[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
CZ   / EN  

Kontakt

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta strojní
Jugoslávských partizánů 1580/3
160 00  Praha 6 – Dejvice

 
Manažer projektu:
Ing. Michaela Štěpánková, Ph.D.
E-mail: michaela.stepankova@fs.cvut.cz
Telefon: +420 739 249 115

Asistentka projektu:
Bc. Petra Kantorovská
E-mail: petra.kantorovska@fs.cvut.cz
Telefon: +420 224 359 759