[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Centrum leteckého a kosmického výzkumu

CZ   / EN  

LRI-AAST: L2 laboratoř: PROP1 a PROP2 zkušebny

Lab Vybavení Využití
L2 PROP1 – vrtulová zkušebna 1
PROP2 – vrtulová zkušebna 2
Zkušebny zajišťují kompletní testování turbovrtulových motorů do 1500 kW na stacionárním stanovišti. Umožňují nejen sledování a snímání vibračních charakteristik jednotlivých částí motoru, ale také charakteristiky všech provozních parametrů motoru (teplota a tlak, výkon, spotřeba, hluk atd.).

Lokalita a umístění

album/Album_Model_Album/1356/image1.jpegDvě laboratoře pro výzkum a testování úplného turbovrtulového motoru včetně vrtulového systému a reduktoru na stacionárním stanovišti jsou umístěny v areálu letiště Hradec Králové. HW a SW vybavení zkušeben umožňuje sledování a snímání vibračních charakteristik jednotlivých částí úplného motoru (včetně hnací vrtule). Laboratoře jsou vybaveny sofistikovaným vrtulovým systémem a stacionárním redukčním zařízením, HW a SW vybavení zkušeben umožňuje sledování a snímání vibračních charakteristik jednotlivých částí celého motoru (včetně hnacího vrtule).

Paratemetry

Výkon zkušebního motoru do 1 500 kW
Průtok vzduchu do 200 m3/s
Teplota výfukového plynu před zředěním do 750 ° C
Maximální teplota spalin po smíchání na stěně koridoru v reverzním režimu 130 ° C
Průměr vrtule Až do 2667 mm
Tah do 22000 N
Zpětný režim odpovídá 1/3 dopředného toku a hodnoty tahu

Zkušebny PROP1 a PROP2 jsou identické, každá má vlastní velín a konferenční místnost, správu paliva, kompresory a další klíčová zařízení podporující infrastrukturu. 

album/Album_Model_Album/1356/image2.jpegalbum/Album_Model_Album/1356/image3.jpg

 


Fotogalerie LRI-AAST: L2

Informační brožura ke stažení