[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
CZ   / EN  

Pořizované přístrojové vybavení

1 Vláknová optika
2 Studium vlastností elektromagnetického záření
3 Měření vizkozity
4 Laboratorní úlohy mechaniky hmotného bodu a molekulové fyziky
5 Výukové technické zařízení: Síly v rameni jeřábu
6 Výukové technické zařízení: Síly v jednoduché prutové soustavě
7 Výukové technické zařízení: Deformace přímých nosníků
8 Výukové technické zařízení: Krut kruhových průřezů
9 Výukové technické zařízení: Deformace křivých prutů a rámů
10 Výukové technické zařízení: Ztráta stability přímých prutů_ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
11 Výukové technické zařízení: Napěťová a pevnostní analýza tenkostěnné válcové nádoby
12 Výukové technické zařízení: Napěťová a pevnostní analýza tlustostěnné válcové nádoby
13 Optický systém měření deformací metodou digitální korelace obrazu
14 Robotický podvozek s ramenem
15 Delta robot_ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
16 Robot s otevřeným řídicím systémem
17 LaserTracker
18 Výukové pracoviště: Univerzální vibrační systém
19 Datové uložiště pro 10 pracovišť
20 Sada pro vývoj řízení robotů a kinematických strukturu
21 Řízené experimenty (vrtulník, levitace, koule na ploše, inverzní kyvadlo
22 Vyvažovačka
23 Klima komora
24 Tenzometrická sestava
25 Kroutící válec
26 Optical Distributed Sensor Interrogator
27 Automatická svářečka optických vláken a konektorů
28 Aditivní výrobní systém využívající konstrukční a high-performance termoplastické polymerní materiály
29 Aditivní systém využívající fotopolymerních materiálů
30 Didaktické pracoviště  pro výpočet nejistot měření
31 Pracoviště pro měření spektrálních a vyzařovacích charakteristik různých zdrojů světla
32 Pracoviště  kontaktního snímání teploty
33 Pracoviště  bezkontaktního snímání teploty
34 Pracoviště  měření síly
35 Pracoviště měření tlaku a vlhkosti
36 Pracovště snímání polohy
37 Pracovště snímání výšky hladiny
38 Pracovště snímání rychlosti a zrychlení
39 Laboratorní pracoviště pro Technická měření
40 Tři didaktická pracoviště pneumatiky a elektropneumatiky
41 Didaktické pracoviště průmyslového řízení
42 Didaktické pracoviště HMI a průmyslovou automatiazci
43 Výuková cvičiště s PLC různých výrobců a operátorskými panely, Teachware
44 Pracoviště zaměřeno na řešení problému z oblastí měření průtoku a problémech proudění na vodních tratí
45 Active suspension workstation (Q8-USB)
46 3 DOF Helicopter
47 Pracoviště komunikačních linek embeded systémů
48 Dynamometr 100 kW
49 Laboratorní pracoviště automatického řízení: Řízení výšky hladiny
50 Laboratorní pracoviště automatického řízení: Řízení průtoku
51 Laboratorní pracoviště automatického řízení: Řízení tlaku
52 Laboratorní pracoviště automatického řízení: Kulička na plošině
53 Laboratorní pracoviště automatického řízení: Výrobní linka Industry 4.0
54 Edukativní robotická stavebnice
55 Model výrobní linky dle Industry 4.0
56 Fyzikální model trojitého inverzního kyvadla
57 Systém "Smart Cap"
58 Labortorní pracoviště automatického řízení: Balanční vahadlo & Lineární inverzní kyvadlo
59 Soubor laboratorních úloh z termomechaniky
60 Soubor laboratorních úloh z mechaniky tekutin
61 Demonstrační jednotka parní elektrárny 1.5 kW
62 Demonstrační jednotka  tepelného čerpadla umožňující výuku standardního provozu, nenávrhových režimů, reverzací a variantní zapojení externích zdrojů
63 Zařízení pro měření tepelného komfortu
64 Zvlhčovač pro VZT jednotku
65 Nástavec pro měření průtoku vzduchu
66 Zdroj chladu
67 Přenosná meteostanice
68 Zařízení pro výrobu kapalných biopaliv
69 Rotační reometr
70 Rozprašovací sušárna s příslušenstvím
71 Automatická metalografická pila
72 Automatická metalografická bruska/leštička
73 Automatická elektrolytická leštička/leptačka
74 Automatický tvrdoměr
75 Laboratorní pec pro tepelné zpracování
76 Metalografický optický mikroskop (včetně měření)
77 Mikroskop s vysokým rozlišením
78 Upgrade trhacího stroje (rozšíření o 3 a 4 bodový ohyb, online měření rozměrů)
79 Instrumentovaný trhací stroj
80 Upgrade polarizačního mikroskopu (rozšíření o řídící jednotku a digitální kameru)
81 Indukční pec s ochranou atmosférou
82 Stacionární zařízení pro předúpravu povrchu tryskáním (s možností výměny tryskacího prostředku)
83 Řezací automatický stroj pro dělení kyslíkem a plazmou
84 Přípravek na biaxiální zatěžování vzorku
85 Zařízení pro určení FLC křivek včetně vyhodnocování
86 Simulátor obloukových svařovacích procesů
87 Vana pro žárové zinkování ponorem
88 Mísič formovacích směsí
89 Přístroj na zjišťování pevnosti formovacích směsí
90 Pěchovací stroj
91 Ultrazvukové odmašťovací zařízení
92 Pec pro tepelné zpracování se záznamem a možností ochranné atmosféry
93 Čistička stříkacích pistolí, recyklace rozpouštědel
94 Vysokotlaká stříkací pistole
95 Lineární automatický pojezd pro svařování s kořenovou ochranou
96 Brousící pracoviště pro přípravu
97 Tlouštkoměr FNF
98 Tlouštkoměr pro Ni povlaky
99 Přenosné zařízení pro měření kvality povrchu
100 Měření povrchového odporu
101 Přístroj pro testování otěruvzdornosti a omyvatelnosti
102 CNC frézka 5osá
103 CNC soustruh s bezkontaktním měřením teploty při obrábění
104 A Pracoviště pro tepelné upínání nástrojů a korekce (korekce)
104 B Pracoviště pro tepelné upínání nástrojů a korekce (seřizování)
105 CNC bruska hrotová
106 CNC bruska rovinná s analyzátorem chvění a vyvažováním
107 3D tiskárna - plast - sdílená ve výuce s 12133
108 Laboratoř ergonomie práce, montáže a virtuální reality
109 PC laboratoř digitální továrny
110 Přístroj pro topografickou analýzu povrchu kombinující metody konfokálního a interferometrického měření
111 Digitální mikroskop
112 Pila pro dělení materiálů
113 Multifunkční obráběcí centrum (na bázi soustruhu, točný průměr 400 mm)
114 Laboratoř virtuální reality
115 Pohon osobního auta 4x4
116 Individuální pohon dvojkolí
117 Zařízení pro dynamické měření sil na kole automobilu za provozu
118 Zařízení pro měření silových účinků dvojkolí
119 Hardwarové vybavení laboratoře technicko-manažersko-ekonomického rozhodování
120 Tréninkové centrum Lean Managementu
121 Vybavení pro flutterový průkaz křídla a letadla letadla jako celku
122 Generátor heliových bublin
123 Kapsle pro testování v mikrogravitaci a hypergravitaci
124 A Pracoviště pro zkoušky kompozitů
125 B Pracoviště pro zkoušky kompozitů
126 Digitální mikroskop
127 Zkušební stav s proudovým motorem
128 Multiplikátor
129 Frekvenční měnič 22kW s ovládacím panelem a lokálním rozvaděčem
130 Software pro zpracování dat ze zobrazovacích systémů
131 Svařovací simulační SW
132 Plastikářský simulační SW
133 Strategické, finanční plánování a analýzy formou herní simulace pro studenty technicko-ekonomických VŠ
134 Integrovaná simulační platforma pro simulaci mechatronických systémů
135 SW pro Optical Distributed Sensor Interrogato
136 Systém pro správu experimentů a testů
137 E-learning pro výuku v oboru průmyslové automatizace
138 Řídicí jednotky pro laboratorní úlohy včetně software a SCADA/HMI
139 Univerzitní licence (3 roky) - slévárenský simulační SW
140 Simulační software pro off-line programování robotických pracovišť
141 Statistický software
142 Tvářecí simulační SW pro plošné a objemové tváření