[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Pořizované přístrojové vybavení

 1. Vláknová optika

 2. Helium neonový laser

 3. Stanovení viskozity Stokesovou metodou a Hőpplerovým viskozimetrem

 4. Laboratorní úlohy mechaniky hmotného bodu a molekulové fyziky

 5. Výukové technické zařízení: Síly v rameni jeřábu

 6. Výukové technické zařízení: Síly v jednoduché prutové soustavě

 7. Výukové technické zařízení: Deformace přímých nosníků

 8. Výukové technické zařízení: Krut kruhových průřezů

 9. Výukové technické zařízení: Deformace křivých prutů a rámů

 10. Výukové technické zařízení: Ztráta stability přímých prutů

 11. Výukové technické zařízení: Napěťová a pevnostní analýza tenkostěnné válcové nádoby

 12. Výukové technické zařízení: Napěťová a pevnostní analýza tlustostěnné válcové nádoby

 13. Optický systém měření deformací metodou digitální korelace obrazu

 14. Robotický podvozek s ramenem

 15. Elektrické dvoukolové vozítko

 16. Delta robot

 17. Planetová převodovka (Spinea)

 18. Robot s otevřeným řídicím systémem

 19. LaserTracker

 20. SET Arduino včetně senzorů, pohonů a dalších modulů

 21. Kvadroptéry, moboty – malé robotické podvozky min. 4x

 22. Výukové pracoviště: Univerzální vibrační systém

 23. Datové úložiště pro 10 pracovišť

 24. Sada pro vývoj řízení robotů a kinematických struktur

 25. Řízené experimenty (vrtulník, levitace, koule na ploše, inverzní kyvadlo, …)

 26. Vyvažovačka

 27. Klima komora

 28. Tenzometrická sestava

 29. Kroutící válec

 30. Optical Distributed Sensor Interrogator

 31. Automatická svářečka optických vláken a konektorů

 32. Aditivní výrobní systém využívající konstrukční a high-performance termoplastické polymerní materiály

 33. Aditivní systém využívající fotopolymerních materiálů

 34. Didaktické pracoviště pro výpočet nejistot měření

 35. Pracoviště pro měření spektrálních a vyzařovacích charakteristik různých zdrojů světla

 36. Pracoviště kontaktního snímání teploty

 37. Pracoviště bezkontaktního snímání teploty

 38. Pracoviště měření síly

 39. Pracoviště měření tlaku a vlhkosti

 40. Pracoviště snímání polohy

 41. Pracoviště snímání výšky hladiny

 42. Pracoviště snímání rychlosti a zrychlení

 43. Laboratorní pracoviště pro technická měření

 44. Tři didaktická pracoviště pneumatiky a elektropneumatiky

 45. Didaktické pracoviště průmyslového řízení

 46. Didaktické pracoviště HMI a průmyslovou automatizaci

 47. Výuková cvičiště s PLC různých výrobců a operátorskými panely, Teachware

 48. Pracoviště zaměřeno na řešení problémů z oblastí měření průtoku a problémech proudění na vodních tratích

 49. Active suspension Workstation (Q8-USB)

 50. 3 DOF Helicopter

 51. Pracoviště komunikačních linek embeded systémů

 52. Dynamometr 100 kW

 53. Laboratorní pracoviště automatického řízení: Řízení výšky hladiny

 54. Laboratorní pracoviště automatického řízení: Řízení průtoku

 55. Laboratorní pracoviště automatického řízení: Řízení tlaku

 56. Laboratorní pracoviště automatického řízení: Kulička na plošině

 57. Laboratorní pracoviště automatického řízení: Výrobní linka Industry 4.0

 58. Edukativní robotická stavebnice

 59. Řídicí jednotky pro laboratorní úlohy včetně software a SCADA/HMI

 60. Model výrobní linky dle Industry 4.0

 61. Fyzikální model trojitého inverzního kyvadla

 62. Systém „Smart Cap“

 63. Laboratorní pracoviště automatického řízení: Balanční vahadlo & Lineární inverzní kyvadlo

 64. Soubor laboratorních úloh z termomechaniky

 65. Soubor laboratorních úloh z mechaniky tekutin

 66. Demonstrační jednotka parní elektrárny 1.5 kW

 67. Demonstrační jednotka tepelného čerpadla umožňující výuku standardního provozu, nenávrhových režimů, reverzací a variantní zapojení externích zdrojů

 68. Zařízení pro měření tepelného komfortu

 69. Zvlhčovač pro VZT jednotku

 70. Nástavec pro měření průtoku vzduchu

 71. Zdroj chladu

 72. Přenosná meteostanice

 73. Zařízení pro výrobu kapalných biopaliv

 74. Rotační reometr

 75. Rozprašovací sušárna s příslušenstvím

 76. Automatická metalografická pila

 77. Automatická metalografická bruska/leštička

 78. Automatická elektrolytická leštička/leptačka

 79. Automatický tvrdoměr

 80. Laboratorní pec pro tepelné zpracování

 81. Metalografický optický mikroskop

 82. Mikroskop s vysokým rozlišením

 83. Upgrade trhacího stroje

 84. Instrumentovaný trhací stroj

 85. Upgrade polarizačního mikroskopu

 86. Indukční pec s ochrannou atmosférou

 87. Stacionární zařízení pro předúpravu povrchu tryskáním

 88. Řezací automatický stroj pro dělení kyslíkem a plazmou

 89. Přípravek na biaxiální zatěžování vzorku

 90. Zařízení pro určení FLC křivek včetně vyhodnocování

 91. Simulátor obloukových svařovacích procesů

 92. Vana pro žárové zinkování

 93. Mísič formovacích směsí

 94. Přístroj na zjišťování pevnosti formovacích směsí

 95. Pěchovací stroj

 96. Ultrazvukové odmašťovací zařízení

 97. Pec pro tepelné zpracování se záznamem a možností ochranné atmosféry

 98. Čistička stříkacích pistolí, recyklace rozpouštědel

 99. Vysokotlaká stříkací pistole

 100. Lineární automatický pojezd pro svařování s kořenovou ochranou

 101. Brousící pracoviště pro přípravu

 102. Tloušťkoměr FNF

 103. Tloušťkoměr pro Ni povlaky

 104. Přenosné zařízení pro měření kvality povrchu

 105. Měření povrchového odporu

 106. Přístroj pro testování otěruvzdornosti a omyvatelnosti

 107. CNC frézka 5osá

 108. CNC soustruh s bezkontaktním měřením teploty při obrábění

 109. Pracoviště pro tepelné upínání nástrojů a korekce

 110. CNC bruska hrotová

 111. CNC bruska rovinná s analyzátorem chvění a vyvažováním

 112. 3D tiskárna – plast

 113. Laboratoř ergonomie práce, montáže a virtuální reality

 114. PC laboratoř digitální továrny

 115. Ruční laser scanner

 116. Digitální mikroskop

 117. Pila pro dělení materiálů

 118. Multifunkční obráběcí centrum

 119. Laboratoř virtuální reality

 120. Pohon osobního auta 4x4

 121. Individuální pohon dvojkolí

 122. Zařízení pro dynamické měření sil na kole automobilu za provozu

 123. Zařízení pro měření silových účinků dvojkolí

 124. Hardwarové vybavení laboratoře technicko-manažersko

 125. Tréninkové centrum Lean Managementu

 126. Vybavení pro flutterový průkaz křídla a letadla letadla jako celku

 127. Generátor heliových bublin

 128. Kapsle pro testování v mikrogravitaci a hypergravitaci

 129. Turbohřídelový motor

 130. Proudový motor

 131. Pracoviště pro zkoušky kompozitů

 132. Digitální mikroskop

 133. Multilicence matematického simulačního softwaru-rozšíření

 134. Multiplikátor VBA10A-F02

 135. Svařovací simulační SW_ústav strojírenské technologie

 136. Univerzitní licence (3 roky) - slévárenský simulační SW

 137. Simulační software pro off-line programování robotických pracovišť

 138. Plastikářský simulační SW

 139. Strategické, finanční plánování a analýzy formou herní simulace pro studenty technicko-ekonomických VŠ

 140. Statistický software

 141. Integrovaná simulační platforma pro simulaci mechatronických systémů

 142. Software pro podporu inovačního inženýrství  (Invention Machine)

 143. SW pro Optical Distributed Sensor Interrogato

 144. Systém pro správu experimentů a testů

 145. Tvářecí simulační SW pro plošné a objemové tváření