[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Centrum leteckého a kosmického výzkumu

CZ   / EN  

Lidé

Jan Pařez

Ing. Jan Pařez

jan.parez (zavináč) fs.cvut.cz

420721337656

místnost: A-331, Praha, Jugoslávských partyzánů
místnost: A2-532b, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Článek v periodiku

2023

 • Influence of geometrical design on the cooling process of double annular turbine section – Pařez, J. - Tater, A. - Kovář, P. - Mačák, P., - Vampola, T., International Journal of Engine Research. 2023, 2023 ISSN 1468-0874.

2022

 • Experimental and Numerical Study of Natural Convection in 3D Double Horizontal Annulus – Pařez, J. - Tater, A. - Polanský, J., - Vampola, T., EPJ Web of Conferences. 2022, 264(1), ISSN 2100-014X.

2021

 • Heat Transfer in Double Annular due to Natural Convection – Pařez, J. - Rohan, P., - Vampola, T., IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2021, 1190(2021), ISSN 1757-899X.

Stať ve sborníku

2023

 • Modelling of Temperature Field Distribution on Single Annular Using Higher Order Neural Network – Pařez, J. - Kovář, P., - Tater, A., In: Book of Abstracts 18th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2023. p. 18. ISBN 978-80-86246-66-6.
 • Development and Application of a 3D FEM Model for Rotor Thermal Bow Prediction – Pařez, J. - Kovář, P., In: 24th International Scientific Conference APPLIED MECHANICS 2023 BOOK OF ABSTRACTS. Bratislava: Strojnícka fakulta STU v Bratislave, 2023. p. 93-96. ISBN 978-80-227-5294-7.
 • Investigation of temperature fields during turboprop engine cooling simplified to the 3D double annulus – Pařez, J. - Tater, A. - Kovář, P. - Polanský, J., - Vampola, T., In: Proceedings of 15th European Conference on Turbomachinery Fluid dynamics & Thermodynamics. The European Turbomachinery Society, 2023.
 • Prediction of Rotor Thermal Bow Using 3D Finite Element Model – Pařez, J. - Kovář, P., In: Engineering Mechanics 2023: Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2023. p. 191-194. First edition. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-87012-84-0.

2022

 • Sensitivity Analysis of Thermodynamical Parameters on the Thermal Bowed Rotor Using 2D Finite Element Mode – Pařez, J. - Kovář, P., - Vampola, T., In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2022. Plzeň: University of West Bohemia, 2022. p. 103-106. ISBN 978-80-261-1116-0.
 • Numerical 1D Stiffness Matrix Model of Thermal Bowed Rotor – Pařez, J. - Vampola, T., In: 30th Workshop of Applied Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2022. p. 39-42. 1. ISBN 978-80-01-07078-9.
 • Total pressure distribution of labyrinth seal investigation – Čížek, M. - Pařez, J., In: ENGINEERING MECHANICS 2022. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2022. p. 81-84. ISSN 1805-8256. ISBN 978-80-86246-51-2.
 • Influence of Thermo-mechanical Deformation on the Labyrinth Seals Efficiency – Pařez, J. - Čížek, M., - Vampola, T., In: ENGINEERING MECHANICS 2022. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2022. p. 305-308. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-48-2.
 • Labyrinth seal air flow investigation and measurement device introduction – Čížek, M. - Pařez, J., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2022. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 2022. p. 22-29. ISSN 2336-5781. ISBN 978-80-87012-77-2.
 • Thermomechanical Loading Analysis of GT Turbine – Pařez, J. - Vampola, T., In: EAN 2021 59th conference on experimental stress analysis. Praha: CTU FCE. Department of Mechanics, 2022. p. 167-172. ISBN 978-80-01-06885-4.

2021

 • Analysis of Thermomechanical Load of GT Turbine – Pařez, J., In: Experimental Stress Analysis 2021 - Book of Extended Abstracts. Praha: CTU. Faculty of Civil Engineering, 2021. p. 51-52. 1.. ISBN 978-80-01-06884-7.
 • Experimental and Numerical Study of Natural Convection in 3D Double Horizontal Annulus – Pařez, J. - Tater, A. - Polanský, J., - Vampola, T., In: Proceedings of the International conference Experimental Fluid Mechanics 2021. Liberec: Technická univerzita v Liberci. Fakulta strojní, 2021.
 • Natural Convection in Double Horizontal Annulus – Pařez, J. - Polanský, J., - Vampola, T., In: 29th WORKSHOP OF APPLIED MECHANICS BOOK OF PAPERS. Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2021. p. 49-52. ISBN 978-80-01-06909-7.
 • Heat Transfer in Doble Annular due to Natural Covection – Pařez, J. - Rohan, P., - Vampola, T., In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing Ltd, 2021. p. 31. 1178. ISSN 1757-899X.

2020

 • Thermo-Mechanical Modeling of Generator Turbine – Pařez, J. - Vampola, T., In: 28th WORKSHOP OF APPLIED MECHANICS BOOK OF PAPERS. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 80-83. ISBN 978-80-01-06791-8.

Prototyp, funkční vzorek

2022

 • Labyrinth seal spindle – Pařez, J. - Vampola, T. - Čížek, M., - Rohan, P., [Functional Sample] 2022.

2021

 • Experimental stand for heat transfer measurement in double annulus – Pařez, J. - Rohan, P., - Vampola, T., [Functional Sample] 2021.

Software

2022

 • 2D FEM for Rotor Thermal Bow Calculation – Pařez, J., [Software] 2022.
 • 1D FEM for Rotor Thermal Bow Calculation – Pařez, J., [Software] 2022.

2020

 • 1D Thermodynamical Model of Gas Turbine Engine – Pařez, J., [Software] 2020.

Kvalifikační zpráva

2020

 • Metodika predikce termomechanické únavy kola generátorové turbíny – Pařez, J. - Klesa, J., - Běhal, J. opon., Defense date 2020-09-01. Master Thesis. CTU. Faculty of Mechanical Engineering.