[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Centrum leteckého a kosmického výzkumu

CZ   / EN  

LRI-AAST: L8 – Laboratoř aerodynamických tunelů

album/Album_Model_Album/1362/image3.jpgLaboratoř aerodynamických tunelů (součást letecké divize) slouží zejména pro orientovaný a aplikovaný výzkum v oblasti aerodynamiky a mechanika tekutin. Hraje nezastupitelnou roli při výzkumu, vývoji a certifikaci letadel, neboť regulační předpisy vyžadují ověření určitých vlastností provedením měření v aerodynamickém tunelu. Vývoj měřicí techniky a modernizace umožní přesnější a rychlejší sběr dat a také umožní rozšíření možností zkoumání daných jevů v toku. Díky tomu budou prováděná měření efektivnější a přispějí ke zvýšení vědeckých poznatků. Nové technologie, jako je AFC, umožní navrhování nových, průrazných forem dopravy, což vede k vyšší provozní efektivitě a tím k plnění stále přísnějších environmentálních norem definovaných politikou EU.

MĚŘENÍ V NÍZKORYCHLOSTNÍCH AERODYNAMICKÝCH TUNELECH

Umístění

Laboratoř měření v nízkorychlostních aerodynamických tunelech je umístěna v Praze 9 – Letňany, VZLU kampus, Beranových 130.

album/Album_Model_Album/1362/image5.jpegParametry

Uzavřený cirkulační atmosférický aerodynamický tunel s otevřeným měřícím prostorem (3m LSWT): 

 • Tunel lze nyní využít pro měření aerodynamických charakteristik modelů
 • Otevřený kruhový měřicí prostor o průměru 3 m a délce 3 m
 • Maximální rychlost 80 m/s  s chlazením zkušebního proudu vzduchu
 • Maximální rychlost 90 m/s bez chlazení zkušebního proudu vzduchu
 • Systém chlazení je schopen udržet konstantní teplotu v měřícím prostoru během měření v toleranci +- 1°C
 • Max. odchylka místní rychlosti od střední rychlosti menší než 0,5 %
 • Charakteristická intenzita turbulence 0,3 %
Otevřený atmosférický aerodynamický tunel s nepřerušovaným chodem (1.8m LSWT):
 • Tunel pro měření aerodynamických charakteristik modelů a kalibraci sond
 • Kruhový měřicí prostor o průměru 1,8 m a délce 1,75 m
 • Maximální rychlost 55 m/s
 • Max. odchylka místní rychlosti od střední rychlosti menší než 0,5 %
 • Charakteristická intenzita turbulence 0,5 %
Cirkulační atmosférický aerodynamický tunel s otevřeným měřícím prostorem (0.6m LSWT):
 • Tunel pro kalibraci sond
 • Kruhový měřicí prostor o průměru 0,6 m
 • Maximální rychlost 65 m/s
 • Max. odchylka místní rychlosti od střední rychlosti menší než 1 %
 • Charakteristická intenzita turbulence 0,5 %

LABORATOŘ MĚŘENÍ VE VYSOKORYCHLOSTNÍCH AERODYNAMICKÝCH TUNELECH

Umístění

Laboratoř měření ve vysokorychlostních aerodynamických tunelech je umístěna v Praha 9 – Palmovka

Parametry

Atmosférický aerodynamický tunel s přerušovaným chodem (A)

 • Tunel pro měření aerodynamických charakteristik modelů
 • Tunel je vybaven zařízením budící kmity zkoušeného modelu
 • Tunel lze sestavit pro čtyři měřící prostory:
TUNEL A1 A2 A3 A4
Měřicí prostor (m) 0,9 x 0,6 0,6 x 0,6 0,6 x 0,6 0,4 x 0,8
Machovo číslo 0,2 - 0,75 0,3 - 1,1 1,4 - 2,1 0,15 - 0,9
Stagnační tlak (MPa) 0,1 0,1 0,1 0,1
Reynold. číslo (AST) 2.106 2.106 2.106 3.106
Doba chodu (s) 8 8 6 10
Úhel náběhu (deg) -12 +12 -12 +12 -12 +12 -18 +20
Stěny měr. prostoru uzavřené perforované uzavřené štěrbinové
Otevření stěn (%)   22,5   0 – 10

album/Album_Model_Album/1362/image6.jpgCejchovací atmosférický aerodynamický tunel s přerušovaným chodem (C)

 • Tunel je určen pro kalibraci sond malých průměrů a k ověřovacím měřením
 • Měřící prostor tunelu má průřez 0,12 x 0,12m
 • Rychlost lze nastavovat plynule až do Machova čísla: 1,1
 • Tunel je vybaven zařízením budící kmitání proudu vzduchu pro potřeby graduace tlakových přívodů pro nestacionární tlaková měření
 • Doba chodu je vzhledem k velikosti měřícího prostoru nepřetržitá
Atmosférický aerodynamický tunel s přerušovaným chodem (M): 
 • Tunel pro měření aerodynamických charakteristik modelů menších rozměrů a pro kalibraci tlakových sond
 • Rozsah Machových čísel: 0,2 – 2,1
 • Rozměr měřícího prostoru: 0,24 x 0,2m
 • Stěny perforované

Fotogalerie LRI-AAST: L8

Informační brožura ke stažení