[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Centrum leteckého a kosmického výzkumu

CZ   / EN  

LRI-AAST: L5 – Laboratoř draků a systémů letadel, L6 – Laboratoř letových zkoušek

Velmi dobře vybavené pro následující činnosti, mimo jiné

 • Vývoj draku malých letounů z oceli a kompozitních materiálů (včetně konstrukčních návrhů, pevnostních analýz, výrobní technologie, výroby prototypu).
 • Pevnostní analýza letadlových částí pro certifikaci letadel podle předpisů CS-22, CS-23 (statická analýza, simulace šíření únavových trhlin a životnost hodnocení atd.).
 • Návrh nových leteckých systémů / komponentů (systémy letadel na pohon, systémy pro zvýšení bezpečnosti letounu).
 • Průkazné ověřovací testy konstrukcí letadel - zkušební laboratoř je autorizována Úřadem pro civilní letectví č. L-3-040 / 9 k provedení konečných ověření zkoušek konstrukcí draku podle CS a FAR.
 • Měření mechanických veličin - měření mechanických množství využívajících elektřinu až pro 172 kanálů a vzorových frekvencí až 250 000 měření za sekundu s možností synchronního záznamu s vysokorychlostní videokamerou.
 • Zkušební lety - zkušební lety letadel pomocí systému pro bezdrátový přenos dat, crash testy.

Umístění

album/Album_Model_Album/1360/image1.jpegLaboratoř draků a systémů letadel a laboratoř letových zkoušek se nachází v budově C3a (samostatný blok speciálně konstruovaný pro pádové zkoušky), únavový test C2 / 103 místnost a pronajatý prostor na letišti Křižanov. Dislokace laboratoře je organizována podle následujících aktivit:

 • Budova C3a
  • 1PP (suterén) - těžká mříž pro statické a pádové zkoušky, provádění vibračních zkoušek, autoklávy a environmentální testy
  • patro (nadzemní podlaží) – realizace statické zkoušky, tryskací stroj
  • patro - příprava kompozitů a čistý prostor, větrný tunel
  • patro - kancelářské prostory
 • Zkušební hala v C2 / 103 – laboratoř únavových zkoušek
 • Areál letiště Křižanov – realizace letových zkoušek, pádové zkoušky, zkoušky letecké techniky

Fotogalerie LRI-AAST: L5, L6

Informační brožura ke stažení