • New type of thermoplastic bio composite: Nature of the interface on the ultimate properties and water absorption – Sari, P.S. - Špatenka, P. - Jeníková, Z. - Grohens, Y., - Thomas, S., 2015

2011

 • Vyhodnocování struktury výrobků z plastů – Jeníková, Z., 2011
 • Diagnostika vlivu tepelného zpracování na strukturu semikrystalického polymeru PETP POLY(ETHYLENTEREFTALATU) – Jeníková, Z., 2011

2010

 • Influence on PET structure under thermal treatment – Jeníková, Z., 2010

2007

 • Local Strains Depending on Microstructure of Thermoplasics Polyamide and Polypropylene Composite – Čižmárová, E. - Jeníková, Z., 2007

2006

 • Opotřebení komponent kolenní kloubní náhrady z UHMWPE – Franta, L. - Jeníková, Z. - Pražák, J., - Suchánek, J., 2006

2005

 • The Effect of Strain Rate on Mechanical Properties in Microalloyed Steels, Drade S 315 MC and S 460 MC – Čižmárová, E. - Jeníková, Z., 2005

2004

 • Effect of Winding Angle on Impact Properties of Thin Walled Tubes – Jeníková, Z., 2004

2003

 • Temperature Effect on Dynamic Fracture Parameters of Short Glass and Carbon Fiber Composites – Le Hieu, G. - Kořínek, Z. - Steidl, J., - Jeníková, Z., 2003
 • Effect of Winding Angle on Impact Properties of Thin Walled Tubes – Kořínek, Z. - Chromý, J. - Giang, L.H., - Jeníková, Z., 2003

Stať ve sborníku

2019

 • Směsi termoplastů a DSC – Jeníková, Z., 2019

2018

 • Žijeme v době plastové – Jeníková, Z., 2018
 • Plasma Treatment of Powder and Granulates – Špatenka, P. - Vacková, T., - Jeníková, Z., 2018

2017

 • Application of low temperature plasma treatment for thermoplastic composites – Nováček, V. - Vacková, T. - Špatenka, P., - Jeníková, Z., 2017
 • POLYBUTYLEN A OVLIVNĚNÍ JEHO STRUKTURY – Jeníková, Z., 2017
 • Vliv povrchových úprav na pevnost lepených spojů u PP desek – Jeníková, Z. - Jeník, F. - Zikeš, K. - Špatenka, P., - Vacková, T., 2017

2016

 • Plasma and particles – Špatenka, P. - Vacková, T. - Nováček, V., - Jeníková, Z., 2016
 • Plasma and particles – Špatenka, P. - Jeníková, Z. - Vacková, T., - Nováček, V., 2016
 • Ovlivní teplota ohřevu tvar termogramu? – Jeníková, Z., 2016

2014

 • Vliv struktury polymerního metariálu na tvar termogramu – Jeníková, Z., 2014

2011

 • Plastografie jako experimentální metoda pro hodnocení strukturních defektů v termoplastech – Steidl, J. - Jeníková, Z., - Horník, J., 2011

2008

 • Structural Diagnostics and Non-Homogeneity of POM Products – Jeníková, Z. - Rybníček, J., 2008
 • Diagnostika strukturních nehomogenit ve výrobcích z POMu – Jeníková, Z., 2008
 • PA and PP Nano-composites: Durability, Deformation and Fracture Behaviour – Rybníček, J. - Jeníková, Z. - Čižmárová, E. - Hrouda, P. - Horník, J., - Steidl, J., 2008
 • Simulation of Knee Joint Dynamics and Kinematics Under Realistic Conditions – Franta, L. - Novotný, P. - Jeníková, Z., - Suchánek, J., 2008

2007

 • Effect of Nanofillers on Damage and Durability of Thermoplastic Composites – Rybníček, J. - Steidl, J. - Jeníková, Z. - Čižmárová, E., - Horník, J., 2007

2006

 • Simulace a vyhodnocení otěru funkčních ploch tibiální komponenty z UHMWPE – Franta, L. - Jeníková, Z. - Sieber, D. - Synková, H. - Pražák, J., - Suchánek, J., 2006
 • Simulation and Evaluation of Wear Processes of UHMWPE Knee Joint Components – Franta, L. - Jeníková, Z. - Sieber, D. - Suchánek, J. - Synková, H., - Pražák, J., 2006
 • Simulation and Evaluation of Wear Processes of UHMWPE Knee Joint Components – Franta, L. - Jeníková, Z. - Sieber, D. - Suchánek, J. - Synková, H., - Pražák, J., 2006
 • Wear of Knee Joint Prosthesis During Experimental Simulation under Realistic Conditions – Franta, L. - Jeníková, Z. - Pražak, J. - Sieber, D., - Suchánek, J., 2006
 • Poškození UHMWPE kolenních kloubních komponent – Franta, L. - Jeníková, Z. - Pražák, J., - Suchánek, J., 2006

2005

 • Modification of Isotactic Polypropylene – Jeníková, Z. - Horník, J. - Rybníček, J. - Steidl, J., - Raab, M., 2005
 • Opotřebení komponent kolenních kloubních náhrad z UHMWPE při realistické simulaci – Franta, L. - Jeníková, Z. - Suchánek, J., - Pražák, J., 2005

2003

 • Moisture Effects on Dynamic Fracture Parameters of Short Fiber Composites – Le Hieu, G. - Kořínek, Z. - Steidl, J., - Jeníková, Z., 2003
 • Effect of Winding Angle on Impact Properties of Thin Walled Tubes – Kořínek, Z. - Le Hieu, G. - Steidl, J., - Jeníková, Z., 2003
 • Impact Testing of Composite Materials – Kořínek, Z. - Jeníková, Z., 2003
 • Chování polyamidu vyztuženého krátkými vlákny – Jeníková, Z. - Kořínek, Z., - Le Hieu, G., 2003

2002

 • Impact Behaviour of Short Fiber Reincorced Polyamide – Jeníková, Z. - Kořínek, Z., - Giang, L., 2002

2001

 • Effect of Human Body Tissue on Mechanical Properties of Bioactive Glass-Ceramic Implants – Kořínek, Z. - Steidl, J. - Jeníková, Z. - Bourban, S., - Dušková, M., 2001

1999

 • The Effect of Water Absorption on Impact Properties – Kořínek, Z. - Steidl, J., - Jeníková, Z., 1999

Patent, užitný a průmyslový vzor

2016

 • Způsob výroby kompozitního materiálu a kompozitní materiál vyrobený tímto způsobem – Špatenka, P. - Vacková, T., - Jeníková, Z., 2016

Zpráva

2016

 • Materiálová analýza – Jeníková, Z., 2016

2015

 • Srovnávací analýza materiálu pro výrobu lodí – Špatenka, P. - Jeníková, Z., - Jeník, F., 2015

2014

 • Quality improvement of the housing for electronics equipment – Horník, J. - Čižmárová, E. - Sachr, P., - Jeníková, Z., 2014

2013

 • Zkouška tahem plastových plomb – Jeníková, Z., 2013
 • Oil filter analysis – Horník, J. - Sachr, P. - Puchnin, M., - Jeníková, Z., 2013
 • Analýza vzorku z plastu – Jeníková, Z., 2013
 • Analýza tvarové stálosti – Jeníková, Z., 2013
 • Materiálové analýzy pro znalecký posudek – Horník, J. - Puchnin, M., - Jeníková, Z., 2013
 • Analýza použitých elektroměrů – Horník, J. - Sachr, P. - Jeníková, Z. - Čižmárová, E., - Puchnin, M., 2013
 • Porovnání materiálu pro plastové potrubí – Jeníková, Z., 2013
 • Zkouška tahem markýz – Jeníková, Z., 2013
 • Diagnostika homogenity trubek – Jeníková, Z., 2013
 • Diagnostika homogenity trubek – Jeníková, Z., 2013

2012

 • Porovnání chemického složení a struktury těsnících elementů – Jeníková, Z., 2012
 • Analýza porušení dodaných dílů – Horník, J. - Jeníková, Z., - Sachr, P., 2012

2010

 • Diagnostika homogenity trubek – Jeníková, Z., 2010
 • Diagnostika homogenity trubek – Jeníková, Z., 2010

2009

 • Diagnostika vzorků Zr-slitin po korozi – Jeníková, Z., 2009
 • Diagnostika homogenity hrdla – Jeníková, Z., 2009
 • Diagnostika homogenity trubek – Jeníková, Z., 2009
 • Diagnostika homogenity trubek – Jeníková, Z., 2009
 • Diagnostika homogenity trubek – Jeníková, Z., 2009
 • Diagnostika chování lišt z PVC při nárazu – Jeníková, Z. - Dytrt, K., 2009

2008

 • Diagnostika trubek – Jeníková, Z., 2008
 • Diagnostika trubek – Jeníková, Z., 2008
 • Diagnostika homogenity vstřikovaných dílů – Jeníková, Z., 2008
 • Diagnostika homogenity vstřikovaných dílů – Jeníková, Z., 2008
 • Diagnostika trubek – Jeníková, Z., 2008
 • Diagnostika trubek – Jeníková, Z., 2008
 • Diagnostika destrukce plastové hadičky – Jeníková, Z., 2008

2007

 • Diagniostika porušení ventilátoru – Jeníková, Z. - Steidl, J., - Voňková, V., 2007
 • Diagnostika homogenity trubek dle DIN 4726 – Jeníková, Z., 2007

2006

 • Diagnostika homogenity trubek – Jeníková, Z., 2006
 • Diagnostika homogenity trubek – Jeníková, Z., 2006
 • Diagnostika homogenity trubek – Jeníková, Z., 2006
 • Diagnostika homogenity trubek – Jeníková, Z., 2006
 • Diagnostika granulí – Jeníková, Z., 2006

2005

 • Diagnostika jehlových ložisek – Jeníková, Z., 2005
 • Diagnostika homogenity trubek – Jeníková, Z., 2005
 • Diagnostika dílu Abdeckung – Jeníková, Z. - Steidl, J., 2005
 • Homogenita trubek – Jeníková, Z. - Steidl, J., 2005
 • Diagnostika granulí PET – Jeníková, Z., 2005
 • Homogenita ventilu – Jeníková, Z., 2005

2004

 • Zkoušky materiálu IUPITAL – Steidl, J. - Jeníková, Z., 2004
 • Homogenita trubek – Steidl, J. - Jeníková, Z., 2004
 • Homogenita trubek – Steidl, J. - Jeníková, Z., 2004
 • Prověření struktury granulátu – Steidl, J. - Jeníková, Z., 2004
 • Homogenita trubek – Steidl, J. - Jeníková, Z., 2004
 • Homogenita trubek – Steidl, J. - Jeníková, Z., 2004
 • Homogenita trubek – Steidl, J. - Jeníková, Z., 2004
 • Hodnocení dílu KAPPE – Steidl, J. - Jeníková, Z., 2004
 • Homogenita trubek – Steidl, J. - Jeníková, Z., 2004

2003

 • Mikrotomové řezy – Steidl, J. - Jeníková, Z., 2003
 • Homogenita trubek – Steidl, J. - Jeníková, Z., 2003
 • Homogenita trubek – Steidl, J. - Jeníková, Z., 2003
 • Homogenita trubek – Steidl, J. - Jeníková, Z., 2003
 • Hodnocení dílu KAPPE DRV – Steidl, J. - Jeníková, Z., 2003
 • Hodnocení dílu KAPPE DRV – Steidl, J. - Jeníková, Z., 2003
 • Homogenita trubek – Steidl, J. - Jeníková, Z., 2003
 • Homogenita trubek – Steidl, J. - Jeníková, Z., 2003

2002

 • Hodnocení dílu KAPPE DRV – Steidl, J. - Jeníková, Z., 2002
 • Homogenita trubek – Steidl, J. - Jeníková, Z., 2002
 • Homogenita trubek – Steidl, J. - Jeníková, Z., 2002
 • Homogenita trubek – Steidl, J. - Jeníková, Z., 2002
 • Homogenita trubek – Steidl, J. - Jeníková, Z., 2002
 • Homogenita trubek – Steidl, J. - Jeníková, Z., 2002

2001

 • Homogenita strubek – Steidl, J. - Jeníková, Z., 2001
 • Homogenita trubek – Steidl, J. - Jeníková, Z., 2001
 • Homogenita trubek – Steidl, J. - Jeníková, Z., 2001
 • Homogenita trubek – Steidl, J. - Jeníková, Z., 2001
 • Homogenita trubek – Steidl, J. - Jeníková, Z., 2001
 • Homogenita trubek – Steidl, J. - Jeníková, Z., 2001
 • Homogenita trubek – Steidl, J. - Jeníková, Z., 2001
 • Homogenita trubek – Steidl, J. - Jeníková, Z., 2001
 • Homogenita trubek – Steidl, J. - Jeníková, Z., 2001
 • Homogenita trubek – Steidl, J. - Jeníková, Z., 2001
 • Homogenita trubek – Steidl, J. - Jeníková, Z., 2001

?

 • Diagnostika homogenity vstřikovaných dílů – Jeníková, Z., ?

Kvalifikační zpráva

2008

 • Studium strukturních defektů v semikrystalických polymerech – Jeníková, Z., 2008

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2016

 • Nauka o materiálu I. a II. cvičení – Sobotová, J. - Čižmárová, E. - Horník, J., - Jeníková, Z., 2016

2014

 • Nauka o materiálu I. a II. cvičení – Sobotová, J. - Čižmárová, E. - Horník, J., - Jeníková, Z., 2014

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2017

 • Vliv prostředí na vlastnosti polymerních kompozitů a matric – Jeníková, Z., 2017

2015

 • Optické metody a jejich aplikace v kompozitech s polymerní matricí – Jeníková, Z., 2015

2013

 • Optické a termomechanické metody vyšetřování vlastností materiálů – Jeníková, Z., 2013
 • Diagnostika vzorků Zr1Nb metodou DSC – Jeníková, Z., 2013

2010

 • Plasty v automobilech – Jeníková, Z. - Vaněk, Milan, 2010
 • Plastics as Progressive Material – Jeníková, Z., 2010

2009

 • Plastics as Progressive Material – Jeníková, Z., 2009
 • Diagnostika tepeně zabarnemých pochodů v Zr sitinách s využitím teplotní komůrky a DSC – Jeníková, Z., 2009

2007

 • Metodika pozorování strukturních defektů polymerních materiálů světeným mikroskopem – Jeníková, Z., 2007

2006

 • Plasics as Progressive Material – Jeníková, Z., 2006