[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Materials Engineering

People

doc. Ing. Jiří Janovec, CSc.

doc. Ing. Jiří Janovec, CSc.

Jiri.Janovec (at) fs.cvut.cz

(22 435) 7250

room: B-116, Karlovo náměstí

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • TA03010150  
  Výzkum vlastností a chování tlustostěnných plátovaných trubkových ohybů v podmínkách ekonomicky významných aplikací, včetně zvládnutí jejich výroby ověřené certifikovaným orgánem s evropskou působností. – Janovec, J. (2013-2016)
 • 2610/F1  
  Inovace studijních podkladů a laboratorních cvičení zaměřených na problematiku korozivzdorných a žáropevných materiálů – Janovec, J. (2011)
 • 2610F1a  
  Inovace studijních podkladů a laboratorních cvičení zaměřených na problematiku korozivzdorných a žáropevných materiálů – Janovec, J. (2011)
 •  
  Rozvoj metalografické laboratoře – Janovec, J. (2009)
 • SGS10/258/OHK2/3T/12  
  Výzkum a diagnostika nových materiálů pro vysokoparametrickou a jadernou energetiku – Janovec, J. (2010-2012)
 • 2387/F1  
  Perspektivní materiály - inovace předmětu – Janovec, J. (2009)
 • 2595F1a  
  Inovace osnov předmětu Perspektivní materiály – Janovec, J. (2008)
 • MSM6840770021  
  Diagnostika materiálů – Janovec, J. (2005-2011)

Článek v periodiku

2017

 • Dependence of ultrasonic contact impedance hardness on Young's modulus of elasticity of creep-resistant steels – Junek, M. - Janovec, J., - Ducháček, P., 2017
 • The Changes in Mechanical Properties of Austenitic Creep Resistant Steels SUPER 304H and HR3C Caused by Medium‐term Isothermal Ageing – Horváth, J. - Janovec, J., - Junek, M., 2017
 • Mechanical Properties and Microstructures of Narrow Gap Orbital Welded P91 Steel – Junek, M. - Svobodová, M - Janovec, J., - Horváth, J., 2017

2016

 • The Effect of sigma -Phase Formation on Long-Term Durability of Welding Joints in SUPER 304H Steels – Horváth, J. - Janovec, J., - Král, P., 2016
 • Svařitelnost vysokopevné oceli s mezí kluzu 1 100 MPa – Ducháček, P. - Janovec, J., 2016
 • Influence of the Diffusion Effect Caused by Welding Heat Input Lead to the Changes of Mechanical Properties Which Entering into the FEM Model of Cladding Tube Bending – Horváth, J. - Janovec, J., - Junek, M., 2016

2015

 • Modeling and verification of the cladding tube bend – Horváth, J. - Janovec, J., 2015

2013

 • Causes and Mechanisms of Service Failure of Turbine Blades – Siegl, J. - Nedbal, I. - Janovec, J. - Hájková, P., - Kober, J., 2013

2012

 • Lifetime assessment of a steam pipeline – Janovec, J. - Poláchová, D., - Junek, M., 2012
 • Lifetime assessment of a steam pipeline – Janovec, J. - Poláchová, D., - Junek, M., 2012

2011

 • Diagnostics of Defects in the Forged Blades Used in Power Industry – Hájková, P. - Janovec, J. - Siegl, J. - Smola, B., - Vyroubalová, M., 2011
 • Použití ocelí normalizačně tepelně zpracováných S355NL s termomechanicky zpracovaných S355ML – Janovec, J. - Pilous, Václav, 2011
 • Iniciace a šíření únavy v chromových turbínových ocelích – Hájková, P. - Janovec, J. - Siegl, J., - Smola, B., 2011

2010

 • Použitelnost úsporné duplexní oceli LDX2101 v energetice – Janovec, J. - Marek, J., 2010
 • Influence of delta-ferrite on fatigue resistance of blade materials – Hájková, P. - Janovec, J. - Siegl, J. - Smola, B. - Vyroubalová, M., - Tůmová, D., 2010

2006

 • Využití lomové mechaniky - šetření příčin havárií svařovaných konstrukcí – Janovec, J., 2006
 • Svařování patinujících ocelí – Janovec, J. - Martinec, J., 2006

2005

 • Využití plněné elektrody při svařování termomechanicky zpracovaných plechů – Janovec, J. - Martinec, J., 2005

2004

 • Žárové nástřiky Zn,Al, a ZINACOR po použití acetylenu a plynu Apachi – Janovec, J., 2004

2003

 • Svařování ocelí odolných atmosférické korozi – Janovec, J. - Martinec, J., 2003
 • The Mechanical Charakteristic of New Developed Steel Sheets – Ziegelheimová, J. - Janovec, J., - Ziegelheim, J., 2003

2002

 • Parametry svařování superslitin pro letecký průmysl laserem – Janovec, J. - Ziegelheimová, J. - Sexton, L., - Cotterell, M., 2002
 • Koroze svarových spojů v atmosférických podmínkách – Janovec, J. - Hurych, J., 2002
 • Svarové spoje v atmosférických podmínkách – Janovec, J. - Hurych, J., 2002
 • Svařování materiálů pracujících za kryogenních teplot – Plíhal, A. - Martinec, J. - Šveindler, Z., - Janovec, J., 2002
 • Svařování trubičkovým drátem ocelí TMZ značek Weldox 420 a Hardox 500 – Janovec, J. - Martinec, J. - Kuběnka, M., - Sveindler, Z., 2002
 • Dependence od Micro-hardness on Deformation of Deep-drawing Steel Sheets – Cotterel, M. - Schambergerová, J. - Ziegelheim, J., - Janovec, J., 2002
 • Laser Welding Parameters of Aerospace Super-Alloy Materials – Schambergerová, J. - Sexton, L. - Janovec, J. - Cuthbert, J., - Cotterel, M., 2002

2001

 • Svařování trubičkovým drátem ocelí TMZ značek Weldox 420 a Hardox 500 – Janovec, J. - Martinec, J. - Kuběnka, M., - Sveidler, Z., 2001

2000

 • Plazmové svařování maragingové oceli O2Cr10Ni10Mo2TiAl – Janovec, J. - Hušák, R., 2000
 • Koroze svarových spojů – Janovec, J., 2000
 • Na kvalitu ostří dřevoobráběcích nástrojů mají zásadní vliv vlastnosti řezných nástrojů – Janovec, J. - Horský, J., 2000

1996

 • Zbytková napětí ve svarech korozivzdorné vytvrditelné martensiticko-austenitické oceli stanovená neutronovou difrakcí – Janovec, J. - Macek, K. - Lukáš, P. - Mikula, P., - Vrána, M., 1996
 • Austenite Content and Dislocation Density in Elektron-Beam Welds of a Stainless Maraging Steel – Macek, K. - Lukáš, P. - Janovec, J. - Mikula, P. - Strunz, P. - Vrána, M., - Zaffagnini, M., 1996

1993

 • Soprotivlenie svarnych soedinenij korrozionnostojkoj austenitnomartenzitnoj stali O3X 10H 10MZT chrupkomu rozpuščeniju – Janovec, J., 1993
 • Advanced Neutron Difraction Techniques for Strain Measurements in Polycrystalline Materials – Mikula, P. - Lukáš, P. - Vrána, M. - Klimanek, P. - Kschidock, T. - Macek, K. - Janovec, J. - Osborn, J.C., - Swallowe, G.M., 1993

Stať ve sborníku

2018

 • Experiment and finite element analysis of U-profile subjected to dynamic loading – Rund, M. - Mašek, M. - Dzugan, J. - Konopík, P., - Janovec, J., 2018
 • Influence of Heat Treatment on Al-Si Coating Chemical Composition – Petr-Soini, J. - Kejzlar, P. - Kučera, V. - Janovec, J., - Kolaříková, M., 2018
 • Dopad vysokoteplotního přehřátí na mikrostrukturní změny degradované ocele SUPER 304H – Horváth, J. - Junek, M. - Rohlová, M., - Janovec, J., 2018
 • Vliv krátkodobého degradačního žíhání oceli P92 na změnu mechanických vlastností z hlediska precipitace Lavesovy fáze – Junek, M. - Svobodová, M., - Janovec, J., 2018
 • Vliv zavařených licích vad na provozní spolehlivost tlakové nádoby – Janovec, J. - Junek, M., - Horváth, J., 2018

2017

 • Heterogenní svary v tlakových nádobách – Janovec, J. - Ducháček, P., 2017
 • VLIV LABORATORNÍ TEPLOTNÍ EXPOZICE NA ZPŮSOB MECHANICKÉHO PORUŠOVÁNÍ AUSTENITICKÉ OCELE HR3C – Horváth, J. - Horváth, J. - Janovec, J., - Horváth, L., 2017
 • MECHANICKÉ A STRUKTURNÍ VLASTNOSTI ORBITÁLNÍCH SVAROVÝCH SPOJŮ Z OCELÍ P91 A P92 PO DLOUHODOBÉ LABORATORNÍ DEGRADACI ZA ZVÝŠENÝCH TEPLOT – Junek, M. - Junek, M. - Svobodová, M. - Horváth, L., - Janovec, J., 2017
 • POUŽITÍ PLÁTOVANÝCH TRUBEK NA KRITICKÁ MÍSTA KOTLŮ PRO ENERGETIKU – Horváth, L. - Horváth, J. - Horváth, J., - Janovec, J., 2017
 • ZVYŠOVÁNÍ ŽIVOTNOSTI KOMPONENT UHELNÝCH ELEKTRÁREN A SPALOVEN UŽITÍM NiCr TERMÁLNÍCH METALICKÝCH NÁSTŘIKŮ – Janovec, J. - Horváth, J., - Junek, M., 2017
 • Trhliny v heterogenních svarech – Janovec, J. - Ducháček, P., 2017

2016

 • METODIKA PREDIKCE ÚSPĚŠNOSTI PROVEDENÍ OHYBŮ PLÁTOVANÝCH TRUBEK PROVÁDĚNÝCH S INDUKČNÍM OHŘEVEM – Horváth, L. - Janovec, J., - Ohanka, E., 2016
 • Electroslag Cladding of Stainless Austenitic Layer by Strip Electrode – Kolařík, L. - Kolaříková, M., - Janovec, J., 2016
 • The Changes in Mechanical Properties of Austenitic Creep Resistant Steels SUPER 304H and HR3C Caused by Medium‐term Isothermal Ageing – Horváth, J. - Junek, M., - Janovec, J., 2016
 • Mechanical Properties and Microstructures of Narrow Gap Orbital Welded P91 Steel – Junek, M. - Svobodova, M - Janovec, J., - Horváth, J., 2016
 • Použití plátovaných trubek pro tlaková zařízení – Janovec, J. - Horváth, J., 2016

2015

 • LIFE ASSESSMENT OF HIGH PRESSURE STEAM PIPING BEND WORKING UNDER CONDITIONS OF CREEP DAMAGE – Junek, M. - Janovec, J., 2015
 • Degradační procesy tlakových nádob – Janovec, J., 2015
 • The Legal Consequences of Fundamental Errors in the Design of Machines and their Parts – Kanaval, J. - Janovec, J., 2015
 • The effect of sigma-phase formation on long-term durability of SUPER 304H steel – Horváth, J. - Král, P. - Janovec, J., - Sklenička, V., 2015
 • VLIV DEFORMACE ZA STUDENA BĚHEM VÝROBY NA STRUKTURNÍ STABILITU VÝSTUPNÍCH PŘEHŘÍVÁKŮ Z AUSTENITICKÝCH ŽÁROPEVNÝCH MATERIÁLŮ PRO USC KOTLE TEPELNÝCH ELEKTRÁREN – Horváth, J. - Janovec, J. - Hermanová, Š., - Činčila, R., 2015
 • Svařitelnost vysokopevné oceli s mezí kluzu 1100 MPa – Janovec, J. - Ducháček, P., 2015
 • Life Assessment of High Pressure Steam Piping Bend Working under Condition of Creep Damage – Junek, M. - Janovec, J., 2015
 • Check of Residual Operation Life via Hardness Measurement by Mobile Ultrasonic Contact Impedance (UCI) Hardness Testers – Junek, M. - Janovec, J., 2015
 • Heterogeneous Welded Joints (T23-T92; 15CH1M1F-P91) – Ducháček, P. - Janovec, J., 2015
 • Influence of Diffusion Welding Time on Homogenous Steel Joints – Kolařík, L. - Janovec, J. - Kolaříková, M., - Nachtnebl, P., 2015

2014

 • Metallurgy of fine grain steels – Brabec, J. - Janovec, J., - Ducháček, P., 2014
 • Vliv plastické deformace oceli HR3C na její strukturní změny po tepelné expozici – Horváth, J. - Janovec, J., - Svobodová, M., 2014
 • Mechanické (a creepové) vlastnosti heterogenních svarových spojů (T23-T92; 15CH1M1F-P91) – Ducháček, P. - Janovec, J., - Junek, M., 2014
 • Heterogeneous welded joints (T23-T92; 15CH1M1F-P91) – Ducháček, P. - Janovec, J., 2014

2013

 • Heterogenní svarové spoje (T23-T92; 15CH1M1F-P91) – Ducháček, P. - Janovec, J. - Poláchová, D., - Hájková, P., 2013
 • Reziduální životnosti parovodů z oceli 15 128.5 – Rund, M. - Janovec, J., - Svobodová, M., 2013

2012

 • Analýza příčin a mechanismů provozního porušování turbínových lopatek – Siegl, J. - Nedbal, I. - Janovec, J. - Hájková, P., - Kober, J., 2012
 • Exfoliace přehřívákových trubek vysokoparametrických elektráren – Janovec, J. - Tůmová, D. - Horváth, L., - Brenner, O., 2012
 • Problematika heterogenních svarů z hlediska difuzivity uhlíku a to u svarů T92-T23 a P91-15CH1M1F – Tůmová, D. - Janovec, J., 2012
 • Heterogenní spoje korozivzdorných materiálů v energetice – Janovec, J. - Tůmová, D., 2012

2011

 • Ověření vlastností v přechodových oblastech homogenních svarových spojů oceli P91 po dlouhodobém stárnutí – Tůmová, D. - Janovec, J., - Čmakal, J., 2011
 • Causes and propagation of fatigue cracks in turbine blades – Janovec, J. - Hájková, P., - Siegl, J., 2011
 • Vznik trhlin na výkovcích turbínových lopatek – Janovec, J. - Hájková, P., - Siegl, J., 2011
 • Vliv cyklického zatěžování na pórovitost laminátu – Janovec, J. - Hájková, P., 2011

2010

 • Vliv delta feritu a precipitátů na vznik únavových trhlin turbínových lopatek – Janovec, J. - Hájková, P. - Siegl, J. - Smola, B., - Tůmová, D., 2010
 • Diagnostika svarových spojů safe-endu JETE (nedestruktivní metody) – Tůmová, D. - Janovec, J. - Hájková, P. - Čmakal, J., - Douda, J., 2010
 • Vliv mikrostruktury na únavovou odolnost Cr martenzitických ocelí používaných v energetice – Hájková, P. - Janovec, J. - Siegl, J. - Smola, B., - Tůmová, D., 2010

2009

 • The Diagnostic Method of Inner Parts of Welded Joints at Nuclear Power Plant – Bednářová, O. - Janovec, J., 2009
 • The Influence of Filler Materiel at TIG Welding of Heat-Resistant Steels – Válová, M. - Kolařík, L. - Dunovský, J., - Janovec, J., 2009
 • The influence of δ-ferrite on fatigue resistance of blade materials – Hájková, P. - Janovec, J. - Siegl, J. - Smola, B. - Tůmová, D., - Vyroubalová, M., 2009
 • Korelace mezi mikrostrukturálními a tvrdostními charakteristikami nového, provozovaného a simulovaného svaru na primárním okruhu mazi tlakovou nádobou a potrubím JE Temelín – Janovec, J. - Tůmová, D., - Bednářová, O., 2009
 • Použitelnost úsporné duplexní oceli LDX 2101 v energetice – Janovec, J. - Marek, J., 2009
 • Provozně bezpečnostní diagnostika svarových spojů safe-endu JETe – Janovec, J. - Tůmová, D. - Hájková, P. - Čmakal, J., - Douda, J., 2009

2008

 • Diagnostics of Weld Joints on the 1st and 2nd Block of JETE – Janovec, J. - Pešková, O., 2008
 • Vliv svařování na mikrostrukturu a odolnost proti bodové korozi u dvoufázové oceli – Janovec, J. - Marek, J., 2008
 • Změna struktury svarových spojů slitin hliníku typu EN AW 6082 po několikanásobném tepelném ovlivnění svařovacím cyklem – Janovec, J. - Kolařík, L. - Válová, M. - Filipec, R., - Dunovský, J., 2008

2007

 • Diagnostické hodnocení svarových spojů I. a II. bloku JE Temelín – Janovec, J. - Pešková, O., 2007
 • Vliv opakovaného svařování na mechanické vlastnosti hliníkových slitin – Kolařík, L. - Janovec, J. - Dunovský, J., - Kolář, L., 2007
 • Vliv opakovaného svařování na mechanické vlastnosti Al slitin – Kolařík, L. - Janovec, J. - Dunovský, J., - Kolář, V., 2007

2006

 • Lokální tvrdosti svarových spojů mezi tlakovou nádobou a hlavním potrubím jaderné elektrárny – Janovec, J. - Pešková, O., 2006

2005

 • Provozní diagnostika svarových spojů mezi tlakovou nádobou a hlavním potrubím jaderné elektrárny – Janovec, J. - Čmakal, J., 2005
 • Problematika austenitických návarů na oceli 422711 – Janovec, J. - Martinec, J., 2005
 • Mikrostrukturální repliková analýza jako nástroj provozní analýzy – Janovec, J. - Čmakal, J., 2005

2003

 • Praktické zkušenosti s použitím plněných elektrod Filarc PZ 6102 v praxi – Martinec, J. - Janovec, J. - Plíhal, A., - Šveidler, Z., 2003
 • Strain-Hardening Exponent of High Strength Steel Sheets under Tensile Deformation – Ziegelheimová, J. - Janovec, J., - Cejp, J., 2003

2002

 • Stanovení obsahu feritu v austenitických a duplexních ocelích – Janovec, J. - Hurych, J., 2002
 • Praskání mosazi CuZn30 po korozních zkouškách – Janovec, J. - Schambergerová, J. - Faltus, J., - Cejp, J., 2002

2001

 • Using Instrumented Charpy Hammer for Testing of Thin Automotive Sttel Sheets – Schambergerová, J. - Ziegelheim, J. - Janovec, J., - Kořínek, Z., 2001
 • Properties of New Deceloped Deep-Drawing for Automotive Industry – Janovec, J. - Schambergerová, J. - Ziegelheim, J., - Kořínek, Z., 2001
 • Dynamic Properties of Thin Sheets – Schambergerová, J. - Janovec, J. - Kořínek, Z., - Ziegelheim, J., 2001
 • Properties of Automotive Stte Sheets – Janovec, J. - Kořínek, Z., - Schambergerová, J., 2001
 • Dependence of Microhardness on Deformation – Cotterell, M. - Schambergerová, J. - Janovec, J., - Ziegelheim, J., 2001
 • Welding of Thermodynamically Treated Steels by FCW – Janovec, J. - Martinec, J., 2001
 • Stanovení obsahu feritu-delta ve svarových kovech – Hurych, J. - Janovec, J., 2001

2000

 • Impact Testing on Thin Automotive Steels – Janovec, J. - Kořínek, Z., - Schambergerová, J., 2000
 • Biaxial Tensile Testing of Automotive Steel Sheets – Ziegelheim, J. - Janovec, J., 2000
 • Impact Testing of Thin Automotive Steel Sheets – Janovec, J. - Kořínek, Z., - Schambergerová, J., 2000
 • Plasma Arc Welding of O2Cr10Ni10Mo2TiAl Maraging Steel – Hušák, R. - Janovec, J., 2000
 • Impact Testing of Thin Automotive Sheets – Janovec, J. - Kořínek, Z., - Schambergerová, J., 2000

1999

 • Růst užitných vlastností u tenkých automobilových plechů – Janovec, J. - Ziegelheim, J., 1999
 • BH jev u tenkých automobilových ocelových plechů – Ziegelheim, J. - Janovec, J., 1999
 • Plasmové svařování maragingové oceli O2Cr10Ni10Mo2TiAl – Hušák, R. - Janovec, J., 1999

1998

 • Vliv BH efektu na výsledné vlastnosti ocelových plechů IF, BH a izotropních ocelí – Janovec, J. - Ziegelheim, J., - Mohelský, F., 1998

1997

 • The Properties of PAW Welds in High Strength Stainless Steel – Hušák, R. - Kouřil, Z., - Janovec, J., 1997

1996

 • Současný vývoj ocelí pro automobilové plechy – Janovec, J. - Mohelský, F., 1996
 • Development of steels for thin car sheets – Janovec, J. - Mohelský, F., 1996
 • Diffraction Analysis of Matrix Phases in Electron-Beam Welds of a Stainless Maraging Steel – Macek, K. - Lukáš, P. - Janovec, J. - Mikula, P., - Hušák, R., 1996

1995

 • Růst užitných vlastností tenkých automobilových plechů – Janovec, J. - Mohelský, F., 1995
 • Residual Stresses in Welded High-Strenght Stainless Steel – Lukáš, P. - Janovec, J., - Macek, K., 1995
 • Effect of Remelting on Mechanical Properties of Welds in Cr-Ni-Mo Maraging Steels – Janovec, J. - Macek, K., - Hušák, R., 1995

1994

 • Welds of Stainless Martensitic-austenitic Agehardeneble Steels – Janovec, J. - Macek, K., - Hušák, R., 1994
 • Použití neutronové difrakce a elektronové mikroanalýzy pro hodnocení vlastností vícefázové slitiny – Janovec, J. - Macek, K. - Lukáš, P. - Mikula, P., - Vrána, M., 1994
 • Heterogenity of Welded Joints in a Stainless Maraging Steel – Macek, K. - Janovec, J. - Hnilica, F., - Kadlec, J., 1994

1993

 • Corrosion Electrochemical Characteristics of Welds in a Maraging-steel – Macek, K. - Janovec, J. - Pokorný, J., - Zhang-Zing, 1993
 • Advanced Neutron Diffraction Techniques for Strain Measurements in Polycrystalline Materials – Mikula, P. - Lukáš, P. - Marek, K. - Janovec, J., - Osborn, J.C., 1993
 • Použití neutronové difrakce pro hodnocení vlastností svarových spojů – Janovec, J. - Macek, K. - Lukáš, P., - Mikula, P., 1993
 • Fraktografie a houževnatost svárů oceli O2Cr10Ni10Mo2TiAl – Macek, K. - Beneš, V. - Dytrt, K., - Janovec, J., 1993
 • Neutron Diffraction Instrument for Residual Strain Measurement AT NPI Rez – Lukáš, P. - Mikula, P. - Vrána, M. - Macek, K., - Janovec, J., 1993
 • Electrochemical Corrosion of Welds in a Maraging Steel – Macek, K. - Janovec, J. - Pokorný, J., - Zhang-Zing, 1993

Zpráva

2015

 • Stanovení příčin netěsnosti Ekonomizéru vysokotlaké páry – Kolařík, L. - Janovec, J., 2015

2014

 • Structural and chemical analysis of the interface clad tubes – Janovec, J. - Horváth, J., - Kadlec, J., 2014
 • Test reports of weldability of P355NL2 and S690QL steels according to CSN EN ISO – Janovec, J. - Cejp, J. - Horváth, J. - Junek, M. - Voňková, V., - Krum, S., 2014
 • Test reports of weldability of P355NL2 and S690QL steels according to AWS – Janovec, J. - Horváth, J. - Cejp, J. - Junek, M. - Voňková, V., - Krum, S., 2014
 • Spalinový kotel č.404 na spaliny ze spalování síry dodaný firmou ČKD DIZ Praha do PRECHEZA a.s. Přerov – Hrdlička, F. - Vampola, T. - Dlouhý, T., - Janovec, J., 2014
 • Hodnocení kvality svarových spojů – Kolařík, L. - Kovanda, K., - Janovec, J., 2014

2013

 • Dokumentace heterogenních svarových spojů ocelí 15CH1M1F-P91 – Janovec, J. - Ducháček, P., 2013
 • Posouzení vzniku trhlin ve svařenci FRAME RST755 ve firmě UNEX – Janovec, J. - Brabec, J., 2013
 • Hodnocení kvality svarových spojů mostních konstrukcí – Kolařík, L. - Kovanda, K. - Kolaříková, M. - Vondrouš, P., - Janovec, J., 2013
 • Analýza porušeného šroubu – Hájková, P. - Pešlová, F. - Horník, J. - Sachr, P., - Janovec, J., 2013
 • Posouzení lomové plochy vratné pružiny dveřního zámku – Janovec, J. - Horník, J. - Anisimov, E. - Puchnin, M., - Rund, M., 2013
 • Materiálový rozbor korozního napadení spirálového výměníku JAD X 9.88 – Janovec, J. - Horník, J. - Anisimov, E. - Puchnin, M., - Rund, M., 2013

2012

 • Vlastnosti šroubového spoje z materiálu Alloy 59 – Janovec, J. - Kanaval, J., 2012
 • Znalecký posudek – Pešlová, F. - Janovec, J. - Horník, J. - Hájková, P. - Anisimov, E. - Sachr, P. - Ducháček, P. - Rund, M., - Kamenská, M., 2012
 • Materiálový rozbor korozního napadení spirálového výměníku JAD X 9.88 – Janovec, J. - Horník, J. - Sachr, P., - Voňková, V., 2012
 • Examination of damaged conveyor belt – Pešlová, F. - Janovec, J. - Horník, J. - Rybníček, J. - Hájková, P., - Anisimov, E., 2012
 • Vlastnosti šroubového spoje z materiálu Alloy 59 – Janovec, J. - Kanaval, J., 2012
 • Material analysis of pins – Horník, J. - Anisimov, E. - Janovec, J. - Sachr, P., - Ducháček, P., 2012
 • Analysis of CuSn10 alloy guide bushing produced by powder metallurgy focused on the possible corrosion attack – Pešlová, F. - Janovec, J. - Horník, J. - Anisimov, E. - Sachr, P. - Holec, J., - Celba, P., 2012

2011

 • Problem with Nickel Alloy 622 Closure Welds – Rybníček, J. - Janovec, J. - Pešlová, F. - Horník, J. - Hájková, P. - Anisimov, E. - Sachr, P., - Tondl, D., 2011
 • Problem with Nickel Alloy 686 Closure Welds – Rybníček, J. - Janovec, J. - Pešlová, F. - Horník, J. - Hájková, P. - Anisimov, E. - Sachr, P., - Tondl, D., 2011
 • Příčina vzniku trhlin a jejich šíření v lopatkách č. 480/NT2/3, 509/NT2/3, 459/NT2/3a a 485/NT2/3a – Janovec, J. - Siegl, J. - Nedbal, I. - Haušild, P. - Smola, B. - Hájková, P. - Adámek, J., - Kovářík, O., 2011

2010

 • Hodnocení porezity laminátu po cyklické pulsaci – Janovec, J. - Cejp, J., - Hájková, P., 2010
 • Příčiny vzniku trhlin a jejich charakter na výkovcích lopatek NT 3A TG 1000MW – Janovec, J. - Siegl, J. - Nedbal, I. - Smola, B. - Hájková, P. - Malkovský, J. - Voňková, V., - Kubík, Emil, 2010
 • Příčiny porušení lopatek 3. oběžných kol NT dílů turbíny Temelín (část 1) – Janovec, J. - Siegl, J. - Hájková, P. - Cejp, J. - Nedbal, I., - Smola, B., 2010

2009

 • Příčiny porušení lopatek 3. oběžných kol NT3 a NT1 TG1 ETE na 1. HVB (část 3) – Janovec, J. - Siegl, J. - Cejp, J. - Hájková, P. - Smola, B., - Nedbal, I., 2009

2008

 • Příčiny porušení lopatek 3. oběžných kol NT3 a NT1 TG1 ETE na 1. HVB (část 1) – Janovec, J. - Hájková, P. - Cejp, J. - Smola, B., - Nedbal, I., 2008
 • Vliv přídavných materiálů na svařování žáruvzdorné oceli ČSN 17 153 metodou TIG (GTAW) – Kolařík, L. - Dunovský, J. - Janovec, J., - Válová, M., 2008

1999

 • Příčné klínové válcování Studie o stavu výzkumu a vývoje – Talácko, J. - Maňas, S. - Janovec, J., - Řezníček, J., 1999
 • Posouzení opravy rotoru generátoru – Janovec, J. - Kroupa, V., 1999
 • Expertýza topných článků – Janovec, J., 1999

1998

 • Materiálová analýza teplovodní soustavy a sanitárních rozvodů-etapa1,2,3 – Janovec, J. - Steidl, J., - Ziegelheim, J., 1998
 • Rozpracování našich předpisů dle platných evropských norem pro oblast svařování – Janovec, J. - Kroupa, V., 1998
 • Analýza bezpečnostního problému potrubí HSCHZ na jaderné elektrárně Temelín – Janovec, J., 1998

1995

 • Metalurgická čistota automobilových karosářských plechů – Janovec, J., 1995
 • Korozní napadení vložkových válců motorů LIAZ – Janovec, J., 1995

1994

 • Tepelné zpracování hydraulických šoupátek mat. 14 100 – Janovec, J. - Macek, K., 1994
 • Materiálový rozbor teplárenského potrubí – Janovec, J. - Macek, K., 1994

1993

 • Postupy tepelného zpracování konstrukcí ocelí používaných v energetice – Janovec, J. - Sasko, J., 1993
 • Koroze drátů – Janovec, J. - Sasko, J. - Hoch, K., - Kadlec, J., 1993
 • Mechanické vlastnosti profilových plechů – Janovec, J. - Sasko, J., 1993
 • Zjištění příčin porušování funkčních ploch uzavíracích ventilů chladícího media – Sasko, J. - Janovec, J., 1993
 • Kvalita funkčních ploch ventilů – Sasko, J. - Janovec, J., 1993

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2017

 • Konstrukce a navrhování svarových spojů – Kolařík, L. - Wald, F. - Řezníček, J. - Janovec, J. - Ryjáček, P. - Kuklík, V. - Kolaříková, M., - Port, P., 2017

2004

 • Fyzikální metalurgie – Janovec, J. - Macek, K., - Zuna, P., 2004

1995

 • Perspektivní materiály – Janovec, J. - Cejp, J., - Steidl, J., 1995

1993

 • Tepelné úpravy kovových materiálů – Macek, K. - Zuna, P., - Janovec, J., 1993

Kapitola v knize

2015

 • Evaluation of Residual Lifetime of a Steam Pipe-Line Bend made of 14MoV6-3 Steel – Junek, M. - Janovec, J., 2015
 • The Effect of Microstructure Changes of Steel SUPER 304H during Laboratory Thermal Exposition – Horváth, J. - Král, P. - Janovec, J., - Sklenička, V., 2015
 • Heterogeneous Welded Joints (T23-T92; 15CH1M1F-P91) – Ducháček, P. - Janovec, J., 2015

2011

 • Quality of weld joints on the basis of inconel alloys for power industry – Anisimov, E. - Hájková, P. - Horník, J. - Janovec, J., - Pešlová, F., 2011

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2012

 • Vliv mikrostrukturálních charakteristik a licích vad na výsledné mechanické vlastnosti a kvalitu povrchů odlitků z ocelolitiny a litiny s kuličkovým grafitem – Janovec, J. - Pešlová, F., - Horník, J., 2012

2011

 • Metalografická laboratoř pro přípravu kovových a nekovových vzorků – Janovec, J. - Horník, J., - Hájková, P., 2011

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2004

 • Ověření kvality svarových spojů mezi TNR a HCP na I. bloku JETE – Janovec, J., 2004

2000

 • Sub-size Specimens in Impact Testing of Thin Automobile Steel Sheets – Janovec, J., 2000
 • Recent Development of Automotive Steel Sheets in Czech Republic – Janovec, J., 2000

1998

 • Technologie elektronově plazmového nanášení povrchových vrstev – Janovec, J. - Novák, R., 1998