[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Centrum leteckého a kosmického výzkumu

CZ  /EN

Projekty

[pracoviste/CAAT/logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.jpg]

pracoviste/CAAT/caat_logo_2016_RGB.jpgCentrum pokročilých leteckých technologií (CAAT)

Centrum pokročilých leteckých technologií (CAAT) je podpořeno z ESIF fondů, operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (registrační číslo projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000826). Centrum pokročilých leteckých technologií je centrem mezinárodní excelence zabývající se problémově orientovaným interdisciplinárním výzkumem v oblasti simulace degradačních procesů jednotlivých komponent a jejich vlivu na funkčnost motorů a konstrukcí letadel s originálním praktickým dopadem v podobě experimentálního vývoje součástí nového turbovrtulového motoru a jejich kompletaci do funkčního celku dosahujícího parametrů, kterými v dané výkonové kategorii předčí motory současné koncepce. Cílem projektu je vývoj systému celoživotního sledování individuální životnosti leteckých motorů a celých letadel, s cílem prodloužení životního cyklu, funkčnosti, bezpečnosti a ekonomické efektivnosti provozu.

pracoviste/CAAT/GE_05_18.jpegPartnerem projektu je Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně. Společně s partnerem projektu CAAT sdružuje přes 100 expertů a odborníků v multi-disciplinárních oborech v oblasti leteckého a kosmického výzkumu.