[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Centrum leteckého a kosmického výzkumu

CZ   / EN  

LRI-AAST: L3 laboratoř: Experimentální létající laboratoř

Lab Vybavení Využití
L3 Experimentální létající laboratoř Letoun (Beechcraft King Air 350) určený pro provádění letových zkoušek, ověřování palubních přístrojů,  vybavení a jejich konceptů.

pracoviste/CAAT/let01_sv_web.jpgalbum/Album_Model_Album/1358/image1.jpegExperimentální létající laboratoř ČVUT byla vyvinuta za účelem výzkumu a prohloubení znalostí v oblasti chování moderních leteckých turbovrtulových motorů, výzkumu inovativních materiálů a technologií včetně letových zkoušek k jejich ověření a průkazu výzkumných hypotéz. Důraz je kladen na výkony motoru, ověření jeho provozních záloh a validaci jeho termodynamického modelu.

Laboratoř je odvozena od dvoumotorového letounu Beechcraft King Air 350, certifikovaného na bázi předpisu FAR23.

Tato prověřená letecká platforma splňuje následující charakteristiky a je schopna:

 • Přetlaková kabina umožňující let až do výšky 35 000 ft rychlostí 100 až 260 KIAS
 • Let s jedním nepracujícím motorem do výšky minimálně 20 000 ft ISA
 • Uspořádání kabiny letounu v konfiguraci pro 2 letové inženýry a další 2 výzkumné techniky s připojením k palubnímu systému pro sběr dat prostřednictvím LAN
 • Palubní elektrický systém přizpůsobený pro motory s řízením typu FADEC
Letoun umožňuje ověření chování následujících motorových celků a systémů:
 • Distribuce a řízení paliva s měřením tlaků, teplot a hmotnostních průtoků
 • Distribuce a řízení odpouštěného vzduchu z motoru s měřením tlaků, teplot a hmotnostních průtoků
 • Instrumentací vstupního kanálu vzduchu a kanálu chladiče motorového oleje pro ověření zástavbových ztrát
 • Řízení motoru typu FADEC s rozhraním zkušebního zařízení pro FADEC
 • Řízení elektrické sítě letounu s měřením odebíraného výkonu spotřebiči z jednotlivých sběrnic
 • Zkušební zařízení pro odběr elektrické výkonu z el. generátorů motoru až do ekvivalentu 29 HP

 

 

 

Popis pohonné jednotky

Základní charakteristiky zkoušeného motoru a vrtule: 

Kategorie Pod-kategorie Jednotky Referenční hodnota
Hmotnost motoru Suchá Lbm 445 - 775
Hmotnost motoru S náplněmi Lbm 445 - 775
Průměr motoru   Inch 15 - 23
Délka motoru (bez příslušenství)   Inch 50 - 71
Vzdálenost příruby vrtule od roviny závěsů motoru   Inch 33 - 46

Poloha těžiště motoru –
S příslušenstvím, bez vrtule

Ve směru letu od roviny závěsů Inch 2,56 – 3,61
Průtok vzduchu motorem   Lbm/s 8,1 – 11,5
Hřídelový  výkon   SHP 900 - 1300
Celkový tah pohonné jednotky (Vrtule + výfuky)   Ibf 2250 - 7870
Max krouticí moment   Lb.ft 1480 - 4500
Spotřeba paliva Vzletový výkon Lb/h 500 - 800
Počet listů vrtule   - 3 - 5
Průměr vrtule   Inch 95 - 105
Hmotnost vrtule Brutto Lbs 145 - 235

Popis palubního systému pro sběru dat

Letadlo je vybaveno ústřednou pro sběr dat, zaznamenávající data nejen ze snímačů umístěných v gondole motoru, umožňující zaznamenávat data z následujícího počtu kanálů:

 • Nízkofrekvenční vstupy:
  • 90 termočlánkových vstupů, 24bitový A/D převodník se vzorkovací frekvencí 100 Hz
  • 110 napěťových vstupů (tlakové převodníky a tenzometry), 24bitový A/D převodník se vzorkovací frekvencí 20 kHz
 • Vysokofrekvenční vstupy:
  • 100 napěťových vstupů (akcelerometry a tenzometry), 24bitový A/D převodník se vzorkovací frekvencí 200 kHz
  • 100 napěťových vstupů (Přetlakování a ventilace kabiny, pilotní kabina, záložní kanály), 24bitový A/D převodník se vzorkovací frekvencí 200 kHz
 • 2 vstupy pro kamery, se snímkovací frekvencí minimálně 25 snímků za sekundu, v SD kvalitě
 • Rozhraní pro 3 tlakové skenery Scanivalve MPS 4264
 • Ústředna umožňuje záznam parametrů FADEC na sběrnicích ARINC 429 a RS-422
 • Ústředna umožňuje záznam dat a jejich zobrazení v reálném čase a v definovaných jednotkách
 • Data jsou ukládána na 4 vyjmutelné SSD disky, umožňující jejich snadné stažení

album/Album_Model_Album/1358/image2.png

 


Fotogalerie LRI-AAST: L3

Informační brožura ke stažení