[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Materials Engineering

People

doc. RNDr. Vladimír Starý, CSc.

doc. RNDr. Vladimír Starý, CSc.

Vladimir.Stary (at) fs.cvut.cz

(22 435) 7226
(22 435) 7273

room: B-118, Karlovo náměstí

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • GAP108/10/1858  
  Stabilita a biokompatibilita povrchu oxidické vrstvy jednofátové slitiny TiNb – Starý, V. (2010-2012)
 • 1828/A  
  Rozvoj laboratoře elektronové mikroskopie a mikroanalýzy – Starý, V. (2009)
 • KAN101120701  
  Nanokompozitní vrstvy a nanočástice vytvářené v nízkotlakém plazmatu pro povrchové modifikace – Starý, V. (2007-2011)
 • MSM6840770012  
  Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství II – Starý, V. (2005-2011)
 • GA202/02/0237  
  Elektronový transport při površích pevných látek – Starý, V. (2002-2004)
 • GA106/99/0626  
  Studium vlivu povrchových vlastností kompozitních materiálů na jejich biokompatibilitu – Starý, V. (1999-2001)

Článek v periodiku

2018

 • The analysis of thermal and anodic oxide layers on selected biocompatible titanium alloys – Krčil, J. - Rafaj, Z. - Mára, V. - Krum, S. - Starý, V. - Nehasil, V., - Sobotová, J., 2018
 • The correlation between substrate and deposited biocompatible layer microstructures on different substrates – Málek, J. - Starý, V., 2018

2017

 • BaTiO3 FILMS DEPOSITED ONTO TiNb AND Ti SUBSTRATES - AMOUNT AND STABILITY OF BARIUM – Moriová, K. - Tolde, Z. - Vaněk, P. - Starý, V., - Nehasil, V., 2017
 • Growth of a TiNb adhesion interlayer for bioactive coatings – Tolde, Z. - Starý, V. - Cvrček, L. - Vandrovcová, M. - Remsa, J. - Daniš, S. - Krčil, J. - Bačáková, L., - Špatenka, P., 2017

2016

 • Nanostructure Formation in Anodic Films Prepared on a β Alloy Ti39Nb PVD Layer – Tolde, Z. - Starý, V., - Kozák, P., 2016

2014

 • Interaction of Human Osteoblast-Like Saos-2 and MG-63 Cells with Thermally Oxidized Surfaces of a Titanium- Niobium Alloy – Vandrovcová, M. - Jirka, I. - Novotná, K. - Lisa, V. - Frank, O. - Kolská, Z. - Starý, V., - Bačáková, L., 2014
 • Influence of surface roughness of carbon materials on human osteoblast-like cell growth – Starý, V. - Douděrová, Margita, - Bačáková, Lucie, 2014

2013

 • On the role of Nb-related sites of an oxidized β-TiNb alloy surface in its interaction with osteoblast-like MG-63 cells – Jirka, Ivan - Vandrovcová, Marta - Frank, Otakar - Tolde, Z. - Plšek, Jan - Luxbacher, Thomas - Bačáková, Lucie, - Starý, V., 2013

2012

 • A study of the structure and surface properties of nanostructured biocompatible coating on Ti alloys – Říhová, Z. - Starý, V., - Bačáková, L., 2012

2011

 • Local Electron Microanalysis in Microprobe and Electron Microscopes – Starý, V., 2011

2009

 • Properties of tin/plasma polymer nanocomposites – Matoušek, J. - Pavlík, J. - Stryhal, Z. - Pippig, F. - Kovačík, L., - Starý, V., 2009

2008

 • Tribological Properties of Carbon-Carbon Composite and of a Surface Layer of Pyrolytic Carbon – Tolde, Z. - Starý, V., - Kubart, T., 2008

2007

 • Angular and Energy Distribution of Backscattered Electrons Simulated by Monte-Carlo-Assessment by Experiment I – Starý, V. - Zemek, J., - Pavluch, J., 2007
 • Human Osteoblast-Like MG 63 Cells in Cultures on Carbon Fibre-Reinforced Carbon Composites Coated with Zirconium Nitride – Paul, J. - Bačáková, L. - Douděrová, M. - Starý, V. - Vyskočil, J. - Lisá, V. - Slosarczyk, A., - Zima, A., 2007

2006

 • 3D Evaluation of Surface Roughness using Stereo Images Made in SEM - Influence on Osteoblast Cell Growth – Douděrová, M. - Starý, V. - Tolde, Z., - Bačáková, L., 2006
 • Adhesion, Gowth and Differentiation Markers in Human Osteoblast-like Cells Cultured on Surface-modified Metallic Materials Designed for Bone Implants – Bačáková, L. - Kabátová, J. - Lisá, V. - Starý, V., - Fencl, J., 2006
 • Použití skenovací elektronové mikroskopie při detekci povýstřelových částic – Havel, J. - Vajtr, D. - Starý, V. - Vrána, J. - Zelenka, K., - Adámek, T., 2006
 • Adhese cévních a kostních buněk na umělé materiály vyvíjené – Bačáková, L. - Nosková, L. - Filová, E. - Švorčík, V. - Koutná, E. - Starý, V. - Horník, J., - Glogar, P., 2006

2004

 • Cell Adhesion on Artificial Materials for Tissue Engineering – Bačáková, L. - Švorčík, V., - Starý, V., 2004
 • Low Emergy Electron Elastic Reflection from Solid Surfaces – Starý, V. - Zemek, J., 2004

2003

 • Monte Carlo Simulation of Electron Interaction with a Thin Film – Starý, V., 2003
 • Bio-Compatibility of the Surface Layer of Pyrolytic Graphite – Starý, V. - Bačáková, L. - Horník, J., - Chmelík, V., 2003
 • Studium vlivu povrchových vlastností kompozitních materiálů na jejich biokompatibilitu – Starý, V. - Glogar, P., - Bačáková, L., 2003
 • A Study of Surface Properties of Composite Materials and Their Influence on the Biocompatibility – Starý, V. - Glogar, P., - Bačáková, L., 2003

2002

 • X-Ray Emission from Thin Films on a Substrate - Calculation and Experiments – Starý, V. - Jurek, K., 2002
 • X-Ray Structure Analysis and Elastic Properties of a Fabric Reinforced Carbon/Carbon Composite – Dobiášová, L. - Starý, V. - Glogar, P., - Valvoda, V., 2002

2001

 • Engineering Properties of Pyrolytic Graphite Surfaces – Horník, J. - Chmelík, V. - Nevoralová, M., - Starý, V., 2001
 • Osteoblast-Like MG63 Cells in Cultures on Carbon Fibre-Reinforced Carbon Composites – Bačáková, L. - Starý, V. - Horník, J. - Glogar, P. - Lisá, V., - Kofronová, O., 2001
 • Polishing and Coating Carbon Fiber-Reinforced Carbon Composites with a Carbon-Titanium Layer Enhances Adhesion and Growth of Osteoblast-Like MG63 Cells and Vascular Smooth Muscle Cells in vitro – Bačáková, L. - Starý, V. - Kofronová, O., - Lisá, V., 2001
 • Measurement of Surface Properties of Pyrolytic Graphite for Biomedical Applications – Starý, V. - Bačáková, L. - Glogar, P. - Horník, J. - Jirka, I., - Svorčík, V., 2001

1999

 • Analysis of Carbon Fibres and Carbon Composites by Asymmetric X-ray Diffraction Technique – Dobiášová, L. - Starý, V. - Glogar, P., - Valvoda, V., 1999

1998

 • Improved Biocompatibility of Carbon-Fibre-Reinforced Carbon Composites in Vitro after their Poloshing and Coating with a Carbon-Titanium Layer – Bačáková, L. - Starý, V., - Kofrooová, O., 1998
 • Composition US. Size Distribution of Intermetallic Phases in Al Alloys (Al-Cu-Li-Zr) – Starý, V. - Macek, K., 1998
 • Adhesion and Growth of Cells in Culture on Caron-Caron Composited with Diffrent Surface Propeerties – Bačáková, L. - Starý, V., - Glogar, P., 1998
 • Assesment of the Inelastic Scattering Model in Monte-Carlo Simulations – Starý, V., 1998
 • Influence of High Temperature Treatment on Microstructure Features of Carbon-Carbon Composites a Transmissionss Electron Microscopy Study – Hnilica, F. - Glogar, P., - Starý, V., 1998

1997

 • Assessment of the inelastic scattering model in Monte-Carlo simulations – Starý, V., 1997

1996

 • The Check of the Elastic Scattering Model in Monte-Carlo Simulation – Starý, V., 1996

1994

 • SIGNAL-TO-BACKGROUND IN EPMA - MEASUREMENT AND MONTE-CARLO CALCULATION – Starý, V., 1994
 • Data Handling in Quantitative Mikroalalysis in Biology – Starý, V., 1994
 • Signal-to-background in EPMA: Measurement and Monte-Carlo Calculation – Starý, V., 1994
 • Užití elektronové mikroskopie a mikroanalýzy v materiálovém výzkumu – Hnilica, F. - Kořínek, Z. - Starý, V., - Zuna, P., 1994

Stať ve sborníku

2017

 • Characterization of TiNb films on Ti alloys for hard tissue replacement – Starý, V. - Cvrček, L. - Daniš, S. - Krčil, J. - Málek, J., - Tolde, Z., 2017

2016

 • TiNb coating for development of antibacterial nanostructured surface composed from oxide nanotubes and nanosilver particles – Cvrček, L. - Denk, F. - Krum, S. - Málek, J. - Starý, V., - Tolde, Z., 2016
 • Electroactive Films on Titanium Alloys as Bioactive Coatings for Hard Tissue Replacement – Špatenka, P. - Cvrček, L. - Krčil, J. - Málek, J. - Tolde, Z., - Starý, V., 2016

2015

 • Posouzení tribologických a mechanických vlastností materiálu a povrchu ortopedických implantátů – Cvrček, L. - Starý, V., - Kronek, J., 2015

2014

 • Tribologické metody testování povrchu biomateriálů – Tolde, Z. - Cvrček, L., - Starý, V., 2014

2011

 • Vlastnosti biokompatibilních povlaků nC a DLC na kovových materiálech – Starý, V. - Dohnal, L. - Hlavatý, M. - Říhová, Z., - Tolde, Z., 2011
 • Drsnost a její charakterizace pro povrch biomateriálů – Starý, V. - Kunka, I. - Suchý, T., - Podaný, J., 2011
 • The Study of Biocomaptibile TiO2 Coatings – Říhová, Z. - Starý, V. - Bačáková, L., - Kužel, R., 2011
 • Influence of Roughness of Several Carbon Materials on their Biocompatibility – Starý, V. - Douděrová, M. - Bačáková, L., - Cvrček, L., 2011

2010

 • Studium struktury a mechanických vlastností nanostrukturních biokompatibilních povlaků na Ti a Ti slitinách – Říhová, Z. - Starý, V., 2010
 • Study of the structure and surface properties of nanostructured biocompatible coatings on Ti alloys – Říhová, Z. - Starý, V. - Bačáková, L., - Jirků, J., 2010
 • Studium struktury a mechanických vlastností nanostrukturních biokompatibilních povlaků na Ti slitinách – Říhová, Z. - Starý, V., - Bačáková, L., 2010
 • Studium distribuce prvků slitiny Ti-39Nb – Anisimov, E. - Tolde, Z. - Pešlová, F., - Starý, V., 2010

2009

 • Structure and mechanical properties of biocompatible ZrN film on various substrates – Paul, J. - Bačáková, L. - Starý, V. - Cvrček, L., - Daniš, S., 2009
 • Study of DLC-like Layers on Biocompatible Ti Alloys by Nuclear Analytical Methods – Starý, V. - Peřina, V. - Havel, R. - Kadlec, J. - Fencl, J., - Jurek, K., 2009

2008

 • Elektronová mikroskopie povlaků pro biomateriály – Tolde, Z. - Douděrová, M. - Starý, V., - Lacný, M., 2008
 • DLC layers on biocompatibile Ti alloys – Starý, V. - Kadlec, R. - Havel, R. - Jurek, K. - Gregora, I. - Vorlíček, V., - Fencl, J., 2008
 • Materiálové charakteristiky titanových slitin a jejich vliv na kvalitu povlakování – Anisimov, E. - Horník, J. - Tolde, Z. - Krum, S. - Pešlová, F., - Starý, V., 2008
 • Struktura a mechanické vlastnosti biokompatabilní vrstvy ZrN na různých typech podložky – Paul, J. - Bačáková, L. - Starý, V. - Cvrček, L., - Daniš, S., 2008
 • DLC vrstvy na kompatabilních slitinách titanu – Havel, R. - Starý, V. - Kadlec, J. - Jurek, K. - Peřina, V., - Fencl, J., 2008
 • Contrast of carbon in low-voltage electron microscopy - Monte-Carlo simulation – Starý, V. - Nebesářová, J., 2008
 • Characterization of electro-eroded surface of Ti alloys – Starý, V. - Petřina, V. - Bačáková, L. - Jirka, I. - Vorlíček, V., - Fencl, J., 2008
 • Elektronová mikroskopie povlaků pro biomateriály – Tolde, Z. - Starý, V. - Lacný, M., - Douděrová, M., 2008

2006

 • The Study of the Surface Properties of Biomaterials – Douděrová, M. - Tolde, Z. - Starý, V., - Bačáková, L., 2006
 • Dependence of the Pyrolitic Graphite Biocompatibility on the Surface Roughness – Douděrová, M. - Starý, V., - Bačáková, L., 2006

2005

 • Biokompatibilita povrchové vrstvy pyrolitického grafitu – Douděrová, M. - Horník, J. - Starý, V., - Bačáková, L., 2005

2004

 • Vliv povrchových vlastností uhlíkových materiálů na rozprostření buněk – Douděrová, M. - Bačáková, L. - Starý, V., - Glogar, P., 2004
 • Postexplosive Particles Detection Using the Raster Electronmicroscopy in Experiment – Vajtr, D. - Starý, V. - Havel, J. - Vrána, J. - Zelenka, K., - Adámek, T., 2004

2002

 • Ultracytochemical Evidence of Golgi Functions in Microvesicles at all Phases of Cell Cycle in Saccharomyces Cerevisiae – Voříšek, J. - Kalachová, L., - Starý, V., 2002
 • Monte-Carlo Simulation of Electron Interaction with a Thin Film – Starý, V., 2002
 • Biocompatibility of the Surface Layer of Pyrolytic Graphite – Starý, V. - Bačáková, L. - Horník, J., - Chmelík, V., 2002

2001

 • Comparison of Monte Carlo Simulation and Measurement of Electron Reflection from Solids – Starý, V., 2001
 • Mechanical Properties of Fabric Reinforced Carbon-Carbon Composites – Starý, V. - Cerný, M. - Glogar, P. - Houška, L. - Kotek, J., - Nevoralová, M., 2001

1999

 • Monte-Carlo calculation and experimental measurement of electron backscattering from solids – Starý, V. - Zemek, J., 1999
 • Microstructure and Anisotropy in Model Extrudates of Aluminium Alloys – Macek, K. - Starý, V., - Hnilica, F., 1999
 • Mechanické vlastnosti tenkých vrstev – Starý, V., 1999

1998

 • Fitting a Simple Model of Inelastic Scattering in Monte-Carlo Code to Experimental Data – Starý, V., 1998
 • Analysis of Carbon Fibres and Composites by Asimetric X-Ray Diffraction Technique – Dobiášová, L. - Valvoda, V. - Starý, V., - Glogar, P., 1998

1997

 • Monte Carlo Simulation of Electron Transmission trough Thin Films. Check of Elastic and Inelastic Scattering Models – Starý, V., 1997
 • Electron Microscope Study of Carbon Fibre Reinforced Carbon Composite with Phenol-Formaldehyde Resin as Matric Precursor – Hnilica, F. - Glogar, P., - Starý, V., 1997
 • Composition vs. Size Distribution of Intermetallic Phases in AL Alloys (Al-Cu-Li-Zr and Al-Cu-Mg) – Starý, V. - Macek, K., 1997
 • Microstructure of Unidirectional C/C Composite – Hnilica, F. - Glogar, P., - Starý, V., 1997
 • The Growth of Cells in Culture on C/C Composites – Starý, V. - Bačáková, L., - Glogar, P., 1997

1996

 • Intermetalické fáze a zrna matrice ve slitinách Al-Cu-Li-Zr – Macek, K. - Hnilica, F., - Starý, V., 1996
 • Intermetalic Phases in an Al-Li-Cu-Zr Alloy – Starý, V. - Macek, K., 1996
 • Size Distribution vs. Composition of Intermetalic Phases in an Al-Li-Cu-Zr Alloy – Starý, V. - Macek, K., 1996
 • Preliminary Tem Study of Carbon/Carbon Composite – Hnilica, F. - Glogar, P., - Starý, V., 1996

1995

 • Influence of the Surface Layer and of the Non-local Effect on the Strength of Bodies – Květ, V. - Kafka, V. - Cejp, J. - Starý, V. - Hnilica, F., - Jeník, J., 1995
 • Applications of EPMA in Material Science - Al-Li Alloys and Surface Films – Starý, V., 1995
 • The Check of the Elastic Scattering Model in Monte-Carlo Simulation – Starý, V., 1995
 • Influence of the Deformation Conditions on the Dynamic and Postdynamic Dehardening Processes – Zuna, P. - Hnilica, F. - Starka, P., - Starý, V., 1995
 • The Search for a Prospective Biomaterial - Structure and Mechanical Testing – Starý, V. - Dytrt, K. - Hnilica, F. - Kotek, J. - Kořínek, Z. - Steidl, J. - Bačáková, L. - Kofroňová, O., - Glogar, P., 1995
 • Simultaneous Measurment of Composition and Thickness of Quaternary Compound Films on Bulk Substrate by EMPA – Lábár, J. - Starý, V., - Jurek, K., 1995
 • Monte Carlo Simulation in Electron Probe X-ray Microanalysis – Starý, V., 1995

1994

 • Note on the measurement of thin film composition and thickness by EPMA – Starý, V. - Procházková, O. - Jurek, K., - Kohout, J., 1994

1993

 • Comparison of Signal-to-background Ratio in EPMA - Measurement and Monte-Carlo Calculation – Starý, V., 1993
 • Note of Evaluation of EPMA Area Maps in Cell Biology – Starý, V., 1993

Zpráva

2002

 • Stanovení mechanických vlastností C-C kompozitů při tlakové zkoušce – Sedláček, R. - Starý, V., 2002

1998

 • Strukturně podmíněné vlastnosti slitin hliníku po modelovém tváření – Macek, K. - Hnilica, F. - Smola, B., - Starý, V., 1998

1997

 • Growth of Cells in Culture on Surface of C/C Composite – Bačáková, L. - Starý, V., - Glogar, P., 1997
 • Monte Carlo Simulation of Electron Transmission through Thin Films – Starý, V., 1997
 • Composition vs. Size Distribution of Intermetallic Phases in Al Alloys (Al-Cu-Li-Zr and Al-Cu-Mg) – Starý, V. - Macek, K., 1997

1996

 • O možnosti současného měření složení a tlouštky tenkých polovodičových vrstev Gax/n1-x Asy P1-y/nP – Starý, V. - Peřina, V. - Jurek, K., - Kohout, J., 1996
 • Monte-Carlo modelování interakce elektronů s tenkou vrstvou – Starý, V., 1996
 • Size Distribution VS Composition of Intermatallic Phases in an Al-Li-Cu-Zr Alloy – Starý, V. - Macek, K., 1996
 • Note on the Simultaneous Measurement of Composition an Thickness of Surface Thin Films of Gax/n1-x Asy/P1-y on/nP – Starý, V. - Olšovec, P. - Labar, J., - Jurek, K., 1996
 • Monte-Carlo Simulation of Electron Transmission through the Thin Films: Check of the Inelastic Scattering Models – Starý, V., 1996

1995

 • Search for a Perspective Biomaterial - Biocompatibility and Structure Testing – Bačáková, L. - Hnilica, F. - Starý, V., - Glogar, P., 1995
 • Preparation and Study of GaInAsP Layers by Liquid Phase Epitaxy in System Ga-In-As-P-Sb – Procházková, O. - Kohout, J., - Starý, V., 1995
 • Note on the Measurment of Composition and Thickness of Surface Layers by EPMA (Electron Probe X-ray Microanalysis) – Starý, V. - Jurek, K., 1995
 • Strukturální a fraktografický rozbor oceli ČSN 14220 modifikované přísadou B (ocel ZF6) – Hnilica, F. - Jeník, J. - Kadlec, J. - Macek, K., - Starý, V., 1995

1994

 • Simultaneous Measurement of Composition and Thickness of Quaternary Compound Films by EPMA – Starý, V. - Procházková, O., - Kohout, J., 1994

1993

 • Posouzení vad na osách oběžných kol vodoměrů typu MINOMESS – Hnilica, F. - Starý, V., 1993
 • Fázová analýza amalgamu typu AgCuSn – Hnilica, F. - Starý, V., 1993
 • Data Handling in Quantitative Microanalysis in Biology – Starý, V., 1993

Kapitola v knize

2016

 • Growth and Characterization of Thermal Oxide Layers on Beta TiNb Alloys – Starý, V. - Kunka, I., - Tolde, Z., 2016

2012

 • Surface Structure Study of Beta Titanium Alloy Ti-39Nb – Anisimov, E. - Tolde, Z. - Pešlová, F. - Starý, V. - Horník, J. - Tůmová, D. - Petelová, P., - Kunka, I., 2012

2011

 • Nanocomposite and Nanostructured Carbon-Based Films as Growth Substrates for Bone Cells – Bačáková, L. - Vacík, J. - Kromka, A. - Biederman, H., - Starý, V., 2011
 • Monte-Carlo simulation in electron microscopy and spectroscopy – Starý, V., 2011

Sborník

2015

 • Biomateriály a jejich povrchy VIII. – Starý, V. ed. - Balík, K. ed., - Suchý, T. ed., 2015

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2010

 • Seminář Biomateriály a jejich povrchy – Starý, V. org., 2010

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2011

 • Monte-Carlo Simulation and an Experimental Measurement of Electron Transport in Solids – Starý, V., 2011
 • Charakterizace a optimalizace povrchu biomateriálů – Starý, V. - Kunka, I., - Podaný, J., 2011
 • Local Electron Microanalysis in Microprobe and Electron Microscopes – Starý, V., 2011

2009

 • Vliv drsnosti a chemického stavu povrchu uhlíkových materiálů na biokompatibilitu – Starý, V., 2009

2008

 • SEM in materials science, analyses and education – Horník, J. - Starý, V., 2008

2007

 • Contrast in Low-Voltage Electron Microscopy - Monte-Carlo Simulation – Starý, V. - Nebesářová, J., 2007
 • Human Osteoblast-Like MG 63 Cells in Cultures on Carbon Fibre-Reinforced Carbon Composites Coated with Zirconium Nitride – Paul, J. - Bačáková, L. - Douděrová, M. - Starý, V. - Vyskočil, J. - Lisá, V. - Slosarczyk, A., - Zima, A., 2007
 • Monte-Carlo Simulation of the Image Contrast Dependence in Low Voltage Electron Microscope – Nebesářová, J. - Starý, V., 2007
 • Study of Electroeroded Implant Surfaces and Characterisation of Surface Layer – Starý, V. - Bačáková, L. - Jirka, I. - Peřina, V. - Sajdl, J. - Fencl, J., - Vorlíček, V., 2007
 • Characterization of Composite Sn/hydrocarbon Plasma Polymer Films Prepared by RF Magnetron Deposition – Pavlík, J. - Matoušek, J. - Stryhal, Z. - Vágner, T. - Zoulavá, A. - Hedbavý, P., - Starý, V., 2007
 • Study of Morphology and Electrical Properties of Nanocomposite Films – Novák, S. - Hrach, R. - Pavlík, J. - Švec, M. - Matoušek, J. - Vágner, T., - Starý, V., 2007

2006

 • Characterization of Layer on Electroeroded Implant Surface – Peřina, V. - Havránek, V. - Starý, V. - Bačáková, L. - Zemek, J. - Jirka, I. - Jehlička, J. - Vorlíček, V., - Fencl, J., 2006
 • Využití SEM ve výuce Nauky o materiálu – Horník, J. - Starý, V., 2006
 • Biomateriály a jejich aplikace v ortopedii – Starý, V. - Douděrová, M. - Kabátová, J. - Tolde, Z. - Horník, J. - Bačáková, L., - Fencl, J., 2006
 • Využití SEM ve výuce Nauky o materiálu – Horník, J. - Starý, V., 2006

2005

 • Úloha plastů a kompozitů v rozvoji strojírenství – Horník, J. - Starý, V., - Douděrová, M., 2005

2004

 • Detekce povýstřelových částic v experimentu s užitím rastrovací elektronové mikroskopie – Starý, V. - Vrána, J., 2004
 • Monte-Carlo Simulation of Low-energy Electron Elastic Reflection by Solids-Assessment by Experiment – Starý, V. - Zemek, J., 2004
 • Vliv povrchových vlastností uhlíkových materiálů na rozprostření tkáňových buněk – Douděrová, M. - Bačáková, L. - Starý, V. - Horník, J., - Glogar, P., 2004
 • Mikroskopické studium C-C kompozitů – Starý, V. - Horník, J., 2004

1998

 • X-Ray Difraction Analysis of Carbon Fibres and Composites – Dobiášová, L. - Starý, V., - Glogar, P., 1998
 • Structure VS.Mechanical Properties of UD C/C Composites – Olšovec, P. - Daven, M. - McEnaney - Starý, V. - Kořínek, Z., - Glogar, P., 1998

...

2008

 • Characterization of Electro-Eroded Surface of Ti Alloys – Starý, V. - Peřina, V. - Bačáková, L. - Jirka, I. - Vorlíček, V., - Fencl, J., 2008
 • Contrast of Carbon in Low-Voltage Electron Microscopy - Monte-Carlo Simulation – Starý, V. - Nebesářová, J., 2008