[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Materials Engineering

People

prof. Ing. Petr Zuna, CSc. D.Eng. h. c.

prof. Ing. Petr Zuna, CSc. D.Eng. h. c.

Petr.Zuna (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2865
(22 435) 7271

room: B-110, Karlovo náměstí
room: A1-506b, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • FR-TI2/132  
  Výzkum příčin výrobních vad hmotných výkovků a odlitků s nejvyššími jakostními parametry pro parní, větrné a jaderné elektrárny – Zuna, P. (2010-2013)
 • FR-TI1/490  
  Zvýšení konkurence schopnosti hutních válců – Zuna, P. (2009-2011)
 • FT-TA3/083  
  Výzkum příčin výrobních vad hmotných výkovků pro lodní a energetický průmysl – Zuna, P. (2006-2009)

Článek v periodiku

2010

 • Influence of processing conditions on the final structure of carbon steels in dependence on Al and N content – Zuna, P. - Horník, J., - Jandoš, F., 2010

2009

 • Výzkum svařitelnosti vad při mezních podmínkách tváření – Horník, J. - Zuna, P. - Dytrt, K., - Jandoš, F., 2009
 • Ovlivnění struktury výkovků z oceli typu C35E podmínkami kovářského zpracování – Zuna, P. - Sobotová, J. - Horník, J. - Macek, K. - Dytrt, K. - Hnilica, F. - Jandoš, F., - Hrubý, M., 2009

2008

 • Cavitation and grain boundary sliding during creep of Mg-Y-Nd-Zn-Mn alloy – Janík, V. - Hnilica, F. - Zuna, P. - Očenášek, V., - Stulíková, I., 2008
 • Cavitation and Grain Boundary Sliding During Creep of Mg-Y-Nd-Zn-Mn Alloy – Janík, V. - Hnilica, F. - Zuna, P. - Očenášek, V., - Stulíková, I., 2008

2007

 • Effect of Simulated Rolling Conditions on Properties of X6CrNiTi18-10 Austenitic Steel – Pechmanová, J. - Zuna, P., - Fiala, J., 2007
 • Infuence of Continuous Casting Billets Structure, Consequential Heating and Deformation on Final Properties of Rolled Semiproducts from Carbon and Microalloyed Steels – Horník, J. - Zuna, P., 2007
 • Liability of Grade C35E Steel to Grain Growth in Forging Heating Conditions – Zuna, P. - Pechmanová, J. - Horník, J. - Dytrt, K., - Hnilica, F., 2007

2004

 • Modification of Structure and Properties of Semiproducts Fabricated from Continuous Casting Billets by Conditions of Their Processing – Zuna, P. - Horník, J. - Řehoušek, M., - Hnilica, F., 2004

2002

 • Reverzní procesy při rekrystalizaci – Kasl, J. - Fiala, J., - Zuna, P., 2002

2001

 • Influence of Chemical Composition and Treatment Condicions on Precipitation Phenomena and Final Structure in the Continnously Cast Low Carbon Steels – Zuna, P. - Hnilica, F. - Dytrt, K. - Horník, J. - Moráfková, A., - Vašek, Z., 2001

1994

 • The Influence of Large Boride Particles on Microstructural Evolution in AISI 304 Steel – Čížek, P. - Parker, B. - Bijok, M., - Zuna, P., 1994
 • Užití elektronové mikroskopie a mikroanalýzy v materiálovém výzkumu – Hnilica, F. - Kořínek, Z. - Starý, V., - Zuna, P., 1994

1993

 • Vysoké školy technické a věda – Zuna, P., 1993
 • The Influence of Deformation Rate on Recrystallization Kinetics of Austenitic Alloys – Zuna, P., 1993

Stať ve sborníku

2017

 • Analysis of Corrosion Attack on Kaplan Turbine Blades – Horník, J. - Zuna, P. - Zoubek, M. - Svobodová, M., - Chmela, T., 2017
 • ROZBOR KOROZNÍHO NAPADENÍ LOPAT KAPLANOVY TURBÍNY MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY – Kasl, J. - Horník, J. - Pecharová, J. - Matějová, M. - Krum, S., - Zuna, P., 2017
 • Evaluation of Changes of Mechanical Properties of Selected Cr-Ni-Mo Steels for Heavy Forgings during Long Time Annealing – Horník, J. - Zuna, P., - Málek, J., 2017

2015

 • Influence of Annealing Temperature and Time on the Mechanical Properties of Selected Steels for Heavy Forgings – Horník, J. - Zuna, P. - Málek, J. - Jetmar, T. - Kasl, J. - Matějová, M., - Jandoš, F., 2015

2014

 • Influence of Long Time Annealing on Embrittlement of Steel 26NiCrMoV 14-5 – Horník, J. - Zuna, P. - Málek, J. - Jandoš, F., - Jetmar, T., 2014
 • Influence of Annealing Temperature and Time on the Mechanical Properties of Selected Steels for Heavy Forgings – Horník, J. - Zuna, P. - Málek, J. - Jetmar, T. - Kasl, J. - Matějová, M., - Jandoš, F., 2014
 • Kinetics of Austenite Recrystallization of Selected Steels Used for Heavy Forgings – Horník, J. - Zuna, P. - Málek, J., - Jandoš, F., 2014

2013

 • Evaluation of Kinetics of Austenite Graingrowth of Selected Steels used for Heavy Forgings – Zuna, P. - Horník, J. - Málek, J., - Jandoš, F., 2013

2012

 • Recrystallization behaviour of steels SA-508 and 3,5Ni-1,5Cr – Horník, J. - Zuna, P. - Anisimov, E., - Jandoš, F., 2012
 • Kinetika růstu zrna ocelí pro hmotné výkovky C35E, SA- 508 A 3,5Ni-1,5Cr – Horník, J. - Sobotová, J. - Zuna, P., - Jandoš, F., 2012
 • Kinetics of Grain Growth and Recrystallization during Forming Modes for Processing of Steel SA 508 – Zuna, P. - Horník, J. - Jandoš, F., - Málek, J., 2012

2011

 • Vliv rekrystalizačních procesů na finální strukturu a vlastnosti oceli DHQ1 a DHQ3M – Horník, J. - Zuna, P., - Jandoš, F., 2011
 • Influence of heating conditions on the final structure of steel DHQ1 and DHQ3 used for the produstion of metallurgical cylinders – Horník, J. - Zuna, P., - Jandoš, František, 2011
 • Změny v českém výzkumu a postavení TAČR – Zuna, P., 2011

2010

 • Current problems in engineering education of nuclear power generation – Zuna, P., 2010

2009

 • Influence of Treating Conditions on Structure of Forged Pieces from the Steel Grade C35E – Zuna, P. - Sobotová, J. - Horník, J. - Macek, K. - Dytrt, K. - Hnilica, F. - Jandoš, F., - Hrubý, M., 2009
 • Výzkum svařitelnosti vad při mezních podmínkách tváření – Horník, J. - Zuna, P. - Dytrt, K., - Jandoš, F., 2009
 • Výzkum svařitelnosti vad při mezních podmínkách tváření – Horník, J. - Zuna, P. - Dytrt, K., - Jandoš, F., 2009
 • Ovlivnění struktury výkovků z oceli typu C35E podmínkami kovářského zpracování – Zuna, P. - Sobotová, J. - Horník, J. - Macek, K. - Dytrt, K. - Hnilica, F. - Jandoš, F., - Hrubý, M., 2009
 • Ovlivnění struktury výkovků z oceli typu C35E podmínkami kovářského zpracování – Zuna, P. - Sobotová, J. - Horník, J. - Dytrt, K. - Macek, K. - Hnilica, F. - Jandoš, F., - Hrubý, M., 2009

2008

 • Engineering Education Assesement of Caets Questionnaire – Zuna, P., 2008
 • Vliv podmínek deformace na rekrystalizační chování austenitické oceli X6CrNiTi18-10 – Sobotová, J. - Zuna, P. - Bořuta, J. - Schindler, J., - Fiala, J., 2008
 • Využití metalografických metod při studiu creepového chování progresivních hořčíkových slitin – Janík, V. - Hnilica, F. - Zuna, P. - Smola, B., - Uhlíř Jaromír, J., 2008
 • Vliv podmínek zpracování na strukturu hmotných výkovků z oceli typu C35E – Zuna, P. - Sobotová, J. - Horník, J. - Macek, K. - Dytrt, K., - Hnilica, F., 2008
 • Vliv podmínek zpracování na finální vlastnosti válcovaných polotovarů z uhlíkových a mikrolegovaných ocelí – Horník, J. - Zuna, P., 2008

2007

 • Technické vzdělání a inovace – Zuna, P., 2007
 • Technické vzdělání, výzkum a vývoj z pohledu IA ČR – Zuna, P., 2007

2005

 • Hodnocení dynamické rekrystalizace austenitické oceli X6CrNiTi18-10 – Pechmanová, J. - Zuna, P., 2005
 • Vliv žíhacích a deformačních režimů na strukturu a vlastnosti válcovaných polotovarů vyrobených z kontislitků – Horník, J. - Zuna, P. - Janík, V. - Dytrt, K., - Hnilica, F., 2005
 • Sledování vlivu teploty a deformace na strukturu a vlastnosti uhlíkových a mikrolegovaných ocelí – Horník, J. - Zuna, P. - Janík, V. - Dytrt, K., - Hnilica, F., 2005

2004

 • Monitoring the Structure Characteristic and Properties of Microalloyed Carbon Steel Roled Products in Relationship on Continuous Casted Billets – Horník, J. - Zuna, P. - Hnilica, F., - Řehoušek, M., 2004

2003

 • Studium vlivu následných ohřevů uhlíkových a mikrolegovaných ocelí vyrobených kontilitím na strukturu a vlastnosti kontislitků – Horník, J. - Zuna, P. - Hnilica, F., - Dytrt, K., 2003

2002

 • Národní program orientovaného výzkumu z pohledu materiálového výzkumu – Zuna, P., 2002
 • Vliv následného ohřevu na strukturu a vlastnosti kontislitků ocelí mikrolegovaných niobem – Zuna, P. - Dytrt, K. - Hnilica, F. - Horník, J. - Moráfková, A. - Pechmanová, J., - Vašek, Z., 2002

2001

 • Structure of the Continnouly Cast Low Carbon Microalloyes Steels – Zuna, P. - Dytrt, K. - Horník, J. - Hnilica, F. - Moráfková, A., - Vašek, Z., 2001

1999

 • Vliv předchozího zpracování na kinetiku rekrystalizace a precipitace slitin AlLiCuZr – Zuna, P. - Hnilica, F. - Macek, K., - Smola, B., 1999

1998

 • Podpora technického výzkumu a vývoje z pohledu grantové agentury ČR – Zuna, P., 1998
 • Opinions of Students on Present State and Perspectives of Technical Study – Dobrovská, D. - Pokorný, A., - Zuna, P., 1998
 • Trends in Education and Scientific Activities at the Czech Technical University in Prague at the Turn of the Milenium – Zuna, P., 1998
 • The Influence of Thermomechanical Treatment Parameters on AlLi2Cu3Zr0,1 Alloy Properties – Zuna, P. - Starka, P., - Hnilica, F., 1998
 • Poslání technických univerzit – Zuna, P., 1998
 • Perspectives and Options of Students on the Present State of Technical Study – Dobrovská, D. - Pokorný, A., - Zuna, P., 1998
 • Teacher and Students : Partners or Rivals? – Dobrovská, D. - Pokorný, A., - Zuna, P., 1998

1997

 • The Effect of Plastic Flow during Hot Deformation on Structure and Properties of Aluminium Alloys – Macek, K. - Sedláček, V., - Zuna, P., 1997
 • New Bachelor Technical Teachers Study at CTU in Prague – Pokorný, A. - Medřický, J. - Dobrovská, D., - Zuna, P., 1997

1996

 • Grantové projekty v technických vědách – Zuna, P., 1996
 • Současné podmínky pro výchovu konstruktérů – Zuna, P., 1996
 • Odpevňovací a vytvrzovací procesy v litých a lisovaných slitinách AL-Li tvářených za tepla vysokou rychlostí – Zuna, P. - Hnilica, F., - Starka, P., 1996
 • Výuka materiálových věd a materiálového inženýrství v České republice – Zuna, P., 1996
 • Podpora materiálového výzkumu GA ČR – Zuna, P., 1996
 • Vliv vysokých deformačních rychlostí na odpevňovací procesy v kovových materiálech – Zuna, P. - Starka, P., - Hnilica, F., 1996

1995

 • Rekrystalizační a precipitační procesy ve slitinách AlLi tvářených za tepla vysokou rychlostí – Zuna, P. - Hnilica, F., - Macek, K., 1995
 • Komplexní projekty a priority v grantovém systému České republiky – Zuna, P., 1995
 • Influence of the Deformation Conditions on the Dynamic and Postdynamic Dehardening Processes – Zuna, P. - Hnilica, F. - Starka, P., - Starý, V., 1995
 • The Development of Gradient Coating SiNx by IBAD Method for Improving Properties of Metal Bioimplants – Konvičková, S. - Černý, F. - Valenta, F. - Kvasnička, I. - Zuna, P. - Michalec, J. - Hnatowicz, V., - Svoboda, P., 1995
 • Microstructure and Properties of Steel AISI 321 Formed by High Deformation Rate – Zuna, P. - Starka, P., - Hnilica, F., 1995
 • The Effect of Small Plastic Deformation on the Microstructure of Artificially Aged Al-3,3Cu-1,9Li-0,1Zr Alloy – Hnilica, F. - Macek, K. - Očenášek, V., - Zuna, P., 1995
 • Podpora výzkumu a vývoje v oblasti materiálu a metalurgie GA ČR – Zuna, P., 1995

1994

 • Ovlivnění dynamických a postdynamických odpevňovacích procesů podmínkami deformace – Zuna, P. - Hnilica, F. - Starka, P., - Postler, M., 1994
 • Progresivní austenitická ocel a možnosti jejího použití – Jandoš, F. - Zuna, P., 1994
 • Materiálový výzkum na českých vysokých školách – Zuna, P., 1994
 • Některé zvlášnosti slitin typu Al-Li – Očenášek, V. - Zuna, P., 1994
 • Development of New Curricula at the Faculty of Mechanical Engineering of the CTU in Prague – Zuna, P. - Šubrt, L., - Kvasnička, I., 1994
 • The Influence of High Deformation Rate on Recrystallization of Austenic Alloys – Zuna, P., 1994

1993

 • Vyhodnocení užitných vlastností slitinových povlaků – Jeník, J. - Kreibich, V., - Zuna, P., 1993
 • Vliv rychlosti deformace na dynamické odpevňovací procesy oceli 17 247 – Zuna, P. - Hnilica, F., - Mikovec, P., 1993

Zpráva

2016

 • Hodnocení dodaných zkušebních vzorků metodou EBSD – Zuna, P. - Horník, J., - Málek, J., 2016
 • EBSD analýza tepelně ovlivněné oblasti svarového spoje ocelí COST F a COST FB2 – Zuna, P. - Horník, J., - Málek, J., 2016

2014

 • Hodnocení mikrostruktury vzorků po zkouškách únavy metodou EBSD – Zuna, P. - Horník, J., - Málek, J., 2014

2013

 • Hodnocení kinetiky růstu austenitického zrna a elektronová mikroskopie oceli pro hmotné výkovky 22 CrMoNiWV8-8 – Zuna, P. - Horník, J. - Málek, J., - Puchnin, M., 2013

2006

 • Výzkum a vývoj výrobních vad hmotných výkovků pro lodní a energetický průmysl – Zuna, P., 2006

1996

 • Účelové financování výzkumu a vývoje v ČR – Zuna, P., 1996
 • The Role of the Engineering Academy of the Czech Republic in the Sphere of Science and Technology – Zuna, P., 1996

1995

 • Engineering Academy of the Czech Republik – Zuna, P., 1995
 • Grantový systém – Zuna, P., 1995

1994

 • Česká vysoké učení technické – Zuna, P., 1994
 • Uzdravovací procesy – Zuna, P., 1994

1993

 • The Influence of Deformation Rate on Recrystallization Kinetics of Austenitic Alloys – Zuna, P., 1993

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2004

 • Fyzikální metalurgie – Janovec, J. - Macek, K., - Zuna, P., 2004

1996

 • Nauka o materiálu – Macek, K. - Zuna, P., 1996

1993

 • Tepelné úpravy kovových materiálů – Macek, K. - Zuna, P., - Janovec, J., 1993

Sborník

2014

 • Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů – Kasl, J. ed. - Zuna, P. ed., 2014
 • Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů – Kasl, J. ed. - Zuna, P. ed., 2014

2008

 • Proceedings of the International Workshop "The Role of Engineering Education in the Knowledge Society" – Zuna, P. ed., 2008

1998

 • Perspektivy technického vzdělávání – Zuna, P. ed., 1998

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2010

 • 9th IFAC Workshop on Time Delay Systems – Zítek, P. org. - Zuna, P. org. - Vyhlídal, T. org. - Fišer, J. org., - Simeunovič, G. org., 2010

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2006

 • Engineering Education and the Bologna Declaration – Zuna, P., 2006
 • Engineering Education from the Viewpoint of the Bologna Declaration – Zuna, P., 2006
 • Engineering Education in the Czech Republic – Zuna, P., 2006

2002

 • Materiálové inženýrství v trojstupňovém vysokoškolském studiu na fakultě strojní ČVUT v Praze – Steidl, J. - Zuna, P., 2002

2001

 • Progresivní materiály pro nové tisíciletí – Zuna, P., 2001
 • Struktura kontislitků ocelí mikrolegovaných niobem – Zuna, P. - Dytrt, K. - Horník, J. - Moráfková, A., - Vašek, Z., 2001
 • Integrované inženýrství-vyzvaná úvodní přednáška – Zuna, P., 2001

1998

 • Historie a poslání technických univerzit – Zuna, P., 1998
 • Czech Technical University and Engineering Academy of the Czech republic – Zuna, P., 1998

1997

 • Does Technical University Stimulate Intellectual Potential of Students? – Dobrovská, D. - Vobořilová, J. - Pokorný, A., - Zuna, P., 1997