[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Centrum leteckého a kosmického výzkumu

CZ  /EN

Zařízení

3D tiskárna pro kov
pracoviste/CAAT/3dtisk.jpg

Kovový 3D tisk má v moderním vývoji produktů unikátní pozici.

Umožňuje přímou výrobu komplexních dílů pro koncové využití a usnadňuje obrábění při využití konvenčních výrobních technologií, čímž snižuje náklady a zkracuje dobu výroby. Tato technologie známá jako Direct Metal Laser Sintering (DMLS) či Selective Laser Melting (SLM) spojuje flexibilitu výroby 3D tiskem s mechanickými vlastnostmi kovu a dosahuje optimální poměr tuhost/hmotnost. Technologie 3D tisku kovů může být využita pro jakékkoli aplikace zahrnující složité kovové díly, od součástí forem s chladicími kanálky až po lehké struktury pro letecký průmysl. Nejčastěji používané materiály jsou Titan (TiAl6V4), Hliník (AlSi10Mg), Nerezová ocel (316L or 1.4404), Inconel (IN718)

Počítačový metrologický tomograf
pracoviste/CAAT/tomograf.jpg

Počítačový metrologický tomograf umožňuje kontrolu vnitřní struktury tvarově komplikovaných strojních částí vyráběných pomocí aditivních technologií.

S počítačovým tomografickým systémem lze úspěšně provádět měřicí a kontrolní úlohy s použitím rentgenových snímků. S tradiční souřadnicovou měřicí technikou mohou být skryté struktury zkontrolovány pouze po časově náročné destrukci součásti po jednotlivých vrstvách. S počítačovým tomografickým systémem je v jednom průběhu skenováno velké množství charakteristik, jejich měření jsou přesná a v  porovnání s dotykovou měřicí metodou je měření výrazně rychlejší.

Bezkontaktní měření vibrací
pracoviste/CAAT/vibrometr.jpg

Aparatura umožňuje monitorovat deformační pole dynamicky zatěžovaných tvarově komplikovaných 3D struktur.

Bezkontaktní měření vibrací založené na principu laserových vibrometrů nabízí jedinečné výhody ve srovnání s použitím tradičních tříosých akcelerometrů. S úspěchem jej lze využít v aplikacích, kde je použití akcelerometrů nevhodné či nemožné např. při měření malých objektů, měření horkých povrchů, měření nepřístupných částí měřeného objektu či měření v radioaktivním či "high-voltage" prostředí. Princip bezkontaktního měření vibrací lze s úspěchem použít i v oblasti akustiky a elektroakustiky.
 

Dvojosý zkušební stroj pro biaxiální zkoušky materiálů
pracoviste/CAAT/trhacka.jpg

Dvojosý zkušební stroj pro biaxiální (tah-krut) zkoušky materiálů je určen pro získávání materiálových charakteristik jak standartních materiálů, tak i kompozitních materiálů nalézající uplatnění v konstrukci leteckých motorů.

Na základě měřených experimentálních dat lze zpřesňovat konstitutivní vztahy popisující chování studovaných konstrukčních materiálů jak v oblasti lineární tak i nelineární mechaniky kontinua.

Tribometr na zkoušky tření a opotřebení
pracoviste/CAAT/viskozimetr.jpg

Umožňuje měřit tribologické parametry jako např. součinitel smykového tření, třecí sílu, otěr mezi povrchy těles které jsou ve vzájemném kontaktu..